Konvertovanje biltena za štampu u cilju korišćenja na Webu

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Napomena: Ovaj članak je odradio svoj posao i uskoro će biti obustavljen. Da biste sprečili poruku „Stranica nije pronađena“, uklanjamo veze za koje znamo. Ako ste kreirali veze do ove stranice, uklonite ih i zajedno ćemo održati veb povezanim.

Pretpostavimo da ste, za potrebe svog posla, kreirali bilten za štampu u programu Publisher. Kako možete tu istu publikaciju da koristite na Internetu? Imate dve mogućnosti:

 • Web lokaciju možete da kreirate na osnovu biltena za štampu.

 • Možete da promenite datoteku biltena za štampu u PDF ili XPS datoteke i zatim ga objavite na Veb lokaciji koju ste kreirali u programu Publisher.

Slanjem e-poruka koje sadrže vezu ka Web biltenu možete da uštedite na troškovima poštarine i istovremeno ostvarite kontakt sa većim brojem osoba.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kreiranje Web lokacije na osnovu biltena za štampu

Konvertovanje publikacija za štampu u PDF ili XPS datoteke za objavljivanje na vebu

Objavljivanje datoteka na Webu

Kreiranje Web lokacije na osnovu biltena za štampu

Priprema za konvertovanje biltena

Važno: Sve željene promene u biltenu za štampu napravite pre njegovog konvertovanja u Web publikaciju. Neke opcije za uređivanje neće biti dostupne pošto započnete postupak konvertovanja. (Na primer, nakon što upotrebite čarobnjaka za Konvertovanje u Web publikaciju da biste bilten za štampu konvertovali u Web publikaciju, u oknu zadataka Opcije stranice više neće biti dostupan odeljak Kolone.)

Pre nego što bilten za štampu konvertujete u Web publikaciju, razmislite o unošenju sledećih izmena u bilten za štampu:

 • U slučaju da se celokupan tekst članka rasprostire na više stranica, razmislite o premeštanju članka na jednu stranicu kako bi ga bilo lakše čitati. Druga mogućnost je da nakon konvertovanja publikacije upotrebite hiperveze da biste povezali odeljke članka.

 • U slučaju da se na poslednjoj stranici biltena za štampu nalazi tekst čuvara mesta za poštansku adresu kupca i informacije o kontaktu kompanije, možda ćete želeti da izbrišete ovu stranicu, promenite informacije ili da informacije o kontaktu premestite na druge stranice.

 • Pošto je na Webu lakše pročitati jednu kolonu nego više kolona, razmislite o korišćenju opcija iz odeljka Kolone u oknu zadataka Opcije stranice da biste bilten za štampu sa više kolona promenili u Web publikaciju sa jednom kolonom.

  Napomena: Izbor kolona morate da promenite posebno za svaku stranicu publikacije.

 • Bilten za štampu sadrži opcije dizajna koje su karakteristične za štampu, a koje nisu potrebne za Web. Primer stavke karakteristične za štampu koju ćete možda želeti da uklonite jesu brojevi stranica u sadržaju, kao i na svakoj stranici publikacije. Još jedan primer su informacije o poštanskoj adresi.

Kreiranje Web publikacije na osnovu biltena za štampu

Nakon što ste utvrdili i načinili željene promene u publikaciji za štampu, možete da pređete na konvertovanje.

Konvertovanje biltena za štampu u Web bilten

 1. Pokrenite Publisher.

 2. U oknu Nedavno korišćene publikacije izaberite datoteku biltena za štampu. (Takođe možete da kliknete na vezu Iz datoteke, da pronađete i izaberete postojeću datoteku biltena, a zatim je otvorite.)

 3. Promenite sadržaj ili raspored biltena (npr. promena članka na više stranica u članak na jednoj stranici, promena rasporeda sa više kolona u publikaciju sa jednom kolonom, uklanjanje oblasti za poštansku adresu kupca i uklanjanje opcija dizajna karakterističnih za štampu).

 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Konvertuj u Web publikaciju.

 5. Pod stavkom Sačuvajte ovu publikaciju za štampu postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite opciju Da da biste sačuvali izmene u originalnoj datoteci biltena za štampu pre nego što nastavite sa konvertovanjem.

   Druga mogućnost je da nakon završetka rada sa čarobnjakom izmenjenu publikaciju sačuvate pod novim imenom datoteke tako što ćete u meniju Datoteka izabrati stavku Sačuvaj kao, a zatim upisati novo ime datoteke.

   Napomena: Ako datoteku sačuvate pod istim imenom koje ste koristili za originalnu publikaciju, zamenićete originalnu publikaciju.

  • Izaberite opciju Ne da biste bilten konvertovali bez čuvanja izmena u originalnoj datoteci publikacije za štampu.

 6. Kliknite na dugme Dalje.

 7. Pod stavkom Dodaj navigacionu traku postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite opciju Da da biste konvertovanoj Web publikaciji dodali traku za navigaciju.

  • Izaberite opciju Ne da biste Web publikaciju konvertovali bez dodavanja trake za navigaciju.

   Važno: Bez trake za navigaciju posetioci vaše Web lokacije neće moći da pristupe drugim stranicama Web publikacije. Međutim, traku za navigaciju možete da dodate i nakon konvertovanja biltena.

 8. Kliknite na dugme Završi.

 9. U slučaju da ste u koraku 5 odabrali da sačuvate izmenjenu verziju biltena za štampu, u dijalogu Sačuvaj kao biće prikazano predloženo novo ime datoteke izmenjene verzije. Sačuvajte izmenjenu publikaciju za štampu pod novim opisnim imenom datoteke (npr. „Jul2008Izmenjeno“) tako što ćete promeniti predloženo ime u polju Ime datoteke, a zatim sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku Web stranica u jednoj datoteci ili Web stranica, filtrirana.

  Važno: Ako upotrebite podrazumevano ime, zamenićete originalnu publikaciju za štampu.

  Napomena: Korišćenjem imena koje se razlikuje od imena originalne publikacije za štampu obezbedićete da originalni bilten za štampu ostane nepromenjen.

 10. Sve željene promene u vezi sa oblikovanjem unesite u konvertovanu Web publikaciju. (Na primer, možda ćete želeti da promenite položaj trake za navigaciju).

 11. Novu Web publikaciju sačuvajte tako što ćete upisati opisno ime datoteke. (npr. „Jul2008Web“).

Podešavanje trake za navigaciju

Ako ste prilikom konvertovanja publikacije dodali traku za navigaciju, možda ćete želeti da podesite njen položaj tako da se na svakoj stranici nalazi na istom mestu. Obično je dobro rešenje da se traka za navigaciju postavi na gornju marginu svake stranice, naročito ako je horizontalna, jer se tako bolje uklapa u prostor.

Dodavanje nove trake za navigaciju

U slučaju da ste prilikom konvertovanja biltena odabrali da ne dodajete traku za navigaciju, možete je dodati naknadno pomoću sledećeg postupka:

 1. U meniju Umetanje postavite pokazivač na stavku Navigaciona traka, a zatim izaberite stavku Nova.

 2. U dijalogu Dizajnerska galerija izaberite željene opcije i dizajn trake za navigaciju.

  Napomena: Potvrdite izbor Prikaži izabrano stanje da biste kreirali veze koje imaju i neizabrano stanje (prikazuju se u podrazumevanoj boji) i izabrano stanje (prikazuju se u drugoj boji kada kliknete na vezu da biste je izabrali).

 3. U grupi Automatsko ažuriranje postupite na neki od sledećih načina:

  • Potvrdite izbor Ažuriraj ovu navigacionu traku vezama ka postojećim stranicama u ovoj publikaciji da bi se traka za navigaciju ažurirala obuhvatanjem veza ka svakoj postojećoj stranici publikacije.

  • Da biste ručno naveli ka kojim stranicama će postojati veze na traci za navigaciju, opozovite izbor Ažuriraj ovu navigacionu traku vezama ka postojećim stranicama u ovoj publikaciji, a zatim pomoću opcija u dijalogu Svojstva trake za navigaciju navedite ka kojim stranicama želite da kreirate veze.

 4. Kliknite na dugme Umetni objekat.

Menjanje teksta na traci za navigaciju

 1. Izaberite traku za navigaciju na bilo kojoj stranici.

 2. Izaberite tekst koji želite da promenite, a zatim upišite novi tekst kojim želite da zamenite postojeći.

  Promenjeni tekst biće prikazan na traci za navigaciju na svakoj stranici.

Automatsko dodavanje veza na traku za navigaciju

Ako Web biltenu dodajete stranice, veze ka njima mogu automatski da se dodaju na postojeću traku za navigaciju.

 1. Izaberite traku za navigaciju na bilo kojoj stranici.

 2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Svojstva trake za navigaciju.

 3. U dijalogu Svojstva trake za navigaciju potvrdite izbor Ažuriraj ovu navigacionu traku vezama ka novim stranicama koje se dodaju publikaciji.

Ručno dodavanje veza na traku za navigaciju

 1. U konvertovanoj publikaciji izaberite traku za navigaciju, a zatim kliknite na dugme čarobnjaka Dugme čarobnjaka .

 2. U dijalogu Svojstva trake za navigaciju kliknite na dugme Dodaj vezu.

 3. U dijalogu Dodavanje veze, u oknu Poveži sa izaberite ikonu Mesto u ovom dokumentu.

 4. U oknu Izbor mesta u ovom dokumentu izaberite stranicu ka kojoj želite da kreirate vezu na traci za navigaciju.

 5. U polje Tekst za prikazivanje upišite tekst veze za koji želite da se prikaže na traci za navigaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. U dijalogu Svojstva trake za navigaciju kliknite na dugme U redu.

Konvertovanje sadržaja u spisak Web sadržaja

U slučaju da je u vašem biltenu za štampu postojao sadržaj sa svim člancima i odgovarajućim brojevima stranica, taj sadržaj može da postane traka za navigaciju koja obezbeđuje veze ka svim stranicama Web publikacije.

Na prvu stranicu publikacije možete da dodate manji sadržaj koji obezbeđuje veze ka određenim člancima. Izbrišite brojeve stranica i oblikujte naslove članaka kao hiperveze koje služe za prebacivanje na odgovarajuće članke.

Oblikovanje naslova članka kao hiperveze

 1. Iz sadržaja izaberite naslov članka.

 2. U meniju Umetanje izaberite stavku Hiperveza.

 3. U oknu Poveži sa izaberite ikonu Mesto u ovom dokumentu.

 4. U oknu Izbor mesta u ovom dokumentu izaberite stranicu sa kojom želite da povežete naslov, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ostala podešavanja za Web

Opcije oblikovanja za štampu koje se u Web pregledačima ne prikazuju na odgovarajući način nisu dostupne u Web režimu. Nakon što Publisher konvertuje publikaciju za štampu u Web publikaciju, biće potrebno da izvršite neka dodatna podešavanja oblikovanja publikacije kako bi bila spremna za Web prikaz.

Nakon konvertovanja, tekst se više ne prelama oko okvira slike automatski. Ukoliko se okvir slike nalazi iznad okvira za tekst, tekst će biti skriven. Možete da premestite okvir za tekst ili da mu promenite veličinu, odnosno da premestite okvir slike tako da ne dolazi do preklapanja.

Između okvira za tekst i ivica publikacije uglavnom postoji više prostora nego što je na Web lokaciji potrebno. Sve okvire za tekst i okvire slika možete da podesite tako da bolje popunjavaju prazan prostor.

Šeme fontova dostupne za Web publikacije razlikuju se od onih koje su dostupne za publikacije za štampu. Fontovi koje ste koristili u biltenu za štampu ne konvertuju se automatski u fontove koji su bolji za prikaz na Webu. Preporučuje se promena svih fontova konvertovanog biltena u Web fontove kako bi bili lakši za čitanje na Webu.

Biranje šeme Web fontova

 1. Izaberite neki tekst u publikaciji.

 2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Font.

 3. Uverite se da je u dijalogu Font, u okviru za grupisanje Opšte potvrđen izbor Prikaži samo Web fontove.

 4. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Šeme fontova.

 5. U odeljku Primeni šemu fontova izaberite neki od fontova iz odgovarajućeg okna.

  Šema fontova za celu publikaciju biće konvertovana u fontove koji su prikladni za prikaz na Webu.

Menjanje veličine stranice prilikom konvertovanja

Primetićete da se nakon konvertovanja publikacije za štampu u Web publikaciju promenila veličina stranica. Dodatni prostor na dnu stranice omogućava vam da okvire za tekst i okvire slika sa više stranica premestite na jednu stranicu kako biste pojednostavili Web lokaciju.

Proveravanje grafika

Proverite formate datoteke svih slika u biltenu. U slučaju da su se u originalnom biltenu nalazile fotografije ili ilustracije visoke rezolucije, upotrebite program za uređivanje slika kao što je Microsoft Picture It! ili Microsoft Digital Image Pro da biste im promenili veličinu i ponovo ih sačuvali u formatu koji odgovara prikazu na Webu. Na ovaj način ubrzaće se preuzimanje datoteka.

U meniju Alatke izaberite stavku Menadžer za grafike da biste brzo pregledali sve grafike u publikaciji.

Vraćanje u originalnu publikaciju

Napomena: U slučaju da ste bilten konvertovali u Web publikaciju i da nakon toga želite da se vratite u originalni bilten, u meniju Datoteka nemojte da odaberete stavku Konvertuj u štampanu publikaciju. Na ovaj način će se konvertovati prethodno konvertovana datoteka što će dovesti do promena u originalnoj publikaciji. Umesto toga, u meniju Datoteka izaberite stavku Otvori, a zatim pronađite originalnu publikaciju biltena.

Pregledanje Web lokacije

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Pregled Web stranice.

 2. Web lokacija će se otvoriti u prozoru pregledača. Sa jedne stranice na drugu možete da se prebacite tako što ćete kliknuti na odgovarajuću hipervezu u publikaciji i vezu na Web trakama za navigaciju.

Objavljivanje biltena na Webu u vidu Web lokacije

Kada uređujete dovrši, spremni ste da biste kreirali stvarni Web datoteka. Sledite uputstva koje ste dobili od dobavljača Internet usluga (ISP) za objavljivanje Veb lokacije ili pročitajte objavljivanje datoteka na Webu odeljak ovog članka.

Kratak pregled uputstava za objavljivanje datoteka na Webu potražite u odeljku Objavljivanje datoteka na Webu u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Konvertovanje publikacija za štampu u PDF ili XPS datoteke za objavljivanje na vebu

Pre nego što Publisher datoteke objavite na vebu, trebalo bi da ih konvertujete u PDF ili XPS datoteke.

Napomena: PDF ili XPS datoteku iz programa Microsoft Office 2007 možete da sačuvate samo kada instalirate programski dodatak. Više informacija potražite u članku Omogućavanje podrške za druge formate datoteka, kao što su PDF i XPS.

Veze ka informacijama o čuvanju Publisher datoteka u formatima koje druge osobe mogu da pregledaju potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Čuvanje Publisher datoteka kao PDF ili XPS datoteke

Čuvanje publikacije PDF formatu

Ovu opciju koristite u slučaju da publikaciju želite da sačuvate u nekom od uobičajenih formata koji može na jednostavan način da se deli i koji koristi veliki broj komercijalnih štampača.

 1. U programu Publisher otvorite publikaciju koju želite da pregledaju druge osobe.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi kao PDF ili XPS.

 3. U dijalogu Objavljivanje kao PDF ili XPS, sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Publikacija je podrazumevano biti sačuvana kao ime publikacije.pdf u fascikli " Moji dokumenti " na računaru. Kliknuti na dugme Promeni, a zatim izaberite standardni ili minimalna veličina u dijalogu opcije za objavljivanje. Ove postavke su dizajnirani za prikazivanje na mreži.

Datoteku možete da sačuvate kao PDF i u dijalogu Sačuvaj kao.

Čuvanje publikacije u XPS formatu

Ovu opciju koristite u slučaju da publikaciju želite da sačuvate u formatu sa većim komprimovanjem u odnosu na PDF format, a da se pri tom očuva visok kvalitet datoteke, savršen za stonu štampu.

 1. U programu Publisher otvorite publikaciju koju želite da pregledaju druge osobe.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi kao PDF ili XPS.

 3. U dijalogu Objavljivanje kao PDF ili XPS, sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku XPS, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Publikacija će podrazumevano biti sačuvana kao ime publikacije.xps u fascikli " Moji dokumenti " na vašem računaru. Publikacije će biti optimizovana za Visokokvalitetno štampanje , ali možete da promenite u donjem postavku tako što ćete kliknuti na dugme Promeni.

Datoteku možete da sačuvate kao XPS datoteku i u dijalogu Sačuvaj kao.

Vrh stranice

Objavljivanje datoteka na Webu

Na Veb lokaciji možete da objavite Veb server, mrežnom serveru, File Transfer Protocol (FTP) serveru ili u fascikli na vašem računaru.

Objavljivanje Web lokacije na Internetu ili na mreži

Da biste objavili vaše veb lokacije na World Wide Web (WWW), mora se pretplatite na uslugu Web hostinga. Usluga Web hostinga pruža Internet pristup i prostor za skladištenje na Web serverima. Pre objavljivanja na Veb lokaciju, kontaktirajte dobavljača Internet usluga (ISP) ili administrator sistema da biste dobili informacije koje su vam potrebne da biste objavili i Uniform Resource Locator (URL) na Veb lokaciji gde možete da sačuvate datoteke.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi na Webu.

 2. U dijalogu Objavljivanje na Web lokaciji, u polje Ime datoteke upišite URL adresu Web servera ili mrežnog servera na kom želite da sačuvate Web lokaciju – na primer, http://www.northwindtraders.com – a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. Ako bude zatraženo, upišite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

  U dijalogu Objavljivanje na Web lokaciji pojaviće se direktorijum pridružen toj URL adresi.

 4. Dvaput kliknite na fasciklu u kojoj želite da sačuvate Web lokaciju.

 5. Sa liste Ime datoteke izaberite indeks kao podrazumevano ime matične stranice, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 6. Kada bude zatraženo, kliknite na dugme U redu.

Objavljivanje Web lokacije pomoću FTP-a

Pre izvršavanja ovog postupka, obratite se svom dobavljaču Internet usluga ili administratoru sistema da biste dobili informacije potrebne za objavljivanje na FTP lokaciji. Osim toga, morate da kreirate FTP lokaciju u fascikli FTP lokacije.

Kako?

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi na Webu.

 2. Sa padajuće liste Sačuvaj u, izaberite stavku FTP Lokacije.

 3. Dvaput kliknite na stavku Dodaj/izmeni FTP lokacije.

 4. Unesite informacije koje ste dobili od dobavljača Internet usluga, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Kliknite na dugme Otkaži.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi na Webu.

 2. Sa padajuće liste Sačuvaj u, izaberite stavku FTP Lokacije.

 3. Na listi FTP lokacija dvaput kliknite na željenu lokaciju, a zatim dvaput kliknite na fasciklu u kojoj želite da objavite Web lokaciju.

  Napomena: Ako vaš dobavljač Internet usluga (ISP) zahteva korišćenje određenog programa za otpremanje Web lokacije, odnosno u slučaju da Web lokaciju objavljujete na korporativnoj internoj mreži, možda će biti potrebno da njenu verziju sačuvate u određenom HTML formatu datoteke i da objavljivanje Web lokacije izvršite prateći drugačiji postupak. Obratite se svom dobavljaču Internet usluga ili administratoru sistema da biste dobili odgovarajuće informacije o čuvanju i objavljivanju Web lokacije.

Čuvanje Web lokacije u fascikli na vašem računaru

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi na Webu.

 2. U dijalogu Objavljivanje na Webu, sa liste Sačuvaj u izaberite disk jedinicu ili fasciklu u kojoj želite da objavite Web lokaciju, npr. fasciklu Moji dokumenti.

  U slučaju da Web lokaciju želite da dodate u novu fasciklu, kliknite desnim tasterom miša na mesto na kome želite da dodate novu fasciklu, u priručnom meniju postavite pokazivač na stavku Novo, zatim izaberite stavku Fascikla da biste kreirali novu fasciklu, a potom u polje Ime upišite ime nove fascikle.

 3. U polje Ime datoteke upišite ime matične stranice.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×