Izvoz ili pravljenje rezervne kopije e-pošte, kontakata i kalendara u vidu Outlook .pst datoteke

Izvoz ili pravljenje rezervne kopije e-pošte, kontakata i kalendara u vidu Outlook .pst datoteke

Kada je aplikacija Outlook instalirana na računaru, možete je koristiti za premeštanje e-pošte, kontakata i kalendarskih stavki sa jednog naloga e-pošte na drugi.

Na primer, recimo da imate poštansko sanduče usluge Office 365 i Gmail nalog. Možete da dodate oba u Outlook. Zatim možete da koristite Outlook za izvoz stavki sa Gmail naloga i njihov uvoz u poštansko sanduče usluge Office 365.

Stavke izvozite tako što kreirate .pst datoteku, koja predstavlja Outlook datoteku sa podacima koja sadrži vaše poruke i druge Outlook stavke i koja se čuva na računaru. Da biste saznali kako da uvezete stavke nakon izvoza, pogledajte Uvoz e-pošte, kontakata i kalendara iz Outlook .pst datoteke.

Kako da izvezete e-poštu, kontakte i kalendarske stavke iz programa Outlook u .pst datoteku

Odaberite nešto sa sledeće liste uputstava za izvoz.

Office 365 nalog e-pošte možete dodati u aplikaciju Outlook, na primer Outlook 2016 ili 2013. Zatim možete da koristite Outlook za premeštanje e-pošte, kontakata i kalendarskih stavki u Office 365 poštansko sanduče. Evo šta treba da uradite:

 1. Dodajte „izvorni“ nalog e-pošte u Outlook. Na primer, možete da dodate svoj Gmail nalog u Outlook 2016. Sačekajte malo dok se ne pojave sve e-poruke i kontakti.

 2. Dodajte svoj Office 365 nalog e-pošte u Outlook. Kad to uradite, Outlook će se automatski sinhronizovati sa uslugom Office 365. Videćete sadržaj svog Office 365 poštanskog sandučeta u programu Outlook.

 3. Odaberite nešto iz uputstava za izvoz da biste izvezli e-poštu sa izvornog naloga u .pst datoteku.

  Na primer, ako imate Outlook 2010, odaberite stavku „Outlook 2010: Izvoz Outlook stavki u .pst datoteku“.

 4. Odaberite nešto iz uputstava za izvoz u nastavku ovog članka da biste izvezli e-poštu u .pst datoteku.

  Na primer, ako imate Outlook 2016, odaberite stavku „Outlook 2013 i Outlook 2016: Izvoz Outlook stavki u .pst datoteku“.

  Kada se podaci e-pošte izvezu u .pst datoteku, oni postaju prenosivi! Možete da ih uvezete na druge naloge e-pošte. Ako to želite da uradite pomoću programa Outlook, pogledajte članak Uvoz e-pošte, kontakata i kalendara iz Outlook .pst datoteke.

 1. U vrhu trake programa Outlook odaberite stavku Datoteka.

  Ako na traci ne postoji opcija Datoteka u gornjem levom uglu, pogledajte članak Koju verziju programa Outlook imam? da biste utvrdili svoju verziju programa Outlook i došli do odgovarajućih uputstava za izvoz.

  Ovako izgleda traka u programu Outlook 2016.
 2. Odaberite stavke Otvaranje i izvoz > Uvoz/izvoz.

  Odaberite stavku „Otvaranje i izvoz“, a zatim odaberite stavku „Uvoz/izvoz“.

 3. Odaberite stavku Izvezi u datoteku.

  Odaberite stavku „Izvezi u datoteku“.

 4. Izaberite stavku Outlook datoteka sa podacima (.pst), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Izaberite ime naloga e-pošte za izvoz, kao što je prikazano na slici ispod. Informacije se mogu izvoziti samo za jedan po jedan nalog.

  Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Uključi potfascikle. Na ovaj način će se izvesti sve što se nalazi na nalogu: kalendar, kontakti i prijemno sanduče. Odaberite stavku Dalje.

  Odaberite nalog e-pošte koji želite da izvezete.

 6. Kliknite na dugme Pregledaj da biste izabrali gde želite da sačuvate Outlook datoteka sa podacima (.pst. Otkucajte ime datoteke, a zatim kliknite na dugme U redu da biste nastavili.

  Napomena: Ako ste ranije koristili funkciju izvoza, pojaviće se prethodna lokacija fascikle i ime datoteke. Otkucajte drugo ime datoteke pre nego što kliknete na dugme U redu.

 7. Ako izvozite u postojeću datoteku Outlook datoteka sa podacima (.pst, u okviru Opcije navedite šta treba uraditi pri izvozu stavki koje već postoje u datoteci.

 8. Kliknite na dugme Završi.

 9. Outlook odmah započinje izvoz osim ako se kreira nova datoteka Outlook datoteka sa podacima (.pst ili se koristi datoteka zaštićena lozinkom.

  • Ako kreirate datoteku Outlook datoteka sa podacima (.pst, opcionalna lozinka može vam pomoći da je zaštitite. Kada se pojavi dijalog Kreiranje Outlook datoteke sa podacima, otkucajte lozinku u polja Lozinka i Verifikovanje lozinke, a zatim kliknite na dugme U redu. U dijalogu Lozinka za Outlook datoteku sa podacima otkucajte lozinku, a zatim kliknite na dugmeU redu.

  • Ako izvozite u postojeću datoteku Outlook datoteka sa podacima (.pst koja je zaštićena lozinkom, u dijalogu Lozinka za Outlook datoteku sa podacima otkucajte lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sada kada se vaši Outlook podaci nalaze u .pst datoteci, oni su prenosivi. Na primer, možete da sačuvate .pst datoteku u usluzi OneDrive, a zatim je preuzmete na novi računar. Ili možete da je sačuvate na USB fleš disku, priključite disk u novi računar, a zatim uvezete e-poštu, kontakte i kalendar u Outlook.

 1. U vrhu trake programa Outlook odaberite karticu Datoteka.

  Ako na traci ne postoji opcija Datoteka u gornjem levom uglu, pogledajte članak Koju verziju programa Outlook imam? da biste utvrdili svoju verziju programa Outlook i došli do odgovarajućih uputstava za izvoz.

  U programu Outlook 2010 odaberite karticu „Datoteka“.

 2. Odaberite stavku Opcije.

  Odaberite stavku „Opcije“.

 3. U dijalogu „Opcije programa Outlook“ odaberite stavku Napredno.

  Odaberite stavku „Više opcija“.

 4. U odeljku Izvoz odaberite stavku Izvezi.

  Na stranici „Više opcija“ odaberite stavku „Izvoz“

 5. Izaberite stavku Izvoz u datoteku i kliknite na dugme Dalje.

 6. Izaberite stavku Outlook datoteka sa podacima (.pst), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Izaberite ime naloga e-pošte za izvoz, kao što je prikazano na slici ispod. Informacije se mogu izvoziti samo za jedan po jedan nalog.

  Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Uključi potfascikle. Na ovaj način će se izvesti sve što se nalazi na nalogu: kalendar, kontakti i prijemno sanduče. Odaberite stavku Dalje.

  Odaberite nalog e-pošte koji želite da izvezete.

 8. Kliknite na dugme Potraži da biste izabrali gde želite da sačuvate Outlook datoteku sa podacima (.pst) i uneli ime datoteke. Kliknite na dugme U redu da biste nastavili.

  Napomena:  Ako ste ranije koristili funkciju izvoza, pojaviće se prethodna lokacija fascikle i ime datoteke. Obavezno promenite ime datoteke ako želite da kreirate novu datoteku umesto korišćenja postojeće.

 9. Ako izvozite u postojeću Outlook datoteku sa podacima (.pst), u okviru stavke Opcije navedite šta treba da se izvrši pri izvozu stavki koje već postoje u datoteci.

 10. Kliknite na dugme Završi.

 11. Izvoz se odmah pokreće osim ako se ne kreira nova Outlook datoteka sa podacima (.pst) ili se vrši izvoz u postojeću datoteku koja je zaštićena lozinkom.

  • Ako kreirate novu Outlook datoteku sa podacima (.pst), opcionalna lozinka može vam pomoći da je zaštitite. Kada se pojavi dijalog Kreiranje Outlook datoteke sa podacima, unesite lozinku u polja Lozinka i Verifikujte lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu. U dijalogu Lozinka za Outlook datoteku sa podacima unesite lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Ako izvozite u postojeću Outlook datoteku sa podacima (.pst) koja je zaštićena lozinkom, u dijalogu Lozinka za Outlook datoteku sa podacima unesite lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sada kada se vaši Outlook podaci nalaze u .pst datoteci, oni su prenosivi. Na primer, možete da sačuvate .pst datoteku u usluzi OneDrive, a zatim je preuzmete na novi računar. Ili možete da je sačuvate na USB fleš disku, priključite disk u novi računar, a zatim uvezete e-poštu, kontakte i kalendar u Outlook.

 1. U Outlook 2007, na vrhu trake odaberite Datoteka.

  Ako na traci ne postoji opcija Datoteka u gornjem levom uglu, pogledajte članak Koju verziju programa Outlook imam? da biste utvrdili svoju verziju programa Outlook i došli do odgovarajućih uputstava za izvoz.

  U programu Outlook 2007 odaberite karticu „Datoteka“.

 2. Odaberite stavku Uvoz i izvoz.

  Odaberite stavku „Uvoz i izvoz“.

 3. Izaberite stavku Izvezi u datoteku, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Odaberite stavku „Izvezi u datoteku“, a zatim kliknite na dugme „Dalje“.

 4. Izaberite stavku Datoteka ličnih fascikli (.pst), a zatim kliknite na Dalje.

 5. Izaberite ime naloga e-pošte za izvoz, kao što je prikazano na slici ispod. Informacije se mogu izvoziti samo za jedan po jedan nalog.

  Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Uključi potfascikle. Na ovaj način će se izvesti sve što se nalazi na nalogu: kalendar, kontakti i prijemno sanduče. Odaberite stavku Dalje.

  Odaberite nalog e-pošte koji želite da izvezete.

 6. Kliknite na dugme Potraži da biste izabrali gde želite da sačuvate Outlook datoteku sa podacima (.pst) i uneli ime datoteke. Kliknite na dugme U redu da biste nastavili.

  Napomena:  Ako ste ranije koristili funkciju izvoza, pojaviće se prethodna lokacija fascikle i ime datoteke. Obavezno promenite ime datoteke ako želite da kreirate novu datoteku umesto korišćenja postojeće.

 7. Ako izvozite u postojeću Outlook datoteku sa podacima (.pst), u okviru stavke Opcije navedite šta treba da se izvrši pri izvozu stavki koje već postoje u datoteci.

 8. Kliknite na dugme Završi.

 9. Izvoz se odmah pokreće ... osim ako ne kreirate novu Outlook datoteku sa podacima (.pst) ili vršite izvoz u postojeću .pst datoteku koja je zaštićena lozinkom. U tim slučajevima će se pojaviti sledeći dijalog:

  Ako ne želite da zaštitite .pst datoteku lozinkom, kliknite na dugme „U redu“.

  Kliknite na U redu ako ne želite da zaštitite datoteku lozinkom. U suprotnom:

  • Ako želite da zaštitite .pst datoteku lozinkom: unesite lozinku u polja „Lozinka“ i „Verifikujte lozinku“, a zatim kliknite na dugme U redu. U dijalogu „Lozinka za Outlook datoteku sa podacima“, unesite lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Ako izvozite u postojeću datoteku ličnih fascikli (.pst) koja je zaštićena lozinkom, u dijalogu „Lozinka za Outlook datoteku sa podacima“, unesite lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sada kada se vaši Outlook podaci nalaze u .pst datoteci, oni su prenosivi. Na primer, možete da sačuvate .pst datoteku u usluzi OneDrive, a zatim je preuzmete na novi računar. Ili možete da je sačuvate na USB fleš disku, priključite disk u novi računar, a zatim uvezete e-poštu, kontakte i kalendar u Outlook.

Koji podaci se izvoze?

 • Kada Outlook izvozi e-poštu, kontakt i informacije o kalendaru u .pst datoteku, on pravi kopiju informacija. Ništa ne napušta Outlook. I dalje ćete videti e-poštu, kontakte i kalendar u programu Outlook i imaćete im pristup.

 • Kada Outlook izvozi e-poruke, on obuhvata sve priloge e-poruka.

 • Outlook ne izvozi metapodatke kao što su svojstva fascikle (prikazi, dozvole i postavke automatskog arhiviranja), pravila za poruke i liste blokiranih pošiljalaca.

Kada treba da izvezem (napravim rezervnu kopiju)/uvezem .pst datoteku?

 • Želite da premestite e-poštu sa jednog naloga e-pošte na drugi.

  Na primer, recimo da imate stari Yahoo nalog e-pošte, bojanmar77@yahoo.com, i želite da premestite e-poštu na novi Office 365 nalog e-pošte, bojanmar78@contoso.com.

  Pomoću programa Outlook na računaru, možete da dodate oba naloga u Outlook. Sačekajte malo da se sve e-poruke pojave (ako ih ima mnogo, to može potrajati). Zatim koristite Outlook za izvoz e-pošte sa Yahoo naloga u .pst datoteku. Na kraju, uvezite .pst datoteku na Office 365 nalog.

 • Prelazite sa računara na računar: Premeštate e-poštu sa jednog računara na kom je instaliran Outlook na drugi računar na kom je instaliran Outlook.

  Na primer, recimo da je na starom računaru instaliran Outlook 2007 i upravo ste nabavili novi računar na kom je instaliran Outlook 2016. Izvezite podatke e-pošte iz programa Outlook 2007 (opisano u ovom članku) i uvezite ih u Outlook 2016.

 • Prelazite sa PC računara na Mac: Na primer, kada premeštate e-poštu iz programa Outlook na PC računaru i uvozite je u Outlook 2016 na Mac računaru.

 • Želite periodično pravljenje rezervne kopije: Kada želite da povremeno napravite rezervnu kopiju celokupne e-pošte, kontakata i kalendara na bezbednom mestu. Kada kreirate .pst datoteku, kopirajte je na bezbednu lokaciju, na primer, USB fleš disk, drugi čvrsti disk ili skladište u oblaku kao što su OneDrive ili Dropbox.

  Ne postoji automatizovani način za periodično pravljenje rezervne kopije svega (starog i novog). Automatsko arhiviranje pravi samo rezervnu kopiju starih stavki i premešta ih umesto da napravi kopiju.

 • Ako samo želite da napravite rezervnu kopiju kontakata, pogledajte članak Izvoz kontakata iz programa Outlook. U njemu je objašnjeno kako da kopirate kontakte u .csv datoteku.

Takođe pogledajte

Uvoz i izvoz Outlook e-pošte, kontakata i kalendara

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×