Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook kalendara

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook kalendara

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Outlook 2016 sa tastature i Narator, ugrađenih Mac OS čitač ekrana, istraživanje i navigacija na različite prikaze i premeštanje između njih.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

 • Od 1. oktobra 2017. godine navigacija pomoću čitača ekrana privremeno je onemogućena.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Pomerite se glavnih elemenata prikaza i ekrana

Kalendar se sastoji od dva okna: fasciklu u oknu sa leve strane i okno " Kalendar " sa desne strane. Iznad ove okana je na traci. Statusna traka prikazuje se na dnu.

 • Da biste se kretali kroz elemente u glavnom prikazu, pritisnite taster F6 (proslediti) ili Shift + F6 (unazad).

Idite na kartice na traci

Kalendar se otvara sa izabranom karticom "početak". Kartica Početak ima dugmad, na primer, za kreiranje novu zakazanu obavezu ili poziv za sastanak i deljenje kalendara.

 • Da biste otišli na kartice na traci, pritisnite taster Alt. Čujete „Kartice na traci”, praćeno trenutno izabrane kartice.

 • Premeštanje između kartica, pritisnite taster strelica nalevo ili nadesno, a zatim pritisnite taster Tab da biste premestili tastere komande na traci.

Pomerite se okno kalendara

Kada ste u oknu kalendar, narator objavljuje izabranog datuma i vremena, događaje (ukoliko postoje) i prikaz kalendara.

 • Premeštanje između događaje kalendara, koristite taster Tab ili Shift + karticu narator objavljuje detalje o događaju. Da biste otvorili događaja u zasebnom prozoru, pritisnite taster Enter. Da biste izašli iz događaja, pritisnite taster Esc.

 • Koristite tastere sa strelicama da biste premestili u kalendaru i čuli kada ste dostupni.

 • Da biste otišli na određeni datum, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + G. Pojavljuje se odabirača datuma. Fokus je na polje " datum ". Unesite datum, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste se vratili danas, pritisnite tastere Alt + H, O, D.

Idite u oknu sa fasciklama

Kada ste u oknu sa fasciklama, čujete „Kalendar "fascikle” i narator objavljuje ime trenutne fascikle.

U oknu sa fasciklama, možete da izaberete koji kalendara prikazuju se u oknu za kalendar. Možete izabrati, na primer, kalendar praznika za vašu zemlju ili deljenim kalendarima sa kolegama na poslu.

 • Da biste otišli u fascikli, pritisnite nagore ili strelica nadole. Narator čita imena fascikli kao označene su.

 • Narator čita i da li je fascikla skupljen ili razvijen. Da biste skupili fascikle, pritisnite taster strelica nalevo. Da biste razvili fasciklu, pritisnite taster sa strelicom nadesno.

 • Da biste izabrali u kalendaru, pritisnite taster RAZMAKNICA.

Premeštanje između prikaza

Prebacivanje između novi događaj prozor i prikaza glavnog kalendara

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + N da biste otvorili prozor prazan zakazanu obavezu. Fokus je na tekstualno polje za temu . Čujete: „Tema, uređivanjem”.

 2. Da biste se vratili u glavni prikaz kalendara, držite pritisnut taster Alt, a zatim pritisnite taster Tab više puta da biste se kretali kroz aktivne aplikacije. Narator objavljuje pokrenute programe.

 3. Otpustite taster Tab kada čujete „Kalendar”.

Idite na meni "datoteka"

U meniju " datoteka ", na primer, možete, izmenite postavke kalendara i podešavanje odgovora "van kancelarije".

 1. Pritisnite tastere Alt + F da biste otvorili meni " datoteka ".

 2. Da biste išli kroz opcije menija datoteka , pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete opciju, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali stavku menija ili taster Tab da biste se kretali kroz stavke na kartici.

 3. Da biste zatvorili meni " datoteka " i vratili u glavni prikaz, pritisnite taster Esc.

Idite na postavke kalendara

Možete da izmenite postavke kalendara u prozoru Opcije programa Outlook . Na primer, možete da podesite radne dane i radno vreme i definisanje podrazumevano vreme podsetnika.

 1. Da biste otvorili prozor sa Opcijama programa Outlook , pritisnite taster Alt + F, t

 2. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Kalendar”.

 3. Da biste pomerali kroz listu postavke, pritisnite taster Tab. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste izabrali postavku koju želite da promenite.

 4. Da biste zatvorili prozor sa opcijama i vratili u glavni prikaz, pritisnite taster Enter.

Pomerite se na prozor podsetnika

 1. Da biste prikazali trenutni podsetnike, pritisnite tastere Alt + V, m narator objavljuje broj podsetnike.

 2. Pritisnite nagore ili strelica nadole da biste se prebacivali između podsetnike.

 3. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste otvorili izabrani podsetnik, ili pritisnite taster Esc da biste izašli iz prozora podsetnike.

Kretanje između glavnog prikaza programa Microsoft Outlook

 • Da biste otišli do pošte, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + 1.

 • Da biste otišli u Kalendar, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + 2.

 • Da biste otišli u kontakte, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + 3.

 • Da biste prešli na zadatke, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + 4

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Takođe pogledajte

Koristite čitač ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Tasterske prečice za Outlook

Tasterske prečice za kretanje kroz kalendar u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Koristite Office za Android sa TalkBack, čitač ugrađene Android ekrana, istraživanje i navigacija na različite prikaze i premeštanje između njih.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Pomerite se glavnih elemenata prikaza i ekrana

Kada otvorite Kalendar u Office za Android, glavni prikaz prikazuje kalendar za trenutne sedmice i prikazuje se sledeća sedmica. Da biste se kretali kroz i unutar glavnih elemenata prikaza i ekrana:

 • Prevucite nadesno ili nalevo da biste premestili fokus elemenata ekrana.

 • Da biste se kretali kroz glavne oblasti ekrana samo (Navigacija fioku dugme, dan birač razvijte dugme, svaki dan u trenutni kalendar, dugme " Dodaj novi događaj " i sve iskačuće dijalog koji mogu biti otvoren, kao što je nalog za prijavljivanje dijalog) , prevucite nagore jednom. Čujete: „Kontrole”. Prevucite nadesno ili nalevo da biste se kretali kroz glavne oblasti. Brzo prevucite nadole jedanput da biste se vratili na podrazumevane vrednosti za navigaciju.

  Napomena: Ako čujete TalkBack koja vas obaveštava da se prijavite na nalog kada otvorite Office za Android, prevucite nadesno ili nalevo više puta da biste došli do dijaloga iskačući. Čujete: „Prijavite dugme”. Dvaput dodirnite ekran, a zatim pratite upite da biste se prijavili nalog.

 • Kada je fokus na dugme ili moguće je izabrati element, dvaput dodirnite ekran da biste izvršili radnju ili izaberite element.

Kalendar sadrži sledeće delove: traku sa menijima na vrhu, trenutni kalendar u sredini i trake za navigaciju na dnu.

Traka menija

Traku sa menijima je na vrhu ekrana. Ona sadrži dugmeta za navigaciju fioku u gornjem levom uglu, što vam omogućava da dodajete novi nalog, a pristup Office za Android postavke i postavke naloga. Takođe sadrži dan birač razvijte dugme koje omogućava vam da biste razvili ili skupili trenutni prikaz kalendara. Kad dođete do dan birač dugme za razvijanje, TalkBack objavljuje trenutni mesec i godine, na primer, „juna 2018”.

Idite na postavke naloga

 1. Da biste otvorili dnu za navigaciju, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „otvoren za navigaciju ih, dugme” i dvaput dodirnite ekran. Čujete „U meniju” praćeno broja prikazanih stavki.

 2. Dok je dnu navigacije otvori, prevucite nadesno ili nalevo da biste premestili između kalendara nalozi. Svaki nalog ima jednu ili više postavki vidljivosti, kao što je Kalendar ili rođendana. Kada čujete Talkback objaviti nešto što ne želite da uključite u kalendaru, na primer, „izbor proverena, rođendani kalendara vidljivost polja za potvrdu” dvaput dodirnite ekran da biste ga uključili ili isključili ili ponovo.

 3. Da biste zatvorili dnu za navigaciju i vratili se u kalendaru, brzo prevucite nadole tada levi.

Idite na postavke

 1. Da biste otvorili meni Postavke , brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „otvoren za navigaciju ih, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Postavke”, a dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste zatvorili meni Postavke i vratili u Prijemno poštansko sanduče, brzo prevucite nadole onda levo.

Trenutni kalendar

Trenutni kalendar prikazuje trenutne sedmice i sledeće sedmice u odabirača dan, praćeno listu događaja nekoliko dana. Da biste pregledali birač dan, brzo prevucite nadesno ili nalevo da biste se premestili na sledeći ili prethodni dan. Dvaput dodirnite ekran da se fokusirate na listi događaj na osnovu trenutno izabrane dan.

Da biste razvili trenutni kalendar da biste prikazali još samo tri, brzo prevučete levo ili desno dok ne čujete tekućem mesecu, praćeno „dan birač dugme za razvijanje” i dvaput dodirnite ekran. Isto dugme omogućava vam da skupite trenutni kalendar.

Ispod birač dan postoji listu događaja za narednih nekoliko dana ili iz izabranog dana ako ste izabrali stavku iz birač dan. Da biste pregledali događaje, brzo prevucite nadesno ili nalevo da biste se premestili na sledeći ili prethodni dan. Da biste pristupili detalja događaja, dvaput dodirnite ekran. Da biste izašli iz događaja, brzo prevucite nadole onda levo.

Da biste kreirali novi događaj iz trenutni prikaz kalendara, prevucite nadesno ili nalevo sve dok ne čujete „Dodaj novi događaj dugme” i dvaput dodirnite ekran. Događaj kompozitor zamenjuje kalendara na ekranu. Prevucite nadesno ili nalevo za kretanje između polja "događaj" i koristite na tastaturu na ekranu da biste uneli informacije. Da biste sačuvali ovaj događaj, prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Sačuvaj”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Traka za navigaciju

Na traci za navigaciju se nalazi na dnu ekrana. Ona sadrži dugmad za brzi pristup za poštu, Pretragai Kalendar.

Premeštanje između prikaza

Da biste premestili iz kalendara za pretraživanje ili Pošta i nazad na Kalendar, prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Pošta”, „Pretraga”; ili „Kalendar”, a dvaput dodirnite ekran. TalkBack objavljuje trenutni prikaz. Čujete: „Izabrani”, iza kojeg sledi ime prikaza.

Takođe pogledajte

Koristite čitač ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Koristite Outlook kalendar Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, istraživanje i navigacija na različite prikaze i premeštanje između njih.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Pomerite se glavnih elemenata prikaza i ekrana

Kada otvorite Outlook kalendar, prikaz dnevnog reda je prikazane kalendar za trenutne sedmice. Da biste se kretali kroz i unutar glavnih elemenata prikaza i ekrana:

 • Prevucite dok se ne čujete „Stavke”, i zatim prevucite nadesno ili nalevo da biste premestili fokus elemenata ekrana.

 • Kada je fokus na dugme ili moguće je izabrati element, dvaput dodirnite ekran da biste izvršili radnju ili izaberite element.

Glavni prikaz sadrži sledeće delove: traku sa menijima na vrhu, trenutni kalendar i liste događaja u sredini i trake za navigaciju na dnu.

Traka menija

Traku sa menijima je na vrhu ekrana. Ona sadrži dugmeta za navigaciju u gornjem levom uglu, što vam omogućava da dodate ili izaberite stavku kalendari za prikazivanje. Takođe sadrži dugme Prikaži više što vam omogućava da biste razvili ili skupili trenutni prikaz kalendara.

Trenutni kalendar

Trenutni kalendar u prikazu dnevnog reda prikazuje trenutne sedmice u odabirača dan, praćeno listu događaja nekoliko dana. Da biste pregledali birač dan, brzo prevucite nadesno ili nalevo da biste se premestili na sledeći ili prethodni dan. Dvaput dodirnite ekran da se fokusirate na listi događaj na osnovu trenutno izabrane dan.

Da biste razvili trenutni kalendar da biste prikazali pet više nedelja, brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Prikaži više skupiti dugme” i dvaput dodirnite ekran. Isto dugme omogućava vam da skupite trenutni kalendar.

Liste događaja

Ispod birač dan postoji listu događaja za narednih nekoliko dana ili iz izabranog dana ako ste izabrali stavku iz birač dan. Da biste pregledali događaje, brzo prevucite nadesno ili nalevo da biste se premestili na sledeći ili prethodni dan. Da biste pristupili prozoru Detalji događaja, dvaput dodirnite ekran. Da biste izašli iz prozora detalje i vratili se na prikaz dnevnog reda , prevucite udesno dok ne čujete „Dugme "”nazad skupljeni”, a dvaput dodirnite ekran.

Traka za navigaciju

Na traci za navigaciju se nalazi na dnu ekrana. Na traci za navigaciju možete da, na primer, kreirajte novi događaj, promena prikaza kalendara ili pristup meni " Više opcija ". Iz menija Još opcija , možete da pristupite nalogu i Outlook kalendar postavke.

Idite na postavke naloga

 1. Da biste otvorili Više opcija, prevucite udesno dok ne čujete „Više opcija, dugme skupiti, dugme” i dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Više opcija, meni”.

 2. Da biste otvorili meni Upravljanje nalozima , brzo prevucite sve dok ne čujete „upravljanje nalozima, dugme” i dvaput dodirnite ekran. U meni, prevucite nadesno ili nalevo da biste premestili između kalendara nalozi.

 3. Da biste zatvorili menija Upravljanje nalozima i vratili se na prikaz dnevnog reda , prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "”nazad skupljeni”, a dvaput dodirnite ekran.

Idite na postavke

 1. Da biste otvorili Više opcija, prevucite udesno dok ne čujete „Više opcija, dugme skupiti, dugme” i dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Više opcija, meni”.

 2. Da biste otvorili meni Postavke , brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Postavke, dugme” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste zatvorili menija Upravljanje nalozima i vratili se na prikaz dnevnog reda , prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "”nazad skupljeni”, a dvaput dodirnite ekran.

Premeštanje između aplikacija Outlook kalendara i Outlook pošta

 1. U Outlook kalendar, da biste otišli na početnom ekranu brzo prevucite nadesno sve dok ne čujete „Dugme "”Start, skupljeni”,, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Outlook pošta”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se Outlook pošta .

 3. Da se vratim u Outlook kalendar, u Outlook pošta, prevucite udesno dok ne čujete „Dugme "”Start, skupljeni”, dvaput dodirnite ekran, prevucite udesno dok ne čujete „Sve aplikacije, dugme” i dvaput dodirnite ekran. Na listi aplikacija, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Outlook kalendar”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se Outlook kalendar .

Takođe pogledajte

Koristite čitač ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Neka Outlook e-pošta bude pristupačna

Koristite Outlook Web App sa tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, istraživanje i navigacija na različite prikaze i premeštanje između njih.

Napomene: 

 • Kalendar povezane uputstva su dokumentovanih sa Isključenim oknom za čitanje isključeno.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Outlook na vebu.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao Veb pregledača. Za više informacija pogledajte Microsoft Edge pomoć. Zato što Outlook Web App se izvršava u pregledaču, tasterske prečice koje se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, kombinacija tastera Ctrl + F6 koje ćete koristiti umesto tastera F6 za skakuжu komande. Takođe, uobičajene prečice kao što su F1 (pomoć) i primenite je na Veb pregledač - Outlook Web Appkombinaciju tastera Ctrl + O (Otvori).

 • Raspored Outlook Web App u skladu najnovijih međunarodne uputstva o navigaciji može pristupiti pomoću tastature. Ako koristite određeni određene tasterske prečice za čitača ekrana, možete da iskoristite prednost ARIJA naznake na stranici.

U ovoj temi

Pomerite se glavnih elemenata prikaza i ekrana

Kada otvorite Kalendar u Outlook Web App, prikazuju se glavna prikaza. Čujete trenutni datum i da li postoje događaji za taj dan. Možete čuti i ukupan broj događaja za ovaj mesec. Navigacija kroz i unutar glavna prikaza i ekrana elemenata:

 • Pritisnite taster Tab da biste premestili fokus elemenata ekrana.

 • Da biste se kretali kroz glavne oblasti ekrana samo (Pokretanje aplikacija, prikaza kalendara i zaglavlje, komande trake sa alatkama, polja za pretragu i kalendara u oknu za navigaciju, u trenutnom prikazu kalendara i prikaz dnevnog reda), pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6.

 • Kada je fokus na dugme ili moguće je izabrati element, pritisnite Enter da biste izvršili radnju ili izaberite element.

Outlook Web AppKalendar ne sadrži sledeće glavna prikaza i regiona: horizontalne navigacije na vrhu, okno za navigaciju na levo, trenutni kalendar u sredini i prikaz dnevnog reda na desnoj strani.

Horizontalna Navigaciona traka

Na traci za navigaciju horizontalni je na vrhu ekrana ispod polja URL adresa. Sadrži u Pokretanje aplikacija i sve zakačene aplikacije na levoj i pristup opšte informacije, kao što su obaveštenja i Postavke, sa desne strane.

Ako pristupate opšte informacije, kao što su obaveštenja, otvara se u zasebnom okno sa desne strane prikaza dnevnog reda.

Okno za navigaciju

U oknu za navigaciju sadrži polje za pretragu na vrhu, i sažet mesečnog kalendara i listu druge kalendare i grupe ispod njega. Na dnu okna, možete da pronađete na dugmad za brzi pristup za poštu, Kalendar, kontaktei zadatke.

Premeštanje između stavki u oknu, pritisnite taster Tab.

Trenutni kalendar

Trenutni kalendar prikazuje sa izabranim prikazom trenutnog kalendara, kao što su sedmici ili mesecu. Da biste pregledali kalendar, pritisnite nagore ili strelica nadole.

Iznad u kalendaru, možete da istražite trenutni mesec i godine, dugme prethodni ili sledeći mesec ili koristite birača u mesecu. Da biste promenili mesec, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Prethodni mesec idite do dugmeta”, „sledeći mesec idite do dugmeta”, ili „otvaranje mesec birača dugme” i pritisnite taster Enter.

Na vrhu trenutni kalendar je komanda trake sa alatkama gde možete, na primer, da kreirate događaja iz kalendara i deljenje kalendara. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Novi dokument” pritisnite taster strelica nalevo ili nadesno da biste se prebacivali između stavki na traci sa alatkama, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali stavku.

Da biste počeli da kreirate novi događaj, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + N. Događaj kompozitor zamenjuje kalendara na ekranu. Pritisnite taster Tab da biste premestili između polja "događaj". Da biste sačuvali događaj, pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete „dugme "”Sačuvaj”, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste napustili događaj kompozitor bez čuvanja, pritisnite taster Esc.

Prikaz dnevnog reda

Dnevni red prikaz liste događaja događa na dan kada ste izabrali u trenutni kalendar. Pritisnite taster Tab da biste premestili između događaja u oknu. Da biste otvorili događaj, pritisnite taster Enter. Da biste izašli iz događaja, pritisnite taster Esc.

Na vrhu dnevnog reda prikaza, možete da izaberete prikaz za trenutni kalendar (dan, sedmicu, sedmica, mesecili danas). Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Prikazi kalendara”, a zatim pritisnite taster strelica nalevo ili nadesno da biste pronašli željenu opciju prikaza. Da biste izabrali opciju, pritisnite taster Enter.

Premeštanje između prikaza

Da biste premestili iz kalendara u poštu, kontakteili zadatke i nazad na Kalendar, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Idite do < ime modula > dugmeta”, a zatim pritisnite taster Enter.

Da biste pristupili obaveštenja i postavke:

 • Da biste otvorili okno obaveštenja , pritisnite taster Tab dok ne čujete „Korisničkih postavki, koristite strelica nadole da biste koristili stavku menija okno za obaveštenja” i pritisnite taster Enter. Koristite taster Tab da biste otišli na obaveštenja i pritisnite taster Esc da biste zatvorili okno.

 • Da biste otvorili okno " Postavke ", pritisnite taster Tab dok ne čujete „Koristite strelicu nadole da biste koristili stavku menija postavke okna”, a zatim pritisnite taster Enter. Koristite taster Tab da biste pronašli željenu postavku grupu, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se podređeni okno za postavku grupu na levoj strani okna za Postavke . Da biste premestili u okno potfascikle, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6.

  Da biste zatvorili okno potfascikle, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Sačuvaj” ili „otkazali promene i zadržite prethodne dugme" Postavke "”, i pritisnite taster Enter. Da biste zatvorili okno " Postavke ", pritisnite taster Esc.

Takođe pogledajte

Koristite čitač ekrana da biste planirali zakazane obaveze ili sastanke u programu Outlook

Tasterske prečice u programu Outlook na vebu

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Osiguravanje pristupačnosti Outlook e-pošte

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×