Korišćenje čitača ekrana za kreiranje i ažuriranje zadataka u planer

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje i ažuriranje zadataka u planer

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Koristite Microsoft Planner sa tastature i čitač ekrana za kreiranje i ažuriranje zadataka. Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da dodate zadatke na plan, dodavanje početka i krajnji rok zadatka, i dodelite ili izbrišite zadatke.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Planner, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Planner pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Planner.

U ovoj temi

Dodavanje zadatka na plan

 1. Kada se prijavite u Planner, fokus nalazi na listi planove i čitača ekrana objavljuje ime i poverljivost prvi plan. Pritisnite taster Tab dok ne pronađete plan na koji želite da radite sa, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na tablu.

  Napomena: Ako ne pronađete željeni plan na listi, možete promeniti da biste prikazali sve planove umesto samo nedavno otvorenih planovi. Pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete „svi planovi tab stavke” ili „Nedavno planova karticu stavke”, u zavisnosti od toga na koji želite da koristite, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „Kolone” praćeno imenom moru koje želite da dodate zadatak.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dodaj zadatak karticu”, praćeno imenom kante, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Unesite ime za zadatak, a zatim pritisnite taster Tab. Čujete: „postavljanje krajnji rok”.

 5. Ako želite da dodate krajnji rok za zadatak, pritisnite taster Enter, a zatim koristite birač datuma da biste izabrali datum. Da li li ili ne, pritisnite taster Tab da biste se pomerali unapred. Čujete: „ne dodeljuju. Otvaranje kako biste korisnicima dodelili”.

 6. Ako želite da dodelite zadatak korisnika:

  1. Pritisnite taster Enter. Čujete „Uređivanje” i korisnički dijalog zadatak se otvori.

  2. Možete da filtrirate listu korisnika tako što ćete uneti termin za pretragu u polju Otkucajte ime ili e-adresu ili Pregledajte listu svih korisnika. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime korisnika kojeg želite da dodate, a zatim pritisnite taster Enter da biste ih izabrali.

  3. Fokus se vraća u polju Otkucajte ime ili e-adresu . Ako želite da dodelite zadatak više korisnika, Ponovite korak b. Kada dodelite sve korisnike koje želite, pritisnite taster Esc da biste zatvorili dijalog zadatak za korisnika.

 7. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dodaj zadatak”, a zatim pritisnite taster Enter da biste dodali zadatak moru.

Dodavanje početka i krajnji rok zadatka

 1. Kada se prijavite u Planner, fokus nalazi na listi planove i čitača ekrana objavljuje ime i poverljivost prvi plan. Pritisnite taster Tab dok ne pronađete plan na koji želite da radite sa, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na tablu.

  Napomena: Ako ne pronađete željeni plan na listi, možete promeniti da biste prikazali sve planove umesto samo nedavno otvorenih planovi. Pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete „svi planovi tab stavke” ili „Nedavno planova karticu stavke”, u zavisnosti od toga na koji želite da koristite, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Kolone” praćeno imenom moru koji sadrži zadatak.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime zadatka koji želite da izmenite, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili dijalog Detalji o zadatku .

 4. U dijalogu Detalji o zadatku , pritisnite taster Tab dok ne čujete „Datum početka”, a zatim pritisnite taster Enter da biste uredili datum početka zadatka.

 5. Izaberite novi datum početka pomoću tastera sa strelicama i pritisnite taster Enter da biste ga prihvatite i vratili na dijalog Detalji o zadatku .

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Krajnji rok” i pritisnite taster Enter da biste uredili zadatak krajnji rok.

 7. Kliknite na dugme novi krajnji datum, pomoću tastera sa strelicama i pritisnite taster Enter da biste ga prihvatite i vratili na dijalog Detalji o zadatku .

 8. Pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete „Zatvori dijalog”, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodeljivanje zadatka

Dodelite novi korisnik postojeći zadatak ili uklanjanje dodeljenog korisnika:

 1. Kada se prijavite u Planner, fokus nalazi na listi planove i čitača ekrana objavljuje ime i poverljivost prvi plan. Pritisnite taster Tab dok ne pronađete plan na koji želite da radite sa, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na tablu.

  Napomena: Ako ne pronađete željeni plan na listi, možete promeniti da biste prikazali sve planove umesto samo nedavno otvorenih planovi. Pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete „svi planovi tab stavke” ili „Nedavno planova karticu stavke”, u zavisnosti od toga na koji želite da koristite, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Kolone” praćeno imenom moru koji sadrži zadatak.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime zadatka koji želite da izmenite, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Više opcija”, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. U iskačućem meniju Više opcija , pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Dodeli”, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili dijalog dodela korisnika.

 5. Da biste dodelili novi korisnik zadatak, unesite termin za pretragu u polje Otkucajte ime ili e-adresu , a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete korisničko ime i pritisnite taster Enter.

 6. Da biste uklonili postojećem korisniku dodeljen zadatak, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Uklanjanje <user name> iz ovog zadatka”, a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Pritisnite taster Esc da biste zatvorili dijalog zadatak za korisnika.

Brisanje zadatka

 1. Kada se prijavite u Planner, fokus nalazi na listi planove i čitača ekrana objavljuje ime i poverljivost prvi plan. Pritisnite taster Tab dok ne pronađete plan na koji želite da radite sa, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na tablu.

  Napomena: Ako ne pronađete željeni plan na listi, možete promeniti da biste prikazali sve planove umesto samo nedavno otvorenih planovi. Pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete „svi planovi tab stavke” ili „Nedavno planova karticu stavke”, u zavisnosti od toga na koji želite da koristite, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Kolone” praćeno imenom moru koji sadrži zadatak.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime zadatka koji želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Više opcija”, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. U iskačućem meniju Više opcija , pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Izbriši”, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Koristite čitač ekrana da biste kreirali plan i dodali kante u planer

Koristite čitač ekrana da biste sortirali i naručite zadatke na tabli u planer

Organizovanje timskog rada sa Microsoft Planner

Tasterske prečice u programu Microsoft Planner

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Microsoft Planner pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Microsoft Planner sa VoiceOver ugrađena iOS čitač ekrana, za kreiranje i ažuriranje zadataka. Ćete naučiti kako da dodate zadatke na plan, dodavanje početka i krajnji rok zadatka, i dodelite ili izbrišite zadatke.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite VoiceOver, ugrađeni iOS čitač ekrana. Da biste saznali više o korišćenju programu VoiceOver, posetite Apple pristupačnost.

U ovoj temi

Dodavanje zadatka na plan

 1. U prikazu Planer čvorišta , prevucite udesno sve dok ne čujete ime plan na koji želite da radite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako ne pronađete željeni plan na listi, možete promeniti da biste prikazali sve planove umesto samo nedavno otvorenih planovi. Prevucite nadesno dok ne čujete „Vide sve planove”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Kofu”, praćeno imenom moru koje želite da dodate zadatak.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dodaj zadatak”, a dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Zadatak naslov”.

 4. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste uneli ime za zadatak.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „Gotovo”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste završili kreiranje zadatak.

Dodavanje početka i krajnji rok zadatka

 1. U prikazu Planer čvorišta , prevucite udesno sve dok ne čujete ime plan na koji želite da radite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako ne pronađete željeni plan na listi, možete promeniti da biste prikazali sve planove umesto samo nedavno otvorenih planovi. Prevucite nadesno dok ne čujete „Vide sve planove”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Kofu”, praćeno imenom moru koja sadrži zadatak koji želite da izmenite.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Zadatak”, iza kojeg sledi ime zadatka koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili prikaz Uredi zadatak .

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „podešavanje datuma početka i krajnji rok”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Dates”.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste podesili datum početka, prevucite udesno dok ne čujete „Datum početka”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Koristite birač datuma da biste izabrali datum početka.

  • Da biste podesili krajnji rok, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Krajnji rok”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste izabrali datum koji želite da koristite birač datuma, a zatim prevucite ulevo dok ne čujete „Gotovo”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste se vratili u prikaz za Uređivanje zadatka .

 7. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili prikaz Uredi zadatak . U centru pažnje daje da u prikazu Planer čvorišta .

Dodeljivanje zadatka

 1. U prikazu Planer čvorišta , prevucite udesno sve dok ne čujete ime plan na koji želite da radite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako ne pronađete željeni plan na listi, možete promeniti da biste prikazali sve planove umesto samo nedavno otvorenih planovi. Prevucite nadesno dok ne čujete „Vide sve planove”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Kofu”, praćeno imenom moru koja sadrži zadatak koji želite da izmenite.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Zadatak”, iza kojeg sledi ime zadatka koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili prikaz Uredi zadatak .

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dodelite člana”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prikaz dodelite člana .

 5. Prevucite udesno da pregledate listu korisnika, a zatim dvaput dodirnite ekran kada čujete onaj koji želite da dodelite zadatak.

  Druga mogućnost je da biste filtrirali listu korisnika, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Pretraži članovi” a zatim dvaput dodirnite ekran i koristite na tastaturu na ekranu da biste uneli termin za pretragu. Zatim pronađite listu korisnika tako što ćete brzo prevući sve dok ne čujete onaj koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ih izabrali.

  Savet: Zadatak možete dodeliti većeg broja korisnika u isto vreme.

 6. Prevucite ulevo dok ne čujete „Dugme "”nazad”, a dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili prikaz dodelite člana i vrati se na prikaz za Uređivanje zadatka .

 7. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili prikaz Uredi zadatak . U centru pažnje daje da u prikazu Planer čvorišta .

Brisanje zadatka

 1. U prikazu Planer čvorišta , prevucite udesno sve dok ne čujete ime plan na koji želite da radite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako ne pronađete željeni plan na listi, možete promeniti da biste prikazali sve planove umesto samo nedavno otvorenih planovi. Prevucite nadesno dok ne čujete „Vide sve planove”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Kofu”, praćeno imenom moru koja sadrži zadatak koji želite da izmenite.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Zadatak”, iza kojeg sledi ime zadatka koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili prikaz Uredi zadatak .

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Više opcija”, a dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Brisanje”.

 5. Dvaput dodirnite ekran da biste izbrisali zadatak. Brisanje zadatka iskačući prozor se otvara. Prevucite nadesno dok ne čujete „Brisanje” i dvaput dodirnite ekran da biste potvrdili brisanje. U centru pažnje daje da u prikazu Planer čvorišta .

Takođe pogledajte

Koristite čitač ekrana da biste kreirali plan i dodali kante u planer

Koristite čitač ekrana da biste sortirali i naručite zadatke na tabli u planer

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Microsoft Planner pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Microsoft Planner sa TalkBack, čitač ugrađene Android ekrana, za kreiranje i ažuriranje zadataka. Ćete naučiti kako da dodate zadatke na plan, dodavanje početka i krajnji rok zadatka, i dodelite ili izbrišite zadatke.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Dodavanje zadatka na plan

 1. U prikazu Planer čvorišta , prevucite udesno sve dok ne čujete ime plan na koji želite da radite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako ne pronađete željeni plan na listi, možete promeniti da biste prikazali sve planove umesto samo nedavno otvorenih planovi. Prevucite nadesno dok ne čujete „Vide sve planove”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite ulevo pomoću dva prsta dok ne čujete „Kofu”, praćeno imenom moru koje želite da dodate zadatak.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dodaj zadatak”, a dvaput dodirnite ekran.

 4. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste uneli ime za zadatak.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dodaj”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste završili kreiranje zadatak.

Dodavanje početka i krajnji rok zadatka

 1. U prikazu Planer čvorišta , prevucite udesno sve dok ne čujete ime plan na koji želite da radite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako ne pronađete željeni plan na listi, možete promeniti da biste prikazali sve planove umesto samo nedavno otvorenih planovi. Prevucite nadesno dok ne čujete „Vide sve planove”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite ulevo pomoću dva prsta dok ne čujete „Kofu”, praćeno imenom moru koja sadrži zadatak koji želite da izmenite.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Zadatak”, iza kojeg sledi ime zadatka koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili prikaz Uredi zadatak .

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „podešavanje datuma početka i krajnji rok”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „iskačući prozor, datum početka”.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste podesili datum početka, dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste podesili krajnji rok, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Krajnji rok”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste izabrali datum koji želite da koristite birač datuma, a zatim prevucite ulevo dok ne čujete „U redu”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste se vratili u prikaz za Uređivanje zadatka .

 7. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Navigacija nagore”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili prikaz Uredi zadatak . U centru pažnje daje da u prikazu Planer čvorišta .

Dodeljivanje zadatka

 1. U prikazu Planer čvorišta , prevucite udesno sve dok ne čujete ime plan na koji želite da radite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako ne pronađete željeni plan na listi, možete promeniti da biste prikazali sve planove umesto samo nedavno otvorenih planovi. Prevucite nadesno dok ne čujete „Vide sve planove”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite ulevo pomoću dva prsta dok ne čujete „Kofu”, praćeno imenom moru koja sadrži zadatak koji želite da izmenite.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Zadatak”, iza kojeg sledi ime zadatka koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili prikaz Uredi zadatak .

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dodelite člana”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prikaz dodelite člana .

 5. Prevucite udesno da pregledate listu korisnika, a zatim dvaput dodirnite ekran kada čujete onaj koji želite da dodelite zadatak. Čujete: „Izabrana”.

  Druga mogućnost je da biste filtrirali listu korisnika, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Pretraga osoba”, a zatim dvaput dodirnite ekran i koristite na tastaturu na ekranu da biste uneli termin za pretragu. Zatim pronađite listu korisnika tako što ćete brzo prevući sve dok ne čujete onaj koji želite, a dvaput dodirnite ekran da biste ih izabrali. Čujete: „Izabrana”.

  Savet: Zadatak možete dodeliti većeg broja korisnika u isto vreme.

 6. Prevucite ulevo dok ne čujete „Navigacija nagore”, a dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili prikaz dodelite člana i vrati se na prikaz za Uređivanje zadatka .

 7. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Navigacija nagore”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili prikaz Uredi zadatak . U centru pažnje daje da u prikazu Planer čvorišta .

Brisanje zadatka

 1. U prikazu Planer čvorišta , prevucite udesno sve dok ne čujete ime plan na koji želite da radite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako ne pronađete željeni plan na listi, možete promeniti da biste prikazali sve planove umesto samo nedavno otvorenih planovi. Prevucite nadesno dok ne čujete „Vide sve planove”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Kofu”, praćeno imenom moru koja sadrži zadatak koji želite da izmenite.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Zadatak”, iza kojeg sledi ime zadatka koji želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili prikaz Uredi zadatak .

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Više opcija”, a dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Brisanje”.

 5. Dvaput dodirnite ekran da biste izbrisali zadatak. U centru pažnje daje da u prikazu Planer čvorišta .

Takođe pogledajte

Koristite čitač ekrana da biste kreirali plan i dodali kante u planer

Koristite čitač ekrana da biste sortirali i naručite zadatke na tabli u planer

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Microsoft Planner pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×