Korišćenje čitača ekrana za kreiranje tabela u Access bazama podataka za računare

Možete da koristite čitač ekrana i tasterske prečice da biste dodali tabele u Access bazu podataka za računare.

Napomena U ovoj temi se pretpostavlja da su korisnici čitača ekrana JAWS isključili funkciju „Meni virtuelne trake“.

U ovoj temi

Pregled

Tabele su suštinski važni objekti u bazi podataka jer se u njima skladište sve informacije ili podaci. Na primer, baza podataka u preduzeću može da sadrži tabelu „Kontakti" u kojoj su uskladištena imena dobavljača, njihove adrese elektronske pošte i brojevi telefona. Pre nego što napravite tabele utvrdite šta vam je sve potrebno i odredite sve tabele koje će vam možda biti potrebne. Pomoć za planiranje i dizajniranje baze podataka pronaći ćete u članku Osnove dizajna baze podataka.

Relaciona baza podataka kao Access obično ima nekoliko logično povezanih tabela. U dobro dizajniranoj bazi podataka svaka tabela skladišti podatke o određenoj temi, kao što su zaposleni ili proizvodi. Tabela sadrži zapise (redove), polja (kolone) i vrednosti polja (ćelije) za svaki zapis.

 • Zapis (red) sadrži specifične podatke, kao što su informacije o određenom zaposlenom ili proizvodu.

 • Polje (kolona) sadrži podatke o jednom aspektu teme tabele, kao što je ime, adresa elektronske pošte ili cena.

 • Vrednost polja (ćelija) za zapis sadrži različite tipove podataka, kao što su tekst, brojevi, datumi i hiperveze.

Iako svaka tabela skladišti podatke o specifičnoj temi, tabele u relacionoj bazi podataka, kakva je Access, čuvaju podatke o srodnim temama. Na primer, baza podataka može da skladišti:

 • Tabelu Klijenti koja navodi klijente vašeg preduzeća i njihove adrese.

 • Tabelu Proizvodi koja navodi proizvode koje prodajete, uključujući cenu i sliku za svaku stavku.

 • Tabelu Porudžbine koja prati porudžbine klijenata.

Da biste povezali podatke uskladištene u različitim tabelama, možete da napravite relacije. Relacija je logička veza između dve tabele koje imaju zajedničko polje. Za informacije o kreiranju relacija između tabela u Access bazi podataka, pogledajte Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije.

Dodavanje tabele

 1. Otvorite novu ili postojeću bazu podataka.

  Savet Čitač ekrana možda neće početi čitanje dok je tabela otvorena. Ako otvorite postojeću bazu podataka sa tabelama koje nisu otvorene, pritisnite taster Enter. Otvara se gornja tabela u oknu za navigaciju.

 2. Pritisnite Alt+C, T+N. Dodaje se nova tabela i vi čujete „Napuštanje trake sa menijima, Tabela X”. (U naratoru ćete čuti „Tabela X”.) Fokus je u prvoj ćeliji drugog polja. (Podrazumevano ime prvog polja je ID.)

 3. Unesite podatke u tabelu ili nalepite podatke u tabelu iz drugog izvora, kao što je Excel radna sveska. Kada unesete vrednost polja u novo polje i premestite se na sledeću vrednost polja, Access automatski imenuje polje Polje X.

 4. Da biste preimenovali polje (kolonu) zaglavlja u tabeli:

  1. Da biste izabrali polje, postavite fokus u polje i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Razmaknica.

  2. Da biste otvorili priručni meni, pritisnite taster aplikacije (obično se nalazi u donjem desnom delu tastature) ili Shift + F10.

  3. Pritisnite taster N. Fokus se premešta na zaglavlje polja i čujete „Napuštanje menija, List sa podacima, Red X”, ime polja i „Tip i tekst”. Unesite novo ime za polje.

  Savet Prepoznatljiva imena će vam pomoći da razumete šta svako polje sadrži bez potrebe da vidite njihov sadržaj, na primer ime proizvoda ili cena.

 5. Da biste dodali polje (kolonu) u tabelu:

  1. Da biste se premestili na prvi zapis u tabeli, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Home.

  2. Da biste prešli na poslednji zapis poslednjeg polja u tabeli, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+End.

  3. Da biste prešli na novo polje, pritisnite taster sa strelicom nadesno.

  4. Da biste se premestili na prvi zapis u polju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+strelica nagore.

  5. Unesite podatke. Kada se premestite u drugu ćeliju, novo polje se dodaje sa podrazumevanim imenom Polje X.

Čuvanje tabele

Kada kreirate novu tabelu ili izmenite postojeću tabelu, trebalo bi da je sačuvate.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + S ili Alt + F, S ili Alt+H, K+S da biste sačuvali tabelu.

  Kada sačuvate tabelu po prvi put, dijalog Sačuvaj kao se otvara i čujete „Sačuvaj kao, Ime tabele, dve tačke, uređivanje, tip i tekst” i ime tabele.

  Saveti

  • Ako pokušate da zatvorite tabelu pre nego što je sačuvate, automatski se pojavljuje dijalog i čujete „Želite li da sačuvate promene u dizajnu tabele Tabela X”? Fokus je na dugmetu Da. Pritisnite taster Enter da biste sačuvali tabelu.

  • Kada sačuvate promene u postojećoj tabeli, tabeli se dodeljuje ime koje ste joj prethodno dali. Da biste preimenovali tabelu kada je sačuvate, pritisnite taster F12. Otvara se dijalog Sačuvaj kao i možete da unesete novo ime.

 2. U okviru za tekst otkucajte ime za tabelu. Kada prvi put sačuvate tabelu, dajte joj ime koje opisuje podatke koje ona sadrži. Na primer, možete tabelama dati imena Klijenti, Zaliha delova ili Proizvodi. Access vam pruža dosta fleksibilnosti kada je u pitanju imenovanja tabela u veb aplikacijama, ali postoji nekoliko ograničenja:

  • Ime tabele može da sadrži do 64 znaka.

  • Ono može da uključuje bilo koju kombinaciju slova, brojeva, razmaka i specijalnih znakova, osim tačke (.), znaka uzvika (!), uglastih zagrada ([]), razmaka na početku, početnog znaka jednakosti (=) ili znaka koji se ne može štampati kao što je znak za povratak na početak reda. Ime ne sme da sadrži nijedan od sledećih znakova:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  • Ime ne sme da sadrži nijedan od sledećih znakova:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  Tip Odlučite se za konvenciju imenovanja za objekte u bazi podataka i dosledno je koristite.

 3. Pritisnite taster ENTER.

Preimenovanje tabele

Napomena Ne možete da preimenujete tabelu kada je otvorena. Da biste zatvorili aktivnu tabelu, pritisnite taster F6 ili Ctrl+W. Fokus se premešta na okno Navigacija, na tabeli koju ste zatvorili.

 1. U oknu za navigaciju, da biste izabrali tabelu koju želite da preimenujete, koristite taster sa strelicom nadole.

  Savet Da biste pristupili tabelama u oknu Navigacija, možda ćete morati da pritisnete taster Tab.

 2. Da biste otvorili priručni meni, pritisnite taster aplikacije (obično se nalazi u donjem desnom delu tastature) ili Shift + F10.

 3. U priručnom meniju, dvaput pritisnite taster M, a zatim pritisnite taster Enter. Čućete „Napuštanje menija, Okvir za tekst Preimenuj, Uredi“. U Naratoru ćete čuti „Okvir za tekst preimenuj“ i trenutno ime.)

 4. U okviru za tekst otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter.

Brisanje tabele

 1. U prikazu List sa podacima zatvorite sve tabele. Fokus se prebacuje na ono Navigacija. Da biste izabrali tabelu koju želite da izbrišete, koristite taster sa strelicom nadole.

 2. Pritisnite taster Delete. Otvara se prozor koji traži od vas da potvrdite brisanje i čujete „Želite li da izbrišete tabelu X”? (U naratoru čujete „Microsoft Access dijalog, dugme „Da“.) Fokus je na dugmetu Da.)

 3. Da biste izbrisali tabelu, pritisnite taster Enter.

Napomena Kada ste u prikazu Dizajn, da biste se prebacili na prikaz List sa podacima, pritisnite taster Alt, J+D, W, a zatim H. Da biste se prebacili na prikaz Dizajn kada se nalazite u prikazu List sa podacima, pritisnite taster Alt+H, W, a zatim D.

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×