Korišćenje čitača ekrana za kreiranje upita u Access bazama podataka za računare

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Access sa tastature i čitač ekrana da biste kreirali upit. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Upita olakšava prikaz, dodavanje, brisanje ili promenili podatke u bazu podataka na radnoj površini Access . Upiti su korisni i kada želite da biste brzo pronašli određene podatke, izračunavanje ili rezimiranje podataka ili automatizovanje zadataka upravljanja podacima, kao što pregled najnovijih podataka na osnovu ponavljanja.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite narator, podrazumevano će se koristiti standardni raspored tastera na tastaturi. Da biste ovo promenili u postavkama naratora, pritisnite taster sa Windows logotipom+Ctrl+N. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Izbor rasporeda tastera na tastaturi, Standardni“. Da biste promenili raspored na opciju Zastareli, pritisnite jednom taster sa strelicom nadole. Čućete: „Zastareli, izabrano“. Nove komande naratora neće biti dostupne u zastarelom rasporedu tastera na tastaturi ako su pritisci na taster za zastarele komande neusaglašeni sa onima koji se koriste u novim funkcijama naratora.

U ovoj temi

Tipovi upita

U dobro dizajniranoj bazi podataka, podaci koje želite da predstavite kroz obrasce ili izveštaje obično se nalaze u više tabela. Upit povlači informacije iz različitih tabela i sastavlja ih za prikazivanje u obrascu ili izveštaju. Postoje dva glavna tipa upita, upit za izdvajanje i upit radnje. Tip upita koji kreirate zavisi od zadatka koji želite da izvršite.

Upit za izdvajanje je zahtev za rezultate podataka. Upit za izdvajanje vam pomaže da dobijete samo potrebne podatke u prikazu lista sa podacima. Koristite upit za izdvajanje za:

 • Pregleda podataka samo iz određenih polja u tabeli

 • Pregled podataka iz više povezanih tabela istovremeno

 • Pregled podataka prema određenim kriterijumima

 • Izračunavanja

 • Kombinovanje podataka iz različitih tabela

Na primer, ako tabela proizvoda ima više polja (kolone), možete da kreirate upit za izdvajanje da biste dobili rasterećen prikaz koji se fokusira samo na potrebna polja (kolone). Takođe možete da dodate kriterijume za filtriranje broja vraćenih redova, tako da se npr. vraćaju samo redovi koji sadrže proizvode koji koštaju više od 10,00 USD.

Radni upit je zahtev za radnju na podacima. Koristite radni upit za dodavanje, promenu ili brisanje podataka iz baze podataka. Svaki zadatak, kao što je dodavanje ili brisanje podataka, ima određeni tip radnog upita.

Kreiranje upita za izdvajanje

Da biste izvršili jednostavan upit, koristite čarobnjak za upite. Da biste dodali kriterijume upitu, koristite dizajnera upita.

Korišćenje čarobnjaka za upite

 1. Pritisnite tastere Alt + C "," Q "," Z. Otvara se prozor za Novi upit pomoću čarobnjaka za jednostavne upite izabrana.

  Saveti: 

  • Ako još niste sačuvali tabelu za koju želite da kreirate upit, bićete upitani da to uradite pre nego što se otvori čarobnjak za upite.

  • Takođe možete koristiti čarobnjak za upite za kreiranje drugih tipova upita: Unakrsni upit, Pronalaženje dupliranih upita (za pronalaženje zapisa sa vrednostima polja duplikata u jednoj tabeli) i Pronalaženje upita bez podudaranja (da biste pronašli zapise [redove] u jednoj tabeli koji nemaju povezane zapise u drugoj tabeli).

 2. Pritisnite taster ENTER. Otvara se prozor Jednostavan upit, sa fokusom na okvir sa listom Dostupna polja.

 3. Da biste prešli na kombinovani okvir za uređivanje Tabele/upiti, pritisnite taster Alt+T ili Shift+Tab.

 4. Da biste otvorili padajuću listu, pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Na padajućoj listi, da biste izabrali tabelu koju želite da pokrenete upit, koristite nagore i nadole tastere sa strelicama.

 5. Da biste premestili okvir sa listom dostupna polja, pritisnite taster Tab. Da biste izabrali polje koje želite da pokrenete upit, koristite taster strelica nadole.

 6. Da biste dodali polje u upit, pritisnite taster Alt + S. Fokus se premešta na okvir sa listom Izabrana polja.

 7. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „Veće od dugmeta”, a zatim pritisnite taster Enter. Ako želite da dodate sva polja, pritisnite tastere Alt + S, zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete „dvostruka strelica nadesno dugme”, a zatim pritisnite taster Enter.

  Da biste dodali više tabela u upit, pritisnite tastere Alt + T. Fokus se premešta na polje za uređivanje Tabele/upiti. Ponovite korake 4–7 po potrebi.

 8. Kada završite sa unosom svih tabela i polja, da biste prešli na sledeću stranicu čarobnjaka, pritisnite tastere Alt + N.

  Savet: U zavisnosti od unetih informacija, sledeće stranice čarobnjaka se mogu razlikovati. Na primer, možete biti upitani da izaberete detalj ili verziju rezimea vašeg upita. Napravite izbor i da biste prešli na sledeću stranicu čarobnjaka, pritisnite taster Alt + N.

 9. Kada pređete na novu stranicu čarobnjaka i čujete „Koji naslov želite da date svom upitu?” , pritisnite tastere Shift + Tab. Fokus se premešta na polje Uređivanje naslova. Otkucajte ime.

 10. Prikažite, izmenite i sačuvajte upit.

  • Da biste sačuvali upit i otvorite da prikaz informacija o, pritisnite tastere Alt + O, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste zatvorili upit, pritisnite taster F6.

  • Da biste sačuvali upit i izađite iz čarobnjaka bez prikaza rezultata upita, pritisnite tastere Alt + F. Kada čarobnjak zatvori, upit će se pojaviti na novoj kartici, sa fokusom na prvu ćeliju.

  • Da biste izmenili dizajn upita, pritisnite tastere Alt + M i zatim pritisnite taster Enter. Upit se otvara u prikazu dizajna .

Korišćenje dizajnera upita

 1. Pritisnite tastere Alt + C, Q, D. Dijalog Prikazivanje tabele otvara sa izabranom karticom " Tabela " i čujete „Prikaži dijalog tabele”.

 2. U dijalogu Prikazivanje tabele da biste izabrali tabelu i dodajte u upit, koristite taster strelica nadole i zatim pritisnite taster Alt + A kada čujete ime tabele koju želite. Tabele se lepi u radnom prostoru, iznad koordinatnoj mreži dizajna.

 3. Da biste zatvorili dijalog Prikazivanje tabele , pritisnite tastere Alt + C.

 4. Fokus je u koordinatnoj mreži dizajna, u polju uređivanje polja reda . Čujete: „Pristup, red 1, kolona 1”. Uz JAWS, čujete: „Dizajn "Automatsko numerisanje", tip i tekst”. Da biste dodali polja u koordinatnu mrežu, pritisnite taster Alt + strelica nadole. Otvara se padajuće liste dostupnih polja.

 5. Da biste prešli na padajućoj listi sa JAWS, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + strelica nagore. U naratoru, fokus se premešta automatski padajuće liste.

 6. Da biste izabrali polja sa padajuće liste, koristite taster strelica nadole, a zatim pritisnite taster Enter kada čujete ime polja koje želite. Polje koje ste izabrali pojavljuje se u koloni. Fokus se automatski premešta u sledeću kolonu.

 7. Da biste dodali još jedno polje u upit, ponovite korake 4–6.

 8. Da biste dodali kriterijum u polje:

  1. U koloni koju želite da dodate kriterijum za polje, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete: „Red 11, kolona 1”. Uz JAWS, čujete: „Kriterijumi”.

  2. Unos kriterijuma. Na primer, za cenu polja u tabeli koja proizvodi unesite > = 10 (veće od simbol, jednako je simbol i broj 10) da biste prikazali listu proizvoda sa po ceni od veće od ili jednako $10.00.

 9. Da biste videli rezultate upita, pritisnite taster Alt, J, Q, g

 10. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + S da biste sačuvali upit. U dijalogu " Sačuvaj kao ", unesite ime za upit, a zatim pritisnite taster Enter.

Napomena: Možete da koristite dizajner upita da biste istovremeno pregledali podatke iz više povezanih tabela. Na primer, ako imate bazu podataka sa tabelom „Kupci“ i tabelu „Porudžbine“, a svaka tabela sadrži polje „ID kupca“ koje čini osnovu relacije jedan-prema-više između dve tabele, možete da kreirate upit koji vraća porudžbine za kupce u određenom gradu. Da biste kreirali upit koji istovremeno pregleda podatke iz više tabela, koristite proceduru navedenu ovde, ali ponovite korake od 2. do 8. da biste dodali dodatne tabele, polja i kriterijume u upit.

Kreiranje parametarskog upita

Ako često želite da pokrećete varijacije određenog upita, razmislite o korišćenju parametarskog upita. Kada pokrenete parametarski upit, zatražiće da unesete vrednosti polja, a zatim pomoću tih vrednosti kreirati kriterijum za svoj upit.

 1. U oknu Navigacija izaberite upit na kojem želite da zasnujete parametarski upit.

 2. Pritisnite tastere Shift + F10. Kontekstualni meni se otvara i čujete „Otvori, O.”

 3. Pritisnite taster D. Upit se otvara u prikazu Dizajn, sa fokusom na prvi red prvog polja u koordinatnoj mreži za dizajn upita.

 4. Da biste se premestili na polje koje želite da izmenite, pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete ime polja koje želite.

 5. Da biste premestili red kriterijumi , pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete: „Red 11, kolona 1”. Uz JAWS, čujete: „Kriterijumi”.

 6. U ćeliji, izbrišite sve postojeće informacije i unesite nisku za parametar. Na primer, ako želite da kreirate parametarski upit za upit da biste pronašli kupce u Novom Sadu, izbrišite „Novi sad” i unesite za koji grad?. Ne možete da koristite tačka (.) ili znak uzvika (!) kao tekst u odzivu za parametar.

  Niska za koji grad? je odziv parametra. Zagrade označavate upita za traženje unosa, a tekst (u ovom slučaju, za koji grad?) je pitanja koja se prikazuje na odziv parametra.

 7. Da biste pokrenuli upit, pritisnite taster Alt, J, Q, g Otvara se prozor na vrednost parametra Enter , sa fokusom na polje za uređivanje. Unesite vrednost, na primer, „novi sad”.

 8. Pritisnite taster Tab dok ne dođete do na dugme u redu i zatim pritisnite taster Enter. U ovom primeru, pojavljuju se porudžbine za kupce u Novom Sadu.

Navođenje tipova podataka parametara

Možete da navedete tip podataka koji parametar treba da prihvata. Tip podataka možete podesiti za bilo koji parametar, ali ga je posebno važno podesiti za numeričke podatke, podatke u valutama ili podatke o datumu/vremenu. Kada navedete tip podataka koji parametar treba da prihvata, korisnicima se prikazuju korisnije poruke o greškama ukoliko unesu podatak pogrešnog tipa, na primer, ako unesu tekst, a očekuje se valuta.

Napomena: Ako je parametar podešen da prihvata tekstualne podatke, svaki unos se tumači kao tekst i ne prikazuje se poruka o grešci.

 1. Otvorite parametarski upit. Da biste se prebacili u prikaz dizajna , pritisnite tastere Alt + H, W, D. Otvara se u koordinatnu mrežu.

 2. Pritisnite taster Alt "," J "," Q "," S, P. Dijalog za Parametre upita se otvara sa fokusom u koloni parametra .

 3. Otkucajte odziv za sve parametre za koju želite da navedete tip podataka. Uverite se da svaki parametar podudara odziv koje koristite u redu kriterijumi koordinatne mreže za dizajn upita. Na primer, ako ste uneli za koji grad?, u dijalogu Parametri upita unesite taj isti odziv.

 4. Zatim pritisnite taster Tab da biste se premestili u kolonu Tip podataka.

 5. Da biste otvorili padajuću listu, pritisnite taster Alt + strelica nadole.

 6. Da biste izabrali tip podataka za parametar, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete onaj koji želite.

 7. Da biste sačuvali dijalog i napustili ga, pritisnite taster Enter.

Pre više informacija o korišćenju parametara potražite u članku Korišćenje parametara za traženje unosa prilikom pokretanja upita.

Kreiranje unakrsnog upita

Kada želite da restrukturišite podatke rezimea kako biste olakšali čitanje i razumevanje, koristite unakrsni upit. Unakrsni upit izračunava zbir, prosek ili druge agregatne funkcije, a zatim grupiše rezultate u dva skupa vrednosti – jedan niz stranu lista sa podacima, a drugi duž vrha. Možete da koristite čarobnjak za upite za brzo kreiranje unakrsnog upita.

Čarobnjak za unakrsne upite zahteva da odaberete jednu tabelu ili upit kao izvor zapisa za unakrsni upit. Ako jedna tabela nema sve podatke koje želite da uključite u svoj unakrsni upit, počnite sa kreiranjem upita za izbor koji vraća podatke koje želite.

 1. Pritisnite tastere Alt + C "," Q "," Z. Otvara se dijalogu Novi upit pomoću čarobnjaka za jednostavne upite izabrana.

  Savet: Ako još niste sačuvali tabelu za koju želite da kreirate upit, bićete upitani da to uradite pre nego što se otvori čarobnjak za upite.

 2. Pritisnite taster strelica nadole. Čujete „Čarobnjak za unakrsne upite”.

 3. Pritisnite taster Enter ili Alt + N. Čarobnjak za unakrsne upite se otvara sa tabelama radio dugme izabrana i fokus u okviru liste tabela.

 4. Izaberite objekte koje želite da koristite za kreiranje unakrsnog upita:

  • Da biste izabrali tabelu, koristite taster strelica nadole.

  • Da biste izabrali upita, pritisnite tastere Alt + Q. Kada čujete „upiti radio dugme potvrđen izbor”, da premestite u okviru sa listom, pritisnite tastere Shift + Tab, a zatim, da biste izabrali upita, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete ime upita koji želite.

  • Da biste izabrali tabele i upite, pritisnite taster Alt + O. Kada čujete „oba radio dugme potvrđen izbor”, da biste premestili u okvir sa listom, pritisnite taster Shift + Tab. Da biste izabrali tabele i upite koje želite, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete one koje želite.

 5. Da biste se premestili na sledeću stranicu, pritisnite taster Enter ili Alt + N

 6. Na sledećoj stranici se otvara sa fokusom na polju liste dostupna polja. Da biste izabrali polje koje sadrži vrednosti koje želite da koristite kao naslove redova, pritisnite taster strelica nadole.

 7. Da biste dodali izabrano polje, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Ponovite ovu radnju za svako polje koje želite da dodate.

  Saveti: 

  • Možete izabrati najviše 3 polja koja će se koristiti kao izvore naslova redova, ali što manje naslova redova koristite, vaš unakrsni list sa podacima će biti lakši za čitanje.

  • Ako odaberete više polja za dobijanje naslova redova, redosled kojim odaberete polja utvrđuje podrazumevani redosled kojim se rezultati sortiraju.

 8. Da biste se premestili na sledeću stranicu čarobnjaka, pritisnite taster Enter ili Alt + N

 9. Na sledećoj stranici da biste izabrali polje koje sadrži vrednosti koje želite da koristite kao naslove kolona, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete polje koje želite.

  Savet: Uopšte uzev, trebalo bi da odaberete polje koje sadrži nekoliko vrednosti kako bi vaši podaci i dalje bili laki za čitanje. Na primer, korišćenje polja koje ima samo nekoliko mogućih vrednosti (na primer pol) može biti poželjnije od korišćenja polja koje može da sadrži mnogo različitih vrednosti (na primer uzrast).

 10. Ako polje koje odaberete za korišćenje za naslove kolona ima tip podataka datum/vreme, čarobnjak dodaje korak koji vam omogućava da grupišete datume u intervale. Možete da navedete Godina, Kvartal, Mesec, Datum ili Datum/vreme. Ako ne izaberete polje „Datum/vreme“ za naslove kolona, čarobnjak preskače ovu stranicu.

 11. Da biste se premestili na sledeću stranicu, pritisnite taster Enter ili Alt + N Pri otvaranju stranice, prvo polje je izabrano u okviru sa listom Polja a fokus je na oviru sa listom Funkcije.

 12. Da biste premestili okvira sa listom polja da biste izabrali drugu polja, pritisnite tastere Shift + Tab. Čujete: „Izabrana polja,”. Uz JAWS, čujete: „Polja, zarez, padajuće liste” i ime prvog polja.

 13. Da biste izabrali polja, koristite taster strelica nadole.

 14. Da biste premestili okvir sa listom funkcije , pritisnite taster Tab. Čujete: „Izabrana funkcije,”. Uz JAWS, čujete: „Funkcije, zarez, padajuće liste” i ime za prvu funkcije.

 15. Da biste izabrali funkciju da koristite za izračunavanje vrednosti za rezimiranje, koristite taster strelica nadole. Tip podataka polja izabranog određuje koje funkcije su dostupne.

 16. Kada završite sa izborom, pomoću tastera Tab idite do polja za potvrdu Da, uvrsti zbirove redova i potvrdite ga ili opozovite.

  Ako uvrstite zbirove redova, unakrsni upit će imati dodatni naslov reda koji koristi isto polje i funkciju kao i vrednost polja. Uvrštavanje zbira reda umeće dodatnu kolonu koja rezimira preostale kolone. Na primer, ako unakrsni upit izračunava prosečnu starost po lokaciji i polu (sa naslovima kolone pola), dodatna kolona izračunava prosečnu starost po lokaciji, za sve naslove pola.

  Savet: Možete da promenite funkciju koja se koristi za dobijanje zbirova redova tako što ćete urediti unakrsni upit u prikazu dizajna .

 17. Da biste se premestili na sledeću stranicu čarobnjaka, pritisnite taster Enter ili Alt + N

 18. Na sledećoj stranici, da date ime upita, pritisnite tastere Shift + Tab i zatim unesite ime. Podrazumevano ime sadrži na donja crta praćeno sufiks „unakrsnog”.

 19. Prikažite, izmenite i sačuvajte upit.

  • Da biste prikazali unakrsni upit, pritisnite taster Enter.

  • Da biste izmenili dizajn upita, pritisnite tastere Alt + M, Enter.

  • Da biste sačuvali upit i zatvorili čarobnjak, pritisnite tastere Alt + F.

Kreiranje upita za brisanje

Kada želite da istovremeno uklonite sve zapise (redove) iz jedne tabele ili iz dve povezane tabele, koristite upit za brisanje. Upit za brisanje je koristan zato što vam omogućava da navedete kriterijume da biste brzo pronašli i izbrisali podatke. On takođe može uštedeti vreme jer možete ponovo koristiti sačuvani upit.

Napomene: 

 • Pre nego što obrišete bilo kakve podatke ili pokrenete upit za brisanje, proverite imate li rezervnu kopiju Access baze podataka. Upit za brisanje vam pruža mogućnost da pregledate redove koji će biti izbrisani pre nego što izvršite brisanje.

 • Ako želite samo da obrišete samo nekoliko zapisa, nije vam potreban upit. Dovoljno je da otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima, odaberete polja (kolone) ili zapise (redove) koje želite da obrišete i pritisnete taster Delete. Biće vam zatraženo da potvrdite trajno brisanje.

Kreiranje upita za brisanje

 1. Pritisnite tastere Alt + C, Q, D. Otvara se dijalog Prikazivanje tabele .

 2. Da biste izabrali tabelu, koristite taster strelica nadole. Kada čujete ime tabele koju želite, pritisnite tastere Alt + A. Ponovite ovu radnju za svaku tabelu koju želite da izbrišete zapise iz.

 3. Da biste zatvorili dijalog Prikazivanje tabele , pritisnite tastere Alt + C. Tabela se pojavljuje kao prozor u gornjem levom delu koordinatnoj mreži za dizajn upita sa sva polja na listi.

 4. Pritisnite taster Alt, J + Q, X. Otvara se koordinatnoj mreži dizajna, sa fokusom na prvo polje. U koordinatnoj mreži dizajna, Sortiranje i Prikazivanje redova nisu dostupni, ali red Izbriši sada je dostupna.

 5. Kada čujete „Automatsko numerisanje, red 1, tip i tekst”, da biste otvorili padajuće liste, pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole.

 6. Da biste izbrisali sve prazne redove u tabeli ili polju:

  1. Koristite taster strelica nadole da biste izabrali polja u tabeli i zatim pritisnite taster Enter kada čujete polje koje želite. Fokus se premešta na sledeću kolonu.

  2. Da biste premestili u prethodnoj koloni, pritisnite taster strelica nalevo.

  3. Da biste premestili red Izbriši , pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Brisanje zarez”, a zatim pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole da biste otvorili padajuću listu.

  4. Da biste izabrali „Where”, pritisnite taster strelica nagore, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na sledeću kolonu.

  5. Da biste premestili u prethodnoj koloni, pritisnite taster strelica nalevo.

  6. Da biste premestili red kriterijumi, pritisnite taster strelica nadole.

  7. Kada čujete „Kriterijumi” ili „Red 11, kolona 1”, unesite IsNull(true).

 7. Da biste koristili određene kriterijume u upitu za brisanje:

  1. Da biste izabrali polje sa kriterijume koje želite da za brisanje, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete polja želite i zatim pritisnite taster Enter.

  2. Da biste premestili red Izbriši , pritisnite taster strelica nadole. Pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole, a zatim, da biste izabrali „Where”, pritisnite taster strelica nadole i zatim pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na sledeću kolonu.

  3. Da biste premestili u prethodnoj koloni, pritisnite taster strelica nalevo.

  4. Da biste premestili red kriterijumi , pritisnite taster strelica nadole.

  5. Unesite kriterijume. Uzorak listu kriterijuma u upitima, pogledajte Kreiranje i pokretanje upita za brisanje.

  6. Da biste premestili red Prikaz , pritisnite taster strelica nagore.

  7. Opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži za svakog kriterijuma.

 8. Da proverite da li upit vraća zapise koje želite da izbrišete, pritisnite tastere Alt + H, W, h

 9. Da biste pokrenuli upit:

  1. Da biste se prebacili u prikaz dizajna , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + H, W, D.

  2. U prikazu dizajna , pritisnite taster Alt, J, Q, g Otvara se prozor potvrde od vas traži da potvrdite brisanje od X broj redova.

  3. Da biste izbrisali redove, pritisnite taster Enter.

 10. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + S da biste sačuvali upit. U dijalogu " Sačuvaj kao " otkucajte ime i pritisnite taster Enter.

Pravljenje rezervne kopije baze podataka

 1. Pritisnite tastere Alt + F, A. Otvara se okno " Sačuvaj kao " sa Sačuvaj bazu podataka kao izabrana.

 2. Da napravite rezervnu kopiju baze podataka, pritisnite taster B, Enter. Otvara se dijalog " Sačuvaj kao " sa izabranim poljem ime datoteke Uredi. Ako želite, otkucajte novo ime za bazu podataka, a zatim pritisnite taster Enter.

Ako koristite samo za čitanje datoteke ili baze podataka kreirane u prethodnoj verziji programa Access, možete dobiti poruku da nije moguće napraviti rezervnu kopiju baze podataka.

Da biste se vratili na rezervnu kopiju, zatvorite i preimenujte originalnu datoteku tako da rezervne kopije možete da upotrebite ime originalne verzije. Dodelite ime originalne verzije rezervnoj kopiji i otvorite preimenovanu rezervnu kopiju u Access.

Takođe pogledajte

Koristite čitač ekrana da biste pokrenuli Access

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje upita u Access bazama podataka za računare

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×