Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word sa tastaturom i čitačem ekrana da biste delili dokumente. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Kada delite datoteke iz usluge OneDrive ili sistema SharePoint, možete da pozovete ljude da prikažu ili urede dokument ili da pošaljete dokument kao prilog e-pošte, direktno iz dokumenta.

Napomene: 

U ovoj temi

Deljenje dokumenta putem usluge OneDrive ili sistema SharePoint

Prijavite se na Microsoft nalog u Word i sačuvajte dokumente u OneDrive ili SharePoint Online, tako da možete da ih delite sa drugima. Za uputstva o tome kako da se prijavite, idite na Osnovni zadaci pomoću čitača ekrana u programu Word > prijavite se na Microsoft nalog. Uputstva o tome kako da sačuvate dokument na lokaciji na mreži potražite u okviru pomoću čitača ekrana za čuvanje dokumenta u programu Word.

Čuvanjem dokumenata u OneDrive ili SharePoint Online, takođe možete kontrolisati ko uređuje datoteku, uverite se da svi odmah vide najnovije promene i pristupite dokumentima na bilo kom uređaju. Možete lako da otpremite i starije i novije dokumente u OneDrive ili SharePoint Online.

 1. Otvorite dokument koji želite da delite.

 2. Da biste otvorili okno Deljenje , pritisnite kombinaciju tastera ALT + Z, S. Čujete: "osobe sa kojima treba deliti, možete da uređujete kombinovani okvir".

  Napomena: Ako još niste sačuvali dokument u usluzi OneDrive ili Office 365 SharePoint, tražiće se da to učinite sada.

 3. Otkucajte e-adresu ili ime osobe sa kojom želite da delite dokument, a zatim pritisnite taster ENTER. Ponovite za druge kontakte sa kojima želite da delite dokument.

 4. Da biste dodali opcionalnu poruku, pritisnite taster Tab. Čujete: "Unesite svoju opcionalnu poruku ovde, uređivanje". Otkucajte poruku primaocima.

 5. Da biste definisali kome je veza za deljenje namenjena, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete trenutnu opciju, na primer „Samo ljudi u vašoj organizaciji sa vezom mogu da vide i uređuju“. Zatim pritisnite taster Enter. Čućete: „Stranicama sa postavkama veze“. Pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete opciju grupe za pristup koju želite da odaberete.

 6. Osobe sa kojima delite dokument podrazumevano mogu da ga uređuju. Ako želite da budu u mogućnosti da vide samo dokument, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "druge postavke, potvrde, omogući uređivanje,", a zatim pritisnite razmaknicu.

 7. Da biste sačuvali postavke pristupa i napustili stranicu Postavke veze, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ‘Primeni’“, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: "Pošalji povezivanje, stranicu".

 8. Da biste delili dokument, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dugme ' Pošalji '", a zatim pritisnite taster ENTER.

Deljenje kopije dokumenta putem e-pošte

Pomoću Word možete lako da pošaljete kopiju dokumenta za deljenje sa drugima. Možete da pošaljete kopiju u originalnom formatu ili kao PDF. Word konvertuje dokument u PDF automatski i prilaže datoteku u podrazumevanu aplikaciju za e-poštu, na primer Outlook.

Ako želite da sačuvate dokument kao PDF, za uputstva idite na Korišćenje čitača ekrana za čuvanje dokumenta u programu Word.

 1. Otvorite dokument koji želite da delite.

 2. Da biste otvorili okno Deljenje , pritisnite kombinaciju tastera ALT + Z, S. Čujete: "osobe sa kojima treba deliti, možete da uređujete kombinovani okvir".

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dugme" Pošalji kopiju ", a zatim pritisnite taster ENTER.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu opciju tipa datoteke, na primer, "PDF, stavka menija", a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Word otvara novu e-poruku pomoću podrazumevanog e-pošte, sa PDF ili Word kopijom koji je već priložen. Fokus je na polju Za. Otkucajte adresu e-pošte.

 6. Da biste otkucali poruku, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "poruka", a zatim ime dokumenta i "poruka, uređivanje". Otkucajte poruku.

 7. Da biste poslali poruku, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S.

Zajednički rad u deljenom dokumentu

Word vam nudi dve vrste koautorstva: redovna i koautorstvo u realnom vremenu. Oba omogućavaju većem broju osoba da sarađuju i da zajedno rade na dokumentima. Postoji jedna ključna razlika između njih:

 • Standardno koautorstvo je kada vi i druge osobe istovremeno radite na dokumentu bez zaključavanja jedno drugog van dokumenta. Pasusi na kojima neko drugi radi su zaključani. Kada sačuvate, možete da vidite promene koje su drugi uneli otkako ste poslednji put sačuvali.

 • Koautorstvo u realnom vremenu je kada dvoje ili više osoba kuca istovremeno i automatski vide sve promene teksta u trenutku u kojem se dešavaju. Ako ste koautor sa nekom osobom koja koristi verziju koja podržava samo standardno koautorstvo, videćete da je ta osoba u dokumentu, ali nećete videti promene koje unosi dok ne sačuva dokument.

Kada koristite Word za rad sa deljenom dokumentom, ne morate da menjate ništa o načinu na koji radite. Koautori mogu samo da slede stavku koju ste poslali i dokument će se otvoriti u svojoj verziji Word ili Word za veb. Ako koriste Word za veb ili Word i složili se da automatski dele promene, njihov rad se prikazuje kao što se dešava i možete da koristite čitač ekrana da biste pročitali izmenjeni tekst bez čekanja dok drugi ne sačuvaju dokument.

Objave čitača ekrana

Kada koristite čitač ekrana dok saraрujete u Word, čujete objave prilikom određenih događaja:

 • Kada čujete „Nesinhronizovana promena“, to znači da jedan od autora uređuje pasus (pomoću standardnog koautorstva), ali nije još uvek sačuvao promene. Oblast je zaključana za koautora.

 • Kada čujete „Promena uređivanja zaključanog“, to znači da je neki drugi autor zaključao ovu oblast, najčešće pasus, i da ne možete da ga uređujete.

 • Kada čujete „Spoljašnja promena“, to znači da je neki autor upravo sačuvao dokument i da je koautor dodao novi sadržaj u njega. Kod standardnog koautorstva, oblast je markirana zelenom bojom za osobe koje mogu da vide.

 • Kada čujete „Neusaglašena promena“, to znači da neki autor ima pasus koji nije usaglašen sa promenom koju je izvršio koautor. Ova oblast je markirana crveno za osobe koje mogu da vide.

 • Kada čujete „Autor“, to znači se neki autor trenutno nalazi u tom pasusu (pomoću koautorstva u realnom vremenu). To pomaže koautoru da izbegne pravljenje neusaglašenosti tako što će uređivati istu oblast.

Savet: Kada počnete da radite na dokumentu sa nekim drugim, pojavljuje se dijalog s pitanjem kakvo iskustvo koautorstva želite. Pritisnite taster F6 da biste došli do dijaloga.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Delite Word za Android dokumente pomoću čitača ekrana TalkBack, ugrađenog Android čitača ekrana. Kada delite datoteke iz usluge OneDrive, možete da pozovete ljude da prikažu ili urede dokument ili da pošaljete dokument kao prilog e-pošte, direktno iz dokumenta.

Napomene: 

U ovoj temi

Deljenje dokumenta putem usluge OneDrive

Prijavite se na Microsoft nalog u Word za Android i sačuvajte dokumente u OneDrive kako biste mogli da ih delite sa drugima. Uputstva o tome kako da se prijavite, idite na Osnovni zadaci pomoću čitača ekrana u programu Word > otvorite Word i prijavite se. Uputstva o tome kako da sačuvate dokument na lokaciji na mreži potražite u okviru pomoću čitača ekrana za čuvanje dokumenta u programu Word.

Čuvanjem dokumenata u OneDrive možete i da kontrolišete ko uređuje datoteku, uverite se da svi odmah vide najnovije promene i pristupite dokumentima na bilo kom uređaju. Možete lako da otpremite i starije i novije dokumente u OneDrive.

 1. Otvorite dokument koji želite da delite u programu Word za Android.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Nije uključen prekidač ’Deljenje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Polje za uređivanje ’Pozovite osobe u ovu datoteku’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali adresu e-pošte osobe sa kojom želite da delite dokument.

 5. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 6. Da biste dodali poruku, prevlačite nadesno dok ne čujete „Polje za uređivanje ’Uključite poruku (opcionalno)’“, dvaput dodirnite ekran, a zatim koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali poruku.

 7. Da biste dodelili dozvole, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Potvrđen je izbor u polju za potvrdu ’Može da uređuje’“. Saradnici podrazumevano mogu da uređuju dokument koji delite. Ako želite da imaju samo mogućnost da prikazuju dokument, dvaput dodirnite ekran.

 8. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Deli’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Deljenje kopije dokumenta putem e-pošte

Kopiju dokumenta možete da pošaljete e-poštom ili da je pošaljete kao PDF direktno iz Word za Android.

 1. Otvorite dokument koji želite da delite u programu Word za Android.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Nije uključen prekidač ’Deljenje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Deli kao prilog’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dokument’“ ili „Dugme ’PDF’“, u zavisnosti od toga koji format datoteke želite da delite. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali format.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete aplikaciju za e-poštu koju želite da koristite za deljenje, na primer „Outlook“ ili „Gmail“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali adresu e-pošte osobe sa kojom želite da delite dokument.

 7. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 8. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Pošalji“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Savet: Ova uputstva možete da koristite i da biste poslali PDF kopiju na sopstvenu adresu e-pošte ili da biste sačuvali PDF u usluzi Google Drive.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

U programu Word Mobile možete lako da delite dokumente pomoću Naratora, ugrađenog Windows čitača ekrana. Sačuvajte datoteku na OneDrive ili SharePoint Online i pozovite osobe da prikažu ili uređuju dokument koji ste delili. Ako umesto toga želite da dokument pošaljete putem e-pošte, to možete da uradite direktno iz programa Word.

Napomene: 

U ovoj temi

Deljenje dokumenta putem usluge OneDrive ili sistema SharePoint

Prijavite se na Microsoft nalog u Word Mobile i sačuvajte dokumente u OneDrive ili SharePoint Online, tako da možete da ih delite sa drugima. Uputstva o tome kako da se prijavite, idite na Osnovni zadaci pomoću čitača ekrana u programu Word > otvorite Word i prijavite se. Uputstva o tome kako da sačuvate dokument na lokaciji na mreži potražite u okviru pomoću čitača ekrana za čuvanje dokumenta u programu Word.

Čuvanjem dokumenata u OneDrive ili SharePoint Online, takođe možete kontrolisati ko uređuje datoteku, uverite se da svi odmah vide najnovije promene i pristupite dokumentima na bilo kom uređaju. Možete lako da otpremite i starije i novije dokumente u OneDrive ili SharePoint Online.

 1. U Word dokument brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok narator ne najavi: "Isključi", "Deli". Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 2. Otvara se dijalog Deli. Narator najavljuje: „Otkucajte adresu e-pošte da biste pozvali nekoga“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili tastaturu na ekranu i počnite da kucate.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali adresu e-pošte osobe sa kojom želite da delite dokument.

  Savet: Ako već imate uskladištene kontakt informacije osobe, možete samo da brzo prevučete nadesno da biste izabrali osobu iz Kontakata. Narator najavljuje: „Dugme ’Pregledaj kontakte’“. Dvaput dodirnite ekran da biste kliknuli na dugme i idite na Kontakte. Brzo prevlačite nadesno uzastopno da biste se kretali na listi kontakata ili koristite opciju Pretraga na vrhu. Dvaput dodirnite ekran dok ste na kontaktu koji želite da dodate kao primaoca. Otvara se kontakt kartica. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Ako želite da uključite ličnu belešku uz poziv, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Još opcija“ i dvaput dodirnite ekran. Zatim brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Uključi poruku, opcionalno, tekst koji je moguće urediti“ i dvaput dodirnite ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst beleške.

 5. Ako želite da primalac ima mogućnost da prikazuje dokument, ali ne i da ga uređuje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Još opcija“ i dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dajte dozvole za ovaj dokument, može da uređuje“ i dvaput dodirnite ekran. Otvara se lista opcija i Narator najavljuje: „Meni“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Može da prikazuje“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 6. Da biste poslali poziv, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Deli’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Poziv je poslat i vraćate se na dijalog Deljenje.

Deljenje kopije dokumenta putem e-pošte

Kopiju dokumenta možete da pošaljete i putem e-poruke direktno iz programa Word.

 1. U Word dokumentu brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: "isključeno, deljenje dugmeta". Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 2. Otvara se dijalog Deli. Narator najavljuje: „Otkucajte adresu e-pošte da biste pozvali nekoga“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Veza ’Više opcija’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 3. Narator najavljuje: „Pošalji prilog ili nabavi vezu za deljenje“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Pošalji kao prilog’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 5. Otvara se prozor Deljenje. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime naloga e-pošte, kao što je „Outlook pošta“ i dvaput dodirnite ekran.

 6. Otvara se prozor pošte. Fokus je na polju Za. Otkucajte adresu primaoca pomoću tastature na ekranu.

  Savet: Ako već imate uskladištene kontakt informacije osobe, možete samo da brzo prevučete nadesno da biste izabrali osobu iz Kontakata. Narator najavljuje: „Dugme ’Odaberi kontakte’“. Dvaput dodirnite ekran da biste kliknuli na dugme i idite na Kontakte. Brzo prevlačite nadesno uzastopno da biste se kretali na listi kontakata ili koristite opciju Pretraga na vrhu. Dvaput dodirnite ekran dok ste na kontaktu koji želite da dodate kao primaoca. Otvara se kontakt kartica. Narator najavljuje: „Prozor ’Osobe’“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Da biste uredili temu e-poruke, brzo prevucite nadesno i dvaput dodirnite ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali temu. Kada završite, idite na taster Enter i dvaput dodirnite ekran.

 8. Da biste dodali poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Poruka, tekst koji može da se uređuje“ i dodirnite dvaput ekran. Otkucajte poruku pomoću tastature na ekranu.

 9. Kada završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Stavke“ i brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Pošalji’“. Dvaput dodirnite ekran da biste kliknuli na dugme i poslali dokument.

  Dokument je poslat i vraćate se na dijalog Deljenje.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za praćenje i pregled promena u dokumentu u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word za veb sa tastaturom i čitačem ekrana da biste delili dokumente. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Kada delite datoteke iz OneDrive, možete da pozovete osobe da prikažu ili uređuju dokument, tako da istovremeno možete da radite zajedno.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Word za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Word za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – ne za Word za veb.

U ovoj temi

Deljenje dokumenta putem usluge OneDrive

Prijavite se na Microsoft nalog u Word za veb i sačuvajte dokumente u OneDrive kako biste mogli da ih delite sa drugima. Uputstva o tome kako da se prijavite, idite na Osnovni zadaci pomoću čitača ekrana u programu Word > otvorite Word za veb i prijavite se. Uputstva o tome kako da sačuvate dokument na lokaciji na mreži potražite u okviru pomoću čitača ekrana za čuvanje dokumenta u programu Word.

Čuvanjem dokumenata u OneDrive možete i da kontrolišete ko uređuje datoteku, uverite se da svi odmah vide najnovije promene i pristupite dokumentima na bilo kom uređaju. Možete lako da otpremite i starije i novije dokumente u OneDrive.

 1. Dok uređujete dokument u Word za veb, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "Lista Microsoft usluga".

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dugme ' deli '", a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Da biste dodelili dozvole, pritiskajte taster Tab dok ne čujete trenutno izabranu opciju dozvole, na primer, „Samo ljudi koji već imaju pristup mogu da koriste ovu vezu“. Zatim pritisnite razmaknicu. Čućete: „Stranicama sa postavkama veze“. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste izabrali željenu opciju.

  Da biste kontrolisali prava na uređivanje, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Druge postavke, polje za potvrdu ‘Dozvoli uređivanje’, potvrđeno“. Ako ne želite da drugi uređuju dokument, pritisnite razmaknicu.

  Da biste primenili promene u dozvolama, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Primeni’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "osobe sa kojima treba deliti, kombinujete okvir za potvrdu", a zatim otkucajte e-adresu osobe sa kojom želite da delite dokument. Da biste delili sa više osoba, koristite tačku i zarez da biste razdvojili adrese e-pošte.

 5. Da biste dodali poruku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dodaj poruku, opcionalno“, a zatim otkucajte poruku.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Deli’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Deljenje veze ka svom dokumentu

Možete da kopirate vezu do vašeg dokumenta i da je nalepite u drugu deljenu datoteku, na primer, u PowerPoint prezentaciju.

 1. U Word za veb dokumentu pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "Lista Microsoft usluga".

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Deli’“, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: "dijalog, deljenje".

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "drugi načini za deljenje veze. Dugme "Kopiraj povezivanje", a zatim pritisnite razmaknicu. Čujete: "kreirana je karika". Fokus se nalazi u tekstualnom polju za povezivanje.

 4. Pritisnite taster Tab. Čujete: "dugme" Kopiraj ", a zatim pritisnite razmaknicu. Čujete: "karika kopirana".

 5. Da biste zatvorili prozor veze, pritisnite kombinaciju tastera ALT + C. Fokus se vraća na telo dokumenta.

 6. Nalepite vezu u drugu deljenu datoteku, na primer.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×