Korišćenje čitača ekrana za dodavanje potpisa u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje potpisa u programu Outlook

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Za osobe koje ne koristite čitač ekrana, pogledajte članak Kreiranje i dodavanje potpisa u poruke (u operativnom sistemu Windows) ili Kreiranje i umetanje potpisa u programu Outlook za Mac.

Koristite Outlook 2016 sa tastature i čitač ekrana, kao što su JAWS ili Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste dodali potpis. Potpis se automatski pojavljuje na dnu nove e-poruke, uključujući vaše odgovore i e-poruke možete unapred.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite JAWS. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Kreiranje novog potpisa

Ne morate da koristite isti potpis za sve. Možete da koristite različit potpis za svaki tip e-pošte. Na primer, poslovni potpis može sadržati vaše ime, radno mesto i kontakt informacije, dok vaš kućni potpis može da sadrži nadimak i sliku.

 1. U Outlook, pritisnite tastere Alt + F, t Otvara se prozor sa Opcijama programa Outlook i čujeteOpcije programa Outlook”.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Pošta“.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + N, unesite. Otvara se dijalog Potpisi i podloga za pisanje i čujete: „potpisi i podloga za pisanje dijalog. E-pošte stranicu potpis”. U naratoru, čujete: „potpisi i podloga za pisanje. Dugme u redu”.

 4. Da biste kreirali novi potpis, pritisnite tastere Alt + N, Enter. Otvara se dijalog Novi potpis i čujete: „novi potpis dijalog. Otkucajte ime za ovaj potpis”. U naratoru, čujete „novi potpis. Otkucajte ime za ovaj potpis”.

 5. Otkucajte ime za potpis. Pritisnite taster Tab da biste otišli na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

  Savet: Dajte potpisima opisna imena, kao što je „zatvaranje preduzeća“. Dobro ime može vam pomoći da kasnije pronađete potpis.

 6. Fokus se vraća na dijalog Potpisi i podloga za pisanje, u polje Izaberite potpis za uređivanje.

 7. Ako koristite Outlook za više naloga e-pošte, odaberite nalog koji će koristiti ovaj potpis.

  • Da biste promenili za nalog e-pošte, pritisnite tastere Alt + A. Čujete „E-pošte naloga dvotačka kombinovanog okvira” i ime za izabrani potpis. U naratoru, čujete samo ime izabrani potpis.

  • Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole za kretanje kroz listu dok ne čujete izabrani nalog i pritisnite taster Enter.

 8. Da biste izabrali željeni potpis koji želite da se automatski dodaju sve nove e-poruke, pritisnite tastere Alt + M da biste Nove poruke padajuće liste. Čujete: „potpisi i stacionarne dijalog. Da koristite tastere sa strelicama da biste promenili izbor,”. Koristite nagore ili nadole tastere sa strelicama da biste premestili potpis koji želite i zatim pritisnite taster Enter.

 9. Da biste izabrali potpis koji želite da se automatski dodaju (automatsko prijavljivanje) kada odgovaranje ili prosleđivanje poruka, pritisnite tastere Alt + F da biste otišli na padajućoj listi Odgovori/prosleđene poruke . Čujete: „potpisi i stacionarne dijalog. Da koristite tastere sa strelicama da biste promenili izbor,”. U naratoru, čujete samo potpis izabrana. Koristite tastere sa strelicama da biste premestili potpis koji želite, a zatim pritisnite taster Enter.

 10. Da biste otvorili polje za uređivanje potpisa i dodali tekst potpisa, pritisnite tastere Alt+T, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Nije dostupno van otvorene poruke“. U Naratoru ćete čuti „Uređivanje potpisa. Uređivanje teksta“. Fokus je na polju Potpis.

 11. Otkucajte tekst potpisa.

  Savet: Osim teksta, možete da dodate sliku u polju potpis , kao što je logotip ili sliku ručno napisanog potpisa. Da biste dodali sliku, pritisnite tastere Shift + Tab dok ne čujete „slike... dugme” (u naratoru čujete „Dugme "slike"”), a zatim pritisnite taster Enter. Otvara dijalog Umetanje slike se gde možete da pregledate na sliku koju želite. Kada na sliku koju želite, pritisnite taster Enter.

 12. Koristite taster Tab da biste otišli na dugme U redu i pritisnite taster Enter da biste zatvorili polje Potpisi.

 13. Da biste zatvorili prozor Opcije programa Outlook, koristite taster Tab da biste otišli dugme U redu i pritisnite taster Enter.

  Fokus se vraća na mesto gde ste počeli.

Tasterske prečice za oblikovanje potpisa

Evo nekih tasterskih prečica koje možete koristiti da biste oblikovali potpis e-pošte:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Primena podebljavanja

Ctrl+B

Primena oblikovanje podvlačenjem

Ctrl+U

Uklanjanje oblikovanja teksta

Ctrl+razmaknica

Promena fonta

Alt+T

Levo poravnavanje

Ctrl+L

Centriranje teksta

Ctrl+C

Desno poravnavanje

Ctrl+R

Umetanje potpisa

 1. Dok sastavljate poruku u programu Outlook, pritisnite tastere Alt+N da biste otišli na karticu Umetanje, a zatim AS da biste otvorili opciju Potpis.

 2. Ako je samo jedan potpis dostupan, a želite da dodate taj, pritisnite taster Enter. Ako imate više potpisa, pritisnite taster sa strelicom nadole da biste izabrali potpis. Čitač ekrana najavljuje potpise kako se pomerate. Kada dođete do željenog potpisa, pritisnite taster Enter.

  Potpis se dodaje vašoj poruci i fokus se vraća na poruku.

Podešavanje podrazumevanog potpisa

 1. U programu Outlook pritisnite tastere Alt+F, T. Otvara se prozor Opcije programa Outlook .

 2. Ako je potrebno, pritisnite tastere sa strelicama nadole ili nagore dok ne čujete: „Pošta“. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+N. Čitač ekrana objavljuje: „Potpisi, dugme“. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Potpisi i podloga za pisanje.

 3. Ako koristite više naloga e-pošte, pritisnite tastere Alt+A da biste otišli na listu Nalog e-pošte. Koristite tastere sa strelicama za kretanje kroz listu i pritisnite taster Enter kada dođete do naloga za koji želite da postavite potpis.

 4. Da biste dodali podrazumevani potpis novim porukama koje sastavljate pomoću ovog naloga, pritisnite tastere Alt+M da biste otišli na listu Nove poruke. Čućete trenutni izbor. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste prešli na željeni potpis, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Da biste dodali podrazumevani potpis porukama na koje odgovarate ili koje prosleđujete, pritisnite tastere Alt+F da biste otišli na listu Odgovori/prosleđene poruke. Čućete trenutni izbor. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste prešli na željeni potpis, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Da biste sačuvali promene, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Dijalog Potpisi i podloga za pisanje se zatvara i vraćate se na prozor Opcije programa Outlook. Da biste zatvorili prozor i vratili u prijemno poštansko sanduče, pritisnite taster Esc.

Uklanjanje podrazumevanog potpisa

 1. Ako koristite Outlook za više naloga e-pošte, u dijalogu " Potpisi i podloga za pisanje ", izaberite stavku e-pošte koji sadrži potpis koji želite da izbrišete.

 2. Da biste otišli u okviru Izaberite potpis za uređivanje , pritisnite taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „Izaberite potpis za uređivanje”, praćeno imenom trenutno izabrane potpisa.

 3. Da biste izabrali potpisa, koristite nagore ili strelicom nadole dok ne čujete potpis koji želite.

 4. Da biste izbrisali potpisa, pritisnite tastere Alt + D. Otvara se prozor sa obaveštenjem i čujete: „Dugme "da"”. Pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

U Office za Android, možete da dodate potpis pomoću TalkBack, čitač ugrađene Android ekrana. Možete da podesite da se automatski pojavljuje na dnu nove e-poruke, odgovore i e-poruke koje prosleđujete potpis.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

Podrazumevano „Preuzimanje programa Outlook za Android” pojavljuje se poruka na kraju e-poruke kao potpis. Umesto unošenja podrazumevanu poruku, možete da kreirate personalizovani potpis za sve poruke.

 1. Iz vaše Prijemno poštansko sanduče, idite na meni Postavke , brzo prevucite nalevo sve dok ne „otvoren za navigaciju ih, dugme” dvaput dodirnite ekran, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Postavke”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. U meniju " Postavke ", prevucite nadesno dok ne čujete „Promeni podrazumevani potpis, podrazumevani potpis je < trenutni potpis >”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Meni " potpis " se otvara i fokus se premešta potpis tekstualno polje.

 3. Uređivanje trenutni potpis pomoću na tastaturi na ekranu.

  Savet: Tastaturu možete da pronađete tako što ćete istražiti stavke na ekranu. Da biste ih istražili, postavite prst na ekran i prevlačite ga okolo. TalkBack najavljuje stavke kada stanete na njih. Da biste izabrali stavku, podignite prst kada stignete na nju. U zavisnosti od postavki uređaja, možda ćete morati da dvaput dodirnete ekran da biste umetnuli znak.

 4. Kada otkucate novi potpis, prevucite ulevo dok ne čujete „Sačuvaj”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Meni " potpis " zatvara i fokus se premešta Postavke.

  Napomena: Ako ne želite da imate sve potpis na kraju e-poruke, jednostavno izbrisati tekst potpisa u meniju " potpis ".

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-poruci u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

U Outlook, možete da dodate potpise za korišćenje naratora, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows. Možete da podesite da se automatski pojavljuje na dnu nove e-poruke, odgovore i e-poruke koje prosleđujete potpis.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

Podrazumevano „Poslato iz Windows 10 telefona” pojavljuje se poruka na kraju e-poruke kao potpis. Umesto unošenja podrazumevanu poruku, možete da kreirate personalizovani potpis za sve poruke.

 1. Iz prijemnom poštanskom sandučetu, idite na meni Postavke , brzo prevucite nadesno sve dok ne „Više opcija, dugme skupljeni”, dvaput dodirnite ekran, prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme postavke”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. U meniju " Postavke ", prevucite nadesno dok ne čujete „Dugmeta "potpis"”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Meni " potpis " se otvara.

 3. Da biste uredili trenutni potpis, prevucite udesno dok ne čujete „Potpis, koji se može uređivati tekst, < trenutni potpis >”, dvaput dodirnite ekran i otkucajte novi potpis pomoću na tastaturi na ekranu.

  Napomena: Da biste otišli na tastaturi, prevucite udesno sve dok ne čujete element na tastaturi.

  Savet: Možete da pronađete na tastaturi i tako što ćete istraživanje stavke na ekranu. Da biste istražili, postavite prst na ekranu i prevucite ga okolo. Narator objavljuje stavke sletanja na njima. Da biste izabrali stavku, podignite prst i dvaput dodirnite ekran.

 4. Kada otkucate novi potpis, postavite prst na ekranu i prevucite nalevo ga na dnu ekrana dok ne čujete „, skupiti dugme” i dvaput dodirnite ekran. Na tastaturi na ekranu zatvara.

  Napomena: Ako ne želite da imate sve potpis na kraju e-poruka, u meniju potpis , prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „, korišćenje potpisa e-pošte, Uključi/isključi prekidač” i dvaput dodirnite ekran da biste onemogućili potpis. Čujete: „Isključeno, korišćenje potpisa e-pošte, Uključi/isključi prekidač”.

 5. Da biste zatvorili potpis meni, prevucite udesno dok ne čujete „, skupiti dugme” i dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste zatvorili meni Postavke i vratite se u prijemnom poštanskom sandučetu, prevucite udesno dok ne čujete „, skupiti dugme” i dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

U Outlook Web App, možete da dodate potpise za korišćenje naratora, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows. Možete da podesite da se automatski pojavljuje na dnu nove e-poruke, odgovore i e-poruke koje prosleđujete u poštipotpis.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Outlook na vebu.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Ova tema pretpostavlja da je Okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook Web App pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Outlook Web App.

U ovoj temi

Kreiranje novog potpisa

 1. U okviru Pošta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Pokretanja aplikacija”, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Otvorite meni postavke da biste pristupili lične i postavke aplikacije”, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se kontekstualnog menija postavke pošte i čujete: „Kontekstualni meni”.

  Napomena: Ako koristite poslovni ili školski nalog, možda malo drugačije korake.

 2. Da biste otvorili meni Opcije , pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „stavku menija, opcije” i pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Opcije, pošta”, u meniju " Opcije ", pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Potpis e-pošte”, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se u meniju potpis e-pošte .

 4. Da biste otišli na okvir za tekst potpisa, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Uređivanje”. Otkucajte potpis koji želite da koristite.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da se potpis automatski prikazuje pri dnu svih novih poruka, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „Izbor neproverena, automatski Dodaj moj potpis u poruke koje šaljem, polja za potvrdu” i pritisnite taster Enter.

  • Ako želite da se potpis automatski prikazuje u donjem delu sve odgovore i prosleđene poruke, pritiskajte taster Tab ili Shift + Tab dok ne čujete „izbor neproverena, automatski Dodaj moj potpis u poruke koje prosleđujete ili odgovaranje na polja za potvrdu” i pritisnite taster Enter.

  Savet: Ako ne izaberete bilo koju od tih opcija, možete i ručno dodavanje potpisa u novu poruku koju želite. Da biste saznali više, pogledajte Umetanje potpisa.

 6. Kada završite, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Sačuvaj”, a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Da biste zatvorili meni Opcije i vratite se na pošte, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Nazad”, a zatim pritisnite taster Enter.

Umetanje potpisa

Ako ste kreirali potpis, ali niste odabrali da automatski dodate u odlazne poruke, možete ručno da je dodate u određene poruke.

 1. Dok pišete novu poruku u Outlook, postavite kursor gde želite da umetnete potpis.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „još radnji, dugme skupljeni”. Zatim, pritisnite taster RAZMAKNICA da biste otvorili u kontekstualnom meniju.

 3. Da biste umetnuli potpis, pritisnite taster strelica nagore dok ne čujete „Meni stavke, Umetanje potpisa”, i pritisnite taster Enter.

 4. Potpis se dodaje na poruku i fokus se premešta na telo poruke e-pošte.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-poruci u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Tasterske prečice u programu Outlook na vebu

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×