Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word sa tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, istraživanje i navigacija na različite prikaze i premeštanje između njih.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Idite na glavnom prikaz

Na glavnom ekranu Word sadrži sledeće glavnih elemenata:

 • Na Priručnoj traci na vrhu ostavio ekrana, koja sadrži najčešće korišćene komande kao što su opoziv i Ponavljanje, a možete prilagoditi u skladu sa svojim potrebama.

 • Kartice na traci na vrhu ekrana, koja sadrži na datoteku, Home, Umetnite, Dizajn, raspored, reference, pošiljke, Redigovanje, Prikazi pomoć kartice, kao i na Polje za pretragu .

 • Traka se nalazi odmah ispod reda kartice trake i sadrži dugmad specifičnu za trenutno izabranu karticu.

 • Na glavnoj oblasti sadržaja je ispod trake i sadrži sadržaj dokumenta. Neke komande, kao što je Redigovanje ili Pronalaženje, otvorite okna da bi se levo ili desno od na glavnoj oblasti sadržaja.

Da biste prešli na oblast glavnog sadržaja na kartice na traci, pritisnite taster Alt. Čujete „Kartice na traci”, iza kojeg sledi ime trenutno otvorene traci kartice. Da biste se kretali između kartice na traci, pritisnite nagore ili strelicom nadole dok ne čujete ime kartice i pritisnite taster Enter da biste ga otvorili.

Da biste premestili fokus sa kartice na traci na traku, puta pritisnite taster Tab. Čujete ime prve dugmeta na traci. Da biste se kretali između dugmad na traci, pritisnite nagore i strelicom nadole dok ne čujete ime dugmeta i pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

Navigacija između prikaza

Pored glavnog prikaza, Word ima sledeće najčešće korišćenih prikaza:

 • Prikazu " Backstage" , koja sadrži komande datoteke kao što su Otvaranje, Čuvanjei Štampanje.

Kretanje u programu Word za Windows

Da biste se kretali u programu Word, pritiskajte taster Tab (napred) odnosno kombinaciju tastera Shift+Tab (nazad).

 • Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter.

 • Da biste pregledali unutar menija ili liste, pritisnite taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole, a zatim, da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

 • Da biste izašli iz menija ili režima, pritisnite taster Esc.

Savet: Da biste brzo premestili fokus na prvi plutajući oblik kao što je okvir za tekst ili slika, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+5. Zatim pritiskajte taster Tab da biste kružili redom kroz plutajuće oblike. Za vraćanje na normalnu navigaciju, pritisnite taster Esc.

Za dodatne opcije za navigaciju, u članku tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows.

Možete da koristite Narator, čitač ekrana ugrađenih u operativnom sistemu Windows ili čitač ekrana nezavisnog proizvođača, kao što su JAWS. Za informacije o korišćenju Word sa čitač ekrana, pogledajte uputstva za osnovne zadatke pomoću čitača ekrana u programu Word.

Posebna razmatranja za Word

Word nudi niz specijalnih funkcija pristupačnosti koje mogu da vam pomognu da ga koristite.

Zumiranje radi uvećavanja ili smanjivanja onoga što vidite

Tasterske prečice možete da koristite kako biste zumirali dokument da biste ga pogledali izbliza ili ga umanjili da biste videli veći deo stranice smanjene veličine.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, Q. Ako koristite čitač ekrana, čućete „Dijalog ’Zumiranje’“ ili „Prozor ’Zumiranje’“.

 2. Pritiskajte taster Tab da biste otišli na polje brojača Procenat, a zatim otkucajte procenat ili koristite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste izabrali procenat.

 3. Pritiskajte taster Tab da biste otišli na dugme U redu i pritisnite taster Enter.

Korišćenje režima čitanja

Režim čitanja poboljšava rezoluciju i prikaz teksta, što olakšava čitanje teksta na ekranu. Režim čitanja možete da počnete da koristite pomoću tasterskih prečica.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, F. Ako koristite čitač ekrana, čućete „Raspored za čitanje“. (U Naratoru čućete ime datoteke.)

 2. Da biste se vratili na Raspored štampanja, pritisnite kombinaciju tastera ALT+W, E. Čućete „Uređivanje štampanja“.

Povećavanje kontrasta promenom teme

Možda ćete uvideti da se Word lakše koristi kada prilagodite temu tako da pruža veći kontrast.

Savet: Ta promena utiče na sve Office 365 aplikacije.

 1. U prikazu Backstage otvorite Office nalog tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+F, D. Ako koristite čitač ekrana, čujete „Kartica ’Nalog’“, a fokus se premešta na polje Office tema.

 2. Da biste otvorili polje Office tema, pritisnite tastere Y, 1. Čućete ime trenutno izabrane teme.

 3. Izaberite temu i pritisnite taster Enter. Tema Tamnosiva pruža najveći kontrast.

Savet: Možda bi trebalo da odaberete i temu sa većim kontrastom u operativnom sistemu Windows ili da koristite druge postavke pristupačnosti. Dodatne informacije potražite u članku Olakšavanje korišćenja računara.

Isključivanje opcije „Klikni i otkucaj“

Ako koristite prilagodljivu tehnologiju koja ne radi dobro sa funkcijom „Klikni i otkucaj“ programa Word, možete da isključite funkciju.

 1. Da biste to otvorili, u prikazu Backstage otvorite dijalog Opcije programa Word tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+F, T. Ako koristite čitač ekrana, čućete „Opcije programa Word, polje ’Lista kategorija’“ ili „Opcije programa Word“.

 2. Da biste otvorili opcije Napredno, pritisnite taster A, a zatim taster Tab. Čućete „Napredno“ i ime prve opcije.

 3. Da biste se premestili na polje za potvrdu Omogući opciju „Klikni i otkucaj“, pritisnite taster C. Zatim pritisnite razmaknicu da biste potvrdili ili opozvali izbor u polju za potvrdu.

 4. Da biste zatvorili dijalog Opcije programa Word, pritisnite taster Enter.

Korišćenje funkcije „Recite mi...“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Word za Android obuhvata funkcije pristupačnosti koje osobama sa umanjenim sposobnostima kao što je ograničena pokretljivost ili oštećen vid olakšavaju rad sa dokumentima. Dodatne informacije o postavkama i funkcijama pristupačnosti koje su specifične za platformu potražite u članku Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu Word za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Word za Android

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Korišćenje čitača ekrana TalkBack, pokreta dodirom i prečica na spoljašnjoj tastaturi

Word za Android funkcioniše uz ugrađeni čitač ekrana u operativnom sistemu Android, TalkBack. Kada je TalkBack uključen, čujete glasovni opis svega što izaberete ili aktivirate na uređaju. To obuhvata komande, lokacije, liste i dugmad, pored sadržaja ekrana programa Word, menija i iskačućih prozora.

Ako koristite spoljašnju tastaturu, uputstva potražite u članku Korišćenje tasterskih prečica u funkciji TalkBack.

Korišćenje globalnih i lokalnih kontekstualnih menija

Dok se krećete pomoću funkcije TalkBack, dostupna su dva kontekstualna menija koja vam pomažu da pronalazite postavke i kontrole. Globalni kontekstualni meni sadrži komande koje funkcionišu bilo gde. Komande lokalnog kontekstualnog menija zavise od stavke u fokusu.

Da biste saznali više o globalnom i lokalnom kontekstualnom meniju, pročitajte članak Korišćenje globalnih i lokalnih kontekstualnih menija.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Aplikacija Word Mobile za Windows 10 obuhvata funkcije pristupačnosti koje osobama sa umanjenim sposobnostima olakšavaju pravljenje i uređivanje dokumenata. Na primer, slepe ili slabovide osobe mogu da koriste čitače ekrana da bi im se naglas čitale informacije o korisničkom interfejsu (UI). Ova tema obuhvata funkcije pristupačnosti dostupne u aplikaciji Word Mobile za razne tipove umanjenih sposobnosti.

Napomene: 

 • Informacije o mogućnostima dodira u programu Word Mobile potražite u članku Vodič za kontrolu dodirom za Word Mobile za Windows 10.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Upoznavanje rasporeda programa Word Mobile u operativnom sistemu Windows 10 ili usluzi Office 365

Pomoću aplikacije Word Mobile za Windows 10 možete da pravite, ažurirate i redigujete dokumente isto kao i u aplikaciji Word za stone računare (iako aplikacija za stone računare ima više funkcija). Dodatne informacije o funkcijama koje se dobijaju uz Word Mobile ili o preuzimanju aplikacije potražite na stranici programa Word Mobile u Microsoft prodavnici ili u članku Pomoć za Word Mobile za Windows 10.

Kad pokrenete Word Mobile, okno za navigaciju prikazuje se na levoj strani prozora aplikacije, a lista predložaka na desnoj strani prozora. Kad izaberete predložak ili otvorite postojeću datoteku iz okna za navigaciju, možete da koristite osnovne oblasti aplikacije.

Na gornjoj traci aplikacije pronaći ćete ove kartice i dugmad:

 • Kartice trake (redom): Datoteka, Početak, Umetanje, Crtanje, Raspored, Redigovanje i Prikaz

 • Dugme Recite mi...

 • Dugme Pročitaj

 • Dugmad Opozovi radnju i Ponovi radnju

 • Dugme Deli

Ispod gornje trake nalazi se glavno telo dokumenta.

Navigacija pomoću tastature

Ovo su neke od najčešće korišćenih tasterskih prečica za Word Mobile.

 • Da biste se premeštali napred kroz elemente korisničkog interfejsa, pritiskajte taster Tab. Da biste se vratili, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab. Za neke elemente možete da koristite i tastere sa strelicama.

 • Da biste izabrali trenutno prikazanu karticu na traci, pritisnite taster Alt. Da biste se premestili direktno na meni „Datoteka“, odmah kada pritisnete taster Alt, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab. Da biste se premeštali sa kartice na karticu na traci, pritiskajte tastere sa strelicom nalevo i nadesno ili pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+Tab. Da biste se premestili na opcije za svaku karticu, pritisnite taster sa strelicom nadole, a da biste se vratili na karticu, pritisnite taster sa strelicom nagore. Da biste izabrali opciju, pritisnite taster Enter ili razmaknicu.

 • Da biste prikazali priručni meni za objekat, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10.

Za informacije o tasterske prečice za Word Mobile, idite na Korišćenje tasterskih prečica na spoljnoj tastaturi u programu Word Mobile za Windows 10. Za informacije o korišćenju čitača ekrana sa Word Mobile, pogledajte uputstva za osnovne zadatke pomoću čitača ekrana u programu Word.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana da biste kreirali sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u programu Word

Korišćenje tasterskih prečica na spoljnoj tastaturi u programu Word Mobile za Windows 10

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Word Online obuhvata funkcije pristupačnosti koje korisnicima sa ograničenom pokretljivošću, slabim vidom ili drugim umanjenim sposobnostima olakšavaju rad s datotekama. To znači da za rad sa uslugom Word Online možete da koristite tasterske prečice u aplikaciji Word Online, čitač ekrana ili alatku za prepoznavanje govora.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu Word Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, koristićete kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) primenjuju se na veb pregledač – ne na Word Online.

U ovoj temi

Upoznavanje Word Online rasporeda

Navigacija pomoću tastature

Posebna razmatranja za Word Online

Korišćenje funkcije „Recite mi...“

Upoznavanje Word Online rasporeda

Word Online pokreće se u veb pregledaču. Nudi dva prikaza: prikaz za čitanje i prikaz za uređivanje. Različite komande su dostupne u zavisnosti od prikaza koji koristite.

Pored toga, u prikazu za čitanje Word Online nudi Pristupačniji režim, koji može mnogo da olakša čitanje osobama koje koriste čitač ekrana. U režimu pristupačnosti, Word Online prikazuje Portable Document Format (PDF) verziju datoteke uz označavanje u pregledaču. Čitač ekrana čita tekst i njegovo oblikovanje iz PDF verzije u pregledaču.

Ako koristite Narator u pregledaču Microsoft Edge, Word Online se automatski prebacuje u režim pristupačnosti svaki put kad otvorite prikaz za čitanje.

U režim pristupačnosti možete da se prebacite i pomoću tastature.

Istraživanje prikaza za čitanje

 • U prikazu za čitanje možete da prikazujete, delite, štampate i unosite komentare u dokument. Word Online se podrazumevano otvara u prikazu za čitanje.

  U prikazu za čitanje, ime Word Online je navedeno na naslovnoj traci na vrhu prozora. Ako koristite čitač ekrana, ono će vam biti pročitano naglas. Na levoj ivici naslovne trake nalazi se pokretanje aplikacija, kontrola koja sadrži pločice povezane sa Microsoft uslugama i Office Online aplikacijama, uključujući poštu, kalendar, OneDrive, Excel, PowerPoint i još mnogo toga.

  Ispod naslovne trake nalazi se traka sa alatkama u čijem je srednjem delu ime dokumenta, dok je na desnoj strani skup komandi: Uredi dokument, Odštampaj, Deli, Komentari i još mnogo toga.

Prebacivanje na režim pristupačnosti

 1. U prikazu za čitanje koristite taster Tab da biste se pomerili do dugmeta Režim pristupačnosti, a zatim pritisnite taster Enter. Čućete „Pristupačan režim čitanja“.

 2. Word Online se ponovo pokreće i pravi PDF verziju dokumenta sa označavanjem pristupačnosti koja bolje funkcioniše sa nekim čitačima ekrana. Kada se ponovo pokrenu Word Online i dokument, fokus je na dokumentu u pristupačnom PDF prikazu.

 3. Da biste izašli iz režima pristupačnosti, idite na dugme Režim pristupačnosti, a zatim pritisnite taster Enter.

Prebacivanje iz prikaza za čitanje u prikaz za uređivanje

 1. Da biste se prebacili iz prikaza za čitanje u prikaz za uređivanje, pritisnite taster F6 da biste došli do dugmeta na traci sa alatkama. Čućete „Kartica, Traka sa alatkama, Dugme „Lista Microsoft usluga“.“

 2. Pomoću tastera Tab pomerite se na dugme Uredi dokument i pritisnite Enter, a zatim izaberite stavku Uredi u aplikaciji Word Online.

Prikaz za uređivanje

 • U prikazu za uređivanje možete da unosite tekst, oblikujete ga i unosite izmene u dokument.

  U prikazu za uređivanje, naslovna traka na vrhu prozora sadrži pokretanje aplikacija sa leve strane. Kako se krećete sleva nadesno na naslovnoj traci, sa desne strane ćete pronaći ime aplikacije (Word Online), ime dokumenta i dugme Deli.

 • Ispod naslovne trake nalazi se traka sa alatkama organizovana po karticama: Datoteka, Početak, Umetanje, Raspored na stranici, Redigovanje, Prikaz i Otvori u programu Word, koja otvara dokument u verziji programa Word za računare. Ispod ovog reda kartica smeštena je traka. Kad izaberete karticu, pojavljuje se traka specifična za tu karticu. Svaka traka obuhvata komande koje su organizovane u grupe. Na primer, ako izaberete karticu „Umetanje“, pojavljuje se traka. Sa te trake možete da odaberete različite stavke, kao što su hiperveze ili slike, koje ćete umetnuti u dokument.

I u prikazu za čitanje i u prikazu za uređivanje sadržaj dokumenta pojavljuje se ispod trake i zauzima veći deo stranice. Pojedine komande, kao što su Idi na, Prikaži komentare ili Pronađi, otvaraju okna na desnoj ili levoj strani tela dokumenta. Druge, poput komande Zumiraj, otvaraju okno u sredini tela dokumenta. A ima i onih koje, kao komanda Deli, otvaraju nov prozor. Ako koristite čitač ekrana, fokus se menja na predvidiv način.

Na dnu prozora programa Word Online nalazi se statusna traka, koja ukazuje na broj stranice i nivo zumiranja, a u prozoru za uređivanje i na broj reči u dokumentu, kao i na jezik.

Navigacija pomoću tastature

 • Da biste se kretali u usluzi Word Online i među elementima ekrana, pritisnite taster Tab (unapred) ili Shift + Tab (unazad).

 • Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter.

 • Da biste pregledali unutar menija ili liste, pritisnite taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole, a zatim, da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

 • Da biste izašli iz menija ili režima, pritisnite taster Esc.

Više detalja potražite u članku Tasterske prečice za Word Online.

Posebna razmatranja za Word Online

Zumiranje pomoću tasterskih prečica

 • Da biste uvećali prikaz, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+znak plus (+) ili Alt+V, Z, a zatim I.

 • Da biste umanjili prikaz, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+znak minus (-) ili Alt+V, Z, a zatim O.

 • Da biste izabrali procenat zumiranja, pritisnite kombinaciju tastera Alt+V, Z. Ako koristite čitač ekrana, čućete „Zumiraj, kontrol plus, I“ ili „Zumiraj, kontekstni meni”.

  U meniju Zumiranje koristite taster sa strelicom nadole da biste izabrali procenat i pritisnite taster Enter.

Zumiranje iz prikaza za uređivanje u programu Internet Explorer

 1. Pritisnite tastere Alt + Q da biste otišli na polje Recite mi.... Čućete „Recite mi šta želite da uradite“

 2. Dodirnite stavku Zumiraj i pritisnite taster Enter da biste otvorili dijalog Zumiranje . Izabrani su radio dugme trenutnog procenta zumiranja (na primer, 100%) i dugme U redu.

 3. U dijalogu Zumiranje pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab da biste se premestili do radio dugmadi opcije Procenat.

 4. Da biste izabrali procenat koji želite, koristite taster sa strelicom nadole.

 5. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do dugmeta U redu i pritisnite taster Enter.

Koristite dugme „Nivo zumiranja“ na statusnoj traci

 1. Da biste premestili fokus na statusnu traku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6. Čućete „Traka sa alatkama, stranica 1 od x“.

 2. Pritiskajte taster Tab sve dok ne čujete trenutni procenat zumiranja i „Dugme, nivo zumiranja“, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte taster Tab sve dok ne čujete trenutni procenat zumiranja i „Dugme, nivo zumiranja“, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Kad čujete „Dugme U redu“, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Zumiranje, puna stranica“ ili „ Zumiranje, širina stranice“.

 5. Da biste izabrali procenat zumiranja, koristite taster sa strelicom nagore odnosno taster sa strelicom nadole.

 6. Kada čujete procenat koji želite, pritiskajte taster Tab dok se ne premestite na dugme U redu, a zatim pritisnite Enter.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za preuzimanje dokumenta u aplikaciji Word Online

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Neka Word dokumenti budu pristupačni

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×