Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i korišćenje Wiki programa Microsoft tima

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i korišćenje Wiki programa Microsoft tima

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Microsoft Teams sa tastaturom i čitačem ekrana za kreiranje Wiki kartica za kanal i za pisanje sadržaja njih. Testirali smo ga sa ИELJUSTIMA i NVANDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Wiki kartica je uređivač pametnog teksta koji možete da koristite i za komunikaciju sa svojim saigraиima. Možete da kreirate nacrt i da uredite sadržaj kao u OneNote, ali takođe možete da pokrenete ćaskanje oko određenog dela sadržaja i označite svoje kolege na jednom mestu.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Za novije verzije programa JAWS režim virtuelnog PC kursora više nije postavljen kao podrazumevan za Microsoft Teams. Za uputstva o tome kako da uključite režim virtuelnog kursora računara, idite na Omogućite JAWS virtuelni kursor.

 • Da biste brzo pristupili listi tasterskih prečica iz Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E, otkucajte znak za kosu ispod crte, a zatim Word tasteri, a zatim pritisnite taster ENTER.

U ovoj temi

Kreiranje nove Wiki kartice

Svaki kanal se isporučuje uz Wiki karticu, ali možete da dodate i nove Wiki kartice.

 1. U kanalu kom želite da dodate Wiki karticu, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Dodaj karticu" i pritisnite taster ENTER. Otvara se dijalog Dodavanje tabulatora . Fokus se nalazi u polju za pretragu teksta.

 2. U polju Pretraga otkucajte Wiki , a zatim pritisnite taster TAB dok ne čujete: "Wiki". Pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte ime za novu karticu Wiki .

 4. Jednom pritisnite taster Tab. Čujete: "Objavi na kanalu o ovoj kartici". Ova postavka je podrazumevano omogućena. Da biste ga onemogućili, pritisnite razmaknicu.

 5. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim pritisnite taster ENTER.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. U kanalu kom želite da dodate Wiki karticu, pritisnite taster B ili SHIFT + B dok ne čujete "Dodaj karticu" i pritisnite taster ENTER. Otvara se dijalog Dodavanje tabulatora . Fokus se nalazi u polju za pretragu teksta.

 2. U polju Pretraga otkucajte Wiki , a zatim pritisnite taster TAB dok ne čujete: "Wiki". Pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte ime za novu karticu Wiki .

 4. Jednom pritisnite taster Tab. Čujete: "Objavi na kanalu o ovoj kartici". Ova postavka je podrazumevano omogućena. Da biste ga onemogućili, pritisnite razmaknicu.

 5. Uz NVE, pritisnite taster SR + RAZMAKNICA. Pritisnite B dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim pritisnite taster ENTER. Sa ИELJUSTIMA, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim pritisnite taster ENTER.

Pisanje sadržaja za Wiki karticu

Svaka Wiki kartica može da sadrži više dokumenata, zvane stranice, a svaka stranica se sastoji od više odeljaka. Odeljci mogu da sadrže tekst, slike i tabele.

 1. Da biste kreirali novu stranicu na kartici, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Razvij Wiki meni", a zatim pritisnite taster ENTER.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Nova stranica" i pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta na naslov nove stranice.

 3. Otkucajte ime za novu stranicu, a zatim pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta na naslov prvog odeljka na stranici.

 4. Otkucajte ime prvog odeljka, a zatim pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta u oblast sadržaja odeljka.

 5. Otkucajte tekst za odeljak.

 6. Da biste napustili oblast sadržaja odeljka, pritisnite taster ESC.

 7. Da biste dodali novi odeljak iznad ili ispod prethodno dodate odeljka, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete "Dodaj novi odeljak", a zatim pritisnite taster ENTER.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Da biste kreirali novu stranicu na kartici, pritisnite B ili SHIFT + B dok ne čujete "Razvij Wiki meni", a zatim pritisnite taster ENTER.

 2. Pritisnite B. Čujete: "Nova stranica". Pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta na naslov nove stranice.

 3. Uz NVE, pritisnite taster SR + RAZMAKNICA. Otkucajte ime za novu stranicu, a zatim pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta na naslov prvog odeljka na stranici.

 4. Otkucajte ime prvog odeljka, a zatim pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta u oblast sadržaja odeljka.

 5. Otkucajte tekst za odeljak.

 6. Da biste napustili oblast sadržaja odeljka, pritisnite taster ESC.

 7. Da biste dodali novi odeljak iznad ili ispod prethodno dodate odeljka, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete "Dodaj novi odeljak", a zatim pritisnite taster ENTER.

Oblikovanje teksta u odeljku Wiki

Da biste oblikovali tekst, možete da koristite opcije oblikovanja na traci sa alatkama odeljka. Za neke opcije oblikovanja možete da koristite i tasterske prečice.

 1. Da biste izabrali deo teksta koji želite da oblikujete, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nalevo ili nadesno.

 2. Da biste otišli na traku sa alatkama za oblikovanje. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + F6. Čućete: „Podebljano“.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim pritisnite taster ENTER da biste primenili oblikovanje.

  Saveti: Možete da koristite sledeće tasterske prečice da biste brzo koristili osnovno oblikovanje:

  • Da biste podebljali tekst, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + B.

  • Da biste tekstualnu kurzivom, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + I.

  • Da biste podvukli tekst, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + U.

  • Da biste dodali povezanost sa tekstom, izaberite tekst koji želite da pretvorite u veze i pritisnite kombinaciju tastera CTRL + K. Otvoriće se dijalog Dodavanje veze i fokus se premešta na polje adresa. Otkucajte ili nalepite ime postojeće datoteke ili Veb adrese i pritisnite taster ENTER.

Povezivanje sa odeljkom

Možete lako da usmerite saigraиe u odeljak na Wiki kartici tako što ćete kopirati direktnu povezanost sa njom i deliti je sa njima.

 1. Idite do odeljka na Wiki kartici sa kojom želite da se povežete.

 2. Pritisnite taster ENTER da biste premestili fokus na naslov odeljka.

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "više opcija", a zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Čujete: "nabavite povezivanje". Pritisnite taster ENTER da biste kopirali povezivanje odeljka. Čujete: "kopiran u ostavu".

 5. Nalepite vezu odeljka na kanal ćaskanja ili tima.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Idite do odeljka na Wiki kartici sa kojom želite da se povežete.

 2. Pritisnite taster ENTER da biste premestili fokus na naslov odeljka.

 3. Pritisnite B dok ne čujete "više opcija", a zatim pritisnite taster ENTER.

 4. Čujete: "nabavite povezivanje". Pritisnite taster ENTER da biste kopirali povezivanje odeljka. Čujete: "kopiran u ostavu".

 5. Nalepite vezu odeljka na kanal ćaskanja ili tima.

Ćaskanje sa Wiki kartice

 1. Pređite na odeljak na Wiki kartici na kojoj želite da započnete razgovor.

 2. Pritisnite taster ENTER da biste premestili fokus na naslov odeljka.

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Prikaži razgovor u odeljku", a zatim pritisnite taster ENTER. Otvara se okno za razgovor i fokus se premešta na polje za sastavljanje poruka.

 4. Otkucajte poruku i pritisnite Enter da biste je poslali. Možete da oblikujete tekst i dodate priloge kao u polju za pisanje običnih poruka. Za uputstva idite na Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u Microsoft timovima.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Pređite na odeljak na Wiki kartici na kojoj želite da započnete razgovor.

 2. Pritisnite taster ENTER da biste premestili fokus na naslov odeljka.

 3. Pritisnite B dok ne čujete "Prikaži razgovor u odeljku", a zatim pritisnite taster ENTER. Otvara se okno za razgovor i fokus se premešta na polje za sastavljanje poruka.

 4. Otkucajte poruku i pritisnite Enter da biste je poslali. Možete da oblikujete tekst i dodate priloge kao u polju za pisanje običnih poruka. Za uputstva idite na Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u Microsoft timovima.

Savet: Pored ćaskanja, možete da @mention i saigrača u programu Wiki i oni će dobiti obaveštenje u feedu aktivnosti. Izbor obaveštenja će ih direktno odvesti u odeljak koji zahteva njihovu pažnju.

Rad sa ličnim Wiki-om

Pored Wiki kartica za svaki tim, Microsoft Teams sadrži i ličnu Wiki karticu na kojoj možete lako da dodate beleške i drugi sadržaj. Za razliku od tima Wiki kartica, kojoj svi članovi tima mogu da pristupe, vaša lična kartica "lični Wiki " je dostupna samo vama.

Pristup ličnom Wiki karticama

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "traka sa aplikacijom".

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "još aplikacija", a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "instalirane aplikacije, Wiki", a zatim pritisnite taster ENTER da biste otvorili ličnu karticu.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Sa ИELJUSTIMA pritisnite taster R dok ne čujete: "traka sa aplikacijom". Sa NVE da, pritisnite taster D dok ne čujete: "traka sa aplikacijom".

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "još aplikacija", a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "instalirane aplikacije, Wiki", a zatim pritisnite taster ENTER da biste otvorili ličnu karticu.

Dodavanje beleške na ličnu Wiki karticu

 1. Da biste prešli u polje Pretraga, pritisnite Ctrl+E.

 2. Otkucajte /Wiki i pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte belešku. Kada završite, pritisnite taster ENTER da biste dodali belešku na ličnu karticu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje i praжenje kanala u Microsoft timovima

Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u usluzi Microsoft Teams

Tasterske prečice za Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Konfigurisanje uređaja za rad sa pristupačnošću u sistemu Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Koristite Microsoft Teams na vebu sa tastaturom i čitačem ekrana za kreiranje Wiki kartica za kanal i za pisanje sadržaja njih. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Wiki kartica je uređivač pametnog teksta koji možete da koristite i za komunikaciju sa svojim saigraиima. Možete da kreirate nacrt i da uredite sadržaj kao u OneNote, ali takođe možete da pokrenete ćaskanje oko određenog dela sadržaja i označite svoje kolege na jednom mestu.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Za novije verzije programa JAWS režim virtuelnog PC kursora više nije postavljen kao podrazumevan za Microsoft Teams. Za uputstva o tome kako da uključite režim virtuelnog kursora računara, idite na Omogućite JAWS virtuelni kursor.

 • Da biste brzo pristupili listi tasterskih prečica iz Microsoft Teams, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + E, otkucajte znak za kosu ispod crte, a zatim Word tasteri, a zatim pritisnite taster ENTER.

U ovoj temi

Kreiranje nove Wiki kartice

Svaki kanal se isporučuje uz Wiki karticu, ali možete da dodate i nove Wiki kartice.

 1. U kanalu kom želite da dodate Wiki karticu, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Dodaj karticu" i pritisnite taster ENTER. Otvara se dijalog Dodavanje tabulatora . Fokus se nalazi u polju za pretragu teksta.

 2. U polju Pretraga otkucajte Wiki , a zatim pritisnite taster TAB dok ne čujete: "Wiki". Pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte ime za novu karticu Wiki .

 4. Jednom pritisnite taster Tab. Čujete: "Objavi na kanalu o ovoj kartici". Ova postavka je podrazumevano omogućena. Da biste ga onemogućili, pritisnite razmaknicu.

 5. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim pritisnite taster ENTER.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. U kanalu kom želite da dodate Wiki karticu, pritisnite taster B ili SHIFT + B dok ne čujete "Dodaj karticu" i pritisnite taster ENTER. Otvara se dijalog Dodavanje tabulatora . Fokus se nalazi u polju za pretragu teksta.

 2. U polju Pretraga otkucajte Wiki , a zatim pritisnite taster TAB dok ne čujete: "Wiki". Pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte ime za novu karticu Wiki .

 4. Jednom pritisnite taster Tab. Čujete: "Objavi na kanalu o ovoj kartici". Ova postavka je podrazumevano omogućena. Da biste ga onemogućili, pritisnite razmaknicu.

 5. Uz Naratore i NVANDA, pritisnite taster SR + RAZMAKNICA. Pritisnite B dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim pritisnite taster ENTER. Sa ИELJUSTIMA, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim pritisnite taster ENTER.

Pisanje sadržaja za Wiki karticu

Svaka Wiki kartica može da sadrži više dokumenata, zvane stranice, a svaka stranica se sastoji od više odeljaka. Odeljci mogu da sadrže tekst, slike i tabele.

 1. Da biste kreirali novu stranicu na kartici, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Razvij Wiki meni", a zatim pritisnite taster ENTER.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Nova stranica" i pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta na naslov nove stranice.

 3. Otkucajte ime za novu stranicu, a zatim pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta na naslov prvog odeljka na stranici.

 4. Otkucajte ime prvog odeljka, a zatim pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta u oblast sadržaja odeljka.

 5. Otkucajte tekst za odeljak.

 6. Da biste napustili oblast sadržaja odeljka, pritisnite taster ESC.

 7. Da biste dodali novi odeljak iznad ili ispod prethodno dodate odeljka, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete "Dodaj novi odeljak", a zatim pritisnite taster ENTER.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. Da biste kreirali novu stranicu na kartici, pritisnite B ili SHIFT + B dok ne čujete "Razvij Wiki meni", a zatim pritisnite taster ENTER.

 2. Pritisnite B. Čujete: "Nova stranica". Pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta na naslov nove stranice.

 3. Uz Naratore i NVANDA, pritisnite taster SR + RAZMAKNICA. Otkucajte ime za novu stranicu, a zatim pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta na naslov prvog odeljka na stranici.

 4. Otkucajte ime prvog odeljka, a zatim pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta u oblast sadržaja odeljka.

 5. Otkucajte tekst za odeljak.

 6. Da biste napustili oblast sadržaja odeljka, pritisnite taster ESC.

 7. Da biste dodali novi odeljak iznad ili ispod prethodno dodate odeljka, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete "Dodaj novi odeljak", a zatim pritisnite taster ENTER.

Oblikovanje teksta u odeljku Wiki

Da biste oblikovali tekst, možete da koristite opcije oblikovanja na traci sa alatkama odeljka. Za neke opcije oblikovanja možete da koristite i tasterske prečice.

 1. Da biste izabrali deo teksta koji želite da oblikujete, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nalevo ili nadesno.

 2. Da biste otišli na traku sa alatkama za oblikovanje. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + F6. Čućete: „Podebljano“.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim pritisnite taster ENTER da biste primenili oblikovanje.

  Saveti: Možete da koristite sledeće tasterske prečice da biste brzo koristili osnovno oblikovanje:

  • Da biste podebljali tekst, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + B.

  • Da biste tekstualnu kurzivom, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + I.

  • Da biste podvukli tekst, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + U.

  • Da biste dodali povezanost sa tekstom, izaberite tekst koji želite da pretvorite u veze i pritisnite kombinaciju tastera CTRL + K. Otvoriće se dijalog Dodavanje veze i fokus se premešta na polje adresa. Otkucajte ili nalepite ime postojeće datoteke ili Veb adrese i pritisnite taster ENTER.

Povezivanje sa odeljkom

Možete lako da usmerite saigraиe u odeljak na Wiki kartici tako što ćete kopirati direktnu povezanost sa njom i deliti je sa njima.

 1. Idite do odeljka na Wiki kartici sa kojom želite da se povežete.

 2. Pritisnite taster ENTER da biste premestili fokus na naslov odeljka.

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "još opcija", a zatim pritisnite taster ENTER.

 4. Čujete: "nabavite povezivanje". Pritisnite taster ENTER da biste kopirali povezivanje odeljka. Čujete: "kopiran u ostavu".

 5. Nalepite vezu odeljka na kanal ćaskanja ili tima.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. Idite do odeljka na Wiki kartici sa kojom želite da se povežete.

 2. Pritisnite taster ENTER da biste premestili fokus na naslov odeljka.

 3. Pritisnite B dok ne čujete "više opcija", a zatim pritisnite taster ENTER.

 4. Čujete: "nabavite povezivanje". Pritisnite taster ENTER da biste kopirali povezivanje odeljka. Čujete: "kopiran u ostavu".

 5. Nalepite vezu odeljka na kanal ćaskanja ili tima.

Ćaskanje sa Wiki kartice

 1. Pređite na odeljak na Wiki kartici na kojoj želite da započnete razgovor.

 2. Pritisnite taster ENTER da biste premestili fokus na naslov odeljka.

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Prikaži razgovor u odeljku", a zatim pritisnite taster ENTER. Otvara se okno za razgovor i fokus se premešta na polje za sastavljanje poruka.

 4. Otkucajte poruku u polje za sastavljanje poruka i pritisnite taster ENTER da biste ga poslali. Možete da oblikujete tekst i dodate priloge kao u polju za pisanje običnih poruka. Za uputstva idite na Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u Microsoft timovima.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. Pređite na odeljak na Wiki kartici na kojoj želite da započnete razgovor.

 2. Pritisnite taster ENTER da biste premestili fokus na naslov odeljka.

 3. Pritisnite B dok ne čujete "Prikaži razgovor u odeljku", a zatim pritisnite taster ENTER. Otvara se okno za razgovor i fokus se premešta na polje za sastavljanje poruka.

 4. Otkucajte poruku u polje za sastavljanje poruka i pritisnite taster ENTER da biste ga poslali. Možete da oblikujete tekst i dodate priloge kao u polju za pisanje običnih poruka. Za uputstva idite na Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u Microsoft timovima.

Savet: Pored ćaskanja, možete da @mention i saigrača u programu Wiki i oni će dobiti obaveštenje u feedu aktivnosti. Izbor obaveštenja će ih direktno odvesti u odeljak koji zahteva njihovu pažnju.

Rad sa ličnim Wiki-om

Pored Wiki kartica za svaki tim, Microsoft Teams sadrži i ličnu Wiki karticu na kojoj možete lako da dodate beleške i drugi sadržaj. Za razliku od tima Wiki kartica, kojoj svi članovi tima mogu da pristupe, vaša lična kartica "lični Wiki " je dostupna samo vama.

Pristup ličnom Wiki karticama

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "traka sa aplikacijom".

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "još aplikacija" i pritisnite razmaknicu.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "instalirane aplikacije, Wiki", a zatim pritisnite taster ENTER da biste otvorili ličnu karticu.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja, u JAWS se naziva režim virtuelnog kursora, a u Naratoru se zove režim skeniranja.

 1. Sa ИELJUSTIMA pritisnite taster R dok ne čujete: "traka sa aplikacijom". Sa NVE da, pritisnite taster D dok ne čujete: "traka sa aplikacijom".

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "još aplikacija" i pritisnite razmaknicu.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "instalirane aplikacije, Wiki", a zatim pritisnite taster ENTER da biste otvorili ličnu karticu.

Dodavanje beleške na ličnu Wiki karticu

 1. Da biste prešli u polje Pretraga, pritisnite Ctrl+E.

 2. Otkucajte /Wiki i pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte belešku. Kada završite, pritisnite taster ENTER da biste dodali belešku na ličnu karticu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za kreiranje i praжenje kanala u Microsoft timovima

Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u usluzi Microsoft Teams

Tasterske prečice za Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×