Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Outlook 2016 sa tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, istraživanje i navigacija na različite prikaze i premeštanje između njih.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Za najbolje iskustvo korisnika, preporučujemo isključivanje Okna za čitanje i prikazuje e-poruke kao poruke, a ne kao razgovore.

U ovoj temi

Idite na glavnom prikaz

Prošli kroz elemente u glavnom prikazu

Pritisnite taster F6 (napred ili Shift + F6 (unazad) da biste se kretali kroz elemente u sledećem redosledu:

 • Traka

 • Okno fascikle

 • Lista poruka

 • Statusna traka

Idite na kartice na traci

Kartice na traci sadrže glavnog Outlook alatke za slanje i primanje e-pošte, označavanje poruka i upravljanje fascikle e-pošte.

 • Da biste otišli na kartice na traci, pritisnite taster Alt. Čujete „Kartice na traci”, praćeno trenutno izabrane kartice.

 • Da biste išli kroz kartice na traci, koristite taster strelica nalevo ili nadesno, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali karticu.

Idite u oknu sa fasciklama

U oknu sa fasciklama sadrži fascikle dostupne e-pošte. Najčešće korišćene fascikli se nalaze u fascikli " Omiljene lokacije ". Svaki nalog e-pošte ima sopstveni potfascikle. Kada fokus promeni ovo okno, narator čita ime fascikle trenutno aktivan.

 • Da biste otišli u oknu sa fasciklama, pritisnite nagore ili strelica nadole. Narator čita imena fascikli kao označene su.

 • Za Omiljene lokacije "i" nalog "Narator takođe čita da li fasciklu skupljen ili razvijen. Da biste skupili fascikle, pritisnite taster strelica nalevo. Da biste razvili fasciklu, pritisnite taster sa strelicom nadesno.

 • Da biste otvorili istaknuti fascikle, pritisnite taster Enter. Sadržaja fascikle se prikazuju na listi poruka.

 • Da biste prešli na listi poruka, pritisnite taster Tab.

Navigacija na listi poruka

Na listi poruka sadrži sadržaj trenutno aktivan fascikle. Poruka se grupišu po datumu. Kada se fokus promene na listi poruka, narator čita pošiljalac, tema, datum i kratak pregled sadržaja trenutno izabranu poruku.

 • Da biste otišli na listi poruka, pritisnite nagore ili strelica nadole. Narator čita pošiljalac, tema, datum i kratak pregled sadržaja trenutno izabranu poruku.

 • Da biste otvorili izabranu poruku, pritisnite taster Enter.

Idite u prozoru poruke

U prozoru poruke sadrži čitavog teksta i drugih informacija za e-poruke. U prozoru poruke ima sopstvenu kartice na traci, a ispod nje se okno koje sadrže telo poruke zaglavlja, sve priloge i poruku. Kada je fokus se menja u prozoru poruke, narator objavljuje temi poruke i oblikovanje. Fokus se postavlja na početku telo poruke.

 • Da biste otišli na kartice na traci, pritisnite taster Alt. Čujete „Kartice na traci”, praćeno trenutno izabrane kartice.

 • Da biste išli kroz kartice na traci, pritisnite taster strelica nalevo ili nadesno i pritisnite taster Enter da biste izabrali karticu.

 • Da biste pročitali informacije u zaglavlju poruke, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Tab dok ne čujete zaglavlje polje koje želite.

 • Da biste pristupili svi prilozi u poruci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Tab dok ne čujete ime priloga koji želite, a zatim pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole da biste otvorili kontekstualnog menija za prilog. Pritisnite nagore ili strelica nadole da biste potražite kontekstualnog menija, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali opciju.

 • Da biste zatvorili prozor poruke i vratili se na listi poruka, pritisnite tastere Alt + F4.

Idite na statusnoj traci

Na statusnoj traci sadrži vizuelne informacije o trenutnom statusu Outlook . Kada je fokus na statusnoj traci, narator objavljuje „Statusna traka”, iza kojeg sledi trenutno aktivan Outlook prikaz.

 • Da biste se kretali između opcije prikaza, pritisnite nagore ili strelica nadole. Narator čita trenutno istaknutu opciju. Pritisnite taster Enter da biste izabrali opciju prikaza.

Koristite Focused prijemno poštansko sanduče

 1. Kada prikazujete u prijemno poštansko sanduče na listi poruka, u prijemno poštansko sanduče Focused se otvara podrazumevano.

 2. Da biste otvorili druge prijemno poštansko sanduče, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Tab dok ne čujete „Sa, druge dugmeta”, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Da biste se vratili na Focused prijemno poštansko sanduče, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Tab dok ne čujete „Sa, Focused dugmeta”, a zatim pritisnite taster Enter.

Premeštanje između prikaza

Idite na meni "datoteka"

U meniju " datoteka ", možete da podesite nove naloge e-pošte, podešavanje automatskih odgovora, štampanje poruka ili pristup informacijama o nalogu Office .

 1. Pritisnite tastere Alt + F da biste otvorili meni " datoteka ".

 2. Premeštanje između kartica meni, pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete onu koju želite i zatim pritisnite taster Tab da biste se kretali kroz stavke na kartici.

 3. Da biste zatvorili meni " datoteka " i vratili u glavni prikaz, pritisnite taster Esc.

Pomerite se opcije programa Outlook

U prozoru opcije Outlook , možete da promenite postavke e-pošte kao što je format poruke, obaveštenja dolazak poruke, automatskog čuvanja poruka i poruka opcije praćenja.

 1. Pritisnite tastere Alt + F, T da biste otvorili prozor sa opcijama .

 2. Premeštanje između opcija kategorije, pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete onu koju želite i zatim pritisnite taster Tab da biste ga izabrali. Pritisnite taster Tab da biste premestili između različitih opcija u kategoriju i pritisnite taster RAZMAKNICA da biste se prebacivali trenutno istaknutu opciju.

 3. Da biste zatvorili prozor sa opcijama i vratili u glavni prikaz, pritisnite taster Enter.

Kretanje između Outlook pošta i kalendar

 • Da biste prešli na Outlook pošte, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + 1.

 • Da biste prešli na Outlook kalendar, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + 2.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Koristite Office za Android sa TalkBack, čitač ugrađene Android ekrana, istraživanje i navigacija na različite prikaze i premeštanje između njih.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Pomerite se glavnih elemenata prikaza i ekrana

Kada otvorite Office za Android, prikaz prijemnog poštanskog sandučeta je prikazane najnovijih e-poruke. Da biste se kretali kroz i unutar glavnih elemenata prikaza i ekrana:

 • Prevucite nadesno ili nalevo da biste premestili fokus elemenata ekrana.

 • Da biste se kretali kroz glavne oblasti ekrana samo (dugmetaza navigaciju fioku dugme Filteri , pisanje dugme i sve iskačuće dijalog koji mogu biti otvoren, kao što je nalog za prijavljivanje dijalog), prevucite nagore jednom. Čujete: „Kontrole”. Prevucite nadesno ili nalevo da biste se kretali kroz glavne oblasti. Brzo prevucite nadole jedanput da biste se vratili na podrazumevane vrednosti za navigaciju.

  Napomena: Ako čujete TalkBack koja vas obaveštava da se prijavite na nalog kada otvorite Office za Android, idite na iskačuće dijalog kao što je opisano iznad. Čujete: „Prijavite dugme”. Dvaput dodirnite ekran, a zatim pratite upite da biste se prijavili nalog.

 • Kada je fokus na dugme ili moguće je izabrati element, dvaput dodirnite ekran da biste izvršili radnju ili izaberite element.

Prijemno poštansko sanduče sadrži sledeće delove: meni oblast na vrhu prikaza liste poruka u sredini i trake za navigaciju na dnu.

Meni oblast

Oblast meni je na vrhu ekrana. Ona sadrži dugmeta za navigaciju fioku u gornjem levom uglu, što vam omogućava da pređete na naloge pošte, fascikle i Office za Android postavke.

Ispod oblasti za meni možete prebacivanje između Focused i druge prijemnim poštanskim sandučićima.

Premeštanje između na Focused i drugom prijemnom poštanskom sandučetu

 1. Da biste se prebacili u prijemno poštansko sanduče Focused u drugim prijemno poštansko sanduče, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Uključi/isključi druge poštu, prebacite”, i dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Focused prijemno poštansko sanduče je isključena, koji prikazuje druge pošte”.

 2. Kada želite da biste se vratili u prijemno poštansko sanduče Focused , brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Uključi/isključi Focused prijemno poštansko sanduče, se”, i dvaput dodirnite ekran.

Pomerite se do fascikle za poštu i naloga

 1. Da biste otvorili dnu za navigaciju, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „otvoren za navigaciju ih, dugme” i dvaput dodirnite ekran. Čujete „U meniju” praćeno broja prikazanih stavki.

 2. Dok je dnu navigacije otvori, prevucite nadesno ili nalevo da biste premestili između naloga pošte i fascikli u svaki nalog.

 3. Da biste zatvorili dnu za navigaciju i vratili u Prijemno poštansko sanduče, brzo prevucite nadole onda levo.

Idite na postavke

 1. Da biste otvorili meni Postavke , brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „otvoren za navigaciju ih, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Postavke”, a dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste zatvorili meni Postavke i vratili u Prijemno poštansko sanduče, brzo prevucite nadole onda levo.

Prikaz liste poruka

Prikaz liste poruka liste e-adresa. Da biste pregledali trenutno prikazane poruke na listi, brzo prevucite nadesno ili nalevo. Da biste se pomerili na listi poruka da biste prikazali više poruka, brzo prevucite nagore ili nadole, pomoću dva prsta. Prikaz liste poruka sadrži pisanje dugme koje se nalazi iza trenutno prikazane poruke na listi.

Možete da čitate i kreirate poruke u prikazu liste poruka:

 • Da biste otvorili trenutno izabrane e-pošte, dvaput dodirnite ekran. E-poštu zamenjuje na listi poruka na ekranu. Prevucite udesno da biste čuli sadržaja e-pošte, jedan naslov ili pasus odjednom. Da biste se vratili u Prijemno poštansko sanduče, brzo prevucite nadole onda levo.

 • Da biste počeli da pišete novu e-poruku, prevucite nadesno ili nalevo sve dok ne čujete „Sastavljanje dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Pošta kompozitor zamenjuje na listi poruka na ekranu. Da biste se vratili u Prijemno poštansko sanduče, brzo prevucite nadole onda levo.

Traka za navigaciju

Na traci za navigaciju se nalazi na dnu ekrana. Ona sadrži dugmad za brzi pristup za poštu, Pretragai Kalendar.

Premeštanje između prikaza

Da biste premestili iz Pošta za pretraživanje ili Kalendar i nazad na Pošta, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Pošta”, „Pretraga”; ili „Kalendar”, a dvaput dodirnite ekran. TalkBack objavljuje trenutni prikaz. Čujete: „Izabrani”, iza kojeg sledi ime prikaza.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-poruci u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Koristite Outlook pošta Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, istraživanje i navigacija na različite prikaze i premeštanje između njih.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Pomerite se glavnih elemenata prikaza i ekrana

Kada otvorite Outlook pošta, prikaz prijemnog poštanskog sandučeta se prikazuje, koji prikazuje najnovije e-poruke ili pozive za sastanak. Da biste se kretali kroz i unutar glavnih elemenata prikaza i ekrana:

 • Prevucite dok se ne čujete „Stavke”, i zatim prevucite nadesno ili nalevo da biste premestili fokus elemenata ekrana.

 • Kada je fokus na dugme ili moguće je izabrati element, dvaput dodirnite ekran da biste izvršili radnju ili izaberite element.

Prijemno poštansko sanduče sadrži sledeće delove: meni oblast na vrhu prikaza liste poruka u sredini i trake za navigaciju na dnu.

Meni oblast

Oblast meni je na vrhu ekrana. Ona sadrži dugmeta za navigaciju u gornjem levom uglu, što vam omogućava da pređete na naloge pošte i fascikli.

Pomerite se do fascikle za poštu i naloga

 1. Da biste otvorili okno za navigaciju, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „navigacija, dugme skupljeni”, i dvaput dodirnite ekran. Čujete: „navigacija, dugme razvijena”.

 2. Dok je u oknu za navigaciju otvoreno, prevucite nadesno ili nalevo za pomeranje između naloga pošte i fascikli u svaki nalog. Izabrani nalog je je kao: „Izabrani”, iza kojeg sledi ime naloga za e-poštu i broj nepročitanih poruka. Izabrana fascikla je objavila izabranu fasciklu i broj nepročitanih poruka.

 3. Da biste zatvorili okno za navigaciju i vratili u Prijemno poštansko sanduče, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „navigacija, dugme razvijenu”, i dvaput dodirnite ekran.

Prikaz liste poruka

Prikaz liste poruka navodi e-poruke ili pozive za sastanak. Da biste pregledali trenutno prikazane stavke na listi, brzo prevucite nadesno ili nalevo. Da biste se pomerili na listi poruka da biste prikazali više poruka, brzo prevucite nagore ili nadole, pomoću dva prsta.

Možete da pročitate poruke u prikazu liste poruka. Da biste otvorili trenutno izabrane e-pošte, dvaput dodirnite ekran. E-poštu zamenjuje na listi poruka na ekranu. Prevucite udesno da biste čuli sadržaja e-pošte, jedan naslov ili pasus odjednom. Da biste vratili u Prijemno poštansko sanduče, prevucite udesno dok ne čujete „, skupljeni dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Traka za navigaciju

Na traci za navigaciju se nalazi na dnu ekrana. Na traci za navigaciju možete, na primer, sastavite novu e-pošte, potražite e-pošte ili pristup meni " Više opcija ". Iz menija Još opcija , možete da pristupite Outlook pošta postavke.

Idite na postavke

 1. Da biste otvorili meni Postavke , brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Više opcija, dugme skupljeni”, i dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Više opcija, meni”.

 2. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme postavke”, a dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste zatvorili meni Postavke i vratili u Prijemno poštansko sanduče, prevucite udesno dok ne čujete „, dugme skupljeni”, i zatim dvaput dodirnite ekran.

Premeštanje između aplikacije Outlook pošta i Outlook kalendar

 1. U Outlook pošta, da biste otišli na početnom ekranu brzo prevucite nadesno sve dok ne čujete „Dugme "”Start, skupljeni”,, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Sve aplikacije, dugme” i dvaput dodirnite ekran. Otvara se liste aplikacija.

 3. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Outlook kalendar”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se Outlook kalendar .

 4. Da se vratim u Outlook pošta, u Outlook kalendar, prevucite udesno dok ne čujete „Dugme "”Start, skupljeni”, dvaput dodirnite ekran, prevucite udesno dok ne čujete „Outlook pošta”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Koristite čitač ekrana da biste umetnuli sliku ili slike u e-poruci u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Koristite Outlook Web App sa tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, istraživanje i navigacija na različite prikaze i premeštanje između njih.

Napomene: 

 • Uputstva koja se odnose na aplikaciju Pošta dokumentovana su sa isključenim oknom za čitanje.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Outlook na vebu.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao Veb pregledača. Za više informacija pogledajte Microsoft Edge pomoć. Zato što Outlook Web App se izvršava u pregledaču, tasterske prečice koje se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, kombinacija tastera Ctrl + F6 koje ćete koristiti umesto tastera F6 za skakuжu komande. Takođe, uobičajene prečice kao što su F1 (pomoć) i primenite je na Veb pregledač - Outlook Web Appkombinaciju tastera Ctrl + O (Otvori).

 • Raspored Outlook Web App u skladu najnovijih međunarodne uputstva o navigaciji može pristupiti pomoću tastature. Ako koristite određeni određene tasterske prečice za čitača ekrana, možete da iskoristite prednost ARIJA naznake na stranici.

U ovoj temi

Pomerite se glavnih elemenata prikaza i ekrana

Napomena: Da bi korisnici dobili najbolji utisak pri radu, preporučujemo da isključite Okno za čitanje i da e-poruke prikazujete kao Poruke, a ne kao Razgovore. Da biste isključili Okno za čitanje i Razgovore, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+A.

Kada otvorite e-poruku u Outlook Web App, prikazuje se glavni prikaz. Fokus je na listi poruka sa najnovijim e-pošte. Da biste se kretali kroz i unutar glavnih elemenata prikaza i ekrana:

 • Pritisnite taster Tab da biste premestili fokus elemenata ekrana.

 • Da biste se kretali kroz glavne oblasti ekrana samo (Pokretanje aplikacija, polja za pretragu i fascikli u oknu za navigaciju i komandi trake sa alatkama i poruku liste u prikazu liste poruka), pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6.

 • Kada je fokus na dugme ili moguće je izabrati element, pritisnite Enter da biste izvršili radnju ili izaberite element.

Glavni prikaz sadrži sledeće delove: horizontalne navigacije na vrhu, okno za navigaciju sa leve strane i liste poruka prikaz sa desne strane.

Horizontalna Navigaciona traka

Na traci za navigaciju horizontalni je na vrhu ekrana ispod polja URL adresa. Sadrži u Pokretanje aplikacija i sve zakačene aplikacije na levoj i pristup opšte informacije, kao što su obaveštenja i Postavke, sa desne strane.

Ako pristupate opšte informacije, kao što su obaveštenja, otvara se u zasebnom okno sa desne strane prikaza liste poruka.

Okno za navigaciju

U oknu za navigaciju sadrži polje za pretragu na vrhu, a lista fascikle e-pošte i grupe ispod njega. Na dnu okna, možete da pronađete na dugmad za brzi pristup za poštu, Kalendar, kontaktei zadatke.

Da biste prelazili fascikle i grupe, pritisnite taster Tab. Da biste otišli u okviru fascikle ili grupu oblast, pritisnite nagore ili strelica nadole. Na primer, da biste otvorili na radnu verziju e-pošte, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Fascikli okna za navigaciju” dvaput pritisnite taster Tab, pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete „Radne verzije” i pritisnite taster Enter.

Prikaz liste poruka

Prikaz liste poruka liste e-adresa. Da biste pregledali poruke na listi, pritisnite taster strelica nadole.

Iznad liste poruka, možete da izaberite osnovni sadržaj prijemnog poštanskog sandučeta sa Focused, drugii sve kartice, prikaz informacija o sledeći planirani događaj i predstojeće dnevnog reda i filtriranje poruka prikazani u listi. Da biste premestili između kartica sadržaja u prijemnom poštanskom sandučetu, pritisnite taster Caps lock + levo ili Caps lock + strelica nadesno.

Na vrhu prikaza liste poruka je komanda traku sa alatkama, koja prikazuje najčešće zadatke povezane sa trenutno prikazan sadržaj (liste poruka, primljenim e-poštu ili poštu kompozitor). Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Komanda ”, pritisnite taster strelica nalevo ili nadesno da biste se prebacivali između stavki na traci sa alatkama, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali stavku.

Možete da čitate i kreirate poruke u prikazu liste poruka:

 • Da biste otvorili e-poruku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Razgovor”, pritisnite taster strelica nadole dok ne pronađete e-pošte koji želite, a zatim pritisnite taster Enter. E-poštu zamenjuje na listi poruka na ekranu.

 • Da biste uneli Skeniranje režim i idite na otvorenoj e-pošte, pritisnite kombinaciju tastera Caps lock + RAZMAKNICA. Pritisnite nagore ili strelica nadole da biste skenirali putem e-pošte. Da biste izašli iz Režima skeniranje, ponovo pritisnite taster Caps lock + RAZMAKNICA. Da biste se vratili na listi poruka, pritisnite taster Esc.

 • Da biste počeli da pišete novu e-poruku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + N. Pošta kompozitor zamenjuje na listi poruka na ekranu.

Premeštanje između prikaza

Da biste premestili iz poruke da biste Kalendar, kontakteili zadatke i nazad na pošte, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Idite do < ime modula > dugmeta”, a zatim pritisnite taster Enter.

Da biste pristupili obaveštenja i postavke:

 • Da biste otvorili okno obaveštenja , pritisnite taster Tab dok ne čujete „Korisničkih postavki, koristite strelica nadole da biste koristili stavku menija okno za obaveštenja” i pritisnite taster Enter. Koristite taster Tab da biste otišli na obaveštenja i pritisnite taster Esc da biste zatvorili okno.

 • Da biste otvorili okno " Postavke ", pritisnite taster Tab dok ne čujete „Koristite strelicu nadole da biste koristili stavku menija postavke okna”, a zatim pritisnite taster Enter. Koristite taster Tab da biste pronašli željenu postavku grupu, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se podređeni okno za postavku grupu na levoj strani okna za Postavke . Da biste premestili u okno potfascikle, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6.

  Da biste zatvorili okno potfascikle, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Sačuvaj” ili „otkazali promene i zadržite prethodne dugme" Postavke "”, i pritisnite taster Enter. Da biste zatvorili okno " Postavke ", pritisnite taster Esc.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-poruci u programu Outlook

Koristite čitač ekrana da biste umetnuli sliku ili slike u e-poruci u programu Outlook

Tasterske prečice u programu Outlook na vebu

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Osiguravanje pristupačnosti Outlook e-pošte

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×