Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite OneNote 2016 pomoću tastature i funkcije Narator, ugrađenog Windows čitača ekrana, da delite beležnice i efikasno sarađujete sa kolegama. Takođe možete da napravite kopije određenih beležaka, kao što je jedna stranica ili odeljak iz beležnice i da ih delite.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu OneNote za Windows.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote 2016 i prijavljivanje u njega

Ako želite da delite beležnicu, morate da je sačuvate u usluzi OneDrive. Proverite da li ste prijavljeni na Microsoft nalog kada koristite OneNote.

 1. Da biste brzo otvorili OneNote, pritisnite kombinaciju tastera Windows+Shift+N.

 2. Da biste se prijavili, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F. U Naratoru čujete: „Meni ’Datoteka’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Prikaz ’Backstage’. Informacije o datoteci“. Zatim pritisnite taster Y2. U Naratoru čujete: „Stavka kartice ’Izabrani nalog’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Nalog“.

 3. Pritisnite taster S. U Naratoru čujete: „Prozor ’Nalozi’. Otkucajte svoju adresu e-pošte ili broj telefona.“ U čitaču ekrana JAWS čujete: „Nalog. Prijavljivanje u Office“.

 4. Otkucajte adresu e-pošte ili broj telefona, a zatim pritisnite taster Enter. U Naratoru čujete: „PIN za prijavu. Lozinka, uređivanje teksta.“ U čitaču ekrana JAWS čujete: „Lozinka, uređivanje. Otkucajte tekst.“

 5. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

  Napomena: Ako koristite nalog vaše organizacije, a ne Microsoft nalog, koraci za prijavljivanje mogu unekoliko da se razlikuju. Na primer, možda ćete morati da koristite PIN ili pametnu karticu.

Savet: Ako se niste odjavili iz aplikacije OneNote 2016 prilikom poslednjeg korišćenja, ona će se otvoriti bez zahteva za prijavljivanjem.

Čuvanje beležnice u usluzi OneDrive

Ako želite da delite beležnicu, proverite da li je sačuvana u usluzi OneDrive.

Čuvanje nove beležnice u usluzi OneDrive

Kada pravite novu beležnicu koju želite da delite, sačuvajte je direktno u OneDrive.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F. U Naratoru čujete: „Meni ’Datoteka’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Prikaz ’Backstage’. Kartica ’Informacije o datoteci’“.

 2. Pritisnite taster N. U Naratoru čujete: „Izabrano. Stavka kartice ’Novo’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Nova kartica“.

 3. Da biste izabrali lokaciju za čuvanje, pritisnite taster Tab, a zatim koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete željenu lokaciju u usluzi OneDrive.

 4. Da biste dali ime novoj beležnici, pritisnite taster Tab. Čujete: „Unesite ime beležnice“. Otkucajte ime nove beležnice.

 5. Da biste napravili beležnicu, pritisnite taster Enter. U Naratoru čujete: „Microsoft OneNote dijalog. Dugme ’Pozovi osobe’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Vaša beležnica je kreirana. Da li želite da je delite sa drugim osobama?“

 6. Da biste delili novu beležnicu sa drugim osobama, pritisnite taster Enter.

Bićete usmereni na karticu „Deljenje“, gde možete da odaberete osobe sa kojima želite da delite beleške. Da biste saznali više o deljenju beležnice, pogledajte članak „Deljenje beležnice“.

Premeštanje beležnice u OneDrive

Ako imate beležnicu koju želite da delite, ali ona nije sačuvana u usluzi OneDrive, možete da je premestite.

 1. Proverite da li je otvorena beležnica koju želite da premestite.

 2. Da biste premestili beležnicu u OneDrive, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim pritisnite taster H. U Naratoru čujete: „Izabrano. Stavka kartice ’Deljenje’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Kartica ’Deljenje’“.

 3. Da biste izabrali lokaciju, pritisnite taster Tab, a zatim koristite tastere sa strelicom nagore i nadole dok ne čujete željenu lokaciju u usluzi OneDrive.

 4. Ako želite da promenite ime beležnice pre nego što je sačuvate u OneDrive, pritisnite taster Tab. Čujete: „Unesite ime beležnice“. Otkucajte novo ime.

 5. Da biste premestili beležnicu, pritisnite taster Enter. Beležnica je sačuvana u OneDrive. Čujete tok sinhronizacije. Ako sinhronizacija sa uslugom OneDrive uspe, u Naratoru čujete: „Microsoft OneNote dijalog. Dugme ’U redu’“, a u čitaču ekrana JAWS čujete: „Vaša beležnica se sada sinhronizuje sa novom lokacijom“. Pritisnite taster Enter.

Sada možete da odaberete osobe sa kojima želite da delite beleške. Da biste saznali više o deljenju beležnice, pogledajte članak „Deljenje beležnice“.

Deljenje beležnice

Izaberite beležnicu koju želite da delite i pozovite osobe da sarađujete na njoj.

 1. Proverite da li je otvorena beležnica koju želite da delite.

 2. Da biste delili beležnicu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim pritisnite taster H. U Naratoru čujete: „Izabrano. Stavka kartice ’Deljenje’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Datoteka. Kartica ’Deljenje’“.

 3. Da biste putem e-pošte pozvali osobe da sarađujete, pritisnite taster S. Čujete: „Kartica ’Podeli sa osobama’“.

 4. Da biste izabrali osobe koje želite da pozovete, pritisnite taster Y1. Čujete: „Otkucajte ime kontakta“. Otkucajte imena ili adrese e-pošte osoba koje želite da pozovete.

 5. Pozvane osobe podrazumevano mogu da uređuju vašu beležnicu. Ako želite da oni mogu samo da gledaju beležnicu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, zatim pritisnite taster Y4, a zatim taster sa strelicom nadole. Čujete: „Može da vidi“. Da biste ga izabrali, pritisnite taster Enter.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Deli’“, a zatim pritisnite taster Enter da biste podelili beležnicu.

Preuzimanje veze do beležnice

Umesto da šaljete pozivnice, kolegama možete da pošaljete vezu i putem e-pošte ili razmene trenutnih poruka.

 1. Proverite da li je otvorena beležnica koju želite da delite.

 2. Da biste delili beležnicu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim pritisnite taster H. U Naratoru čujete: „Izabrano. Stavka kartice ’Deljenje’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Datoteka. Kartica ’Deljenje’“.

 3. Da biste dobili vezu za deljenje beležnice, pritisnite taster L. Čujete: „Kartica ’Nabavi vezu za deljenje’“.

 4. Odaberite šta želite da uradite:

  • Da biste omogućili deljenje, pritisnite taster Y4. U Naratoru čujete: „Dugme ’Onemogući vezu’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Deljenje. Nabavi vezu za deljenje. Napravi vezu“. Da biste kopirali vezu, pritisnite taster sa strelicom nalevo, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+C.

  • Da biste drugima samo dozvolili da gledaju beležnicu, pritisnite taster Y2. U Naratoru čujete: „Dugme ’Onemogući vezu’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Deljenje. Nabavi vezu za deljenje. Napravi vezu“. Da biste kopirali vezu, pritisnite taster sa strelicom nalevo, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+C.

Deljenje dela beležaka

Ponekad želite da delite određeni deo beležaka, kao što je stranica ili odeljak. Da biste to uradili, možete da izvezete stranicu ili odeljak koji želite da delite na lokaciju u usluzi OneDrive.

 1. Proverite da li je aktivna stranica ili odeljak koji želite da delite. Možete da izvezete samo trenutnu stranicu ili odeljak u beležnici.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F+S. U Naratoru čujete: „Izabrano. Stavka kartice ’Izvoz’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Prikaz ’Backstage’. Datoteka. Kartica ’Izvoz’“.

 3. Odaberite šta želite da izvezete:

  • Da biste izvezli trenutnu stranicu kao OneNote datoteku (*.one), pritisnite kombinaciju tastera P+O. Čujete: „Dijalog ‘Sačuvaj kao’“. Da biste sačuvali u drugim formatima, pritisnite taster P, zatim pritisnite taster Tab i koristite tastere sa strelicom nagore i nadole dok ne čujete željeni format.

  • Da biste izvezli trenutni odeljak kao OneNote datoteku (*.one), pritisnite kombinaciju tastera S+O. Čujete: „Dijalog ‘Sačuvaj kao’“. Da biste sačuvali u drugim formatima, pritisnite taster S, zatim pritisnite taster Tab i koristite tastere sa strelicom nagore i nadole dok ne čujete željeni format.

  Napomena: Beleške možete da izvezete i u druge formate: Word dokument (*.docx ili *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) ili veb stranica (*.mht).

 4. Ako želite da promenite ime datoteke, otkucajte ime datoteke i pritisnite taster Enter da biste sačuvali.

 5. Sada možete da delite sačuvani dokument s drugim osobama. Da biste saznali kako da delite OneDrive datoteke s drugima, pogledajte odeljak Deljenje stavki pomoću kontekstualnog menija u članku Osnovni zadaci uz čitač ekrana u usluzi OneDrive.

Gledanje autora, datuma i vremena ažuriranja

Sve promene koje napravi bilo koji od autora deljene beležnice automatski se ažuriraju u usluzi OneDrive. Kada uređujete beleške, možete da proverite ko je autor ažuriranja i kada je ažuriranje napravljeno.

 1. U tekstu koji je moguće uređivati, koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste pregledali beleške. Čitač ekrana vam čita stavke dok pregledate.

 2. Da biste proverili ko je izvršio promenu i kada, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10, a zatim kombinaciju tastera Shift+Tab. Čujete ime autora, kao i datum i vreme ažuriranja.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote 2016 za Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste delili beležnice (putem usluge OneDrive) i stranice kako biste efikasno sarađivali sa kolegama.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

 • Uverite se da ste uključili TalkBack pre nego što pokrenete OneNote za Android.

U ovoj temi

Deljenje beležnice

Kad napravite novu beležnicu, OneNote za Android je automatski čuva u usluzi OneDrive. Ako imate aplikaciju OneDrive na telefonu, možete da je koristite da biste podelili celu beležnicu.

 1. Kad napravite beležnicu koju želite da delite u usluzi OneNote, otvorite aplikaciju OneDrive.

 2. U usluzi OneDrive, da biste pregledali datoteke i fascikle, prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete ime željene stavke. OneNote datoteke se objavljuju kao: „Beležnica, <ime beležnice>.“ Da biste otvorili stavku, dvaput dodirnite ekran.

 3. Kad budete na beležnici koju želite da delite, brzo prevucite nadesno. Čućete: „Dugme sa komandama za datoteke“. Dodirnite dvaput ekran da biste otvorili meni.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Deli“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se meni Deljenje.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Pozovi osobe“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Uređivanje osoba za deljenje, polje za uređivanje“.

 6. Otkucajte adresu e-pošte osobe koju želite da pozovete koristeći tastaturu na ekranu. Kad završite, prevlačite prstom po tastaturi dok ne čujete „Gotovo“, a zatim ga podignite (i dvaput dodirnite ekran ako je neophodno).

  Napomena: Tastaturu možete da pronađete tako što ćete istražiti stavke na ekranu. Da biste ih istražili, postavite prst na ekran i prevlačite ga okolo. TalkBack najavljuje stavke kada stanete na njih. Da biste izabrali stavku, podignite prst kada stignete na nju. U zavisnosti od postavki uređaja, možda ćete morati da dvaput dodirnete ekran da biste umetnuli znak.

 7. Pozvane osobe podrazumevano mogu da uređuju beležnicu. Ako želite da one mogu samo da gledaju beležnicu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Potvrđeno, ’Dozvoli uređivanje’, polje za potvrdu“. Dodirnite dvaput ekran da biste isključili postavku.

 8. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Pošalji“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Vašem saradniku se šalje e-poruka sa pozivom da radi s vama na beležnici. Meni Deljenje se zatvara.

Slanje stranice putem e-pošte

Ako drugima želite da prikažete samo jednu stranicu u beležnici, pošaljite je putem Office za Android e-poruke.

 1. U usluzi OneNote otvorite stranicu beležnice koju želite da pošaljete e-poštom.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Deli stranicu“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se dijalog Deli kao.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste delili stranicu kao PDF prilog u e-poruci, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „PDF”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste delili stranicu kao čisti tekst u telu poruke, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „PDF”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Outlook“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se dijalog Nova poruka u programu Office za Android sa fokusom na polju Za. Čućete: „’Uređivanje’, ’Za’, polje“.

  .

 5. Otkucajte adresu e-pošte primaoca pomoću tastature na ekranu.

  Napomena: Polje „Tema“ automatski se popunjava naslovom stranice.

 6. Da biste poslali e-poruku, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Pošalji“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Da biste saznali više o pisanju i slanju e-poruka u programu Office za Android, pogledajte odeljak Kreiranje i slanje e-poruka.

 7. E-poruka se šalje, Outlook se zatvara i fokus se premešta na prikaz stranice u programu OneNote.

Pronalaženje veze do beležnice

Ako imate aplikaciju OneDrive na telefonu, umesto da šaljete pozivnice za deljenje beležnice, kolegama možete i da pošaljete vezu putem e-pošte ili razmene trenutnih poruka.

 1. U programu OneDrive idite do beležnice koju želite da delite. Zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme sa komandama za datoteke“. Dodirnite dvaput ekran da biste otvorili meni.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „dugme u meniju ’Deljenje’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Deli“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se meni Deljenje.

 4. Podrazumevano ćete generisati prikaza i urediti vezu do beležnice. Ako želite da delite vezu do beležnice koja je samo za prikaz, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „padajuća lista, ljudi iz korporacije Microsoft mogu da uređuju”. Dodirnite ekran dvaput i brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Ljudi iz korporacije Microsoft mogu da prikazuju”. Da biste izabrali, dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste napravili i kopirali vezu za deljenje u ostavu, prevlačite nadesno dok ne čujete „Kopiraj vezu”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Meni Deljenje se zatvara, veza je kopirana u ostavu i možete da je nalepite u e-poruku ili trenutnu poruku koju šaljete saradniku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za Windows 10 uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana da delite beležnice i efikasno sarađujete sa kolegama. Takođe možete da napravite kopije određenih beležaka i da ih delite.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

 1. Proverite da li ste prijavljeni na Microsoft nalog na uređaju.

 2. Da biste otvorili OneNote, pritisnite taster sa Windows logotipom, otkucajte „onenote“. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete: „OneNote. Pouzdana aplikacija iz Microsoft Store.“ Zatim pritisnite taster Enter.

Deljenje beležnice

Kada napravite novu beležnicu, OneNote za Windows 10 je automatski čuva u usluzi OneDrive, pa samo izaberite beležnicu koju želite da delite i pozovite osobe da sarađuju na njoj.

 1. Proverite da li je beležnica koju želite da delite otvorena u prikazu za uređivanje.

 2. Da biste otvorili beležnicu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 3. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do beležnice koju želite da otvorite. Kada pronađete odgovarajuću beležnicu, pritisnite taster Esc. Beležnica se otvara.

 4. Da biste delili beležnicu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H. Narator najavljuje „Izabrano, stavka kartice ’Početak’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Kartica ‘Početak’“. Zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Deli’“. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali. Otvorena je kartica Deljenje. U Naratoru čujete: „Hiperveza ’Pošalji kopiju’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Veza ’Pošalji kopiju’“.

 5. Da biste putem e-pošte pozvali osobe da sarađuju, pritisnite taster Tab, a zatim koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete „Ova beležnica“ i ime beležnice. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali.

 6. Pritisnite taster Tab. Narator najavljuje: „Otkucajte adrese e-pošte, uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Otkucajte adrese e-pošte, uređivanje. Otkucajte tekst.“

 7. Otkucajte adresu e-pošte osobe koju želite da pozovete.

 8. Pozvane osobe podrazumevano mogu da uređuju vašu beležnicu. Ako želite da im omogućite da samo gledaju beležnicu, pritisnite taster Tab. U Naratoru čujete: „Može da uređuje“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Kombinovani okvir. Može da uređuje“. Pritisnite dvaput taster sa strelicom nadole. Čujete: „Može da vidi“. Zatim pritisnite taster Enter.

 9. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Deli’“, a zatim pritisnite razmaknicu da biste delili beležnicu.

 10. Da biste zaustavili deljenje beležnice sa nekom osobom, pritiskajte taster Tab u kartici Deljenje dok ne čujete ime jednog od saradnika. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste došli do osobe sa kojom želite da zaustavite deljenje. Pritisnite razmaknicu, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Zaustavi deljenje’“. Pritisnite razmaknicu da biste zaustavili deljenje.

Deljenje stranice

Ponekad želite da delite određeni deo beležaka. Da biste to uradili, možete da kreirate vezu za deljenje do stranice u beležnici.

Napomena: Ako koristite poslovni ili školski nalog, možda nećete moći da delite stranicu. Umesto toga koristite Microsoft nalog.

 1. Proverite da li je aktivna stranica koju želite da delite. Možete da kreirate vezu za deljenje samo za trenutnu stranicu u beležnici.

 2. Da biste otvorili određenu stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste prešli na navigaciju u odeljku. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do odeljka koji sadrži stranicu koju želite da delite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otvorili navigaciju za stranice. Čujete ime stranice. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do stranice koju želite da delite. Kada pronađete pravu stranicu, pritisnite razmaknicu da biste prešli na režim za uređivanje stranice.

 4. Da biste delili stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H. Narator najavljuje „Izabrano, stavka kartice ’Početak’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Kartica ‘Početak’“. Zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Deli’“. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali. Otvorena je kartica Deljenje. U Naratoru čujete: „Hiperveza ’Pošalji kopiju’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Veza ’Pošalji kopiju’“.

 5. Da biste kreirali vezu za deljenje do stranice, pritisnite taster Tab, a zatim koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete „Ova stranica“ i naslov stranice. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali opciju.

 6. Pritisnite taster Tab. Čućete: „dugme ’Kreiraj’“. Pritisnite razmaknicu da biste napravili vezu.

 7. Da biste kopirali vezu, pritiskajte taster Tab sve dok ne čujete: „Dugme ’Kopiraj’“. Pritisnite razmaknicu da biste kopirali.

  Napomena: Osobe koje prime vezu mogu samo da vide stranicu.

 8. Da biste zaustavili deljenje stranice, u kartici Deljenje pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Svako ko ima vezu može da prikazuje stranicu“. Pritisnite razmaknicu. Čujete: „Dugme ’Zaustavi deljenje’“. Zatim pritisnite razmaknicu da biste izabrali.

Slanje kopije putem e-pošte

Pomoću programa OneNote za Windows 10, možete lako da pošaljete kopiju beležaka putem e-pošte.

 1. Proverite da li je stranica koju želite da delite aktivna u režimu za uređivanje.

 2. Da biste poslali kopiju stranice, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H. Narator najavljuje: „Izabrano, stavka kartice ’Početak’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Kartica ‘Početak’“. Zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Deli’“. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali. Otvara se kartica Deljenje. U Naratoru čujete: „Hiperveza ’Pošalji kopiju’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Veza ’Pošalji kopiju’“.

 3. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali. Narator najavljuje: „Prozor ’Deljenje’“. U čitaču ekrana JAWS čujete: „Deljenje, lista aplikacija“.

 4. Da biste kopiju poslali e-poštom, pritiskajte taster sa strelicom nadole sve dok ne čujete: „Pošta“. Zatim pritisnite razmaknicu da biste izabrali.

 5. Otvara se aplikacija Pošta za Windows 10 sa fokusom na polju Za, u kojem možete da otkucate adrese e-pošte osoba kojima želite da pošaljete kopiju. Da biste saznali kako da pošaljete e-poruku pomoću čitača ekrana, pogledajte članak Korišćenje čitača ekrana za pisanje i slanje novih e-poruka u aplikaciji Pošta za Windows 10.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote Online pomoću tastature i funkcije „Narator“, ugrađenog Windows čitača ekrana, da delite beležnice i efikasno sarađujete sa kolegama.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi OneNote Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite OneNote Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se OneNote Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za OneNote Online.

U ovoj temi

Deljenje beležnice

Izaberite beležnicu koju želite da delite i pozovite osobe da sarađujete na njoj.

 1. Proverite da li je beležnica koju želite da delite otvorena u programu OneNote Online.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6. Čujete: “Dugme ’Lista Microsoft usluga’“.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Deli’“, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete „Dijalog ’Deljenje’“ iza čega sledi ime vašeg naloga i „Fokus je na ’Unesite imena ili adrese e pošte’, uređivanje“.

 4. Otkucajte imena ili adrese e-pošte osoba koje želite da pozovete, razdvojene zarezom ako ima više od jedne osobe.

 5. Pritisnite taster Tab. Čujete: „Može da uređuje, kombinovani okvir koji može da se uređuje“. Ako želite da saradnici mogu samo da vide beležnicu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa strelicom nadole, a zatim ponovo taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „Može da vidi“. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

 6. Pritisnite taster Tab. Čujete: „Navedite ličnu poruku uz ovaj poziv (opcionalno), tačka, uređivanje.“ Ako želite da pošaljete poruku sa vašim pozivom, napišite ga sada.

 7. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+S da biste delili beležnicu.

Preuzimanje veze do beležnice

Umesto da šaljete pozivnice iz programa OneNote Online, kolegama možete da pošaljete vezu i putem e-pošte ili razmene trenutnih poruka.

 1. Proverite da li je beležnica koju želite da delite otvorena u programu OneNote Online.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6. Čujete: “Dugme ’Lista Microsoft usluga’“.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Deli’“, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete „Dijalog ’Deljenje’“ iza čega sledi ime vašeg naloga i „Fokus je na ’Unesite imena ili adrese e pošte’, uređivanje“.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Preuzimanje veze, veza“, zatim pritisnite taster Enter.

 5. Čujete: „Veza za uređivanje – neophodan je nalog u vašoj organizaciji“. Ako želite da promenite vezu do ograničene veze ili veze za prikaz, pritisnite taster Enter, koristite tastere sa strelicom nadole ili nagore da biste pronašli željenu opciju i pritisnite taster Enter da biste potvrdili izbor.

  Savet: Veze za uređivanje i prikaz može da otvori svako sa nalogom u vašoj organizaciji. Ograničene veze mogu da otvore samo određene osobe.

 6. Pritisnite taster Tab. Čitač ekrana čita adresu veze. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C da kopirate vezu u ostavu, a zatim je kopirajte u e-poruku ili u trenutnu poruku koju šaljete vašim saradnicima.

 7. Kada kopirate vezu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+C da biste zatvorili dijalog.

Provera prisutnosti saradnika

OneNote Online vam omogućava da proverite da li druge osobe rade na beležnici u isto vreme.

 1. Dok gledate deljenu beležnicu u programu OneNote Online pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Stavka kartice ’Početak’“.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Pošaljite povratne informacije korporaciji Microsoft, dugme“, a zatim pritisnite taster Tab još jednom da biste saznali da li vaši koautori trenutno gledaju beležnicu.

  • Ako saradnik gleda beležnicu, čujete njegovo ime, iza čega sledi „Je takođe ovde, dugme skupljeno“. Ako pritisnete taster Enter, čitač ekrana vam govori koji deo vaš koautor gleda, na primer „Ovu stranicu“.

  • Ako niko drugi ne gleda beležnicu, čujete: „Samo ste vi ovde, dugme skupljeno, onemogućeno“.

 3. Da biste se vratili u oblast teksta beležnice, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Oblast za uređivanje, uređivanje“.

Savet: Da biste prikazali informacije o autoru pored oblasti teksta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Stavka kartice ’Početak’“, a zatim pritisnite taster W. Čujete: „Izabrano, stavka kartice ’Prikaz’“. Pritisnite taster S za prikazivanje informacija o autoru.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×