Izvedeni podaci u izvedene tabele ili izvedenog grafikona

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U programu Excel, možete da transponujete podataka izvedene tabele ili izvedenog grafikona tako što ćete promeniti raspored polja podataka. Pomoću liste polja izvedene tabele, možete dodati, prerasporedite ili uklonite polja da biste prikazali podatke u izvedenoj tabeli ili izvedenom grafikonu tačno onako kako želite.

Promene koje izvršite na listi polja izvedene tabele automatski se ažuriraju u rasporedu izveštaja. Da biste poboljšali performanse prilikom pristupa velikoj količini spoljnih podataka, možete privremeno da se prebacite na ručno ažuriranje.

Kada kreirate izvedenu tabelu, Excel prikazuje listu polja izvedene tabele tako da možete da dodajete polja u izvedenu tabelu, po potrebi ih preraspoređujete i menjate im položaj ili ih uklonite iz izvedene tabele. Lista polja izvedene tabele podrazumevano prikazuje dva odeljka:

 • Odeljak polja na vrhu za dodavanje polja u izvedenu tabelu i uklanjanje iz nje

 • Odeljak rasporeda na dnu za preraspoređivanje i premeštanje polja

  PivotTable Field list

Listu polja izvedene tabele možete da usidrite na bilo kojoj strani prozora programa Excel i horizontalno joj promenite veličinu. Takođe možete da odvojite listu polja izvedene tabele i u tom slučaju možete da joj promenite veličinu i vertikalno i horizontalno.

Ako ne vidite listu polja izvedene tabele, uverite se da ste kliknuli bilo gde u izvedenoj tabeli.

Ako zatvorite listu polja izvedene tabele, možete je ponovo prikazati. Kliknite desnim tasterom miša na izvedenu tabelu i izaberite stavku Prikaži listu polja. Takođe možete da kliknete na dugme Lista polja na traci (Alatke za izvedenu tabelu, kartica Opcije, grupa za izvedenu tabelu Prikaz; Alatke za izvedenu tabelu, kartica Analiza, grupa za izvedeni grafikon Prikaz/skrivanje).

Ako ne vidite polja koja želite da koristite u listi polja izvedene tabele, osvežiti izvedene tabele ili izvedenog grafikona da biste prikazali nova polja, izračunata polja, mere, izračunate mere ili dimenzije koje ste dodali od poslednje operacije ( Alatke za izvedene tabele, kartica Opcije , grupa podataka ).

Važno je da razumete kako funkcioniše lista polja izvedene tabele i načine na koje možete da rasporedite različite tipove polja tako da možete da postignete rezultate kada kreirate rasporeda polja izvedene tabele ili izvedenog grafikona.

Način funkcionisanja liste polja izvedene tabele

1. Spoljni izvor podataka sadrži strukturirane podatke organizovane kao jedno ili više polja (nazivaju se i kolonama) koja su prikazana na listi polja.

2. premestite polje u oblast filtera za izveštaj na listi polja, što će istovremeno premestiti polje u oblast filtera za izveštaj izvedene tabele.

3. premestite polje u oblast oznake kolona na listi polja, što će istovremeno premestiti polje u oblast oznake kolona u izvedenoj tabeli.

4. premestite polje u oblast oznake redova na listi polja, što će istovremeno premestiti polje u oblast oznake redova u izvedenoj tabeli.

5. premestite polje u oblast vrednosti na listi polja, što će istovremeno premestiti polje u oblast vrednosti u izvedenoj tabeli.

Da biste kreirali raspored polja, koristite sledeća uputstva za premeštanje polja „Vrednost“, „Ime“ i „Dimenzija“ iz odeljka polja u četiri oblasti izveštaja u odeljku rasporeda.

 • Polja za vrednost    Ako potvrdite izbor samo u polju za potvrdu za numeričko polje, ono se podrazumevano premešta u oblast „Vrednosti“.

 • Polja redova i kolona    Polje možete dodati samo jednom u oblast Filter za izveštaj, Oznake redova ili Oznake kolona, bez obzira na to da li su podaci numeričkog ili nenumeričkog tipa. Ako pokušate da dodate isto polje više puta – na primer, u oblasti Oznake redova i Oznake kolona u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz originalne oblasti i postavlja se u novu oblast.

 • Mera    U izvoru podataka Online Analytical Processing (OLAP), postoje često mnogo polja (ili mera) organizovane u hijerarhiji različitih dimenzija, hijerarhije i nivoe. Kliknite na dugme Razvij polje plus dugmadi ili skupljanje polje minus dok ne pronađete polja koja želite.

  Samo hijerarhije, atribute i imenovane skupove možete premeštati u oblasti oznaka redova, oznaka kolona i filtera za izveštaj.

  Samo mere, izračunate mere i indikatore ključnih performansi (KPI-ove) možete premeštati u oblast vrednosti.

Lista polja izvedene tabele ima pet različitih prikaza koji su dizajnirani i optimizovani za različite tipove zadataka izvedene tabele.

 1. Da biste promenili prikaz, kliknite na dugme „Prikazi liste polja“ na vrhu liste polja izvedene tabele.

  PivotTable Field List View button

 2. Sa liste izaberite jedan od sledećih prikaza:

Odeljak polja i odeljak oblasti naslagano

Ovo je podrazumevani prikaz i dizajniran je za mali broj polja.

Odeljak polja i odeljak oblasti naporedno

Ovaj prikaz je dizajniran za dodavanje i uklanjanje polja kada imate više od četiri polja u svakoj oblasti.

Samo odeljak polja

Ovaj prikaz je dizajniran samo za dodavanje i uklanjanje velikog broja polja.

Samo odeljak oblasti (2 sa 2)

Ovaj prikaz je dizajniran samo za preraspoređivanje velikog broja polja.

Samo odeljak oblasti (1 sa 4)

Ovaj prikaz je dizajniran samo za preraspoređivanje velikog broja polja.

Savet    U odeljak polja i oblasti odeljak naslagani i odeljka polja i oblasti odeljak-uporedne prikaze, možete podesiti širinu i visinu svakog odeljka kada pokazivač zadržite na odeljak razdelnika dok se pokazivač promeni u vertikalnu dvostruka strelica Vertical double arrow ili horizontalni dvostruka strelica Horizontal double arrow , tako što ćete prevući dvostruka strelica nagore ili nadole ili nalevo ili nadesno na željeno mesto, i zatim kliknuti na dugme dvostruka strelica ili pritisnuti taster ENTER.

Nakon što kreirate izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon, spremni ste da biste dodali polja koja sadrže podatke koje želite da prikažete u izveštaju. Obično izaberite jedno polje za svaku oblast u odeljku rasporeda. Međutim, da biste videli različite vrednosti za određeno polje, možete da dodate više kopija polja u oblast vrednosti .

Ako izvedene tabele je povezan sa spoljnim izvorom podataka koji sadrži mnogo podataka, možete da filtrirate jednog ili više polja pre nego što dodate polja u izveštaj, što vam može pomoći da smanjite vreme koje je potrebno da biste ažurirali izveštaj.

Na listi polja izvedene tabele polja možete da dodate u izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon tako što ćete uraditi sledeće:

 • Da biste postavili polje u namenjenu oblast odeljka rasporeda, u polju Izbor polja za dodavanje u izveštaj potvrdite izbor u polju za potvrdu za željeno polje. Polja možete prerasporediti kasnije ako želite.

  Napomena    Podrazumevano, polja koja nisu numerička se dodaju u oblast Oznake redova , numerička polja se dodaju u oblast vrednosti i Online Analytical Processing (OLAP) datum i vreme hijerarhije se dodaju u oblast Oznake kolona .

 • Da biste postavili polje u određenu oblast odeljka rasporeda, u polju Izbor polja za dodavanje u izveštaj kliknite desnim tasterom miša na ime polja i izaberite stavku Dodaj u filter za izveštaj, Dodaj u oznaku kolone, Dodaj u oznaku reda ili Dodaj u vrednosti.

 • Da biste prevukli polje u odeljak rasporeda, u polju Izbor polja za dodavanje u izveštaj kliknite i držite polje, a zatim ga prevucite iz odeljka polja u željeni odeljak rasporeda.

U izvedenoj tabeli koja je zasnovana na podatke u Excel radni list ili spoljne podatke iz izvora podataka koji nisu na mreži analitičke obrade podataka OLAP, možda ćete želeti da biste dodali više puta isto polje u oblast vrednosti . Možete da učinite da li je tip podataka numeričke ili koje nije numeričko. Na primer, možda ćete želeti da uporedite izračunavanja tako što ćete zajedno, kao što su bruto i za neto profita, minimum i maksimum prodaje, ili računa kupca i procenat ukupne klijenata.

 1. Na listi polja izvedene tabele, u polju Izbor polja za dodavanje u izveštaj kliknite i držite polje, a zatim ga prevucite u oblast Vrednosti u odeljku rasporeda.

 2. Ponovite 1. korak da biste kreirali onoliko kopija tog polja koliko želite da prikažete u oblasti Vrednost.

 3. U izvedenoj tabeli, promenite funkciju za rezimiranje ili prilagođeno izračunavanje na željeni način u svakoj kopiji polja.

  Savet    Takođe možete da promenite ime kopirane polja u izvedenoj tabeli samu.

Napomene    

 • Kada u oblast vrednosti dodate dva ili više polja, bez obzira na to da li su u pitanju kopije istog polja ili različita polja, lista polja automatski dodaje oznaku Kolona vrednosti u oblast Vrednosti. Ovo polje možete da koristite da biste premestili pozicije polja nagore i nadole u oblasti vrednosti. Čak možete premestiti oznaku kolone vrednosti u oblast Oznake kolona ili u oblast Oznake redova. Međutim, nije moguće premestiti oznaku kolone vrednosti u oblast Filteri za izveštaje.

 • Polje možete dodati samo jednom u oblast Filter za izveštaj, Oznake redova ili Oznake kolona, bez obzira na to da li su podaci numeričkog ili nenumeričkog tipa. Ako pokušate da dodate isto polje više puta – na primer, u oblasti Oznake redova i Oznake kolona u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz originalne oblasti i postavlja se u novu oblast.

 • Drugi način za dodavanje isto polje u oblast vrednosti je pomoću formule (zovu se i izračunato polje) koja koristi to isto polje u formuli.

 • Na listi polja izvedene tabele, u polju Izbor polja za dodavanje u izveštaj zadržite pokazivač na imenu polja, a zatim kliknite na strelicu padajuće liste filtera pored imena polja.

  U meniju Filtriranje izaberite željene opcije filtriranja.

Na listi polja izvedene tabele možete da prerasporedite ili premestite postojeća polja pomoću jedne od četiri oblasti na dnu odeljka rasporeda:

Izvedena tabela

Opis

Vrednosti

Koristi se za prikazivanje rezimea numeričkih podataka.

Oznake redova

Koristi se za prikaz rezimea numeričkih podataka.

Oznake kolona

Koristi se za prikazivanje polja kao kolona na vrhu izveštaja. Kolona niže pozicije biće ugnežđena unutar druge kolone neposredno iznad nje.

Filter za izveštaj

Koristi se za filtriranje celog izveštaja zasnovanog na izabranoj stavci u filteru za izveštaj.

Izvedeni grafikon

Opis

Vrednosti

Koristi se za prikaz rezimea numeričkih podataka.

Polje osa (kategorije)

Koristi se za prikazivanje polja kao osa na grafikonu.

Polja legende (grupe)

Koristi se za prikazivanje polja na legendi grafikona.

Filter za izveštaj

Koristi se za filtriranje celog izveštaja zasnovanog na izabranoj stavci u filteru za izveštaj.

Da biste prerasporedili polja u izvedenoj tabeli, kliknite na ime polja u jednoj od oblasti, a zatim izaberite jednu od sledećih komandi:

Premesti nagore

Premešta polje za jednu poziciju iznad u oblasti.

Premesti nadole

Premešta polje za jednu poziciju ispod u oblasti.

Premesti na početak

Premešta polje na početak oblasti.

Premesti na kraj

Premešta polje na kraj oblasti.

Premesti u filter za izveštaj

Premešta polje u oblast filtera za izveštaj.

Premesti u oznake redova

Premešta polje u oblast oznaka redova

Premesti u oznake kolona

Premešta polje u oblast oznaka kolona

Premesti u vrednosti

Premešta polje u oblast vrednosti

Postavke polja za vrednost, Postavke polja

Prikazuje dijaloge Postavke polja ili Postavke polja za vrednost . Za više informacija o svakoj postavci, kliknite na dugme pomoć slika dugmeta na vrhu dijaloga.

Savet    Takođe možete da kliknete i držite ime polja, a zatim prevučete polje između odeljaka polja i rasporeda, kao i između različitih oblasti.

Da biste uklonili polje, na listi polja izvedene tabele uradite nešto od sledećeg:

 • U polju Izbor polja za dodavanje u izveštaj opozovite izbor u polju za potvrdu za polje koje želite da uklonite.

  Napomena    Opoziv izbora u polju za potvrdu uklanja sve instance polja iz izveštaja.

 • U oblasti rasporeda izaberite polje koje želite da uklonite i kliknite na dugme Ukloni polje.

 • U oblasti rasporeda kliknite i držite polje koje želite da uklonite, a zatim ga prevucite izvan liste polja izvedene tabele.

Promene koje izvršite na listi polja izvedene tabele automatski se ažuriraju u rasporedu izveštaja. Da biste poboljšali performanse prilikom pristupa velikoj količini spoljnih podataka, možete privremeno da se prebacite na režim ručnog ažuriranja. Režim ručnog ažuriranja dozvoljava vam da brzo dodajete, premeštate i uklanjate polja na listi polja izvedene tabele. Međutim, izveštaj nije moguće koristiti dok se ponovo ne prebacite na režim automatskog ažuriranja.

 1. Da biste omogućili da ručno ažuriranje u izvedenoj tabeli, na dnu liste polja izvedene tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Odloži ažuriranje rasporeda .

  Upozorenja    Nakon što podesite raspored izveštaja na ručno ažuriranje, zatvaranje liste polja izvedene tabele, promenite polja samo prikaz ili izlaz iz programa Excel odbacuje sve promene rasporeda koje ste napravili u izvedenu tabelu bez potvrde.

 2. Na listi polja izvedene tabele, unesite željene promene rasporeda polja, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj da biste ručno ažurirali rasporeda u izvedenoj tabeli.

 3. Da biste se vratili na automatsko ažuriranje kada završite sa promenom rasporeda izveštaja na listi polja, opozovite izbor u polju za potvrdu Odloži ažuriranje rasporedi.

Napomena    Izvedena tabela počinje automatsko ažuriranje svaki put kada otvorite radnu svesku.

Kada kreirate izvedenu tabelu, Excel prikazuje listu polja izvedene tabele tako da možete da dodajete polja u izvedenu tabelu, po potrebi ih preraspoređujete i menjate im položaj ili ih uklonite iz izvedene tabele. Lista polja izvedene tabele podrazumevano prikazuje dva odeljka:

 • Odeljak polja na vrhu za dodavanje polja u izvedenu tabelu i uklanjanje iz nje

 • Odeljak rasporeda na dnu za preraspoređivanje i premeštanje polja

  PivotTable Field list

Listu polja izvedene tabele možete da usidrite na bilo kojoj strani prozora programa Excel i horizontalno joj promenite veličinu. Takođe možete da odvojite listu polja izvedene tabele i u tom slučaju možete da joj promenite veličinu i vertikalno i horizontalno.

Ako ne vidite listu polja izvedene tabele, uverite se da ste kliknuli bilo gde u izvedenoj tabeli.

Ako zatvorite listu polja izvedene tabele, možete da ga prikažete ponovo. Kontrole kliknite na dugme izvedena tabela, a zatim kliknite na dugme Prikaži listu polja. Lista polja možete da kliknete i na kartici Analiza izvedene tabele .

Ako ne vidite polja koja želite da koristite u listi polja izvedene tabele, osvežavanje izvedene tabele da biste prikazali nova polja, izračunata polja, mere, izračunate mere ili dimenzije koje ste dodali od poslednje operacije: analiza izvedene tabele > Osveži.

Da biste kreirali raspored polja, koristite sledeća uputstva za premeštanje polja „Vrednost“, „Ime“ i „Dimenzija“ iz odeljka polja u četiri oblasti izveštaja u odeljku rasporeda.

 • Polja za vrednost    Ako potvrdite izbor samo u polju za potvrdu za numeričko polje, ono se podrazumevano premešta u oblast „Vrednosti“.

 • Polja redova i kolona    Polje možete dodati samo jednom u oblast Filter za izveštaj, Oznake redova ili Oznake kolona, bez obzira na to da li su podaci numeričkog ili nenumeričkog tipa. Ako pokušate da dodate isto polje više puta – na primer, u oblasti Oznake redova i Oznake kolona u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz originalne oblasti i postavlja se u novu oblast.

 • Mera    U izvoru podataka Online Analytical Processing (OLAP), postoje često mnogo polja (ili mera) organizovane u hijerarhiji različitih dimenzija, hijerarhije i nivoe. Kliknite na dugme Razvij polje plus dugmadi ili skupljanje polje minus dok ne pronađete polja koja želite.

  Samo hijerarhije, atribute i imenovane skupove možete premeštati u oblasti oznaka redova, oznaka kolona i filtera za izveštaj.

  Samo mere, izračunate mere i indikatore ključnih performansi (KPI-ove) možete premeštati u oblast vrednosti.

Nakon što kreirate izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon, spremni ste da biste dodali polja koja sadrže podatke koje želite da prikažete u izveštaju. Obično izaberite jedno polje za svaku oblast u odeljku rasporeda. Međutim, da biste videli različite vrednosti za određeno polje, možete da dodate više kopija polja u oblast vrednosti .

Ako izvedene tabele je povezan sa spoljnim izvorom podataka koji sadrži mnogo podataka, možete da filtrirate jednog ili više polja pre nego što dodate polja u izveštaj, što vam može pomoći da smanjite vreme koje je potrebno da biste ažurirali izveštaj.

Na listi polja izvedene tabele polja možete da dodate u izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon tako što ćete uraditi sledeće:

 • Da biste postavili polje u određenu oblast odeljka rasporeda, u okviru Polja izvedene tabele , potvrdite izbor u polju za potvrdu polja koje želite. Kasnije da prerasporedite polja želji.

  Napomena    Podrazumevano, polja koja nisu numerička se dodaju u oblast Oznake redova , numerička polja se dodaju u oblast vrednosti i Online Analytical Processing (OLAP) datum i vreme hijerarhije se dodaju u oblast Oznake kolona .

 • Da biste prevukli polje u oblast u odeljku rasporeda, u okviru Polja izvedene tabele kliknite i držite polje i prevucite je iz odeljka polja u odeljku rasporeda koji želite.

U izvedenoj tabeli koja je zasnovana na podatke u Excel radni list ili spoljne podatke iz izvora podataka koji nisu na mreži analitičke obrade podataka OLAP, možda ćete želeti da biste dodali više puta isto polje u oblast vrednosti . Možete da učinite da li je tip podataka numeričke ili koje nije numeričko. Na primer, možda ćete želeti da uporedite izračunavanja tako što ćete zajedno, kao što su bruto i za neto profita, minimum i maksimum prodaje, ili računa kupca i procenat ukupne klijenata.

 1. Na listi polja izvedene tabele, u okviru Polja izvedene tabele kliknite i držite polja i zatim ga prevucite u oblast vrednosti u odeljku rasporeda.

 2. Ponovite 1. korak da biste kreirali onoliko kopija tog polja koliko želite da prikažete u oblasti Vrednost.

 3. U izvedenoj tabeli, promenite funkciju za rezimiranje ili prilagođeno izračunavanje na željeni način u svakoj kopiji polja.

  Savet    Takođe možete da promenite ime kopirane polja u izvedenoj tabeli samu.

Napomene    

 • Kada u oblast vrednosti dodate dva ili više polja, bez obzira na to da li su u pitanju kopije istog polja ili različita polja, lista polja automatski dodaje oznaku Kolona vrednosti u oblast Vrednosti. Ovo polje možete da koristite da biste premestili pozicije polja nagore i nadole u oblasti vrednosti. Čak možete premestiti oznaku kolone vrednosti u oblast Oznake kolona ili u oblast Oznake redova. Međutim, nije moguće premestiti oznaku kolone vrednosti u oblast Filteri za izveštaje.

 • Polje možete dodati samo jednom u oblast Filter za izveštaj, Oznake redova ili Oznake kolona, bez obzira na to da li su podaci numeričkog ili nenumeričkog tipa. Ako pokušate da dodate isto polje više puta – na primer, u oblasti Oznake redova i Oznake kolona u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz originalne oblasti i postavlja se u novu oblast.

 • Drugi način za dodavanje isto polje u oblast vrednosti je pomoću formule (zovu se i izračunato polje) koja koristi to isto polje u formuli.

Da biste uklonili polje, na listi polja izvedene tabele uradite nešto od sledećeg:

 • U okviru Polja izvedene tabele , opozovite izbor u polju koje želite da uklonite.

  Napomena    Opoziv izbora u polju za potvrdu uklanja sve instance polja iz izveštaja.

 • U oblasti rasporeda kliknite i držite polje koje želite da uklonite, a zatim ga prevucite izvan liste polja izvedene tabele.

Kada kreirate izvedenu tabelu, Excel prikazuje listu polja izvedene tabele tako da možete da dodajete polja u izvedenu tabelu, po potrebi ih preraspoređujete i menjate im položaj ili ih uklonite iz izvedene tabele. Lista polja izvedene tabele podrazumevano prikazuje dva odeljka:

 • Odeljak polja na vrhu za dodavanje polja u izvedenu tabelu i uklanjanje iz nje

 • Odeljak rasporeda na dnu za preraspoređivanje i premeštanje polja

Da biste otvorili listu polja izvedene tabele, kliknite desnim tasterom miša na izvedenu tabelu, a zatim kliknite na dugme Prikaži listu polja.

Ako ne vidite polja koja želite da koristite u listi polja izvedene tabele, osvežiti izvedene tabele ili izvedenog grafikona da biste prikazali nova polja, izračunata polja, mere, izračunate mere ili dimenzije koje ste dodali od poslednje operacije. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na izvedene tabele i izaberite stavku Osveži.

Da biste kreirali raspored polja, koristite sledeća uputstva za premeštanje polja „Vrednost“, „Ime“ i „Dimenzija“ iz odeljka polja u četiri oblasti izveštaja u odeljku rasporeda.

 • Vrednosti    Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu samo za numeričko polje podrazumevano, ona se premešta u oblast vrednosti .

 • Redova i kolona    Možete dodati samo jednom polja za FILTERE, redovaili kolona oblasti, da li je tip podataka numeričke ili nije numerička. Ako pokušate da dodate više puta istog polja – na primer, da biste REDOVE i KOLONE oblasti u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz oblasti originalne i u oblasti za nove.

Nakon što kreirate izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon, spremni ste da biste dodali polja koja sadrže podatke koje želite da prikažete u izveštaju. Obično izaberite jedno polje za svaku oblast u odeljku rasporeda. Međutim, da biste videli različite vrednosti za određeno polje, možete da dodate više kopija polja u oblast vrednosti .

Ako izvedene tabele je povezan sa spoljnim izvorom podataka koji sadrži mnogo podataka, možete da filtrirate jednog ili više polja pre nego što dodate polja u izveštaj, što vam može pomoći da smanjite vreme koje je potrebno da biste ažurirali izveštaj.

Na listi polja izvedene tabele polja možete da dodate u izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon tako što ćete uraditi sledeće:

 • Da biste postavili polje u određenu oblast odeljka rasporeda, u okviru izbor polja potvrdite izbor u polju za potvrdu polja koje želite. Kasnije da prerasporedite polja želji.

  Napomena: Podrazumevano, numerička polja se dodaju u oblast " REDOVI ", numerička polja se dodaju u oblast vrednosti i Online Analytical Processing (OLAP) datum i vreme hijerarhije se dodaju u oblast KOLONE .

 • Da biste postavili polje u određenu oblast odeljka rasporeda, u okviru izbor polja postavite pokazivač na ime polja, zatim kliknite na dugme crvenu strelicu padajućeg menija pored polja nameclick ime polja i zatim kliknite na dugme Premesti u Filter izveštaja , Premestite u oznake kolona, Premeštanje u oznake redovaili premestite u vrednosti.

 • Da biste prevukli polje u odeljak rasporeda, u polju Izbor polja za dodavanje u izveštaj kliknite i držite polje, a zatim ga prevucite iz odeljka polja u željeni odeljak rasporeda.

U izvedenoj tabeli koja je zasnovana na podatke u Excel radni list ili spoljne podatke iz izvora podataka koji nisu na mreži analitičke obrade podataka OLAP, možda ćete želeti da biste dodali više puta isto polje u oblast vrednosti . Možete da učinite da li je tip podataka numeričke ili koje nije numeričko. Na primer, možda ćete želeti da uporedite izračunavanja tako što ćete zajedno, kao što su bruto i za neto profita, minimum i maksimum prodaje, ili računa kupca i procenat ukupne klijenata.

 1. Na listi polja izvedene tabele, u okviru izbor polja kliknite i držite polja i zatim ga prevucite u oblast vrednosti u odeljku rasporeda.

 2. Ponovite 1. korak da biste kreirali onoliko kopija tog polja koliko želite da prikažete u oblasti Vrednost.

 3. U izvedenoj tabeli, promenite funkciju za rezimiranje ili prilagođeno izračunavanje na željeni način u svakoj kopiji polja.

  Savet: Takođe možete da promenite ime kopirane polja u izvedenoj tabeli samu.

Napomene: 

 • Kada u oblast vrednosti dodate dva ili više polja, bez obzira na to da li su u pitanju kopije istog polja ili različita polja, lista polja automatski dodaje oznaku Kolona vrednosti u oblast Vrednosti. Ovo polje možete da koristite da biste premestili pozicije polja nagore i nadole u oblasti vrednosti. Čak možete premestiti oznaku kolone vrednosti u oblast Oznake kolona ili u oblast Oznake redova. Međutim, nije moguće premestiti oznaku kolone vrednosti u oblast Filteri za izveštaje.

 • Polje možete dodati samo jednom u oblast Filter za izveštaj, Oznake redova ili Oznake kolona, bez obzira na to da li su podaci numeričkog ili nenumeričkog tipa. Ako pokušate da dodate isto polje više puta – na primer, u oblasti Oznake redova i Oznake kolona u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz originalne oblasti i postavlja se u novu oblast.

 • Drugi način za dodavanje isto polje u oblast vrednosti je pomoću formule (zovu se i izračunato polje) koja koristi to isto polje u formuli.

 • U listi Polja izvedene tabele , u polju za izbor polja , postavite pokazivač na ime polja i zatim kliknite crvenu strelicu padajućeg menija pored imena polja i izaberite Filter.

Na listi Polja izvedene tabele ili Izvedenog grafikona možete da prerasporedite postojeća polja ili položaja tih polja pomoću jednog od četiri oblasti na dnu odeljka rasporeda:

Izvedena tabela

Opis

FILTERI

Koristi se za filtriranje celog izveštaja koji se zasniva na izabranoj stavki u filteru za izveštaj.

KOLONA

Koristi se za prikaz polja kao kolona pri vrhu izveštaja. Kolona niže pozicije biće ugnežđena unutar druge kolone odmah iznad nje.

REDOVI

Koristi se za prikaz rezimea numeričkih podataka.

VREDNOSTI

Koristi se za prikaz rezimea numeričkih podataka.

Izvedeni grafikon

Opis

FILTERI

Koristi se za filtriranje celog izveštaja koji se zasniva na izabranoj stavki u filteru za izveštaj.

LEGENDE (GRUPE)

Koristi se za prikazivanje polja na legendi grafikona.

OSE (CAEGORIES)

Koristi se za prikazivanje polja kao osa na grafikonu.

VREDNOSTI

Koristi se za prikaz rezimea numeričkih podataka.

Da biste prerasporedili polja u izvedenoj tabeli, kliknite na ime polja u jednoj od oblasti, a zatim izaberite jednu od sledećih komandi:

Premesti nagore

Premešta polje za jednu poziciju iznad u oblasti.

Premesti nadole

Premešta polje za jednu poziciju ispod u oblasti.

Premesti na početak

Premešta polje na početak oblasti.

Premesti na kraj

Premešta polje na kraj oblasti.

Premesti u filter za izveštaj

Premešta polje u oblast filtera za izveštaj.

Premesti u oznake redova

Premešta polje u oblast oznaka redova

Premesti u oznake kolona

Premešta polje u oblast oznaka kolona

Premesti u vrednosti

Premešta polje u oblast vrednosti

Postavke polja za vrednost, Postavke polja

Prikazuje dijaloge Postavke polja ili Postavke polja za vrednost .

Savet: Možete i da kliknete na ime polja i držite pritisnut taster miša na njemu, a zatim prevučete polje između odeljka polja i odeljka rasporeda i između različitih oblasti.

Da biste uklonili polje, na listi polja, uradite nešto od sledećeg:

 • U okviru izbor polja opozovite izbor u polju za potvrdu polja koje želite da uklonite.

  Napomena: Ako opozovete izbor u polju za potvrdu uklanja sve instance polja iz izveštaja.

 • U oblasti rasporeda izaberite polje koje želite da uklonite i kliknite na dugme Ukloni polje.

 • U oblasti rasporeda kliknite i držite polje koje želite da uklonite, a zatim ga prevucite izvan liste polja izvedene tabele.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Kreiranje izvedene tabele

Korišćenje liste polja za raspoređivanje polja u izvedenoj tabeli

Pravljenje izvedenog grafikona

Korišćenje modula „Slicer“ za filtriranje podataka

Pravljenje vremenske ose izvedene tabele za filtriranje datuma

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×