Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u usluzi Microsoft Teams

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Microsoft Teams sa tastaturom i čitačem ekrana da biste ćaskali sa svojim kontaktima. Testirali smo ga sa ИELJUSTIMA i NVANDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Čućete upozorenje čim vam neko pošalje poruku.

Napomene: 

U ovoj temi

Započinjanje grupnog ćaskanja

 1. Na kartici razgovori u prikazu timovi pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "Započinjanje novog razgovora". Fokus se premešta na polje za sastavljanje poruka.

 2. Da biste razvili okvir za sastavljanje i pristupili dodatnim opcijama uređivanja, pritisnite Ctrl+Shift+X. Da biste skupili okvir, ponovo pritisnite Ctrl+Shift+X.

 3. Otkucajte poruku. Možete i da dodajete priloge, pa čak i emodžije, nalepnice ili mimike kako bi poruka bila živopisnija. Više informacija potražite u članku Dodavanje priloga, Dodavanje emojii Dodavanje nalepnice ili mimike.

 4. Da biste poslali poruku, pritisnite Ctrl+Enter.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Sa ИELJUSTIMA, pritisnite taster E na kartici razgovori u prikazu timovi dok ne čujete: "Započni novi razgovor". Uz NV, pritisnite taster F umesto da čujete: "Započinjanje novog razgovora". Fokus se premešta na polje za sastavljanje poruka. Pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

 2. Otkucajte poruku. Možete i da dodajete priloge, pa čak i emodžije, nalepnice ili mimike kako bi poruka bila živopisnija. Više informacija potražite u članku Dodavanje priloga, Dodavanje emojii Dodavanje nalepnice ili mimike.

 3. Da biste poslali poruku, pritisnite Ctrl+Enter.

Započinjanje privatnog ćaskanja

 1. Pritisnite Ctrl+2 da biste otvorili prikaz Ćaskanje. Okno liste sada prikazuje Omiljene kontakte, ako ih ima, Nedavne kontakte i Predložene kontakte.

 2. Sa ИELJUSTIMA pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "Lista ćaskanja". Ako koristite čitač NVDA, čućete: „Tab control“ (Kontrola kartice).

 3. Jednom pritisnite taster Tab, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime kontakta sa kojim želite da ćaskate, praćeno informacijama o njegovoj dostupnosti.

  Savet: Ako kontakt koji tražite nije na listama Omiljeni kontakti, Nedavni ili Predloženi, pritisnite Ctrl+E da biste ih potražili u polju Pretraga. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams.

 4. Pritisnite taster ENTER da biste izabrali kontakt. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 jednom, otkucajte poruku i ponovo pritisnite taster ENTER. Poruka je poslata.

Poruke ćaskanja se prikazuju u oknu sa sadržajem. Da biste pregledali poruke, pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne pronađete najnoviju poruku, a zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Pritisnite Ctrl+2 da biste otvorili prikaz Ćaskanje. Okno liste sada prikazuje Omiljene kontakte, ako ih ima, Nedavne kontakte i Predložene kontakte.

 2. Sa ИELJUSTIMA pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "Lista ćaskanja". Ako koristite čitač NVDA, čućete: „Tab control“ (Kontrola kartice).

 3. Jednom pritisnite taster Tab, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime kontakta sa kojim želite da ćaskate, praćeno informacijama o njegovoj dostupnosti.

  Savet: Ako kontakt koji tražite nije na listama Omiljeni kontakti, Nedavni ili Predloženi, pritisnite Ctrl+E da biste ih potražili u polju Pretraga. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams.

 4. Pritisnite taster Enter, otkuajte poruku i ponovo pritisnite Enter. Poruka je poslata.

Poruke ćaskanja se prikazuju u oknu sa sadržajem. Da biste pregledali poruke, pritiskajte taster H ili SHIFT + H da biste se kretali između različitih naslova na listi. Nivoi zaglavlja su:

 • Zaglavlje 2: Naslov glavne oblasti sadržaja

 • Zaglavlje 3: Znaci za razdvajanje u datumima u razgovoru.

 • Zaglavlje 4: Pojedinačne poruke ispod datuma.

 • Zaglavlje 5: Odgovori na poruke.

Savet: Da biste brzo započeli ćaskanje i poslali poruku, pritisnite Ctrl+E da biste prešli na polje za pretragu pri vrhu ekrana. Otkucajte /chat, pritisnite taster Enter, otkucajte ime osobe sa kojom želite da ćaskate, pritisnite Enter, otkucajte poruku i potom pritisnite Enter.

Dodavanje priloga

 1. U okviru za sastavljanje poruka pritisnite Ctrl+O. Otvara se birač priloga.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne pronađete lokaciju sa koje želite da dodate datoteku, a zatim pritisnite razmaknicu.

  Možete da dodajete datoteke iz oblaka ili lokalne sa računara.

 3. Da biste dodali datoteke iz oblaka:

  1. U dijalogu dokumenti pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se premestili na listu fascikli ili datoteka i pritisnite taster ENTER da biste otvorili fasciklu.

  2. Kada pronađete datoteku koju želite da priložite, pritisnite Enter. Pritiskajte taster Tab dok ne pronađete dugme Deli, a zatim pritisnite Enter. Datoteka se prilaže poruci.

  Da biste dodali lokalne datoteke:

  1. U Windows dijalogu Otvaranje pritiskajte taster Tab za kretanje u glavnim oblastima dijaloga i koristite tastere sa strelicama za pomeranje unutar glavne oblasti.

  2. Kada premestite fokus na odgovarajuću datoteku, pritisnite Alt+O. Datoteka se prilaže poruci.

Dodavanje emodžija

 1. U okviru za sastavljanje poruka pritisnite taster Tab. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne pronađete dugme Emoji, a zatim pritisnite Enter. Otvara se lista emodžija.

 2. Pritisnite taster Tab da biste prešli na listu emodžija. Pritiskajte taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste se pomerali na listi.

 3. Kada čujete emoji koji želite da dodate, pritisnite Enter. Emoji se prilaže poruci.

Dodavanje nalepnice ili mimike

 1. U okviru za sastavljanje poruka pritisnite taster Tab. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne pronađete dugme Nalepnica, a zatim pritisnite Enter. Otvara se lista nalepnica i mimika.

 2. Da biste prešli na okno kategorija nalepnica i mimika, pritisnite Shift+Tab. Da biste se pomerali u oknu, pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole. Da biste izabrali neku fasciklu, pritisnite Enter. Fokus se premešta na listu nalepnica i mimika u kategoriji.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste se pomerali kroz listu. Da biste je izabrali, pritisnite razmaknicu.

 4. Uredite tekst nalepnice ili mimike po svom nahođenju i, kada završite, pritiskajte taster Tab dok ne pronađete dugme Gotovo, a zatim pritisnite razmaknicu.

Kačenje ili uklanjanje ćaskanja

Možete da zakačite ćaskanje, čime ćete ga postaviti na vrh kartice Nedavno.

 1. Na kartici Nedavno pritiskajte tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do ćaskanja koje želite da zakačite ili otkačite.

 2. Da biste otvorili meni Još opcija, pritisnite razmaknicu.

 3. Ako je ćaskanje trenutno otkačeno, čućete: „Pin“ (Zakači). Pritisnite taster Enter da biste zakačili ćaskanje. Ako je ćaskanje trenutno zakačeno, čućete: „Unpin“ (Otkači). Pritisnite taster Enter da biste otkačili ćaskanje.

Privremeno isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka ćaskanja

Možete privremeno da isključite zvuk ćaskanja kako biste prestali da primate njegova obaveštenja.

 1. Na kartici Nedavno pritiskajte tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do ćaskanja za koje želite da privremeno isključite ili ponovo uključite zvuk.

 2. Da biste otvorili meni Još opcija, pritisnite razmaknicu.

 3. Da biste privremeno isključili zvuk ćaskanja, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Mute“ („Privremeno isključi“), a zatim pritisnite taster Enter. Da biste ponovo uključili zvuk ćaskanja koje je prethodno bilo privremeno isključeno, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Unmute“ („Ponovo uključi“), a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za proveru nedavnih aktivnosti u usluzi Microsoft Teams

Tasterske prečice za Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Konfigurisanje uređaja za rad sa pristupačnošću u sistemu Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Video: Započinjanje ćaskanja i upućivanje poziva

Koristite Microsoft Teams za Android sa funkcijom Talkback, ugrađenim čitačem ekrana za Android, za ćaskanje sa kontaktima. Čućete upozorenje čim vam neko pošalje poruku.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Započinjanje grupnog ćaskanja

 1. Na kanalu na kom želite da sastavite poruku prevlačite prstom nadesno dok ne čujete „Type a new message button“ (Dugme „Otkucajte novu poruku“). Dodirnite ekran dvaput.

 2. Otkucajte poruku pomoću tastature na ekranu. Da biste otišli na tastaturu, postavite prst na ekran i prevlačite prstom dok ne čujete ime elementa tastature.

 3. Nakon kucanja, da biste poslali poruku, prevlačite prstom nadesno ili nalevo dok ne čujete „Send message button“ (Dugme „Pošalji poruku“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet: U okviru poruke možete da pošaljete i emoji, gif ili fotografiju sačuvanu na telefonu. Dok kucate poruku, prevlačite prstom nadesno ili nalevo dok ne čujete željenu opciju. Potom dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

Započinjanje privatnog ćaskanja

 1. Prevlačite prstom nadesno dok ne čujete „Chat tab“ (Kartica „Ćaskanje“), a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete prvu stavku na listi nedavnih razgovora koja je prikazana u oknu liste.

 2. Prevlačite prstom nadesno dok ne čujete „New chat button“ (Dugme „Novo ćaskanje“), a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Edit box, To, Search for contacts here“ (Polje za uređivanje, Za, ovde pretražite kontakte). Tastatura na ekranu se prikazuje u donjoj polovini ekrana.

 3. Da biste otkucali reči za pretragu, prevlačite prstom po donjoj polovini ekrana dok ne čujete željeni znak, a zatim podignite prst i dvaput dodirnite ekran. Taj znak se dodaje u polje Za.

 4. Rezultati pretrage se pojavljuju na listi i najavljuju dok kucate. Fokus se premešta na prvi rezultat pretrage. Da biste se pomerali na listi, prevlačite prstom nalevo ili nadesno dok ne čujete ime kontakta. Da biste izabrali taj kontakt, dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevlačite prstom nadesno dok ne čujete „Type a message here, edit box“ (Ovde otkucajte poruku, polje za uređivanje), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Otkucajte poruku preko tastature na ekranu prema gorenavedenim uputstvima.

 7. Da biste poslali poruku, prevlačite prstom nalevo ili nadesno dok ne čujete „Send message button“ (Dugme „Pošalji poruku“), a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Message sent successfully“ (Poruka je uspešno poslata).

 8. Kada data osoba odgovori na vašu poruku, čućete: „Message received, showing items <number of the current item and its position in the list of items>“ (Poruka je primljena, prikazuju se stavke <broj trenutne stavke i njen položaj na listi stavki>).

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Konfigurisanje uređaja za rad sa pristupačnošću u sistemu Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Koristite Microsoft Teams na vebu sa tastaturom i čitačem ekrana da biste ćaskali sa svojim kontaktima. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Čućete upozorenje čim vam neko pošalje poruku.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Za novije verzije programa JAWS režim virtuelnog PC kursora više nije postavljen kao podrazumevan za Microsoft Teams. Za uputstva o tome kako da uključite režim virtuelnog kursora računara, idite na Omogućite JAWS virtuelni kursor.

 • Kada koristite Microsoft Teams na vebu, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao pregledač i Narator kao čitač ekrana. Zbog toga što se Microsoft Teams na vebu pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Microsoft Teams na vebu.

  Ako koristite Chrome ili Firefox kao veb pregledač, preporučujemo da koristite JAWS ili NVDA kao čitač ekrana.

U ovoj temi

Započinjanje grupnog ćaskanja

 1. Na kartici Razgovori u prikazu Teams pritisnite C. Fokus se premešta na okvir za sastavljanje poruke.

 2. Otkucajte poruku. Možete i da dodajete priloge, pa čak i emodžije, nalepnice ili mimike kako bi poruka bila živopisnija. Više informacija potražite u članku Dodavanje priloga, Dodavanje emojii Dodavanje nalepnice ili mimike.

 3. Da biste poslali poruku, pritisnite Enter.

Započinjanje privatnog ćaskanja

 1. Pritisnite Ctrl+Shift+2 da biste otvorili prikaz Ćaskanje. Okno liste sada prikazuje Omiljene kontakte, ako ih ima, Nedavne kontakte i Predložene kontakte.

 2. Pritiskajte Ctrl+F6 dok ne čujete: „Chat list“ (Lista ćaskanja).

 3. Jednom pritisnite taster Tab, a zatim pomoću tastera sa strelicama nagore i nadole pronađite kontakt sa kojim želite da ćaskate, praćen informacijama o njegovoj dostupnosti.

  Savet: Ako kontakt koji tražite nije na listama Omiljeni kontakti, Nedavni ili Predloženi, pritisnite Ctrl+E da biste ih potražili u polju Pretraga. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams.

 4. Pritisnite taster Enter. Čućete: „Type a new message“ (Otkucajte novu poruku). Fokus je sada u okviru za sastavljanje poruka.

 5. Otkucajte poruku i pritisnite Enter da biste je poslali.

 6. Kada data osoba odgovori na vašu poruku, čućete „Message from“ (Poruka od:), a zatim i ime te osobe i tekst u poruci.

  Napomena: Ako primite poruku od nekog drugog osim osobe sa kojom trenutno ćaskate ili ako primite poruku dok ste u drugom prikazu, čućete ime pošiljaoca, praćeno tekstom u poruci.

Poruke ćaskanja se prikazuju u oknu sa sadržajem. Da biste pregledali poruke, pritiskajte Ctrl+F6 dok fokus ne bude u okviru za sastavljanej poruka, a zatim jednom pritisnite Shift+Tab. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste preslušali ranije poruke. Da biste vratili fokus u polje za sastavljanje poruka, pritisnite taster Tab.

Savet: Da biste brzo započeli ćaskanje i poslali poruku, pritisnite Ctrl+E da biste prešli na polje za pretragu pri vrhu ekrana. Otkucajte /chat, pritisnite taster Enter, otkucajte ime osobe sa kojom želite da ćaskate, pritisnite Enter, otkucajte poruku i potom pritisnite Enter. Da biste prikazali novo ćaskanje u oknu sa sadržajem, ponovo pritisnite Enter.

Dodavanje priloga

 1. U okviru za sastavljanje poruka pritisnite Ctrl+Shift+O. Otvara se birač priloga.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne pronađete lokaciju sa koje želite da dodate datoteku, a zatim pritisnite razmaknicu.

  Možete da dodajete datoteke iz oblaka ili lokalne sa računara.

 3. Da biste dodali datoteke iz oblaka:

  1. U dijalogu Dokumenti pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se pomerali na listi fascikli ili datoteka i pritisnite Enter da biste otvorili fasciklu.

  2. Kada čujete datoteku koju želite da priložite, pritisnite Enter. Ako koristite Narator, čućete: „Selected“ (Izabrano). Pritiskajte taster Tab dok ne pronađete dugme Deli, a zatim pritisnite Enter. Datoteka se prilaže poruci.

  Da biste dodali lokalne datoteke:

  1. U Windows dijalogu Otvaranje pritiskajte taster Tab za kretanje u glavnim oblastima dijaloga i koristite tastere sa strelicama za pomeranje unutar glavne oblasti.

  2. Kada premestite fokus na odgovarajuću datoteku, pritisnite Alt+O. Datoteka se prilaže poruci.

Dodavanje emodžija

 1. U okviru za sastavljanje poruka pritisnite taster Tab. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne pronađete dugme Emoji, a zatim pritisnite Enter. Otvara se lista emodžija.

 2. Pritisnite taster Tab da biste prešli na listu emodžija. Pritiskajte taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste se pomerali na listi.

 3. Kada čujete emoji koji želite da dodate, pritisnite Enter. Emoji se prilaže poruci.

Dodavanje nalepnice ili mimike

 1. U okviru za sastavljanje poruka pritisnite taster Tab. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne pronađete dugme Nalepnica, a zatim pritisnite Enter. Otvara se lista nalepnica i mimika.

 2. Da biste prešli na okno kategorija nalepnica i mimika, pritisnite Shift+Tab. Da biste se pomerali u oknu, pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole. Da biste izabrali neku fasciklu, pritisnite Enter. Fokus se premešta na listu nalepnica i mimika u kategoriji.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste se pomerali kroz listu. Da biste je izabrali, pritisnite razmaknicu.

 4. Ako postoji tekstualno polje, možete da uredite tekst nalepnice ili mimike. Kada završite, pritiskajte taster Tab dok ne pronađete dugme Gotovo, a zatim pritisnite razmaknicu.

Kačenje ili uklanjanje ćaskanja

Možete da zakačite ćaskanje, čime ćete ga postaviti na vrh kartice Nedavno.

 1. Na kartici Nedavno pritiskajte tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do ćaskanja koje želite da zakačite ili otkačite.

 2. Da biste otvorili meni Još opcija, pritisnite razmaknicu.

 3. Ako je ćaskanje trenutno otkačeno, čućete: „Pin“ (Zakači). Pritisnite taster Enter da biste zakačili ćaskanje. Ako je ćaskanje trenutno zakačeno, čućete: „Unpin“ (Otkači). Pritisnite taster Enter da biste otkačili ćaskanje.

Privremeno isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka ćaskanja

Možete privremeno da isključite zvuk ćaskanja kako biste prestali da primate njegova obaveštenja.

 1. Na kartici Nedavno pritiskajte tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do ćaskanja za koje želite da privremeno isključite ili ponovo uključite zvuk.

 2. Da biste otvorili meni Još opcija, pritisnite razmaknicu.

 3. Da biste privremeno isključili zvuk ćaskanja, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Mute“ („Privremeno isključi“), a zatim pritisnite taster Enter. Da biste ponovo uključili zvuk ćaskanja koje je prethodno bilo privremeno isključeno, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Unmute“ („Ponovo uključi“), a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za proveru nedavnih aktivnosti u usluzi Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Video: Započinjanje ćaskanja i upućivanje poziva

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×