Izvedena podataka u izvedenoj tabeli ili izvedenom grafikonu

U programu Excel možete da kreirate podatke u izvedenoj tabeli ili izvedenom grafikonu promenom rasporeda polja podataka. Pomoću liste polja izvedene tabele možete da dodate, prerasporedite ili uklonite polja da biste prikazali podatke u izvedenoj tabeli ili izvedeni grafikon na isti način na koji želite.

Promene koje izvršite na listi polja izvedene tabele automatski se ažuriraju u rasporedu izveštaja. Da biste poboljšali performanse kada pristupate velikoj količini spoljnih podataka, možete privremeno da se prebacite na ručno ažuriranje.

Kada kreirate izvedenu tabelu, Excel prikazuje listu polja izvedene tabele tako da možete da dodate polja u izvedenu tabelu, prerasporedite i premestite ih po potrebi ili ih uklonite iz izvedene tabele. Lista polja izvedene tabele podrazumevano prikazuje dva odeljka:

 • Odeljak polja na vrhu za dodavanje polja i uklanjanje polja iz izvedene tabele

 • Odeljak rasporeda na dnu za ponovno raspoređivanje i ponovno pozicioniranje polja

  PivotTable Field list

Listu polja izvedene tabele možete da usidrite na bilo koju stranu prozora Excel i horizontalno mu promenite veličinu. Možete i da opozvali listu polja izvedene tabele, u tom slučaju možete da mu promenite veličinu i vertikalno i horizontalno.

Ako ne vidite listu polja izvedene tabele, uverite se da ste kliknuli bilo gde u izvedenoj tabeli.

Ako zatvorite listu polja izvedene tabele, možete je ponovo videti. Kliknite desnim tasterom miša na izvedenu tabelu, a zatim izaberite stavku Prikaži listu polja. Možete i da kliknete na listu polja na traci (Alatke za izvedenu tabelu, kartica Opcije , Prikaži grupu za izvedenu tabelu; Alatke izvedenog grafikona, kartica analiza , Prikazivanje/skrivanje grupe za izvedeni grafikon).

Ako ne vidite polja koja želite da koristite na listi polja izvedene tabele, osvežiti izvedena tabela ili izvedeni grafikon da prikažu nova polja, izračunata polja, mere, izračunate mere ili dimenzije koje ste dodali iz poslednje operacije (Izvedena tabela Alatke, kartica Opcije , grupa podataka ).

Važno je da razumete kako funkcioniše lista polja izvedene tabele i načine na koje možete da rasporedite razne tipove polja kako biste ostvarili željene rezultate kada kreirate raspored polja izvedene tabele ili izvedenog grafikona.

How the PivotTable Field List works

1. spoljni izvor podataka sadrži strukturirane podatke organizovane kao neka od polja (nazivaju se i kolone) koje se prikazuju na listi polja.

2. Premeštanje polja u oblast filtera za izveštaj na listi polja, koje istovremeno Premešta polje u oblast filtera izveštaja u izvedenoj tabeli.

3. Premeštanje polja u oblast nalepnica kolone na listi polja, koje istovremeno Premešta polje u oblast oznake kolona u izvedenoj tabeli.

4. Premeštanje polja u oblast nalepnica polja na listi polja, koje istovremeno Premešta polje u oblast nalepnica sa redovima u izvedenoj tabeli.

5. Premeštanje polja u oblast vrednosti na listi polja, koje istovremeno Premešta polje u oblast vrednosti u izvedenoj tabeli.

Da biste kreirali raspored polja, koristite sledeća uputstva za prebacivanje vrednosti, imena i polja dimenzije iz odeljka polja u četiri oblasti izveštaja u odeljku rasporeda.

 • Polja za vrednost    Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu samo u numeričkom polju, on se podrazumevano premešta u oblast vrednosti.

 • Polja reda i kolone    Polje možete da dodate samo jednom u jednu od oblasti Filter za izveštaj, Oznake redova ili Oznake kolona, bez obzira na to da li je tip podataka numerički ili ne. Ako pokušate da dodate isto polje više puta – na primer, u oznake reda i oblast oznake kolona u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz originalne oblasti i stavlja u novu oblast.

 • Sprove    U izvoru podataka na mreži (OLAP) često postoji mnogo polja (ili mera) organizovanih u hijerarhiji raznih dimenzija, hijerarhija i nivoa. Kliknite na dugme Razvij polje plus i skupi polje minus dok ne pronađete željeno polje.

  Možete da premeštate samo hijerarhije, atribute i imenovane skupove u oblasti oznake reda, oznake kolona i filtera za izveštaje.

  Možete da premeštate samo mere, izračunate mere i indikatore ključnih performansi (KPI-ove) u oblast vrednosti.

Lista polja izvedene tabele ima pet različitih prikaza koji su dizajnirani i optimizovani za razne tipove zadataka izvedene tabele.

 1. Da biste promenili prikaz, kliknite na dugme prikazi lista polja na vrhu liste polja izvedene tabele.

  PivotTable Field List View button

 2. Sa liste izaberite jedan od sledećih prikaza:

Naslagani odeljak polja i odeljak oblasti

Ovo je podrazumevani prikaz i dizajniran za mali broj polja.

Odeljak "polja" i "Prostorni delovi" uporedno

Ovaj prikaz je dizajniran za dodavanje i uklanjanje polja kada imate više od četiri polja u svakoj oblasti.

Samo odeljak "polja"

Ovaj prikaz je dizajniran da samo dodaje i uklanja mnoga polja.

Samo delovi područja (2 by 2)

Ovaj prikaz je dizajniran za preraspoređivanje mnogih polja.

Samo odeljak "oblasti" (1 sa 4)

Ovaj prikaz je dizajniran za preraspoređivanje mnogih polja.

Savet    U odeljku polja i odeljak polja u naslaganim delovima i poljima odeljka i oblasti sa delovima područja , možete da prilagodite širinu i visinu svakog odeljka tako što ćete zadržati pokazivač na razdelnik odeljka dok se pokazivač ne pretvori u vertikalnu dvostruka strelica Vertikalna dvosmerna strelica ili horizontalna dvostruka strelica Horizontal double arrow , prevlačenjem dvostruke strelice nagore ili nadole ili nalevo ili nadesno na željeno mesto, a zatim kliknuti na duplu strelicu ili pritisnuti taster ENTER.

Kada kreirate izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon, spremni ste da dodate polja koja sadrže podatke koje želite da se prikažu u izveštaju. Obično izaberete jedno polje za svaku oblast u odeljku rasporeda. Međutim, da biste videli različite vrednosti za određeno polje, možete da dodate više kopija polja u oblast vrednosti .

Ako je izvedena tabela povezana sa spoljnim izvorom podataka koji sadrži mnogo podataka, možete da filtrirate neka polja pre nego što dodate polja u izveštaj, što može da pomogne da smanjite vreme potrebno za ažuriranje izveštaja.

Na listi polja izvedene tabele možete da dodate polja u izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon tako što ćete postupiti na neki od sledećih načina:

 • Da biste postavili polje u određenu oblast odeljka rasporeda, u polje izbor polja za dodavanje u izveštaj potvrdite izbor u polju za potvrdu željeno polje. Kasnije možete da prerasporedite polja ako želite.

  Napomena    Polja koja nisu numerička podrazumevano se dodaju u oblast oznake reda , numerička polja se dodaju u oblast vrednosti i hijerarhije datuma i vremena na mreži OLAP (OLAP) se dodaju u oblast oznake kolona .

 • Da biste postavili polje u određenu oblast odeljka rasporeda, u polju izbor polja za dodavanje u polje za izveštaj, kliknite desnim tasterom miša na ime polja, a zatim izaberite stavku Dodaj u filter izveštaja, Dodaj u oznaku kolone, Dodaj u oznaku redaili Dodaj u vrednosti.

 • Da biste prevukli polje u oblast u odeljku rasporeda, u polju izbor polja za dodavanje u izveštaj , kliknite na polje izaberite i držite polje, a zatim ga prevucite iz odeljka polja u odeljak rasporeda koji želite.

U izvedenoj tabeli koja je zasnovana na podacima u Excel radnom listu ili spoljnim podacima iz izvornog izvora podataka koji nije na mreži, možda ćete želeti da dodate isto polje više puta u oblast vrednosti . To možete da uradite ako je tip podataka numerički ili nije numerički. Na primer, možete da uporedite proračune kao što su bruto i neto dobit, minimalna i maksimalna prodaja, ili broj klijenata i procenat ukupnih klijenata.

 1. Na listi polja izvedene tabele, u polju izbor polja za dodavanje u izveštaj , kliknite na polje i zadržite ga, a zatim ga prevucite u oblast vrednosti u odeljku rasporeda.

 2. Ponovite prvi 1 da biste kreirali onoliko kopija polja koje želite da se prikažu u oblasti vrednosti .

 3. U izvedenoj tabeli promenite funkciju za rezimiranje ili prilagođeno izračunavanje na željeni način u svakoj kopiji polja.

  Savet   Takođe možete da promenite ime kopiranih polja u samoj izvedenoj tabeli.

Beleške    

 • Kada dodate dva ili više polja u oblast vrednosti, bilo da su to kopije istog polja ili različita polja, lista polja automatski dodaje oznaku kolone vrednosti u oblast vrednosti . Ovo polje možete koristiti za premeštanje pozicija polja nagore i nadole u oblasti vrednosti. Možete i da premestite oznaku kolone "vrednosti " u oblast oznake kolona ili oznake reda . Međutim, oznaku kolone "vrednosti " ne možete da premestite u oblast filtera izveštaja .

 • Polje možete da dodate samo jednom u jednu od oblasti Filter za izveštaj, Oznake redova ili Oznake kolona, bez obzira na to da li je tip podataka numerički ili ne. Ako pokušate da dodate isto polje više puta – na primer, u oznake reda i oblast oznake kolona u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz originalne oblasti i stavlja u novu oblast.

 • Drugi način za dodavanje istog polja u oblast vrednosti je korišćenjem formule (koja se naziva i izračunato polje) koje koristi to isto polje u formuli.

 • Na listi polja izvedene tabele, u polju izbor polja za dodavanje u izveštaj , postavite pokazivač na ime polja, a zatim kliknite na strelicu padajućeg menija pored polja.

  U meniju Filter izaberite željene opcije filtera.

Na listi polja izvedene tabele možete da prerasporedite postojeća polja ili da promenite položaj tih polja koristeći jednu od četiri oblasti na dnu odeljka rasporeda:

PivotTable

Opis

Vrednosti

Koristite ga za prikazivanje sumiranih numeričkih podataka.

Oznake redova

Koristite ga za prikazivanje sumiranih numeričkih podataka.

Oznake kolona

Koristite za prikazivanje polja kao redova na vrhu izveštaja. Kolona nižeg položaja ugnežđuje se unutar druge kolone odmah iznad nje.

Filter izveštaja

Koristite za filtriranje celog izveštaja na osnovu izabrane stavke u filteru izveštaja.

Izvedeni grafikon

Opis

Vrednosti

Koristite ga za prikazivanje sumiranih numeričkih podataka.

Polje "osa" (kategorije)

Koristite za prikazivanje polja kao ose u grafikonu.

Polja legende (grupe)

Koristite za prikazivanje polja u legendi grafikona.

Filter izveštaja

Koristite za filtriranje celog izveštaja na osnovu izabrane stavke u filteru izveštaja.

Da biste prerasporedili polja u izvedenoj tabeli, kliknite na ime polja u jednoj od oblasti, a zatim izaberite neku od sledećih komandi:

Premesti nagore

Premešta polje na jednu poziciju nagore u oblasti.

Premesti nadole

Premešta polje položaj nadole u oblasti.

Premesti na početak

Premešta polje na početak oblasti.

Premesti na kraj

Premešta polje na kraj oblasti.

Premesti u „Filter izveštaja“

Premešta polje u oblast filtera za izveštaj.

Premesti u „Oznake redova“

Premešta polje u oblast oznake mesta.

Premesti u „Oznake kolona“

Premešta polje u oblast oznake kolona.

Premesti u „Vrednosti“

Premešta polje u oblast vrednosti.

Postavke polja sa vrednostima, Postavke polja

Prikazuje dijaloge postavki polja ili postavki polja za vrednost . Za više informacija o svakoj postavci, kliknite na dugme „Pomoć“ slika dugemta na vrhu dijaloga.

Savet    Možete i da kliknete i zadržite ime polja, a zatim da prevučete polje između odeljaka polje i raspored, kao i između različitih oblasti.

Da biste uklonili polje u listi polja izvedene tabele, uradite nešto od sledećeg:

 • U polju izbor polja da biste dodali u izveštaj opozovite izbor u polju za potvrdu polje koje želite da uklonite.

  Napomena    Polje za potvrdu uklanja sve instance polja iz izveštaja.

 • U oblasti rasporeda kliknite na polje koje želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni polje.

 • U oblasti rasporeda kliknite na polje koje želite da uklonite, a zatim ga prevucite izvan liste polja izvedene tabele.

Promene koje izvršite na listi polja izvedene tabele automatski se ažuriraju u rasporedu izveštaja. Da biste poboljšali performanse kada pristupate velikoj količini spoljnih podataka, možete privremeno da se prebacite na ručni režim ažuriranja. Režim ručnog ažuriranja vam omogućava da brzo dodate, premestite i uklonite polja na listi polja izvedene tabele. Međutim, ne možete da koristite izveštaj dok se ne prebacite na režim automatskog ažuriranja.

 1. Da biste omogućili ručno ažuriranje izvedene tabele, na dnu liste polja izvedene tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Odloži ažuriranje rasporeda .

  Budite    Kada podesite raspored izveštaja na ručno ažuriranje, zatvaranjem liste polja izvedene tabele, promenom u prikaz samo polja ili izlaskom Excel odbacuje sve promene rasporeda koje ste napravili u izvedenoj tabeli bez potvrde.

 2. Na listi polja izvedene tabele izvršite promene u rasporedu polja, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj da biste ručno ažurirali raspored u izvedenoj tabeli.

 3. Da biste se vratili na automatsko ažuriranje kada završite sa promenom rasporeda izveštaja na listi polja, opozovite izbor u polju za potvrdu Ažuriranje rasporeda .

Napomena    Izvedena tabela započinje automatskim ažuriranjem svaki put kada otvorite radnu svesku.

Kada kreirate izvedenu tabelu, Excel prikazuje listu polja izvedene tabele tako da možete da dodate polja u izvedenu tabelu, prerasporedite i premestite ih po potrebi ili ih uklonite iz izvedene tabele. Lista polja izvedene tabele podrazumevano prikazuje dva odeljka:

 • Odeljak polja na vrhu za dodavanje polja i uklanjanje polja iz izvedene tabele

 • Odeljak rasporeda na dnu za ponovno raspoređivanje i ponovno pozicioniranje polja

  PivotTable Field list

Listu polja izvedene tabele možete da usidrite na bilo koju stranu prozora Excel i horizontalno mu promenite veličinu. Možete i da opozvali listu polja izvedene tabele, u tom slučaju možete da mu promenite veličinu i vertikalno i horizontalno.

Ako ne vidite listu polja izvedene tabele, uverite se da ste kliknuli bilo gde u izvedenoj tabeli.

Ako zatvorite listu polja izvedene tabele, možete je ponovo videti. Kliknite na stavku izvedena tabela, a zatim izaberite stavku Prikaži listu polja. Možete i da kliknete na listu polja na kartici analiza izvedene tabele .

Ako ne vidite polja koja želite da koristite na listi polja izvedene tabele, osvežite izvedenu tabelu tako da se prikažu sva nova polja, izračunata polja, mere, izračunate mere ili dimenzije koje ste dodali iz poslednje operacije: analiziranje izvedene tabele > osvežite.

Da biste kreirali raspored polja, koristite sledeća uputstva za prebacivanje vrednosti, imena i polja dimenzije iz odeljka polja u četiri oblasti izveštaja u odeljku rasporeda.

 • Polja za vrednost    Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu samo u numeričkom polju, on se podrazumevano premešta u oblast vrednosti.

 • Polja reda i kolone    Polje možete da dodate samo jednom u jednu od oblasti Filter za izveštaj, Oznake redova ili Oznake kolona, bez obzira na to da li je tip podataka numerički ili ne. Ako pokušate da dodate isto polje više puta – na primer, u oznake reda i oblast oznake kolona u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz originalne oblasti i stavlja u novu oblast.

 • Sprove    U izvoru podataka na mreži (OLAP) često postoji mnogo polja (ili mera) organizovanih u hijerarhiji raznih dimenzija, hijerarhija i nivoa. Kliknite na dugme Razvij polje plus i skupi polje minus dok ne pronađete željeno polje.

  Možete da premeštate samo hijerarhije, atribute i imenovane skupove u oblasti oznake reda, oznake kolona i filtera za izveštaje.

  Možete da premeštate samo mere, izračunate mere i indikatore ključnih performansi (KPI-ove) u oblast vrednosti.

Kada kreirate izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon, spremni ste da dodate polja koja sadrže podatke koje želite da se prikažu u izveštaju. Obično izaberete jedno polje za svaku oblast u odeljku rasporeda. Međutim, da biste videli različite vrednosti za određeno polje, možete da dodate više kopija polja u oblast vrednosti .

Ako je izvedena tabela povezana sa spoljnim izvorom podataka koji sadrži mnogo podataka, možete da filtrirate neka polja pre nego što dodate polja u izveštaj, što može da pomogne da smanjite vreme potrebno za ažuriranje izveštaja.

Na listi polja izvedene tabele možete da dodate polja u izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon tako što ćete postupiti na neki od sledećih načina:

 • Da biste postavili polje u određenu oblast odeljka rasporeda, u polju polja izvedene tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu željenog polja. Kasnije možete da prerasporedite polja ako želite.

  Napomena    Polja koja nisu numerička podrazumevano se dodaju u oblast oznake reda , numerička polja se dodaju u oblast vrednosti i hijerarhije datuma i vremena na mreži OLAP (OLAP) se dodaju u oblast oznake kolona .

 • Da biste prevukli polje u oblast u odeljku raspored, u polju polja izvedene tabele kliknite na dugme i držite polje, a zatim ga prevucite iz odeljka polja u odeljak rasporeda koji želite.

U izvedenoj tabeli koja je zasnovana na podacima u Excel radnom listu ili spoljnim podacima iz izvornog izvora podataka koji nije na mreži, možda ćete želeti da dodate isto polje više puta u oblast vrednosti . To možete da uradite ako je tip podataka numerički ili nije numerički. Na primer, možete da uporedite proračune kao što su bruto i neto dobit, minimalna i maksimalna prodaja, ili broj klijenata i procenat ukupnih klijenata.

 1. Na listi polja izvedene tabele, u polju polja izvedene tabele kliknite i držite polje, a zatim ga prevucite u oblast vrednosti u odeljku rasporeda.

 2. Ponovite prvi 1 da biste kreirali onoliko kopija polja koje želite da se prikažu u oblasti vrednosti .

 3. U izvedenoj tabeli promenite funkciju za rezimiranje ili prilagođeno izračunavanje na željeni način u svakoj kopiji polja.

  Savet    Takođe možete da promenite ime kopiranih polja u samoj izvedenoj tabeli.

Beleške    

 • Kada dodate dva ili više polja u oblast vrednosti, bilo da su to kopije istog polja ili različita polja, lista polja automatski dodaje oznaku kolone vrednosti u oblast vrednosti . Ovo polje možete koristiti za premeštanje pozicija polja nagore i nadole u oblasti vrednosti. Možete i da premestite oznaku kolone "vrednosti " u oblast oznake kolona ili oznake reda . Međutim, oznaku kolone "vrednosti " ne možete da premestite u oblast filtera izveštaja .

 • Polje možete da dodate samo jednom u jednu od oblasti Filter za izveštaj, Oznake redova ili Oznake kolona, bez obzira na to da li je tip podataka numerički ili ne. Ako pokušate da dodate isto polje više puta – na primer, u oznake reda i oblast oznake kolona u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz originalne oblasti i stavlja u novu oblast.

 • Drugi način za dodavanje istog polja u oblast vrednosti je korišćenjem formule (koja se naziva i izračunato polje) koje koristi to isto polje u formuli.

Da biste uklonili polje u listi polja izvedene tabele, uradite nešto od sledećeg:

 • U polju polja izvedene tabele opozovite izbor u polju za potvrdu koje želite da uklonite.

  Napomena    Polje za potvrdu uklanja sve instance polja iz izveštaja.

 • U oblasti rasporeda kliknite na polje koje želite da uklonite, a zatim ga prevucite izvan liste polja izvedene tabele.

Kada kreirate izvedenu tabelu, Excel prikazuje listu polja izvedene tabele tako da možete da dodate polja u izvedenu tabelu, prerasporedite i premestite ih po potrebi ili ih uklonite iz izvedene tabele. Lista polja izvedene tabele podrazumevano prikazuje dva odeljka:

 • Odeljak polja na vrhu za dodavanje polja i uklanjanje polja iz izvedene tabele

 • Odeljak rasporeda na dnu za ponovno raspoređivanje i ponovno pozicioniranje polja

Da biste otvorili listu polja izvedene tabele, kliknite desnim tasterom miša na izvedenu tabelu, a zatim izaberite stavku Prikaži listu polja

Ako ne vidite polja koja želite da koristite na listi polja izvedene tabele, osvežiti izvedene tabele ili izvedenog grafikona da bi se prikazala nova polja, izračunata polja, mere, izračunate mere ili dimenzije koje ste dodali od poslednje operacije. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom miša na tabelu i izaberite stavku Osveži.

Da biste kreirali raspored polja, koristite sledeća uputstva za prebacivanje vrednosti, imena i polja dimenzije iz odeljka polja u četiri oblasti izveštaja u odeljku rasporeda.

 • Vrednosti   Ako potvrdite izbor u polju za potvrdu samo u numeričkom polju, on se podrazumevano premešta u oblast vrednosti .

 • Redovi i kolone   Polje možete da dodate samo jednom u oblasti " Filteri", " Redovi" ili " kolone ", bez obzira na to da li je tip podataka numerički ili nije numerički. Ako pokušate da dodate isto polje više puta – na primer, u redove i oblasti kolona u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz originalne oblasti i stavlja u novu oblast.

Kada kreirate izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon, spremni ste da dodate polja koja sadrže podatke koje želite da se prikažu u izveštaju. Obično izaberete jedno polje za svaku oblast u odeljku rasporeda. Međutim, da biste videli različite vrednosti za određeno polje, možete da dodate više kopija polja u oblast vrednosti .

Ako je izvedena tabela povezana sa spoljnim izvorom podataka koji sadrži mnogo podataka, možete da filtrirate neka polja pre nego što dodate polja u izveštaj, što može da pomogne da smanjite vreme potrebno za ažuriranje izveštaja.

Na listi polja izvedene tabele možete da dodate polja u izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon tako što ćete postupiti na neki od sledećih načina:

 • Da biste postavili polje u određenu oblast odeljka rasporeda, u polju izbor polja potvrdite izbor u polju za potvrdu željeno polje. Kasnije možete da prerasporedite polja ako želite.

  Napomena: Polja koja nisu numerička podrazumevano se dodaju u oblast Redovi , numerička polja se dodaju u oblast vrednosti , a hijerarhije datuma i vremena na mreži OLAP (OLAP) se dodaju u oblast kolone .

 • Da biste postavili polje u određenu oblast odeljka rasporeda, u polju izbor polja , postavite pokazivač na ime polja, a zatim kliknite na crvenu strelicu sa padajućeg menija pored imena polja kliknite na ime polja, a zatim kliknite na dugme Premesti u filter izveštaja , Premestite se na oznaku kolone, premestite se na oznaku redaili na stavku vrednosti.

 • Da biste prevukli polje u oblast u odeljku rasporeda, u polju izbor polja za dodavanje u izveštaj , kliknite na polje izaberite i držite polje, a zatim ga prevucite iz odeljka polja u odeljak rasporeda koji želite.

U izvedenoj tabeli koja je zasnovana na podacima u Excel radnom listu ili spoljnim podacima iz izvornog izvora podataka koji nije na mreži, možda ćete želeti da dodate isto polje više puta u oblast vrednosti . To možete da uradite ako je tip podataka numerički ili nije numerički. Na primer, možete da uporedite proračune kao što su bruto i neto dobit, minimalna i maksimalna prodaja, ili broj klijenata i procenat ukupnih klijenata.

 1. Na listi polja izvedene tabele, u polju izbor polja kliknite i držite polje, a zatim ga prevucite u oblast vrednosti u odeljku rasporeda.

 2. Ponovite prvi 1 da biste kreirali onoliko kopija polja koje želite da se prikažu u oblasti vrednosti .

 3. U izvedenoj tabeli promenite funkciju za rezimiranje ili prilagođeno izračunavanje na željeni način u svakoj kopiji polja.

  Savet: Takođe možete da promenite ime kopiranih polja u samoj izvedenoj tabeli.

Napomene: 

 • Kada dodate dva ili više polja u oblast vrednosti, bilo da su to kopije istog polja ili različita polja, lista polja automatski dodaje oznaku kolone vrednosti u oblast vrednosti . Ovo polje možete koristiti za premeštanje pozicija polja nagore i nadole u oblasti vrednosti. Možete i da premestite oznaku kolone "vrednosti " u oblast oznake kolona ili oznake reda . Međutim, oznaku kolone "vrednosti " ne možete da premestite u oblast filtera izveštaja .

 • Polje možete da dodate samo jednom u jednu od oblasti Filter za izveštaj, Oznake redova ili Oznake kolona, bez obzira na to da li je tip podataka numerički ili ne. Ako pokušate da dodate isto polje više puta – na primer, u oznake reda i oblast oznake kolona u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz originalne oblasti i stavlja u novu oblast.

 • Drugi način za dodavanje istog polja u oblast vrednosti je korišćenjem formule (koja se naziva i izračunato polje) koje koristi to isto polje u formuli.

 • Na listi polja izvedene tabele , u polju izbor polja postavite pokazivač na ime polja, a zatim kliknite na crvenu strelicu padajućeg menija pored imena polja i izaberite stavku Filter.

Na listi polja izvedene tabele ili izvedenog grafikona možete ponovo da prerasporedite postojeća polja ili da promenite položaj tih polja pomoću jedne od četiri oblasti na dnu odeljka rasporeda:

PivotTable

Opis

Tara

Koristite za filtriranje celog izveštaja na osnovu izabrane stavke u filteru izveštaja.

KOLONE

Koristite za prikazivanje polja kao redova na vrhu izveštaja. Kolona nižeg položaja ugnežđuje se unutar druge kolone odmah iznad nje.

ROWS

Koristite ga za prikazivanje sumiranih numeričkih podataka.

VALUES

Koristite ga za prikazivanje sumiranih numeričkih podataka.

Opis

Tara

Koristite za filtriranje celog izveštaja na osnovu izabrane stavke u filteru izveštaja.

LEGENDA (GRUPE)

Koristite za prikazivanje polja u legendi grafikona.

AXIS (CAEGORIES)

Koristite za prikazivanje polja kao ose u grafikonu.

VALUES

Koristite ga za prikazivanje sumiranih numeričkih podataka.

Da biste prerasporedili polja u izvedenoj tabeli, kliknite na ime polja u jednoj od oblasti, a zatim izaberite neku od sledećih komandi:

Premesti nagore

Premešta polje na jednu poziciju nagore u oblasti.

Premesti nadole

Premešta polje položaj nadole u oblasti.

Premesti na početak

Premešta polje na početak oblasti.

Premesti na kraj

Premešta polje na kraj oblasti.

Premesti u „Filter izveštaja“

Premešta polje u oblast filtera za izveštaj.

Premesti u „Oznake redova“

Premešta polje u oblast oznake mesta.

Premesti u „Oznake kolona“

Premešta polje u oblast oznake kolona.

Premesti u „Vrednosti“

Premešta polje u oblast vrednosti.

Postavke polja sa vrednostima, Postavke polja

Prikazuje dijaloge postavki polja ili postavki polja za vrednost .

Savet: Možete i da kliknete i zadržite ime polja, a zatim da prevučete polje između odeljaka polje i raspored, kao i između različitih oblasti.

Da biste uklonili polje, na listi polja uradite nešto od sledećeg:

 • U polju izbor polja opozovite izbor u polju za potvrdu polje koje želite da uklonite.

  Napomena: Polje za potvrdu uklanja sve instance polja iz izveštaja.

 • U oblasti rasporeda kliknite na polje koje želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni polje.

 • U oblasti rasporeda kliknite na polje koje želite da uklonite, a zatim ga prevucite izvan liste polja izvedene tabele.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Kreiranje izvedene tabele

Korišćenje liste polja za raspoređivanje polja u izvedenoj tabeli

Pravljenje izvedenog grafikona

Korišćenje modula „Slicer“ za filtriranje podataka

Pravljenje vremenske ose izvedene tabele za filtriranje datuma

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×