Konfiguracija veb segmenta za pretragu sadržaja u programu SharePoint

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Prikazivanje sadržaja na SharePoint stranicama klasični konfiguracijom jednostavnih i naprednih upita u Veb segmentu pretrage sadržaja.

Ovaj Veb segment je osmišljen za klasični stranice. Ako ne koristite klasični stranica, pogledajte članak istaknuto sadržaja Veb segment.

Osnovni podaci o Veb segmentu pretrage sadržaja (CSWP)

Kad posetioci pregledaju stranicu koja sadrži CSWP, on automatski izdaje upit. Rezultati pretrage se prikazuju u okviru CSPW veb segmenta. U većini slučajeva posetioci neće ni primetiti da se za prikaz sadržaja koji pregledaju koristi tehnologija pretrage. Za njih će izgled i doživljaj biti kao na svakoj drugoj veb stranici.

Konfiguracijom upita u CSWP veb segmentu možete definisati koji sadržaj će posetioci videti kad pregledaju stranicu koja sadrži CSWP. Upit u CSWP veb segmentu je podrazumevano konfigurisan za prikazivanje tri najskorije promenjene stavke na lokaciji. Konfiguracijom upita možete da promenite broj stavki koje se prikazuju u CSWP veb segmentu, kao i sadržaj koji prikazuju. Na primer, upit možete da konfigurišete tako da CSWP prikazuje devet stavki na određenoj listi ili poslednjih šest dokumenata koje su posetioci kreirali u biblioteci dokumenata.

Vrh stranice

Dodavanje veb segmenta za pretragu sadržaja

 1. Uverite se da ste član SharePoint grupe „Dizajneri“ na lokaciji na koju želite da dodate veb segment.

 2. Idite na stranicu na koju želite da dodate veb segment.

 3. U postavkama Mali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto postavki lokacije. , izaberite stavku Uredi stranicu.

 4. U zoni u koju želite da dodate veb segment izaberite stavku Dodaj veb segment.

 5. Na listi Kategorije izaberite stavku Pregled sadržaja.

 6. Na listi Segmenti izaberite stavke Pretraga sadržaja > Dodaj.

Vrh stranice

Prikažite sadržaj konfiguracijom jednostavnih upita u veb segmentu za pretragu sadržaja

Ako je upit koji želite da izdati CSWP jednostavan, na primer, ako želite da biste ograničili rezultate pretrage za rezultat izvor ili za određenu oznaku, a zatim vi ćete verovatno samo treba da koristite opcije na kartici Osnove konfiguracije.

Kartica „OSNOVNO“ prilikom konfiguracije upita u veb segmentu za pretragu sadržaja

 1. Uverite se da ste član SharePoint grupe „Dizajneri“ na lokaciji koja sadrži CSWP.

 2. Idite na stranicu koja sadrži CSWP koji želite da uredite.

 3. U postavkama Mali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto postavki lokacije. , izaberite stavku Uredi stranicu.

 4. U veb segmentu izaberite strelicu „Meni veb segmenta za pretragu sadržaja“ > Uredi veb segment.

 5. U oknu sa alatkama veb segmenta, u odeljku Svojstva, u odeljku Kriterijumi za pretragu izaberite stavku Promeni upit.

  Otvara se dijalog prikazan na slici iznad. Ovde možete da konfigurišete upit na način opisan u sledećoj tabeli.

Izaberi upit

Izaberite izvor rezultata da biste naveli koji sadržaj bi trebalo pretraživati.

Ograniči rezultate po aplikaciji

Izaberite opciju sa liste da biste ograničili rezultate na određenu lokaciju, biblioteku, listu ili URL.

Ograniči po oznaci

Rezultate možete ograničiti na sadržaj koji je označen terminom.

Izaberite nešto od sledećeg:

Ne ograničavaj po oznaci

Rezultati pretrage nisu ograničeni terminom.

Ograniči po terminu navigacije trenutne stranice

Rezultati pretrage će biti ograničeni na sadržaj koji je označen terminom navigacije trenutne stranice. Termin navigacije je prikazan kao poslednji segment prepoznatljive URL adrese. Ova opcija je primenljiva isključivo na lokacije koje koriste kontrolisanu navigaciju.

Ograniči po trenutne stranice i podređenim terminima

Rezultati pretrage su ograničeni na sadržaj koji je označen terminom navigacije trenutne stranice (prikazanim u vidu završnog dela prepoznatljive URL adrese) i sadržaj koji je označen podterminima trenutnog termina navigacije. Ova opcija je primenljiva isključivo na lokacije koje koriste kontrolisanu navigaciju.

Napomena: U slučaju objavljivanja na više lokacija, ovu selekciju će raditi samo kada izvor rezultata koji ste izabrali iz menija izaberite upit je katalog izvor rezultata koji je kreiran kada ste povezani lokaciju za objavljivanje sa katalogom.

Ograniči na ovu oznaku

Rezultati pretrage će biti ograničeni na sadržaj koji je označen oznakom koju unesete u polje.

Vrh stranice

Prikažite sadržaj konfiguracijom naprednog upita u veb segmentu za pretragu sadržaja

Ako upit koji želite da izdati CSWP je više opcija, na primer koji želite da koristite Keyword Query Language (KQL) referenca sintakse, moraćete da koristite opcije konfiguracije koje su dostupne u Naprednom režimu na kartici Osnove

Kada konfigurišete upit u Naprednom režimu, možete da koristite promenljive upita . Promenljive upita su čuvare mesta koji će biti zamenjene vrednostima prilikom pokretanja upita. Primeri promenljive upita su {User.Name}, što je čuvar mesta za ime korisnika kome je prikaz stranice ili {URLToken.1}, što je čuvar mesta za prvu vrednost u URL adresu kao računaju zdesna nalevo.

 1. Uverite se da ste član SharePoint grupe „Dizajneri“ na lokaciji koja sadrži CSWP.

 2. Idite na stranicu koja sadrži CSWP koji želite da uredite.

 3. U postavkama Mali zupčanik „Postavke“ koji je zauzeo mesto postavki lokacije. , izaberite stavku Uredi stranicu.

 4. U oknu sa alatkama veb segmenta, u odeljku Svojstva, u odeljku Kriterijumi za pretragu izaberite stavku Promeni upit.

 5. U dijalogu koji se otvori izaberite stavku Pređi na napredni režim.

 6. Konfigurišite upit na način opisan u sledećim tabelama:

Osnove kartica

Izaberite upit

Izaberite izvor rezultata da biste naveli koji sadržaj bi trebalo pretraživati.

Filter za ključne reči

Ključna reč filtere možete koristiti da biste dodali promenljive upita u upit. Listu promenljive dostupne upita potražite u članku promenljive upita u sistemu SharePoint Server 2013.

Unapred definisane promenljive upita možete izabrati iz padajuće liste, a zatim izaberite stavku Dodaj filter za ključne reči da biste ih dodali u upit.

Filter svojstava

Filtere svojstava možete koristiti radi izvršavanja upita za sadržaj upravljanih svojstava koja su podešena da se u njima pokreću upiti u šemi pretrage.

Upravljana svojstva možete da izaberete iz padajuće liste Filter svojstava. Kliknite na dugme Dodaj filter svojstava da biste dodali filter u upit.

Napomena: Prilagođeni upravljanih svojstava nisu prikazani u listi filter svojstava . Da biste dodali prilagođeni upravljanog svojstva upita, u okviru za tekst upita unesite ime vaše prilagođene upravljano svojstvo praćeno uslov upita, na primer MyCustomColorProperty:Green

Tekst upita

Unesite upit pomoću Jezika upita ključnih reči (KQL)ili koristite liste filter za ključne reči i filter svojstava da biste izgradili upit.

Upit ključnih reči može da se sastoji od ključnih reči slobodnog teksta, filtera svojstava ili operatora. Promenljive upita stavite u velike zagrade. Promenljive upita se zamenjuju stvarnom vrednošću kad se upit pokrene.

Maksimalna dužina upita ključnih reči je 2048 znakova.

Kartica ALATKE ZA PRECIZIRANJE

Koristite ovu karticu ako želite da ograničite rezultate pretrage na stavke koje imaju jednu ili više vrednosti za preciziranje. Upravljana svojstva koja su u šemi pretrage omogućena kao alatke za preciziranje navedena su u odeljku Izbor alatki za preciziranje. Izaberite vrednost alatke za preciziranje sa liste, a zatim kliknite na dugme Dodaj da biste je dodali u upit.

Ako želite da se rezultati pretrage prikazuju kao grupa u okviru jednog ili više upravljanih svojstava, izaberite stavku Prikaži više. To je korisno ako želite da prikažete nekoliko varijanti za određenu stavku i da ih pri tom grupišete u okviru jednog rezultata.

Kartica SORTIRANJE

Na ovoj kartici možete navesti kako želite da sortirate rezultate pretrage. Upravljana svojstva za koje je omogućeno sortiranje u šemi pretrage navedena su na padajućoj listi Sortiraj po. Na ovoj listi izaberite upravljano svojstvo, a zatim stavku Opadajući redosled ili Rastući redosled. Da biste dodali još nivoa sortiranja, izaberite stavku Dodaj nivo sortiranja.

Ako ste izabrali stavku Rang na listi Sortiraj po, možete izabrati model rangiranja koji će se koristiti za sortiranje na listi Model rangiranja. Više pravila i uslova takođe možete dodati izborom stavke Dodaj pravilo za dinamičko određivanje rasporeda.

Kartica POSTAVKE

Pravila za upit

Izaberite ako se koriste pravila upita.

Prepisivanje URL adrese

Izaberite ako želite da URL ponovo napisanog za stranice sa detaljima stavke da bude relativna za svaku stavku katalog kao što je definisano kada ste povezani lokaciju za objavljivanje sa katalogom. Ako izaberete da ne promeni URL adrese, URL adrese za stavke kataloga će direktno postavite pokazivač na stavku biblioteke stavke kataloga povezani.

Ponašanje učitavanja

Izaberite kada želite da se na veb stranici pojave rezultati pretrage koje vraća CSWP. Ako koristite podrazumevanu opciju, Opcija sinhronizacije: Izdavanje upita sa servera, upiti se izdaju sa servera, a rezultati pretrage su uključeni u odgovor stranice koji vraća SharePoint. Ako izaberete stavku Opcija asinhronizacije: Izdavanje upita iz pregledača, upiti se izdaju iz korisnikovog pregledača nakon prijema kompletne stranice. Ovu opciju možete koristiti za sadržaj, kao što su preporuke ili popularne stavke.

Prioritet

Izaberite prioritet za sadržaj koji se prikazuje pomoću ovog veb segmenta u odnosu na druge veb segmente za pretragu. Ako SharePoint radi pod velikim opterećenjem, upiti će se pokretati na osnovu prioriteta koji imaju.

Keširanje

Izaberite jedan Active Directory bezbednosne grupe ako želite da budu keširane za korisnike u grupi rezultati pretrage. Tako što ćete keširanje rezultata pretrage za bezbednosne grupe, možete da smanjite vreme učitavanja stranice.

Napomena: Trebalo bi da izaberete samo bezbednosne grupe kojima rezultati pretrage će biti identične za sve korisnike u grupi. Više informacija potražite u članku se stranica učita brže sa keširanim u Veb segmentu pretrage sadržaja.

Kartica TEST

Na ovoj kartici možete pregledati detalje upita koje je poslao CSWP.

Tekst upita

Prikažite upit koji će pokrenuti CSWP.

Izaberite stavku Prikaži više da biste prikazali dodatne informacije.

Predložak upita

Prikazuje sadržaj predloška upita koji se primenjuje na upit.

Precizirano po

Prikazuje alatke za preciziranje koje se primenjuju na upit na način koji je definisan na kartici ALATKE ZA PRECIZIRANJE.

Grupisano po

Prikazuje rezultate pretrage koji se grupišu po upravljanom svojstvu na način koji je definisan na kartici ALATKE ZA PRECIZIRANJE.

Primenjena pravila upita

Pokazuje koja pravila upita se primenjuju na upit.

Promenljive predloška upita

Prikazuje promenljive upita koje se primenjuju na upit, kao i vrednosti tih promenljivih koje važe za aktuelnu stranicu. Da biste pregledali rezultate, izaberite stavku Testiraj upit.

Da biste testirali kako upit funkcioniše za različite termine segmenta korisnika, izaberite termin Dodaj segment korisnika. Da biste pregledali rezultate, izaberite stavku Testiraj upit.

Tekst upita

Pokazuje upit koji će izdati CSWP.

Vrh stranice

Kontrolišite kako se sadržaj prikazuje u veb segmentu za pretragu sadržaja

Da biste kontrolisali kako se sadržaj prikazuje u cswp Veb segmentu, morate da prilagodite predložaka prikaza. Da biste saznali kako da kreirate prilagođeni predložak za prikaz, pogledajte članak Prikaz u SharePoint 2013 upravljaču predložaka

Vrh stranice

Savete o tome kako da konfigurišete na Veb segment pretrage sadržaja da biste smanjili vreme učitavanja stranice

CSWP nudi veliki broj fleksibilnost za konfigurisanje upit. Ali, ako ste konfigurisali Veb segment da biste koristili veoma kompleksni upit, SharePoint mora da radi bolje da biste rešili upit, koje ponovo može da dovede do vreme učitavanja povećana stranice. Pretraga žargon, ovo je ista kao kašnjenje povećana upita.

Sledeće savete koji mogu pomoći da smanjite složenost upita i vreme učitavanja stranice:

 • Izbegavajte korišćenje više operatora OR. Povećanje operatora OR složenost upita koji su više od i operatora. Ako upit sadrži operatora OR, pokušajte da promenite upit da biste umesto toga koristite i operatore.

 • Izbegavajte korišćenje džoker operator (*). Umesto toga, pokušajte da konfigurišete upit da biste koristili potpuno podudaranje.

 • Izbegavajte korišćenje ključnih reči fraze. Umesto toga, pokušajte da koristite jednu ključnu reč.

 • Izbegavajte korišćenje promenljive upita koje sadrže Svojstva korisničkog ili termin i termin Podešavanje svojstava. Pogledajte članak promenljive upita u sistemu SharePoint Server 2013 za informacije i primeri ovih svojstava.

 • Izbegavajte Dodavanje prilagođenog sortiranja kao što su nivoa sortiranja i dinamičke redosleda pravila. Umesto toga, pokušajte da koristite podrazumevane opcije Sortiraj po i Model rangiranja spusti menije na kartici SORTIRANJE sortiranja

 • Ako ne koristite pravila za upite, sa kartice " postavke " izaberite Nemojte koristiti pravila za upite .

 • Ako ne koristite CSWP prikaz sadržaja iz kataloga proizvoda, izaberite stavku ne promeni URL adrese sa kartice " postavke ".

Takođe pogledajte

Promena postavki Veb segmenta rezultata pretrage

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×