Kako se menjaju postavke operativnog sistema Windows da bi baza podataka Menadžera za poslovne kontakte mogla da se deli sa korisnicima na drugim računarima?

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simptomi

Vi ili administrator morate da promenite neke postavke operativnog sistema Microsoft Windows na računaru pre deljenja baza podataka Menadžera za poslovne kontakte sa korisnicima na drugim računarima. U suprotnom, korisnici ne mogu da se povežu sa deljena baza podataka na vašem računaru.

Napomena:  Kada koristite Windows XP Home, bazu podataka možete da delite samo sa korisnicima na istom računaru jer ta verzija ne podržava deljenje putem mreže.

Važno:  Sledeće promene može da napravi samo administrator.

Uzrok

Windows funkcije kao što su Windows zaštitni zid i jednostavno deljenje datoteka dizajnirane su da vam pomognu da zaštitite podatke na računaru. Kako biste korisnicima omogućili da pristupe podacima na računaru, promenite postavke za te funkcije.

Rešenje

Napomena:  Sve ove promene umesto vas može da izvrši čarobnjak „Upravljanje deljenjem“. Ove procedure će retko biti neophodne.

Prijavite se kao administrator i napravite sledeće promene. (Ako niste administrator, pružite sledeće informacije administratoru kako bi mogao da izvrši promene za vas.)

Promena postavki operativnog sistema Windows

Sledeća uputstva će pomoći vama ili administratoru da razumete uticaj promena i pregledate trenutne postavke pre ručnog unošenja dodatnih promena.

Windows XP

 • Promena postavki Windows zaštitnog zida

  Kako biste korisnicima omogućili da pristupe deljena baza podataka sa udaljenih računara, morate da dozvolite vezu (koja se zove izuzetak) kroz Windows zaštitni zid. Pored toga, morate da dodate „Deljenje datoteka i štampača“ na listu izuzetaka.

  Napomena:  Business Contact Manager bazu podataka ne možete da delite sa korisnicima na drugom računaru kada je potvrđen izbor u polju za potvrdu Nemoj da dozvoliš izuzetke na kartici Opšte dijaloga Windows zaštitni zid u Microsoft centru za bezbednost. Izuzeci podrazumevano nisu dozvoljeni. Kada promenite postavke zaštitnog zida, Menadžer za poslovne kontakte za Outlook automatski opoziva izbor u ovom polju za potvrdu kako bi omogućio korisnicima pristup deljenoj bazi podataka. Postojeće postavke za Windows zaštitni zid retko sprečavaju automatsko opozivanje izbora u tom polju za potvrdu i možda ćete morati ručno da opozovete izbor u polju za potvrdu Nemoj da dozvoliš izuzetke.

  Izuzeci zaštitnog zida se podrazumevano konfigurišu samo za lokalnu podmrežu (broj koji se koristi sa IP adresom računara za deljenje velike mreže na manje mreže) kojoj računar pripada. To omogućava samo korisnicima i računarima koji pripadaju vašoj podmreži da pristupe deljenoj bazi podataka.

  Uradite sledeće da biste korisniku računara koji ne pripada vašoj podmreži dozvolili da pristupi deljenoj bazi podataka:

  1. U meniju Start izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na Kontrolnoj tabli prebacite se na Klasični prikaz.

  3. Kliknite dvaput na Windows zaštitni zid.

  4. U dijalogu Windows zaštitni zid izaberite karticu Izuzeci.

  5. Izaberite stavku Microsoft Small Business, a zatim stavku Uredi.

  6. Kliknite na dugme Promeni opseg.

  7. Izaberite neku od sledećih opcija:

   • Izaberite stavku Prilagođena lista, a zatim unesite IP adrese razdvojene zarezima.

   • Izaberite stavku Bilo koji računar (uključujući i one na internetu).

  8. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve dijaloge.

   Dodatne informacije o zaštitnom zidu

   Ako računar koristi zaštitni zid koji nije onaj koji se dobija uz Microsoft Windows (kao što je zaštitni zid mrežnog rutera ili skenera virusa), a vi delite podatke sa računarom koji je izvan zaštitnog zida, Menadžer za poslovne kontakte za Outlook možda neće moći da otvori port neophodan za funkcionisanje deljenja baze podataka. Ako imate problema sa deljenjem baze podataka sa korisnicima izvan zaštitnog zida, morate da otvorite TCP port 5356 kako biste delili bazu podataka. Dodatne informacije o tome kako se otvara port, potražite u dokumentaciji o zaštitnom zidu.

   Ako izbrišete sve deljene baze podataka, promene koje ste napravili zaštitnom zidu računara i mrežne protokole Microsoft SQL Server Native Client prilikom deljenja baza podataka će i dalje biti na snazi. Ako želite da vratite zaštitni zid i SQL Server Native Client mrežne protokole na podrazumevane postavke, prvo prekinete deljenje svake baze podataka, a zatim izbrišite baze podataka. Više informacija potražite u članku Zaustavi deljenje na odeljak baze podataka u Deljenje podataka Menadžera za poslovne kontakte sa drugim korisnicima i Uklanjanje ili brisanje baze podataka Menadžera za poslovne kontakte.

 • Promena postavki deljenja datoteka i štampača

  U retkim slučajevima Menadžer za poslovne kontakte za Outlook ne može automatski da konfiguriše neophodne postavke Windows zaštitnog zida. U tom slučaju, morate ručno da proverite da li je opcija „Deljenje datoteka i štampača“ izabrana kao dozvoljeni izuzetak.

  Potvrdite izbor u polju za potvrdu Deljenje datoteka i štampača.

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na Kontrolnoj tabli izaberite stavku Windows zaštitni zid.

  3. U dijalogu Windows zaštitni zid izaberite karticu Izuzeci.

  4. Na kartici Izuzeci potvrdite izbor u polju za potvrdu Deljenje datoteka i štampača, a zatim kliknite na dugme U redu.

 • Promena postavki jednostavnog deljenja datoteka

  Jednostavno deljenje datoteka tretira sve udaljene korisnike kao goste. Da biste kontrolisali ko ima pristup bazi podataka, morate da omogućite pristup pojedinačnim korisnicima, a da biste to uradili, morate da opozovete izbor u polju za potvrdu Koristi jednostavno deljenje datoteka.

  Opozovite izbor u polju za potvrdu Jednostavno deljenje datoteka.

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na Kontrolnoj tabli izaberite stavku Opcije fascikle.

  3. U dijalogu Opcije fascikle izaberite karticu Prikaz.

  4. Na kartici Prikaz opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi jednostavno deljenje datoteka (Preporučeno).

  5. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve dijaloge.

Windows Vista

 • Promena postavki Windows zaštitnog zida

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na Kontrolnoj tabli prebacite se na Klasični prikaz.

  3. Kliknite dvaput na Windows zaštitni zid.

  4. U dijalogu Windows zaštitni zid pored stavke Windows zaštitni zid je uključen izaberite stavku Promeni postavke.

  5. U dijalogu Postavke Windows zaštitnog zida izaberite karticu Izuzeci.

  6. Izaberite stavku Microsoft Small Business, a zatim stavku Svojstva.

  7. Kliknite na dugme Promeni opseg.

  8. Uradite nešto od sledećeg:

   • Izaberite stavku Bilo koji računar (uključujući i one na internetu).

   • Izaberite stavku Prilagođena lista, a zatim unesite IP adrese razdvojene zarezima.

  9. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve dijaloge.

   Napomena: Menadžer za poslovne kontakte za Outlook nije moguće pokrenuti kada je potvrđen izbor u polju za potvrdu Blokiraj sve dolazne veze na kartici Opšte dijaloga Postavke Windows zaštitnog zida. Izuzeci podrazumevano nisu dozvoljeni. Kada promenite postavke zaštitnog zida, Menadžer za poslovne kontakte za Outlook automatski opoziva izbor u ovom polju za potvrdu kako bi korisnicima omogućio pristup deljenoj bazi podataka. Postojeće postavke za Windows zaštitni zid retko sprečavaju automatsko opozivanje izbora u tom polju za potvrdu i možda ćete morati ručno da opozovete izbor u polju za potvrdu Blokiraj sve dolazne veze.

 • Promena postavki deljenja datoteka i štampača

  U retkim slučajevima Menadžer za poslovne kontakte za Outlook ne može automatski da konfiguriše neophodne postavke Windows zaštitnog zida. U tom slučaju, morate ručno da proverite da li je opcija „Deljenje datoteka i štampača“ izabrana kao dozvoljeni izuzetak.

  Potvrdite izbor u polju za potvrdu Deljenje datoteka i štampača.

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Na Kontrolnoj tabli prebacite se na Klasični prikaz.

  3. Kliknite dvaput na Windows zaštitni zid.

  4. U dijalogu Windows zaštitni zid, u levom oknu izaberite stavku Dozvoli prolaz programu kroz Windows zaštitni zid.

  5. Na kartici Izuzeci potvrdite izbor u polju za potvrdu Deljenje datoteka i štampača, a zatim kliknite na dugme U redu.

Windows 7

 • Promena postavki Windows zaštitnog zida

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Izaberite stavku Sistem i bezbednost, a zatim stavku Windows zaštitni zid.

  3. U levom oknu izaberite stavku Više opcija za postavke.

   Napomena:  Ako se pojavi poruka Kontrola korisničkog naloga, kliknite na dugme Da.

  4. U levom oknu prozora Windows zaštitni zid sa naprednim postavkama bezbednosti izaberite stavku Dolazna pravila.

  5. U srednjem oknu, u okviru Dolazna pravila kliknite dvaput na Microsoft Small Business.

  6. U dijalogu Microsoft Small Business svojstva izaberite karticu Opseg.

  7. Uradite nešto od sledećeg:

   • U okviru Lokalna IP adresa i Udaljena IP adresa izaberite stavku Bilo koja IP adresa.

   • U okviru Lokalna IP adresa i Udaljena IP adresa izaberite stavku Ove IP adrese i dodajte IP adrese.

  Napomena:  Dodatne informacije o ovim postavkama potražite u članku Saznajte više o postavljanju opsega.

  1. Kliknite na dugme U redu.

 • Promena postavki deljenja datoteka i štampača

  1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

  2. Izaberite stavku Sistem i bezbednost, a zatim stavku Windows zaštitni zid.

  3. U levom oknu izaberite stavku Dozvoli prolaz programu ili funkciji kroz Windows zaštitni zid.

  4. Kliknite na dugme Promeni postavke.

   Napomena:  Ako se pojavi poruka Kontrola korisničkog naloga, kliknite na dugme Da.

  5. Na listi Dozvoljeni programi i funkcije potvrdite izbor u polju za potvrdu Deljenje datoteka i štampača, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ponovno konfigurisanje sistema Microsoft SQL Server Express

Ponovno konfigurisanje sistema Microsoft SQL Server Express 2008 kako bi dozvolio korisnicima udaljenih računara da pristupe deljenoj bazi podataka

Kada Menadžer za poslovne kontakte za Outlook instalira SQL Server Express 2008, on je podrazumevano konfigurisan tako da ograničava veze samo na korisnike lokalnog računara.

Kada se deli Business Contact Manager baza podataka, Menadžer za poslovne kontakte za Outlook automatski aktivira podršku za umrežavanje kako bi korisnicima udaljenih računara omogućio da se povežu sa deljenom bazom podataka tako što omogućava TCP/IP protokol i protokol imenovanih prolaza.

Dovršite sledeću proceduru da biste ručno aktivirali podršku za umrežavanje kako biste omogućili korisnicima da se povežu sa ovom bazom podataka sa udaljenog računara.

 1. Kliknite na dugme Start i postavite pokazivač iznad stavke Svi programi.

 2. Izaberite stavku Microsoft SQL Server 2008.

 3. Izaberite stavku Alatke za konfiguraciju, a zatim stavku Upravljač SQL Server konfiguracijom.

 4. U levom oknu prozora Upravljač SQL Server konfiguracijom razvijte stavku SQL Server konfiguracija mreže, a zatim izaberite stavku Protokoli za MSSMLBIZ.

 5. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša na stavku Imenovani prolazi, a zatim izaberite stavku Omogući.

 6. U desnom oknu kliknite desnim tasterom miša na stavku TCP/IP, a zatim izaberite stavku Omogući.

Zatvorite prozor Upravljač SQL Server konfiguracijom.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×