Korišćenje čitača ekrana za čitanje ili dodavanje beležaka govornika i komentara u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za čitanje ili dodavanje beležaka govornika i komentara u programu PowerPoint

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite PowerPoint sa tastature i čitač ekrana da biste dodali i pročitajte napomene u prezentaciji PowerPoint . Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da koristite beleške govornika da biste dodali podsetnike ili teme za izlagača i koristite komentare da date povratne informacije o njihove prezentacije sa kolegama.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje beležaka govornika

Dodajte beleške govornika u prezentaciju da biste korisnicima ispričali priču izvan sadržaja slajda. Beleške govornika možete da koristite i kao privatne podsetnike za sadržaj slajda.

 1. Da biste prikazali okno Beleške, u normalnom prikazu pritisnite Alt+W, P, N.

 2. Na slajdu gde želite da dodate beleške, pritisnite taster F6 dok se ne čujete: „Slajd beleške”.

 3. Otkucajte beleške.

 4. Da biste izašli iz okna Beleške, pritisnite taster F6.

Čitanje beležaka govornika

Možete čuti da li slajd ima napomene i slušanje beleške.

 1. U normalnom prikazu, pritisnite taster F6 dok se ne čujete, „Sličice”.

 2. Pritisnite nagore ili nadole sa strelicama sve dok ne čujete naslov ili broj slajda i njegov položaj u listi slajdova. Ako postoje beleške govornika na slajdu, čujete: „Ima beleške”.

 3. Da biste prikazali okno za Napomene , pritisnite tastere Alt + W, P, N.

 4. Pritisnite taster F6 dok se ne čujete „Slajda beleške”, a zatim pritisnite taster SR ključnih + R da biste preslušali poruku.

Dodavanje komentara

Ako, na primer, pregledate tuđi rad, možete da dodate komentare na slajdove.

Ako želite da komentarišete određeni deo teksta ili objekta, najpre je izaberite. Da biste saznali kako da izaberete u PowerPoint pomoću tasterskih prečica, pogledajte Korišćenje tasterskih prečica za kreiranje PowerPoint prezentacije.

 1. Na slajdu, u normalnom prikazu, kada čujete deo teksta ili objekat koji želite da komentarišete, pritisnite tastere Alt+R, C. Otvoriće se okno Komentari.

 2. Otkucajte komentar i pritisnite taster Enter da biste je sačuvali.

 3. Da biste izašli iz okna Komentari, pritisnite taster Esc.

 4. Da biste zatvorili okno Komentari, pritisnite Alt+R, P, P.

Čitanje komentara

Možete čuti da li slajd ima komentare i poslušajte komentare.

 1. U normalnom prikazu, pritisnite taster F6 dok se ne čujete, „Sličice”.

 2. Pritisnite taster F6 i nagore ili nadole sa strelicama sve dok ne čujete naslov ili broj slajda i njegov položaj u listi slajdova. Ako postoje komentari na slajdu, čujete: „Sadrži komentare”.

 3. Da biste otvorili okno Komentari , pritisnite tastere Alt + R, P, P. Čujete: „Komentara na slajd”.

  Ako okno " Komentari " je već otvoren, pritisnite taster F6 ili Shift + F6 dok se ne čujete: „Komentara na slajd”.

 4. Pritisnite taster SR taster nadesno ili nalevo taster sa strelicom da biste se kretali kroz komentare. Čitača ekrana čita komentare sletanja na njima.

 5. Da biste zatvorili okno Komentari, pritisnite Alt+R, P, P.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Čuvanje prezentacije pomoću čitača ekrana u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste dodali i pročitali beleške govornika ili komentare u prezentaciji. Uz beleške govornika možete da dodate podsetnike ili teme za izlagača. Pomoću komentara možete kolegama pružiti povratne informacije o prezentacijama.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje beleški govornika

Možete da koristite beleške govornika kao privatne podsetnike za ono što treba da kažete tokom prezentovanja slajdovima korisnicima.

 1. Na slajdu gde želite da dodate beleške govornika, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Beleške’“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se tekstualno polje Beleške.

 2. Da biste otišli na tekstualno polje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Beleške slajda“.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste počeli da dodajete beleške.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali beleške.

 5. Kada završite, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tekstualno polje.

Čitanje beležaka govornika

Kada pregledate listu slajdova u prikazu sličica, TalkBack će vam reći ako slajd sadrži beleške. Čućete broj i naslov slajda, praćene rečima „sadrži beleške“. Da biste pročitali beleške, morate da otvorite slajd u prikazu za uređivanje. Kada izlažete projekciju slajdova, možete da koristite prikaz za izlagača da biste pročitali beleške.

Čitanje beležaka govornika u prikazu za uređivanje

 1. Da biste otvorili slajd sa komentarima u prikazu za uređivanje, dvaput dodirnite ekran kada dođete do slajda. Čućete: „Dugme ’Uredi’“.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu za uređivanje.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Beleške’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Otvara se tekstualno polje Beleške. Da biste pročitali beleške, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Beleške slajda“ praćeno beleškama govornika za slajd.

 5. Da biste zatvorili polje Beleške, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ‘Zatvori’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Čitanje beležaka govornika prilikom izlaganja projekcije slajdova

 1. U prikazu sličica ili prikazu za uređivanje, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Predstavi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni slajd, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste pročitali beleške, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Beleške slajda“ praćeno beleškama za slajd.

Dodavanje komentara

Ako, na primer, radite sa drugima na prezentaciji ili pregledate tuđi rad, možete da dodate komentare na slajdove.

 1. Na slajdu gde želite da dodate komentare, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Novi komentar’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se tekstualno polje Komentari.

 2. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali beleške.

 3. Kada završite, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tekstualno polje.

Čitanje komentara

Kada pregledate listu slajdova u prikazu sličica, TalkBack će vam reći ako slajd sadrži komentare. Čućete broj i naslov slajda, praćene rečima „sadrži komentare“. Da biste pročitali komentare, morate da otvorite slajd u prikazu za uređivanje.

 1. Da biste otvorili slajd sa komentarima u prikazu za uređivanje, dvaput dodirnite ekran kada dođete do slajda. Čućete: „Dugme ’Uredi’“.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu za uređivanje.

 3. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Nije uključen prekidač ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete „Meni ’Kartica’”, a zatim i trenutno izabranu karticu.

 4. Dodirnite dvaput ekran da biste otvorili meni sa karticama.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kartica ’Redigovanje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prethodno’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se okno Komentari.

 7. Brzo prevlačite nadesno da biste pročitali sve komentare na izabranom slajdu, jedan po jedan.

 8. Da biste zatvorili okno Komentari, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Zatvori’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint Mobile Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste dodali i pročitali beleške govornika u prezentaciju kao podsetnike ili teme za izlagača. Takođe možete da čitate komentara kolege date o prezentaciji.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje beleški govornika

Možete da koristite beleške govornika kao privatne podsetnike za ono što treba da kažete tokom prezentovanja slajdovima korisnicima.

 1. Dok uređujete slajda u PowerPoint Mobile, prevucite udesno sve dok ne čujete „Beleške”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se okno za Napomene .

 2. Da biste premestili u okno za Napomene , prevucite ulevo dok ne čujete „Slajda beleške”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali beleške.

 4. Da biste zatvorili okno sa beleškama kada završite, brzo prevucite ulevo dok ne čujete „Zatvaranje”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Čitanje beležaka govornika

Možete da slušate beleške koje su dodate na slajd.

 1. Dok uređujete slajda u PowerPoint Mobile, brzo prevucite do čujete: „Beleške”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se okno za Napomene .

 2. Da biste premestili u okno za Napomene , prevucite ulevo dok ne čujete „Slajda beleške”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste pročitali beleške, brzo prevucite nadole sa tri prsta.

 4. Da biste zatvorili okno sa beleškama kada završite, brzo prevucite ulevo dok ne čujete „Zatvaranje”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Čitanje komentara

Možete da pročitate komentare koje drugi ostalo za vas u prezentaciji. Da biste dodali komentare u prezentaciju, prebacivanje na punu verziju programa PowerPointili koristite PowerPoint Online.

 1. Dok uređujete slajda, prevucite udesno sve dok ne čujete „Više opcija”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Birač tabulatora”, praćeno trenutno izabrane kartice, na primer, „Početak”.

 3. Da biste otvorili meni "kartice", dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Redigovanje”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „Dalje”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevucite nalevo da biste pročitali sve komentare u izabrani slajd jednu po jednu, počevši od najnovije komentar.

 7. Da biste zatvorili okno " Komentari ", brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Zatvaranje”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Koristite PowerPoint Online sa tastature i čitač ekrana da biste dodali i pročitajte napomene ili komentara u prezentaciji. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da koristite beleške govornika, da biste dodali podsetnike ili teme za izlagača i koristite komentare da date povratne informacije o njihove prezentacije sa kolegama.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint Online.

U ovoj temi

Dodavanje beleški govornika

Dodajte beleške govornika u prezentaciju da biste korisnicima ispričali priču izvan sadržaja slajda. Beleške govornika možete da koristite i kao privatne podsetnike za sadržaj slajda.

 1. Da biste prikazali okno za Napomene u normalnom prikazu, pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, W, P, N.

 2. Na slajdu gde želite da dodate beleške, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete: „Slajd beleške”.

 3. Otkucajte beleške.

 4. Da biste izašli iz okna sa napomenama , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6.

Čitanje beležaka govornika

Možete čuti da li slajd ima napomene i slušanje beleške.

 1. U normalnom prikazu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete broj slajda i njegov položaj u listi slajdova.

 2. Pritisnite nagore ili strelica nadole da biste pregledali listu slajdovi. Ako postoje beleške govornika na slajdu, čujete: „Ima beleške”.

 3. Da biste prikazali okno za Napomene , pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, W, P, N.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete „Slajda beleške”, a zatim pritisnite taster SR ključnih + R da biste preslušali poruku.

Add comments

Ako, na primer, pregledate tuđi rad, možete da dodate komentare na slajdove.

 1. Na slajdu u normalnom prikazu, kada čujete deo teksta ili objekat koji želite da komentarišete, pritisnite taster Alt + taster sa Windows logotipom, R, C1. Otvara se okno Komentari . Čujete: „@mention ili Započni razgovor”.

 2. Unesite komentar. Možete da pritisnete Enter da biste započeli novi red.

 3. Da biste sačuvali na komentar, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Objave”, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Da biste napustili okno sa komentarima , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6.

 5. Da biste zatvorili okno sa komentarima , pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, R, P, P.

Čitanje komentara

Možete čuti da li slajd ima komentare i poslušajte komentare.

 1. U normalnom prikazu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete broj slajda i njegov položaj u listi slajdova.

 2. Pritisnite nagore ili strelica nadole da biste pregledali listu slajdovi. Ako postoje beleške govornika na slajdu, čujete: „Sadrži komentare”.

 3. Da biste otvorili okno Komentari , pritisnite tastere Alt + taster sa Windows logotipom, R, P, P. Čujete:”„Okno”Komentari”.

  Ako okno " Komentari " je već otvoren, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 ili Ctrl + Shift + F6 dok se ne čujete:”„Okno”Komentari”.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Komentar”. Koristite nagore i nadole tastere sa strelicama za premeštanje između komentar kartice i tastere STRELICA NALEVO ili nadesno da biste se kretali kroz komentare u svakoj kartici. Čitača ekrana čita komentare sletanja na njima.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Tasterske prečice u programu PowerPoint Online

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija PowerPoint

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×