Korišćenje čitača ekrana za kreiranje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite SharePoint Online sa tastature i čitač ekrana da biste kreirali prilagođeni prikaz biblioteke dokumenata da biste prikazali stavke na način koji ima smisla za vas. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da dodate kolone, Izaberite kolone koje želite da prikažete, i rasporedite kolone u željeni redosled. Možete takođe sortiranje, filtriranje, grupišete ili izbrišite stavke da biste kreirali prikaz koji odgovara vašim potrebama. Kada završite, samo dajte ime za prikaz i sačuvajte je. Veza ka prilagođeni prikaz će se pojaviti u meniju " Prikaz " na stranici biblioteke dokumenata tamo gde ste kreirali prikaz.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite SharePoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint Online.

U ovoj temi

Dodavanje kolone

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite na biblioteku dokumenata u kojoj želite da dodate kolonu.

 3. U prikazu liste, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Lista fascikle i datoteke”. U JAWS, čujete: „U tabeli”.

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Dodaj kolonu”, a zatim pritisnite taster Enter. Meni " Dodaj kolonu " otvara se.

 5. Da biste se kretali kroz na meni opcije (kao što su broj osoba, datuma i još mnogo toga), pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete nešto želite, a zatim pritisnite taster Enter. Dijalog " Kreiranje kolone " se otvara sa fokusom na polju uređivanje ime kolone .

 6. Otkucajte ime kolone.

 7. Pritisnite taster Tab dok ne dođete do dugmeta Sačuvaj i pritisnite taster Enter. Kolone se dodaje sa desne strane postojećih kolona.

Raspoređivanje kolona u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite u biblioteku dokumenata koja sadrži kolone koje želite da rasporedite.

 3. U prikazu liste, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Lista fascikle i datoteke”. U JAWS, čujete: „U tabeli”.

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Dodaj kolonu”, a zatim pritisnite taster Enter. Meni " Dodaj kolonu " otvara se.

 5. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Prikaži/sakrij kolone”, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Uređivanje kolone za prikaz .

 6. Da biste premestili listu kolona, pritisnite taster Tab. Čitač ekrana glasi ime zaglavlje prve kolone na listi. Da biste pregledali imena kolona, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete onaj koji želite da premestite.

 7. Kada čujete ime željene kolone koju želite da premestite:

  • Da biste premestili kolonu na listi (sa leve strane na vašoj listi dokumenti), pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Premeštanje kolone nagore”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA ili Enter. Kolona je pomeren korak. Ponovite ovaj korak dok kolona u željeni položaj.

  • Da biste premestili kolonu na listi (sa desne strane listu dokumenti), pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Premesti kolonu taster”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA ili Enter. Kolone se premešta po jedan korak. Ponovite ovaj korak dok kolona u željeni položaj.

   Savet: Možete da premeštate samo kolone koje su prikazane. Da biste prikazali kolonu, izaberite kolonu na listi i pritisnite razmaknicu.

 8. Da biste proverili raspored kolona, pritiskajte taster sa strelicom nagore dok ne čujete ime prve kolone na listi (po podrazumevanim podešavanjima zaglavlje prve kolone je DocIcon), a zatim koristite taster sa strelicom nadole.

 9. Da biste primenili izbore, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Primeni”, a zatim pritisnite taster Enter.

Sortiranje stavki u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite u biblioteku dokumenata koja sadrži kolone koje želite da sortirate.

 3. U prikazu liste, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Lista fascikle i datoteke”. U JAWS, čujete: „U tabeli”.

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete ime kolone koju želite da sortirate (na primer, ime, izmenjeno datum, izmenio ili potvrdite izbor u komentar), a zatim pritisnite taster Enter. Kontekstualni meni otvara. Dostupne opcije zavisiće od toga tip podaci koji se nalaze u toj koloni, na primer, od A do Z, starije da novijiili manje u veće. Da biste izabrali opciju za sortiranje, pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete opciju, a zatim pritisnite taster Enter. Redosled kolona se menja i se pomera fokus na prvu stavku u biblioteci.

Filtriranje stavki u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite u biblioteku dokumenata koja sadrži kolone koje želite da filtrirate.

 3. U prikazu liste, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Lista fascikle i datoteke”. U JAWS, čujete: „U tabeli”.

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete ime kolone koju želite da filtrirate po (na primer, ime, izmenjeno datum, izmenio ili potvrdite izbor u komentar), a zatim pritisnite taster Enter. Kontekstualni meni otvara.

 5. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Filtriraj po”, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za filtriranje po .

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete vrednost koju želite da koristite za filtriranje stavki u koloni i pritisnite taster Enter da biste ga izabrali. Vrednosti koje su dostupne zavise od podataka u toj koloni. Na primer, ako ste filtrirali po kolonu izmenjeno, možete izabrati datume.

 7. Pritisnite taster Enter. Na listi se prikazuju samo stavke koje se podudaraju sa vrednošću koju ste odabrali.

Napomena: Da biste uklonili filter, premeštanje kontekstualnog menija za kolonu, a zatim pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Obriši filter”, a zatim pritisnite taster Enter.

Grupisanje stavki u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite u biblioteku dokumenata koja sadrži kolone koje želite da grupišete.

 3. U prikazu liste, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Lista fascikle i datoteke”. U JAWS, čujete: „U tabeli”.

 4. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete ime kolone koju želite da grupišete stavke, a zatim pritisnite taster Enter. Kontekstualni meni otvara.

 5. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Grupisanje po”, iza kojeg sledi ime kolone i pritisnite taster Enter. Dokumenti u biblioteci se grupišu po vrednosti koje ste izabrali. Na primer, stavke u kolonu izmenjeno grupišu po datumu na kojoj su one promenjene.

Brisanje stavke u biblioteci dokumenata

 1. Prijavite se na Office 365 nalog organizacije, pokrenite SharePoint aplikaciju, a zatim otvorite biblioteku dokumenata.

  Savet: Biblioteke dokumenata u sistemu SharePoint Online imaju dva različita prikaza: klasični i SharePoint Online iskustvo. Za većinu ljudi, SharePoint Online iskustvo je podrazumevani prikaz. Međutim, ako čujete „Dugme 'Pogledajte'“ prilikom navigacije u biblioteci dokumenata, koristite klasični prikaz. Da biste prikazali SharePoint Online biblioteke dokumenata, pritisnite taster Enter kada čujete „Dugme 'Pogledajte'“. Kada se prikaz biblioteke dokumenata promeni u SharePoint Online iskustvo i kada se fokus pomeri sa dugmeta Pogledajte na vezu Novo, čućete ime biblioteke dokumenata i nakon njega reč „Novo“.

 2. Idite u biblioteku dokumenata koja sadrži stavke koje želite da izbrišete.

 3. Pritisnite nagore i nadole tastere sa strelicama dok ne čujete stavke koje želite da izbrišete (na primer, datoteke, fascikle, OneNote beležnicu, vezu ili kolona), a zatim izaberite stavku tako što ćete pritisnuti taster RAZMAKNICA.

 4. Pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete „Deli”.

 5. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Brisanje”, a zatim pritisnite taster Enter. Dijalog " Brisanje " se otvara sa fokusom na dugme Otkaži i čujete „Izbriši”, a zatim ime stavke.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Brisanje dugmeta”, a zatim pritisnite taster Enter. Stavka se premešta u korpu za otpatke, a fokus daje na listu biblioteke.

Imenovanje i čuvanje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata

Kada napravite prilagođeni prikaz, da bi se naznačilo da je prikaz izmenjen, u gornjem desnom uglu stranice biblioteke dokumenata pojavljuje se zvezdica pored imena prikaza u meniju „Prikaz“ u gornjem desnom uglu stranice biblioteke dokumenata da bi se naznačilo da je prikaz izmenjen. Na primer, ako ste napravili promene na prikazu „Svi dokumenti“, on se u meniju „Prikaz“ pojavljuje kao „Svi dokumenti*“. Da biste sačuvali promene:

 1. Uverite se da je izabrano nema stavki u biblioteci dokumenata. Dugme " novo " i meni Prikaži opcije su dostupne samo kada su izabrane stavke.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Novo“.

 3. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Opcije prikaza”, a zatim pritisnite taster Enter. Kontekstualni meni se otvara i čujete trenutno izabrani prikaz.

 4. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Sačuvaj prikaz kao”, a zatim pritisnite taster Enter. U dijalogu Sačuvaj kao se otvara sa fokusom na polju uređivanje Čuvanje trenutnog prikaza ili otkucajte novo ime .

 5. Otkucajte ime za prikaz, a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete „dugme "”Sačuvaj”, a zatim pritisnite taster Enter. Veza ka prilagođeni prikaz se dodaje u meniju Opcije prikaza biblioteke gde ste kreirali prikaz i zvezdice pored imena prikaz će biti uklonjena.

Postavljanje podrazumevanog prikaza za biblioteku dokumenata

Da biste postavili podrazumevani prikaz za biblioteku dokumenata, morate da imate dozvole vlasnika biblioteke ili administratorske dozvole za tu biblioteku. Dodatne informacije potražite u članku Postavke za prikaze.

Brisanje prilagođenog prikaza za biblioteku dokumenata

Da biste obrisali prilagođeni prikaz za biblioteku dokumenata, morate da imate dozvole vlasnika biblioteke ili administratorske dozvole za tu biblioteku. Korake za brisanje prilagođenog prikaza za biblioteku dokumenata potražite u članku Brisanje prikaza.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za uređivanje prilagođenog prikaza u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za izbor kolona za prikazivanje u biblioteci dokumenata u usluzi SharePoint Online

Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija SharePoint Online

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×