Konvertovanje biltena za štampu u cilju korišćenja na Webu

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Napomena: Ovaj članak je odradio svoj posao i uskoro će biti obustavljen. Da biste sprečili poruku „Stranica nije pronađena“, uklanjamo veze za koje znamo. Ako ste kreirali veze do ove stranice, uklonite ih i zajedno ćemo održati veb povezanim.

Kreirate biltena za štampu u programu Publisher za svoje preduzeće. Sada, kako mogu da se koriste iste publikacije na internetu? Imate dve opcije:

 • Na Veb lokaciji možete da kreirate biltena za štampu.

 • Možete da promenite datoteku biltena za štampu u PDF ili XPS datoteke i zatim ga objavite na Veb lokaciji koju ste kreirali u programu Publisher.

Tako što ćete poslati e-poruku koja sadrži vezu ka veb biltena, možete i da sačuvate sa adresom troškove i dođete do širu grupu korisnika.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kreiranje Veb lokacije iz biltena za štampu

Konvertovanje publikacija za štampu u PDF ili XPS datoteke za objavljivanje na vebu

Objavljivanje datoteka na Webu

Kreiranje Veb lokacije iz biltena za štampu

Pre nego što počnete konvertovanje biltena

Važno: Izvršite sve promene koje želite u biltena za štampu pre nego što ga konvertujete u Web publikaciju. Nakon što započnete konverziju, neke opcije za uređivanje nisu dostupni. (Na primer, kada koristite čarobnjak za konvertovanje u Web publikaciju za konvertovanje biltena za štampu u Web publikaciju, kolone opcija nije dostupna u oknu zadatka Opcije stranice .)

Razmislite o pravljenju sledećih izmena u bilten za štampu pre nego što ga konvertujete u Web publikaciju:

 • Ako kompletan tekst članka obuhvata više stranica, razmislite o premeštanju članka na jednu stranicu radi lakšeg čitanja. Druga mogućnost je da, nakon konvertovanja publikacije, možete da koristite hiperveze da biste povezali odeljke članka jedni drugima.

 • Ako poslednjoj stranici biltena za štampu sadrži tekst čuvara mesta za poštansku adresu kupca i informacije o kontaktu kompanije, možda ćete želeti da izbrišete stranicu, promenite informacije ili premestite kontakt informacije sa drugim stranicama.

 • Pošto je jedna kolona lakši za čitanje na vebu od više kolona, razmislite o korišćenju opcije u okviru kolone u oknu zadatka Opcije stranice da biste promenili biltena za štampu više kolona u jednu kolonu Web publikaciju.

  Napomena: Morate pojedinačno da promenite izbor kolona za svaku stranicu publikacije.

 • Štampanje biltena ima funkcije specifične za štampanje dizajna koje nisu potrebne za Veb. Brojeve stranica, u tabeli sadržaj i na svakoj stranici publikacije, su jedan primer specifične za štampanje stavki koje ćete možda želeti da uklonite. Klijent za slanje informacija je druga.

Kreiranje Veb publikacije iz biltena za štampu

Kada se identifikujete i izvršite sve promene koje želite u publikaciji za štampu, možete da pređete na konvertovanje.

Konvertovanje biltena za štampu u Web bilten

 1. Pokrenite Publisher.

 2. Na listi Nedavno korišćene publikacije , kliknite na datoteku biltena za štampu. (Alternativno, izaberite stavke Iz datoteke, pronađite i izaberite postojeću datoteku biltena, a zatim otvorite datoteku.)

 3. Unesite izmene sadržaj ili raspored biltena (kao što je promena više stranica članka na jednu stranicu, promena rasporeda na više kolona u publikaciju sa jednom kolonom, uklanjanje kupca poštanska adresa oblasti ili uklanjanju specifične za štampanje dizajna funkcije).

 4. U meniju datoteka izaberite stavku Konvertuj u Web publikaciju.

 5. U okviru Sačuvaj ovu publikaciju za štampu, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sačuvali izmene u originalnu datoteku biltena za štampu pre nego što nastavite konverziju, kliknite na dugme da.

   Druga mogućnost je da, nakon završetka čarobnjaka, možete da sačuvate izmenjenu publikaciju pod novim imenom datoteke tako što ćete kliknuti na dugme Sačuvaj kao , u meniju datoteka , a zatim otkucati novo ime datoteke.

   Napomena: Ako sačuvate koristeći isto ime datoteke koje ste koristili za originalnu publikaciju, zamenićete originalnu publikaciju.

  • Da biste konvertovali bilten bez čuvanja izmena u originalnoj datoteci biltena za štampu, kliknite na dugme ne.

 6. Kliknite na dugme Dalje.

 7. U okviru Dodavanje trake za navigaciju, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali traku za navigaciju sa konvertovani Veb publikacije, kliknite na dugme da.

  • Da biste konvertovali Web publikaciju bez dodavanja trake za navigaciju, kliknite na dugme ne.

   Važno: Bez trake za navigaciju, posetioci Veb lokaciji da ne postoji način da biste pristupili drugim stranicama Web publikacije. Međutim, možete i dalje da dodate trake za navigaciju i nakon konvertovanja biltena.

 8. Kliknite na dugme Završi.

 9. Ako odaberete da sačuvate izmenjenu verziju biltena za štampu u koraku 5, u dijalogu Sačuvaj kao prikazuje predložene novo ime datoteke za izmenjenu verziju. Čuvanje izmenjena štampanje publikacije pod novim imenom datoteke (kao što je July2008Modified) tako što ćete promeniti predloženo ime u polje ime datoteke i zatim na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku ili Veb stranica u jednoj datoteci ili Veb stranica, Filtrira.

  Važno: Ako koristite podrazumevano ime, zamenićete štampanje publikacije.

  Napomena: Korišćenjem datoteku pod drugim imenom od onog koji se koristi za originalni štampanje publikacije, postarajte se da originalnu publikaciju biltena za štampu ostaje nepromenjeno.

 10. U konvertovanu Web publikaciju, promenite oblikovanje koje želite. (Na primer, možda ćete želeti da biste promenili položaj na traci za navigaciju).

 11. Sačuvajte novi Web publikaciju tako što ćete otkucati opisno ime datoteke (kao što je July2008Web).

Prilagođavanje trake za navigaciju

Ako dodate trake za navigaciju kada konvertujete publikacije, zatim možda ćete želeti da biste prilagodili položaj na traci za navigaciju tako da bude na istom mestu na svakoj stranici. Gornja margina svake stranice često je dobar izbor, naročito ako napravite na traci za navigaciju horizontalno kako bi se bolje uklopila razmak.

Dodavanje trake za navigaciju

Ako odaberete da ne dodajete traku za navigaciju tokom konverzije biltena, možete da dodate kasnije pomoću sledeće procedure:

 1. U meniju Umetanje postavite Trakuza navigaciju i zatim kliknite na dugme novo.

 2. U dijalogu Dizajnerske galerije izaberite stavku trake dizajn i željene opcije za navigaciju.

  Napomena: Da biste kreirali veze koje imaju i neizabrano stanje (prikazuje podrazumevane boje) i izabrano stanje (prikazuju drugu boju kada kliknete na vezu da biste je izabrali), kliknite na dugme Prikaži izabrano stanje.

 3. U okviru Automatsko ažuriranje, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste ažurirali traku za navigaciju tako što ćete uključiti vezu za svaku od postojećih stranica u publikaciji, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ažuriraj ovu navigacionu traku sa vezama ka postojeće stranice u toj publikaciji .

  • Da biste ručno da navedete stranice koje su povezane sa na traci za navigaciju, opozovite izbor u polju za potvrdu Ažuriraj ovu navigacionu traku sa vezama ka postojeće stranice u toj publikaciji , a zatim navedite koje stranice koju želite da se povežete pomoću opcija u trake za navigaciju Svojstva dijalog.

 4. Kliknite na dugme Umetni objekat.

Promena teksta na traci za navigaciju

 1. Izaberite stavku na traci za navigaciju na bilo kojoj stranici.

 2. Izaberite tekst koji želite da promenite, a zatim otkucajte novi tekst koji želite da ih zamenite.

  Promenjeni tekst promene na traci za navigaciju na svakoj stranici.

Automatsko dodavanje veze na traci za navigaciju

Ako dodajete stranice sa Web biltena, veze ka njima se automatski dodaju postojeću traku za navigaciju.

 1. Izaberite stavku na traci za navigaciju na bilo kojoj stranici.

 2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Svojstva trake za navigaciju.

 3. U dijalogu Svojstva trake za navigaciju potvrdite izbor u polju za potvrdu Ažuriraj ovu navigacionu traku sa vezama na nove stranice koje se dodaju u toj publikaciji .

Ručno dodavanje veza na traku za navigaciju

 1. Konvertovani publikacije, kliknite na dugme na traci za navigaciju i izaberite stavku čarobnjak za dugme Dugme čarobnjaka .

 2. U dijalogu Svojstva trake za navigaciju kliknite na dugme Dodaj vezu.

 3. U dijalogu Dodavanje veze u okviru Poveži sa, kliknite na mesto u ovom dokumentu.

 4. U okviru Izbor mesta u ovom dokumentu, izaberite stranicu koju želite da se povežete sa trake za navigaciju.

 5. U okvir za tekst za prikazivanje otkucajte tekst veze koju želite da se pojavljuju na traci za navigaciju i zatim kliknite na dugme u redu.

 6. U dijalogu Svojstva trake za navigaciju kliknite na dugme u redu.

Konvertovanje sadržaja na listu Veb sadržaja

Ako biltena za štampu sadržaj spisak svih članke i odgovarajućim brojevima stranica, taj sadržaj može da postane traka koja obezbeđuje veze ka sve stranice u publikaciji Veb za navigaciju.

Na prvoj stranici publikacije, možete da uključite u manji sadržaj koji obezbeđuje veze ka određenim člancima. Brisanje brojeva stranica i oblikujte naslove članaka kao hiperveze koje prelaze na odgovarajuće članke.

Oblikovanje naslova članka kao hiperveze

 1. U sadržaju, izaberite naslov članka.

 2. U meniju Umetanje izaberite stavku Hiperveza.

 3. U okviru Poveži sa izaberite stavku Mesto u ovom dokumentu.

 4. U okviru Izbor mesta u ovom dokumentu, kliknite na stranicu koju želite da povežete naslov, a zatim kliknite na dugme u redu.

Pravljenje drugih prilagođavanja za Web

Opcije oblikovanja za štampu koje se ne prikazuju u Veb pregledačima nisu dostupne u Web režimu. Nakon što Publisher konvertuje publikaciju za štampu u Web publikaciju, moraćete da bi neka dodatna podešavanja oblikovanja publikacije kako bi bila spremna za Web prikaz.

Nakon konverzije, neće automatski prelama oko okvira slike. Ako okvir slike nalazi na vrhu okvira za tekst, tekst će biti skriven. Možete premeštanje ili promena veličine okvira za tekst ili premestite okvir slike tako da se ne preklapaju.

To je obično više prostora između okvira za tekst i ivica publikacije nego što je potrebna na Veb lokaciji. Možete da prilagodite neki tekst ili sliku okvira da biste bolje popunjavaju prazan prostor.

Šeme fontova dostupne za Web publikacije se razlikuju od onih koje su dostupne za štampanje publikacije. Fontovi koje ste koristili u biltenu za štampu ne konvertuju se automatski u fontove koji su bolji za Veb. Preporučuje se da biste promenili fontove u konvertovani biltena u Web fontove da biste ih lakše čitao na vebu.

Da biste izabrali Veb šemu fontova

 1. Izaberite neki tekst u publikaciji.

 2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Font.

 3. U dijalogu Font , u okviru Opšte postavke, uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Prikaži samo Web fontove .

 4. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Šeme fontova.

 5. Odaberite jedan od fontova na listi u okviru Primeni šemu fontova.

  Šemu fontova za celu publikaciju biće konvertovana u fontove koji su prikladne za prikazivanje na vebu.

Menjanje veličine stranice tokom konverzije

Primetićete nakon konvertovanja publikacije za štampu u Web publikaciju koja je promenjena veličina stranice. Dodatni prostor na dnu stranice omogućava vam da biste premestili okvira za tekst i okviri slika sa drugih stranica na jednu stranicu da biste pojednostavili Veb lokacije.

Proveravanje grafika

Pregledajte format datoteke svih slika u biltenu. Ako originalni biltena koji se nalaze visoke rezolucije fotografije ili ilustracije, koristite program kao što je Microsoft Picture It za uređivanje slika! ili Microsoft Digital Image Pro da promenite veličinu i ponovo ih sačuvate u obliku Web prepoznatljivo. Ovo će ubrza vreme preuzimanja datoteka.

U meniju Alatke izaberite stavku Menadžer za grafike, da biste brzo pregledali sve grafike u publikaciji.

Povratak na originalne publikacije

Napomena: Ako bilten konvertovali u Web publikaciju, a zatim želite da vratite na originalni bilten, niste odabrali konvertovali štampanje publikacije u meniju " datoteka ". Ovo će konvertovati prethodno konvertovana datoteka i dovesti do promene u originalnoj publikaciji. Umesto toga, u meniju datoteka izaberite stavku Otvori , a zatim pronađite originalnu publikaciju biltena.

Da biste pregledali vaše veb lokacije

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Pregled Veb stranice.

 2. Na Veb lokaciju otvara u prozoru pregledača. Možete da odete na stranicu tako što ćete kliknuti na hipervezu u publikaciji i vezu na Web trakama za navigaciju.

Objavljivanje biltena kao Veb lokacije na vebu

Kada uređujete dovrši, spremni ste da biste kreirali stvarni Web datoteka. Sledite uputstva koje ste dobili od dobavljača Internet usluga (ISP) za objavljivanje Veb lokacije ili pročitajte objavljivanje datoteka na Webu odeljak ovog članka.

Pronađite kratak pregled načina za objavljivanje datoteka na Webu ispod u Objavi datoteka na vebu.

Vrh stranice

Konvertovanje publikacija za štampu u PDF ili XPS datoteke za objavljivanje na vebu

Pre nego što Publisher datoteke objavite na vebu, trebalo bi da ih konvertujete u PDF ili XPS datoteke.

Napomena: Možete da sačuvate kao PDF ili XPS datoteke iz programa Microsoft Office 2007 tek pošto instalirate programski dodatak. Više informacija potražite u članku Omogućavanje podrške za druge formate datoteka, kao što su PDF i XPS.

Pronađite veze ka informacijama o tome kako da čuvanje Publisher datoteka u formatima koje druge osobe mogu da vide u odeljku Takođe pogledajte .

Čuvanje Publisher datoteka kao PDF ili XPS datoteke

Čuvanje publikacije u PDF formatu

Koristite ovu opciju ako želite da sačuvate publikaciju u formatu koji je uobičajeno, može lako da se deli i je format koji mnogo komercijalne štamparije koriste.

 1. U programu Publisher, otvorite publikaciju u koju želite da druge osobe da biste prikazali.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi kao PDF ili XPS.

 3. U dijalogu " Objavi kao PDF ili XPS ", sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Publikacija je podrazumevano biti sačuvana kao ime publikacije.pdf u fascikli " Moji dokumenti " na računaru. Kliknuti na dugme Promeni, a zatim izaberite standardni ili minimalna veličina u dijalogu opcije za objavljivanje. Ove postavke su dizajnirani za prikazivanje na mreži.

Datoteku takođe možete sačuvati kao PDF datoteku pomoću dijaloga Sačuvaj kao .

Čuvanje publikacije u XPS formatu

Koristite ovu opciju ako želite da sačuvate publikaciju sa većim komprimovanjem u odnosu na PDF format dok je preostalo visokim kvalitetom umeću datoteke za Stona štampa.

 1. U programu Publisher, otvorite publikaciju u koju želite da druge osobe da biste prikazali.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi kao PDF ili XPS.

 3. U dijalogu " Objavi kao PDF ili XPS ", sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku XPS, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Publikacija će podrazumevano biti sačuvana kao ime publikacije.xps u fascikli " Moji dokumenti " na vašem računaru. Publikacije će biti optimizovana za Visokokvalitetno štampanje , ali možete da promenite u donjem postavku tako što ćete kliknuti na dugme Promeni.

Takođe možete sačuvati datoteku kao XPS datoteke pomoću dijaloga Sačuvaj kao .

Vrh stranice

Objavljivanje datoteka na Webu

Na Veb lokaciji možete da objavite Veb server, mrežnom serveru, File Transfer Protocol (FTP) serveru ili u fascikli na vašem računaru.

Objavljivanje Veb lokacije na lokaciji na Internetu ili na mreži

Da biste objavili vaše veb lokacije na World Wide Web (WWW), mora se pretplatite na uslugu Web hostinga. Usluga Web hostinga pruža Internet pristup i prostor za skladištenje na Web serverima. Pre objavljivanja na Veb lokaciju, kontaktirajte dobavljača Internet usluga (ISP) ili administrator sistema da biste dobili informacije koje su vam potrebne da biste objavili i Uniform Resource Locator (URL) na Veb lokaciji gde možete da sačuvate datoteke.

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Objavi na vebu.

 2. U polju ime datoteke u dijalogu objavljivanje na vebu , otkucajte URL adresu Veb ili mrežnom serveru koju želite da sačuvate vaše veb lokacije – na primer, http://www.northwindtraders.com – a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. Ako budete upitani, otkucajte korisničko ime i lozinku i zatim kliknite na dugme u redu.

  Direktorijum pridružen URL adrese će se pojaviti u dijalogu objavljivanje na vebu .

 4. Kliknite dvaput na fasciklu gde želite da sačuvate vaše veb lokacije.

 5. U polju ime datoteke izaberite stavku indeksa kao podrazumevano ime matične stranice i zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 6. Kada to od vas bude zatraženo, kliknite na dugme U redu.

Objavljivanje na Veb lokaciji pomoću FTP

Pre nego što izvršite ovaj postupak, kontaktirajte dobavljača Internet usluga ili administrator sistema da biste dobili informacije koje su vam potrebne da biste objavili na lokaciji FTP . Takođe morate da kreirate FTP lokaciju na FTP lokacijama.

Kako?

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Objavi na vebu.

 2. U okviru Sačuvaj u izaberite FTP lokacije.

 3. Kliknite dvaput na stavku Dodaj/izmeni FTP lokacije.

 4. Unesite informacije koje ste dobili od dobavljača Internet usluga, a zatim kliknite na dugme u redu.

 5. Kliknite na dugme Otkaži.

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Objavi na vebu.

 2. U okviru Sačuvaj u izaberite FTP lokacije.

 3. Na listi FTP lokacija, kliknite dvaput na lokaciju koju želite i zatim kliknite dvaput na fasciklu gde želite da objavite na Veb lokaciji.

  Napomena: Ako vaš dobavljač Internet usluga (ISP) zahteva da koristite određeni program za otpremanje na Veb lokaciji ili ako korporativni intranet objavljujete na Veb lokaciju, možda ćete morati da sačuvate verziju Veb lokacije u formatu datoteke određene HTML i pratite na diffe iznajmljujete proceduru za objavljivanje Veb lokacije. Zatražite od dobavljača Internet usluge ili administratoru sistema informacija o tome kako da sačuvate i objavite na Veb lokaciji.

Čuvanje veb lokacije u fascikli na vašem računaru

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Objavi na vebu.

 2. U listi Sačuvaj u dijalogu objavljivanje na vebu , kliknite na disk jedinicu ili fasciklu u kojoj želite da objavite Veb lokaciju, kao što su Moji dokumenti.

  Ako želite da dodate na Veb lokaciju u novu fasciklu, kliknite desnim tasterom miša gde koju želite da dodate novu fasciklu, izaberite stavku novo , izaberite fasciklu da biste kreirali novu fasciklu i zatim u polju ime otkucajte ime za novu fasciklu.

 3. U polje ime datoteke otkucajte ime datoteke za matičnu stranicu.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×