Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite OneNote sa tastature i čitač ekrana za deljenje beležnice i efikasno da sarađujete sa kolegama. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Takođe ćete naučiti kako da napravite kopije određene beleške, kao što je jednu stranicu ili odeljak iz beležnice, i da ih delite.

Napomene: 

U ovoj temi

Čuvanje beležnice u usluzi OneDrive

Ako želite da delite beležnicu, proverite da li je sačuvana u usluzi OneDrive.

Čuvanje nove beležnice u usluzi OneDrive

Kada pravite novu beležnicu koju želite da delite, sačuvajte je direktno u OneDrive.

 1. Pritisnite tastere Alt + F. Narator, čujete: „Meni "datoteka"”. Uz JAWS, čujete:”„prikazu Backstage ". Informacije o karticu datoteka”.

 2. Pritisnite taster N. Narator, čujete: „izabrana. Nova kartica stavka”. Uz JAWS, čujete: „Novu karticu”.

 3. Da biste izabrali na lokaciju za čuvanje, pritisnite taster Tab i koristite nagore ili strelica nadole dok ne čujete OneDrive lokaciju koju želite.

 4. Da biste imenujte novu beležnicu, pritisnite taster Tab. Čujete: „Unesite ime beležnice”. Otkucajte ime za novu beležnicu.

 5. Da biste kreirali beležnicu, pritisnite taster Enter. Narator, čujete: „Microsoft OneNote dijalog. Pozovite ljude dugme”. Uz JAWS, čujete: „beležnici je kreirana. Želite li da je delite sa drugima”?

 6. Da biste delili novu beležnicu sa drugim osobama, pritisnite taster Enter.

Koje su usmerene na kartici deli, gde možete da odaberete osobe sa kojima želite da delite beleške. Da biste saznali više o deljenju beležnicu, pogledajte Deljenje beležnice.

Premeštanje beležnice u OneDrive

Ako imate beležnicu koju želite da delite, ali ona nije sačuvana u usluzi OneDrive, možete da je premestite.

 1. Proverite da li je otvorena beležnica koju želite da premestite.

 2. Da biste premestili beležnicu OneDrive, pritisnite kombinaciju tastera Alt + F, a zatim pritisnite h Narator, čujete: „izabrana. Delite stavku kartice”. Uz JAWS, čujete: „Karticu Deljenje”.

 3. Da biste izabrali lokaciju, pritisnite taster Tab i koristite na nagore i nadole tastere sa strelicama, sve dok ne čujete OneDrive lokaciju koju želite.

 4. Ako želite da promenite ime beležnice pre nego što ga sačuvati u OneDrive, pritisnite taster Tab. Čujete: „Unesite ime beležnice”. Otkucajte novo ime.

 5. Da biste premestili beležnicu, pritisnite taster Enter. Beležnice se čuva OneDrive. Sinhronizovanje napredak čujete. Ako sinhronizuje OneDrive uspe, narator čujete: „Microsoft OneNote dijalog. Dugme u redu”, i uz JAWS, čujete: „Beležnica se sada sinhronizuje na novu lokaciju”. Pritisnite taster Enter.

Sada možete da odaberete osobe sa kojima želite da delite beleške. Da biste saznali više o deljenju beležnicu, pogledajte Deljenje beležnice.

Deljenje beležnice

Izaberite beležnicu koju želite da delite i pozovite osobe da sarađujete na njoj.

 1. Proverite da li je otvorena beležnica koju želite da delite.

 2. Da biste delili beležnicu, pritisnite kombinaciju tastera Alt + F, a zatim pritisnite h Narator, čujete: „izabrana. Delite stavku kartice”. Uz JAWS, čujete: „datoteku. Karticu Deljenje”.

 3. Da biste putem e-pošte pozvali osobe da sarađujete, pritisnite taster S. Čujete: „Kartica ’Podeli sa osobama’“.

 4. Da biste izabrali osobe koje želite da pozovete, pritisnite taster Y, 1. Čujete: „Otkucajte ime kontakta”. Otkucajte imena ili e-poruke od osoba koje želite da pozovete.

 5. Podrazumevano osoba pozvanih možete da uredite beležnicu. Ako želite da samo moći da prikažete u beležnici, pritisnite tastere Alt + H, a zatim pritisnite Y, 4, a zatim taster strelica nadole. Čujete: „Može da prikaže”. Da biste ga izabrali, pritisnite taster Enter.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Deli”, a zatim pritisnite taster Enter da biste delili beležnicu.

Preuzimanje veze do beležnice

Umesto da šaljete pozivnice, kolegama možete da pošaljete vezu i putem e-pošte ili razmene trenutnih poruka.

 1. Proverite da li je otvorena beležnica koju želite da delite.

 2. Da biste delili beležnicu, pritisnite kombinaciju tastera Alt + F, a zatim pritisnite h Narator, čujete: „izabrana. Delite stavku kartice”. Uz JAWS, čujete: „datoteku. Karticu Deljenje”.

 3. Da biste dobili vezu za deljenje beležnice, pritisnite taster L. Čujete: „Kartica ’Nabavi vezu za deljenje’“.

 4. Odaberite šta želite da uradite:

  • Da biste omogućili deljenje, pritisnite taster Y, 4. Narator, čujete: „Onemogući dugme vezu”. Uz JAWS, čujete: „deli. Nabavljanje veze za deljenje. Kreiranje veze”. Kopirajte vezu, pritisnite taster strelica nalevo i zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + C.

  • Da biste samo dozvolite drugim osobama da vide beležnicu, pritisnite Y, 2. Narator, čujete: „Onemogući dugme vezu”. Uz JAWS, čujete: „deli. Nabavljanje veze za deljenje. Kreiranje veze”. Kopirajte vezu, pritisnite taster strelica nalevo i zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + C.

Deljenje dela beležaka

Ponekad želite da delite određeni deo beležaka, kao što je stranica ili odeljak. Da biste to uradili, možete da izvezete stranicu ili odeljak koji želite da delite na lokaciju u usluzi OneDrive.

 1. Proverite da li je aktivna stranica ili odeljak koji želite da delite. Možete da izvezete samo trenutnu stranicu ili odeljak u beležnici.

 2. Pritisnite tastere Alt + F, s Narator, čujete: „izabrana. Izvoz stavku kartice”. Uz JAWS, čujete:”„prikazu Backstage ". Datoteka. Izvoz karticu”.

 3. Odaberite šta želite da izvezete:

  • Da biste izvezli trenutnu stranicu kao OneNote datoteku (* .one), pritisnite taster P, O. Čujete: „Sačuvaj kao dijalog”. Da biste sačuvali u drugim formatima, pritisnite taster P, zatim pritisnite taster Tab i koristite nagore i strelicom nadole dok ne čujete željeni format.

  • Da biste izvezli trenutnog odeljka kao OneNote datoteku (* jedan), pritisnite taster S, O. Čujete: „Sačuvaj kao dijalog”. Da biste sačuvali u drugim formatima, pritisnite taster S, a zatim pritisnite taster Tab i koristite nagore i strelicom nadole dok ne čujete željeni format.

  Napomena: Beleške možete da izvezete i u druge formate: Word dokument (*.docx ili *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) ili veb stranica (*.mht).

 4. Ako želite da promenite ime datoteke, otkucajte ime datoteke i pritisnite taster Enter da biste sačuvali.

 5. Sada možete da delite sačuvani dokument s drugim osobama. Da biste saznali kako da delite OneDrive datoteke s drugima, pogledajte odeljak Deljenje stavki pomoću kontekstualnog menija u članku Osnovni zadaci uz čitač ekrana u usluzi OneDrive.

Gledanje autora, datuma i vremena ažuriranja

Sve promene koje napravi bilo koji od autora deljene beležnice automatski se ažuriraju u usluzi OneDrive. Kada uređujete beleške, možete da proverite ko je autor ažuriranja i kada je ažuriranje napravljeno.

 1. Na koji se može uređivati tekst, koristite nagore ili strelica nadole da biste pregledali beleške. Čitač ekrana čitanje stavke za vas kao pregledanja.

 2. Da biste proverili ko je izvršio promenu i kada, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10, a zatim kombinaciju tastera Shift+Tab. Čujete ime autora, kao i datum i vreme ažuriranja.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste delili beležnice (putem usluge OneDrive) i stranice kako biste efikasno sarađivali sa kolegama.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Uverite se da ste uključili TalkBack pre nego što pokrenete OneNote za Android.

U ovoj temi

Deljenje beležnice

Kad napravite novu beležnicu, OneNote za Android je automatski čuva u usluzi OneDrive. Ako imate aplikaciju OneDrive na telefonu, možete da je koristite da biste podelili celu beležnicu.

Napomena: Ako koristite poslovni ili školski nalog, možda malo drugačije korake.

 1. Kad napravite beležnicu koju želite da delite u usluzi OneNote, otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. U usluzi OneDrive, da biste pregledali datoteke i fascikle, prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime željene stavke. OneNote datoteke se objavljuju kao: „Beležnica, <ime beležnice>.“ Da biste otvorili stavku, dvaput dodirnite ekran.

 3. Kad budete na beležnici koju želite da delite, brzo prevucite nadesno. Čućete: „Dugme sa komandama za datoteke“. Dodirnite dvaput ekran da biste otvorili meni.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Deli“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se meni Deljenje.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „Pozovi osobe”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Uređivanje, Dodavanje osoba na deljenje sa, polje "Uredi"”.

 6. Otkucajte adresu e-pošte osobe koju želite da pozovete koristeći tastaturu na ekranu. Kad završite, prevlačite prstom po tastaturi dok ne čujete „Gotovo“, a zatim ga podignite (i dvaput dodirnite ekran ako je neophodno).

  Napomena: Tastaturu možete da pronađete tako što ćete istražiti stavke na ekranu. Da biste ih istražili, postavite prst na ekran i prevlačite ga okolo. TalkBack najavljuje stavke kada stanete na njih. Da biste izabrali stavku, podignite prst kada stignete na nju. U zavisnosti od postavki uređaja, možda ćete morati da dvaput dodirnete ekran da biste umetnuli znak.

 7. Pozvane osobe podrazumevano mogu da uređuju beležnicu. Ako želite da one mogu samo da gledaju beležnicu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Potvrđeno, ’Dozvoli uređivanje’, polje za potvrdu“. Dodirnite dvaput ekran da biste isključili postavku.

 8. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Pošalji“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Vašem saradniku se šalje e-poruka sa pozivom da radi s vama na beležnici. Meni Deljenje se zatvara.

Slanje stranice putem e-pošte

Ako drugima želite da prikažete samo jednu stranicu u beležnici, pošaljite je putem Office za Android e-poruke.

 1. U usluzi OneNote otvorite stranicu beležnice koju želite da pošaljete e-poštom.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Deli stranicu“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se dijalog Deli kao.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste delili stranicu kao PDF prilog u e-poruci, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „PDF”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste delili stranice kao čisti tekst u telu poruke, prevucite udesno sve dok ne čujete „Čisti tekst”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Prevucite nadesno dok ne čujete „Outlook”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Nova poruka se otvara u Office za Android sa fokusom na polju " da ". Čujete: „Uređivanje, polja, unesite e-adrese primalaca, polje "Uredi"”.

 5. Otkucajte adresu e-pošte primaoca pomoću tastature na ekranu.

  Napomena: Polje „Tema“ automatski se popunjava naslovom stranice.

 6. Da biste poslali e-poruku, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Pošalji“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Da biste saznali više o tome kako da sastavite i pošaljite e-poštu u Office za Android, pogledajte odeljak Kreiranje i slanje e-pošte u osnovne zadatke pomoću čitača ekrana sa e-pošte u programu Outlook.

 7. E-poruka se šalje, Outlook se zatvara i fokus se premešta na prikaz stranice u programu OneNote.

Pronalaženje veze do beležnice

Ako imate aplikaciju OneDrive na telefonu, umesto da šaljete pozivnice za deljenje beležnice, kolegama možete i da pošaljete vezu putem e-pošte ili razmene trenutnih poruka.

Napomena: Ako koristite poslovni ili školski nalog, možda malo drugačije korake.

 1. U programu OneDrive idite do beležnice koju želite da delite. Zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme sa komandama za datoteke“. Dodirnite dvaput ekran da biste otvorili meni.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Deli“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se meni Deljenje.

 3. Podrazumevano generisanje prikaz i uređivanje veza do beležnice. Ako želite da delite samo za prikaz veze do beležnice, brzo prevucite do čujete: „padajuću listu, možete da uređujete”. Dvaput dodirnite ekran, a zatim prevucite nadesno dok ne čujete: „Može da prikaže”. Da biste izabrali, dodirnite dvaput ekrana.

 4. Da biste kreirali i kopirajte je deljenje veza ka ostavi, u meniju Deljenje prevucite udesno dok ne čujete „Kopiraj vezu”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Meni Deljenje se zatvara, veza je kopirana u ostavu i možete da je nalepite u e-poruku ili trenutnu poruku koju šaljete saradniku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za Windows 10 sa tastature i čitač ekrana za deljenje beležnice i efikasno da sarađujete sa kolegama. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Takođe ćete naučiti kako da napravite kopije određene beleške i da ih delite.

Napomene: 

U ovoj temi

Deljenje beležnice

Kada napravite novu beležnicu, OneNote za Windows 10 je automatski čuva u usluzi OneDrive, pa samo izaberite beležnicu koju želite da delite i pozovite osobe da sarađuju na njoj.

 1. Proverite da li je beležnica koju želite da delite otvorena u prikazu za uređivanje.

 2. Da biste otvorili beležnicu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 3. Koristite nagore i strelica nadole da biste prešli na beležnicu koju želite da otvorite. Kada pronađete odgovarajući beležnicu, pritisnite taster Esc. Otvara beležnicu.

 4. Da biste delili beležnicu, pritisnite tastere Alt + H. Čujete: „Početak”. Pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Dugme "Deli"”. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste je izabrali. Otvara se karticu Deljenje . Čujete: „Pošalji kopiju”.

 5. Pritisnite taster Tab. Čujete: „Otkucajte e-adrese”.

 6. Otkucajte adresu e-pošte osobe koju želite da pozovete.

 7. Podrazumevano, osobe koje ste pozvali da uredite beležnicu. Ako želite da budete u mogućnosti da prikažete samo beležnicu pritisnite taster Tab. Čujete: „Može da uređuje”. Dvaput pritisnite taster strelica nadole. Čujete: „Može da prikaže”. Pritisnite taster Enter.

 8. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Deli”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste delili beležnicu.

 9. Da biste zaustavili deljenje beležnice sa nekom osobom, na kartici " Deljenje ", pritisnite taster Tab sve dok ne ime jednog saradnika. Zatim koristite nagore ili strelica nadole da biste pronašli osobe sa kojima želite da prestanete da delite. Pritisnite taster RAZMAKNICA, a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Zaustavi deljenje dugme”. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste zaustavili deljenje.

Deljenje stranice

Ponekad želite da delite određeni deo beležaka. Da biste to uradili, možete da kreirate vezu za deljenje do stranice u beležnici.

Napomena: Ako koristite poslovni ili školski nalog, možda nećete moći da delite stranicu. Umesto toga koristite Microsoft nalog.

 1. Proverite da li je aktivna stranica koju želite da delite. Možete da kreirate vezu za deljenje samo za trenutnu stranicu u beležnici.

 2. Da biste otvorili određenu stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + G da biste otišli na odeljak navigaciju. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka. Zatim koristite nagore i nadole tastere sa strelicama da biste prešli na odeljak koji sadrži stranicu koju želite da delite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otvorili navigaciju za stranice. Čujete ime stranice. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do stranice koju želite da delite. Kada pronađete pravu stranicu, pritisnite razmaknicu da biste prešli na režim za uređivanje stranice.

 4. Da biste delili stranice, pritisnite tastere Alt + H. Čujete: „Početak”. Pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Dugme "Deli"”. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste je izabrali. Otvara se karticu Deljenje . Čujete: „Pošalji kopiju”.

 5. Da biste kreirali veze za deljenje na stranicu, pritisnite taster Tab i zatim koristite nagore ili strelica nadole dok ne čujete „Ova stranica” i naslov stranice. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste je izabrali.

 6. Pritisnite taster Tab. Čujete: „Dugme "Kreiraj"”. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste kreirali vezu.

 7. Da biste kopirali vezu, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Dugme "Kopiraj"”. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste kopirali.

  Napomena: Osobe koje prime vezu mogu samo da vide stranicu.

 8. Da biste zaustavili deljenje stranici, na kartici " Deljenje ", pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Svi koji imaju vezu može da prikaže stranice”. Pritisnite taster RAZMAKNICA. Čujete: „Zaustavi deljenje dugme”. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste je izabrali.

Slanje kopije putem e-pošte

Pomoću programa OneNote za Windows 10, možete lako da pošaljete kopiju beležaka putem e-pošte.

 1. Proverite da li je stranica koju želite da delite aktivna u režimu za uređivanje.

 2. Da biste poslali kopiju stranice, pritisnite tastere Alt + H. Čujete: „Početak”. Pritisnite taster Tab dok ne čujete: „Dugme "Deli"”. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste je izabrali. Otvara se karticu Deljenje . Čujete: „Pošalji kopiju”.

 3. Pritisnite taster RAZMAKNICA da biste je izabrali. Narator objavljuje: „Prozor za deljenje”. Uz JAWS čujete: „Deljenje aplikacija liste”.

 4. Da biste poslali kopiju putem e-pošte, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Pošta”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste izabrali.

 5. Otvara se aplikacija Pošta za Windows 10 sa fokusom na polju Za, u kojem možete da otkucate adrese e-pošte osoba kojima želite da pošaljete kopiju. Da biste saznali kako da pošaljete e-poruku pomoću čitača ekrana, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana za pisanje i slanje novih e-poruka u aplikaciji Pošta za Windows 10.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote Online sa tastature i čitač ekrana za deljenje beležnice i efikasno da sarađujete sa kolegama. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite OneNote Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se OneNote Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za OneNote Online.

U ovoj temi

Deljenje beležnice

Izaberite beležnicu koju želite da delite i pozovite osobe da sarađujete na njoj.

 1. Proverite da li je beležnica koju želite da delite otvorena u programu OneNote Online.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete ime kartici na osnovu trenutno izabrane traci.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Deli”, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog " Deljenje ".

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Osobe iz vaše organizacije pomoću ove veze može da uređuje”. Ako želite da promenite ko vezu koju želite da delite radi ili da li primalac da uređuju deljenu beležnicu, pritisnite taster Enter. Čujete: „Veza postavke”. Da biste ograničili na vezu za određenog korisnika ili korisnike, pritisnite taster strelica nagore dok ne čujete opciju, a zatim pritisnite taster Enter da biste potvrdili izbor. Da biste promenili na vezu prikaz veze, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Izabrana Dozvoli uređivanje u polju za potvrdu” i pritisnite taster Enter.

  Da biste potvrdili nove postavke veze, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Primeni”, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Unesite ime ili e-adresu”. Otkucajte imena ili e-poruke od osoba koje želite da pozovete, razdvojene zarezima ako postoji više njih.

 6. Pritisnite taster Tab. Čujete: „Unesite vaše opcionalne poruke”. Ako želite da pošaljete poruku sa pozivom na, napišite sada.

 7. Da biste delili beležnicu, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Pošalji”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA. Da biste zatvorili dijalog " Deljenje ", pritisnite taster Esc.

Preuzimanje veze do beležnice

Umesto da šaljete pozivnice iz programa OneNote Online, kolegama možete da pošaljete vezu i putem e-pošte ili razmene trenutnih poruka.

 1. Proverite da li je beležnica koju želite da delite otvorena u programu OneNote Online.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete ime kartici na osnovu trenutno izabrane traci.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Deli”, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog " Deljenje "

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Osobe iz vaše organizacije pomoću ove veze može da uređuje”.

 5. Ako želite da promenite ko vezu koju želite da delite radi ili da li primalac da uređuju deljenu beležnicu, pritisnite taster Enter. Čujete: „Veza postavke”. Da biste ograničili na vezu za određenog korisnika ili korisnike, pritisnite taster strelica nagore dok ne čujete opciju i pritisnite taster Enter da biste potvrdili izbor. Da biste promenili na vezu prikaz veze, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Izabrana Dozvoli uređivanje u polju za potvrdu” i pritisnite taster Enter.

  Da biste potvrdili nove postavke veze, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Primeni”, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Da biste kreirali deljenja veze, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme Kopiraj vezu”, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali. Otvara se prozor kreira veza , sa fokusom na adresu kreirali veze.

 7. Da biste kopirali vezu u ostavu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + C. Sada može nalepiti vezu u e-poruku ili trenutne poruke koje šaljete vaše saradnike.

 8. Kada kopirate vezu, pritisnite taster Esc da biste zatvorili dijalog " Deljenje ".

Provera prisutnosti saradnika

OneNote Online vam omogućava da proverite da li druge osobe rade na beležnici u isto vreme.

 1. Dok prikazujete u deljenu beležnicu u OneNote Online, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete ime kartici na osnovu trenutno izabrane traci.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „date povratne informacije korporaciji Microsoft, dugme” i pritisnite taster Tab još jednom da saznate ako vaš koautora trenutno pregledate beležnicu.

  • Ako je saradnik je prikazan u beležnici, čujete svoje ime, a zatim „Je takođe ovde”. Ako pritisnete taster Enter čitača ekrana vam koji deo vaše koautor je prikaz, na primer „ovu stranicu”.

  • Ako niko drugi ne je prikazan u beležnici, čujete: „Je samo vi sada”.

 3. Da biste se vratili u oblast teksta beležnice, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Oblast za uređivanje, uređivanje“.

Savet: Da biste prikazali informacije o autoru pored oblasti teksta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete ime kartica trenutno izabrane trake i zatim pritisnite taster W. Čujete: „Izabranu stavku Prikaz kartice”. Pritisnite taster S da biste prikazali informacije o autoru.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×