Izveštaje o neisporučivanju e-pošte u usluzi Office 365

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada postoji problem sa isporukom e-poruke koju ste poslali, Office 365 vam šalje e-poruku. E-poruka koju primite je obaveštenje o statusu isporuke, poznata i kao poruka o neisporučivanju. Poruke Obaveštenja o neisporučivanju (NDR) su najčešći tip obaveštenja o statusu i one vam saopštavaju da poruka nije isporučena. Neisporučivanje može da izazove nešto jednostavno kao greška u kucanju e-adrese. Obaveštenja o neisporučivanju uključuju kôd koji označava zašto poruka nije isporučena, rešenja koja će vam pomoći da se e-poruka isporuči, vezu ka više pomoći na vebu i tehničke detalje za administratore. Saznajte više o tome šta je uključeno u obaveštenju o Neisporučivanju e-pošte.

Pronalaženje NDR koda i pomoć za isporuku e-pošte

Sledeća tabela sadrži NDR kodove (zovu se i poboljšani statusni kodovi) za najčešće poruke o neisporučivanju i obaveštenja o neisporučivanju na koje možete naići u usluzi Office 365.

NDR kôd

Opis

Mogući uzrok

Dodatne informacije

4.4.316

Veza je odbijeno [Poruka=Kôd greške priključka 10061]

Office 365 pokušava da pošalje poruku na server e-pošte izvan usluge Office 365, ali pokušaji da se poveže sa njim ne uspevaju zbog problema sa mrežnom vezom na lokaciji spoljnog servera.

Ova greška skoro uvek ukazuje na problem sa prijemnim serverom ili mrežom izvan usluge Office 365. Greška treba da sadrži i IP adresu servera ili usluge koji generišu grešku, koju možete koristiti da biste identifikovali stranu odgovornu za rešavanje ovoga.

4.4.7

Message expired

Poruka u redu je istekla. Server za slanje pokušao je da razmeni ili isporuči poruku, ali ta radnja nije dovršena pre nego što je došlo do isteka poruke. Ova poruka može i da ukazuje na to da je dostignuto ograničenje zaglavlja poruke na udaljenom serveru ili je došlo do nekog drugog isteka protokola tokom komunikacije s udaljenim serverom.

Ova poruka obično ukazuje na problem na serveru za prijem. Proverite da li je adresa primaoca važeća i utvrdite da li je server za prijem ispravno konfigurisan za primanje poruka.

Možda ćete morati da smanjite broj primalaca u zaglavlju poruke za host za koji dobijate ovu grešku. Ako ponovo pošaljete poruku, ona se opet smešta u red. Ako je server za prijem dostupan, poruka će biti isporučena.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 4.4.7 u usluzi Office 365.

4.5.3

Too many recipients

Poruka ima više od 200 primalaca SMTP košuljica iz istog domena.

Primalac košuljice jeste originalni, neprošireni primalac koji se koristi u komandi RCPT TO za prenos poruke između SMTP servera. Kad Office 365 vrati tu grešku, server za slanje mora da razdeli broj primalaca košuljice na manje delove (deljenje na odlomke) i ponovo pošalje poruku.

4.7.26

Access denied, a message sent over IPv6 [2a01:111:f200:2004::240] must pass either SPF or DKIM validation, this message is not signed

Poruka koja se šalje putem IPv6 protokola mora da prođe SPF ili DKIM.

Više detalja potražite u članku Podrška za anonimne dolazne e-poruke putem IPv6 protokola.

4.7.500-699

Access denied, please try again later

Otkrivena je sumnjive aktivnosti i slanje ograničena privremeno radi dalje procene.

Ako je ta aktivnost ispravna, ograničenje će uskoro biti uklonjeno.

4.7.850-899

Access denied, please try again later

Otkrivena je sumnjiva aktivnost na datom IP-u i on je privremeno ograničen dok se ne izvrši dodatna procena.

Ako je ta aktivnost ispravna, ograničenje će uskoro biti uklonjeno.

5.1.0

Sender denied

Uobičajeni uzrok ovog obaveštenja o neisporučivanju jeste kad koristite Microsoft Outlook za čuvanje e-poruke kao datoteke, a onda neko otvori poruku van mreže i odgovori na nju. Svojstvo poruke čuva samo legacyExchangeDN atribut kad Outlook isporuči poruku, tako da pronalaženje možda neće uspeti.

Adresa primaoca je neispravno oblikovana ili nije bilo moguće ispravno razrešiti primaoca. Prvi korak u otklanjanju ove greške jeste provera adrese primaoca i ponovno slanje poruke.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 5.1.0 u usluzi Office 365.

5.1.1

Bad destination mailbox address

Do te greške je možda došlo zbog sledećih uslova:

 • Pošiljalac nije dobro uneo e-adresu primaoca.

 • Ne postoji nijedan primalac u odredišnom sistemu e-pošte.

 • Poštansko sanduče primaoca je premešteno, a Outlook keš primaoca na računaru pošiljaoca nije ažuriran.

 • Postoji nevažeće zastarelo ime domena (DN) za Active Directory uslugu domena za poštansko sanduče primaoca.

Do ove greške obično dolazi kad pošiljalac poruke unese netačnu e-adresu primaoca. Pošiljalac bi trebalo da proveri e-adresu primaoca i da ponovo pošalje poruku. Do ove greške može doći i ako je e-adresa primaoca nekada bila tačna, ali je promenjena ili uklonjena iz odredišnog sistema e-pošte.

Ako je pošiljalac poruke u istoj organizaciji kao primalac, a poštansko sanduče primaoca i dalje postoji, utvrdite da li je poštansko sanduče primaoca premešteno na novi server e-pošte. Ako je to slučaj, Outlook možda nije ispravno ažurirao keš primaoca. Naložite primaocu da ukloni adresu primaoca iz Outlook keša primaoca i napravite novu poruku. Ponovno slanje originalne poruke dovešće do iste greške.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kodove greške od 5.1.1 do 5.1.20 u usluzi Office 365.

5.1.8

Access denied, bad outbound sender

Nalog je blokiran zbog preteranog slanja bezvredne e-pošte. Do ovog problema obično dolazi zato što je nalog ugrožen (hakovan) phishing prevarom ili malverom.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 5.1.8 u usluzi Office 365.

5.2.121

Prekoračeno je ograničenje broja poruka po času koje primalac primio od određenog pošiljaoca.

Pošiljalac je prekoračio maksimalan broj poruka koji je dozvoljen da se pošalje po času određenom primaocu u usluzi Office 365.

Automatizovani program za slanje ili pošiljalac treba da pokušaju ponovo kasnije i da smanje broj poruka koje šalju po času određenom primaocu.

Ovo ograničenje doprinosi zaštiti Office 365 korisnika od brzog popunjavanja poštanskih sandučića velikim brojem zalutalih poruka od sistema za automatsko obaveštavanje ili drugog većeg broja poruka od jednog pošiljaoca.

5.2.122

Prekoračeno je ograničenje broja poruka koje primalac primio po času.

Office 365 primalac prekoračio je broj poruka koji može da primi po času od svih primalaca.

Automatizovani program za slanje ili pošiljalac treba da pokušaju ponovo kasnije i da smanje broj poruka koje šalju po času određenom primaocu.

To ograničenje doprinosi zaštiti Office 365 korisnika od brzog popunjavanja poštanskih sandučića velikim brojem poruka od zalutalih sistema za automatsko obaveštavanje ili drugog većeg broja poruka od jednog pošiljaoca.

5.3.190

Evidentiranje lokalnih poruka u usluzi Office 365 nije podržano kada je onemogućena arhiva evidentiranja.

Evidentiranje lokalnih poruka u usluzi Office 365 nije podržano za ovu organizaciju jer nije uključila arhivu evidentiranja u postavkama usluge Office 365.

Pravilo evidentiranja konfigurisano je u lokalnom okruženju organizacije za evidenciju lokalnih poruka u usluzi Office 365, ali arhiva evidentiranja je onemogućena. Da bi taj scenario funkcionisao, Office 365 administrator organizacije treba da omogući arhivu evidentiranja ili da promeni pravilo evidentiranja kako bi se poruke evidentirale na drugoj lokaciji.

5.4.1

Relay Access Denied

Server pošte koji generiše grešku ne prihvata poštu za domen primaoca. Ovu grešku obično izaziva server pošte ili greška u konfiguraciji DNS-a.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 5.4.1 u usluzi Office 365.

5.4.6

Routing loop detected

Greška u konfiguraciji je izazvala petlju u e-pošti. Po podrazumevanoj vrednosti, nakon 20 iteracija petlje e-pošte, Exchange prekida petlju i generiše obaveštenje o neisporučivanju za pošiljaoca poruke.

Do ove greške dolazi kad isporuka poruke generiše drugu poruku kao odgovor. Ta poruka onda generiše treću poruku i proces se ponavlja i kreira petlju. Da se ne bi iscrpli sistemski resursi, Exchange prekida petlju pošte nakon 20 iteracija. Petlje pošte obično se kreiraju zbog greške u konfiguraciji na serveru za slanje pošte, serveru za prijem pošte ili na oba. Proverite konfiguraciju pravila poštanskog sandučeta pošiljaoca i primaoca da biste utvrdili da li je omogućeno automatsko prosleđivanje poruka.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kodove greške od 5.4.6 do 5.4.20 u usluzi Office 365.

5.6.11

Invalid characters

Vaš program za e-poštu je dodao nevažeće znakove (jednostavne znakove za položaj u sledećem redu) u poruku koju ste poslali.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 5.6.11 u usluzi Office 365.

5.7.1

Delivery not authorized

Pošiljaocu poruke nije dozvoljeno da šalje poruke primaocu.

Do ove greške dolazi kad pošiljalac pokuša da pošalje poruku primaocu, ali pošiljalac nema ovlašćenje za to. Do toga često dolazi kad pošiljalac pokuša da pošalje poruke grupi za distribuciju koja je konfigurisana da prihvata samo poruke od članova te grupe za distribuciju ili drugih ovlašćenih pošiljalaca. Pošiljalac mora da zatraži dozvolu za slanje poruka primaocu.

Do ove greške može doći i ako Exchange pravilo za prenos odbije poruku jer se ona podudara sa uslovima koji su konfigurisani u pravilu za prenos.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 5.7.1 u usluzi Office 365.

5.7.1

Unable to relay

Sistemu e-pošte pošiljaoca nije dozvoljeno da pošalje poruku na sistem e-pošte ukoliko taj sistem e-pošte nije konačno odredište poruke.

Do ove greške dolazi kad sistem e-pošte pošiljaoca pokuša da pošalje anonimnu poruku na sistem e-pošte primaoca, a sistem e-pošte primaoca ne prihvata poruke za domen ili domene navedene za neke od primalaca. Slede najčešći uzroci ove greške:

 • Treće lice pokušava da koristi sistem e-pošte primaoca za slanje bezvredne pošte, a sistem e-pošte primaoca odbija taj pokušaj. Zbog prirode bezvredne pošte, e-adresa pošiljaoca je možda lažna, a dobijeno obaveštenje o neisporučivanju može da bude poslato na e-adresu pošiljaoca koji o tome ništa ne zna. Tu situaciju je teško izbeći.

 • MX zapis za domen ukazuje na sistem e-pošte primaoca na kojem taj domen nije prihvaćen. Administrator odgovoran za određeno ime domena mora da ispravi MX zapis, da konfiguriše sistem e-pošte primaoca da prihvata poruke poslate na taj domen ili i jedno i drugo.

 • Sistem e-pošte pošiljaoca ili klijent koji bi trebalo da koristi sistem e-pošte primaoca za razmenu poruka nema odgovarajuće dozvole za to.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 5.7.1 u usluzi Office 365.

5.7.1

Client was not authenticated

Sistem e-pošte pošiljaoca nije potvrdio identitet za sistem e-pošte primaoca. Sistem e-pošte primaoca zahteva potvrdu identiteta pre prosleđivanja poruke.

Do ove greške dolazi kad server za prijem mora da potvrdi identitet pre prosleđivanja poruke, a sistem e-pošte pošiljaoca nije potvrdio identitet za sistem e-pošte primaoca. Administrator sistema e-pošte pošiljaoca mora da konfiguriše sistem e-pošte pošiljaoca da bi izvršio potvrdu identiteta za sistem e-pošte primaoca da bi isporuka uspela.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 5.7.1 u usluzi Office 365.

5.7.12

Sender was not authenticated by organization

Poruka pošiljaoca je odbijena zato što je adresa primaoca podešena da odbija poruke ako je pošiljalac izvan njegove organizacije. Samo administrator e-pošte u organizaciji primaoca može da promeni ovo.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 5.7.12 u usluzi Office 365.

5.7.124

Sender not in allowed-senders list

Pošiljalac nema dozvolu da šalje poruke grupi za distribuciju zato što pošiljalac nije na listi dozvoljenih pošiljalaca grupe. U zavisnosti od podešavanja grupe, čak će i vlasnik grupe možda morati da bude dodat na listu dozvoljenih pošiljalaca da bi slao poruke grupi.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 5.7.124 u usluzi Office 365.

5.7.133

Sender not authenticated for group

Adresa primaoca predstavlja listu distribucije grupe koja je podešena da odbija poruke ako je pošiljalac izvan organizacije. Samo administrator e-pošte u organizaciji primaoca ili vlasnik grupe može da promeni ovo.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 5.7.133 u usluzi Office 365.

5.7.134

Sender was not authenticated for mailbox

Adresa primaoca predstavlja poštansko sanduče koje je podešeno da odbija poruke ako je pošiljalac izvan organizacije. Samo administrator e-pošte u organizaciji primaoca može da promeni ovo.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 5.7.134 u usluzi Office 365.

5.7.13 ili 135

Sender was not authenticated for public folder

Adresa primaoca predstavlja javnu fasciklu koja je podešena da odbija poruke ako je pošiljalac izvan organizacije. Samo administrator e-pošte u organizaciji primaoca može da promeni ovo.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 5.7.13 ili 5.7.135 u usluzi Office 365.

5.7.136

Sender was not authenticated

Adresa primaoca predstavlja korisnika pošte i podešena je da odbija poruke ako je pošiljalac izvan organizacije. Samo administrator e-pošte u organizaciji primaoca može da promeni ovo.

Više informacija potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 5.7.136 u usluzi Office 365.

5.7.25

Access denied, the sending IPv6 address [2a01:111:f200:2004::240] must have a reverse DNS record

IPv6 adresa za slanje mora da ima reverzni DNS zapis za slanje e-pošte putem IPv6 protokola.

Više detalja potražite u članku Podrška za anonimne dolazne e-poruke putem IPv6 protokola.

5.7.501

Access denied, spam abuse detected

Nalog za slanje je zabranjen zbog otkrivene aktivnosti slanja bezvredne pošte.

Detalje potražite u članku Rešavanje problema sa isporukom e-pošte za kôd greške 451 5.7.500-699 (ASxxx) u usluzi Office 365.

Proverite da li su svi problemi s nalogom rešeni i uspostavite početne vrednosti akreditiva. Da biste ponovo uspostavili mogućnost naloga da šalje poštu, obratite se podršci regularnim kanalima.

5.7.502

Access denied, banned sender

Nalog za slanje je zabranjen zbog otkrivene aktivnosti slanja bezvredne pošte.

Uverite se da su svi problemi s nalogom rešeni i uspostavite početne vrednosti akreditiva. Da biste ponovo uspostavili mogućnost naloga da šalje poštu, obratite se podršci regularnim kanalima.

5.7.503

Access denied, banned sender

Nalog za slanje je zabranjen zbog otkrivene aktivnosti slanja bezvredne pošte.

Uverite se da su svi problemi s nalogom rešeni i uspostavite početne vrednosti akreditiva. Da biste ponovo uspostavili mogućnost naloga da šalje poštu, obratite se podršci regularnim kanalima.

5.7.504

[email@contoso.com]: Recipient address rejected: Access denied

Adresa primaoca s kojim pokušavate da stupite u kontakt nije važeća.

Proverite e-adresu primaoca i pokušajte ponovo.

5.7.505

Access denied, banned recipient

Primalac s kojim pokušavate da stupite u kontakt nije važeći.

Ako smatrate da je u pitanju greška, obratite se podršci.

5.7.506

Access Denied, Bad HELO

Vaš server pokušava da se predstavi (HELO u skladu sa RFC 821) kao server sa kojim pokušava da se poveže, a ne sa vlastitim potpuno određenim imenom domena.

To nije dozvoljeno i karakteristično je za tipično ponašanje robota koji šalju bezvrednu pošta.

5.7.507

Access denied, rejected by recipient

Organizacija primaoca je blokirala IP sa kojeg pokušavate da šaljete poštu.

Obratite se primaocu da biste rešili ovaj problem.

5.7.508

Access denied, [$SenderIPAddress] has exceeded permitted limits within $range range

IPv6 opseg pošiljaoca je pokušao da pošalje previše poruka u prekratkom vremenskom periodu.

Nije primenljivo

5.7.509

Access denied, sending domain [$SenderDomain] does not pass DMARC verification

Domen pošiljaoca u 5322.From adresi nije prošao DMARC.

Nije primenljivo

5.7.510

Access denied, [contoso.com] does not accept email over IPv6

Pošiljalac pokušava da prenese poruku primaocu preko IPv6 protokola, ali primalac ne prihvata e-poruke preko IPv6 protokola.

Nije primenljivo

5.7.511

Access denied, banned sender

Nalog sa kojeg pokušavate da šaljete poštu je zabranjen.

Dodatne informacije potražite u članku Uklanjanje korisnika, domena ili IP adrese sa liste naloga blokiranih usled slanja bezvredne e-pošte.

5.7.512

Access denied, message must be RFC 5322 section 3.6.2 compliant

Poruka je poslata bez važeće e-adrese u polju „Od“.

Samo u usluzi Office 365. Svaka poruka mora da sadrži važeću adresu e-pošte u polju zaglavlja „Od“. Odgovarajuće oblikovanje ove adrese obuhvata zagrade oko adrese e-pošte, na primer <bezbednost@contoso.com>. Bez ove adrese Office 365 odbacuje poruku.

5.7.513

Service unavailable, Client host [$ConnectingIP] blocked by $recipientDomain using Customer Block list (AS16012607)

Domen primaoca je dodao IP adresu za slanje na prilagođenu listu blokiranih adresa.

Domen koji je primio e-poruku je blokirao IP adresu pošiljaoca. Ako mislite da je IP adresa greškom dodata na prilagođenu listu blokiranih adresa domena primaoca, neophodno je da primaoca direktno zamolite da je ukloni sa liste blokiranih adresa.

5.7.606-649

Access denied, banned sending IP [IP1.IP2.IP3.IP4]

IP adresa s koje pokušavate da pošaljete poruku je zabranjena.

Proverite da li poštujete najbolje prakse za isporučivanje e-poruka i uverite se da reputacija vaših IP adresa nije umanjena zbog zloupotrebe ili zlonamernog saobraćaja. Ako verujete da ste ovu poruku dobili greškom, možete da koristite samouslužni portal da biste zatražili da budete uklonjeni s liste. Dodatne informacije potražite u članku Korišćenje portala za skidanje za uklanjanje sebe sa liste blokiranih pošiljalaca u usluzi Office 365.

5.7.700-749

Access denied, tenant has exceeded threshold

Otkriveno je da je većina saobraćaja s ovog zakupca sumnjiva, što je dovelo do zabrane slanja za zakupca.

Uverite se da su sve ugrožene tačke ili otvorene razmene otklonjene, a zatim se obratite podršci putem redovnih kanala.

Šta sadrži NDR?

Exchange obaveštenja o neisporučivanju osmišljena su tako da korisnici e-pošte i administratori lako mogu da ih pročitaju i razumeju. Postoji nekoliko različitih formata obaveštenja o neisporučivanju. Obaveštenja o neisporučivanju najnovijeg stila sadrže opis problema na razgovornom jeziku, zajedno sa koracima za popravku. Sledeća ilustracija pokazuje format ovog tipa obaveštenja o neisporučivanju.

Najnoviji format za obaveštenje o statusu isporuke (DSN) u usluzi Office 365

Informacije navedene u obaveštenjima o neisporučivanju najnovijeg stila osmišljene su kako bi tipičnom korisniku e-pošte pomogle da odmah reši problem. Kada to nije moguće, obaveštenje o neisporučivanju pruža detalje za administratore, kao i vezu ka dodatnoj pomoći na vebu. Sledeća polja se pojavljuju u najnovijim Office 365 obaveštenjima o neisporučivanju.

Polje

Opis

Office 365 logotip   

To naznačava da je Office 365 generisao obaveštenje o neisporučivanju. Logotip ne podrazumeva da je usluga Office 365 odgovorna za grešku. On pokazuje krajnje tačke razmene poruke ili usluge uključene u transakciju e-pošte, što nije uvek najjasnije u starim obaveštenjima o neisporučivanju.

Uzrok   

Ovaj odeljak daje razlog zbog kojeg poruka nije isporučena.

Fix-it indikator za vlasnika   

Ovaj odeljak pruža trenutni pregled problema i informaciju o tome ko treba da ga reši. Slika prikazuje tri osnovne strane u Office 365 transakciji e-pošte – pošiljaoca, Office 365 i primaoca. Oblast označena crvenom bojom je mesto na kojem problem treba da bude rešen.

Kako rešiti problem   

Ovaj odeljak je dizajniran za krajnjeg korisnika ili pošiljaoca e-pošte koji dobija obaveštenje o neisporučivanju. On objašnjava kako da rešite problem.

Više informacija za administratore e-pošte    

Ovaj odeljak pruža detaljno objašnjenje o problemu i rešenju zajedno sa tehničkim detaljima i vezom ka članku na vebu koji ima detaljne informacije o referencama.

Međukoraci poruke   

Ovaj odeljak sadrži reference vremena i sistema za poruku, što omogućava administratoru da prati međukorake poruke ili putanju od servera do servera. Sa ovim informacijama administrator može brzo da uoči probleme između međukoraka poruke.

Za obaveštenje o neisporučivanju koja nemaju najnoviji format, informacije se mogu podeliti u dva odeljka: Korisničke informacije i dijagnostičke informacije za administratore. Sledeća ilustracija prikazuje format za jedan tip Exchange Online obaveštenja o neisporučivanju.

NDR koji prikazuje dijagnostičke informacije o korisniku i administratoru

Informacije o korisniku

Odeljak sa korisničkim informacijama se pojavljuje prvi u nekim obaveštenjima o neisporučivanju, a glavna svrha mu je da pruži rezime o tome u čemu je problem. Tekst je osmišljen tako da pomogne pošiljaocu poruke da utvrdi zašto je poruka odbačena i ako je moguće, kako da ponovo pošalje poruku uspešno. Navedena je adresa svakog primaoca i razlog za neuspeh je uključen u prostor ispod adrese e-pošte primaoca. Ime servera pošte koji je odbacio poruku takođe može biti uključen u ovaj odeljak.

Dijagnostičke informacije za administratore

Odeljak Dijagnostičke informacije za administratore pruža detaljne tehničke informacije kako bi administratorima pomogao u rešavanju problema sa isporukom poruke. On sadrži detaljne informacije o određenoj grešci koja se desila tokom isporuke poruke, serveru koji je generisao obaveštenje o neisporučivanju i serveru koji je odbio poruku. Ovaj odeljak koristi sledeći format:

Diagnostic information for administrators

Generating server: 

<server name>

     <rejected recipient>

     <remote server>
 
     <enhanced status code>
 
<SMTP response>

Original message headers

<message header fields>

Polje

Opis

Server koji je generisao poruku   

Ovo polje ukazuje na ime SMTP servera pošte koji je napravio obaveštenje o neisporučivanju. Ako nijedan udaljeni server nije naveden ispod e-adrese pošiljaoca, server koji je generisao poruku je takođe server koji je odbio originalnu e-poruku. Kada udaljeni server pošte potvrdi i prihvati poruku, ali je kasnije odbije, na primer zbog ograničenja sadržaja, udaljeni server generiše obaveštenje o neisporučivanju. Ako udaljeni server pošte ne potvrdi i ne prihvati poruku, obaveštenje o neisporučivanju generiše server koji je poslao poruku u sistemu Exchange Online.

<Odbijen primalac>   

Ova vrednost je e-adresa primaoca. Ako za više primalaca nije uspela isporuka, navedena je e-adresa za svakog primaoca. Sledeće informacije su takođe uključene za svakog primaoca za kog isporuka nije uspela:

Polje

Opis

<Udaljeni server>   

Ova vrednost je ime servera pošte koji je odbio poruku. Ako je server primalac uspešno potvrdio originalnu poruku, ali ju je kasnije odbacio, vrednost udaljenog servera nije popunjena.

<Poboljšana šifra statusa>   

Ovu vrednost dodeljuje server pošte koji je odbio originalnu poruku i ona ukazuje na to zašto je poruka odbijena. Ove šifre su definisane u RFC 3463 i koriste format abc x.y.z, pri čemu su vrednosti čuvara mesta celi brojevi. Na primer, šifra 5.x.x označava trajnu grešku, a šifra 4.x.x privremenu grešku. Iako poboljšanu šifru statusa često generiše spoljni server pošte, Exchange Online koristi vrednost poboljšane šifre statusa kako bi odredio koji tekst da prikaže u odeljku sa informacijama o korisniku.

< SMTP odgovor >   

Ovu vrednost vraća server pošte koji je odbio originalnu poruku. Ovaj tekst pruža objašnjenje za vrednost poboljšane šifre statusa. Tekst je uvek pružen u US-ASCII formatu.

Zaglavlja originalne poruke   

Ovaj odeljak sadrži polja zaglavlja poruke odbijene poruke. Ova polja zaglavlja mogu da pruže korisne dijagnostičke informacije, kao što je putanja poruke pre odbijanja ili da li se vrednost polja To podudara sa odbijenom vrednošću primaoca.

Tumačenje Exchange obaveštenja o neisporučivanju

Evo primera. Recimo da primite Exchange obaveštenje o neisporučivanju koje sadrži sledeće informacije:

Delivery has failed to these recipients or groups:


ronald@contoso.com

Your message wasn't delivered due to a permission or security issue. It may have been rejected by a moderator, the address may only accept email from certain senders, or another restriction may be preventing delivery. The following organization rejected your message: mail.contoso.com.


Diagnostic information for administrators:


Generating server: alpineskihouse.com


ronald@contoso.com

mail.contoso.com #<exchange.contoso.com #5.7.1 smtp;530 5.7.1 Client was not authenticated> #SMTP#Original message headers:

...

Iz odeljka sa informacijama o korisniku možete da utvrdite da je primalac Nebojša Stanković i da je poruku odbio server pošte mail.contoso.com koji nije Exchange Online ni Exchange Online Protection server pošte.

Iz odeljka Dijagnostičke informacije za administratore možete da vidite da je alpineskihouse.com pokušao da se poveže sa serverom mail.contoso.com da bi isporučio poruku primaocu nebojsa@contoso.com. Međutim, mail.contoso.com je odgovorio greškom 530 5.7.1 Client was not authenticated. Iako je bigfish.com generisao obaveštenje o neisporučivanju, mail.contoso.com je zapravo odbio poruku, tako da su administratori lokacije contoso.com odgovorni za razumevanje i rešavanje problema. Ova konkretna greška označava da je server mail.contoso.com konfigurisan tako da ne prihvata anonimnu e-poštu sa interneta.

Iako su Originalna zaglavlja poruke izostavljena iz ovog primera zbog njihove dužine i složenosti, obično možete da izdvojite korisne informacije iz sledećih polja zaglavlja:

 • To: Ovo polje može da bude korisno ako je e-adresa pogrešno otkucana.

 • Received: Ova polja mogu da vam kažu koja je bila putanja poruke i poslednji međukorak koji je generisao obaveštenje o statusu isporuke ako to ne može lako da se vidi iz Generating server vrednosti u obaveštenju o neisporučivanju.

 • Received-SPF:   Ako ova vrednost nije pass, proverite SPF proširenje DNS zapisa za svoj domen. Više informacija potražite u članku Dodavanje ili uređivanje prilagođenih DNS zapisa u usluzi Office 365.

I dalje vam je potrebna pomoć NDR obaveštenjima ili drugima obaveštenjima o statusu?

Dobijanje pomoći sa foruma Office 365 zajednice Administratori: Prijavite se i kreirajte zahtev za uslugu Administratori: Pozovite podršku
Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×