Korišćenje čitača ekrana za štampanje prezentacija u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za štampanje prezentacija u programu PowerPoint

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite PowerPoint sa tastature i čitač ekrana da biste odštampali slajdove, propratne sadržaje i stranice sa beleškama za prezentaciju. Testirali smo ga sa Narator, JAWS i NVDA, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

U ovoj temi

Štampanje prezentacije

Bilo da želite da štampate slajdove, propratne sadržaje ili stranice sa napomenama prezentacije, došli ste na pravo mesto. Koristite sledeće korake da biste podesili štampanje koje odgovara vašim potrebama:

 1. Da biste otišli na okvir za Štampanje , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + p PowerPoint mesta fokus na dugme Odštampaj i čujete „dugme”„Odštampaj”.

 2. Da biste naveli broj kopija za štampanje, ili možete da pritisnete taster Tab da biste se premestili u polje kopije rotacije ili kombinaciju tastera Alt + P, N. Čujete „Kopije, polje za uređivanje rotacije”. (U naratoru, čujete „Kopija, uređivanja”.) Kopija rotacije kontrolu, otkucajte broj kopija koje želite da odštampate.

 3. Da biste izabrali štampač, ili možete da pritisnete taster Tab da biste premestili na štampaču kontrolu ili kombinaciju tastera Alt + P da. Čujete ime izabranog štampača. Koristite tastere strelica nagore i strelica nadole da biste se kretali kroz listu štampača. (U naratoru, čujete „Štampač”, broj izabranog štampača i ukupan broj štampači dostupne.)

 4. Ako ne čujete ime štampača koji želite da koristite, pritisnite taster sa strelicom nadole da biste se pomerali kroz sve navedene opcije štampača. Nakon liste opcija štampača, stići ćete na vezu Dodaj štampač i opciju Odštampaj u datoteku.

  • Pritisnite taster Enter da biste otvorili dijalog Pronađi štampače i koristite taster Tab da biste se kretali.

  • Pritisnite razmaknicu da biste izabrali opciju Odštampaj u datoteku. Kada kliknete na dugme Odštampaj, otvoriće se dijalog istraživača datoteka da biste naveli ime datoteke.

 5. Pritisnite taster Tab da biste prešli na grupu Postavke. Izaberite postavke koje želite. Sledeća lista pruža veze ka više detalja o svakoj opciji kasnije u ovoj temi:

  PowerPoint podrazumevano štampa sve slajdove u prezentaciju kao slajdove preko cele stranice (jedan slajd po stranici), pomoću podrazumevanih postavki štampača. Da biste štampali pomoću podrazumevanih postavki, pritisnite Alt+P, P.

Postavke štampanja

U grupi Postavke, možete na navedete postavke za nekoliko opcija prilikom štampanja:

Izbor slajdova za štampanje

Da biste odštampali trenutni slajd ili određeni skup slajdova, pritisnite tastere Alt + P, A da biste izabrali opciju za Štampanje sve slajdove . Čujete: „Odštampaj sve slajdove”. Da biste izabrali drugu opciju, koristite nagore i strelica izaberite neku od sledećih opcija:

 • Štampanje izbora. Čujete „Odštampaj izbor”. Ova opcija se pojavljuje samo ako ste već izabrali skup slajdova.

 • Štampanje trenutnog slajda. Čujete „Odštampaj trenutni slajd”. Ova opcija štampa samo trenutni slajd.

 • Prilagođeni opseg. PowerPoint postavlja fokus u okvir za tekst slajdove . Čujete „Prilagođeni opseg”. Otkucajte opseg slajdova da biste odštampali, na primer, 10-12 ili 1,2,5.

Savet: Ako imate bilo koji skrivene slajdove, opciju Štampanja skrivenih slajdova će biti aktivan tako da možete da odštampate skrivenih slajdova ako želite da. Čujete „Štampanje slajdova skriveno”.

Kada završite sa izborom, da biste zatvorili kombinovani okvir, pritisnite taster Enter.

Štampanje više slajdova na stranici

Da biste odštampali više slajdova po stranici, pritisnite tastere Alt + P, h Čujete „cele stranice slajdove,”.

U polju Slajdovi preko cele stranice pritisnite taster Enter da biste otvorili galeriju. Gornji red je u odeljku Raspored za štampanje, a zatim sledi odeljak Propratni sadržaj. Koristite tastere strelicom nalevo i strelicom nadesno da biste izabrali neku od sledećih opcija rasporeda za štampanje:

 • Slajdovi preko cele stranice. Izaberite ovu opciju da biste odštampali svaki slajd na zasebnoj stranici.

 • Stranica sa napomenama. Izaberite ovu opciju da biste odštampali slajd beleške, za zvučnik ili kao propratni sadržaj za publiku. Čujete: „Stranica sa napomenama”. Ova opcija štampa jedan slajd po stranici sa beleške govornika odštampa ispod njega.

  Ostale opcije u okviru Raspored štampanja i sve opcije u okviru Propratni sadržaj štampaju samo slajdove ili sadržaj slajdova, ne beleške govornika.

 • Prikaz strukture. Izaberite ovu opciju da biste štampali u formatu prikaza strukture, koja štampa samo tekst na slajdovima, bez slika.

Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste prešli na odeljak Propratni sadržaj, a zatim pritisnite taster Tab da biste izabrali raspored. Pritisnite taster sa strelicom nadole ponovo da biste prešli na dodatne opcije rasporeda za štampanje. Kada završite sa izborom, pritisnite taster Enter.

Podešavanje jednostranog ili dvostranog štampanja

Da biste podesili jednostrane ili dvostrano štampanje, pritisnite tastere Alt + P, D. Čujete „Odštampaj jednu stranu”. Štampanje jednostranih listi, izaberite željenu opciju. (Ova opcija je dostupna samo ako vaš štampač podržava dvostrano štampanje. Ako izaberete dvostrano štampanje, čujete „Odštampaj na obe strane”.)

Podešavanje upoređivanja i povezivanja

Dobićete collating opciju samo ako vaš štampač podržava. Da biste podesili uparivanje, pritisnite tastere Alt + P, C. pritisnite na nadole i nagore tastere sa strelicama da biste izabrali sa upareno (čujete „Upareno”.) ili Uncollated (čujete „Uncollated”), a zatim pritisnite unesite. Samo ćete dobiti ovu opciju ako vaš štampač podržava bez ideja.

Dobićete primerke opciju samo ako vaš štampač podržava. Da biste podesili štampara, pritisnite taster Tab da biste prešli na Stapling kombinovani okvir i pritisnite na dole i gore tastere sa strelicama da biste izabrali sa opcijama za Bez spajalice, Obavezno jedanili Dva spajalice.

Promena položaja stranice

 1. Da biste promenili položaj, pritisnite tastere Alt+P, R da biste otvorili dijalog Svojstva štampača.

 2. Pritisnite taster Tab dok ne dođete do kartici " raspored " ili karticu Paper\Quality , a ako je potrebno, koristite tastere STRELICA NADESNO ili nalevo da biste premestili na kartici " raspored ".

 3. Pritisnite taster Tab jedanput da dođete do okviru položaj i izaberite stavku uspravno ili položeno.

 4. Pritisnite taster Tab nekoliko puta da biste prešli na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

Štampanje crno-belih slajdova ili slajdova u skali sivih tonova

PowerPoint podrazumevano štampa i prikazuje u boji, ali slajdovi i propratni sadržaj se obično štampaju crno-belo ili u nijansama sive, što je poznato i kao skala sivih tonova. Celu prezentaciju – slajdove, prikaz strukture, stranice sa beleškama i propratni sadržaj za publiku – možete da štampate u boji, skali sivih tonova ili samo crno-belo.

Da biste odštampali u skali sivih tonova ili crno-belo, pritisnite tastere Alt + P otvara O da biste otvorili boja kombinovani okvir. Pritisnite na nadole i nagore tastere sa strelicama da biste izabrali odgovarajuću opciju, kao što je opisano ispod:

 • Boja. Ako odaberete opciju „Boja“, ali nemate štampač u boji, otisak će biti sličnog, ali ne istog kvaliteta kao otisak u skali sivih tonova.

 • Skala sivih tonova. Ako nemate štampač u boji ili ne zahtevate otisak u boji, odabir opcije „Skala sivih tonova“ će odštampati sve objekte na stranici u nijansama sive. U skali sivih tonova, objekti kao što su grafikoni i tabele pojaviće se jasniji i uredniji nego što bi bili pri odabiru opcije „Boja“ na štampaču bez boje.

 • Čisto crno-belo. Ova opcija štampa slajdove u crno-beloj tehnici. Nema nijansi sive boje. Kao rezultat toga, neki objekti u temi dizajna slajda, kao što su reljefni tekst i efekti senke, neće biti odštampani. Tekst će se odštampati u crnoj boji čak i ako ste odabrali sivu kao prvobitnu boju teksta.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint za Android sa TalkBack, čitaču ugrađene Android ekrana da biste brzo štampanje slajdova sa telefona.

Napomene: 

Štampanje prezentacije

Štampanje slajdova direktno sa Android telefonu kompatibilni štampač. Uverite se da vaš telefon i štampač su povezani sa istom Wi-Fi mrežom.

Napomene: 

 • Ova uputstva primenjuju se samo na štampač podržava Android i Google Cloud Print. Da biste proverili da li vaš štampač podržava, idite na oblaku spremno štampača.

 • USB Bluetooth i Windows mrežno štampanje ne podržava Android. Google preporučuje da podešavate Cloud Print na Računaru povezani na štampaču u. Ako želite da odštampate na štampaču u direktno, moraćete da koristite neku aplikaciju nezavisnog proizvođača.

 1. U za uređivanje prikaza, prevucite nadesno ili nalevo sve dok ne čujete „nije označeno, nazad prekidač” i zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta u prikazu sličica.

 2. U prikazu sličica, prevucite ulevo dok ne čujete „Datoteku, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Meni "datoteka"”.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme "”Odštampaj”, a dvaput dodirnite ekran. Otvara se dijalog "Štampanje".

 4. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „padajuće liste”, iza kojeg sledi trenutno izabranog štampača ili „Sačuvaj kao PDF”. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili listu opcije štampanja. Da biste se kretali kroz listu, prevucite udesno. Kada na štampač koji želite da koristite, dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 5. Za dodatne opcije, kao što su izbor brojeva kopija i položaj štampanja, nastavite sa brzim prevlačenjem nadesno dok ne čujete svaku opciju. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili listu izbora, brzo prevlačite desno da biste se kretali kroz njih i dvaput dodirnite ekran da biste izabrali neku.

 6. Kada završite, prevucite udesno sve dok ne čujete „Dugme "”Odštampaj”, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste započeli štampanje.

  Kada čujete „PowerPoint prozora”, prezentaciju odštampan i fokus vraća u prezentaciju u prikazu sličica.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint za Windows Phone 10 uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste brzo štampali slajdove sa telefona.

Napomene: 

Štampanje prezentacije

Odštampajte slajdove direktno sa Windows telefona na Wi-Fi štampaču. Da biste proverili da li je štampač podržan, pogledajte listu u ovom članku: Podržani štampači za Windows 10 Mobile. Proverite i da li su telefon i štampač povezani sa istom Wi-Fi mrežom.

 1. U prezentaciji koju želite da odštampate brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Datoteka’“.

 2. Dvaput dodirnite ekran da biste kliknuli na dugme. Narator najavljuje: „Okno stranice ’Backstage’, dugme ’Vrati se’“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“ i dvaput dodirnite ekran.

 4. Ako prvi put štampate PowerPoint prezentaciju sa telefona, otvara se dijalog u kom se traži dozvola za povezivanje sa uslugom na mreži koja priprema datoteku za štampanje. Fokus je na dugmetu Dozvoli i Narator najavljuje: „Prozor ’Da biste nastavili’, dugme ’Dozvoli’“. Dvaput dodirnite ekran da biste nastavili sa štampanjem.

 5. Otvara se dijalog štampača i narator objavljuje: „Odštampaj prozor dijaloga”. Prevucite udesno da biste otišli u polje za izbor štampača. Narator objavljuje: „Štampač, kombinovani okvir”. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili listu opcije štampanja. Da biste se kretali kroz listu, prevucite udesno. Kada na štampač koji želite da koristite, dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 6. Za dodatne opcije, kao što su izbor brojeva kopija i položaj štampanja, nastavite sa brzim prevlačenjem nadesno dok ne čujete svaku opciju. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili listu izbora, brzo prevlačite desno da biste se kretali kroz njih i dvaput dodirnite ekran da biste izabrali neku.

  Savet: Za izbor veličine papira brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Još postavki“ i dvaput dodirnite ekran. Zatim ponovo prevlačite desno dok ne dođete do stavke Veličina papira i dvaput dodirnite ekran da biste otvorili listu izbora. Da biste se kretali kroz njih, brzo prevlačite nadesno. Da biste izabrali opciju, dvaput dodirnite ekran.

 7. Kad završite, brzo prevlačite nadesno dok Narator ne objavi: „Dugme ’Odštampaj’“. Dvaput dodirnite ekran da biste kliknuli na dugme i počeli da štampate. Narator najavljuje: „Dijalog sa prozorom za štampanje“ i štampanje se šalje štampaču.

  Kada čujete: „PowerPoint prozor“, prezentacija je odštampana i vraćate se na nju u prikazu za čitanje.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint Online sa tastature i čitač ekrana da biste odštampali slajdove za prezentaciju. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint Online.

U ovoj temi

Štampanje prezentacije u prikazu za uređivanje ili pregled

 1. U prezentaciji, pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, F, P. Otvara se menija " Štampanje ".

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete opciju štampanja koju želite, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „Dijaloga, Microsoft PowerPoint Online”. Fokus je na vezu ka PDF-a za štampanje.

 3. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za PDF datoteku - štampanje .

 4. Da biste premestili kroz opcije, pritisnite taster Tab. Za razvijanje opcija menija i pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

 5. Da biste odštampali, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Odštampaj”, a zatim pritisnite taster Enter.

Štampanje prezentacije iz prikaza za čitanje

 1. U prezentaciji, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „uređivanje prezentacije”.

 2. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „Odštampaj u PDF”, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „Dijaloga, Microsoft PowerPoint Online”. Fokus je na vezu ka PDF-a za štampanje.

 3. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za PDF datoteku - štampanje .

 4. Da biste premestili kroz opcije, pritisnite taster Tab. Za razvijanje opcija menija i pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

 5. Da biste odštampali, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Odštampaj”, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Tasterske prečice u programu PowerPoint Online

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×