Izvoz korisničkih podataka iz programa Microsoft Planner

Ovaj članak opisuje kako Office 365 Global administrator može da izvozi podatke za određenog korisnika iz programa Microsoft planer. Izvezeni podaci će sadržati podatke o korisniku koji se nalazi u okviru planer, kao i podaci sadržani u planovima sa kojima je korisnik bio deo. Proces izvoza se obavlja kroz Windows PowerShell.

Napomena: Office 365 Global administrator može da izvozi podatke o telemetriji korisnika programa Microsoft planer putem Alatke za izvoz evidencije podataka na Microsoft nalogu za pouzdanost.

Zahtevi

Prvo morate da uradite sledeće:

 • Morate biti Office 365 Global administrator da biste pokrenuli PowerShell scenarij za izvoz korisničkih podataka planera.

 • Potrebno je da preuzmete i razkoristite datoteke za izvoz korisničkih podataka planera. Ove tri datoteke su Power Shell moduli i datoteka PowerShell datoteke koje su potrebne za izvoz podataka korisnika.

  Napomena: Preuzimanjem ovog paketa pristajete na priložene licence i odredbe.

Deblokiranje datoteka

Moraćete da "deblokirate" tri datoteke koje ste preuzeli u paketu scenaričnog paketa za izvoz podataka korisničkog modula za izvoz podataka u programu PowerShell. To je zato što je podrazumevano da se izvršavanje skripti preuzetih sa Interneta ne dozvoljavaju. Datoteke koje treba da deblokirate su:

 • plannertenantadmin. psm1

 • Microsoft. identitymodel. klijenti. activedirectory. dll

 • Microsoft. identitymodel. klijenti. activedirectory. windowsforms. dll

Uradite sledeće da biste deblokirali ove datoteke:

 1. U istraživaču datoteka idite na lokaciju na kojoj ste oprijavili datoteke.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na jednu od dezipovanih datoteka, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Na kartici Opšte izaberite stavku Blokiraj.

  Deblokiranje datoteke
 4. Kliknite na dugme U redu.

 5. Ponovite ove korake za preostale dve datoteke.

Izvoz korisničkog sadržaja iz programa "Planer"

Nakon deblokiranja datoteka, uradite sledeće da biste izvezli korisničke podatke iz programa planer:

 1. Pokrenite Windows PowerShell. U programskom dodatku PowerShell, otkucajte sledeće da biste omogućili pokretanje skripti preuzetih sa interneta samo za ovu sesiju. Možda će vam biti zatraženo da potvrdite tako što ćete otkucati "Y".

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Otkucajte sledeće da biste pokrenuli plan programa Plannertenantadmin . Ovo će uvesti modul sa potrebnim cmdlet komandama da biste pokrenuli izvoz.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Na primer, ako je datoteka uskladištena u C:\adminskriptom, vi biste otkucali:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Kada se tekst dovrši, koristite polje Export-Planerusercontent cmdlet za izvoz sadržaja korisnika iz programa planer.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parametar

  Opis

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Koristite Azure Active Directory ID ili UPN korisnika za koji želite da izvezete sadržaj.

  -ExportDirectory

  Lokacija za skladištenje izlaznih datoteka. Fascikla bi trebalo da postoji.

  -Ime hosta

  Ovaj parametar treba da koristite samo ako pristupate planeru osim Task.Office.com. Na primer, ako možete da pristupite rokovnik kroz Tasks.Office365.US, umesto toga ćete biti -hosta Tasks.Office365.US u komandi.

  Na primer, sledeće će izvesti korisničke informacije Adama bara iz programa planer koristeći njegov UPN, i preuzeće izvoz datoteka na lokaciju C:\piannerizvoztadambarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Biće vam zatraženo da potvrdite identitet. Prijavite se kao sami (Office 365 Global administrator), ne korisnik kojeg želite da izvezete.

 5. Kada se PowerShell cmdlet pokrene uspješno, idite na lokaciju izvoza da biste videli izvezene datoteke sa podacima korisnika.

Šta se izvozi i kako da ga pročitaju

Kada pokrenete PowerShell cmdlet podatke iz programa planer, dobićete dva tipa datoteka u fascikli za preuzimanje:

 • Jednu korisničku datoteku u formatu JSON sa informacijama o korisniku.

 • Jedna JSON datoteka za svaki plan u kojem korisnik:

  • Ima zadatak dodeljen njima.

  • Ima zadatak koji su kreirali.

Kako čitati izvezene datoteke

Možete da koristite informacije u ovom odeljku da biste razumeli svojstva koja ćete videti u korisniku i plan JSON datoteka koje ste primili.

Korisnička datoteka

Ime korisničke datoteke će biti unapred fiksiran sa slovom "korisnik" i Microsoft planer korisnika. Imaće sledeća svojstva:

Svojstvo

Opis

User.Id

ID korisnika programa Microsoft planer.

Korisnik. Exteriid

Azure Active Directory ID korisnika.

User. DisplayName

Ime za prikaz korisnika.

Korisnik. Inter DisplayName

Microsoft planer za prikaz korisnika.

User. UserPrincipalName

Glavno ime korisničkog imena (UPN) korisnika.

User. Knepaltype

Vrednost je uvek "korisnik".

User. Userdetailside

Jedinstveni identifikator objekta sa detaljima za korisnika.

Korisnik. Icalendarpublišenomogućeno

Ako je istina, deljenje ICalendar se omogućava za plan. Pogledajte kalendar planera u programu Outlook za više informacija.

Korisnička obaveštenja o korisniku. Optedinobaveštenjima

Obaveštenja za koja je korisnik odlučio da se prijavi.

Korisnička obaveštenja

Obaveštenja za koja je korisnik odlučio da ne radi.

Planovi korisnika.

Obeleživač za planove koje je korisnik favorizovao.

User.FavoritePlans.Id

ID plana za Microsoft planer.

Korisnički. Favorititeplan. obeleživača

Ime dodeljeno obeleživaču.

Korisnički. favoriti planovi. podsetnik za nalog

Koristi se za redosled sortiranja. Pogledajte članak Korišćenje predloga naloga u programu Microsoft planer.

Korisnik. nedavno se planira

Planovi koje je nedavno otvorio korisnik.

User.RecentPlans.Id

ID plana za Microsoft planer.

Korisnik. nedavno plan. obeleživača

Ime dodeljeno obeleživaču.

Korisnik. nedavno plan. LastAccess

Kada je plan poslednji put otvoren.

User. Userpodaci

Prilagođeni podaci iz Veb klijenta za planiranje.

User. UserData. Key

Prilagođena Šifra podataka.

Korisnik. UserData. VALUE

Prilagođena vrednost podataka.

Korisnik. Dodelljivost

Redosled sortiranja za zadatke dodeljene korisniku.

Korisnik. dodelom.

ID plana koji sadrži zadatak Microsoft planer.

User.AssignedTaskOrdering.Id

ID zadatka za Microsoft planer.

Korisnik. Dodelljivost. redosled

Koristi se za redosled sortiranja. Pogledajte članak Korišćenje predloga naloga u programu Microsoft planer.

Korisnik. Dodeljuvaš naslov.

Naslov zadatka.

Planiranje datoteka

Svako ime će biti unapred fiksiran "planom" i Microsoft planer plana. Svaka datoteka imaće sledeća svojstva:

Svojstvo

Opis

Plan.Id

ID plana za Microsoft planer. 

Plan. naslov

Naslov plana.

Plan. vlasnik

Vlasnik plana (grupni entitet ili korisnik).

Plan.Owner.Id

Microsoft planer entiteta (grupa ili korisnik). 

Plan. vlasnik. ExternalId

Azure Active Directory ID entiteta (grupa ili korisnik).

Plan. vlasnik. DisplayName

Ime za prikaz vlasnika (grupe ili korisnika).

Plan. vlasnik. UserPrincipalName

Ime korisničkog imena (UPN) ako je vlasnik korisnik.  

Plan. vlasnik. Knepaltype

Tip entiteta (grupa ili korisnik).

Plan. CreatedDate

Datum i vreme kreiranja plana.

Plan. Kreatedby

Korisnik koji je kreirao plan. Detaljnije informacije potražite u članku Korisnička svojstva .

Plan. CreatedByAppId

Jedinstveni identifikator aplikacije u kojoj je plan kreiran.

Planiranje. Modifikovadatum

Datum i vreme poslednjeg ažuriranja plana.

Plan. modifikovan

Ime korisnika koji je poslednji ažurirao plan. Detaljnije informacije potražite u članku Korisnička svojstva .

Plan. Plandetaljima.

Jedinstveni identifikator objekta detalja plana. 

Plan. Icalendarpublišenomogućeno

Ako je istina, deljenje ICalendar se omogućava za plan. Više informacija potražite u članku prikaz zadataka u kalendaru .

Plan. Createtda isplanirajte kada

Događaji koji će prouzrokovati da se komentar kreira za zadatak u planu.

Plan. referendum.

Spoljni sistemi koji povezuju plan. Na primer, ugrađivanje programa Microsoft planer u Project online klijent za računare.

Plan. reference.

ID spoljnog sistema za ovaj plan.

Plan. reference.

Tip veze do plana, naveden u spoljnoj aplikaciji.

Plan. reference.

Datum i vreme kreiranja referenca.

Plan. reference.

ID aplikacije koja je kreirala referenca.

Plan. reference.

Mrvice lokacije koja opisuje reference ovog plana.

Plan. reference.

Direktna karika ka aplikaciji koja upućuje na plan.

Opisi plana. Kategoriisci

Kompletan skupa kategorija za plan.  Postoji šest ovih, što može ili ne može da se koristi.

Plan. Kategoriopisi. indeks

Indeks opisa kategorije (od 0 do 5).

Plan. Kategoriopisi. opis

Tekst nalepnice za odgovarajuću vrednost indeksa opisa kategorije.

Plan. Planinike

Korisnici koji slede plan.

Plan. Ineid vremenskih vremenskih dokumenata

Funkcija je zastarela.

Plan. Дinedisplaysettings

Funkcija je zastarela.

Plan. Inelockedeširina vremenskih vremenskih podataka

Funkcija je zastarela.

Plan. zadaci

Objekti zadataka za plan.

Plan.Tasks.Id  

Jedinstveni identifikator zadatka.

Plan. zadaci. naslov

Ime zadatka.

Plan. zadaci. Buketid

ID programa Microsoft planer u kanti za zadatak.

Plan. zadaci. ime.

Ime korpe.

Plan. zadaci.%)

Status završetka zadatka, od 0 do 100. 

Plan. zadaci. datum početka

Datum početka zadatka je planiran.

Plan. zadaci. Duedatumu

Datum dovršavanja zadatka.

Plan. zadaci. razgovor.

Jedinstveni identifikator razgovora Microsoft Exchange.

Plan. zadaci. tip pregleda

Pregled koji se prikazuje na kartici zadatka.

Plan. zadaci. podsetnik.

Koristi se za redosled sortiranja. Pogledajte članak Korišćenje predloga naloga u programu Microsoft planer.

Plan. zadaci. CreatedBy

Korisnik koji je kreirao zadatak. Detaljnije informacije potražite u članku Korisnička svojstva .

Plan. zadaci. CreatedDate

Datum kreiranja zadatka.

Plan. zadaci. Upotpunjeni

Korisnik koji je dovršio zadatak. Detaljnije informacije potražite u članku Korisnička svojstva .

Plan. zadaci. dopunski

Datum dovršavanja zadatka.

Plan. zadaci. modifikovan

Korisnik koji je poslednji ažurirao zadatak. Detaljnije informacije potražite u članku Korisnička svojstva .

Plan. zadaci. Modifikovadatum

Datum kada je zadatak poslednji put ažuriran.

Plan. zadaci. Apidkategorije 

Oznake izabrane iz indeksa "opisi kategorije" za plan.

Plan. zadaci. zadaci. zadatak. 

Jedinstveni identifikator objekta sa detaljima za zadatak.

Plan. zadaci. opis

Opis zadatka.

Plan. zadaci. AssignedToTaskBoardFormatId

Jedinstveni identifikator za objekat koji je format table sa zadacima.

Plan. zadaci. Asignedto.

Koristi se za redosled sortiranja. Pogledajte članak Korišćenje predloga naloga u programu Microsoft planer.

Plan. zadaci. Asignedto.

Podsetnik za svaki od njih.

Plan. zadaci. Asignedtotaskbordeldelid Hintsbyassig. dodeljeno za:

Korisniku koji je dodeljen zadatak. Detaljnije informacije potražite u članku Korisnička svojstva .

Plan. zadaci. Assignedto.

Poručivanje zadataka navedenim u okviru stavke dodeljeno za prikaz.

Plan. zadaci. BucketTaskBoardFormatId

Jedinstveni identifikator za objekat koji je format table sa zadacima.

Plan. zadaci. Bukettevic Boarformatid

Koristi se za redosled sortiranja. Pogledajte članak Korišćenje predloga naloga u programu Microsoft planer.

Plan. zadaci. ProgressTaskBoardFormatId

Jedinstveni identifikator za objekat kada se grupišete po napretku umesto u kofi format. 

Plan. zadaci. progresst

Koristi se za redosled sortiranja. Pogledajte članak Korišćenje predloga naloga u programu Microsoft planer.

Plan. zadaci. TimelineFormatId

Funkcija je zastarela.

Plan. zadaci. vremenske Inesinformati vremenske ose

Funkcija je zastarela.

Plan. zadaci. funkcija

Funkcija je zastarela.

Plan. zadaci. vremenska osa

Funkcija je zastarela.

Plan. zadaci. neoblikovan vremenski formati

Funkcija je zastarela.

Plan. zadaci. vremenske neoblikovan stil

Funkcija je zastarela.

Plan. zadaci. vremenska osa

Funkcija je zastarela.

Plan. zadaci. neoblikovan vremenski oblikovan

Funkcija je zastarela.

Plan. zadaci. vremenska osa

Funkcija je zastarela.

Plan. zadaci. reference

Spoljne veze.

Plan. zadaci. reference. URL

URL adrese veze.

Plan. zadaci. reference. alias

Tekstualni opis povezivanja

Plan. zadaci. reference. Type

Tip datoteke sa kojom je povezan.

Plan. zadaci. reference. modifikovan

Korisnik koji je poslednji ažurirao povezanost. Detaljnije informacije potražite u članku Korisnička svojstva .

Plan. zadaci. reference. Modifikovadatum

Datum kada je karika poslednji put ažurirana.

Plan. zadaci. reference. prioriteti

Predstavlja prioritet referenca koja se prikazuje kao pregled u okviru korisničkog interfejsa. Microsoft planer prikazuje samo stavku najvišeg prioriteta.

Plan. zadaci. zadatke

Dodeljene zadatke.

Plan. zadaci. dodele. dodeljeno

Korisniku je dodeljen zadatak. Detaljnije informacije potražite u članku Korisnička svojstva .

Plan. zadaci. zadatke. dodeljivanje. dodeljeno

Korisnik koji je dodelio zadatak. Detaljnije informacije potražite u članku Korisnička svojstva .

Plan. zadaci. zadatke. porudžbine

Redosled dodeljivanja ako je zadatak dodeljen većem broju entiteta.

Plan. zadaci. kontrolna lista

Kontrolna lista zadatka.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Jedinstveni identifikator stavke kontrolne liste.

Plan. zadaci. lista za proveru. naslov

Ime stavke kontrolne liste.

Plan. zadaci. liste. podsetnik.

Koristi se za redosled sortiranja. Pogledajte članak Korišćenje predloga naloga u programu Microsoft planer.

Plan. zadaci. lista. Isprovereno

Ako je istina, dovršena je stavka kontrolne liste.

Plan. zadaci. kontrolna lista. Modifikovedby

Korisnik koji je poslednji ažurirao listu za proveru. Detaljnije informacije potražite u članku Korisnička svojstva .

Plan. zadaci. kontrolna lista. Modifikovadatum

Datum kada je kontrolna lista poslednji put ažurirana.

Plan. zadaci. Usercontentlastmodifikovan

Korisnik koji je poslednji ažurirao detalje zadatka ili zadatka. Detaljnije informacije potražite u članku Korisnička svojstva .

Plan. zadaci. Usercontentlastmodifikovadatumu

Datum kada je zadatak ili detalji zadatka poslednji put ažuriran.

Plan. kofe  

Objekti korpe za plan.

Plan.Buckets.Id

Jedinstveni identifikator za kantu.

Plan. kofe. naslov

Ime korpe.

Plan. kofe. podsetnik.

Koristi se za redosled sortiranja. Pogledajte članak Korišćenje predloga naloga u programu Microsoft planer.

Plan. kofe. Kreatedby

Korisnik koji je kreirao kantu. Detaljnije informacije potražite u članku Korisnička svojstva .

Plan. kofe. Kuateddate

Datum kreiranja korpe.

Plan. kofe. modifikovan

Korisnik koji je poslednji ažurirao kantu. Detaljnije informacije potražite u članku Korisnička svojstva .

Plan. kofe. Modifikovadatum

Datum kada je korpa poslednji put ažurirana.

Svojstva korisnika u planovima. JSON datoteka

Postoji nekoliko objekata u planovima. JSON podaci koji predstavljaju korisnika programa Microsoft planer i imaće slična svojstva. Ovi objekti su:

 • Plan. Kreatedby

 • Plan. modifikovan

 • Plan. Planinike

 • Plan. zadaci. CreatedBy

 • Plan. zadaci. Upotpunjeni

 • Plan. zadaci. modifikovan

 • Plan. zadaci. Assignedtotaskbordelid Hintsbyassig. dodeljeno

 • Plan. zadaci. reference. modifikovan

 • Plan. zadaci. dodele. dodeljeno

 • Plan. zadaci. zadatke. dodeljivanje. dodeljeno

 • Plan. zadaci. Checklists. modifikovan

 • Plan. kofa. Kreatedby

 • Plan. kofa. modifikovan

Svaka od navedenih opcija imaće sledeća svojstva:

Svojstvo

Opis

Identitet

ID korisnika programa Microsoft planer.

Exteriid

Azure Active Directory ID korisnika.

DisplayName

Ime za prikaz korisnika.

UserPrincipalName

Glavno ime korisničkog imena (UPN) korisnika.  

Knežin tip

Tip entiteta (korisnik ili grupa).

Takođe pogledajte

Brisanje korisničkih podataka u programu Microsoft Planner

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×