Konfigurisanje fokusiranog prijemnog sandučeta za sve osobe u organizaciji

Saradnici: Nada Stojadinović
Poslednji put ažurirano: 27. februara 2017.

Zaboravio/la sam korisničko ime ili lozinku za nalog koji koristim sa sistemom Office.

Ako ste odgovorni za konfigurisanje načina funkcionisanja e-pošte za SVE osobe u preduzeću, ovaj članak je namenjen vama! On objašnjava kako da ga prilagodite ili isključite za preduzeće i daje odgovore na pitanja o tomekakav je odnos između fokusiranog prijemnog sandučeta i fascikle „Nebitna e-pošta“.

Ako želite da isključite fokusirano prijemno sanduče samo za sebe, pogledajte članak Isključivanje fokusiranog prijemnog sandučeta.

Ako želite da obezbedite da korisnici dobijaju e-poruke specifične za poslovanje, na primer od službe za ljudske resurse ili obračun zarada, možete da konfigurišete fokusirano prijemno sanduče tako da te poruke stignu u prikaz „U fokusu“. Možete da kontrolišete i to da li korisnici u organizaciji vide fokusirano prijemno sanduče u poštanskom sandučetu.

Uključivanje ili isključivanje fokusiranog prijemnog sandučeta u organizaciji

Koristite PowerShell da biste uključili ili isključili fokusirano prijemno sanduče za sve osobe u organizaciji. Da li želite da uradite to u Office 365 centru administracije? Obavestite naš tim inženjera. Glasajte ovde!

Da biste isključili fokusirano prijemno sanduče:

U sledećem primeru PowerShell isključuje fokusirano prijemno sanduče u organizaciji. Međutim, tako se ne blokira dostupnost te funkcije korisnicima. Ako žele, oni još uvek mogu ponovo da omoguće fokusirano prijemno sanduče na svakom od klijenata.

 1. Povezivanje sa uslugom Exchange Online pomoću daljinske PowerShell sesije

 2. Da biste mogli da izvršite te procedure, morate da imate dodeljene dozvole. Da biste videli koje dozvole su vam potrebne, pročitajte odeljak „Pravila za prenos“ u temi Smernice za razmenu poruka i dozvole za usaglašavanje.

 3. Pokrenite cmdlet komandu Get-OrganizationConfig.

  Get-OrganizationConfig
 4. Potražite FocusedInboxOn  da biste prikazali trenutnu postavku:

  Odgovor iz programa PowerShell o stanju fokusiranog prijemnog sandučeta.

 5. Pokrenite sledeću cmdlet komandu da biste isključili fokusirano prijemno sanduče.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false
 6. Ponovo pokrenite komandu Get-OrganizationConfig i videćete da je FocusedInboxOn postavljeno na $false, što znači da je isključeno.

Da biste uključili fokusirano prijemno sanduče:

 • U 5. koraku iznad, pokrenite sledeću cmdlet komandu da biste uključili fokusirano prijemno sanduče.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $true

Šta korisnici vide kada uključim fokusirano prijemno sanduče?

Korisnici će videti prikaz „Fokusirano“ samo kada zatvore i ponovo pokrenu Outlook. Kada ponovo pokrenu Outlook, videće savet u korisničkom interfejsu programa Outlook koji im daje opciju da koriste novo fokusirano prijemno sanduče.

Slika koja prikazuje izgled fokusiranog prijemnog sandučeta kada korisnik prvi put otvori Outlook na vebu.

Ako se prebacujete sa funkcije „Nebitna e-pošta“ na „Fokusirano prijemno sanduče“, mogu da odluče da ga omoguće („Isprobajte“) ili da odbace funkciju. Ako korisnik ima više (podržanih) klijenata, može da omogući/onemogući funkciju „Fokusirano prijemno sanduče“ pojedinačno za svaki od njih. Savet izgleda ovako:

Slika koja prikazuje kako će fokusirano prijemno sanduče izgledati kada postane dostupno korisnicima i kada se Outlook ponovo otvori.

Kad korisnik odluči da počne da koristi funkciju „Fokusirano prijemno sanduče“, „Nebitna e-pošta“ automatski se onemogućava. Fascikla „Nebitna e-pošta“ konvertuje se u standardnu fasciklu, a korisnik može da je preimenuje ili izbriše.

Uključivanje ili isključivanje funkcije „Fokusirano prijemno sanduče“ za određene korisnike

U ovom primeru se fokusirano prijemno sanduče isključuje za Srećka Tešića u organizaciji Contoso. Međutim, njemu se tako ne blokira dostupnost te funkcije. Ako bude želeo, on i dalje može ponovo da omogući fokusirano prijemno sanduče na svakom od svojih klijenata.

 1. Povezivanje sa uslugom Exchange Online pomoću daljinske PowerShell sesije

 2. Da biste mogli da izvršite te procedure, morate da imate dodeljene dozvole. Da biste videli koje dozvole su vam potrebne, pročitajte odeljak „Pravila za prenos“ u temi „Smernice za razmenu poruka i dozvole za usaglašavanje“.

 3. Pokrenite cmdlet komandu Get-FocusedInbox.

  Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>
 4. Potražite FocusedInboxOn da biste prikazali trenutne postavke:

  Odgovor iz programa PowerShell o stanju fokusiranog prijemnog sandučeta.

 5. Pokrenite sledeću cmdlet komandu da biste isključili fokusirano prijemno sanduče.

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false
 6. ILI pokrenite sledeću cmdlet komandu da biste ga uključili:

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $true

Korišćenje korisničkog interfejsa za pravljenje pravila za prenos radi usmeravanja e-poruka na prikaz „U fokusu“ za sve korisnike

 1. Idite na sajt Kliknite ovde da biste otišli u Office 365 centar administracije. .

  Idite u Office 365 centar administracije.

  Idite u Office 365 centar administracije.

 2. Izaberite stavke Centri administracije > Exchange.

 3. U Exchange centru administracije idite na stavke Protok pošte > Pravila. Izaberite stavku Snimak ekrana: Ikona „Dodaj“ u Exchange centru administracije , a zatim odaberite stavku Napravi novo pravilo....

 4. Kada napravite novo pravilo, kliknite na dugme sačuvaj kako biste ga pokrenuli.

  Sledeća slika prikazuje primer gde se sve poruke sa temom „Ljudski resursi“ isporučuju u fokusirano prijemno sanduče.

Snimak ekrana: Pravljenje i čuvanje novog pravila fokusiranog prijemnog sandučeta

Korišćenje programa PowerShell za pravljenje pravila za prenos radi usmeravanja e-poruka na prikaz „U fokusu“ za sve korisnike

 1. Povezivanje sa uslugom Exchange Online pomoću daljinske PowerShell sesije

 2. Da biste mogli da izvršite te procedure, morate da imate dodeljene dozvole. Da biste videli koje dozvole su vam potrebne, pročitajte odeljak „Pravila za prenos“ u temi Smernice za razmenu poruka i dozvole za usaglašavanje.

 3. Pokrenite sledeću komandu da biste, na primer, omogućili isporučivanje svih poruka službe za ljudske resurse u fokusirano prijemno sanduče.

  New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

  Važno: 

  • „X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox“ i „true“ razlikuju velika i mala slova u ovom primeru.

  • Fokusirano prijemno sanduče poštuje X-zaglavlje koje zaobilazi nebitnu e-poštu, tako da ako koristite tu postavku u fascikli „Nebitna e-pošta“, ona se koristi i u fokusiranom prijemnom sandučetu.

  Detaljne informacije o sintaksi i parametrima potražite u članku New-TransportRule.

Kako da znate da li je to uspelo?

Možete da pregledate zaglavlja e-poruka da biste videli da li e-poruke stižu u prijemno sanduče usled zaobilaženja pravila za prenos fokusiranog prijemnog sandučeta. Izaberite e-poruku iz poštanskog sandučeta u organizaciji koja ima primenjeno pravilo za prenos fokusiranog prijemnog sandučeta. Pogledajte zaglavlja označena na poruci i trebalo bi da vidite zaglavlje X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox: true. To znači da zaobilaženje funkcioniše. Informacije o tome kako da pronađete informacije o zaglavlju potražite u temi Pregled informacija iz internet zaglavlja e-poruke.

Uključivanje/isključivanje funkcije „Nebitna e-pošta“

Dobili smo izveštaje da je funkcija „Nebitna e-pošta“ odjednom prestala da funkcioniše za neke korisnike. Ako se to dogodi, možete da je ponovo omogućite za određene korisnike. Pogledajte odeljak Konfigurisanje funkcije „Nebitna e-pošta“ za vašu organizaciju.

Najčešća pitanja o fokusiranom prijemnom sandučetu

Evo odgovora na najčešće postavljana pitanja o fokusiranom prijemnom sandučetu. Ako ne možete da pronađete odgovor na svoje pitanje, obavestite nas tako što ćete ostaviti komentar, a mi ćemo ga dodati na listu.

Poslednji put ažurirano: 12. decembar 2017.

Da li mogu da kontrolišem način na koji se fokusirano prijemno sanduče primenjuje u organizaciji?

Da. Fokusirano prijemno sanduče možete da uključite ili isključite za celu organizaciju ili za određene korisnike. Pogledajte prethodni tekst.

Da li je funkcija fokusiranog prijemnog sandučeta dostupna SAMO za Office 2016 klijente?

Jeste. To obuhvata samo korisnike sistema Office 2016. Funkcija se neće prenositi u Outlook 2013 ili starije verzije.

Koliko vremena je potrebno da bi promene fokusiranog prijemnog sandučeta stupile na snagu u programu Outlook?

Kada uključite ili isključite fokusirano prijemno sanduče, postavke stupaju na snagu kada korisnici zatvore i ponovo pokrenu Outlook.

Šta se dešava sa fasciklom „Nebitna e-pošta“ kada uključim fokusirano prijemno sanduče?

Kada se prebacite, više nećete primati manje akcionu e-poštu u fascikli „Nebitna e-pošta“. Umesto toga, e-pošta se deli na kartice „Fokusirano“ i „Ostalo“ u prijemnom sandučetu. Fokusirano prijemno sanduče koristi isti algoritam koji je premeštao stavke u fasciklu „Nebitna e-pošta“, što znači da se sve e-poruke za koje je podešeno da se premeštaju u fasciklu „Nebitna e-pošta“ sada premeštaju na karticu „Ostalo“. Sve poruke koje se već nalaze u fascikli „Nebitna e-pošta“ ostaju tamo dok ne odlučite da ih izbrišete ili premestite.

Pogledajte ovu objavu koju je napisao Toni Redmond, Microsoft MVP: Na koji način fokusirano prijemno sanduče zamenjuje fasciklu „Nebitna e-pošta“ u okviru usluge Office 365.

Da li korisnici i dalje mogu da koriste fasciklu „Nebitna e-pošta“? Šta Microsoft preporučuje kada je u pitanju korišćenje fascikle „Nebitna e-pošta“ ili fokusiranog prijemnog sandučeta?

Da. Korisnici mogu i dalje da koriste fasciklu „Nebitna e-pošta“ i da onemoguće fokusirano prijemno sanduče, međutim, fokusirano prijemno sanduče na kraju će potpuno zameniti fasciklu „Nebitna e-pošta“, zato Microsoft preporučuje da odmah pređete na njega. Da biste saznali više o tome kada da koristite fasciklu „Nebitna e-pošta“ uz Exchange Online, pogledajte ovu poruku na blogu: Ispravka za fokusirano prijemno sanduče i naši planovi za fasciklu „Nebitna e-pošta“.

Da li treba da onemogućim fasciklu „Nebitna e-pošta“ za krajnje korisnike ako se svi premeste na fokusirano prijemno sanduče?

Ne. Fascikla „Nebitna e-pošta“ može izričito da se onemogući za poštansko sanduče pokretanjem cmdlet komande „Set-Clutter“. Međutim, ako to uradite, vlasnik poštanskog sandučeta vidi poruke koje su se prethodno preusmeravale u fasciklu „Nebitna e-pošta“ u prijemnom sandučetu i mora da ih obrađuje dok mu se klijent ne nadogradi na verziju koja podržava fokusirano prijemno sanduče. Zbog toga je najbolje da ne onemogućavate fasciklu „Nebitna e-pošta“ dok nadograđeni klijenti ne postanu dostupni.

Zašto postoje dve različite cmdlet komande za upravljanje fokusiranim prijemnim sandučetom.

Postoje dva stanja povezana sa fokusiranim prijemnim sandučetom.

 • Nivo organizacije: Stanje fokusiranog prijemnog sandučeta i povezana vremenska oznaka poslednjeg ažuriranja.

 • Nivo poštanskog sandučeta: Stanje fokusiranog prijemnog sandučeta i povezana vremenska oznaka poslednjeg ažuriranja

Na koji način Outlook odlučuje da prikaže utisak pri radu sa fokusiranim prijemnim sandučetom uz ta dva stanja?

Outlook odlučuje da prikaže utisak pri radu tako što bira koja cmdlet komanda ima najnoviju vremensku oznaku. Obe vremenske oznake su podrazumevano „bez vrednosti“ i funkcija je omogućena u ovom slučaju.

Zašto cmdlet komanda „Get-FocusedInbox“ daje vrednost „true“ ako sam isključio/la fokusirano prijemno sanduče u organizaciji?

Postoje dve cmdlet komande za kontrolisanje fokusiranog prijemnog sandučeta. Kada pokrenete cmdlet komandu „Get-FocusedInbox“ za poštansko sanduče, ona daje stanje nivoa poštanskog sandučeta funkcije. Utisak pri radu u programu Outlook bira se na osnovu toga koje je cmdlet stanje poslednje izmenjeno.

Da li mogu da pokrenem skriptu da bih video/la ko je uključio fokusirano prijemno sanduče?

Ne, ovo je s namerom tako podešeno. Omogućavanje fokusiranog prijemnog sandučeta predstavlja postavku na strani klijenta, tako da sve što cmdlet može da uradi jeste da vam kaže da li je poštansko sanduče korisnika kvalifikovano za iskustvo klijenta. Ono može da se istovremeno omogući u nekim klijentima i onemogući u drugim, na primer, može da se omogući u aplikaciji Outlook i programu Outlook Mobile, a onemogući u aplikaciji Outlook na vebu.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×