Korišćenje čitača ekrana za čitanje i uređivanje fusnota i endnota u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za čitanje i uređivanje fusnota i endnota u programu Word

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Word sa tastature i čitač ekrana za čitanje i prelazak fusnota i endnota u dokumentima Word . Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da dodate nove fusnote i endnote, kao i izmena konvertovanje i uklonite postojeće. Fusnote se obično pojavljuju na dnu stranice, a endnote na kraju dokumenta ili odeljka.

Napomene: 

U ovoj temi

Čitanje fusnote

Kada čitate dokument ili se krećete kroz njega, reference fusnote se automatski čitaju zajedno sa tekstom. Možete i brzo da dođete samo do fusnota u dokumentu i da ih čitate.

 1. Kada otvorite dokument koji sadrži fusnote, pritisnite kombinaciju tastera Alt + S da biste otvorili karticu reference .

 2. Da biste izabrali opciju Sledeću fusnotu , pritisnite O, N da biste prešli na sledeći broja reference fusnote u dokumentu.

  Savet: Da biste prešli na prethodni broj reference fusnote, pritisnite taster P.

 3. Da biste skočili na tekst fusnote na kraj stranice, pritisnite Alt + S, h Ako imate fusnote i endnote u dokumentu, Prikaži napomene prozora iskače. Pritisnite taster Enter da biste otišli na fusnote.

 4. Da biste započeli čitanje fusnote, pritisnite SR ključnih + R.

 5. Da biste se vratili trenutnog broja reference fusnote u telu teksta dokumenta, pritisnite tastere Alt + S, h

Čitanje endnote

Kada čitate dokument ili se krećete kroz njega, reference endnote se automatski čitaju zajedno sa tekstom. Možete brzo da dođete samo do endnota u dokumentu i da ih čitate.

 1. Kada otvorite dokument koji sadrži endnote, pritisnite kombinaciju tastera Alt + S da biste otvorili karticu reference .

 2. Da biste izabrali opciju Sledeću fusnotu pritisnite O, X da biste otišli na sledeću endnotu referentnu oznaku u dokumentu.

  Savet: Da biste prešli na prethodnu oznaku reference fusnote, pritisnite taster V.

 3. Da biste skočili na tekst endnote na kraj dokumenta, pritisnite kombinaciju tastera ALT + S, h Ako imate fusnote i endnote u dokumentu, Prikaži napomene prozora iskače. Pritisnite taster sa strelicom Shift + Tab + strelica nadole, a zatim pritisnite taster Enter da biste otišli na endnote.

 4. Da biste započeli endnota za čitanje, pritisnite SR ključnih + R.

 5. Da biste se vratili na trenutnom endnotu referentnu oznaku u dokument tela teksta, pritisnite tastere Alt + S, h

Prelazak na fusnotu ili endnotu

Tokom čitanja dokumenta pomoću čitača ekrana možete da premestite i iz referencu fusnote ili endnote.

 1. Kada otvorite dokument koji ima fusnota ili endnota, postavite kursor na fusnotu ili referencu endnote. Narator objavljuje: „Referenca fusnote” ili „Referenca Endnote”.

 2. Da biste premestili tekst referenca fusnote na kraj stranice, pritisnite taster SR taster Insert. Narator objavljuje referencu fusnote ili endnote, kao što su „Fusnota 1”.

 3. Da biste pročitali fusnote ili endnote, pritisnite SR ključnih + R.

 4. Da biste se vratili na originalnu oznaku fusnote ili endnote u dokumentu tela teksta, pritisnite taster SR ključnih + Shift + Insert.

Dodavanje fusnote

Word umeće oznaku reference u telu teksta i dodaje tekst referenca fusnote na dnu stranice.

 1. Nakon otvaranja dokumenta, postavite kursor gde želite da umetnete u fusnotu.

 2. Da biste otvorili karticu Reference, pritisnite tastere Alt + S.

 3. Da biste izabrali opciju Umetni fusnotu , pritisnite taster F. narator objavljuje referentni broj ili oznaku dodali u tekst i fokus se premešta na dnu stranice.

 4. Pisanje teksta reference fusnote.

 5. Kada završite sa tekstom referenca, pritisnite Alt + S, H da biste se vratili mesta Umetanje referentnu oznaku fusnote u telu teksta dokumenta.

Dodavanje endnote

Word umeće oznaku reference u telu teksta i dodaje tekst referenca endnote na kraj dokumenta.

 1. Nakon otvaranja dokumenta, postavite kursor gde želite da umetnete endnotu.

 2. Da biste otvorili karticu Reference, pritisnite tastere Alt + S.

 3. Da biste izabrali opciju Umetni endnotu , pritisnite taster E. narator objavljuje referentnu oznaku ili broj dodali u tekst i fokus se premešta na kraj dokumenta.

 4. Pisanje teksta reference endnote.

 5. Kada završite sa tekstom referenca, pritisnite Alt + S, H da biste se vratili endnotu referentnu oznaku umetanja u dokument tela teksta.

Prilagođavanje fusnota i endnota

Možete da promenite način na koji se fusnote i endnote pojavljuju u dokumentu. Na primer, možete da promenite format brojeva ili mesto na kojem se tekst reference pojavljuje u dokumentu.

 1. Kada otvorite dokument koji ima fusnota ili endnota, pritisnite kombinaciju tastera Alt + S da biste otvorili karticu reference .

 2. Da biste otvorili dijalog Fusnote i endnote, pritisnite taster Q.

 3. U dijalogu možete izabrati:

  • Gde fusnote ili endnote će se pojaviti u dokumentu.

  • Format numerisanja da koristite za svaki.

  • Broj koji želite da biste započeli od.

  • Da li želite da koristite kontinuirani numerisanja za ceo dokument ili ponovo pokrenite u svakom odeljku.

  • Da li definisano promene se primenjuju na ceo dokument ili samo na odeljak u kom ste.

  Da biste išli kroz dijalog polja i dugmad, pritisnite taster Tab. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali po opcijama u polju i pritisnite taster Enter da biste izabrali neku opciju.

 4. Da biste primenili promene u dokument sa postojeće fusnota ili endnota, pritiskajte taster Tab dok ne dođete do dugmeta Primeni . Pritisnite razmaknicu da biste primenili promene u dokumentu i da biste zatvorili dijalog.

  Da biste primenili postavke dokument bez postojeće fusnota ili endnota, pritiskajte taster Tab dok ne dođete do dugmeta Umetni . Pritisnite razmaknicu da biste umetnuli fusnotu ili endnotu u dokumentu i da biste zatvorili dijalog.

Konvertujtovanje svih fusnota ili endnota

Možete li da konvertujete fusnote u endnote i obrnuto.

 1. Kada otvorite dokument koji ima fusnota ili endnota, pritisnite kombinaciju tastera Alt + S da biste otvorili karticu reference .

 2. Da biste otvorili dijalog Fusnote i endnote, pritisnite taster Q.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne dođete do dugmeta konvertujete , a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA da biste ga izabrali. Otvara se dijalog Konvertovanje napomena.

 4. U dijalogu Konvertovanje napomena koristite tastere sa strelicama da biste menjali izbore dok ne izaberete željenu opciju. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na dugme u redu i pritisnite taster RAZMAKNICA da biste ga izabrali. Dijalog " Konvertuj beleške " zatvara i fokus vraća u dijalogu fusnote i Endnote .

 5. U dijalogu je izabrano dugme Umetni. Pritisnite razmaknicu da biste konvertovali i zatvorili dijalog.

Brisanje fusnota ili endnota

Ako želite da uklonite fusnotu ili endnotu, izbrišite broj reference ili oznaku u telu teksta, a ne tekst reference fusnote ili endnote na kraju stranice, odeljka ili dokumenta. Ako uklonite referenca tekst, broj reference ili oznaku ostaje u dokumentu. Kada uklonite broj ili oznaku reference, napomena se potpuno uklanja i preostali brojevi ili oznake referenci se ažuriraju u skladu sa tim.

 1. Kada otvorite dokument koji ima fusnota ili endnota, pritisnite kombinaciju tastera Alt + S da biste otvorili karticu reference .

 2. Da biste izabrali fusnote ili endnote, pritisnite taster O i koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste pregledali opcije. Narator najavljuje tastere za stavke dok se pomerate.

 3. Da biste izabrali fusnotu ili endnotu, pritisnite odgovarajući taster, kao što su N za Sledeću fusnotu. Kursor se postavlja ispred oznake reference fusnote ili endnote u telu teksta.

 4. Da biste uklonili referencu, dvaput pritisnite taster Delete. Narator objavljuje: „Brisanje”.

  U JAWS, pritisnite taster Delete. JAWS objavljuje: „Izabrana razmak”. Zatim pritisnite taster Delete ponovo. Fusnota ili endnota je sada uklonjena.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje, čitanje i brisanje komentara u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word za Android sa TalkBack, čitaču ugrađene Android ekrana za čitanje i prelazak fusnota i endnota u dokumentima Word . Takođe možete da dodate nove fusnote i endnote, kao i oblikovanje i uklonite postojeće. Fusnote se obično pojavljuju na dnu stranice, a endnote na kraju dokumenta ili odeljka.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje fusnote

 1. U dokumentu, idite na lokaciju na kojoj želite da dodate fusnotu, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „nije potvrđen izbor u više opcija, prebacite se”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete „Meniju "kartica „,” praćeno trenutno izabrane kartice, na primer, „Home, potvrđen”.

 3. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni sa karticama.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Umetanje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „Napomena dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta fusnotama tekstualno polje i na ekranu se pojavi na dnu ekrana.

 6. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst fusnote.

Dodavanje endnote

 1. U dokumentu, idite na lokaciju na kojoj želite da dodate endnotu, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „nije potvrđen izbor u više opcija, prebacite se”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete „Meniju "kartica „,” praćeno trenutno izabrane kartice, na primer, „Home, potvrđen”.

 3. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni sa karticama.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Umetanje’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Endnote dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta u polju za tekst endnote i na ekranu se pojavi na dnu ekrana.

 6. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst endnote.

Prelazak i pročitajte fusnote ili endnote

 1. TalkBack objavljuje fusnota i endnota prilikom čitanja dokumenta. Čujete, na primer, „Referenca fusnote”, praćeno broj napomene. Da biste skočili na tekst fusnote ili endnote, dvaput dodirnite ekran.

  TalkBack čitanje poruka automatski.

Brisanje fusnote ili endnote

 1. Premeštanje na fusnotu ili endnotu referentnu oznaku koju želite da izbrišete.

 2. Da biste otvorili lokalne kontekstualnog menija, brzo prevucite nagore zatim desno. Čujete: „obavesti lokalne Kontekstualni meni”.

 3. Prevucite nadesno dok ne čujete „Radnje”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: „Obavesti radnje,”.

 4. Prevucite nadesno dok ne čujete „Za pokretanje Kontekstualni meni”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Isecanje dugme”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Referenca fusnote ili endnote i tekst napomene se uklanjaju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word Mobile Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, za čitanje i prelazak fusnota i endnota u dokumentima Word . Možete takođe dodati nove fusnote i endnote i kao uklonite postojeće. Fusnote se obično pojavljuju na dnu stranice, a endnote na kraju dokumenta ili odeljka.

Napomene: 

U ovoj temi

Prelazak na fusnotu ili endnotu

 1. Tokom čitanja Word dokumenta, brzo prevucite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 2. Prevucite nadesno dok ne čujete „Fusnote” ili „Endnote”, praćeno broj fusnote ili endnote i dvaput dodirnite ekran da biste postavili mesto umetanja na početak fusnote ili endnote.

Dodavanje fusnote

Word Mobile umeće oznaku reference u telu teksta i dodaje tekst referenca fusnote na dnu stranice.

 1. U dokumentu, izaberite lokaciju na kojoj želite da umetnete u fusnotu.

 2. Brzo prevucite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“ i dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite ulevo dok ne čujete „Početna dugme”, a dvaput dodirnite ekran. Glavni meni je sada razvijen.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „Umetanje”, a dvaput dodirnite ekran.

 6. Prevucite nadesno dok ne čujete „Napomena dugme”, a dvaput dodirnite ekran.

 7. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst referenca fusnote.

Dodavanje endnote

Word Mobile umeće oznaku reference u telu teksta i dodaje tekst referenca endnote na kraj dokumenta.

 1. U dokumentu, izaberite lokaciju na kojoj želite da umetnete endnotu.

 2. Brzo prevucite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Stavke”.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“ i dvaput dodirnite ekran.

 4. Prevucite ulevo dok ne čujete „Početna dugme”, a dvaput dodirnite ekran. Glavni meni je sada razvijen.

 5. Prevucite nadesno dok ne čujete „Umetanje”, a dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Endnote dugme” i dvaput dodirnite ekran.

 7. Korišćenje na tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst endnote referencu.

Brisanje fusnota ili endnota

Ako želite da uklonite fusnotu ili endnotu, izbrišite broj reference ili oznaku u telu teksta, a ne tekst reference fusnote ili endnote na kraju stranice, odeljka ili dokumenta. Ako uklonite referenca tekst, broj reference ili oznaku ostaje u dokumentu. Kada uklonite broj ili oznaku reference, napomena se potpuno uklanja i preostali brojevi ili oznake referenci se ažuriraju u skladu sa tim.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa u dokumentu u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Koristite Word Online sa tastature i čitač ekrana za čitanje i prelazak fusnota i endnota u dokumentima Word . Testirali smo ga Narator, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika. Ćete naučiti kako da dodate nove fusnote i endnote, kao i oblikovanje i uklonite postojeće. Fusnote se obično pojavljuju na dnu stranice, a endnote na kraju dokumenta ili odeljka.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Word Online, preporučujemo da kao veb pregledač koristite Microsoft Edge. Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Word Online.

U ovoj temi

Čitanje fusnote

 1. U dokumentu, pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, S, F. Čujete: „Uređivanje fusnote”.

 2. Pritisnite SR ključnih + R da biste pročitali sav sadržaj u oknu za fusnote.

 3. Da biste se kretali između fusnote u dokumentu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete ili „prethodno fusnote, dugme” ili „Pored napomena, dugme”, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Da biste izašli iz okna fusnote, pritisnite taster Esc.

Pročitajte endnote

 1. U dokumentu, pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, S, E. Čujete: „Uređivanje endnota”.

 2. Pritisnite SR ključnih + R da biste pročitali sav sadržaj u oknu endnotu.

 3. Da biste se kretali između endnote u dokumentu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok se ne čujete ili „prethodno endnotu, dugme” ili „sledeću endnotu, dugme” i pritisnite taster Enter.

 4. Da biste izašli iz okna endnotu, pritisnite taster Esc.

Prelazak na fusnotu ili endnotu

Čitača ekrana objavljuje fusnota i endnota prilikom čitanja dokumenta.

 1. Kada čitača ekrana objavljuje fusnote ili broj endnote, zaustavite režim za čitanje i pritisnite taster strelica nalevo, sve dok ne čujete broj beleške, a zatim „Grupa, fusnota”, ili „Grupa, endnote”, i zatim belešku broj ponovo.

 2. Da biste prešli na okno fusnotu ili endnotu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F8.

Dodavanje fusnote

 1. Premeštanje na lokaciju na kojoj želite da dodate fusnotu u dokumentu.

 2. Pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, R, F. Čujete: „Uređivanje fusnote”.

 3. Otkucajte tekst fusnote.

 4. Da biste izašli iz okna fusnote, pritisnite taster Esc.

Dodavanje endnote

 1. Premeštanje na lokaciju na kojoj želite da dodate u endnotu u dokumentu.

 2. Pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, R, E. Čujete: „Uređivanje endnota”.

 3. Otkucajte tekst endnote.

 4. Da biste izašli iz okna endnotu, pritisnite taster Esc.

Oblikovanje fusnote

Možete da promenite tip fonta i veličine i uvlačenje fusnote. Promene koje možete primeniti na jednu ili sve fusnote.

 1. U dokumentu, pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, S, F. Čujete: „Uređivanje fusnote”.

 2. Pritisnite taster SR ključnih + taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „oblikovanje fusnote, dugme” i pritisnite taster Enter. Čujete: „U dijalogu, opcije formata”. Fokus je na meniju tip fonta.

 3. Da biste promenili tip fonta, pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Meni "tip fonta" širi. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete tip fonta koje želite, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Da biste promenili veličinu fonta, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Veličina fonta”, a zatim pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete veličinu fonta koju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Da biste promenili uvlačenje, pritisnite taster Tab dok ne čujete željenu opciju uvlačenja. Narator takođe objavljuje ako opcija je uključena ili isključena. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili promene na trenutnom fusnotu samo, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Primena dugme”, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste primenili promene na sve fusnote, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Primeni na sve, dugme”, a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Da biste se vratili u telo teksta, pritisnite taster Esc.

Oblikovanje endnota

Možete da promenite tip fonta i veličine i uvlačenje endnote. Promene koje možete primeniti na jednu ili sve endnote.

 1. U dokumentu, pritisnite tastere Alt + Windows logotip taster N, S, E. Čujete: „Uređivanje endnota”.

 2. Pritisnite SR ključnih + taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Oblikovanje endnota”, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „U dijalogu, opcije formata”. Fokus je na meniju tip fonta.

 3. Da biste promenili tip fonta, pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Meni "tip fonta" širi. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete tip fonta koje želite, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Da biste promenili veličinu fonta, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Veličina fonta”, a zatim pritisnite taster sa strelicom Alt + strelica nadole. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete veličinu fonta koju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Da biste promenili uvlačenje, pritisnite taster Tab dok ne čujete željenu opciju uvlačenja. Narator takođe objavljuje ako opcija je uključena ili isključena. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili promene u trenutnoj endnote samo, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Primena dugme”, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste primenili promene na sve endnote, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Primeni na sve, dugme”, a zatim pritisnite taster Enter.

 7. Da biste se vratili u telo teksta, pritisnite taster Esc.

Brisanje fusnote ili endnote

 1. Pomerite se do fusnote ili endnote koju želite da izbrišete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F8 da biste prešli na okno fusnote ili endnote.

 3. Izbrišite tekst u fusnote ili endnote.

 4. Pritisnite taster Esc da biste se vratili broja reference fusnote ili endnote u telu teksta.

 5. Pritisnite taster strelica nadesno ili Shift + strelica nalevo da biste izabrali broj reference u telu teksta, a zatim pritisnite taster Delete.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×