Korišćenje čitača ekrana sa blogom napravljenim u usluzi SharePoint Online

Korišćenje čitača ekrana sa blogom napravljenim u usluzi SharePoint Online

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite SharePoint Online pomoću tastature i čitača ekrana kao što je JAWS ili Narator, ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste se kretali unutar tipičnog sadržaja bloga, čuli celu objavu, komentarisali objavu na blogu ili je označili da vam se sviđa, pretraživali sadržaj i tako dalje.

Blog u usluzi SharePoint Online sjajna je alatka za objavljivanje vesti i događaja preduzeća ili deljenje ideja, opažanja i stručnosti u okviru tima ili organizacije, što je primer samo nekoliko primena.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite SharePoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint Online.

U ovoj temi

Prvi koraci: redosled kartica i podrazumevani sadržaj na blogu

Kada autor napravi blog u usluzi SharePoint Online, on najčešće koristi predložak Blog koji umeće podrazumevani sadržaj (u veb segmentima) u blog, kao i sledeće podrazumevane veb stranice:

 • Matičnu stranicu za blog

 • Stranicu za svaku objavu na blogu

 • Stranicu za svaku kategoriju na blogu

 • Stranicu za svaku mesečnu arhivu na blogu

Redosled kartica za podrazumevane stranice

Sledeći odeljci opisuju redosled kartica za svaku veb stranicu. Ako znate redosled kartica, mnogo je lakše da se krećete u okviru svake stranice.

Redosled kartica stranice bloga

Svaka stranica ima sledeći podrazumevani sadržaj, naveden po redosledu kartica:

 1. Podrazumevana slika koja daje vezu ka matičnoj stranici bloga.

 2. Veza Početak ka matičnoj stranici bloga.

 3. Okvir Pretraži ovaj sajt.

 4. Lista Kategorije. Ona sadrži veze ka kategorijama Događaji, Ideje i Mišljenja, a ako ste autor bloga, sadrži i vezu ka stavci Dodaj kategoriju.

 5. Lista Arhiva organizovana po mesecima i veza ka stavci Starije objave.

Matična stranica

Matična stranica navodi sve objave na blogu po opadajućem hronološkom redosledu. Svaka objava obuhvata:

 • Naslov, ime autora i listu kategorija bloga

 • Vezu Komentari

 • Veze Sviđa mi se i Poništiti sviđanje

 • Pošaljite vezu e-poštom

 • (Samo za autora) Dugme Više koje sadrži vezu „Uredi“.

 • Vezu RSS Feed

 • Vezu Obavesti me

Veb stranica za objavu na blogu

Ova lista prikazuje redosled kartica za veb stranicu objave na blogu:

 • Naslov objave na blogu.

 • Ime autora bloga.

 • Imena kategorija kojoj pripada objava na blogu.

 • Veza Sviđa mi se ili veza Poništiti sviđanje.

 • Veza Komentar.

 • Lista Više koja sadrži vezu ka Pošalji vezu e-poštom. Ako ste autor bloga, lista Više sadrži veze: Pošalji vezu e-poštom i vezu Uredi (za uređivanje objave na blogu).

 • Okvir za tekst Dodaj komentar u kojem možete da otkucate komentar.

 • Dugme Objavi (za objavljivanje komentara).

 • Svi komentari za blog

Stranica kategorije

Ova stranica prikazuje sve objave na blogu u kategoriji. Svaka objava prikazuje naslov objave na blogu, ime autora bloga i imena kategorija kojoj objava na blogu pripada.

Stranica mesečne arhive bloga

Ova stranica prikazuje sve objave na blogu u mesecu. Svaka objava prikazuje naslov objave na blogu, ime autora bloga i imena kategorija kojoj objava na blogu pripada.

Alatke za autore bloga

Ako ste autor bloga koji koristite, posle elemenata poslednje objave na svakoj veb stranici bloga, uključeni su dodatni elementi za autore. Lista Alatke za blog pruža pristup sledećim vezama:

 • Pravljenje objave

 • Upravljanje objavama

 • Upravljanje komentarima

 • Upravljanje kategorijama

 • Pokretanje aplikacije za vođenje blogova

 • Okvir Izbor rasporeda objave (opcije Osnovno, Uokvireno i Umetnuto).

Navigacija u okviru bloga u usluzi SharePoint Online

 • Navigacione veze.

  Da biste prešli direktno na navigacione veze na stranici bloga i izabrali ih, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Preskoči komande na traci, veza“. Pritisnite taster Enter.

 • Glavni sadržaj.

  Da biste prešli direktno na glavni sadržaj na stranici bloga i izabrali ga, odmah nakon otvaranja stranice pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Pređi na glavni sadržaj, veza“. Pritisnite taster Enter.

 • Svaki element na stranici.

  Da biste prešli sa jednog elementa stranice na drugi, pritisnite taster Tab. Da biste se vratili, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab. Kako se fokus premešta na svaki element, čućete ime elementa.

 • Matična stranica bloga.

  Da biste prešli na vezu Početak matične stranice bloga i izabrali je, pritisnite kombinaciju tastera Alt+1. Čućete „Početak, trenutno izabrano“. Pritisnite taster Enter.

 • Objave na blogu na matičnoj stranici.

  Da biste na matičnoj stranici prešli sa jedne objave na drugu, pritiskanjem tastera Tab morate da prođete kroz informativne elemente svake objave (kao što su naslov, kategorije i komentari). Kada se fokus premesti na naslov objave, čućete ime objave iza čega sledi „Naslov prvog nivoa, veza“. Kako se fokus premešta na svaki od ostalih elemenata objave, čućete ime elementa iza čega sledi „Veza“. Da biste izabrali neki od elemenata objave, pritisnite taster Enter.

  Saveti: 

  • Kada se fokus premesti na vezu Komentari objave na blogu, osim što čujete „Komentari, veza“, čućete i ukupan broj komentara za tu objavu.

  • Da biste saznali koji informativni elementi su uključeni u sve objave na blogu, idite na Prvi koraci: redosled kartica i podrazumevani sadržaj na blogu u ovom članku.

 • Objave na blogu u određenoj kategoriji.

  Prema podrazumevanim postavkama, lista Kategorije je iza dugmeta Pretraga u redosledu kartica na stranici bloga. Kada pritiskanjem tastera Tab pređete na dugme Pretraži, čućete „Dugme ’Pretraži’“. Ako ponovo pritisnete taster Tab, fokus se premešta na veze u listi Kategorije. Čućete ime svake kategorije iza čega sledi „Veza“. Da biste izabrali kategoriju, pritisnite taster Enter.

 • Objave na blogu u određenom mesecu.

  Prema podrazumevanim postavkama, u redosledu kartica na stranici bloga, lista Arhiva je iza poslednje kategorije (ili stavke Dodaj kategoriju, ako ste autor bloga) u listi Kategorije. Kada se fokus premesti na poslednju kategoriju, čućete ime kategorije iza čega sledi „Veza“. Ako pritiskanjem tastera Tab idete unapred, fokus se premešta na veze u listi Arhiva. Čućete „Arhiva, veza“. Kako se pritiskanjem tastera Tab premeštate na svaki mesec na listi, čućete ime meseca iza čega sledi „Veza“. Poslednja veza u listi Arhiva je Starije objave. Kada se fokus premesti na Starije objave, čućete „Starije objave, veza“. Da biste izabrali mesec, pritisnite taster Enter.

Uobičajene radnje na blogu

Odslušajte objavu na blogu i njene komentare

 1. Na matičnoj stranici, stranici kategorije ili stranici arhive bloga, premestite fokus na naslov objave na blogu koju želite da otvorite. Čućete naslov objave iza čega sledi „Naslov prvog nivoa, veza“.

 2. Pritisnite taster Enter. Kada se objava na blogu otvori na zasebnoj stranici, čućete naslov objave na blogu, ime autora bloga, sadržaj objave, svaki komentar za objavu, kao i ime osobe koja je postavila komentar i imena svih elemenata na veb stranici.

Komentarisanje objave na blogu

 1. Premestite fokus na naslov objave na blogu na kojoj želite da ostavite komentar. Čućete naslov objave iza čega sledi „Naslov prvog nivoa, veza“.

 2. Da biste premestili fokus na okvir za tekst Dodaj komentar za objavu, koristite neki od sledeća dva metoda:

  • Ako ste na matičnoj stranici bloga, pritiskajte taster Tab dok se fokus ne premesti na vezu Komentari. Čućete ukupan broj komentara za objavu na blogu, a zatim „Komentari, veza“. Pritisnite taster Enter. Otvara se pojedinačna stranica objave. Pritiskajte taster Tab dok se fokus ne premesti na okvir za tekst Dodaj komentar. Čućete „Uređivanje, otkucajte tekst“.

  • Ako ste već na pojedinačnoj stranici objave, pritiskajte taster Tab dok se fokus ne premesti na vezu Komentar. Čućete „Komentar, veza“. Pritisnite taster Enter. Kada se fokus premesti na okvir za tekst Dodaj komentar objave, čućete „Uređivanje, otkucajte tekst“.

 3. Otkucajte komentar.

 4. Da biste objavili komentar, pritisnite taster Tab. Kada se fokus premesti na dugme Objavi, čućete „Objavi, dugme“. Pritisnite taster Enter.

Označavanje objave na blogu da vam se sviđa

 1. Na matičnoj stranici bloga ili pojedinačnoj stranici objave, premestite fokus na naslov objave na blogu koja vam se sviđa. Čućete naslov objave iza čega sledi „Naslov prvog nivoa, veza“.

 2. Pritiskajte taster Tab dok se fokus ne premesti na vezu Sviđa mi se i čućete „Sviđa mi se, veza“. Pritisnite taster Enter. Čućete broj oznaka „Sviđa mi se“ za objavu i „Poništiti sviđanje”. Dodaje se veza Poništiti sviđanje, u slučaju da se predomislite. (Da biste poništili sviđanje za objavu, izaberite vezu Poništiti sviđanje, a zatim pritisnite taster Enter.)

Traženje sadržaja

 1. Da biste premestili fokus na okvir za tekst Pretraga, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S. Čućete „Pretraži ovaj sajt, otkucajte tekst“.

 2. Otkucajte tekst, a zatim pritisnite taster Enter. Kada se fokus premesti na novu stranicu (koja se otvara na istoj kartici) koja sadrži rezultate pretrage, čućete rezultate pretrage.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete naslov željenog rezultata, a zatim pritisnite taster Enter.

Praćenje bloga

 • Kada otvorite blog napravljen u usluzi SharePoint Online u veb pregledaču, fokus se premešta na veb stranicu koja je otvorena na kartici u pregledaču. Čućete ime kartice i ime pregledača koji koristite.

 • Da biste premestili fokus na dugme Prati koje se nalazi na vrhu svakog bloga napravljenog u usluzi SharePoint Online, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Pratite ovaj sajt i lako se vratite na njega sa stranice ’Sajtovi’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Ovo će dodati vezu do bloga na vašoj stranici Sajtovi u okviru Sajtovi koje pratim.

Takođe pogledajte

Koristite čitač ekrana da biste istražili listu nedavnih sajtova i sajtova koje pratite u usluzi SharePoint Online

Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online

Prvi koraci uz čitač ekrana sa modernom bibliotekom dokumenata u usluzi SharePoint Online

Funkcije pristupačnosti u usluzi SharePoint Online

Tehnička podrška za korisnike sa poteškoćama

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×