Korišćenje čitača ekrana za čuvanje slike ili priloga iz e-poruke u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za čuvanje slike ili priloga iz e-poruke u programu Outlook

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Outlook sa tastaturom i čitačem ekrana da biste sačuvali ugrađenu sliku ili priloženu datoteku iz e-poruke na računar. Testirali smo ga pomoću naratora, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Napomene: 

U ovoj temi

Čuvanje slike iz e-poruke

Možete lako da sačuvate sliku koja je ugrađena u telo e-poruke.

 1. U Outlook idite na e-poruku koja sadrži sliku koju želite da sačuvate na računaru, a zatim pritisnite taster ENTER da biste je otvorili.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Image". Zatim ponovo pritisnite taster TAB. Čujete: "prostor".

  Napomena: Ako u e-poruci postoji nekoliko slika, narator ih poziva na "slika". Možete da zamolite pošiljaoca da ih pošalje kao priloge tako da se čuvaju originalna imena datoteka. Da biste saznali kako da sačuvate priloge, pogledajte članak čuvanje priloga iz e-poruke.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10 da biste otvorili Kontekstualni meni za sliku. Čujete: "Iseci, stavku menija".

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Sačuvaj kao sliku, stavku menija", a zatim pritisnite taster ENTER. Čujete: "čuvanje datoteka, ime datoteke".

 5. Otkucajte ime za datoteku slike.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  Slika se čuva na računaru i fokus se vraća na e-poruku.

Čuvanje priloga iz e-poruke

Ponekad primate slike ili druge datoteke kao priloge e-pošte. Možete da sačuvate sve tipove priloga na isti način.

 1. U Outlook idite na e-poruku koja sadrži prilog koji želite da sačuvate na računaru, a zatim pritisnite taster ENTER da biste ga otvorili.

  Savet: Kada pregledate poštansko sanduče, čujete "sa prilozima" pre imena pošiljaoca ako poruka sadrži neke priloge.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "prozor" novi dokument ", a zatim ime i veličina datoteke prvog priloga. Ako postoji nekoliko priloga, narator vam govori koliko ih je, na primer, "1 od 2 priloga".

  Napomena: Ako ne čujete "prozor novog dokumenta", uverite se da je zaglavlje e-pošte Prošireno. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Razvij zaglavlje dokumenta", a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Da biste se kretali između priloga, koristite tastere sa strelicama nadesno i nalevo.

 4. Da biste sačuvali trenutno izabrani prilog, pritisnite kombinaciju tastera ALT + J, A, A, V. Čujete "Sačuvaj prilog, ime datoteke", a zatim originalno ime datoteke.

  Savet: Da biste sačuvali sve priloge odjednom, pritisnite kombinaciju tastera ALT + J, A, A, A. Čujete: "Sačuvaj sve priloge, dugme" u redu ". Pritisnite taster ENTER da biste potvrdili selekciju, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dugme" u redu ", a zatim pritisnite taster ENTER. Svi prilozi se čuvaju na računaru i fokus se vraća na listu priloga u e-poruci.

 5. Ako želite da promenite ime datoteke, otkucajte novo ime.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  Datoteka se čuva na računaru i fokus se vraća na listu priloga u e-poruci.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu Outlook mail

Koristite Office za Android sa programskom prilikom, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste sačuvali ugrađenu sliku ili priloženu datoteku iz e-poruke.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Čuvanje slike iz e-poruke

Možete lako da sačuvate sliku koja je ugrađena u telo e-poruke za Google Drive.

 1. U Office za Android idite na e-poruku koja sadrži sliku koju želite da sačuvate na uređaju, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste je otvorili.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete ugrađenu sliku. Pričica ga obično objavljuje kao dugačku nisku sa slovima i brojevima, a zatim: "grafika".

 3. Dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Otvori sa, prikazuje stavke 1 do 2 od 2". Broj opcija može da varira.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Fotografije“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: "Preuzimanje stavke".

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme ' deli '", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako čujete "Omogući fotografije da pristupe vašim kontaktima," Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dozvola, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sačuvaj u drive", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "deljenje, čuvanje na disk jedinici". Fokus se premešta na polje naslov dokumenta .

  Napomena: Ako čujete "Omogući disk jedinici za pristup fotografijama, medijima i datotekama na uređaju," Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Omogući ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Ako ne želite da koristite podrazumevano ime datoteke, otkucajte novo ime u polju.

 8. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme ' Sačuvaj '", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete "otpremite jednu datoteku" kada je slika sačuvana.

 9. Brzo prevlačite nadesno da biste vratili fokus na e-poruku.

  Slika se čuva u Google driveu.

Čuvanje priloga iz e-poruke

Ponekad primate slike ili druge datoteke kao priloge e-pošte. Možete da sačuvate sve tipove priloga na isti način.

 1. U Office za Android idite na e-poruku koja sadrži prilog koji želite da sačuvate na uređaju, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste je otvorili.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete prilog koji želite da sačuvate. Pričanjem saopštava tip datoteke svakog priloga, ime i veličinu.

 3. Brzo jednom prevucite nadesno. Čujete "radnja datoteke za", a zatim ime datoteke. Dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sačuvaj u uređaju", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: Ako čujete "Omogući Outlook da pristupi fotografijama, medijima i datotekama na uređaju," Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Omogući ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste se vratili na prijemno poštansko sanduče.

  Prilog se čuva na uređaju i možete ga pronaći u aplikaciji za Preuzimanje .

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu Outlook mail

Koristite Outlook na vebu sa tastaturom i čitačem ekrana da biste sačuvali priloženu datoteku, na primer dokument, iz e-poruke na računaru ili na OneDrive. Testirali smo ga pomoću naratora, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Takođe ćete saznati kako da sačuvate umetnu sliku iz e-poruke.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Trenutno ažuriramo Outlook.office.com (Outlook na vebu). Neki ljudi već koriste novi Outlook, a za druge klasična verzija će biti podrazumevano iskustvo dok ne dovršimo ažuriranje. Dodatne informacije potražite ovde: Pronalaženje pomoći za Outlook na vebu. Budući da se uputstva u ovoj temi odnose na novo iskustvo, preporučujemo da se prebacite sa klasičnog iskustva na novi Outlook. Da biste se prebacili na novi Outlook, pritiskajte Ctrl + F6 dok ne čujete „Komanda, isprobajte novi Outlook“, a zatim pritisnite Enter. Ako čujete „Traka sa alatkama sa komandama“ umesto „Komanda, isprobajte novi Outlook“, već koristite novi Outlook.

 • Kada koristite Outlook na vebu, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook na vebu pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristićete tastere Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak i izlazak iz komandi. Pored toga, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – a ne za Outlook na vebu.

U ovoj temi

Čuvanje priloga iz e-poruke

Priloge možete da sačuvate jedan za drugi na računaru ili da OneDrive.

 1. Pronađite i otvorite e-poruku koja sadrži prilog koji želite da sačuvate na računaru.

  Savet: Kada pregledate poštansko sanduče, čujete "ima priloge" posle imena pošiljaoca ako poruka sadrži neke priloge.

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne pronađete prilog koji želite da sačuvate.

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "još radnji, dugme" skupljeno ", a zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste preuzeli prilog u fasciklu preuzimanja na računaru, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Preuzmi", a zatim pritisnite taster ENTER. Čujete obaveštenje. Pritisnite kombinaciju tastera ALT + N, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "dugme Sačuvaj". Pritisnite taster ENTER.

  • Da biste sačuvali prilog OneDrive, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: "Sačuvaj u usluzi OneDrive, Microsoft". Pritisnite taster ENTER.

Čuvanje svih priloga odjednom

Umesto da čuvate priloge, jedan po jedan, možete da sačuvate sve priloge u jednom redu.

 1. Pronađite i otvorite e-poruku koja sadrži priloge koje želite da sačuvate na računaru.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste preuzeli priloge u fasciklu preuzimanja na računaru, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Preuzmi sve, dugme", a zatim pritisnite taster ENTER. Čujete obaveštenje.

   Da biste išli na dijalog obaveštenja, pritisnite kombinaciju tastera ALT + N. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "dugme" Sačuvaj ", a zatim pritisnite taster ENTER.

  • Da biste sačuvali priloge OneDrive, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "" Sačuvaj sve datoteke u usluzi OneDrive, Microsoft ", a zatim pritisnite taster ENTER.

Čuvanje slike u ovoj liniji

Možete da sačuvate sliku koja je umetnuta u telo poruke na računar.

 1. Pronađite i otvorite e-poruku koja sadrži umetnu sliku koju želite da sačuvate na računaru.

 2. Pritisnite taster SR + taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: "Image".

 3. Pritisnite Alt+Enter. Slika se otvara u zasebnom prozoru.

 4. Pritiskajte kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete "Preuzmi", a zatim pritisnite taster ENTER. Čujete obaveštenje.

 5. Da biste išli na dijalog obaveštenja, pritisnite kombinaciju tastera ALT + N. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "dugme" Sačuvaj ", a zatim pritisnite taster ENTER.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu Outlook mail

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×