Konfigurisanje programa Skype za posao hibridnog servera 2015

Napomena: Ovaj članak se odnosi samo na Office 365 kojim upravlja 21Vianet u Kini.

Ako koristite hibridne primene programa Skype za posao, neki Skype za posao korisnici mogu da budu lokalni, a drugi u sistemu Skype za posao online i da pritom svi dele isti domen. Tako možete lakše pružati Skype za posao usluge korisnicima u svojoj organizaciji koji se nalaze na različitim geografskim lokacijama ili korisnicima koji se povezuju daljinski. Skype za posao hibridne konfiguracije možete iskoristiti i kao putanju migracije za Office 365. Ovaj odeljak opisuje hibridne konfiguracije za Skype za posao Server 2015.

Planiranje hibridne primene

Dok planirate hibridnu primenu, uzmite u obzir sledeće zahteve za korisnike i mrežnu infrastrukturu.

Potrebna infrastruktura

U okruženju morate da imate na raspolaganju sledeće da biste mogli da primenite i konfigurišete hibridnu primenu sistema Skype za posao Server 2015.

 • Active Directory Federation Services (AD FS) Server koji pokreće Windows 2008 R2 SP1 ili najnoviji servisni paket. Dodatne sistemske zahteve za AD FS pronaći ćete u članku Active Directory Federation Services 2.0.

 • Lokalnu primenu sistema Skype za posao Server 2015 ili Lync Server 2010 sa kumulativnim ispravkama za Lync Server 2010: mart 2013.

 • Administrativne alatke za Skype za posao Server 2015.

 • Server za sinhronizaciju direktorijuma. Detalje sinhronizacije direktorijuma pronaći ćete u članku Alatka za sinhronizovanje direktorijuma.

Podrška za Skype za posao klijent

Postoje određene razlike u funkcijama koje podržavaju Skype za posao klijenti kao i funkcijama dostupnim u lokalnom okruženju i okruženju na mreži. Pre nego što odlučite na kom mestu želite da smestite korisnike, možete da pogledate podršku klijenata za različite konfiguracije sistema Skype za posao Server. Skype za posao online podržava sledeće klijente u hibridnoj primeni sistema Skype za posao:

 • Lync 2010

 • Skype za posao

 • Skype za posao aplikacija iz Windows prodavnice

 • Skype za posao veb aplikacija

 • Lync Mobile

 • Lync za Mac 2011

 • Lync Basic 2013

Potrebna topologija

Da biste primenu sistema Skype za posao Server 2015 podesili za hibridnu konfiguraciju sa sistemom Skype za posao online, treba da imate jednu od sledećih podržanih topologija:

 • Microsoft Office Communication Server 2007 R2 sa sistemom Skype za posao Server 2015 lokalno. Edge Server za spoljni pristup sistema Skype za posao Server 2015 i server na sledećem koraku od sistema Edge Server za spoljni pristup moraju da rade pod sistemom Skype za posao Server 2015 i mora da bude primenjen sistem Central Management Store. Edge Server i grupa moraju da budu primenjeni lokalno.

 • Microsoft Lync Server 2010 sa primenjenim kumulativnim ispravkama za Lync Server 2010: februar 2013, a administrativne alatke za Skype za posao Server 2015 moraju da budu instalirane lokalno. Edge Server za spoljni pristup i server na sledećem koraku od sistema Edge Server za spoljni pristup moraju da rade pod sistemom Microsoft Lync Server 2010 sa najnovijim kumulativnim ispravkama.

  Važno: Administrativne alatke za Skype za posao Server 2015 treba da budu instalirane na zasebnom serveru koji ima pristup za povezivanje sa postojećom primenom sistema Lync Server 2010. Cmdlet komanda Move-CsUser za premeštanje korisnika iz lokalne primene u Skype za posao online mora da se pokrene iz administrativnih alatki za Skype za posao Server 2015 povezanih sa lokalnom primenom.

 • Primena sistema Skype za posao Server 2015 u kojoj svi serveri rade pod sistemom Skype za posao Server 2015.

Zahtevi za liste dozvoljeno/blokirano za spoljni pristup

Lista dozvoljenih domena uključuje domene koji imaju podešeno potpuno određeno ime domena (FQDN) partnerskog Edge sistema. Oni se ponekad nazivaju dozvoljeni partnerski serveri ili direktni partneri za spoljni pristup. U lokalnim primenama treba da znate razliku između otvorenog spoljnog pristupa i zatvorenog spoljnog pristupa, što se redom naziva otkrivanje partnera i lista dozvoljenih partnerskih domena. Da bi se uspešno konfigurisala hibridna primena, moraju se ispuniti sledeći zahtevi:

 • Podudaranje domena mora da bude podešeno na isti način za lokalnu primenu i za Office 365 zakupca. Ako je otkrivanje partnera omogućeno u lokalnoj primeni, onda se za zakupca na mreži mora konfigurisati otvoreni spoljni pristup. Ako otkrivanje partnera nije omogućeno, onda se za zakupca na mreži mora konfigurisati zatvoreni spoljni pristup.

 • Lista blokiranih domena u lokalnoj primeni mora tačno da odgovara listi blokiranih domena za zakupca na mreži.

 • Lista dozvoljenih domena u lokalnoj primeni mora tačno da odgovara listi dozvoljenih domena za zakupca na mreži.

 • Za zakupca na mreži mora da bude omogućen spoljni pristup za spoljne komunikacije, što se konfiguriše pomoću kontrolne table za Skype za posao online.

DNS postavke

Prilikom kreiranja SRV DNS zapisa za hibridne primene, zapisi, _sipfederationtls._tcp.<domen> i _sip._tls.<domen> treba da pokazuju na lokalni proxy za pristup.

Stavke koje treba razmotriti u vezi sa zaštitnim zidom

Računari u mreži moraju da imaju mogućnost standardnog DNS pretraživanja na internetu. Ako ti računari mogu da pristupaju standardnim lokacijama na internetu, mreža ispunjava ovaj zahtev.

U zavisnosti od lokacije centra podataka, takođe morate da konfigurišete uređaje zaštitnog zida tako da prihvataju veze zasnovane na imenima domena sa džokerima (na primer, sav saobraćaj sa domena *.partner.outlook.cn). Ako zaštitni zidovi u organizaciji ne podržavaju podešavanje imena sa džokerima, moraćete ručno da utvrdite opsege IP adresa koje želite da dozvolite i određene portove.

Pogledajte temu pomoći URL adrese i opsezi IP adresa za Office 365 kojim upravlja 21Vianet.

Potrebni portovi i protokoli

Pored portova potrebnih za internu Skype za posao Server 2015 komunikaciju, morate da podesite i sledeće portove za lokalnu mrežu.

Protokol / port

Aplikacije

TCP 443

Otvorena dolazna veza

 • Active Directory Federation Services (uloga servera za spoljni pristup)

  Više informacija pronaći ćete u članku Razumevanje usluga uloge AD FS.

 • Active Directory Federation Services (uloga proxy servera)

 • Microsoft Online Services Portal

 • My Company Portal

 • Outlook Web App

 • Lync klijent (komunikacija sa sistemom Skype za posao online iz lokalnog sistema Skype za posao Server)

TCP 80 i 443

Otvorena dolazna veza

 • Alatka za sinhronizaciju Microsoft Online Services direktorijuma

TCP 5061

Otvorena dolazna/odlazna veza u sistemu Edge Server

PSOM/TLS 443

Otvorena dolazna/odlazna veza za sesije deljenja podataka

STUN/TCP 443

Otvorena dolazna/odlazna veza za zvuk, video, sesije deljenja aplikacije

STUN/UDP 3478

Otvorena dolazna/odlazna veza za audio i video sesije

RTP/TCP 50000-59999

Otvorena odlazna veza za audio i video sesije

Korisnički nalozi i podaci

U hibridnoj primeni sistema Skype za posao Server 2015, svakog korisnika kog želite da smestite u sistemu Skype za posao online prvo morate da napravite u lokalnoj primeni tako da se korisnički nalog napravi u uslugama domena aktivnog direktorijuma. Posle toga možete da premestite korisnika u Skype za posao online, čime ćete premestiti i korisnikov spisak kontakata.

Kad sinhronizujete korisničke naloge između lokalne primene sistema Skype za posao i primene sistema Skype za posao online sa sistemima AD FS i Dirsync, morate da sinhronizujete AD naloge za sve Skype za posao korisnike u organizaciji između lokalne primene sistema Skype za posao i primene na mreži, čak i ako korisnici nisu premešteni u Skype za posao online. Ako ne sinhronizujete sve korisnike, komunikacija između lokalnih korisnika i korisnika na mreži u organizaciji možda neće raditi kao što se očekuje.

Napomena: Ako se korisnik napravi preko portala na mreži za Office 365, korisnički nalog se neće sinhronizovati sa lokalnim sistemom Active Directory i korisnik neće postojati u njemu. Ako ste već napravili korisnike u sistemu Skype za posao online i želite da podesite hibridnu konfiguraciju sa lokalnim sistemom Skype za posao Server, pročitajte članak „Premeštanje korisnika iz sistema Skype za posao online u lokalni sistem Skype za posao u sistemu Skype za posao Server 2015“.

Prilikom planiranja hibridne primene, razmotrite i sledeće probleme koji se odnose na korisnike.

 • Kontakti korisnika – Maksimalan broja kontakata za Skype za posao online korisnike je 250. Svi ostali kontakti uklanjaju se sa korisnikovog spiska kontakata kad se nalog premesti u sistem Skype za posao online.

 • Razmena trenutnih poruka i prisutnost – Spisak kontakata korisnika, grupe i spiskovi za kontrolu pristupa (ACL spiskovi) migriraju sa korisničkim nalogom.

 • Podaci konferencija, sadržaj sastanka i raspoređeni sastanci – Ovaj sadržaj ne migrira sa korisničkim nalogom. Korisnici moraju ponovo da rasporede sastanke kad se njihovi nalozi migriraju u Skype za posao online.

Smernice za korisnike i funkcije

 • U hibridnom okruženju sistema Skype za posao Server 2015 korisnicima mogu da se omoguće razmena trenutnih poruka, glas i sastanci lokalno ili na mreži, ali ne obe opcije istovremeno.

 • Lync klijent – Nekim korisnicima će možda biti potrebna nova verzija klijenta kad budu premešteni u Skype za posao online.

 • Lokalne smernice i konfiguracija (ne odnosi se na korisnike) – Smernice na mreži i lokalne smernice zahtevaju zasebnu konfiguraciju. Ne možete da postavite globalne smernice koje se primenjuju i na jedno i na drugo.

Konfigurisanje hibridnih primena za Skype za posao Server 2015

Ovaj odeljak opisuje korake potrebne za konfigurisanje hibridnih primena sistema Skype za posao Server 2015. Ako u sistemu Skype za posao imate korisnike kojima je omogućeno korišćenje sistema Skype za posao online, ali ne i korišćenje lokalne primene, pročitajte članak „Premeštanje korisnika iz sistema Skype za posao online u lokalni sistem Skype za posao u sistemu Skype za posao Server 2015“.

Akreditivi administratora

Kad se od vas zatraži da pružite akreditive administratora, upotrebite korisničko ime i lozinku za administratorski nalog Office 365 zakupca. Te akreditive koristićete i kada konfigurišete sistem Active Directory Federation Services (AD FS) 2.0, sinhronizaciju direktorijuma, jedinstveno prijavljivanje, spoljni pristup i premeštanje korisnika u Lync Online.

Povezivanje sa alatkom PowerShell sistema Skype za posao online

Administratori sada imaju mogućnost da koriste Windows PowerShell za upravljanje sistemom Skype za posao online i njegovim Skype za posao online korisničkim nalozima. Da biste to uradili, prvo treba da iz Microsoft centra za preuzimanje preuzmete i instalirate Lync Online Connector Module. Dodatne informacije o preuzimanju, instaliranju i korišćenju modula Skype za posao online Connector i detaljne informacije o korišćenju tog modula potražite u članku Korišćenje alatke Windows PowerShell za upravljanje sistemom Lync Online.

Koraci za pripremu i podešavanje lokalnog sistema Skype za posao Server 2015 za hibridnu konfiguraciju sa sistemom Skype za posao online

U sledećoj tabeli navedeni su koraci potrebni da biste okruženje pripremili za hibridnu primenu sa sistemima Microsoft Skype za posao online i Microsoft Office 365.

Dovršeno?

Korak

Opis

Pravljenje naloga zakupca za Office 365 i omogućavanje sistema Skype za posao online

Podešavanje sistema Lync Online.

Dodavanje domena i potvrda vlasništva

Vaš domen ponekad se naziva i prilagođeni domen. Domen morate da dodate u Office 365 zakupca, a zatim da pratite korake za proveru valjanosti domena u sistemu Office 365. To je potrebno kako biste potvrdili da posedujete domen. Da biste dodali domen u Office 365 zakupca, pratite korake opisane u članku Podešavanje domena i upravljanje domenima u sistemima Office 365 Enterprise i Office 365 Midsize Business. Dovršite sve korake iz svakog odeljka teme, uključujući „Uređivanje DNS zapisa za Office 365 usluge“.

Priprema za sinhronizaciju usluge Active Directory

Sinhronizacija usluge Active Directory obezbeđuje da se lokalna usluga Active Directory neprekidno sinhronizuje sa uslugom Office 365. To vam omogućava da kreirate sinhronizovane verzije svih korisničkih naloga i grupa, a omogućava i sinhronizaciju globalnog spiska adresa (GAL) iz lokalnog Microsoft Exchange Server okruženja sa uslugom Microsoft Exchange Online.

Morate da sinhronizujete AD naloge za sve Skype za posao korisnike u organizaciji između lokalne primene i primene sistema Skype za posao na mreži, čak i ako korisnici nisu premešteni u Skype za posao online. Ako ne sinhronizujete sve korisnike, komunikacija između lokalnih korisnika i korisnika na mreži u organizaciji možda neće raditi kao što se očekuje.

Da biste pripremili okruženje za sinhronizaciju usluge Active Directory, pogledajte članak Usluge integracije direktorijuma.

Kreiranje certifikata za usluge Active Directory Federation Services (AD FS)

Kad kreirate certifikate koji se koriste za ujedinjavanje identiteta sa sistemom Office 365, morate da ih instalirate i dodelite.

Premeštanje pilot korisnika u Skype za posao online

Kad dovršite korake za pripremu i podešavanje okruženja za Skype za posao online, možete početi da premeštate pilot korisnike u Skype za posao online. Pročitajte članak „Premeštanje korisnika u Skype za posao online u sistemu Skype za posao Server 2015“.

Administriranje korisnika u hibridnoj primeni

Detalje o administriranju korisnika u hibridnoj primeni potražite u članku „Administriranje korisnika u hibridnoj primeni sistema Skype za posao Server 2015“.

Konfigurisanje povezivanja sistema Skype za posao Server 2015 sa sistemom Skype za posao online

Povezivanje omogućava korisnicima iz lokalne primene da komuniciraju sa Office 365 korisnicima u organizaciji. Da biste podesili povezivanje, pokrenite sledeće cmdlet komande:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Konfigurisanje Skype za posao online zakupca za deljeni SIP adresni prostor

Session Initiation Protocol (SIP) adresa je jedinstveni identifikator svakog korisnika na mreži, slično broju telefona ili e-adresi. Pre nego što pokušate da premestite Skype za posao korisnike iz lokalnog sistema u Skype za posao online, moraćete da konfigurišete Office 365 zakupca tako da deli SIP adresni prostor sa lokalnom primenom. Ako to nije konfigurisano, možda ćete videti sledeću poruku o grešci:

Move-CsUser : HostedMigration fault: Greška=(510), Opis=(Zakupcu ovog korisnika nije omogućen deljeni sip adresni prostor.)

Da biste podesili deljeni SIP adresni prostor, uspostavite daljinsku PowerShell sesiju sa sistemom Skype za posao online, a zatim pokrenite sledeću cmdlet komandu:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Da biste uspostavili daljinsku PowerShell sesiju sa sistemom Skype za posao online, prvo morate da instalirate Skype za posao online modul za Windows PowerShell, a možete da ga preuzmete ovde: Windows PowerShell modul za ;Lync Online.

Kad instalirate modul, daljinsku sesiju možete da uspostavite sledećim cmdlet naredbama:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Dodatne informacije o tome kako da uspostavite daljinsku PowerShell sesiju sa sistemom Skype za posao online potražite u članku Povezivanje sa sistemom Lync Online pomoću programa Windows PowerShell.

Dodatne informacije o korišćenju Skype za posao online PowerShell modula potražite u članku Korišćenje programa Windows PowerShell za upravljanje uslugom Lync Online.

Premeštanje korisnika u Skype za posao online u sistemu Skype za posao Server 2015

Pre nego što počnete da migrirate korisnike u Skype za posao online, napravite rezervnu kopiju korisničkih podataka povezanih sa nalozima koji će biti premešteni. Ne premeštaju se svi korisnički podaci zajedno sa korisničkim nalogom. Informacije potražite u članku Zahtevi za izradu rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje u sistemu Lync Server 2013: podaci.

Migriranje korisničkih postavki u Skype za posao online

Korisničke postavke premeštaju se zajedno sa korisničkim nalogom. Pojedine lokalne postavke se ne premeštaju zajedno sa korisničkim nalogom.

Premeštanje pilot korisnika u Skype za posao online

Pre nego što počnete da premeštate korisnike u Skype za posao online, možete da premestite nekoliko pilot korisnika kako biste potvrdili da je okruženje ispravno podešeno. Tada možete potvrditi da funkcije i usluge sistema Skype za posao rade kao što se očekuje, pre nego što pokušate da prebacite dodatne korisnike.

Da biste lokalnog korisnika premestili u Skype za posao online zakupca, pokrenite sledeće cmdlet komande u interfejsu Skype za posao Server Management Shell koristeći administratorske akreditive za Microsoft Office 365 zakupca. Zamenite „korisničkoime@contoso.com“ informacijama korisnika kog želite da premestite.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Format URL adrese navedene za parametar HostedMigrationOverrideUrl mora da bude URL do prostora u kom se izvršava usluga Hosted Migration u sledećem formatu: Https://<FQDN prostora>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

URL do usluge Hosted Migration možete utvrditi ako pogledate URL kontrolne table za Skype za posao online za nalog Office 365 zakupca.

Da biste utvrdili URL usluge Hosted Migration za Office 365 zakupca, uradite sledeće:
 1. Prijavite se u Office 365 zakupca kao administrator.

 2. Otvorite aplikaciju Skype za posao centar administracije.

 3. Kad se prikaže Skype za posao centar administracije, izaberite i kopirajte URL u traci adresa, sve do dela partner.lync.cn. Primer URL adrese izgleda slično ovome:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Zamenite webdir u URL adresi sa admin kako biste dobili sledeće:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. URL adresi dodajte sledeću nisku: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. Dobijena URL adresa, koja je vrednost za parametar HostedMigrationOverrideUrl, trebalo bi da izgleda ovako:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Premeštanje korisnika u Lync Online

Više korisnika možete da premestite tako što ćete upotrebiti cmdlet komandu Get-CsUser sa parametrom –Filter da biste izabrali korisnike sa određenim svojstvom dodeljenim korisničkim nalozima, kao što je RegistrarPool. Vraćene korisnike možete da usmerite u cmdlet komandu Move-CsUser, kao što je pokazano u sledećem primeru.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Možete da upotrebite i parametar –OU da biste preuzeli sve korisnike u navedenom OU, kao što je pokazano u sledećem primeru.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Provera postavki i funkcija Skype za posao online korisnika

Na sledeće načine možete da proverite da li je korisnik uspešno premešten:

 • Pogledajte status korisnika na kontrolnoj tabli sistema Skype za posao online. Vizuelni indikatori nisu isti za lokalne korisnike i korisnike na mreži.

 • Pokrenite sledeću cmdlet komandu:

  Get-CsUser -Identity

Administriranje korisnika u hibridnoj primeni sistema Skype za posao Server 2015

Korisničkim postavkama i smernicama za korisnike migrirane u Skype za posao online možete da upravljate korišćenjem funkcija za upravljanje korisnicima dostupnim na Microsoft Office 365 portalu na mreži. Morate se prijaviti pomoću administratorskog naloga zakupca kako biste mogli da obavljate administratorske zadatke.

Vraćanje korisnika u lokalnu primenu

Ovaj odeljak odnosi se samo na korisnike koji su napravljeni i kojima je omogućeno korišćenje lokalne primene sistema Skype za posao, a zatim premešteni iz lokalne primene u Skype za posao online. Ako želite da premestite korisnike koji su napravljeni u sistemu Skype za posao online (a kojima nikada nije omogućeno korišćenje lokalne primene sistema Skype za posao), pogledajte članak „Premeštanje korisnika iz sistema Skype za posao online u lokalni sistem Skype za posao u sistemu Skype za posao Server 2015“.

Pokrenite sledeće cmdlet naredbe da biste vratili korisnika iz sistema Skype za posao online u lokalnu primenu sistema Skype za posao:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Da biste utvrdili URL za uslugu Hosted Migration, pogledajte raniji odeljak „Da biste utvrdili URL usluge Hosted Migration za Office 365 zakupca, uradite sledeće“.

Migriranje Skype za posao online korisnika u lokalni Skype za posao u sistemu Skype za posao Server 2015

Ovi koraci su potrebni samo za migriranje korisničkih naloga koji su prvobitno omogućeni za Skype za posao u sistemu Skype za posao online, pre nego što ste Skype za posao primenili lokalno. Da biste premestili korisnike kojima je prvobitno omogućeno korišćenje lokalnog sistema Skype za posao, a kasnije su premešteni u Skype za posao online, pogledajte odeljak „Administriranje korisnika u hibridnoj primeni sistema Skype za posao Server 2015“ u ovoj temi. Pored toga, svi korisnici koje premeštate moraju da imaju naloge u lokalnoj usluzi Active Directory.

Migriranje korisničkih naloga prvobitno omogućenih u sistemu Skype za posao online u lokalni Skype za posao
 1. Prvo se uverite da je organizacija podešena za hibridnu konfiguraciju.

  • Instalirajte alatku za Microsoft Azure Active Directory sinhronizaciju.

  • Da biste omogućili da korisnici upotrebljavaju jedinstveno prijavljivanje za Skype za posao online, instalirajte usluge Active Directory Federation Services

  • U lokalnoj primeni, u interfejsu Skype za posao Management Shell otkucajte sledeće cmdlet komande da biste napravili dobavljača usluga hostinga za Skype za posao online:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Uverite se da na lokalnim sistemima Edge Server imate niz certifikata koji omogućava povezivanje sa sistemom Skype za posao online. Dodatne informacije potražite u članku Promene SSL certifikata usluge Lync Online za povezivanje klijenta.

 3. U lokalnoj usluzi Active Directory omogućite korisničke naloge na koje se to odnosi za lokalnu primenu sistema Skype za posao. To možete uraditi za pojedinačnog korisnika tako što ćete otkucati sledeću cmdlet komandu:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Ili možete kreirati skriptu koja čita korisnička imena iz datoteke i pruža ih kao ulaz za cmdlet komandu Enable-CsUser:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Pokrenite DirSync da biste sinhronizovali Skype za posao online korisnike sa ažuriranim korisnicima lokalne primene sistema Skype za posao.

 5. Ažurirajte određene DNS zapise tako da usmeravaju sav SIP saobraćaj prema lokalnoj primeni sistema Skype za posao:

  • Ažurirajte A zapis za lyncdiscover.contoso.com tako da pokazuje na FQDN na lokalni obrnuti proxy server.

  • Ažurirajte SRV zapis za _sip._tls.contoso.com tako da se razrešava u javnu IP ili VIP adresu Access Edge usluge lokalne primene sistema Skype za posao.

  • Ažurirajte SRV zapis za _sipfederationtls._tcp.contoso.com tako da se razrešava u javnu IP ili VIP adresu Access Edge usluge lokalne primene sistema Skype za posao.

  • Ako organizacija koristi razdeljeni DNS (ponekad se naziva „DNS sa podeljenim mozgom“), obezbedite da se korisnici koji razrešavaju imena kroz internu DNS zonu usmeravaju na grupu izloženih servera.

 6. Pokrenite cmdlet komandu Get-CsUser da biste proverili neka svojstva o korisnicima koje ćete premeštati. Treba da obezbedite da parametar HostingProviderProxyFQDN bude postavljen na "sipfed.online.partner.lync.cn" i da su SIP adrese ispravno postavljene.

 7. Premeštanje Skype za posao online korisnika u lokalni Skype za posao

  Da biste premestili jednog korisnika, pokrenite sledeće cmdlet komande:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Veći broj korisnika možete da premestite tako što ćete upotrebiti cmdlet komandu Get-CsUSer sa parametrom –Filter da biste izabrali korisnike sa određenim svojstvom. Na primer, sve Skype za posao online korisnike mogli biste da izaberete filtriranjem za {Hosting Provider –eq “sipfed.online.partner.lync.cn”}. Vraćene korisnike možete da usmerite u cmdlet komandu Move-CsUSer, kao što je pokazano u sledećem primeru.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Format URL adrese navedene za parametar HostedMigrationOverrideUrl mora da bude URL do prostora u kom se izvršava usluga Hosted Migration, u sledećem formatu: Https://<FQDN prostora>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. URL do usluge Hosted Migration možete utvrditi ako pogledate URL kontrolne table za Skype za posao online za nalog Office 365 zakupca.

  Napomena: Podrazumevana maksimalna veličina za datoteke evidencije transakcija rtcxds baze podataka iznosi 16 GB. To možda nije dovoljno ako odjednom premeštate veliki broj korisnika, a posebno ako je omogućeno odslikavanje. Da biste to zaobišli, možete da povećate datoteku ili redovno pravite rezervne kopije datoteka evidencije. Više informacija potražite na adresi http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Ovo je opcionalan korak. Ako treba da se integrišete sa sistemom Exchange 2013 Online, treba da koristite dodatni dobavljač usluga hostinga. Detalje ćete pronaći u članku Konfigurisanje integracije lokalnog sistema Lync Server 2013 sa sistemom Exchange Online.

 9. Korisnici su sada premešteni. Da biste proverili imaju li korisnici ispravne vrednosti za atribute prikazane u sledećoj tabeli, otkucajte ovu cmdlet komandu:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  AD atribut

  Ime atributa

  Vrednost za Skype za posao online korisnika

  Vrednost za korisnika lokalnog sistema Skype za posao

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:korisnickoime@contoso.com

  sip:korisnickoime@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Omogućeno

  Tačno

  Tačno

 10. Svi premešteni korisnici moraće da se odjave iz sistema Skype za posao, a zatim da se ponovo prijave. Kad se prijave, treba da provere svoje spiskove kontakata i, ako je potrebno, dodaju kontakte. Obratite pažnju na to da planirani sastanci ne migriraju iz sistema Skype za posao online u lokalnu primenu sistema Skype za posao. Korisnici će morati ponovo da planiraju te sastanke posle premeštanja.

  Kada se DNS zapisi ažuriraju i svi korisnici usmere na lokalnu primenu, atribut HostingProvider usmerava Skype za posao korisnike da koriste SRV zapise ili ih usmerava na Online dobavljača „sipfed.online.partner.lync.cn“.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×