Izrezivanje slike

Office alatke za izrezivanje možete da koristite za isecanje i uklanjanje neželjenih delova slika. Da biste uklonili pozadinu sa slike, pogledajte članak Uklanjanje pozadine slike. Pored standardnog izrezivanja slika, takođe možete da izrežete slike određenih oblika i da izrezujete popune slike u okviru oblika u sistemu Office za Mac i Office 2010 i novijim verzijama.

Napomena: Alatke za izrezivanje nisu dostupne za oblike, ali u sistemu Office 2010 i novijim verzijama možete da promenite veličinu oblika i da koristite alatku Uredi tačke da biste postigli efekat sličan izrezivanju ili da biste prilagodili oblik. Više informacija potražite u odeljku Izrezivanje za uklapanje ili popunu oblika ispod.

 1. U datoteci izaberite sliku koju želite da izrežete.

 2. Izaberite stavke Alatke za slike > Oblikovanje , pa u grupi Veličina izaberite stavku Izreži.

  Dugme „Izreži“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

  Napomena: Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje uverite se da ste izabrali sliku ( a ne oblik). Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali i otvorili karticu Oblikovanje.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izrezali jednu stranu, prevucite centralni regulator za izrezivanje sa te strane ka unutra.

  • Da biste istovremeno izrezali dve susedne strane, prevucite ugaoni regulator za izrezivanje ka unutra.

  • Da biste istovremeno jednako izrezali sa obe strane, pritisnite i držite taster CTRL dok prevlačite centralni regulator za izrezivanje sa bilo koje strane ka unutra.

  • Da biste istovremeno jednako izrezali sa sve četiri strane, pritisnite i držite taster CTRL dok prevlačite regulator za izrezivanje u uglu ka unutra.

 4. Da biste postavili položaj izrezivanja, premestite oblast za izrezivanje (prevlačenjem ivica pravougaonika izrezivanja) ili sliku.

 5. Pritisnite taster ESC kada završite.

  Napomena: Da biste proširili okvir ili dodali margina oko slike, prevucite regulatore za izrezivanje izvan centra slike.

Napomena: Pošto izrežete sliku, izrezani delovi ostaju kao deo datoteke slike. Da biste trajno uklonili izrezani deo i smanjili veličinu slike, pogledajte članak Brisanje izrezanih delova slike.

Brzi način za promenu oblika slike jeste izrezivanje slike u određeni oblik. Prilikom izrezivanja u određeni oblik slika se automatski skraćuje tako da ispuni geometriju oblika, a proporcije slike se održavaju.

 1. Izaberite slike koje želite da izrežete u određeni oblik.

  Ako izrezujete više slika, morate da ih izrežete u isti oblik. Da biste izrezali u različite oblike, izrežite slike pojedinačno.

 2. Izaberite stavke Alatke za slike > Oblikovanje, pa u grupi Veličina kliknite na strelicu ispod dugmeta Izreži.

  Dugme „Izreži“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

  Napomena: Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje uverite se da ste izabrali sliku ( a ne oblik). Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali i otvorili karticu Oblikovanje.

 3. Izaberite stavku Izreži u oblik, a zatim kliknite na oblik u koji želite da izrežete.

Savet: Ako želite istu sliku u različitim oblicima, napravite kopije slike i izrežite svaku sliku pojedinačno u željeni oblik.

Sliku ćete možda želeti da izrežete u uobičajenoj veličini fotografije ili odnos širina/visina kako bi se lako uklopila u standardni okvir slike. Ovo je i dobar način da vidite proporcije slike prilikom izrezivanja.

 1. Izaberite sliku koju želite da izrežete u uobičajeni odnos širina/visina.

 2. Izaberite stavke Alatke za slike > Oblikovanje, pa u grupi Veličina kliknite na strelicu ispod dugmeta Izreži.

  Dugme „Izreži“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

  Napomena: Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje uverite se da ste izabrali sliku ( a ne oblik). Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali i otvorili karticu Oblikovanje.

 3. Postavite pokazivač na stavku Odnos širina/visina i izaberite željeni odnos.

 4. Pritisnite taster ESC kada završite.

Možete da dodate sliku kao popunu za oblik, a zatim da uredite ili izrežete oblik.

Dodavanje slike u oblik

 1. Dodajte oblik u dokument (pogledajte Dodavanje oblika za uputstva), a zatim kliknite na oblik da biste ga izabrali.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Format, u grupi Stilovi oblika kliknite na Popuna oblika > Slika i izaberite sliku koju želite.

  Dodavanje slike kao popune oblika

Napomena: Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali i otvorili karticu Oblikovanje.

Promena veličine oblika

Da biste promenili dimenzije oblika zadržavajući njeno osnovno oblikovanje, jednostavno izaberite oblik i prevucite bilo koji od regulatora veličine dok oblik ima veličinu i dimenzije koje želite.

Odaberite kako se slika uklapa u oblik

Ako je slika iskrivljena, isečena ili ne popunjava oblik onako kako želite, koristite alatke Uklopi i Popuna za precizno podešavanje. Da biste uklonili (ili „izrezali”) deo slike, ali i dalje popunili ceo oblik, odaberite stavku Popuna. Ako želite da se sve slike uklope u oblik, odaberite Uklopi. Odnos širina/visina originalne slike se održava, ali možete imati prazan prostor unutar oblika.

 1. Izaberite sliku koju želite unutar oblika.

 2. Izaberite stavke Alatke za slike > Oblikovanje, pa u grupi Veličina kliknite na strelicu ispod dugmeta Izreži.

  Dugme „Izreži“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

  Napomena:  Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje, uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali i otvorili karticu Oblikovanje.

 3. Kliknite na dugme Popuni ili Uklopi.

  • Popuna postavlja veličinu slike tako da odgovara visini ili širini oblika, zavisno od toga koja je dimenzija veća. Time se oblik popunjava slikom i uklanja sve izvan tog oblika.

   Slika sa primenjenim izrezivanjem za popunjavanje oblika

  • Dugme Uklopi postavlja veličinu slike tako da i visina i širina slike odgovaraju ivicama oblika. Tako će se što je moguće veći deo slike uklopiti u oblik. Neki delovi oblika će možda ostati prazni.

   Izrezivanje za uklapanje oblika prikazano na slici

   Možete da povlačite sliku i tako promenite koji se njen deo vidi unutar oblika.

 4. Pritisnite taster ESC kada završite.

Koristite tačke za uređivanje ili izrezivanje oblika

Iako alatke za izrezivanje nisu dostupne za oblike, možete koristiti alatku Uredi tačke da biste ručno uredili oblik:

 1. Izaberite oblik koji želite da promenite.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje kliknite na dugme Uredi oblik Slika dugmeta „Uredi oblik“ , a zatim izaberite stavku Uredi tačke.

  Napomena: Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali i otvorili karticu Oblikovanje.

 3. Prevucite vrh tačaka (crne tačke) dok oblik ne dobije željeni izgled. Možete da dodate ili izbrišete tačke tako što ćete pritisnuti taster Ctrl dok klikćete na obris oblika.

Čak i kada izrezati delove slike, izrezani delovi ostaju deo datoteke slike. Uklanjanjem izrezanih delova možete da smanjite datoteku slike. Time takođe sprečavate druge da vide delove slike koje ste uklonili.

Važno:  Ako izbrišete izrezane delove i predomislite se, možete kliknuti na dugme Opozovi Slika dugmeta da biste vratili izrezane delove u prethodno stanje. Ali, nakon brisanja izrezanih delova, promene se ne mogu opozvati ako ste sačuvali datoteku. Datoteku bi trebalo sačuvati nakon što budete sigurni da ste izvršili sva željena izrezivanja i promene .

 1. Izaberite sliku ili slike sa koje želite da izbrišete izrezane oblasti.

 2. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje, u grupi Prilagodi kliknite na dugme Komprimuj slike.

  Dugme „Komprimuj slike“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

  Napomene: 

  • Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali i otvorili karticu Oblikovanje. Takođe, ako je veličina ekrana smanjena, možda ćete videti samo ikonu Komprimovanje slika.

  • Ikona „Komprimuj slike“ bez oznake

 3. U okviru Opcije komprimovanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbriši izrezane delove slika.

  Da biste uklonili izrezane delove za izabrane slike, a ne za sve slike u datoteci, potvrdite izbor u polju za potvrdu Primeni samo na ovu sliku.

Savet: Dodatne informacije o smanjivanju veličine datoteke slika i komprimovanju slika potražite u članku Smanjenje veličine datoteke slike.

Izrezivanje slike

 1. U datoteci izaberite sliku koju želite da izrežete.

 2. Izaberite stavke Alatke za slike > Oblikovanje , pa u grupi Veličina izaberite stavku Izreži.

  Dugme „Izreži“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

  Napomena: Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje, uverite se da ste izabrali sliku ( a ne oblik). Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali i otvorili karticu Oblikovanje.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izrezali jednu stranu, prevucite centralni regulator za izrezivanje sa te strane ka unutra.

  • Da biste istovremeno izrezali dve susedne strane, prevucite ugaoni regulator za izrezivanje ka unutra.

   Napomena: Da biste proširili okvir ili dodali margina oko slike, prevucite regulatore za izrezivanje izvan centra slike.

Izrezivanje slike

 1. U Word, PowerPoint ili OneNote datoteci kliknite desnim tasterom miša na sliku koju želite da izrežete i izaberite stavku Izreži.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izrezali jednu stranu, prevucite centralni regulator za izrezivanje sa te strane ka unutra.

  • Da biste istovremeno izrezali dve susedne strane, prevucite ugaoni regulator za izrezivanje ka unutra.

  • Da biste istovremeno jednako izrezali sa obe strane, pritisnite i držite taster CTRL dok prevlačite centralni regulator za izrezivanje sa bilo koje strane ka unutra.

  • Da biste istovremeno jednako izrezali sa sve četiri strane, pritisnite i držite taster CTRL dok prevlačite regulator za izrezivanje u uglu ka unutra.

   Savet: U aplikaciji Word Online možete da izrežete piksel: Izaberite sliku, a zatim na kartici Format u okviru Alatke za slike, izaberite stavku Izreži, a zatim izaberite stavku Više opcija za izrezivanje. Navedite broj piksela koji ćete ukloniti sa gornje, donje, leve i desne ivice slike.

 3. Kada završite, kliknite izvan slike.

 4. Ako se predomislite, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z da biste opozvali izrezivanje.

Napomena: Pošto izrežete sliku, izrezani delovi ostaju kao deo datoteke slike. Da biste trajno uklonili izrezani deo i smanjili veličinu slike, otvorite datoteku u aplikaciji računara i pogledajte članak Brisanje izrezanih delova slike.

Takođe pogledajte

Izrezivanje slike u sistemu Office za Mac

Umetanje slika

Dodavanje crteža u Word dokument

Smanjenje veličine datoteke slike

Promena veličine slike, oblika, okvira za tekst ili WordArt objekta

Rotiranje okvira za tekst, oblika, WordArt objekta ili slike

Korišćenje opcija rasporeda u programu Word za premeštanje slika

Prelamanje teksta oko slika u programu Word

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×