Korišćenje čitača ekrana za dodavanje sadržaja i teksta na pristupačnu SharePoint stranicu

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje sadržaja i teksta na pristupačnu SharePoint stranicu

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite tastaturu i čitač ekrana da biste umetnuli različitih web segmenata za dodavanje teksta, veza i gledaocima datoteke na stranicu SharePoint Online . Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Možete čak da dodate i drugi sadržaj, kao što su Bing mape i istaknuti sadržaji.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Zbog toga što se SharePoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, koristićete kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) primenjuju se na veb pregledač – ne na SharePoint Online.

U ovoj temi

Dodavanje tekstualnog veb segmenta

Da biste dodali tekst na SharePoint Online stranicu, počnite tako što ćete dodati tekstualni veb segment, a zatim uneti tekst.

 1. Idite na SharePoint stranicu na koju želite da dodate tekstualni veb segment.

 2. Da biste se prebacili na režim uređivanja, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Novo, skupljeni”. Pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čujete: „Uredi”. Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne stignete do mesta na koje želite da dodate veb segment. Kada budete mogli da dodate odeljak ili veb segment, čućete „Dugme ’Dodaj novi odeljak ili veb segment’“.

 4. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za traženje ili izbor veb segmenta.

 5. Jednom pritisnite taster Tab. Čujete: „Tekst“. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali. Tekstualni veb segment se dodaje na stranicu.

 6. Sada možete da počnete da kucate. Kada završite, dvaput pritisnite taster Esc da biste izašli iz režima uređivanja i vratili se na SharePoint stranicu.

 7. Da biste sačuvali stranicu i prebacite se na prikaz režim, pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „Sačuvaj i zatvori”, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje veb segmenta veze

Pomoću veb segmenta veze možete da dodate vezu zajedno sa pregledom povezane stranice, video zapisa ili slike.

 1. Idite na SharePoint stranicu na koju želite da dodate veb segment veze.

 2. Da biste se prebacili u režim uređivanja, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Skupljena stavka menija ’Novo’“. Pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čujete: „Stavka menija ‘Uredi’“. Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne stignete do mesta na koje želite da dodate veb segment. Kada budete mogli da dodate odeljak ili veb segment, čućete „Dugme ’Dodaj novi odeljak ili veb segment’“.

 4. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za traženje ili izbor veb segmenta.

 5. Otkucajte tekst veza i pritisnite jednom taster Tab. Čujete: „Istaknuto listu, koristite tastere sa strelicama nalevo i nadesno za kretanje u okviru liste”. Pritisnite taster ENTER.

 6. Veb segment veze se dodaje na stranicu. Fokus je u polju veze i možete da nalepite ili otkucate adresu sa kojom želite da ga povežete.

  Kada umetnete adresu, pojavljuje se pregled povezane stranice ispod teksta veze. Da biste čuli sadržaj pregleda, pritiskajte uzastopno taster sa strelicom nadole.

 7. Da biste prestali da uređujete veb segment i vratili se na SharePoint stranicu, dvaput pritisnite taster Esc.

 8. Da biste sačuvali stranicu i prebacite se na prikaz režim, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „Sačuvaj i zatvori”, a zatim pritisnite taster Enter.

Savet: Da biste dodali hipervezu tekstualnom veb segmentu dok kucate, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+K. Otvara se dijalog Umetanje veze. Otkucajte ili nalepite adresu i uzastopno pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter. Veza je dodata i možete da nastavite da kucate.

Dodavanje veb segmenta za prikaz datoteka

Dodajte veb segment za prikaz datoteka kako biste ugradili Word, Excel, PowerPointili Visio dokumenta na SharePoint Online stranicu.

 1. Idite na SharePoint stranicu na koju želite da dodate veb segment za prikaz datoteka.

 2. Da biste se prebacili na režim uređivanja, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Novo, skupljeni”. Pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čujete: „Stavka menija ‘Uredi’“. Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne stignete do mesta na koje želite da dodate veb segment. Kada budete mogli da dodate odeljak ili veb segment, čućete „Dugme ’Dodaj novi odeljak ili veb segment’“.

 4. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za traženje ili izbor veb segmenta.

 5. Otkucajte tekst program za prikazivanje datoteke, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog sa fokusom na stavci Nedavno korišćeni dokumenti.

 6. Da biste se premeštali nadole na listi opcija, pritiskajte taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali opciju, pritisnite taster Enter. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Otvori’“ i pritisnite taster Enter.

 7. Veb segment za prikaz datoteka dodaje se na stranicu. Dvaput pritisnite taster Esc da biste izašli iz režima uređivanja i vratili se na SharePoint stranicu.

 8. Da biste sačuvali stranicu i prebacite se na prikaz režim, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „Sačuvaj i zatvori”, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje veb segmenta istaknutog sadržaja

Počnite tako što ćete dodati veb segment istaknutog sadržaja na SharePoint Online stranicu, a zatim izaberite kriterijume filtriranja za sadržaj koji želite da istaknete.

 1. Idite na SharePoint stranicu na koju želite da dodate veb segment istaknutog sadržaja.

 2. Da biste se prebacili u režim uređivanja, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Skupljena stavka menija ’Novo’“. Pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čujete: „Stavka menija ‘Uredi’“. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne stignete do mesta na koje želite da dodate veb segment istaknutog sadržaja. Kada budete mogli da dodate odeljak ili veb segment, čućete „Dugme ’Dodaj novi odeljak ili veb segment’“.

 4. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za traženje ili izbor veb segmenta.

 5. Otkucajte tekst istaknuti sadržaj, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Veb segment se dodaje na stranicu.

 6. Podrazumevani naslov je Nedavno korišćeni dokumenti. Da biste promenili naslov, pritisnite taster Enter i otkucajte novi naslov.

 7. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F10 da biste otišli na traku sa alatkama. Čujete: „Dugme ’Uređivanje veb segmenta’“. Pritisnite taster Enter.

 8. Otvara se dijalog Istaknuti sadržaj. Da biste otišli na dijalog, pritisnite taster Tab. Da biste promenili izbor za stavku, pritisnite taster Enter, a zatim koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole da biste se kretali po opcijama. Kada stignete do opcije koju želite da izaberete, pritisnite taster Enter. Da biste zatvorili dijalog, uzastopno pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Zatvori’“ i pritisnite taster Enter.

 9. Veb segment istaknutog sadržaja dodaje se na stranicu. Dvaput pritisnite taster Esc da biste izašli iz režima uređivanja i vratili se na SharePoint stranicu.

 10. Da biste sačuvali stranicu i prebacite se na prikaz režim, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „Sačuvaj i zatvori”, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje veb segmenta biblioteke dokumenata

Veb segment biblioteke dokumenata prikazuje dokumente iz biblioteke dokumenata koje izaberete. Korisnici koji imaju odgovarajuće dozvole mogu da prikazuju i uređuju datoteke direktno putem veb segmenta.

 1. Idite na SharePoint stranicu na koju želite da dodate veb segment biblioteke dokumenata.

 2. Da biste se prebacili na režim uređivanja, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Novo, skupljeni”. Pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čujete: „Uredi”. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne stignete do mesta na koje želite da dodate veb segment. Kada budete mogli da dodate odeljak ili veb segment, čućete „Dugme ’Dodaj novi odeljak ili veb segment’“.

 4. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za traženje ili izbor veb segmenta.

 5. Otkucajte tekst biblioteka dokumenata, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Veb segment se dodaje na stranicu.

 6. Pritisnite taster Enter, a zatim pritisnite taster Tab da biste premestili na listu biblioteka. Koristite taster strelica nadole da biste premestili nadole na listi.

 7. Kada dođete na biblioteku koju želite da dodate, pritisnite taster Enter. Dvaput pritisnite taster Esc da biste izašli iz režima uređivanja i vratili se na SharePoint stranicu.

 8. Da biste sačuvali stranicu i prebacite se na prikaz režim, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „Sačuvaj i zatvori”, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje brzih veza

Pomoću brze veze Veb segment možete da zakačite veze na stranicu SharePoint Online radi lakog pristupa.

 1. Idite na stranicu SharePoint mesto na koje želite da dodate Veb segment brze veze.

 2. Da biste se prebacili na režim uređivanja, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Novo, skupljeni”. Pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čujete: „Uredi”. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne stignete do mesta na koje želite da dodate veb segment. Kada budete mogli da dodate odeljak ili veb segment, čućete „Dugme ’Dodaj novi odeljak ili veb segment’“.

 4. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za traženje ili izbor veb segmenta.

 5. Otkucajte brze veze, pritisnite taster Tab i zatim pritisnite taster Enter. Veb segment se dodaje na stranicu.

 6. Pritisnite taster Enter da biste započeli uređivanje.

 7. Da biste dodali stavku, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete: „Dugme, dodavanje stavki, dodavanje”. Pritisnite taster Enter.

 8. Otvara se dijalog Nedavno sa izabranom grupom. Da biste čuli druge opcije, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali opciju, pritisnite taster Enter.

 9. Da biste se premestili na listu stavki za povezivanje, jednom pritisnite taster Tab, a zatim koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste se kretali po listi.

 10. Kada budete na temi koju želite da dodate, pritisnite taster Enter. Stavka je izabrana. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Otvori’“ i pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Brze veze.

 11. Ako želite da promenite naslov veze, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Naslov” i otkucajte drugi naslov.

 12. Kada završite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Zatvori’“ i pritisnite taster Enter.

 13. Veza se dodaje u veb segment Brze veze na SharePoint stranici. Dvaput pritisnite taster Esc da biste izašli iz režima uređivanja i vratili se na SharePoint stranicu.

 14. Da biste sačuvali stranicu i prebacite se na prikaz režim, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „Sačuvaj i zatvori”, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje veb segmenta Bing mapa

Pomoću veb segmenta Bing mapa možete da definišete lokaciju koju želite da prikažete na mapi na SharePoint Online stranici.

 1. Idite na SharePoint stranicu na koju želite da dodate veb segment Bing mapa.

 2. Da biste se prebacili u režim uređivanja, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Skupljena stavka menija ’Novo’“. Pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čujete: „Stavka menija ‘Uredi’“. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne stignete do mesta na koje želite da dodate veb segment. Kada budete mogli da dodate odeljak ili veb segment, čućete „Dugme ’Dodaj novi odeljak ili veb segment’“.

 4. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za traženje ili izbor veb segmenta.

 5. Otkucajte tekst Bing mape, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Veb segment se dodaje na stranicu.

 6. Pritisnite taster Enter da biste počeli da uređujete veb segment.

 7. Fokus se nalazi na polju naslova i čujete: „Dodaj naslov, uređivanje“. Otkucajte naslov. Kad završite, pritisnite taster Tab.

 8. Otkucajte adresu ili lokaciju za koju želite da prikažete mapu, na primer „Pensilvanijska avenija 1600, Vašington“ ili „Park Merimur“ i pritisnite taster Enter.

 9. Otvara se dijalog Bing mape. Fokus je na prekidaču Prikaži oznaku zakačene stavke na mapi. Oznaka se podrazumevano prikazuje na mapi. Ako ne želite da prikažete oznaku, pritisnite taster Enter da biste je isključili. Da biste uredili tekst na oznaci zakačene stavke, jednom pritisnite taster Tab i otkucajte drugu oznaku. Da biste izašli iz dijaloga, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Zatvori’“ i pritisnite taster Enter.

 10. Mapa se dodaje na SharePoint stranicu. Dvaput pritisnite taster Esc da biste izašli iz režima uređivanja i vratili se na SharePoint stranicu.

 11. Da biste sačuvali stranicu i prebacite se na prikaz režim, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „Sačuvaj i zatvori”, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje sajta tima ili sajta za komunikaciju u sistemu SharePoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje slika i medija na SharePoint stranicu

Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija SharePoint Online

Funkcije pristupačnosti u usluzi SharePoint Online

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×