Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word sa tastature i čitač ekrana za istraživanje i navigacija po različitim prikazima i premeštanje između njih. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

U ovoj temi

Idite na glavnom prikaz

Glavni prikaz Word sadrži sledeće glavnih elemenata:

 • Priručna traka i naslovnoj traci na vrhu ekrana.

 • Reda sa kartice na traci u okviru na Priručnu trakukoja sadrži kartice kao što su datoteke, Početak, Umetnite, raspored,, Redigovanje, i Prikaz , kao i polje za pretragu Pokaži mi i deli dugme. Na traci koja sadrži opcije specifične za trenutno izabrane kartice se nalazi odmah ispod reda kartice na traci.

 • Na glavnoj oblasti sadržaja je ispod trake i sadrži sadržaj dokumenta. Postoje i opcionalno okana koju je moguće otvoriti sa strane na glavnoj oblasti sadržaja ili ispod njega.

 • Statusna traka na dnu ekrana, koja sadrži statističke podatke o dokumentu kao što su broj stranica, prebrojavanje reči, jezik teksta i nivo zumiranja.

Da biste se kretali između glavnog prikaza elemenata, pritisnite taster F6 dok se ne čujete „Kartice na traci”, ime dokumenta, ime okno "Otvori" ili „Statusne trake”, tim redom.

Da biste otišli na Priručna traka sa alatkama i naslov traci, puta pritisnite taster Alt. Čujete: „Traka kartice”. Pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete opciju koju želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

Da biste otišli na kartice na traci, pritisnite taster sa leve strane ili tastere STRELICA NADESNO dok ne čujete ime kartice ili možete kontrolisati i pritisnite taster Enter da biste ga izabrali. Takođe možete da koristite tasterske prečice za premeštanje između kartice na traci.

Da biste prešli sa kartice na traci na traci, puta pritisnite taster Tab. Čujete ime prva opcija na traci. Da biste se kretali između opcija na traci, pritisnite taster Tab dok ne čujete opciju i pritisnite taster Enter da biste ga izabrali. Takođe možete da koristite tasterske prečice da biste izabrali opcije direktno.

Da biste otišli na statusnoj traci, pritisnite nagore ili nadole sa strelicama sve dok ne čujete ime kartice ili kontrolisali koju želite i pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

Navigacija između prikaza

Pored glavnog prikaza, Word ima sledeće najčešće korišćenih prikaza:

 • U meniju datoteka koja sadrži komande kao što je novo, OtvaranjeiČuvanje.

  Da biste otvorili meni " datoteka ", pritisnite tastere Alt + F. Čujete „Datoteku, informacije”, i kartica " informacije " se otvore. Da biste otišli na meni " datoteka ", pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete stavku koju želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili karticu. Da biste otišli u karticu meni " datoteka ", pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete na željenu opciju.

  Da biste izašli iz menija datoteka i vratili u glavni prikaz, pritisnite taster Esc.

 • Opcije prozora, koja sadrži Word postavke, kao što su Personalizacija, proveru na postavke i željene opcije jezika.

  Da biste otvorili prozor sa opcijama , pritisnite taster Alt + F, t Čujete: „Opcije programa Word”. Da biste otišli na opciju kategorije, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete ime ime kategorije, a zatim pritisnite taster Tab da biste premestili fokus na okno sadržaj prozora. Da biste otišli u oknu sadržaj, pritisnite nagore i strelicom nadole dok ne čujete opciju, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

  Da biste izašli iz prozora Opcije i vratili u glavni prikaz, pritisnite taster Tab dok ne čujete „U redu”, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste se vratili u glavni prikaz bez promene, pritisnite taster Esc.

 • Prikaz za Režim čitanja , koji je dizajniran da biste olakšali čitanje teksta i uključuje alatke za čitanje umesto pisanja.

  Da biste omogućili Režim čitanja, pritisnite tastere Alt + W, F. Informacije o korišćenju Režim čitanja, pogledajte članak Korišćenje režim čitanja.

  Da biste izašli iz Režima čitanja, pritisnite taster Esc.

 • Okno za navigaciju , što vam omogućava da brzo pređem sa jednog dela dokumenta na drugi. Možete da premeštate oko dokument na osnovu naslova, stranica ili rezultata pretrage.

  Da biste se prebacivali u oknu za navigaciju ili isključivanje, pritisnite tastere Alt + W, K. Za informacije o korišćenju u Oknu za navigacijupotražite u članku korišćenje okna za navigaciju.

Istražite dokument

Savet: Da biste brzo premestili fokus na prvi plutajući oblik kao što je okvir za tekst ili slika, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+5. Zatim pritiskajte taster Tab da biste kružili redom kroz plutajuće oblike. Za vraćanje na normalnu navigaciju, pritisnite taster Esc.

Korišćenje režima skeniranja

Da biste otišli na tekst dokumenta, omogućite režima skeniranja u čitača ekrana. Narator, pritisnite kombinaciju tastera Caps lock + RAZMAKNICA.

Skeniranje režim omogućen, možete da koristite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste otišli u dokument i da biste se kretali između pasusa i druge elemente. Čitača ekrana čita oblikovanja na tekst, a zatim na pasus samu.

Korišćenje režima čitanja

Režim čitanja u Word sadrži funkcije Optimizovano za čitanje teksta, uključujući Čitanje naglas.

 • Da biste omogućili Režim čitanja, pritisnite tastere Alt + W, F.

 • Da biste otišli na meni čitanje preko celog ekrana u Režimu čitanja, pritisnite taster Alt i zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete ime meni kartice koju želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

 • Da biste koristili Glasno čitanje, pritisnite tastere Alt + W, R u Režimu čitanja. Da biste pristupili kontrole za čitanje, pritisnite taster Tab dok ne čujete opciju, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

  Napomena: Za najbolje rezultate, možda će biti korisno da biste isključili čitača ekrana pre upotrebe Glasno čitanje.

Koristite okno za navigaciju

U oknu za navigaciju možete da koristite da biste brzo krećete naslove ili rezultata pretrage u dokumentu.

 1. Da biste u oknu za navigaciju , pritisnite tastere Alt + W, K.

 2. Da biste premestili fokus sa glavnom prikaza u oknu za navigaciju , pritisnite taster F6 dok se ne čujete: „Navigacija”.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste premestili željenog naslova, koristite nagore ili strelica nadole dok ne čujete onu koju želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste se vratili u glavni prikaz na željeni trenutak fokus.

  • Da biste koristili polje za pretragu u oknu za navigaciju , pritisnite taster strelica nagore dok ne čujete „Pretraživanje dokumenta”, a zatim unesite termin za pretragu i pritisnite taster Enter. Čujete: „Sledeći rezultat”. Da biste se kretali između rezultata pretrage, pritisnite taster Enter dok ne možete doći na onu koju želite.

Zumiranje radi uvećavanja ili smanjivanja onoga što vidite

Povećanje zuma za dobijanje uveličanog prikaza dokumenta ili umanjili da biste videli veći deo stranice sa umanjenom veličinom.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + W, Q. Ako koristite čitač ekrana, čujete „Zumiranje dijaloga” ili „Zumiranje prozora”.

 2. Pritisnite taster Tab dok ne dođete do % okrenete i zatim otkucajte procenat ili koristite nagore ili strelica nadole da biste promenili procenat.

 3. Pritisnite taster Tab dok ne dođete do na dugme u redu i pritisnite taster Enter.

Korišćenje pretrage

Da biste pronašli opciju ili brzo izvršili neku radnju, koristite tekstualno polje Pretraga. Da biste saznali više o funkciji „Pretraga“, idite na odeljakPronađete ono što želite pomoću opcije Microsoft Search u sistemu Office.

 1. Izaberite stavku ili mesto u dokumentu, prezentaciji ili unakrsnoj tabeli gde želite da izvršite neku radnju. Na primer, u Excel unakrsnoj tabeli izaberite opseg ćelija.

 2. Da biste otišli na tekstualno polje Pretraga, pritisnite tastere Alt+Q.

 3. Otkucajte reči za pretragu za radnju koju želite da izvršite. Na primer, ako želite da dodate listu sa znakovima za nabrajanje, otkucajte znakovi za nabrajanje.

 4. Da biste pregledali rezultate pretrage, pritiskajte taster sa strelicom nadole.

 5. Kada pronađete rezultat koji želite, pritisnite taster Enter da biste ga izabrali i izvršili radnju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Učinite Word dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Koristite Word za Android sa tastature i TalkBack, čitač ugrađene Android ekrana, istraživanje i navigacija na različite prikaze i premeštanje između njih.

Napomene: 

U ovoj temi

Idite na glavnom prikaz

Glavni prikaz Word sadrži sledeće glavnih elemenata:

 • Gornju traku sa menijima koji sadrži opcije kao što su Sačuvajte i zatvoriteOpozovi radnjui meni.

 • Dokument oblasti sadržaja, koji se pojavljuje u gornjem meniju i zauzima najveći broj ekrana.

 • Brzi traci sa alatkama, koja sadrži dokument opcije kao što je podebljano, podvučenoi listeza oblikovanje. Pojavljuje se na dnu ekrana kada element koji se može uređivati je izabran u oblasti sadržaja.

 • U meniju trake koja se pojavljuje na dnu ekrana po potrebi i sadrži nekoliko kartice koje sadrže različite alatke.

Da biste otišli na vrhu menijima iz sadržaja dokumenta, prevucite ulevo dok ne čujete „Meni”. Da biste izabrali prvih traku dugme, brzo prevucite nalevo i nadesno dok ne čujete ime onaj koji želite i zatim dvaput dodirnite ekran.

Da biste otišli na traci sa alatkama za brzi, izaberite element koji se može uređivati u dokumentu, a zatim prevucite udesno sve dok ne čujete opciju koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali.

Da biste otišli na glavnoj traci, pomerite se do brzo alatku za lokal, prevucite dok ne čujete „Više opcija”, a dvaput dodirnite ekran. Čujete kartici meni trenutno izabrane trake. Da biste promenili kartice, dodirnite dvaput ekrana, a zatim prevucite nalevo ili nadesno sve dok ne čujete ime karticu koju želite, a zatim dvaput-tab ekrana. Da biste se kretali meniju trake, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete opciju koju želite i dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali.

Navigacija između prikaza

Pored glavnog prikaza, Word ima sledeće najčešće korišćenih prikaza:

 • U meniju datoteka koja sadrži komande datoteke kao što su Sačuvaj kopiju zaizvozi Štampanje.

  Da biste otvorili meni " datoteka ", prevucite ulevo dok ne čujete „Datoteka”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste otišli meni, prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu stavku, zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste ostavili menija, prevucite ulevo dok ne čujete „Gotovo”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 • Pronalaženje traku, što omogućava da pregledate rezultate pretrage u dokumentu.

  Da biste koristili traku za Pronalaženje , prevucite ulevo dok ne čujete „Pronalaženje”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Unesite termin koji želite da pretražite za korišćenje tastatura na ekranu. Da biste se kretali rezultata pretrage u dokumentu, prevucite ulevo dok ne čujete „Pronađite prethodni” ili „Pronađi sledeće”, a dvaput dodirnite ekran. Da biste zatvorili bar pronašli , prevucite udesno čujete „Zatvori pronalaženje trake”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Istražite dokument

Istraživanje teksta u dokument, prevucite udesno ili ulevo dok ne čujete čitač ekrana najavite otvorenu stranicu, zatim „sadržaj”. Brzo prevucite nagore ili nadole kako biste promenili navigacije režim čitač ekrana, kao što su naslovi, pasusa, redova ili reči, i prevucite nadesno ili nalevo da biste se kretali.

Koristite čitač ekrana TalkBack i pokrete dodirom

Word za Android funkcioniše uz ugrađeni čitač ekrana u operativnom sistemu Android, TalkBack. Kada je TalkBack uključen, čujete glasovni opis svega što izaberete ili aktivirate na uređaju. To obuhvata komande, lokacije, liste i dugmad, pored sadržaja ekrana programa Word, menija i iskačućih prozora.

Korišćenje globalnih i lokalnih kontekstualnih menija

Dok se krećete pomoću funkcije TalkBack, dostupna su dva kontekstualna menija koja vam pomažu da pronalazite postavke i kontrole. Globalni kontekstualni meni sadrži komande koje funkcionišu bilo gde. Komande lokalnog kontekstualnog menija zavise od stavke u fokusu.

Da biste saznali više o globalnom i lokalnom kontekstualnom meniju, pročitajte članak Korišćenje globalnih i lokalnih kontekstualnih menija.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Učinite Word dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Koristite Word Mobile Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, istraživanje i navigacija na različite prikaze i premeštanje između njih.

Napomene: 

U ovoj temi

Idite na glavnom prikaz

Glavni prikaz Word sadrži sledeće glavnih elemenata:

 • Gornju traku sa menijima, koja sadrži komande kao što je Pronalaženjemobilni prikazi delite.

 • Sadržaj dokumenta, koji se pojavljuje u gornjem meniju i zauzima najveći broj ekrana.

 • Komanda palete, koja se pojavljuje sa dna ekrana i sadrži kreiranje dokumenata i oblikovanje odgovarajućim komandama kao što je podebljano, podvučenoi liste, odvojene u raznim kartice na traci.

Da biste otišli na gornju traku sa menijima iz sadržaja dokumenta, brzo prevucite nadesno dok ne čujete: „Datoteka”. Da biste izabrali prvih traku dugme, brzo prevucite nalevo i nadesno dok ne čujete ime onaj koji želite i zatim dvaput dodirnite ekran.

Da biste se komanda palete, prevucite udesno sve dok ne čujete „Komandu palete više opcija” i dvaput dodirnite ekran. Čućete ime trenutno izabrane kartice. Da biste promenili kartice, dvaput dodirnite ekran, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime kartice koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste otišli na meni, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete opciju koju želite i dvaput dodirnite ekran da biste ga izabrali.

Navigacija između prikaza

Pored glavnog prikaza, Word ima sledeće najčešće korišćenih prikaza:

 • Prikazu " Backstage" , koja sadrži komande datoteke kao što su Otvaranje, Čuvanjei Štampanje.

  Da biste otvorili u prikazu " Backstage" , prevucite udesno dok ne čujete „Datoteka”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste otišli meni, prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu stavku, zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste ostavili prikazu " Backstage" , prevucite ulevo dok ne čujete „Vrati”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 • Pronalaženje traku, što omogućava da pregledate rezultate pretrage u dokumentu.

  Da biste koristili Pronalaženje prikaza, prevucite ulevo dok ne čujete „Pretraga”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Unesite termin koji želite da pretražite za korišćenje na tastaturi na ekranu. Da biste se kretali pretragu rezultata u dokumentu, prevucite nalevo dok ne čujete „Pronađi sledeće” ili „Pronađi prethodni”, a dvaput dodirnite ekran. Da biste ostavili pretrage prikaza, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Zatvori pronalaženje trake”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Istražite dokument

Da biste istražili tekst dokumenta, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete ekrana čitač najavite otvorenu stranicu, praćeno „sadržaj”. Brzo prevucite nagore ili nadole kako biste promenili navigacije režim čitač ekrana, kao što su naslovi, pasusa, redova ili reči, i prevucite nadesno ili nalevo da biste se kretali.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje lista sa znakovima za nabrajanje ili numerisanih lista u programu Word

Korišćenje tasterskih prečica na spoljnoj tastaturi u programu Word Mobile za Windows 10

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Učinite Word dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Koristite Word Online sa tastature i čitač ekrana za istraživanje i navigacija po različitim prikazima i premeštanje između njih. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, koristićete kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) primenjuju se na veb pregledač – ne na Word Online.

U ovoj temi

Idite na glavnom prikaz

Navigacija između prikaza

Istražite dokument

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Idite na glavnom prikaz

Glavni prikaz Word Online sadrži sledeće glavnih elemenata:

 • Naslovne trake koja sadrži listu Microsoft usluga dugme za pokretanje drugih aplikacija, a ime i putanju trenutno otvorene datoteke.

 • Kartice na traci na vrhu ekrana, koji uključuju datoteke, Home, Umetnite, Rasporeda na stranici, reference, Redigovanje, prikazai pomoći kartice, kao i recite šta želite da uradite polje. Na traci koja sadrži dugmad specifičnu za trenutno izabrane kartice se nalazi odmah ispod reda kartice na traci.

 • Na glavnoj oblasti sadržaja ispod trake, koji sadrži sadržaj dokumenta.

 • Statusna traka na dnu ekrana, koja sadrži statističke podatke o dokumentu kao što su broj stranica, prebrojavanje reči, jezik teksta i nivo zumiranja.

Da biste Kružno kretanje između glavnog prikaz elemente, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Lista Microsoft usluge”, kartica trenutno izabrane trake, „Uređivanje oblast” ili trenutne stranice broj, tim redosledom.

Da biste otišli na naslovnoj traci, kartice na traci ili statusnu traku, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete ime karticu ili kontrola i pritisnite taster Enter da biste ga otvorili.

Da biste prešli sa kartice na traci na traci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Enter. Čujete ime prve dugmeta na traci. Da biste se kretali između dugmad na traci, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete ime dugmeta i pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

Navigacija između prikaza

Pored glavnog prikaza, Word ima sledeće najčešće korišćenih prikaza:

 • U meniju datoteka koja sadrži komande kao što je novo, OtvaranjeiČuvanje.

  Da biste otvorili meni " datoteka ", pritisnite kombinaciju tastera Alt + Windows logotipom, F. Čujete „Zatvori meni” i otvorili meni " datoteka ", sa fokusom na dugme Zatvori meni . Da biste otišli na meni " datoteka ", pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete stavku koju želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili karticu. Da biste otišli u karticu meni "datoteka", pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete na željenu opciju.

  Da biste ostavili meni " datoteka ", pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete „Zatvori meni”, a zatim pritisnite taster Enter.

 • Prikaz za čitanje, koji je dizajniran radi lakšeg čitanja teksta.

  Pored toga, u Prikazu za čitanje, Word Online nudi Pristupačniji režim, što učinim čitanje mnogo lakše za osobe koje koristite čitač ekrana. U Režimu za pristupačnost, Word Online predstavlja Portable Document Format (PDF) verzija datoteke označavanja u pregledaču. Čitač ekrana čita tekst i njegovo oblikovanje iz PDF verzije u pregledaču.

  Da biste omogućili Prikaz za čitanje, pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, W, F. Da biste došli do trake sa alatkama u Prikazu za čitanje , pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete opciju želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

  Ako koristite narator u Microsoft Edge, Word Online automatski se prebacuje na Pristupačnost režim svaki put kada otvorite Prikaz za čitanje. Da biste ručno prebacivanje Pristupačnosti režim isključivanje, pritisnite Shift + Tab dok ne čujete „Pristupačnost režim”, a zatim pritisnite taster Enter.

  Da biste izašli iz Prikaza za čitanje, pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete „Uredi dokument”, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „Uredi u programu Word”. Da biste otvorili dokument u Word, pritisnite taster Enter. Da biste se vratili Word Online, puta pritisnite taster Tab. Čućete: „Uredi u pregledaču“. Pritisnite taster Enter.

 • U Oknu za navigaciju, što vam omogućava da brzo pređem sa jednog dela dokumenta na drugi. Možete da premeštate oko dokument na osnovu naslova, stranica ili rezultata pretrage.

  Da biste se prebacivali u Oknu za navigaciju ili isključivanje, pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, W, K. Za informacije o korišćenju u Oknu za navigacijupotražite u članku korišćenje okna za navigaciju.

Istražite dokument

Korišćenje okna za navigaciju

U Oknu za navigaciju možete da koristite da biste brzo i lako kretali između naslova u dokumentu.

 1. Da biste uključili u Oknu za navigaciju, pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, W, K.

 2. Da biste premestili fokus sa glavnom prikaza u Oknu za navigaciju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete: „Zatvori”.

 3. Da biste premestili naslov, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Naslovi”, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste otišli na naslov, pritisnite taster Tab dok ne čujete onu koju želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste se vratili u glavni prikaz na željeni trenutak fokus.

Zumiranje dokumenta

 1. Da biste premestili fokus na statusnu traku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6. Čujete na trenutnoj stranici.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete je trenutna zumiranje procenat i „Nivo zumiranja”, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili dijalog zumiranje na .

 3. Kada čujete „Dugme u redu”, pritisnite taster Tab dok ne čujete trenutno izabrane zumiranja.

 4. Da biste izabrali procenat zumiranja, koristite nagore i nadole tastere sa strelicama.

 5. Kada čujete procenat koji želite, pritisnite taster Tab dok ne čujete „U redu”, a zatim pritisnite taster Enter.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za preuzimanje dokumenta u aplikaciji Word Online

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Učinite Word dokumente pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×