Korišćenje čitača ekrana za dodavanje slika i medija na SharePoint stranicu

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje slika i medija na SharePoint stranicu

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite SharePoint Online uz tastaturu i Narator, ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste lako dodavali slike sa lokalnog računara, iz SharePoint medijskih biblioteka ili slike koje su povezane sa drugih lokacija na sajtu ili vebu.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite SharePoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint Online.

U ovoj temi

Dodavanje slike na SharePoint Online stranicu

Kada koristite fotografije, slike, clip art kolekcije ili zvuk, odgovorni ste za poštovanje autorskih prava. Za slike može da pomogne filter za licence u usluzi Bing.

 1. Ako već niste u režimu uređivanja, na stranici SharePointPočetak, gde želite da dodajte sliku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Skupljena stavka menija ’Novo’“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čućete: „Stavka menija ‘Uredi’“. Zatim pritisnite taster Enter da biste to izabrali.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne stignete do mesta na koje želite da dodate veb segment slike. Čujete: „Dugme ’Dodaj novi odeljak ili veb segment’“. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za traženje ili izbor veb segmenta.

 3. Jednom pritisnite taster Tab. Čujete: „Tekst“. Zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čujete: „Slika“. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

  Savet: Možete da koristite dijalog kako biste izabrali druge medijske datoteke koje će se dodati na stranicu, kao što su ugrađeni kôd za prikazivanje sadržaja sa drugih veb sajtova, Office 365 video zapisi odnosno video zapisi ili kanali sa Microsoft Stream video portala.

 4. Otvara se dijalog u kojem možete da izaberete nedavno korišćenu sliku odnosno da pregledate, otpremite ili koristite vezu kako biste umetnuli željenu sliku. Da biste izabrali izvor slike, pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime željenog izvora, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste pregledali slike ili fascikle u izabranom izvoru, jednom pritisnite taster Tab, a zatim koristite tastere sa strelicama. Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter.

 5. Da biste umetnuli izabranu sliku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ‘Otvori’“ ili „Dugme ‘Dodaj sliku’“, a zatim pritisnite taster Enter. Slika se dodaje na stranicu i fokus se premešta na veb segment kojem je dodata slika.

 6. Da biste to sačuvali i prebacili se u režim prikaza, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Stavka menija ’Sačuvaj i zatvori’“ i pritisnite taster Enter.

Dodavanje veb segmenta „Heroj“

U veb segmentu Heroj možete da prikažete do pet stavki istovremeno, uključujući slike. Veb segment Heroj podrazumevano je uključen na sajtovima za komunikaciju, ali veb segment Heroj možete da dodate i na druge stranice.

 1. Da biste otvorili režim uređivanja, na stranici SharePointPočetak, gde želite da dodajte veb segment Heroj, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Skupljena stavka menija ’Novo’“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čućete: „Stavka menija ‘Uredi’“. Zatim pritisnite taster Enter da biste to izabrali.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne stignete do mesta na koje želite da dodate veb segment Heroj. Čujete: „Dugme ’Dodaj novi odeljak ili veb segment’“. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za traženje ili izbor veb segmenta.

 3. Jednom pritisnite taster Tab. Čujete: „Tekst“. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Heroj“, a zatim pritisnite taster Enter da biste to izabrali. Veb segment Heroj koji sadrži pet stavki dodaje se na stranicu.

 4. Da biste se kretali u veb segmentu Heroj, jednom pritisnite taster Enter, a zatim koristite tastere sa strelicom nadesno ili nalevo da biste se premeštali sa stavke na stavku. Dok se pomerate, čujete „Izaberi vezu“ i lokaciju unutar veb segmenta. Da biste dodali sliku jednoj od stavki, pritisnite taster sa strelicom nadole dok se nalazite na željenoj stavci. Čujete: „Dugme ’Izaberi vezu’“. Zatim pritisnite taster Enter.

 5. Otvara se dijalog u kojem možete da izaberete nedavno korišćenu sliku odnosno da pregledate, otpremite ili koristite vezu kako biste umetnuli željenu sliku. Da biste izabrali izvor slike, pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime željenog izvora, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste pregledali slike ili fascikle u izabranom izvoru, jednom pritisnite taster Tab, a zatim koristite tastere sa strelicama. Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter.

 6. Da biste umetnuli izabranu sliku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ‘Otvori’“ ili „Dugme ‘Dodaj datoteku’“, a zatim pritisnite taster Enter. Slika se dodaje u stavku i fokus se premešta na veb segment Heroj kojem je dodata slika.

 7. Da biste promenili raspored veb segmenta Heroj, dok se nalazite u veb segmentu Heroj, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P. Otvoriće se dijalog Odeljak i čućete: „Postavke dijaloga ‘Odeljak’, fokusirano, izabrana je jedna kolona, radio dugme." Da biste izabrali opciju rasporeda, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu opciju, a zatim pritisnite taster Enter.

 8. Kada završite, pritisnite taster Esc da biste zatvorili dijalog. Fokus se premešta na veb segment Heroj.

 9. Da biste to sačuvali i prebacili se u režim prikaza, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Stavka menija ’Sačuvaj i zatvori’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje veb segmenta „Galerija slika“

Koristite veb segment Galerija slika da biste delili kolekcije slika na stranici.

 1. Da biste otvorili režim uređivanja, na stranici SharePointPočetak, gde želite da dodate veb segment Galerija slika, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Skupljena stavka menija ’Novo’“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čućete: „Stavka menija ‘Uredi’“. Zatim pritisnite taster Enter da biste to izabrali.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne stignete do mesta na koje želite da dodate veb segment Galerija slika. Čujete: „Dugme ’Dodaj novi odeljak ili veb segment’“. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za traženje ili izbor veb segmenta.

 3. Puta pritisnite taster Tab. Čujete: „Tekst”. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Galerija”, a zatim pritisnite taster Enter da biste je izabrali. Web segment Galerija slika se dodaje i dijalog " Galerija " se otvara gde možete da promenite svojstva.

 4. Uradite nešto od sledećeg da biste promenili svojstva veb segmenta Galerija slika:

  • Da biste promenili raspored sa opcije Pločice na opciju Vrteška, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Izabrano radio dugme ’Pločice’“, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čućete: Čućete „Izabrano radio dugme ’Vrteška’“.

  • Da biste promenili odnos širina/visina pločica, dok je izabran raspored Pločice, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Skupljeni meni ’Odnos širina/visina’“, a zatim pritisnite razmaknicu da biste otvorili meni. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene opcije. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

  • Da biste automatski kružili kroz slike u rasporedu „Vrteška“, izaberite stavku Vrteška, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Isključeno“. Pritisnite taster Enter da biste izabrali. Čujete: „Uključeno“.

  Kada završite, pritisnite taster Esc da biste zatvorili dijalog. Fokus se premešta na veb segment Galerija slika.

 5. Da biste dodali prvu sliku u veb segment Galerija slika, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dodaj slike“, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Otvara se dijalog i možete da izaberete nedavno korišćenu sliku odnosno da pregledate, otpremite ili koristite vezu kako biste umetnuli željenu sliku. Da biste izabrali izvor slike, pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime željenog izvora, a zatim pritisnite taster Enter. Da biste pregledali slike ili fascikle u izabranom izvoru, jednom pritisnite taster Tab, a zatim koristite tastere sa strelicama. Da biste izabrali stavku, pritisnite taster Enter.

 7. Da biste umetnuli izabranu sliku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ‘Otvori’“ ili „Dugme ‘Dodaj sliku’“, a zatim pritisnite taster Enter. Dodaje se slika i fokus se premešta na veb segment Galerija slika kojem je dodata slika.

 8. Da biste dodali naredne slike, dok ste u veb segmentu Galerija slika pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dodaj“, a zatim pritisnite taster Enter. Ponovo se otvara dijalog za izbor slike i možete da izaberete sliku na ranije opisan način.

 9. Da biste napustili veb segment Galerija slika, pritisnite taster Esc. Da biste to sačuvali i prebacili se u režim prikaza, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete: „Stavka menija ’Sačuvaj i zatvori’“. Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje sadržaja i teksta na pristupačnu SharePoint stranicu

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje sajta tima ili sajta za komunikaciju u sistemu SharePoint

Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija SharePoint Online

Funkcije pristupačnosti u usluzi SharePoint Online

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×