Korišćenje čitača ekrana za kreiranje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite SharePoint Online uz tastaturu i čitač ekrana kao što su JAWS ili Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste kreirali prilagođeni prikaz biblioteke dokumenata za prikazivanje stavki na način koji za vas ima najviše smisla. Na primer, možete da dodate kolone, izaberete kolone koje želite da prikažete i rasporedite kolone prema željenom redosledu. Takođe možete da sortirate, filtrirate, grupišete ili izbrišete stavke da biste kreirali prikaz koji najviše odgovara vašim potrebama. Kada završite, samo dajte ime prikazu i sačuvajte ga. Veza ka prilagođenom prikazu pojavljuje se u meniju Prikaz stranice biblioteke dokumenata u kojoj ste kreirali prikaz.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite SharePoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint Online.

U ovoj temi

Dodavanje kolone

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite na biblioteku dokumenata u kojoj želite da dodate kolonu.

 3. U prikazu Lista, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Zaglavlja kolona u koordinatnoj mreži, koristite menije za sortiranje, filtriranje ili grupisanje po koloni“. (U funkciji Narator čućete „Ime tabele“ i ime sledeće kolone.)

  Savet: U prikazu Pločice, zaglavlja kolone se ne prikazuju po podrazumevanim podešavanjima. Da biste ih prikazali, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Raspoređivanje, omogući filtriranje, sortiranje i grupisanje po vrednosti metapodataka“ i pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Dugme menija ’Dodaj ili izmeni kolone’“, a zatim pritisnite taster Enter. (U funkciji Narator čujete „Dugme“.) Otvara se podmeni i čućete „Meni“. (U funkciji Narator, čućete prvu opciju, „Jedan red teksta“.)

 5. Da biste se kretali kroz opcije (kao što su Broj, Osoba, Datum i Više), koristite taster sa strelicom nadole, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Kreiranje kolone sa fokusom na okviru za uređivanje Ime kolone. (U funkciji Narator, da biste aktivirali okvir za uređivanje Ime kolone, pritisnite taster Tab.)

 6. Otkucajte ime kolone.

 7. Pritiskajte taster Tab da biste došli do dugmeta Kreiraj, a zatim pritisnite taster Enter. Kolona se dodaje desno od postojećih kolona.

Raspoređivanje kolona u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite u biblioteku dokumenata koja sadrži kolone koje želite da rasporedite.

 3. U prikazu Lista, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Zaglavlja kolona u koordinatnoj mreži, koristite menije za sortiranje, filtriranje ili grupisanje po koloni“. (U funkciji Narator čućete „Ime tabele“ i ime sledeće kolone.)

  Savet: U prikazu Pločice, zaglavlja kolone se ne prikazuju po podrazumevanim podešavanjima. Da biste ih prikazali, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Raspoređivanje, omogući filtriranje, sortiranje i grupisanje po vrednosti metapodataka“ i pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Dugme menija ’Dodaj ili izmeni kolone’“, a zatim pritisnite taster Enter. (U funkciji Narator čujete „Dugme“.) Otvara se podmeni i čućete „Meni“. (U funkciji Narator, čućete prvu opciju, „Jedan red teksta“.)

 5. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Prikaži/sakrij kolone, promeni koja se kolona pojavljuje i promeni redosled kolona“ i pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Uredi prikaz kolona i čućete „Dijalog“. (U funkciji Narator, ime dijaloga se ne čita.)

 6. Da biste prešli na listu kolona, pritisnite taster Tab. Čitač ekrana čita ime zaglavlja prve kolone na listi. Da biste čuli imena kolona, pritiskajte taster sa strelicom nadole.

 7. Kada čujete ime željene kolone koju želite da premestite:

  • Da biste kolonu pomerili nagore na listi (nalevo na listi dokumenata), pritisnite taster sa strelicom nadesno. Kada čujete ime kolone i „Dugme ’Premesti kolonu nagore’“, pritisnite razmaknicu ili taster Enter. Ponavljajte ovaj korak dok kolona ne bude u željenom položaju.

  • Da biste kolonu pomerili nadole na listi (nadesno na listi dokumenata), pritisnite dvaput taster sa strelicom nadesno. Kada čujete ime kolone i „Dugme ’Premesti kolonu nadole’“, pritisnite razmaknicu ili taster Enter. Ponavljajte ovaj korak dok kolona ne bude u željenom položaju.

   Savet: Možete da premeštate samo kolone koje su prikazane. Da biste prikazali kolonu, izaberite kolonu na listi i pritisnite razmaknicu.

 8. Da biste proverili raspored kolona, pritiskajte taster sa strelicom nagore dok ne čujete ime prve kolone na listi (po podrazumevanim podešavanjima zaglavlje prve kolone je DocIcon), a zatim koristite taster sa strelicom nadole.

 9. Da biste primenili izbor, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Meni, primeni“ i pritisnite taster Enter. (U funkciji Narator, čućete „Primeni“.

Sortiranje stavki u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite u biblioteku dokumenata koja sadrži kolone koje želite da sortirate.

 3. U prikazu Lista, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Zaglavlja kolona u koordinatnoj mreži, koristite menije za sortiranje, filtriranje ili grupisanje po koloni“. (U funkciji Narator čućete „Ime tabele“ i ime sledeće kolone.)

  Savet: U prikazu Pločice, zaglavlja kolone se ne prikazuju po podrazumevanim podešavanjima. Da biste ih prikazali, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Raspoređivanje, omogući filtriranje, sortiranje i grupisanje po vrednosti metapodataka“ i pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Rasporedi po“, ime kolone koju želite da sortirate (na primer, Ime, Datum izmene, Izmenio ili Prijavi komentar) i „Zaglavlje kolone“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se kontekstualni meni, čućete „Kontekstualni meni“ i prvu opciju na listi. Dostupne opcije zavise od tipa podataka u toj koloni, na primer, Od A do Ž, Od starijeg ka novijem ili Od manjeg ka većem. Da biste izabrali opciju sortiranja, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu opciju, a zatim pritisnite taster Enter. Redosled kolona se menja, a fokus se premešta na prvu stavku u biblioteci.

Filtriranje stavki u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite u biblioteku dokumenata koja sadrži kolone koje želite da filtrirate.

 3. U prikazu Lista, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Zaglavlja kolona u koordinatnoj mreži, koristite menije za sortiranje, filtriranje ili grupisanje po koloni“. (U funkciji Narator čućete „Ime tabele“ i ime sledeće kolone.)

  Savet: U prikazu Pločice, zaglavlja kolone se ne prikazuju po podrazumevanim podešavanjima. Da biste ih prikazali, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Raspoređivanje, omogući filtriranje, sortiranje i grupisanje po vrednosti metapodataka“ i pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Rasporedi po“, ime kolone koju želite da filtrirate (na primer, Ime, Datum izmene, Izmenio ili Prijavi komentar) i „Zaglavlje kolone“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se kontekstualni meni, čućete „Kontekstualni meni“ i prvu opciju na listi. Dostupne opcije zavise od tipa podataka u toj koloni, na primer, Od A do Ž, Od starijeg ka novijem ili Od manjeg ka većem.

 5. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Filtriranje po podmeniju“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno. (U funkciji Narator čućete „Filtriranje po, stavka menija“.) Otvara se podmeni.

 6. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete vrednost koju želite da koristite za filtriranje stavki u koloni. Vrednosti koje su dostupne zavise od podataka u toj koloni. Na primer, ako filtrirate kolonu Izmenjeno, možete da izaberete datume.

 7. Pritisnite taster Enter. Na listi se prikazuju samo stavke koje se podudaraju sa vrednošću koju ste odabrali.

Napomena: Da biste uklonili filter, pomerite se na kontekstualni meni kolone, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Obriši filter“, a zatim pritisnite taster Enter.

Grupisanje stavki u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite u biblioteku dokumenata koja sadrži kolone koje želite da grupišete.

 3. U prikazu Lista, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Zaglavlja kolona u koordinatnoj mreži, koristite menije za sortiranje, filtriranje ili grupisanje po koloni“. (U funkciji Narator čućete „Ime tabele“ i ime sledeće kolone.)

  Savet: U prikazu Pločice, zaglavlja kolone se ne prikazuju po podrazumevanim podešavanjima. Da biste ih prikazali, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Raspoređivanje, omogući filtriranje, sortiranje i grupisanje po vrednosti metapodataka“ i pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Rasporedi po“, ime kolone u kojoj želite da grupišete elemente (na primer, Ime, Datum izmene, Izmenio ili Prijavi komentar) i „Zaglavlje kolone“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se kontekstualni meni i čućete prvu opciju na listi. Dostupne opcije zavise od tipa podataka u toj koloni, na primer, Od A do Ž, Od starijeg ka novijem ili Od manjeg ka većem.

 5. Pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Grupiši po“ i ime kolone, a zatim pritisnite taster Enter. Dokumenti u biblioteci se grupišu po vrednosti koju ste izabrali. Na primer, stavke u koloni Izmenjeno grupišu se prema datumu kada su izmenjene.

Brisanje stavke u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite u biblioteku dokumenata koja sadrži stavke koje želite da izbrišete.

 3. Izaberite stavku koju želite da izbrišete (na primer, datoteku, fasciklu, OneNote beležnicu, vezu ili kolonu).

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Otvori“.

 5. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Izbriši“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Brisanje sa fokusom na dugmetu Otkaži i čućete „Izbrisati? Želite li zaista da pošaljete stavku (stavke) u korpu za otpatke?“

 6. Da biste prešli na dugme Izbriši, pritisnite taster Tab.

 7. Pritisnite taster Enter. Datoteka se premešta u korpu za otpatke, a fokus se vraća na listu biblioteke.

Imenovanje i čuvanje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata

Kada napravite prilagođeni prikaz, da bi se naznačilo da je prikaz izmenjen, u gornjem desnom uglu stranice biblioteke dokumenata pojavljuje se zvezdica pored imena prikaza u meniju „Prikaz“ u gornjem desnom uglu stranice biblioteke dokumenata da bi se naznačilo da je prikaz izmenjen. Na primer, ako ste napravili promene na prikazu „Svi dokumenti“, on se u meniju „Prikaz“ pojavljuje kao „Svi dokumenti*“. Da biste sačuvali promene:

 1. Uverite se da nije izabrana nijedna stavka u vašoj biblioteci dokumenata. Dugme Novo i meni Prikaz dostupni su samo kada nije izabrana nijedna stavka.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Novo, kreiranje nove fascikle“.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Meni ’Prikaz’“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvoriće se kontekstualni meni i čućete „Kontekstualni meni, lista“.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Čuvanje promena ili kreiranje novog prikaza“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Sačuvaj kao sa fokusom na okviru za uređivanje Sačuvajte trenutni prikaz ili otkucajte novo ime.

 5. Otkucajte ime za prikaz, a zatim pritiskanjem tastera Tab dođite do dugmeta Sačuvaj i pritisnite taster Enter. Veza ka prilagođenom prikazu dodaje se u meni Prikaz biblioteke u kojoj ste kreirali prikaz i uklanja se zvezdica pored imena prikaza.

Postavljanje podrazumevanog prikaza za biblioteku dokumenata

Da biste postavili podrazumevani prikaz za biblioteku dokumenata, morate da imate dozvole vlasnika biblioteke ili administratorske dozvole za tu biblioteku. Dodatne informacije potražite u članku Postavke za prikaze.

Brisanje prilagođenog prikaza za biblioteku dokumenata

Da biste obrisali prilagođeni prikaz za biblioteku dokumenata, morate da imate dozvole vlasnika biblioteke ili administratorske dozvole za tu biblioteku. Korake za brisanje prilagođenog prikaza za biblioteku dokumenata potražite u članku Brisanje prikaza.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za uređivanje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za izbor kolona za prikazivanje u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online

Prvi koraci uz čitač ekrana sa modernom bibliotekom dokumenata u usluzi SharePoint Online

Funkcije pristupačnosti u usluzi SharePoint Online

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×