Konfigurisanje ili isključite automatsko oblikovanje tokom kucanja

Office 365 pretplata, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Koristite funkciju "Automatsko oblikovanje tokom kucanja" da biste brzo primenili ili promenili automatsko oblikovanje za stvari kao što su crtice i crtice, razlomaka, hiperveze, navodnike i sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste.

Da biste omogućili automatsko oblikovanje za program, izaberite svaku opciju koju želite da uključite. Da biste isključili automatsko oblikovanje, opozovite izbor svake opcije koje želite da isključite. Kada ste konfigurisali željenih opcija za automatsko oblikovanje tokom kucanja, kliknite na dugme u redu.

Kartica „Automatsko oblikovanje tokom kucanja“.

U čemu je razlika između opcija „Automatsko oblikovanje“ i „Automatsko oblikovanje tokom kucanja“?

 • Automatsko oblikovanje tokom kucanja postavke se primenjuju na tekst dok kucate.

 • Postavke na kartici Automatsko oblikovanje se primenjuju kada pokrenete ručno komande " Automatsko oblikovanje " (koji zahteva korišćenje na priručnu traku).

Većina ovaj članak opisuje opcije na kartici Automatsko oblikovanje tokom kucanja . Koristite karticu "Automatsko oblikovanje" i komandu "Automatsko oblikovanje" u reči d ispod informacije o potražite karticu Automatsko oblikovanje .

Da biste izmenili ponašanje automatskog oblikovanja u nekom Office programu, najpre otvorite karticu Opcije automatskog ispravljanja, a zatim izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

Svi programi osim programa Outlook:

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije > Provera > Opcije automatskog ispravljanja.

  Pristup dijalogu „Automatsko ispravljanje“

 2. Kliknite na karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

Outlook:

 1. Izaberite stavke Datoteka >Opcije > Pošta > Opcije uređivača > Provera > Opcije automatskog ispravljanja.

  Pristup dijalogu „Automatsko ispravljanje“

 2. Kliknite na karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

Word, Excel i PowerPoint:

 1. Izaberite stavke dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta „Office“ > Opcije za [Program] > Provera > Opcije automatskog ispravljanja.

  Pristup dijalogu „Automatsko ispravljanje“

 2. Kliknite na karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

Outlook

 1. Otvorite stavku pošte, a zatim izaberite stavke dugme „Microsoft Office“ Slika dugmeta „Office“ > Opcije uređivača > Provera > Opcije automatskog ispravljanja.

  Pristup dijalogu „Automatsko ispravljanje“

 2. Kliknite na karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

Publisher i Visio:

 1. Iz menija Alatke izaberite stavku Opcije automatskog ispravljanja.

  Pristup dijalogu „Automatsko ispravljanje“

 2. Kliknite na karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

Šta znači svaka opcija?

Skup opcija automatsko oblikovanje tokom kucanja vidite mogu se razlikovati malo zavisno od koji program kojoj se nalazite. Neke aplikacije, kao što su Visio, imaćete samo mali broj od ovih opcija.

ZAMENI TOKOM KUCANJA

Opcija

Opis

"Obične navodnike" „tipografskim navodnicima“

Zamenjuje obične navodnike (" ") i obične apostrofe (' ') zakrivljenim otvorenim i zatvorenim navodnicima i apostrofima.

Razlomke (1/2) znacima za razlomke (½)

Zamenjuje obične otkucane razlomke (kao što je 1/2) ekvivalentima sa jednim znakom (½). Ova opcija funkcioniše za sledeće otkucane razlomke: 1/4, 1/2 i 3/4.

Da biste umetnuli znak ekvivalente od nekoliko drugih razlomke (na primer, 1/5) u članku Umetanje potvrde ili drugi simbol.

*Podebljano* i _kurziv_ stvarnim oblikovanjem

Primenjuje podebljani font na sav tekst okružen zvezdicama (*) i kurzivni font na sav tekst okružen podvlakama (_). Na primer, *računar* postaje računar, a _računar_ postaje računar. Imajte na umu da će u programu Word (*) ili (_) biti zamenjeni oblikovanjem. U programu Outlook, (*) i (_) će ostati čak i kada se oblikovanje primeni.

Internet i mrežne putanje hipervezama

Zamenjuje otkucane internet adrese, mrežne putanje i adrese e-pošte hipervezama.

Engleske redne brojeve (1st) eksponentnim tekstom

Zamenjuje Engleske redne brojeve (koji pokazuju relativni položaj stavke u nizu) kao što su 1st, 2nd ili 3rd superscripted verzije (kao što je 1st napisano kao eksponentni tekst ).

Crtice (--) crtom (—)

Zamenjuje dve crtice (--) crtom (—) i zamenjuje niz razmak-crtica-razmak ( - ) srednjom crtom (–). Imajte na umu da ako želite crtu, ne koristite razmake pre i posle dve crtice.

Smeška :-) i strelice ==> specijalnim simbolima

Zamenjuje otkucanog smeška i strelice ekvivalentnim simbolima i emotikonima.

PRIMENI TOKOM KUCANJA

Opcija

Opis

Automatske liste sa znakovima za nabrajanje

Kreira listu sa znakovima za nabrajanje kada red teksta počinje sa *, - ili > iza kojih sledi razmak ili tabulator.

Dva puta pritisnite taster ENTER da biste završili listu sa znakovima za nabrajanje.

Ivične linije

Crta liniju kada otkucate tri uzastopna znaka ~, #, *, -, _ ili = u novom redu, a zatim pritisnete taster ENTER. Na primer, ako otkucate ~~~ u novom redu, a zatim pritisnete taster ENTER, preko stranice će biti nacrtana talasasta linija.

Ugrađeni stilovi naslova

Primenjuje stilove naslova na pasuse od pet ili manje reči koji se ne završavaju znakom interpunkcije kada pritisnete taster ENTER dva puta. Na primer, za stil „Naslov 1“ otkucajte novi red bez prethodnih tabulatora. Za stil „Naslov 2“ pre novog reda unesite jedan tabulator. Za stil „Naslov 3“ pre novog reda unesite dva tabulatora.

Napomena: Taster ENTER morate pritisnuti dva puta nakon prethodnog pasusa da biste automatski primenili stilove naslova.

Automatske numerisane liste

Kreira numerisanu listu kada red teksta počinje brojem 1 iza kojeg sledi tačka ili tabulator.

Pritisnite taster ENTER dva puta da biste završili numerisanu listu.

Tabele

Kreira tabelu sa jednim redom kada unesete niz znakova plus (+) i crtica (-) na početku reda teksta, a zatim pritisnete taster ENTER. Niz morate započeti i završiti znakom plus. Na primer, niz +---+---+------+ kreira tabelu sa jednim redom i tri kolone. Širina kolone je proporcionalna broju crtica između znakova plus. Da biste dodali redove na bilo koje mesto u tabeli, postavite kursor na kraj reda gde želite da umetnete novi red, a zatim pritisnite taster ENTER.

Uključi nove redove i kolone u tabelu (samo za Excel)

Dodaje novi red ili kolonu postojećoj tabeli kada unesete podatke u susedni red ili susednu kolonu. Na primer, ako imate tabelu sa dve kolone u kolonama A i B, a zatim unesete podatke u susednu ćeliju u koloni C, kolona C se automatski oblikuje kao deo postojeće tabele.

Automatsko uklapanje teksta naslova u čuvar mesta (samo za PowerPoint)

Smanjuje veličinu fonta teksta naslova, tako da se tekst uklapa u definisani čuvar mesta za tekst naslova.

Napomena: Tekst naslova se automatski smanjuje samo za jedan stepen veličine fonta (na primer, sa 44 na 40) na osnovu ugrađenih veličina fonta za taj font. Ako želite da dodatno smanjite veličinu fonta, izaberite tekst naslova i odaberite manju ugrađenu veličinu fonta sa liste veličina fonta ili otkucajte željenu veličinu fonta u listu veličina fonta.

Automatsko uklapanje teksta tela u čuvar mesta (samo za PowerPoint)

Smanjuje veličinu fonta teksta tela tako da se tekst uklapa u definisani čuvar mesta za tekst tela.

AUTOMATSKI TOKOM KUCANJA

Opcija

Opis

Oblikuj početak stavke sa liste po uzoru na prethodnu

Oblikuje početni tekst stavke sa liste po uzoru na početni tekst prethodne stavke sa liste. Početno oblikovanje se ponavlja do prvog znaka interpunkcije stavke sa liste, najčešće tačke, dvotačke, crtice, crte, znaka pitanja, znaka uzvika ili sličnog znaka.

U sledećoj stavci na listi ponavlja se samo oblikovanje koje se primenjuje na sav početni tekst. Oblikovanje koje se primenjuje samo na deo početnog teksta ne ponavlja se u početnom tekstu narednih stavki na listi.

Podesi levo i prvo uvlačenje tasterima Tab i Backspace

Uvucite prvi red pasusa tako što ćete postaviti kursor pre prvog reda, a zatim pritisnuti taster TAB. Uvucite ceo pasus tako što ćete postaviti kursor pre bilo kog reda u pasusu (osim prvog), a zatim pritisnuti taster TAB. Da biste uklonili uvlačenje, postavite kursor ispred prvog reda pasusa, a zatim pritisnite taster BACKSPACE.

Definiši stilove zasnovane na primenjenom oblikovanju

Primenjuje ugrađeni stil na ručno oblikovani tekst kada tekst ima isto oblikovanje kao ugrađeni stil.

Popuni formule u tabele da bi se kreirale izračunate kolone (samo za Excel)

Primenjuje jednu formulu na sve ćelije tabele u koloni. Formula se automatski prilagođava tako da se proširi na sve ćelije tabele u koloni.

Kliknite na dugme naslovi ispod za više informacija.

Možete odmah da odbacili ili promena automatskog oblikovanja do kojeg dolazi dok kucate. Kada Office primenjuje automatsko oblikovanje, zadržite pokazivač miša iznad stavke koja je AutoFormatted i izaberite dugme Opcije automatskog ispravljanja Slika dugmeta koja će se pojaviti:

 • Opozovite oblikovanje za ovu instancu samo tako što ćete izabrati opciju Opozovi radnju . (Možete da biste ponovili oblikovanje nakon što ste opozvali, ukoliko želite).

  Savet: Takođe možete da koristite Kombinaciju tastera CTRL + Z (Opozovi) da biste odmah opozvali promene oblikovanja samo za ovu instancu.

 • Globalno promenite ovu određenu opciju automatskog oblikovanja izborom opcije Zaustavi, kako bi Office prestao da vrši automatsku promenu koju je upravo izvršio.

 • Promenite opcije automatskog oblikovanja tako što ćete kliknuti na dugme Podesi opcije automatskog oblikovanja da biste otvorili karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja i promenite postavke.

Word ima na karticu Automatsko oblikovanje pored karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja . Automatsko oblikovanje tokom kucanja postavke se primenjuju na tekst u vreme kucate, kao što je opisano iznad. Kartica " Automatsko oblikovanje " ređe koristi, jer opcije na njega primenjuju samo kada pokrenete komandu "Automatsko oblikovanje", koje morate da dodate na priručnu traku da biste koristili.

Komanda Automatsko oblikovanje pravi iste vrste promena koje pravi postavka Automatsko oblikovanje tokom kucanja, ali oblikovanje se primenjuje na tekst koji je već otkucan. Na primer, možete da koristite Automatsko oblikovanje da biste zamenili obične navodnike tipografskim ili da biste zamenili razlomke znakovima razlomaka u celom dokumentu odjednom.

Da biste koristili komandu „Automatsko oblikovanje“, prvo je dodajte na priručnu traku, na sledeći način:

 1. U programu Word, kliknite na stavku Prilagođavanje priručne trake, a zatim kliknite na stavku Još komandi.

  Izbor stavke „Još komandi“ za priručnu traku

 2. U okviru Odaberite komande iz izaberite stavku Sve komande.

 3. Pomerite se nadole na listi, izaberite stavku Automatsko oblikovanje... ili Odmah izvrši automatsko oblikovanje, kliknite na stavku Dodaj, a zatim na dugme U redu.

  Biranje komande „Automatsko oblikovanje“ na priručnoj traci

 4. Da biste pokrenuli komandu, kliknite na ikonu Automatsko oblikovanje na priručnoj traci.

  Ikona „Automatsko oblikovanje“

Takođe pogledajte

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×