Korišćenje čitača ekrana za čuvanje dokumenta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za čuvanje dokumenta u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word sa tastature i čitač ekrana da biste sačuvali dokumente lokalno ili na deljenoj lokaciji, a ih sačuvate u drugom formatu datoteke. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

U ovoj temi

Čuvanje dokumenta lokalno

Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + S da biste sačuvali promene koje ste napravili u dokument, ako je Automatsko čuvanje nije omogućen.

Takođe, možete da preimenujete dokument, sačuvajte ga u drugom formatu datoteke ili ga sačuvajte na drugoj lokaciji.

 1. Da biste sačuvali dokument pod drugim imenom ili na drugoj lokaciji ili u drugom formatu datoteka, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, A.

 2. Da biste izabrali Sačuvaj lokaciju, pritisnite karticu ključne jednom, a zatim pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete lokaciju na koju želite.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Ovde unesite ime datoteke“ i otkucajte željeno ime.

 4. Pritisnite taster Tab. Čućete: „Sačuvaj kao tip Word dokument zvezdica tačka docx“.

 5. Ako želite da promenite tip datoteke, pritisnite taster RAZMAKNICA, a zatim pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete datoteke otkucajte koje želite. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje lokacije za čuvanje na mreži

OneDrive je dostupna odmah kada počnete da koristite Word, ali možda ćete morati da ručno dodate SharePoint lokaciju pre nego što možete da sačuvate tamo.

 1. Da biste dodali Sačuvaj lokaciju, pritisnite taster Alt + F, A, A. Čujete: „Čuvanje funkcije, izabrana, dodajte mesto”. Uz JAWS, čujete: „Dodaj mesto na kartici”.

 2. Pritisnite taster Y, 2 da biste izabrali opciju SharePoint lokacije i zatim pritisnite taster Enter.

 3. Kada se to od vas zatraži, otkucajte adresu e-pošte koju koristite na vašoj SharePoint lokaciji, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Kada se to od vas zatraži, otkucajte lozinku, a zatim pritisnite taster Enter.

Lokacija je sada dostupna u dijalogu " Sačuvaj kao " u Word.

Čuvanje dokumenta u usluzi OneDrive ili sistemu SharePoint

Pre nego što možete, na primer, da delite dokument putem OneDrive ili SharePoint, morate da ga sačuvate na jednu od ovih lokacija.

 1. Otvorite dokument koji želite da delite.

 2. Da biste otvorili meni " Sačuvaj kao ", pritisnite tastere Alt + F, A. Čujete: „Sačuvaj kao”.

 3. Pritisnite taster Tab da biste prešli na okno Sačuvaj kao .

 4. Da biste premestili OneDrive ili SharePoint lokaciju na listi Sačuvaj kao , pritisnite nagore i strelicom nadole dok ne čujete ime lokacije koju želite, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se menja u listu fascikli za lokaciju koju ste izabrali.

 5. Idite na lokaciju fascikle koje želite, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili dijalog " Sačuvaj kao ". Fokus se premešta u polje Ime datoteke .

 6. U polju Ime datoteke otkucajte ili uredite ime dokumenta.

 7. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Kada se dokument sačuva na deljenoj lokaciji, možete da pozovete druge kako bi radili na njemu.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog čuvanja

Napomena: Automatsko čuvanje dostupna je samo ako je dokument sačuvan na OneDrive ili SharePoint Online.

 1. Pritisnite taster Alt da biste premestili fokus na glavnoj traci.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Tab dok ne čujete trenutni status Automatsko čuvanje, praćeno „Automatsko čuvanje dugme”.

 3. Pritisnite taster Enter da biste se prebacivali Automatsko čuvanje ili isključite.

Čuvanje dokumenta kao PDF datoteke

Sačuvajte dokument kao PDF, kako biste mogli da ga delite putem više kanala.

 1. Da biste otvorili meni " Sačuvaj kao ", pritisnite tastere Alt + F, A. Čujete: „Sačuvaj kao”.

 2. Pritisnite taster Tab da biste se premestili u oknu Sačuvaj kao .

  Dijalog ukazuje na istoj lokaciji na kojoj ste sačuvali Word dokumente prethodno, na Računaru ili lokacije na mreži. Za uputstva o tome kako da promenite lokaciju, pogledajte uputstva za Čuvanje dokumenta u OneDrive ili SharePoint.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Sačuvaj kao tip, Word dokument, zvezdica tačka docx“, a zatim pritisnite razmaknicu. Otvara se lista podržanih tipova datoteka.

 4. Na listi pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „PDF“, a zatim pritisnite razmaknicu. Čućete: „Sačuvaj kao tip, PDF“.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Korišćenje Word za Android sa TalkBack, čitač ugrađene Android ekrana, sačuvajte dokument u OneDrive ili SharePoint, sačuvajte kopiju dokumenta od lokacije na mreži na uređaj ili preimenovanje dokumenta.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje lokacije za čuvanje na mreži

OneDrive je dostupna odmah kada počnete da koristite Word za Android, ali možda ćete morati da ručno dodate SharePoint lokaciju pre nego što možete da sačuvate tamo.

 1. U dokumentu, prevucite ulevo dok ne čujete „Datoteku dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Meni "datoteka", otvorena”.

 2. Brzo prevucite do čujete: „Sačuvaj kao, dugme”. Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 3. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Dodaj mesto, dokumente, povezivanje sa skladišta u oblaku” i zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „SharePoint dugmeta”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Primer veze lokacije SharePoint čujete. Dodirnite dvaput ekrana.

 6. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali URL SharePoint lokacije. Da biste zatvorili tastaturu, brzo prevucite nadole onda levo. Možete da nalepite URL adresu u polju za tekst.

 7. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme "Prosledi”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Ako budete upitani, dvaput dodirnite ekran i otkucajte e-adresu koristite sa SharePoint lokaciji. Da biste zatvorili tastaturu, brzo prevucite nadole onda levo.

 9. Prevucite nadesno dok ne čujete „Lozinku, uređujete”, i zatim dvaput dodirnite ekran. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucajte lozinku. Da biste zatvorili tastaturu, brzo prevucite nadole onda levo.

 10. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Prijavljivanje dugmeta” i zatim dvaput dodirnite ekran. Novu lokaciju za čuvanje sada je dostupna na listi Sačuvaj lokacije.

Čuvanje dokumenta u usluzi OneDrive

 1. U dokumentu, prevucite ulevo dok ne čujete „Datoteku, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Sačuvaj kao dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete ime dokumenta, praćeno „Uredi polje”.

 3. Ako želite da promenite ime datoteke, dvaput dodirnite ekran da biste otvorili tastaturu na ekranu. Prvo koristite tastaturu da biste izbrisali staro ime, a zatim otkucajte novo ime datoteke. Kada završite, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno da biste pregledali opcije lokacije za čuvanje dok ne pronađete OneDrive nalog, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „dugme "”Sačuvaj”. Dvaput dodirnite ekran da biste sačuvali dokument. Nakon čuvanja, zatvara se meni " datoteka " i daje fokusa na dokument.

Savet: Kada dokument sačuvate u usluzi OneDrive, tu će se čuvati sve promene kada izaberete stavku Sačuvaj, osim ako dokument ne sačuvate na novoj lokaciji.

Prebacivanje između automatskog ili isključivanje

Automatsko čuvanje se automatski uključuje kada sačuvate datoteku da biste OneDrive ili SharePoint.

 1. U prikazu za Uređivanje dokumenta, prevucite ulevo dok ne čujete „Datoteku, dugme” i zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Dugme postavke”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Automatsko čuvanje, Automatsko čuvanje datoteke”, iza „Na” ili „Isključeno”.

 4. Dvaput dodirnite ekran da biste se prebacivali Automatsko čuvanje ili isključite.

 5. Da biste se vratili na prikaz za Uređivanje , brzo prevucite nadole onda levo.

Napomena: Ako ste promenili Automatsko čuvanje isključena, morate da sačuvate dokument sami. U dokumentu, brzo prevucite nalevo ili nadesno sve dok ne čujete „dugme "”Sačuvaj”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Sačuvajte kopiju na uređaj

Možete da sačuvate kopiju dokumenta na uređaju.

 1. U prikazu za Uređivanje dokumenta, brzo prevucite nadesno ili nalevo do TalkBack objavljuje: „Dugme datoteka”. Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Otvara se meni " datoteka ".

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Sačuvaj kao dugme” i dvaput dodirnite ekran. Meni " Sačuvaj kao " se otvara sa fokusom na polju ime datoteke.

 3. Fokus se premešta na tekstualno polje imena nove datoteke. Ako želite novo ime za dokument, otkucajte ga pomoću tastature na ekranu.

 4. Prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Ovaj uređaj, dokumente”, i zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite ulevo dok ne pronađete fasciklu u koju želite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste sačuvali kopiju dokumenta, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Sačuvaj’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Kopija je sačuvana.

Preimenovanje dokumenta

 1. U prikazu UređivanjeWord dokumenta brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok TalkBack ne najavi: „Dugme ’Datoteka’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Otvara se meni Datoteka.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok TalkBack ne najavi: „Dugme ’Sačuvaj’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Čućete: „Zatvoren je meni ’Sačuvaj datoteku’“.

 3. Da biste ime dokumenta, prevucite udesno dok ne čujete „Preimenovanje ovo dugme datoteke” i dvaput dodirnite ekran. Otkucajte ime za dokument pomoću na tastaturi na ekranu. Da biste sačuvali novo ime, prevucite jednim prstom na dnu ekrana dok ne čujete „Gotovo”, zatim uzorke (i dodirnuti ekrana ako je potrebno). Datoteka je preimenovana.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Koristite Word za Windows Phone 10 Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, sačuvajte dokument u OneDrive, sačuvajte kopiju dokumenta na uređaj ili preimenovanje dokumenta.

Napomene: 

U ovoj temi

Čuvanje dokumenta u usluzi OneDrive ili sistemu SharePoint

 1. U dokumentu koji želite da sačuvate brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Datoteka’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 2. Otvara se okno i čujete: „Okno stranice ’Backstage’, dugme ’Vrati se’“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Sačuvaj’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 3. Otvara se dijalog " Sačuvaj ". Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Sačuvaj kopiju ove datoteke, dugme” i dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime lokacije na kojoj želite da sačuvate, kao što je „OneDrive“ i dvaput dodirnite da biste je izabrali.

  Ako još niste prijavljeni, OneDrive ili SharePoint traži da se prijavite.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime fascikle u kojoj ili lokacije na kojoj želite da sačuvate i dvaput dodirnite ekran da biste je otvorili.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Dalje’ na traci sa aplikacijama“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 7. Otvara se dijalog UNOS IMENA DATOTEKE.

  Ako želite da promenite ime datoteke, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete trenutno ime dokumenta i dvaput dodirnite ekran da biste počeli da uređujete. Otkucajte novo ime pomoću tastature na ekranu. Kada završite, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Obeležja i kontejneri“, a zatim brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Traka sa aplikacijama“. Brzo prevlačite nadole dok ne čujete „Stavke“ i uzastopno brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Dugme trake sa aplikacijama ’Sačuvaj kopiju’“.

 8. Dvaput dodirnite ekran da biste sačuvali dokument.

Čuvanje Word dokumenta kao PDF datoteke

Da biste sačuvali Word dokumenta u PDF formatu, koristite funkciju izvoza u Word Mobile.

 1. U Word dokumentu brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok Narator ne najavi: „Dugme ’Datoteka’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 2. Otvara se okno i čujete: „Okno stranice ’Backstage’, dugme ’Vrati se’“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 3. Otvara se dijalog " Sačuvaj ". Prevucite nadesno dok ne čujete „Izvoz ovo dugme datoteka”, a dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime lokacije na kojoj želite da sačuvate, kao što je „OneDrive“ i dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime fascikle u kojoj želite da sačuvate i dvaput dodirnite ekran da biste je otvorili.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dalje’ na traci sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 7. Otvara se dijalog UNOS IMENA DATOTEKE. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kombinovani okvir ’Tip datoteke, OpenDocument tekst’“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili listu opcija i brzo prevucite nadesno. Narator najavljuje: „PDF, 2 od 2“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 8. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Izvezi’ na traci sa aplikacijama“. Dvaput dodirnite ekran da biste izvezli dokument.

  Ako se pojavi dijalog za potvrdu koji traži da dozvolite konvertovanje datoteka na mreži, dvaput dodirnite ekran da biste ga dozvolili.

  Dokument je izvezen i sačuvan kao PDF na lokaciji koju ste izabrali. Vraćate se na dijalog Čuvanje sa fokusom na imenu datoteke.

Sačuvajte kopiju na uređaj

Možete da sačuvate kopiju dokumenta na uređaju ili drugu lokaciju na OneDrive.

 1. U dokumentu otvorite meni Čuvanje. Zatim brzo prevlačite nadesno dok Narator ne najavi: „Sačuvaj kopiju ove datoteke“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Otvara se iskačući prozor Izbor aplikacije.

 2. Da biste izabrali lokaciju za čuvanje, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne pronađete lokaciju na kojoj želite da sačuvate, kao što je telefon („Ovaj uređaj, 1 od 2“) ili lokacija u usluzi OneDrive („OneDrive, 2 od 2“). Narator najavljuje lokacije kako se krećete. Kada se nađete na lokaciji na kojoj želite da čuvate, dvaput dodirnite ekran. Ako postoje fascikle koje treba otvoriti, brzo prevucite nadesno dok se nalazite na fascikli, a zatim dvaput dodirnite da biste je otvorili.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Dalje’ na traci sa aplikacijama“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 4. Da biste sačuvali datoteku, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kopiju’ na traci sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Datoteka se čuva i fokus se premešta na dokument.

Preimenovanje dokumenta

 1. U prikazu za UređivanjeWord dokumenta, brzo prevucite nadesno ili nalevo do narator objavljuje: „Dugme datoteka”. Dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Otvara se meni " datoteka ".

 2. Brzo prevlačite nadesno dok Narator ne najavi: „Dugme ’Sačuvaj’“. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju. Otvara se meni Čuvanje.

 3. Da biste dali ime dokumentu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Preimenuj ovu datoteku’“ i dvaput dodirnite ekran. Otkucajte ime za dokument pomoću tastature na ekranu. Da biste sačuvali novo ime, dok ste na tastaturi brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Unesi“ i dvaput dodirnite ekran. Ime datoteke je promenjeno.

  Savet: Tastaturu možete da pronađete tako što ćete istražiti stavke na ekranu. Da biste ih istražili, postavite prst na ekran i prevlačite ga okolo. Narator najavljuje stavke kada stanete na njih. Da biste izabrali stavku, dok ste na stavci podignite prst i dodirnite dvaput ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa u dokumentu u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Word Online automatski čuva vaš posao u fasciklu OneDrive u oblaku. Možete da koristite Word Online pomoću tastature čitač ekrana za preuzimanje dokumenta iz OneDrive na računar ili preimenovanje dokumenta. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Word Online, preporučujemo da kao veb pregledač koristite Microsoft Edge. Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Word Online.

U ovoj temi

Preuzmite kopiju dokumenta na računaru

Promene koje izvršite u kopiji Word Online dokument na računaru, neće uticati na originalnu verziju u OneDrive. Možete da preuzmete dokument kao Word, PDF ili ODT datoteke.

 1. Otvorite Word Online dokument koji želite da preuzmete.

  Za uputstva o tome kako da otvorite i prijavite se u Word Online, pogledajte članak Otvaranje Word Online i prijavi se. Za uputstva o tome kako da otvorite dokument, idite na Otvaranje nedavnih dokumenata.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste preuzeli kopiju dokumenta u formatu Word , pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + F, A, C.

  • Da biste preuzeli kopiju dokumenta u PDF formatu, pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + F, A, P.

  • Da biste preuzeli kopiju dokumenta u formatu ODT, pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + F, A, t

  Čućete: „Dijalog, Microsoft Word Online“. Fokus je na dugmetu Preuzmi.

 3. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali. Zatvara dijalog. Čujete: „obaveštenje o tekst. Šta želite da uradite sa”, praćeno imena dokumenta.

 4. Pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + N. Čujete: „Dugmeta otvori”.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Sačuvaj”, a zatim pritisnite taster Enter. Datoteka je preuzeta u fasciklu "preuzimanja" na računaru.

Čuvanje dokumenta na drugu lokaciju

 1. U dokumentu, pritisnite taster Alt + Windows Logotip ključnih + F, A, A. Otvara se dijalog " Sačuvaj kao ".

 2. Fokus se postavlja na polje " Name " u dijalogu Sačuvaj kao . Otkucajte novo ime datoteke ako je potrebno.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Sačuvajte na dugme druge fascikle”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste otvorili dijalog "Izbor fascikle".

 4. Da biste izabrali na novu lokaciju da biste sačuvali datoteku, pritisnite taster Tab dok ne čujete ime fasciklu koju želite, ili „Nova fascikla”. Kada čujete na željenu opciju, pritisnite taster RAZMAKNICA. Ako ste izabrali „Nova fascikla”, otkucajte ime za novu fasciklu, a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Kreiraj”, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme "”Sačuvaj”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste sačuvali dokument.

Preimenovanje dokumenta

 1. U dokumentu, pritisnite tastere Alt + Windows Logotip ključnih + F, A, R. Otvara se dijalog " Preimenuj ". Fokus je na polju za tekst ime .

 2. Otkucajte novo ime datoteke.

 3. Pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme u redu”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste preimenovali datoteku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija programa Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×