Izračunavanje više rezultata pomoću tabele podataka

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Tabela podataka predstavlja opseg ćelija u kojem možete da promenite vrednosti u nekim u nekim od ćelije i različite odgovore na problem. Primer tabele podataka koristi funkciju PMT sa različitim kredit iznosi i kamatne stope za izračunavanje iznosa pristupačne hipoteka kredit. Eksperimentišete sa različitim vrednostima posmatrati odgovarajućih varijanti u rezultatima je uobičajenih zadataka za analizu podataka.

U programu Microsoft Excel tabele podataka su deo paketa komandi alatke za analizu šta-ako se zvao. Kada sastavite i analizirali tabele sa podacima, radite analize šta-ako.

Analize šta-ako je proces promene vrednosti u ćelijama da biste videli kako će te promene utiču na rezultat formule na radnom listu. Na primer, možete koristiti tabelu podataka da biste se razlikuju kamatna stopa i trajanje termina za kredit – da biste procenili potencijalne mesečnog iznosa plaćanja.

Napomena: Možete da izvršite izračunavanja tabele podataka i programa Visual Basic for Applications (VBA). Više informacija potražite u članku Excel tabele sa podacima komandi: brži obračun sa VBA.

Tipovi analize šta-ako   

Postoje tri tipa alatki za analizu šta-ako u programu Excel: scenariji tabele sa podacimai Traženje cilja. Scenariji i tabele sa podacima koristite skupove unosa vrednosti za izračunava moguće rezultate. Traženje cilja jasno različite, to koristi jedan rezultat i izračunava mogući unosa vrednosti koje bi dobili taj rezultat.

Poput scenarija, tabele podataka vam pomažu da istražite skup mogućih rezultata. Za razliku od scenarija, tabele podataka vam prikazuju sve rezultate u jednoj tabeli na radnom listu. Korišćenje tabela podataka olakšava istraživanje opsega mogućnosti na prvi pogled. Budući da se usredsređujete na samo jednu ili dve promenljive, rezultati se lako iščitavaju i dele u obliku tabele.

U tabelu podataka ne može da stane više od dve promenljive. Ako želite da analizirate više od dve promenljive, trebalo bi da koristite scenarije. Iako je tabela podataka ograničena na samo jednu ili dve promenljive (jednu za ulaznu ćeliju reda i jednu za ulaznu ćeliju kolone), ona može da uključi neograničen broj različitih vrednosti promenljive. Scenario može imati maksimalno 32 različite vrednosti, ali možete kreirati neograničen broj scenarija.

Saznajte više u članku Uvod u analiza.

Kreiranje tabele podataka sa jednom ili dve promenljive ili u zavisnosti od broja promenljivih i formula koje su vam potrebne da biste testirali.

Tabele podataka sa jednom promenljivom   

Koristiti tabelu podataka sa jednom promenljivom ako želite da vidite kako različite vrednosti od jedne promenljive u jednom ili više formule će se promeniti rezultate onih formula. Na primer, možete koristiti tabelu podataka sa jednom promenljivom da biste videli kako različite kamatne stope utiču na mesečni otplate kredita pomoću funkcija PMT. Unesite promenljive vrednosti u jednoj koloni ili redu, a rezultate se prikazuju u susedne kolone ili reda.

Na sledećoj ilustraciji ćelija D2 sadrži formulu za ratu =PMT(B3/12,B4,-B5) koja se odnosi na ulaznu ćeliju B3.

Tabela podataka sa jednom promenljivom

Tabele podataka sa dve promenljive.   

Koristi dve promenljive podatke tabele da biste videli kako različiti vrednosti od dve promenljive u jednoj formuli će promeniti rezultat formulu. Na primer, možete koristiti tabelu podataka sa dve promenljive da biste videli kako različite kombinacije kamatne stope i uslovi kredita će uticati na mesečni otplate kredita.

Na sledećoj ilustraciji ćelija C2 sadrži formulu za ratu =PMT(B3/12,B4,-B5) koja koristi dve ulazne ćelije – B3 i B4.

Tabela podataka sa dve promenljive

Izračunavanja tabele podataka   

Svaki put kada ponovnog izračunavanja radnog lista, sve tabele sa podacima će takođe ponovno izračunavanje – čak i ako je bilo bez promene podataka. Da biste ubrzali izračunavanje radnog lista koja sadrži tabelu podataka, možete da promenite opcije za Izračunavanje da biste automatski ponovo izračunali radni list, ali ne i tabele podataka. Da biste saznali više, pogledajte odeljak ubrzavanje izračunavanja na radnom listu koji sadrži tabele podataka.

Tabele podataka sa jednom promenljivom sadrže unosa vrednosti u jednoj koloni (koloni organizovana po kolonama) ili horizontalno po redovima (orijentisane). Formule u tabelu podataka sa jednom promenljivom moraju da upućuju samo jednu ulazna ćelija.

Sledite ove korake:

 1. Otkucajte listu vrednosti koje želite da zamenite u polju ulazna ćelija – ni u jednoj koloni ili u jednom redu. Ostavite nekoliko prazne redove i kolone sa obe strane vrednosti.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako je tabela podataka orijentisane na kolone (u promenljive su vrednosti u koloni), otkucajte formulu u ćeliju jednog reda iznad i u jednu ćeliju desno od kolone sa vrednostima. Ova tabela podataka sa jednom promenljivom je orijentisane na kolonu i formule se nalazi u ćeliji D2.

   Tabela podataka sa jednom promenljivom

   Ako želite da ispitate efekte različite vrednosti u drugim formulama, unesite dodatne formule u ćelijama desno od prve formule.

  • Ako je tabela podataka orijentisane reda (u promenljive vrednosti su u redu), otkucajte formulu u ćeliji jednu kolonu sa leve strane prve vrednosti i u jednu ćeliju ispod reda sa vrednostima.

   Ako želite da ispitate efekte različite vrednosti u drugim formulama, unesite dodatne formule u ćelijama ispod prve formule.

 3. Izaberite opseg ćelija koje sadrže formule i vrednosti koje želite da zamenite. Na slici iznad, ovaj opseg je C2:D5.

 4. Na kartici " Podaci ", kliknite na dugme analiza > Tabelu sa podacima (u grupi Alatke za podatke ili predviđanja grupe Excel 2016).

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako je tabela podataka organizovana po kolonama kolone, unesite referenca ćelije za ulaznu ćeliju u polju ulazna ćelija kolone . Na slici iznad, za ulaznu ćeliju je B3.

  • Ako je tabela podataka organizovana po kolonama reda, unesite referencu za ulaznu ćeliju u polju ulazna ćelija reda .

   Napomena: Kada kreirate tabelu podataka, možda ćete želeti da promenite oblikovanje ćelija rezultata. Na slici, rezultat ćelije oblikovane kao valuta.

Formule koje se koriste u tabeli podataka sa jednom promenljivom moraju da upućuju na istu ulaznu ćeliju.

Pratite ove korake

 1. Uradite jedno od sledećeg:

  • Ako je tabela podataka organizovana po kolonama kolone, unesite novu formulu u praznu ćeliju desno od postojeće formule u gornji red u tabeli podataka.

  • Ako je tabela podataka organizovana po kolonama reda, unesite novu formulu u praznu ćeliju ispod postojeće formule u prvoj koloni tabele podataka.

 2. Izaberite opseg ćelija koji sadrži tabelu podataka i novu formulu.

 3. Na kartici Podaci kliknite na Dugme analiza > Tabelu sa podacima (u grupi Alatke za podatke ili predviđanja grupe Excel 2016).

 4. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Ako je tabela podataka organizovana po kolonama kolone, unesite referencu za ulaznu ćeliju u polju ulazna ćelija kolone .

  • Ako je tabela podataka organizovana po kolonama reda, unesite referencu za ulaznu ćeliju u polju ulazna ćelija reda .

Tabela podataka sa dve promenljive koristi formulu sa dve liste ulaznih vrednosti. Formula mora upućivati na dve različite ulazne ćelije.

Sledite ove korake:

 1. U ćeliji na radnom listu unesite formulu koja se odnosi na dve ulazne ćelije.

  U sledećem primeru – na koje formule početne vrednosti unete u ćelije B3, B4 i B5, otkucate formule =PMT(B3/12,B4,-B5) u ćeliji C2.

 2. Upišite jednu listu ulaznih vrednosti u istoj koloni, ispod formule.

  U ovom slučaju otkucajte različite kamatne stope u ćelije C3, C4 i C5.

 3. Unesite drugu listu u istom redu kao formulu – sa njene desne strane.

  Otkucajte uslove kredita (po mesecima) u ćelije D2 i E2.

 4. Izaberite opseg ćelija koje sadrže formulu (C2), kako vrednosti redova tako i vrednosti kolona (C3:C5 i D2:E2), kao i ćelije u kojima želite da budu izračunate vrednosti (D3:E5).

  U ovom slučaju izaberite opseg C2:E5.

 5. Na kartici Podaci , u grupi Alatke za podatke ili predviđanja grupe (u Excel 2016), kliknite na dugme analiza > Tabelu sa podacima (u grupi Alatke za podatke ili predviđanja grupe Excel 2016).

 6. U polje ulazna ćelija reda unesite referencu za ulaznu ćeliju za ulazne vrednosti u redu.
  U polju ulazna ćelija reda otkucajte ćeliju B4 .

 7. U polje ulazna ćelija kolone unesite referencu za ulaznu ćeliju za ulazne vrednosti u koloni.
  U polju ulazna ćelija kolone otkucajte B3 .

 8. Kliknite na dugme U redu.

Primer tabele podataka sa dve promenljive

Tabele podataka sa dve promenljive može da prikazuje kako različite kombinacije kamatne stope i uslovi kredita će uticati na mesečni otplate kredita. Na slici, ćelija C2 sadrži formulu otplate =PMT(B3/12,B4,-B5), koja koristi dve ulazne ćelije B3 i B4.

Tabela podataka sa dve promenljive

Kada postavite ovu opciju za izračunavanje, bez izračunavanja tabele podataka se javljaju kada ponovno izračunavanje se vrši na celu radnu svesku. Da biste ručno ponovo izračunali tabele podataka, izaberite njegove formule, a zatim pritisnite taster F9.

Pratite ove korake da biste poboljšali performanse izračunavanja:

 1. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • U Excel 2007, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , izaberite stavku Excel opcijei zatim izaberite kategoriju formule .

  • U svim ostalim verzijama, izaberite stavke datoteka > Opcije > formule.

 2. U odeljku Opcije za izračunavanje, u odeljku Izračunaj izaberite opciju Automatsko osim za tabele podataka.

  Savet: Opcionalno, na kartici formule , kliknite na strelicu na Dugmetu opcije, a zatim izaberite stavku Automatsko, izuzimajući tabele (u grupi izračunavanja ).

Možete koristiti još neke Excel alatke da biste izvršili analizu šta-ako ako imate određene ciljeve ili veće skupove promenljivih podataka.

Traženje cilja

Ako znate rezultat da očekujete od formule, ali ne znate tačno koje ulazne vrednosti formula mora da biste dobili taj rezultat, koristite funkciju "Traženje cilja". Potražite u članku Korišćenje "Traženje cilja" za pronalaženje rezultata podešavanjem ulazne vrednosti.

Excel rešavač

Možete da koristite programski dodatak "Rešavač" programa Excel da biste pronašli optimalna vrednost za skup unosa promenljivih. Programski dodatak Solver radi sa grupom ćelija (koji se zove odluka promenljive ili jednostavno promenljive ćelije) koji se koriste za izračunavanje formula u ćelijama koje su cilj i ograničenje. Programski dodatak Solver prilagođava vrednosti u promenljive ćelije odluke da zadovolji ograničenja ćelija ograničenja i dobio rezultat koji želite za ćelije cilja. Saznajte više u ovom članku: Definisanje i rešavanje problema pomoću programskog dodatka Solver.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×