Korišćenje čitača ekrana za čitanje ili dodavanje beležaka govornika i komentara u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za čitanje ili dodavanje beležaka govornika i komentara u programu PowerPoint

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite PowerPoint 2016 uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste dodavali i čitali beleške govornika u PowerPoint 2016 prezentaciji. Uz beleške govornika možete da dodate podsetnike ili teme za izlagača. Kada je u prikazu otvoreno okno Beleške ili Komentari, čitač ekrana može da čita beleške i komentare.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje beleški govornika

Dodajte beleške govornika u prezentaciju da biste korisnicima ispričali priču izvan sadržaja slajda. Beleške govornika možete da koristite i kao privatne podsetnike za sadržaj slajda.

 1. Da biste prikazali okno Beleške, u normalnom prikazu pritisnite Alt+W, P, N.

 2. Na slajdu gde želite da dodate beleške, pritisnite taster F6 dok ne čujete: „Okno za beleške slajda ili beleške slajda”.

 3. Otkucajte beleške.

 4. Da biste izašli iz okna Beleške, pritisnite taster F6.

Čitanje beležaka govornika

 1. Da biste čuli ako slajd sadrži beleške, u normalnom prikazu pritisnite taster F6 i taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete naslov ili broj slajda i njegovo mesto na listi slajdova. Ako su beleške govornika na slajdu, čućete: „Sadrži beleške“.

  Savet: Fokus uvek počinje na samom slajdu. Svaki put kada pritisnete taster F6, fokus se premešta na okno Komentari, statusnu traku i dugmad za zumiranje, traku, okno Beleške i sličicu. Da biste se pomerali kroz oblasti u drugom smeru, pritisnite Shift+F6.

 2. Da biste prikazali okno Beleške, u normalnom prikazu pritisnite Alt+W, P, N.

 3. Pritisnite taster F6 dok ne čujete „Okno stranice sa beleškama” ili „Beleške slajdova”, a zatim pritisnite taster Caps Lock+M da biste preslušali belešku.

Dodavanje komentara

Ako, na primer, pregledate tuđi rad, možete da dodate komentare na slajdove.

Ako želite da komentarišete određeni deo teksta ili objekta, izaberite ga. Da biste saznali kako se vrši izbor u programu PowerPoint 2016 pomoću tasterskih prečica, pogledajte članak Korišćenje tasterskih prečica za kreiranje PowerPoint prezentacija.

 1. Na slajdu, u normalnom prikazu, kada čujete deo teksta ili objekat koji želite da komentarišete, pritisnite tastere Alt+R, C. Otvoriće se okno Komentari.

 2. Otkucajte komentar.

 3. Da biste brzo dodali novi komentar, u oknu Komentari pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme ‘Novi komentar’”, a zatim pritisnite taster razmaknica. Otkucajte novi komentar.

 4. Da biste izašli iz okna Komentari, pritisnite taster Esc.

 5. Da biste zatvorili okno Komentari, pritisnite Alt+R, P, P.

Čitanje komentara

 1. Da biste čuli ako slajd sadrži komentare, u normalnom prikazu pritisnite taster F6 i taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete naslov ili broj slajda i njegovo mesto na listi slajdova. Ako su komentari na slajdu, čućete: „Sadrži komentare“.

 2. Da biste otvorili okno Komentari, pritisnite Alt+R, P, P. Čućete: „Dugme ‘Novi komentar’“.

  Ako je okno Komentari već otvoreno, pritisnite F6 ili Shift+F6 dok ne čujete: „Dugme ‘Novi komentar’“.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ‘Dalje’“.

 4. Da biste prešli na prvi komentar i preslušali ga, pritisnite razmaknicu. Da biste prešli na komentar, preslušali ga i odgovorili na njega, pritisnite taster Tab.

 5. Ako postoji više komentara na jednom slajdu, da biste prešli na sledeći komentar ili nit komentara, pritisnite taster sa strelicom nadole.

 6. Da biste zatvorili okno Komentari, pritisnite Alt+R, P, P.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Čuvanje prezentacije pomoću čitača ekrana u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste dodali i pročitali beleške govornika ili komentare u prezentaciji. Uz beleške govornika možete da dodate podsetnike ili teme za izlagača. Pomoću komentara možete kolegama pružiti povratne informacije o prezentacijama.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu PowerPoint za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za PowerPoint za Android

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Dodavanje beleški govornika

Možete da koristite beleške govornika kao privatne podsetnike za ono što treba da kažete tokom prezentovanja slajdovima korisnicima.

 1. Na slajdu gde želite da dodate beleške govornika, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Beleške’“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se tekstualno polje Beleške.

 2. Da biste otišli na tekstualno polje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Beleške slajda“.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste počeli da dodajete beleške.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali beleške.

 5. Kada završite, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tekstualno polje.

Čitanje beležaka govornika

Kada pregledate listu slajdova u prikazu sličica, TalkBack će vam reći ako slajd sadrži beleške. Čućete broj i naslov slajda, praćene rečima „sadrži beleške“. Da biste pročitali beleške, morate da otvorite slajd u prikazu za uređivanje. Kada izlažete projekciju slajdova, možete da koristite prikaz za izlagača da biste pročitali beleške.

Čitanje beležaka govornika u prikazu za uređivanje

 1. Da biste otvorili slajd sa komentarima u prikazu za uređivanje, dvaput dodirnite ekran kada dođete do slajda. Čućete: „Dugme ’Uredi’“.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu za uređivanje.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Beleške’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Otvara se tekstualno polje Beleške. Da biste pročitali beleške, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Beleške slajda“ praćeno beleškama govornika za slajd.

 5. Da biste zatvorili polje Beleške, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ‘Zatvori’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Čitanje beležaka govornika prilikom izlaganja projekcije slajdova

 1. U prikazu sličica ili prikazu za uređivanje, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Predstavi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni slajd, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste pročitali beleške, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Beleške slajda“ praćeno beleškama za slajd.

Dodavanje komentara

Ako, na primer, radite sa drugima na prezentaciji ili pregledate tuđi rad, možete da dodate komentare na slajdove.

 1. Na slajdu gde želite da dodate komentare, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Novi komentar’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se tekstualno polje Komentari.

 2. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali beleške.

 3. Kada završite, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tekstualno polje.

Čitanje komentara

Kada pregledate listu slajdova u prikazu sličica, TalkBack će vam reći ako slajd sadrži komentare. Čućete broj i naslov slajda, praćene rečima „sadrži komentare“. Da biste pročitali komentare, morate da otvorite slajd u prikazu za uređivanje.

 1. Da biste otvorili slajd sa komentarima u prikazu za uređivanje, dvaput dodirnite ekran kada dođete do slajda. Čućete: „Dugme ’Uredi’“.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu za uređivanje.

 3. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Nije uključen prekidač ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete „Meni ’Kartica’”, a zatim i trenutno izabranu karticu.

 4. Dodirnite dvaput ekran da biste otvorili meni sa karticama.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kartica ’Redigovanje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prethodno’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se okno Komentari.

 7. Brzo prevlačite nadesno da biste pročitali sve komentare na izabranom slajdu, jedan po jedan.

 8. Da biste zatvorili okno Komentari, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Zatvori’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint Mobile uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste dodali i pročitali beleške govornika ili komentare u prezentaciji. Uz beleške govornika možete da dodate podsetnike ili teme za izlagača. Pomoću komentara možete kolegama pružiti povratne informacije o prezentacijama.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu PowerPoint Mobile potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za PowerPoint Mobile za Windows 10.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Dodavanje beleški govornika

Možete da koristite beleške govornika kao privatne podsetnike za ono što treba da kažete tokom prezentovanja slajdovima korisnicima.

 1. Na slajdu gde želite da dodate beleške govornika, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Beleške’“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se tekstualno polje Beleške.

 2. Da biste otišli na tekstualno polje, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Beleške slajda“.

 3. Dvaput dodirnite ekran da biste počeli da dodajete beleške. Čućete: „Napomene slajda, okno“.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali beleške.

 5. Da biste zatvorili tekstualno polje kada završite, brzo prevlačite prstom po gornjem desnom uglu ekrana dok ne čujete „Dugme ’Zatvori’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Čitanje beležaka govornika

Da biste saznali da li slajd sadrži beleške, a zatim pročitali beleške, morate da otvorite slajd u prikazu za uređivanje.

 1. Da biste otišli u prikaz za uređivanje, u prikazu sličica dvaput dodirnite ekran kada dođete do slajda. Čućete: „Kontekstualni meni, iskačući prozor, dugme ’Uredi’”.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu za uređivanje.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Beleške’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Otvara se okno Beleške. Da biste otišli na okno, brzo prevucite nalevo dok ne čujete: „Beleške slajda, dvaput dodirnite da biste postavili tekst na mesto umetanja“.

 5. Da biste pročitali beleške, brzo prevucite nadole pomoću tri prsta. Otvara se tekstualno polje Beleške i Narator čita beleške.

 6. Da biste zatvorili tekstualno polje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Zatvori’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje komentara

Ako, na primer, radite sa drugima na prezentaciji ili pregledate tuđi rad, možete da dodate komentare na slajdove.

 1. Na slajdu gde želite da dodate komentare, brzo prevucite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Novi komentar’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Komentari, tekst koji se može uređivati“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali beleške.

 4. Da biste zatvorili tekstualno polje kada završite, brzo prevlačite prstom po gornjem desnom uglu ekrana dok ne čujete „Dugme ’Zatvori’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Čitanje komentara

Da biste pročitali komentare, morate da otvorite slajd u prikazu za uređivanje.

 1. Da biste otišli u prikaz za uređivanje, u prikazu sličica dvaput dodirnite ekran kada dođete do slajda. Čućete: „Kontekstualni meni, iskačući prozor, dugme ’Uredi’”.

 2. Dvaput dodirnite ekran. Slajd se otvara u prikazu za uređivanje.

 3. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Novi komentar’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se okno Komentari.

 4. Brzo prevucite nadesno ili nalevo da biste pročitali sve komentare na izabranom slajdu, jedan po jedan, počev od najnovijeg komentara.

 5. Da biste zatvorili okno Komentari, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ‘Zatvori’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint Online uz tastaturu i čitač ekrana kao što je JAWS ili Narator, ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste dodali i pročitali beleške govornika ili komentare u prezentaciji. Uz beleške govornika možete da dodate podsetnike ili teme za izlagača. Pomoću komentara možete kolegama pružiti povratne informacije o prezentacijama.

Kada je u prikazu otvoreno okno Beleške ili Komentari, čitač ekrana može da čita beleške i komentare.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi PowerPoint Online.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite JAWS. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint Online.

U ovoj temi

Dodavanje beleški govornika

Prezentacije možete da uredite samo u prikazu za uređivanje. Uputstva potražite u članku Otvaranje prezentacije.

 1. U programu PowerPoint Online, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Beleška slajda, glavni orijentir“. Ako ne čujete „Beleška slajda, glavni orijentir“, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, W, P, N da biste otvorili okno Beleške.

 2. Otkucajte beleške govornika za trenutni slajd.

Čitanje beležaka govornika

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete trenutni broj i naslov slajda. Pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete broj željenog slajda. Ako slajd sadrži beleške, čućete: „Sadrži beleške“.

 2. Dok je okno Beleške otvoreno, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Beleška, slajda, glavni orijentir“.

 3. Pritisnite Caps Lock+M. Čitač ekrana čita belešku.

 4. Da biste zaustavili kontinuirano čitanje, pritisnite Ctrl.

Dodavanje komentara

Prezentacije možete da uredite samo u prikazu za uređivanje. Uputstva potražite u članku Otvaranje prezentacije.

 1. U programu PowerPoint Online, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Dugme ‘Umetni komentar’“. Ako ne čujete „Dugme ‘Umetni komentar’“, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, W, S, P, P da biste otvorili okno Komentari.

 2. Pritisnite taster ENTER. Čućete: „Novo, uređivanje“.

 3. Otkucajte komentar za trenutni slajd, a zatim pritisnite taster Enter.

Čitanje komentara

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete trenutni broj i naslov slajda. Pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete broj željenog slajda. Ako slajd sadrži komentare, čućete: „Sadrži komentare“.

 2. Dok je okno Komentari otvoreno, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Dugme ‘Umetni komentar’“.

 3. Pritisnite taster Tab da biste prešli na prvi komentar. Čitač ekrana čita komentar. Pritisnite taster Tab da biste se kretali kroz komentare i slušali ih.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Tasterske prečice u programu PowerPoint Online

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×