Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija OneNote

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija OneNote

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite OneNote sa tastature i čitač ekrana za istraživanje i navigacija po različitim prikazima i premeštanje između njih. Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

U ovoj temi

Idite na glavnom prikaz

Pritisnite taster F6 (proslediti) ili Shift + F6 (unazad) da biste se kretali kroz glavni prikaz elemenata u sledećem redosledu:

 • Oblast glavnog sadržaja, koji prikazuje sadržaj na trenutnoj stranici.

 • Dugme za prikaz cele stranice. Za više informacija pogledajte Prikaz cele stranice.

 • Red kartice na traci, koje sadrži kartice kao što su datoteke, Home, Umetnite, Crtanje, Istorija, Redigovanje, i Prikaz, kao i dugme povratne informacije. Na traci koja sadrži opcije specifične za trenutno izabrane kartice se nalazi odmah ispod reda kartice na traci.

 • Odeljak karticu kolekciji koji sadrži odeljke u trenutnoj beležnici, kao i na dugme za prebacivanje na drugi Beležnica.

 • Stranica karticu kolekciji koji sadrži sve stranice u trenutnom odeljku.

 • Polje za pretragu koje možete da koristite sa sledećim opcijama opsega:

  • Trenutne stranice

  • Trenutni odeljak

  • Grupa "trenutni odeljak"

  • Beležnica

  • Sve beležnice

Da biste došli do kartice na traci, pritisnite taster Alt. Čujete „Kartice na traci”, praćeno imenom trenutno izabrane kartice. Da biste išli kroz kartice na traci, koristite taster strelica nalevo ili nadesno.

Da biste prešli sa kartice na traci na traci, pritisnite taster Enter. Čujete ime prva opcija na traci. Za kretanje između opcija na traci, pritisnite taster Tab (proslediti) ili Shift + Tab (unazad) dok ne čujete opciju želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

Takođe možete da koristite tasterske prečice da biste izabrali opcije direktno.

Navigacija između prikaza

Pored glavnog prikaza, OneNote ima sledeće najčešće korišćenih prikaza.

meni „Datoteka“

U meniju datoteka možete da pristup komandama kao što je novo, Otvaranje, Deljenje, izvozi Slanjeili da pristupe informacijama o nalogu Office .

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F da biste otvorili meni Datoteka.

 2. Premeštanje između kartica meni, pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete onu koju želite i zatim pritisnite taster Tab da biste ga izabrali. Koristite taster Tab i tastere sa strelicama da biste pronašli karticu, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 3. Da biste zatvorili meni " datoteka " i vratili u glavni prikaz, pritisnite taster Esc.

Prozor "Opcije"

U prozoru opcije OneNote , možete da pristupite postavke kao što su Personalizacija, proveru na postavke i željene opcije jezika.

 1. Pritisnite tastere Alt + F, T da biste otvorili prozor sa opcijama .

 2. Premeštanje između opcija kategorije, pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete onu koju želite i zatim pritisnite taster Tab da biste ga izabrali. Pritisnite taster Tab (proslediti) ili Shift + Tab (unazad) za kretanje između različitih opcija u kategoriji i pritisnite taster RAZMAKNICA da biste se prebacivali trenutno istaknutu opciju.

 3. Da biste zatvorili prozor sa opcijama i vratili u glavni prikaz, pritisnite taster Enter.

Prikaz cele stranice

Kada koristite prikaz cele stranice, sve glavni prikaz elemente osim na glavnoj oblasti sadržaja i dugme za prebacivanje između prikaza su skrivene. To će vama i čitaču ekrana olakšati navigaciju na stranici.

Da biste se prebacili na prikaz cele stranice, pritisnite taster F6 dok se ne čujete „kontrole navigacije, prikaz cele stranice”, i pritisnite taster Enter. Da biste se vratili u normalan prikaz, pritisnite taster F6 dok se ne čujete „kontrole navigacije, normalan prikaz” i pritisnite taster Enter.

Istraživanje beležnice

Svaki OneNote beležnicu podeljen na odeljke, što dalje podeljen na stranicama. Svaka stranica sadrži jednu ili više okvira za beleške, kao i naslov i datum stranice. Čitači ekrana upućuju na Imajte u vidu kontejnera kao „sadržaja blokovi”.

Da biste premestili unutar na glavnoj oblasti sadržaja, koristite tastere sa strelicama.

Da biste se premestili na drugu stranicu u trenutni odeljak, pritisnite taster F6 dok se ne čujete „Stranica karticu kolekcija”, pritisnite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste pronašli stranicu koju želite i pritisnite taster RAZMAKNICA. Otvara izabrane stranice u oblast glavnog sadržaja i fokus se premešta tamo.

Da biste premestili u drugi odeljak u trenutnoj beležnici, pritisnite taster F6 dok se ne čujete „Odeljak karticu kolekcija”, pritisnite tastere STRELICA NALEVO ili nadesno da biste pronašli odeljka koji želite i pritisnite taster RAZMAKNICA. Izabrani odeljak se otvara u glavnoj oblasti sadržaja koji prikazuje poslednje stranice koje ste posetili i fokus se premešta tamo.

Da biste se prebacili u drugu beležnicu, pritisnite taster F6 dok se ne čujete „Odeljak karticu kolekcija”, pritisnite taster strelica nalevo dok ne čujete „Kliknite da biste prikazali druge Beležnica” iza kojeg sledi ime trenutne beležnice i pritisnite taster RAZMAKNICA da biste otvorili meni. Zatim pritisnite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste pronašli beležnicu koju želite i pritisnite taster RAZMAKNICA. Izabrane beležnice se otvara u glavnoj oblasti sadržaja koji prikazuje poslednje stranice koje ste posetili i fokus se premešta tamo.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

OneNote beležnice čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Koristite OneNote za Android sa TalkBack, čitač ugrađene Android ekrana, istraživanje i navigacija na različite prikaze i premeštanje između njih.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Uverite se da ste uključili TalkBack pre nego što pokrenete OneNote za Android.

U ovoj temi

Idite na glavnom prikaz

Glavni prikaz u OneNote za Android aplikacija se naziva i karticu " Beležnica ". Ona sadrži sledeće elemente:

 • Korisnički nalog dugme koje otvara meni " nalog " gde možete da upravljate Microsoft naloga, kao i poslovni ili školski nalozi

 • Dugme "Nova Beležnica"

 • Dugme još opcija, koja se otvori meni sa opcijama Sinhronizuj sve, pokrenite značku, Postavke, i poslali povratne informacije

 • Lista vaših Beležnica, počevši sa vezom ka Nedavne stranice

 • Traka za navigaciju sa dugmadima za otvaranje beležnice karticu (što je ovaj prikaz), " Pretraga " i kartica Lepljive beleške

Da biste otišli na glavnom prikaz, brzo prevucite nadesno ili nalevo da biste se prebacivali između elemenata. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali.

Napomena: Ako ste koristili OneNote za Android pre, otvara se u prikazu ste poslednji put koristili.

Navigacija između prikaza

Premeštanje između kartica " Beležnica ", " Pretraga " i kartica Lepljive beleške , prevucite prstom oko na donjoj ivici ekrana dok se ne čujete ime jednog od kartice na traci za navigaciju. Prevucite nadesno ili nalevo da biste pronašli karticu koju želite da otvorite, a dvaput dodirnite ekran da biste izabrali.

Kartice " Pretraga " ima polje za pretragu, koje možete da koristite da biste pretražili Beležnica i Lepljive beleške.

Lepljive beleške kartica vam omogućava pristup i dodali Microsoft Lepljive beleškeOneNote za Android aplikaciji.

Da biste se vratili iz bilo kog prikaza, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo. To je isto kao kada kliknete na dugme „Nazad“.

Istraživanje beležnice

Svaki OneNote beležnicu podeljen na odeljke, što dalje podeljen na stranicama.

 1. Da biste otvorili beležnicu iz glavnog prikaza, prevucite nadesno ili nalevo dok ne pronađete beležnicu koju želite i dvaput dodirnite ekran. Otvara se prikaz odeljaka .

 2. Prevucite nadesno ili nalevo dok ne pronađete u odeljku koji želite, a dvaput dodirnite ekran. Otvoriće se stranica lista.

 3. Prevucite nadesno ili nalevo dok ne pronađete stranicu koju želite, a dvaput dodirnite ekran. Otvara se podlogu. Obično podlogu sadrži naslov stranice, datuma i jedan ili više sadržaja blokovi.

 4. Da biste se kretali oko podloge za crtanje, brzo prevucite nadesno ili nalevo jednim prstom.

Da biste se vratili iz bilo kog prikaza, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo. To je isto kao kada kliknete na dugme „Nazad“.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

OneNote beležnice čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Koristite OneNote za Windows 10 sa tastature i čitač ekrana za istraživanje i navigacija po različitim prikazima i premeštanje između njih. Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

U ovoj temi

Idite na glavnom prikaz

Pritisnite taster F6 (proslediti) ili Shift + F6 (unazad) da biste se kretali kroz glavni prikaz elemenata u sledećem redosledu:

 • Oblast glavnog sadržaja, koji prikazuje sadržaj na trenutnoj stranici.

 • Red kartice na traci, koje sadrži kartice kao što su Home, Umetnite, Crtanje, Prikazi slike, kao i polju obavesti Me, obaveštenja, Deljenje, unesite režim celog ekrana i više dugmadi. Na traci koja sadrži opcije specifične za trenutno izabrane kartice se nalazi odmah ispod reda kartice na traci.

 • Dugme "Pretraži".

 • Lista Beležnica, uključujući i vezu ka Nedavne beleške.

 • Na listi odeljaka u trenutnoj beležnici.

 • Na listi stranica u trenutnom odeljku.

Da biste došli do kartice na traci, pritisnite taster Alt. Čujete „Traci izabrana”, praćeno imenom trenutno izabrane kartice. Da biste išli kroz kartice na traci, koristite taster strelica nalevo ili nadesno.

Da biste prešli sa kartice na traci na traci, pritisnite taster strelica nadole. Čujete ime prva opcija na traci. Da biste se kretali između opcija na traci, koristite taster strelica nalevo ili nadesno dok ne čujete opciju želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga izabrali. Ako opcija otvara novi meni, koristite tastere sa strelicama da biste ga pronašli i pritisnite taster Enter da biste izabrali.

Takođe možete da koristite tasterske prečice da biste izabrali opcije direktno.

Navigacija između prikaza

Pored glavnog prikaza, OneNote za Windows 10 ima sledeće najčešće korišćenih prikaza.

Meni "Postavke"

U meniju PostavkeOneNote, možete da pristupite postavke kao što su sinhronizaciju i proveru na postavke.

 1. Pritisnite taster Alt, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Više, skupiti dugme” i pritisnite taster Enter. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Postavke”, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Premeštanje između opcija kategorije, pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete onaj želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga izabrali. Pritisnite taster Tab (proslediti) ili Shift + Tab (unazad) za kretanje između različitih opcija u kategoriji i pritisnite taster RAZMAKNICA da biste se prebacivali trenutno istaknutu opciju.

 3. Da biste se vratili na meni Postavke iz kategorije, pritisnite taster Esc. Da biste zatvorili meni Postavke, pritisnite Esc.

Režim celog ekrana

Kada koristite režim celog ekrana, sve glavni prikaz elemente osim na glavnoj oblasti sadržaja i jedan trake sa alatkama su skrivene. To će vama i čitaču ekrana olakšati navigaciju na stranici.

 1. Pritisnite taster Alt, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Enter režim celog ekrana, dugme” i pritisnite taster Enter.

  Sada koristite režim celog ekrana. Fokus je na oblasti glavnog sadržaja.

 2. Da biste izašli iz režima celog ekrana, pritisnite taster F6. Čujete prve stavke na traci sa alatkama. Pritisnite tastere Shift + Tab. Čujete: „napusti ceo ekran za crtanje, dugme”. Zatim pritisnite taster Enter.

Istraživanje beležnice

Svaki OneNote beležnicu podeljen na odeljke, što dalje podeljen na stranicama. Svaka stranica sadrži jednu ili više okvira za beleške, kao i naslov i datum stranice. Čitači ekrana upućuju na Imajte u vidu kontejnera kao „sadržaja blokovi”.

Da biste premestili unutar na glavnoj oblasti sadržaja, koristite tastere sa strelicama.

Da biste se premestili na drugu stranicu u trenutni odeljak, pritisnite taster F6 dok se ne čujete „Stranica”, pritisnite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste pronašli stranicu koju želite, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara izabrane stranice u oblast glavnog sadržaja i fokus se premešta tamo.

Da biste premestili u drugi odeljak u trenutnoj beležnici, pritisnite taster F6 dok se ne čujete „Odeljci”, pritisnite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste pronašli odeljak i pritisnite taster Enter. Zatim pritisnite nagore i nadole tasteri sa strelicama i Enter da biste izabrali stranice, kao što je opisano iznad.

Da biste se prebacili u drugu beležnicu, pritisnite taster F6 dok se ne čujete „Beležnice” pritisnite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste pronašli željenu beležnicu i pritisnite taster Enter. Zatim pritisnite nagore i nadole tasteri sa strelicama i Enter da biste izabrali odeljka i stranice, kao što je opisano iznad.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

OneNote beležnice čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Koristite OneNote Online sa tastature i čitač ekrana za istraživanje i navigacija po različitim prikazima i premeštanje između njih. Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite OneNote Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se OneNote Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za OneNote Online.

U ovoj temi

Idite na glavnom prikaz

Glavni prikaz OneNote Online sadrži sledeće elemente:

 • Traku sa menijima, koja sadrži dugme za pokretanje aplikacija Microsoft, polja za pretragu i dugmad ćaskanje, obaveštenja, postavke, pomoć i korisnički nalog.

 • Dugme "Nova Beležnica".

 • Lista vaših Beležnica, koji je podeljen pet kartice:

  • Nedavne

  • Zakačene

  • Moje beležnice

  • Deljeno sa mnom

  • Otkrivanje

  Da biste otvorili karticu, pritisnite taster Enter kada čujete njegovo ime. Broj dokumenata na kartici čujete. Dokumenti se pojavljuju odmah nakon što red kartica samu. Ako na kartici ima bez sadržaja, čitača ekrana objavio ga, na primer, „nema deljeni Office dokumente”.

Pritisnite taster Tab (proslediti) ili Shift + Tab (unazad) da biste se prebacivali između elemenata u glavnom prikazu. Kada čujete ime beležnice koju želite da otvorite, pritisnite taster Enter. To otvara na novoj kartici u pregledaču.

Napomena: Pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl + F6 za kretanje između obeležja funkcioniše samo u prikazu Beležnica, ne u glavni prikaz.

Pomerite se na prikaz beležnice

Prikaz "beležnice" OneNote Online sadrži sledeće oznake:

 • Dugme pokretanja aplikacija Microsoft koja se nalazi na traci sa menijima koji sadrži i obaveštenja i deljenje dugmad.

 • U red kartice na traci, koje sadrži kartice kao što su datoteke, Home, Umetnite, Crtanje, Istorijai Prikaz, kao i dugmad štampanja, Otvori u programu OneNote i Date povratne informacije korporaciji Microsoft i obavesti Me polje.

 • Okno za navigaciju koja sadrži listu Beležnica, odeljak liste i lista stranica.

 • Dugme "Pretraži".

 • Glavnoj oblasti sadržaja.

Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 za pomeranje između oznake.

Kartice trake

Da biste otišli na kartice na traci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete ime trenutno izabrane kartice, na primer, „početak stavku kartice”. Da biste išli kroz kartice na traci, pritisnite taster Tab (proslediti) ili Shift + Tab (unazad).

Da biste prešli sa kartice na traci na traci, pritisnite taster Enter. Čujete ime prva opcija na traci. Za kretanje između opcija na traci, pritisnite taster Tab (proslediti) ili Shift + Tab (unazad) dok ne čujete opciju želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga izabrali. Takođe možete da koristite tasterske prečice da biste izabrali opcije direktno.

Beležnica

Svaki OneNote beležnicu podeljen na odeljke, što dalje podeljen na stranicama. Na glavnoj oblasti sadržaja prikazuje trenutno izabrane stranice, koja sadrži jednu ili više okvira za beleške, kao i naslov i datum stranice.

Da biste pregledali odeljke i stranice u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete: „Koristite ovu tablu da biste izabrali Beležnica, odeljaka i stranica” i uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste premestili u drugi odeljak, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Odeljak lista”, a zatim ime odeljka. Pritisnite nagore i nadole tastere sa strelicama dok ne pronađete u odeljku želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili njen poslednje stranice u oblast glavnog sadržaja. Fokus se premešta na glavnoj oblasti sadržaja.

 • Da biste se premestili na drugu stranicu, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Lista stranica”, praćeno imenom stranice. Pritisnite nagore i nadole tastere sa strelicama dok ne pronađete stranice želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga otvorili u glavnoj oblasti sadržaja. Fokus se premešta na glavnoj oblasti sadržaja.

Da biste otišli u oblast glavnog sadržaja, pritisnite taster na SR ključnih + tasteri sa strelicama.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

OneNote beležnice čine pristupačnim za osobe sa umanjenim sposobnostima

Tehnička podrška za osobe sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×