Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Excel

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Excel

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Excel sa tastature i čitač ekrana kao što su JAWS ili Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da istražite i pronađite aplikaciju glavna prikaza i elemente i za pomeranje između prikaza i funkcije.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu Excel za Windows.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Smenjivanje glavne oblasti

Da biste se kretali između glavne oblasti u Excel, pritisnite taster F6 (proslediti) i Shift + F6 (unazad). Glavne oblasti su:

 • Koordinatna mreža tabele u radnom listu

 • Kartice listova

 • Statusna traka

 • Kartice trake

Idite na kartice na traci

Kartice na traci su traku glavni meni Excel. Da dođete do kartice na traci, pritisnite taster F6 dok se ne čujete „Kartice na traci”, a zatim na trenutnoj kartici ime. Uz JAWS, čujete „gornja traka”. Premeštanje između kartica, koristite tastere STRELICA NALEVO ili nadesno. Kad stignete na karticu, specifične za karticu traka se pojavljuje ispod njega. Da biste saznali kako da biste pregledali izabrane trake, idite na pretraživanje na traci.

Evo liste uobičajenih kartice i nekih primera šta možete da radite na svakoj kartici:

 • Početak

  Oblikovanje i poravnavanje teksta i brojeva i dodavanje novih redova i kolona.

 • Umetanje

  Umetanje tabele, slike, oblike i grafikone u radni list.

 • Raspored na stranici

  Podešavanje margina, orijentacije i veličinu stranice radnog lista.

 • Formule

  Dodajte razne funkcije i formule na radnom listu.

 • Podaci

  Uvoz podataka iz raznih izvora, sortirate i filtrirate i koristite alatke za podatke kao što su uklanjanje duplirane redove.

 • Pregled

  Provera pravopisa i pristupačnosti radnog lista i saradnja sa drugima pomoću komentare i beleške.

 • Prikaz

  Izaberite opciju Prikaži kao što su Normalnom prikazu ili prikazu Rasporeda na stranici i postavite nivo zumiranja stranice.

 • Pomoć

  Otvorite Microsoft Excel pomoć, obratite se podršci i ostavite povratne informacije.

Pored kartice na traci, potrebno je da pristupite meni " datoteka " za neke važne komande. Da biste ga otvorili, pritisnite tastere Alt + F. Meni " datoteka " se otvara u novo okno. Idite na glavnom komande, koristiti nagore i strelica, onda koristite karticu ključa i nagore i nadole tastere sa strelicama da biste se kretali opcije za tu komandu.

U meniju " datoteka ", možete da pokrenete novu radnu svesku, otvorite postojeću radnu svesku, čuvanje, deljenje, ili odštampate datoteku trenutno radite i pristupite Excel opcije. Da biste zatvorili meni " datoteka " i vratili se na radnom listu, pritisnite taster Esc.

Idite na traci

Nakon navigacija kartici desnom traci kao što je opisano u Navigacija kartice na traci, pritisnite taster Tab da biste prešli na traci i pregledanje njegove komande i opcije. Možete da pritisnete taster Shift + Tab da biste unazad. Pritisnite taster Enter da biste izvršili izbor ili pritisnite taster Esc da biste izašli na traci i vratili se na radni list.

Savet: Često je brže da koristite tasterske prečice za pristup komandi i opcija svaki trake. Više informacija potražite u tasterske prečice u programu Excel za Windows.

Idite na radnom listu

Kada otvorite radnu svesku programa Excel , fokus je na radnom listu koordinatne mreže tabele. Ako ste premestili fokus iz radnog lista, pritisnite taster F6 dok čitača ekrana objavljuje lokacija ćelije tabele koordinatne mreže. Evo kako možete da odete u radnom listu i između drugih listova i radnih svezaka:

 • Premeštanje između ćelija u koordinatnoj mreži za tabele, koristite tastere sa strelicama. Čitača ekrana objavljuje kolona i redova svake ćelije, kao i njen sadržaj.

 • Da biste otvorili kontekstualnog menija za trenutnu ćeliju, pritisnite Shift + F10. Koristite nagore i nadole da biste idite na meni, a zatim pritisnite taster Enter da biste izvršili izbor ili pritisnite taster Esc da biste se vratili na radni list sa strelicama.

 • Da biste se premestili u sledeći ili prethodni list u radnoj svesci, pritisnite taster F6 dok se ne čujete ime na trenutnu karticu lista, koristite tastere STRELICA NALEVO ili nadesno da biste pronašli odgovarajuće list i pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

 • Da biste prešli na sledeći radnu svesku kada više od jedne radna sveska otvorena, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6. Čitača ekrana objavljuje ime radne sveske.

Savet: Da biste brzo premestili fokus na prvi plutajući oblik kao što je okvir za tekst ili slika, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+5. Zatim pritiskajte taster Tab da biste kružili redom kroz plutajuće oblike. Za vraćanje na normalnu navigaciju, pritisnite taster Esc.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Tasterske prečice u programu Excel za Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Omogućavanje pristupačnosti Excel unakrsnih tabela

Koristite Excel za Android sa TalkBack, čitač ugrađene Android ekrana, za istraživanje i navigacija glavna prikaza aplikacije i elemente i za premeštanje između prikaza i funkcija.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Pomerite se na prikaz sletanja

Kada pokrenete Excel za Android, kreirajte ili otvorite radnu svesku iz prikaza sletanja. Prevucite nalevo ili nadesno da biste se prebacivali između elemenata u prikazu sletanja i dodirnite dvaput da biste izabrali stavku. Ciljna prikaz sadrži sledeće elemente:

 • Glavni meni

  Glavni meni sadrži dugmad za pretragu i novo .

 • Glavna oblast sadržaja

 • Kartice trake

  Karticu traka se nalazi na dnu ekrana, a sadrži nedavnodeljenei Otvaranje kartice.

Smenjivanje različitih elemenata na glavnom ekranu

Da biste se kretali između glavne oblasti u Excel za Android, brzo prevucite (proslediti) i desno (unazad). Glavne oblasti su:

 • Glavni meni

 • Koordinatna mreža tabele u radnom listu

 • Traka sa alatkama ili na traci

Idite na glavni meni

Traku sa menijima prvih Excel za Android vam dozvoljava da pristupite različite komande:

 • Dugme " nazad "

  Zatvorite datoteku i vratili se na prikaz sletanja.

 • Dugme " Više opcija "

  Prikaži traku, osnovni način pristup komandi u Excel.

 • Dugme za Pronalaženje

  Pretraga teksta unutar radnog lista ili radne sveske.

 • Dugme Opozovi radnju

 • Prebacivanje između Deljenje

  Deljenje radne sveske sa drugima ili im pošaljete kopiju dokumenta.

 • Meni meni

  Pristup važne komande, kao što su Čuvanje, Sačuvaj kao, Štampanjei Postavke. Da biste izašli iz menija, dodirnite ekran sa dva prsta.

Idite na radnom listu

Radni list koordinatne mreže tabele je na glavnoj oblasti Excel za Android ekrana. Da biste premestili fokus na radni list, brzo prevucite do ekrana čitač objavljuje lokacija ćelije tabele koordinatne mreže.

 • Premeštanje između ćelija u koordinatnoj mreži za tabele, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Čitača ekrana objavljuje kolona i redova u svakoj ćeliji, kao i njen sadržaj.

 • Da biste otvorili kontekstualnog menija za trenutnu ćeliju, dvaput dodirnite ekran. Prevucite nalevo ili nadesno da biste otišli na meni i dodirnite dvaput da biste izabrali. Da biste zatvorili kontekstualnog menija bez izbora stavke, dodirnite ekran sa dva prsta.

Idite na traci sa alatkama

Na traci sa alatkama vam pruža pristup neke često koristite funkcije, kao što su prekidač listova , što vam omogućava da biste se prebacivali između radnih listova u istoj radnoj svesci, i primeni filter, boja popune, recitei Više opcija alatke.

Idite na traci

Traka predstavlja osnovni način za pristup komandi i opcija u Excel za Android. Su grupisane u različite kartice.

 1. Da biste pristupili kartice na traci, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Više opcija”, zatim dvaput dodirnite ekran.

  Čitač ekrana objavljuje ime trenutne kartice.

 2. Da biste se prebacili kartice, dvaput dodirnite ekran. Prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete na karticu koju želite, a dodirnite dvaput da biste ga izabrali.

 3. Prevucite udesno da biste premestili na traci i pregledanje njegove komande i opcije. Dodirnite dvaput da biste izabrali.

 4. Da biste sakrili traku, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Više opcija”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Evo liste uobičajenih kartice i nekih primera šta možete da radite na svakoj kartici:

 • Početak

  Oblikovanje i poravnavanje teksta i brojeva i dodavanje novih redova i kolona.

 • Umetanje

  Umetanje tabele, slike, oblike i grafikone u radni list.

 • Formule

  Dodajte razne funkcije i formule na radnom listu.

 • Podaci

  Sortiranje i filtriranje podataka u radnom listu.

 • Pregled

  Saradnja sa drugima pomoću komentara.

 • Prikaz

  Izaberite da li želite da biste prikazali linije koordinatne mreže i naslovi i podesite nivo zumiranja stranice.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brzo pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste koristili Pokaži mi da biste pronašli komande, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Pokaži mi”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „Sortiraj”.

 4. Da biste pristupili rezultata pretrage, prevucite ulevo dok ne čujete prvi rezultat. Brzo prevucite nalevo da biste pregledali rezultate i dodirnite dvaput da biste izabrali jednu.

Takođe pogledajte

Vodič za dodir za Excel za Android

Korišćenje spoljne tastature uz Excel za Android

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Omogućavanje pristupačnosti Excel unakrsnih tabela

Koristite Excel Mobile Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da istražite i pronađite aplikaciju glavna prikaza i elemente i za pomeranje između prikaza i funkcije.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu Excel Mobile potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Excel Mobile za Windows 10

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Pomerite se na prikaz sletanja

Kada pokrenete Excel Mobile, kreirajte ili otvorite radnu svesku iz prikaza sletanja. Možete da kreirate novu radnu svesku, potražite postojeću radnu svesku ili otvorite nedavno korišćene. Prevucite nalevo ili nadesno da biste se prebacivali između elemenata u prikazu sletanja i dodirnite dvaput da biste izabrali stavku.

Smenjivanje različitih elemenata na glavnom ekranu

Da biste se kretali između glavne oblasti u Excel Mobile prevucite udesno (proslediti) i levo (unazad). Glavne oblasti su:

 • Koordinatna mreža tabele u radnom listu

 • Kartice listova

 • Brz pristup komandama trake

 • Komanda palete

Idite na radnom listu

Radni list koordinatne mreže tabele je na glavnoj oblasti Excel Mobile ekrana. Da biste premestili fokus na radnom listu, prevucite nalevo ili nadesno do ekrana čitač objavljuje „Koordinatne mreže tabele” i lokaciju ćelija tabele koordinatne mreže.

 • Premeštanje između ćelija u koordinatnoj mreži za tabele, brzo prevucite nalevo ili nadesno. Čitača ekrana objavljuje kolona i redova u svakoj ćeliji, kao i njen sadržaj.

 • Da biste izabrali tu ćeliju, dvaput dodirnite ekran.

 • Da biste se prebacivali između radnih listova u istoj radnoj svesci, prevucite udesno sve dok ne čujete „Kartice lista”. Prevucite nadesno dok ne čujete list, a zatim dvaput dodirnite ekran. Da biste otvorili kontekstualnog menija za izabrani list, dodirnite dvaput pomoću dva prsta. Prevucite nalevo ili nadesno da biste otišli na meni i dodirnite dvaput da biste izabrali.

Pomerite se brz pristup komandama trake

Komande trake za brzi pristup Excel Mobile vam dozvoljava da pristupite razne funkcije:

 • Dugme " datoteka "

  Otvorite stranicu Backstage da biste pristupili važne komande, kao što je novo, Otvaranje, Čuvanje, Štampanjei Postavke. Da biste izašli iz Backstage stranica, prevucite ulevo dok ne čujete „Vrati”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 • Dugme za Pronalaženje

  Pretraga teksta unutar radnog lista ili radne sveske.

 • Dugme " deli "

  Deljenje radne sveske sa drugim osobama.

 • Dugme Opozovi radnju

Pomerite se komanda palete

Komanda palete je glavni način da biste pristupili komandi i opcija u Excel Mobile. Komande i opcije su grupisane u različite kartice na traci.

 1. Da biste pristupili komanda palete, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Komanda palete”, zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste se prebacili tabulatora, prevucite ulevo dok ste čuli „Birač tabulatora”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Prevucite nadesno dok ne čujete na karticu koju želite, a dodirnite dvaput da biste ga izabrali.

 3. Prevucite udesno da biste premestili na traci i pregledanje njegove komande i opcije. Dodirnite dvaput da biste izabrali.

 4. Da biste sakrili traku, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Više opcija”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Evo liste uobičajenih kartice i nekih primera šta možete da radite na svakoj kartici:

 • Početak

  Oblikovanje i poravnavanje teksta i brojeva i dodavanje novih redova i kolona.

 • Umetanje

  Umetanje tabele, slike, oblike i grafikone u radni list.

 • Formule

  Dodajte razne funkcije i formule na radnom listu.

 • Podaci

  Sortiranje i filtriranje podataka u radnom listu.

 • Pregled

  Saradnja sa drugima pomoću komentara.

 • Prikaz

  Izaberite da li želite da biste prikazali linije koordinatne mreže i naslovi i podesite nivo zumiranja stranice.

Takođe pogledajte

Korišćenje tasterskih prečica na spoljnoj tastaturi u programu Excel Mobile za Windows 10

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Koristite Excel Online sa tastature i čitač ekrana kao što su JAWS ili Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da istražite i pronađite aplikaciju glavna prikaza i elemente i za pomeranje između prikaza i funkcije.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Excel Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Excel Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Excel Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Excel Online.

U ovoj temi

Smenjivanje glavne oblasti

Da biste se kretali između glavne oblasti u Excel Online, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 (proslediti) i Ctrl + Shift + F6 (unazad). Glavne oblasti su:

 • Naslovna traka

 • Kartice trake

 • Koordinatna mreža tabele u radnom listu

 • Kartice listova

 • Statusna traka

Idite na kartice na traci

Kartice na traci su traku glavni meni Excel Online. Da dođete do kartice na traci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Kartice na traci”, a zatim na trenutnoj kartici ime. Uz JAWS, čujete samo ime trenutne kartice. Premeštanje između kartica, koristite tastere STRELICA NALEVO ili nadesno. Kad stignete na karticu, specifične za karticu traka se pojavljuje ispod njega. Da biste saznali kako da biste pregledali izabrane trake, idite na pretraživanje na traci.

Evo liste uobičajenih kartice i nekih primera šta možete da radite na svakoj kartici:

 • Početak

  Oblikovanje i poravnavanje teksta i brojeva i dodavanje novih redova i kolona.

 • Umetanje

  Umetnite razne funkcije i formule, tabele, slike, oblike i grafikone u radni list.

 • Podaci

  Sortiranje i filtriranje podataka i koristite alatke kao što je Validacija podataka.

 • Pregled

  Proverite pristupačnost na radnom listu i saradnja sa drugima pomoću komentara.

 • Prikaz

  Prebacivanje na Prikaz za čitanjei izaberite da li želite da biste prikazali linije koordinatne mreže i naslove.

Pored kartice na traci, potrebno je da pristupite meni " datoteka " za neke važne komande. Da biste ga otvorili, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 ili Ctrl + Shift + F6 dok ne čujete „Kartice na traci” i ime trenutne kartice, a zatim pritisnite taster F. Uz JAWS, čujete samo ime trenutne kartice. Meni " datoteka " se otvara u novo okno. Navigacija na glavnom komande, koristite nagore i strelica, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali jednu. Koristite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste se kretali opcije za tu komandu.

U meniju " datoteka ", možete da pokrenete novu radnu svesku, otvorite postojeću radnu svesku, čuvanje, deljenje, ili odštampate datoteku trenutno radite i pristupite Excel Online opcije. Da biste zatvorili meni " datoteka " i vratili se na radnom listu, pritisnite taster Esc.

Idite na traci

Posle navigacija na traci karticu koju želite, kao što je opisano u Navigacija kartice na traci, pritisnite taster Tab da biste se premestili na traci i koristite tastere STRELICA i desno da biste pregledali njegove komande i opcije. Pritisnite taster Enter da biste izvršili izbor ili pritisnite taster Esc da biste izašli na traci i vratili se na radni list.

Savet: Često je brže da koristite tasterske prečice za pristup komandi i opcija svaki trake. Više informacija potražite u tasterske prečice u programu Excel Online.

Idite na radnom listu

Kada otvorite radnu svesku programa Excel Online , fokus je na radnom listu koordinatne mreže tabele. Ako ste premestili fokus iz radnog lista, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok čitača ekrana objavljuje lokacija ćelije tabele koordinatne mreže. Evo kako možete da odete u radnom listu i između drugih listova:

 • Premeštanje između ćelija u koordinatnoj mreži za tabele, koristite tastere sa strelicama. Čitača ekrana objavljuje kolona i redova svake ćelije, kao i njen sadržaj.

 • Da biste otvorili kontekstualnog menija za trenutnu ćeliju, pritisnite Shift + F10. Koristite nagore i nadole da biste idite na meni, a zatim pritisnite taster Enter da biste izvršili izbor ili pritisnite taster Esc da biste se vratili na radni list sa strelicama.

 • Da biste se premestili u sledeći ili prethodni list u radnoj svesci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete ime na trenutnu karticu lista, koristite tastere STRELICA NALEVO ili nadesno da biste pronašli listu koju želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

Korišćenje demonstracije „Recite mi“

Da biste brže pronašli komande, koristite Pokaži mi. Da biste saznali više o funkciji „Pokaži mi“, pogledajte ovaj video zapis: Korišćenje funkcije „Pokaži mi“ da brzo obavite stvari sa čitača ekrana i tastature.

Da biste koristili funkciju Pokaži mi za pronalaženje komandi, sledite ove korake:

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija u kojima želite da izvršite radnju.

 2. Pređite na polje za uređivanje Pokaži mi tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt + Q.

 3. Otkucajte željenu komandu. Na primer, otkucajte „znaci za nabrajanje“.

 4. Koristite taster sa strelicom nadole da biste pregledali rezultate i pritisnite taster Enter da biste izabrali jedan od njih.

Takođe pogledajte

Tasterske prečice u usluzi Excel Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Omogućavanje pristupačnosti Excel unakrsnih tabela

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×