Komentarisanje radnog lista pomoću komentara

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da dodate beleške na pojedinačne ćelije tako što ćete koristiti komentare da date čitač dodatni kontekst za podatke koje on sadrži. Kada ćelija ima komentar, Crveni indikator se pojavljuje u uglu ćelije. Kada postavite pokazivač na ćeliju, pojavljuje se na komentar.

Primer komentara na radnom listu

 1. Izaberite ćeliju u koju želite da dodate komentar i uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Novi komentar.

 2. U telu komentara otkucajte tekst komentara.

 3. Kliknite negde izvan polja za komentar.

  Polja za komentar nestaje, ali ostaju indikator komentara. Da biste videli komentar, zadržite pokazivač iznad njega. Da bi komentar vidljiva, potražite u odeljku Prikazivanje ili skrivanje komentara na radnom listu .

  Napomena: Kada sortirate podatke u radnom listu, komentari sortirati zajedno sa podataka. Međutim, u izveštajima izvedene tabele, komentare ne premestite ćelije sa kada promenite raspored izveštaja.

 1. Izaberite ćeliju koja sadrži komentar koji želite da uredite.

 2. Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Uredi komentar.

  Na kartici „Redigovanje“ kliknite na dugme „Uredi komentar“

  Tasterska prečica    Takođe možete da pritisnete taster Shift + F2.

  Napomena: Ako ćelija koju ste izabrali nema komentar, komanda Uredi komentar u grupi Komentari nije dostupna. Umesto toga se pojavljuje komanda Novi komentar.

 3. Kliknite dvaput na tekst u komentaru, a zatim u polju za komentar uredite tekst komentara.

Izaberite ćeliju koja sadrži komentar koji želite da izbrišete i uradite nešto od sledećeg:

 • Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju i izaberite stavku Izbriši komentar.

 • Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Izbriši.

Podrazumevano, tekst u komentarima koristi font Tahoma fonta veličine 9. Ne možete da promenite podrazumevani font koji se koristi, ali možete da promenite oblikovanje teksta komentara u svaki komentar. Takođe možete da promenite oblik komentara. Na primer, možete da koristite ovalnog oblačić umesto pravougaoni komentar. Više informacija potražite u odeljku Promena oblika komentara .

Oblikovanje teksta komentara

 1. Izaberite ćeliju koja sadrži komentar koji želite da oblikujete i uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju i izaberite stavku Uredi komentar.

  • Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Uredi komentar.

   Na kartici „Redigovanje“ kliknite na dugme „Uredi komentar“

   Tasterska prečica    Takođe možete da pritisnete taster Shift + F2.

   Napomena: Ako ćelija koju ste izabrali nema komentar, komanda Uredi komentar u grupi Komentari nije dostupna. Umesto toga se pojavljuje komanda Novi komentar.

 2. Izaberite tekst komentara koji želite da oblikujete, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite desnim tasterom miša na izbor, izaberite stavku Oblikuj komentar a zatim u dijalogu Oblikovanje komentara izaberite željene opcije oblikovanja.

  • Na kartici Početak, u grupi Font izaberite željene opcije oblikovanja.

   Napomena: Opcije Boja za popunjavanje i Boja fonta u grupi Font nisu dostupne za tekst komentara. Da biste promenili boju teksta, možete da kliknete desnim tasterom miša na izabrani tekst komentara i izaberete stavku Oblikuj komentar.

 1. Izaberite karticu datoteka , a zatim kliknite na dugme Opcije. U Excel 2007: kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Izaberite kategoriju Priručna traka.

 3. U okviru Odaberite komande iz kliknite na dugme Sve komande.

  Na listi izaberite stavku Uredi oblik, kliknite na dugme Dodaj, a zatim na dugme U redu.

  Na ovaj način se dugme Uredi oblik dodaje na priručnu traku koja se nalazi u gornjem levom uglu prozora programa Excel.

  Opcija „Uredi oblik“ na priručnoj traci

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju koja sadrži komentar kojem želite da promenite oblik.

 5. Da biste prikazali komentar na radnom listu, na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Prikaži/sakrij komentar.

  Opcija „Prikaži sve komentare“ na kartici „Redigovanje“

 6. Kliknite na ivicu komentara.

 7. Na priručnoj traci kliknite na na dugme Uredi oblik, a zatim na dugme Promeni oblik.

 8. Izaberite oblik koji želite da koristite.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju sa komentarom koji želite da promenite, a zatim izaberite stavku Prikaži/sakrij komentare.

 2. Kliknite na ivicu okvira za komentar tako da se pojavi regulator veličine. Uverite se da se pokazivač nije u komentaru.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste premestili komentar, prevucite ivicu polja za komentar ili pritisnite taster sa strelicom.

  • Da biste promenili veličinu komentara, prevucite regulatore na stranama i u uglovima polja za komentar.

 1. Izaberite ćelije koje sadrže komentare koje želite da kopirate.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta .

  Na kartici „Početak“ kliknite na dugme „Kopiraj“

  Tasterska prečica    Možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl + C.

 3. Izaberite gornju levu ćeliju oblast lepljenja.

 4. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na strelicu ispod stavke Nalepi, a zatim izaberite stavku Specijalno lepljenje.

  Tasterska prečica     Možete i da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+Alt+V.

 5. U dijalogu Specijalno lepljenje, u okviru Lepljenje izaberite stavku Komentari, a zatim kliknite na dugme U redu.

 6. Da biste otkazali pokretnu ivicu, kliknite na drugu ćeliju ili pritisnite taster Esc.

Napomene: 

 • Nemojte da pritisnete taster Enter pošto kliknete na dugme U redu. Ako to uradite, u oblast lepljenja će se pored komentara kopirati i sadržaj ćelije.

 • Kopirani komentari zamenjuju sve postojeće komentare u odredišna oblast.

Excel podrazumevano prikazuje indikator samo kad ćelija sadrži komentar. Način na koji Excel prikazuje komentar i indikatore možete da kontrolišete tako što ćete promeniti podrazumevane postavke tako da su komentari uvek prikazani ili skriveni.

Polje za komentar i indikator u obliku crvenog trougla

Slika dugmeta Indikator

Oblačić 2 Komentar

Promena podrazumevanih postavki prikaza za komentare

 1. Izaberite karticu datoteka , a zatim kliknite na dugme Opcije. U Excel 2007: kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. U okviru kategorije Više opcija, u okviru Prikaz uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sakrili i komentare i indikatore u celoj radnoj svesci, u okviru Za ćelije sa komentarima prikaži izaberite stavku Nema komentara ili indikatora.

  • Da bi indikatori bili prikazani, ali da se komentari prikazuju samo kad zadržite pokazivač iznad ćelije, u okviru Za ćelije sa komentarima prikaži izaberite stavku Samo indikatori, a lebdeći komentari.

  • Da bi i komentari i indikatori uvek bili prikazani, u okviru Za ćelije sa komentarima prikaži izaberite stavku Komentari i indikatori.

Prikazivanje ili skrivanje komentara na radnom listu

Izaberite ćelije koje sadrže indikator komentara i uradite nešto od sledećeg:

 • Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju i izaberite stavku Prikaži/sakrij komentar.

 • Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Prikaži/sakrij komentar.

 • Na kartici „Redigovanje“ kliknite na dugme „Prikaži/sakrij komentar“

Prikazivanje ili skrivanje svih komentara na radnom listu

 • Na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Prikaži sve komentare.

  Opcija „Prikaži sve komentare“ na kartici „Redigovanje“

  Savet: Ponovnim klikom na dugme Prikaži sve komentare svi komentari na radnom listu ponovo će se sakriti.

Excel označava svaki novi komentar koristeći ime koje ste naveli u dijalogu opcije. Možete da promenite ime po potrebi.

 1. Izaberite karticu datoteka , a zatim kliknite na dugme Opcije. U Excel 2007: kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. U okviru kategorije Opšte, u okviru Personalizovanje kopije sistema Microsoft Office, u polju Korisničko ime otkucajte ime.

  Napomena: Ako je polje Korisničko ime prazno, kad dodate komentar, Excel automatski postavlja vrednost polja Korisničko ime na vaše korisničko ime i koristi to ime u oznakama.

Savet: Mada ne možete da sprečite pojavljivanje oznaka komentara, možete da ih uklonite iz komentara tako što ćete ih izbrisati.

 1. Na radnom listu kliknite na prvu ćeliju koja sadrži komentar koji želite da redigujete.

 2. Da biste redigovali svaki komentar, na kartici Redigovanje, u grupi Komentari kliknite na dugme Sledeće ili Prethodno da biste prikazali komentare u sekvenci ili obrnutim redosledom.

  Na kartici „Redigovanje“ kliknite na dugme „Sledeće“ ili „Prethodno“

Ako radni list sadrži komentare kao radni list prikazan ispod, možete ih štampati na mestu na kojem se oni pojavljuju na radnom listu ili na kraju lista.

 1. Kliknite na radni list koji sadrži komentare koje želite da štampate.

 2. Za štampanje komentara na mestu na kojem se oni pojavljuju na radnom listu, prikažite ih tako što ćete uraditi sledeće:

  • Za prikaz pojedinačnih komentara kliknite desnim tasterom miša na ćeliju koja sadrži komentar, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaži/Sakrij komentare.

  • Za prikaz svih komentara u radnom listu, na kartici Kritika, u grupi Komentari kliknite na dugme Prikaži sve komentare.

   Opcija „Prikaži sve komentare“ na kartici „Redigovanje“

 3. Po potrebi, možete premestiti i promeniti veličinu svih komentara koji se preklapaju. Da biste to učinili, kliknite na ivicu okvira za komentar kako bi se pojavili regulatori.

  Kliknite na ivicu okvira za komentar da biste ga premestili ili mu promenili veličinu

  Da biste premestili komentar, prevucite ivicu okvira za komentar. Da biste promenili veličinu, prevucite regulatore na bočne ivice i uglove okvira za komentar.

 4. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Podešavanje stranice kliknite na pokretač dijaloga da biste pokrenuli dijalog Podešavanje stranice.

  Kliknite na strelicu u donjem desnom uglu grupe „Podešavanje stranice“

 5. Izaberite karticu List.

 6. U okviru Komentari izaberite stavku Kao što je prikazano na listu ili Na kraju lista.

  Na kartici „List“ izaberite opciju u okviru „Komentari“

 7. U dnu dijaloga kliknite na dugme Odštampaj. To će vas dalje odvesti do kartice Datoteka i kategorije Štampanje, gde ponovo možete kliknuti na dugme Odštampaj da biste odštampali dokument ili promenili postavke položaja stranice pre nego što počne proces štampanja.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×