Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite PowerPoint sa tastature i čitač ekrana da biste dodali tekst i primenite oblikovanje na prezentaciju. Oblikovanje teksta u prezentaciji PowerPoint ga čini lakšim za čitanje. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Saznaćete kako da kreirate sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste strukturi prezentacija bolje ili dodajte hiperveze sa drugim izvorima podataka.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje teksta na slajd

Sadržaj na slajd možete da dodate u normalnom prikazu.

 1. Da biste otišli na normalan prikaz, pritisnite tastere Alt + W, a zatim l Čujete „Okno za slajdove”, praćeno broj slajda. U programu JAWS ćete čuti: „oblast slajda“.

 2. Da biste izabrali slajd na koji želite da dodate tekst, pritiskajte taster F6 dok se ne nađete u oknu sa sličicama slajdova. Čujete „Sličice”, a zatim broj slajda.

 3. Da biste pregledali slajdove, pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete broj i naslov slajda. Ako se slajdovi nalaze unutar odeljaka, koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste se kretali kroz odeljke i pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste razvili odeljak.

 4. Da biste pomerili fokus na oblast za uređivanje slajda, pritisnite taster F6. U naratoru, čujete „Okno za slajdove”, praćeno broj slajda. U programu JAWS ćete čuti: „oblast slajda“.

 5. Pritisnite taster Tab da biste prešli na čuvar mesta za tekst. U funkciji „Narator“ čuvari mesta se nazivaju okvirima za tekst, pa ćete čuti, na primer: „okvir za tekst za naslov“. U programu JAWS ćete čuti: „čuvar mesta za naslov“.

 6. Da biste zamenili čuvara mesta teksta, pritisnite taster Enter da biste otišli u režimu za uređivanje i izaberite sav tekst, a zatim počnite da kucate.

 7. Da biste premestili mesto umetanja na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter.

  Napomena: Takođe možete da pritisnite SR taster nadesno ili nalevo taster sa strelicom da biste se kretali čuvare mesta i pritisnite SR ključnih + Enter da biste postavili tekst umetanja na kraj izabrani okvir za tekst.

  Napomena: Ako nema više čuvara mesta za tekst, u većini slučajeva pritisak kombinacije tastera Ctrl+Enter umeće novi slajd sa istim rasporedom kao i na originalnom slajdu i postavlja fokus na prvi čuvar mesta na novom slajdu. Međutim, ako originalni slajd ima raspored „Naslovni slajd“, novi slajd će imati raspored „Naslov i sadržaj“.

  Napomena: Ako želite da uredite tekst koji ste već dodali u polju za tekst, pritisnite taster Tab da biste se premestili na polje za tekst i pritisnite taster F2 da biste izabrali sav tekst i započinjanje uređivanja. Da biste prestali sa uređivanjem i vratili fokus na okvir za tekst, ponovo pritisnite taster F2.

  Napomena: Da biste saznali kako da primenite oblikovanje znakova koristeći tastaturu, kao što su Podebljavanje, podvlačenje, kurziv, indeksni tekst ili eksponentni tekst, idite na Oblikovanje teksta u Korišćenje tasterskih prečica za kreiranje PowerPoint prezentacije.

Dodavanje znakova za nabrajanje ili brojeva u tekst

Liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste možete da napravite pomoću tasterskih prečica. Možete da pretvorite postojeće redove teksta u listu, promenite sti znakova za nabrajanje ili napravite ugnežđene liste.

Dodavanje znakova za nabrajanje ili numerisanje u tekst

 1. U čuvaru mesta za tekst izaberite tekst u koji želite da dodate znakove za nabrajanje ili numerisanje.

  Savet: Da biste saznali više kako da biste izabrali tekst u PowerPoint koristeći tastaturu, idite na izbor i uređivanje teksta i objekata u Korišćenje tasterskih prečica za kreiranje PowerPoint prezentacije.

 2. Odaberite šta želite da uradite:

  • Da biste dodali znakove za nabrajanje, pritisnite taster Alt + H, a zatim U. pritisnite taster Tab da biste potražili stilove znakova za nabrajanje. Čućete opis stila znakova za nabrajanje dok pretražujete. Da biste umetnuli stil, pritisnite taster Enter.

  • Da biste dodali numerisanje, pritisnite taster Alt + H, a zatim pritisnite taster N. taster Tab da biste potražili numerisanja stilove. Čućete opis stila numerisanja dok pretražujete. Da biste umetnuli stil, pritisnite taster Enter.

 3. Da biste napravili dodatne stavke liste, postavite mesto umetanja na kraj stavke liste i pritisnite taster Enter.

 4. Da biste prestali sa pravljenjem liste, postavite mesto umetanja na kraj poslednje stavke liste, pritisnite taster Enter, a zatim i taster Backspace.

Pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje dok kucate

 1. Na početku novog reda, otkucajte * (zvezdica), a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA ili taster Tab.

 2. Otkucajte bilo koji željeni tekst. Popunjeni round znak za nabrajanje stavke liste se automatski kreira kada pritisnete taster Enter.

 3. Da biste napravili novu stavku liste, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste zaustavili pravljenje liste, pritisnite taster Enter, a zatim Backspace.

Pravljenje numerisane liste dok kucate

 1. Na početku novog reda otkucajte 1. (broj 1 praćeno perioda), a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA ili taster Tab.

 2. Otkucajte željeni tekst. Stavke numerisane liste se automatski kreira kada pritisnete taster Enter.

 3. Da biste napravili novu stavku liste, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste zaustavili pravljenje liste, pritisnite taster Enter, a zatim Backspace.

Uvlačenje stavki u okviru liste

 1. Izaberite stavke na listi koje želite da uvučete.

 2. Odaberite šta želite da uradite:

  • Da biste povećali uvlačenje, pritisnite tastere Alt + H, a zatim A i da.

  • Da biste smanjili uvlačenje, pritisnite tastere Alt + H, a zatim A i O.

Dodavanje hiperveze

Možete da dodate hiperveze koje otvaraju veb stranicu, drugi deo prezentacije ili neku drugu datoteku. Možete da dodate i „mailto“ vezu koja automatski otvara novu e-poruku za određenu adresu e-pošte.

Veza ka veb stranici

 1. Mesto umetanja postavite mesto na koje želite da dodate vezu u prezentaciji.

 2. Da biste dodali vezu ka veb stranici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + K.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Adresa”. Otkucajte adresu Veb stranice.

 4. Da biste dodali tekst koji se prikazuje kao tekst veze umesto adrese, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Tekst da biste prikazali”. Otkucajte željeni tekst.

 5. Da biste dodali vezu, pritisnite taster Enter.

Povezivanje sa postojećom datotekom

 1. Mesto umetanja postavite mesto na koje želite da dodate vezu u prezentaciji.

 2. Da biste dodali vezu ka datoteci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + K.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Pronađite datoteku, dugme”. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste pregledali datoteku, pritisnite taster Tab dok ne čujete ime fascikle, na primer, „ovaj računar”. Pritisnite nagore ili nadole taster sa strelicom da biste pregledali fascikle i taster sa strelicom nadesno da biste prikazali potfascikle. Čućete imena fascikli dok pretražujete.

 5. Kada pronađete ispravnu fasciklu, pritisnite taster Enter. Čućete ime datoteke u fascikli.

 6. Pritisnite taster Tab i nagore ili strelica nadole da biste potražili datoteke dok ne čujete ime datoteke i pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 7. Da biste dodali vezu, pritisnite taster Enter.

Veza ka slajdu u prezentaciji

 1. Mesto umetanja na mesto na kojem želite da dodate vezu.

 2. Da biste dodali vezu ka slajdu u prezentaciji, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + K.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Tab dok ne čujete: „Izbor mesta u ovom dokumentu”.

 4. Da biste izabrali slajd koji želite da povežete, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime slajda.

 5. Da biste dodali vezu, pritisnite taster Enter.

Veza ka adresi e-pošte

 1. Mesto umetanja postavite mesto na koje želite da dodate vezu u prezentaciji.

 2. Da biste dodali e-adresu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + K.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Tab dok ne čujete: „e-adresa. Uređivanje teksta.“

 4. Otkucajte adresu e-pošte.

 5. Da biste dodali tekst koji se pojavljuje u tekst veze umesto na adresu koje ste otkucali, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Tekst da biste prikazali”. Otkucajte željeni tekst.

 6. Da biste dodali vezu, pritisnite taster Enter.

Promena boje teksta

Možete da promenite boju određenih delova teksta u prezentaciji.

 1. Izaberite tekst koji želite da obojite.

 2. Da biste promenili boju, pritisnite tastere Alt + H, F a onda C. Čujete: „Boje teme”.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete boje i senke koje želite.

 4. Da biste izabrali boju, pritisnite taster Enter.

Promena boje teksta hiperveze

Boja teksta hiperveze može se promeniti u celoj prezentaciji tako što ćete primeniti promene na masteru slajda.

 1. Da biste otvorili master slajda, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, a zatim taster M.

 2. Da biste promenili šemu boja Master slajda, pritisnite tastere Alt + M, a zatim T, C i C.

 3. Pritisnite taster strelica nagore dok ne čujete: „Hiperveza”. Pritisnite taster Enter da biste izabrali.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete boje i senke koje želite. Zatim pritisnite Enter.

 5. Da biste sačuvali promene, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S.

 6. Da biste napustili prikaz mastera slajda i vratili se na normalni prikaz, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, a zatim taster L.

Markiranje teksta

Možete da markirate važne delove prezentacije. Markirani delovi će privući pažnju publike.

Markiranje teksta

 1. Izaberite tekst koji želite da markirate.

 2. Da biste otvorili meni boja isticanja, pritisnite taster Alt + H, T, a zatim C.

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste pronašli željene opcije boje, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali boju.

Markiranje teksta pomoću efekata za tekst

 1. Izaberite tekst koji želite da markirate.

 2. Da biste otvorili meni efekta teksta, pritisnite tastere Alt + J, a zatim D, T i X.

 3. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Sjaj”, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Da biste izabrali boju i isticanje varijanti, pritisnite taster Tab dok ne čujete opciju koju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i koautor prezentacije u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint za Android sa funkcijom TalkBack, ugrađenim čitačem ekrana za Android, da biste dodali tekst i hiperveze u prezentaciju. Možete i da napravite liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste da biste bolje strukturirali prezentacije.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu PowerPoint za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za PowerPoint za Android

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Dodavanje teksta na slajd

 1. Dok imate otvorenu prezentaciju u PowerPoint i fokus je na slajdu, dodirnite dvaput ekrana. Čućete: „Dugme ’Uredi’“. Dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst u koji želite da dodate tekst. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili okvir za tekst za uređivanje.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „dugme ’Uredi tekst’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst.

 5. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

  Kursor ostaje u okviru za tekst. Prevucite nadole, a zatim ponovo nalevo, da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Dodavanje znakova za nabrajanje ili brojeva u tekst

Možete da dodate listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu u bilo koji okvir za tekst u prezentaciji.

 1. Dok imate otvorenu prezentaciju u PowerPoint i fokus je na slajdu, dodirnite dvaput ekrana. Čućete: „Dugme ’Uredi’“. Dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst u koji želite da dodate znakove za nabrajanje ili brojeve. Dvaput dodirnite ekran da biste uredili okvir za tekst.

 3. Da biste dodali znakove za nabrajanje ili numerisanje:

  • Da biste dodali stavku na listu sa znakovima za nabrajanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Nije izabrano, znakovi za nabrajanje, prebacivanje, dodirnite dvaput da aktivirate“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali stavku na numerisanu listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Nije izabrano, numerisanje, prebacivanje, dodirnite dvaput da aktivirate“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Okvir za tekst možda već podešena da sadrži liste u predlošku PowerPoint koristite. U tom slučaju čućete „Izabrano“ umesto „Nije izabrano“.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali stavku liste.

 5. Da biste dodali još jednu stavku liste, prevlačite prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete: „Enter“. Podignite prst da biste umetnuli novu stavku liste i koristite tastaturu da biste je otkucali.

 6. Kad lista bude spremna, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

  Kursor ostaje u okviru za tekst. Prevucite nadole, a zatim ponovo nalevo, da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Dodavanje hiperveze

 1. Dok imate otvorenu prezentaciju u PowerPoint i fokus je na slajdu, dodirnite dvaput ekrana. Čućete: „Dugme ’Uredi’“. Dodirnite dvaput ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst u koji želite da dodate hipervezu. Dvaput dodirnite ekran da biste uredili okvir za tekst.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Nije izabrano, razvijanje, prebacivanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „meni sa karticama, aktivan“.

 4. Dvaput dodirnite ekran, a zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „kartica ’Umetanje’, dvaput dodirnite da aktivirate“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „meni veze, dvaput dodirnite da aktivirate“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prozor ’Veza’, adresa, uređivanje“.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Umetni vezu“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „polje za uređivanje adrese“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali adresu hiperveze.

 9. Prevlačite prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete: „Gotovo“. Podignite prst da biste umetnuli vezu.

  Meni Još opcija se zatvara. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint Mobile sa funkcijom „Narator“, ugrađenim čitačem ekrana za Windows, da biste dodali tekst i hiperveze u prezentaciju. Možete i da napravite liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste da biste bolje strukturirali prezentacije.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu PowerPoint Mobile potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za PowerPoint Mobile za Windows 10.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

U ovoj temi

Dodavanje teksta na slajd

 1. Dok uređujete slajda, prevucite udesno sve dok ne pronađete okvir za tekst kojem želite da dodate tekst. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili okvir za tekst za uređivanje.

 2. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst.

 3. Prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Nazad, dugme je skupljeno“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

  Fokus se premešta na dugme nazad.

Dodavanje znakova za nabrajanje ili brojeva u tekst

Možete da dodate listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu u bilo koji okvir za tekst u prezentaciji.

 1. Dok uređujete slajda, prevucite udesno sve dok ne pronađete okvir za tekst kojem želite da dodate znakove za nabrajanje ili brojeve. Dvaput dodirnite ekran da biste uredili okvir za tekst.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali stavku na listu sa znakovima za nabrajanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Isključeno, znakovi za nabrajanje, dugme“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali stavku na numerisanu listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Isključeno, numerisanje, dugme“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali stavku liste.

 4. Da biste dodali još jednu stavku liste, prevlačite prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete: „Enter“. Dvaput dodirnite ekran da biste umetnuli novu stavku liste i koristite tastaturu da biste je otkucali.

 5. Da biste dovršili listu, prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Nazad, dugme je skupljeno“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

  Fokus se premešta na dugme nazad .

Dodavanje hiperveze

 1. Dok uređujete slajda, prevucite udesno sve dok ne pronađete okvir za tekst na mesto na koje želite da dodate hipervezu. Dvaput dodirnite ekran da biste uredili okvir za tekst.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Birač lista kartica” praćeno trenutno izabrane kartice, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Umetanje”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „dugme ’Veza’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prozor ’Veza’, adresa, uređivanje“.

 6. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali adresu hiperveze.

 7. Prevlačite prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete: „Enter“. Dvaput dodirnite ekran da biste umetnuli vezu.

  Fokus se vraća na slajd.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za štampanje prezentacija u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint Online sa tastature i čitač ekrana da biste dodali tekst i hiperveze u prezentaciju. Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint Online.

U ovoj temi

Dodavanje teksta na slajd

 1. U Prikazu za uređivanje u PowerPoint Online, Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete broj trenutni slajd. Fokus je u oknu sa sličicama.

 2. Da biste pregledali kroz slajdove, pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete broj slajda koji želite da uredite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete: „Slajd tabla”.

 4. Da biste premestili fokus na prvu čuvar mesta, pritisnite taster Tab. „Narator“ objavljuje čuvar mesta.

 5. Da biste zamenili čuvar mesta svojim tekstom, pritisnite taster Enter i počnite da kucate. Kad završite, pritisnite taster F2. Čujete: „Slajd tabla”.

 6. Da biste prešli na sledeći čuvar mesta, pritisnite taster Tab. „Narator“ objavljuje čuvar mesta. Da biste počeli da dodajete tekst, pritisnite taster Enter i kucajte. Kad završite, pritisnite taster F2.

Dodavanje hiperveze

 1. Na slajdu, izaberite deo teksta na koji želite da dodate vezu i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + K. Čujete: „uređivanje veza, adresu,”.

 2. Otkucajte ili nalepite adresu veze i pritisnite taster Enter.

  Dijalog se zatvara, a veza se dodaje na slajd.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Tasterske prečice u programu PowerPoint Online

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×