Izrezivanje slike u sistemu Office

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Izrežite sliku da biste skratili spoljne ivice koje nisu neophodne.

Da biste uklonili pozadinu sa slike, pogledajte članak Uklanjanje pozadine slike. Da biste povećali ili smanjili sliku, pogledajte članak Promena veličine slike.

Pored osnovnog izrezivanja margina, slike možete da izrežete i tako da budu određenih oblika i odnosa širina/visina ili da izrežete popune slike unutar oblika (u sistemima Office za Mac i Office 2010, kao i u novijim verzijama).

Pregledač ne podržava video zapise. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

1:32

Izrezivanje margina slike

 1. Koristite stavke Umetanje > Slika da biste dodali sliku u Office datoteku (na primer, Word dokument, PowerPoint prezentaciju ili Excel radnu svesku).

 2. Kliknite desnim tasterom miša na sliku i kliknite na dugme Izreži Dugme „Izreži“ koje se pojavljuje.

  Crni regulatori za izrezivanje pojavljuju se na ivicama i uglovima slike.

  Regulatori za izrezivanje pojavljuju se na ivicama i uglovima slike
 3. Izrežite sliku tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

  Opis

  Radnja

  Izrezivanje jedne strane

  Prevucite ka unutra na regulatoru za izrezivanje strana

  Izrezivanje dve susedne strane istovremeno

  Prevucite ka unutra na regulatoru za izrezivanje uglova

  Jednako izrezivanje dve paralelne strane odjednom

  Pritisnite i držite taster Ctrl dok prevlačite ka unutra na regulatoru za izrezivanje strana

  Jednako izrezivanje sve četiri strane odjednom

  Pritisnite i držite taster Ctrl dok prevlačite ka unutra na bilo kom regulatoru za izrezivanje uglova

  Ako želite da izrežete pomoću preciznih mera, prilagodite vrednosti u poljima Visina i Širina na traci pored dugmeta Izreži:

  Dugme „Izreži“ i polja „Visina i „Širina“ za slike na traci u sistemu Office 2016

  Takođe možete da proširite okvir ili dodate margina oko slike tako što ćete prevući regulatore za izrezivanje ka spolja umesto ka unutra.

 4. (Opcionalno) Da biste promenili položaj oblasti za izrezivanje, premestite oblast prevlačenjem ivica ili uglova pravougaonika za izrezivanje ili premestite sliku.

 5. Kad završite, pritisnite taster Esc ili kliknite bilo gde izvan slike u dokumentu.

Napomena: Alatke za izrezivanje nisu dostupne za oblike, ali u sistemu Office 20100 i novijim verzijama možete da promenite veličinu oblika i da koristite alatku Uređivanje tačaka da biste postigli efekat sličan izrezivanju ili da biste prilagodili oblik. Više informacija potražite u odeljku Izrezivanje za uklapanje ili popunu oblika u nastavku.

Druge vrste izrezivanja

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

Brzo promenite oblik slike izrezivanjem u određeni oblik. Slika se automatski skraćuje tako da ispuni geometriju izabranog oblika zadržavajući proporcije.

Ako želite da izrežete istu sliku u više oblika, napravite kopije slike i izrežite svaku pojedinačno u željeni oblik.

Pregledač ne podržava video zapise. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

1:16

 1. Koristite stavke Umetanje > Slika da biste dodali sliku u Office datoteku (na primer, Word dokument, PowerPoint prezentaciju ili Excel radnu svesku).

 2. Izaberite sliku.

  Možete da izrežete više slika odjednom, ali morate da ih izrežete u isti oblik. Da biste izrezali u različite oblike, izrežite slike pojedinačno.

 3. Izaberite stavke Alatke za slike > Oblikovanje, pa u grupi Veličina kliknite na strelicu ispod dugmeta Izreži.

  Dugme „Izreži“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

 4. U meniju koji se pojavi, izaberite stavku Izreži u oblik, a zatim kliknite na oblik u koji želite da izrežete.

  Oblik se odmah primenjuje na sliku.

 5. Ako želite da prilagodite oblik, kliknite na dugme Izreži Dugme „Izreži“ na traci u sistemu Office 2016 na traci.

  Crni regulatori za izrezivanje pojavljuju se na ivicama i uglovima slike.

 6. Izrežite sliku tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

  Opis

  Radnja

  Izrezivanje jedne strane

  Prevucite ka unutra na regulatoru za izrezivanje strana

  Izrezivanje dve susedne strane istovremeno

  Prevucite ka unutra na regulatoru za izrezivanje uglova

  Jednako izrezivanje dve paralelne strane odjednom

  Pritisnite i držite taster Ctrl dok prevlačite ka unutra na regulatoru za izrezivanje strana

  Jednako izrezivanje sve četiri strane odjednom

  Pritisnite i držite taster Ctrl dok prevlačite ka unutra na bilo kom regulatoru za izrezivanje uglova

Ponovo kliknite na dugme Izreži kada završite.

Izrezivanje slike na uobičajenu veličinu fotografije ili odnos širina/visina omogućava lako uklapanje u standardni okvir slike. Ovu alatku možete da koristite i da biste pregledali kako će se slika uklopiti u određeni odnos širina/visina pre izrezivanja.

 1. Koristite stavke Umetanje > Slika da biste dodali sliku u Office datoteku (na primer, Word dokument, PowerPoint prezentaciju ili Excel radnu svesku).

 2. Izaberite sliku.

 3. Izaberite stavke Alatke za slike > Oblikovanje, pa u grupi Veličina kliknite na strelicu ispod dugmeta Izreži.

  Dugme „Izreži“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

 4. U meniju koji se pojavi, izaberite stavku Odnos širina/visina i izaberite željeni odnos.

  Pojavljuje se pravougaonik za izrezivanje i pokazuje vam kako će slika izgledati kad se izreže u izabrani odnos širina/visina.

 5. Ako želite, podesite oblast za izrezivanje pomoću regulatora za izrezivanje kao što je opisano u odeljku Izrezivanje slike.

 6. Kad završite, pritisnite taster Esc ili kliknite bilo gde izvan slike u dokumentu.

Možete da dodate sliku kao popunu za oblik, a zatim da uredite ili izrežete oblik.

Dodavanje slike u oblik

 1. Dodajte oblik u dokument (uputstva potražite u odeljku Dodavanje oblika), a zatim kliknite na oblik da biste ga izabrali.

 2. Izaberite stavke Alatke za crtanje > Oblikovanje, a zatim u grupi Stilovi oblika izaberite stavke Popuna oblika > Slika.

  Dodavanje slike kao popune oblika

 3. Izaberite željeni tip slike (ne primer, Iz datoteke ili Slike na mreži), a zatim idite na željenu sliku i umetnite je.

Promena veličine oblika

Da biste promenili dimenzije popunjenog oblika uz zadržavanje osnovnog oblikovanja, izaberite ga i prevucite bilo koji od regulatora za promenu veličine.

Odaberite kako se slika uklapa u oblik

Ako je slika iskrivljena, isečena ili ne popunjava oblik onako kako želite, koristite alatke Uklopi i Popuna u meniju Izrezivanje za precizno podešavanje:

 1. Kliknite na oblik napravljen pomoću stavki Popuna oblika > Slika.

 2. Izaberite stavke Alatke za slike > Oblikovanje, a zatim u grupi Veličina kliknite na strelicu ispod dugmeta Izreži. Pojavljuje se meni sa opcijama za izrezivanje.

  Dugme „Izreži“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

  • Odaberite Uklopi ako želite da čitava slika u oblik. Zadržava se originalni odnos širina/visina slike, s tim što će možda biti praznog prostora unutar oblika.

  • Odaberite Popuni da bi se oblik uklopio u ivice slike, čime se izrezuje sve van oblika.

 3. Kliknite na dugme Popuni ili Uklopi.

  • Popuna podešava veličinu slike tako da odgovara visini ili širini oblika, zavisno od toga koja je dimenzija veća. Time se oblik popunjava slikom i uklanja se sve izvan tog oblika.

   Slika sa primenjenim izrezivanjem za popunjavanje oblika

  • Uklopi podešava veličinu slike tako da i visina i širina slike odgovaraju ivicama oblika. Tako će se što je moguće veći deo slike uklopiti u oblik, ali će neki delovi oblika možda ostati prazni.

   Izrezivanje za uklapanje oblika prikazano na slici

   Možete da povlačite sliku i tako promenite koji se njen deo vidi unutar oblika.

 4. Ako želite, podesite oblast za izrezivanje pomoću regulatora za izrezivanje kao što je opisano u odeljku Izrezivanje slike.

 5. Kad završite, pritisnite taster Esc ili kliknite bilo gde izvan slike u dokumentu.

Korišćenje tačaka za uređivanje ili izrezivanje oblika

Iako alatke za izrezivanje nisu dostupne za oblike, možete koristiti alatku Uređivanje tačaka da biste ručno uredili oblik.

 1. Izaberite oblik koji želite da uredite.

 2. Izaberite stavke Alatke za crtanje > Oblikovanje i u grupi Umetanje oblika kliknite na dugme Uredi oblik Slika dugmeta „Uredi oblik“ , a zatim kliknite na dugme Uredi tačke.

 3. Prevlačite tačke teme oblika (koje se pojavljuju kao crne tačke oko oblika) dok oblik ne bude izgledao onako kako želite.

 4. Da biste izbrisali tačku teme, držite pritisnut taster Ctrl i kliknite na nju. Da biste dodali tačku teme, držite taster Ctrl i kliknite bilo gde na obrisu oblika gde već ne postoji tačka teme.

Aplikacije Bojanka (u nekoliko verzija operativnog sistema Windows) i Bojanka 3D (u operativnom sistemu Windows 10) pomažu vam da izrežete sliku. Otvorite sliku u aplikaciji i videćete dugme Izreži na traci sa alatkama. Pogledajte ovaj brzi video pregled nekih 2D funkcija u aplikaciji Bojanka 3D.

Kada izrezati sliku, izrezani delovi ostaju deo datoteke i skriveni su iz prikaza. Uklanjanjem izrezanih delova iz datoteke slike možete da smanjite veličinu datoteke. Time takođe sprečavate druge da vide delove slike koje ste uklonili.

Važno: Ako izbrišete izrezane oblasti i kasnije se predomislite, možete da kliknete na dugme Opozovi radnju Slika dugmeta da biste ih vratili. Brisanja se mogu opozvati dok se datoteka ne sačuva.

 1. Izaberite sliku ili slike sa kojih želite da izbrišete izrezane oblasti.

 2. Izaberite stavke Alatke za slike > Oblikovanje, a zatim u grupi Prilagođavanje kliknite na dugme Komprimuj slike. Pojavljuje se dijalog koji prikazuje opcije komprimovanja.

  Dugme „Komprimuj slike“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

  Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali i da otvorite karticu Oblikovanje. Takođe, ako je veličina ekrana smanjena, možda ćete videti samo ikonu Komprimovanje slika.

  Ikona „Komprimuj slike“ bez oznake

 3. U okviru Opcije komprimovanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbriši izrezane delove slika.

  Dijalog „Komprimovanje slika“

  Da biste uklonili izrezane delove za izabrane slike, a ne za sve slike u datoteci, potvrdite izbor u polju za potvrdu Primeni samo na ovu sliku.

  Izaberite opciju Rezolucija ako želite.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Savet: Dodatne informacije o smanjivanju veličine datoteke slika i komprimovanju slika potražite u članku Smanjenje veličine datoteke slike.

Izrezivanje slike

 1. Na slajdu kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite stavku Izreži.

  Kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite stavku „Izreži“

 2. Postavite kursor na jedan od crnih regulatora za izrezivanje koji se javlja na ivicama slike.

  Kad kursor postavite na crne regulatore za izrezivanje, kursor će izgledati poput sledećeg:

  • Ugaoni regulator za izrezivanje: Regulator za podešavanje veličine ugaonog izrezivanja

  • Bočni regulator za izrezivanje: Regulator za podešavanje veličine bočnog izrezivanja

 3. Prevucite crni regulator za izrezivanje ka unutra da biste bočno izrezali svaku stranu.

 4. Kad završite izrezivanje, pritisnite taster Esc ili kliknite izvan slike.

  Možete i da u OneNote Online izaberete stavku Izreži da biste dovršili proces izrezivanja.

Napomena: Pošto izrežete sliku, izrezani delovi ostaju kao deo datoteke slike. Da biste trajno uklonili izrezani deo i smanjili veličinu slike, otvorite datoteku u aplikaciji računara i pogledajte članak Brisanje izrezanih delova slike.

Takođe pogledajte

Umetanje slika

Dodavanje crteža u Word dokument

Smanjenje veličine datoteke slike

Kako je izrezivanje slika u sistemu Office nadograđeno u verziji 2010.

Korišćenje opcija rasporeda u programu Word za premeštanje slika

Prelamanje teksta oko slika u programu Word

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×