Izmenite novu bazu podataka kreirane iz predloška

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Svaki predložak koji je uključen u Pristup je kompletno praćenje aplikacija koja sadrži unapred definisane tabele, obrasce, izveštaje, upite, makroe i relacije. Ovi predlošci su dizajnirani da bude odmah korisno izlaz od-dobijaju, tako da možete da kreirate novu bazu podataka koja je zasnovana na predlošku i radom brzo. Međutim, može se desiti kada želite da izmenite novu bazu podataka – na primer, da biste dodali ili promenili ime polja ili menjanje izveštaja.

Ovaj članak objašnjava kako da izvršite najčešće izmene možda želite da primenite na bazu podataka koja je kreirana iz predloška. Pogledajte veze ka člancima za detaljnije informacije o određenim oblastima.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Naučite osnove tabela i polja

Umetanje, dodavanje ili kreiranje novog polja u tabeli

Brisanje polja iz tabele

Preimenovanje polja ili tabele

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj

Dodavanje polja koje skladišti dokumente, datoteke ili slike

Promena izgleda polja

Naučite osnove tabela i polja

Prilikom kreiranja baze podataka, skladištite podataka u tabelama – liste zasnovane na temu redova i kolona. Uskladištite informacije stavke koje želite da pratite u polja (zovu se i kolone). Na primer, u tabeli "Kontakti" koju možete kreirati polja za prezime, ime, broj telefona i adresa. Za tabelu proizvoda, možete da kreirate polja za ime proizvoda, ID proizvoda i cena.

Važno je da polja odaberete pažljivo je. Na primer, obično nije preporučljivo kreiranje polja za skladištenje izračunate vrednosti. U većini slučajeva, možete da imate Pristup izračunavanje vrednosti kada je to potrebno. Kada odaberete polja, pokušajte da uskladištite informacije u najmanje korisne delove. Na primer, umesto punog imena u jednom polju, razmislite o skladištenju imena i prezimena zasebno. Obično, ako treba da izveštaja, sortiranje, pretrage ili za izračunavanje stavke informacija, postavite ga u polju sama.

Više informacija o dizajniranju baze podataka i izboru polja potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka.

Polje ima određene određenih karakteristika. Na primer, svako polje ima ime koje identifikuje polje unutar tabele. Polje ima i tip podataka koji je izabran da se podudara sa informacije biti uskladišten. Tip podataka određuje vrednosti koje se mogu skladištiti i operacije koje možete izvršiti sa tim vrednostima, kao i način na koji količinu prostora za skladištenje da izdvoji za svaku vrednost. Svako polje takođe ima povezane grupu postavki koja se nazivaju svojstva koja definišu karakteristike izgleda ili ponašanja polja. Na primer, svojstvo " Format " definiše raspored prikaza polja – to jest, kako bi trebalo da izgleda kada je prikazano.

Umetanje, dodavanje ili kreiranje novog polja u tabeli

Lako možete da dodate polje u tabelu u prikazu lista sa podacima. Međutim, možete da dodate i polja u tabelu u prikazu dizajna. U prikazu lista sa podacima, možete da dodate polja tako što ćete otkucati neke podatke u ćeliju ispod zaglavlja kolone kliknite da biste dodali . Takođe možete da dodate polja za tabelu u prikazu dizajna.

Da biste saznali više o dodavanju polja u tabelu u prikazu lista sa podacima, potražite u članku Dodavanje ili brisanje kolone na listu sa podacima.

Da biste saznali više o dodavanju polja u tabelu u prikazu dizajna, potražite u članku Kreiranje tabele i dodajte polja.

Napomena: Kada dodate novo polje u tabelu, polje se neće automatski dodaje na postojeće obrasce i izveštaje. Morate ručno dodati polje te obrazaca i izveštaja u vidu da ga drugi vide u njima.

Brisanje polja iz tabele

Ako je moguće, trebalo bi da izbegnete brisanje polja iz baze podataka koja je generisana iz jednog od obezbeđeni predložaka – verovatno da je polje zaposleni u drugim objektima baze podataka, kao što su obrazaca i izveštaja. Stoga, ako izbrišete polje će kreirati posledice kada pokušate da koristite druge objekte baze podataka koje koriste to polje – objekata baze podataka neće funkcionisati kao što je očekivano. Moraćete da uklonite sve reference polja iz svih objekata koji ga koriste drugi objekti da bi ispravno radila.

Kada odlučite da morate da izbrišete polja iz baze podataka koja je kreirana iz predloška, to da uradite u prikazu lista sa podacima ili u prikazu dizajna. Imajte na umu da ako druge objekte baze podataka referenca izbrisano polje, morate da promenite te druge objekte da biste uklonili referencu. Na primer, ako izveštaj sadrži kontrolu koja je povezana sa poljem izbrisane i pokrenete izveštaj, poruku o grešci se pojavljuje, zato što Access ne možete da pronađete podatke za to polje.

Kada izbrišete polje, trajno izbrišete sve informacije koje su uskladištene u tom polju. Zbog toga, treba da budete oprezni prilikom brisanja polja, a trebalo bi da kreirate rezervnu kopiju baze podataka pre nego što izbrišete polja.

Pre nego što možete da izbrišete polja, morate da biste se uverili da ona ne učestvuje u relacijama između tabela. Ako pokušate da izbrišete polje za koje postoje relacije, Access vas upozorava da prvo morate da izbrišete relacije.

Za detaljna uputstva o tome kako da izbrišete relaciju između tabela, potražite u članku Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije.

Za detaljna uputstva o tome kako da izbrišete polja iz tabele potražite u članku Brisanje polja.

Preimenovanje polja ili tabele

Ako je moguće, trebalo bi da izbegnete Preimenovanje polja ili tabele u bazu podataka koja je generisana iz jednog od obezbeđeni predložaka – verovatno da polja ili više tabela zaposleni u drugim objektima baze podataka, kao što su obrazaca i izveštaja. Stoga, preimenovanje polja ili tabele možete da kreirate posledice kada pokušate da koristite druge objekte baze podataka koje koriste to polje ili tabelu. Drugi objekti možda neće funkcionisati kao što je očekivano ako su i dalje ukazuju na starim imenom. Za druge objekte da bi ispravno radila, starim imenom moraju biti promenjene u novo ime. Ako se Obavi automatsko ispravljanje imena je potvrđen izbor u okviru kategorije Aktuelna baza podataka u dijalogu Opcije programa Access , dosta posla će biti urađen za vas automatski.

Možda ćete želeti da promenite tekst koji se pojavljuje u zaglavlju kolone u prikazu lista sa podacima. Možete učiniti bez potrebe da biste preimenovali polje. Ako želite da promenite samo tekst u zaglavlju kolone, a ne želite da preimenujete polje, pogledajte odeljak Promena teksta koji se pojavljuje u zaglavlju kolone.

Kada je neophodno, možete da preimenujete tabelu u oknu za navigaciju, ili preimenovanje polja u prikazu lista sa podacima ili prikaz dizajna. Pre nego što ste uradili, treba da razmotrite uključivanje opciju Automatsko ispravljanje imena ako nije već uključen.

Uključite opciju automatsko ispravljanje imena

Kada preimenujete objekta baze podataka, kao što su polja, tabelu, obrazac ili izveštaj, obično želite promene imena da se prenese celu bazu podataka. U suprotnom, objekti koje ukazuju na starim imenom neće funkcionisati kao što je očekivano. Pristup pruža automatsko ispravljanje imena funkciju, što vam pomaže da se prenese promene imena. Podrazumevano, Automatsko ispravljanje imena je uključena za sve nove baze podataka u Pristup. Međutim, ako je ona isključena, možete da uradite sledeće da biste uključili.

Uključite opciju automatsko ispravljanje imena

 1. Izaberite stavke Datoteka > Opcije

 2. U dijalogu Opcije programa Access , u oknu sa leve strane izaberite stavku Aktuelna baza podataka.

 3. U okviru Opcije automatskog ispravljanja imena, potvrdite izbor u polju za potvrdu prati informacije o automatskom ispravljanju imena , a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Obavi automatsko ispravljanje imena .

 4. Ako želite da sačuvate tabelu koja evidentira svaku promenu koja se obavlja automatsko ispravljanje imena, potvrdite izbor u polju za potvrdu promene nastale automatskim ispravljanjem imena evidencije .

 5. Kliknite na dugme U redu.

 6. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme Sačuvaj na Priručnoj traci.

Napomena: Funkcija automatskog ispravljanja imena nije ista kao funkcija automatskog ispravljanja. Funkcije "Automatsko ispravljanje imena" ispravlja reference između objekata. Funkcija automatskog ispravljanja ispravlja često pogrešno napisane reči ili fraze.

Preimenovanje polja u prikazu lista sa podacima

 1. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu u koju želite da preimenujete polje.

  Se tabela otvori u prikazu lista sa podacima.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na zaglavlje kolone za polje koje želite da preimenujete, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Preimenovanje polja .

 3. Otkucajte novo ime za polje, a zatim pritisnite taster ENTER.

Preimenovanje polja u prikazu dizajna

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u koju želite da preimenujete polje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna .

  Se tabela otvori u prikazu dizajna.

 2. Kliknite na ćeliju u koloni Ime polja za polje koje želite da preimenujete.

  Savet: Da biste izabrali celo ime polja, postavite nalevo od prvog znaka u ime dok se pokazivač promeni u strelicu i zatim kliknite na dugme.

 3. Uredite tekst da biste preimenovali polje.

 4. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme Sačuvaj na Priručnoj traci.

Preimenovanje tabele

Možete da preimenujete tabele i većina drugih objekata baze podataka direktno iz okna za navigaciju.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da preimenujete, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Preimenuj .

  Napomena: Morate da zatvorite sve otvorene objekte koje ukazuju na tabele pre nego što možete da preimenujete.

 2. Otkucajte novo ime, a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme Sačuvaj na Priručnoj traci.

Promenite tekst koji se pojavljuje u zaglavlju kolone

Natpis je naslov ili zaglavlje koje možete da dodelite polja tako što ćete podesiti svojstvo natpis polja. Natpis je nezavisno od imena polja – svako polje sadrži imena polja, a može imati natpis. Na primer, možda ćete želeti da bude jedna reč bez ugrađenih razmaka na ime polja. Zatim možete da koristite svojstvo natpis da biste kreirali opisno ime koje sadrži razmake. Access prikazuje natpis umesto imena polja u prikazu lista sa podacima i u oznakama i naslovima u upite, obrasce i izveštaje.

Ako ne unesete tekst za svojstvo natpis , podrazumevano koristi se ime polja.

Ako želite da promenite ime koje se pojavljuje u zaglavlju kolone u prikazu lista sa podacima, možete da uradite to bez promene imena polja tako što ćete podesiti svojstvo natpis polja. Da biste promenili svojstvo natpis polja, uradite sledeće:

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u kojoj želite da promenite natpis, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna .

  Se tabela otvori u prikazu dizajna.

 2. Kliknite na ćeliju u koloni Ime polja za polje natpis čije je svojstvo koje želite da podesite.

 3. U donjem delu prozora, u okviru Svojstva polja, na kartici Opšte postavke izaberite stavku natpis.

 4. Otkucajte novi natpis za polje.

 5. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme Sačuvaj na Priručnoj traci.

Sledeći put otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima, natpis umesto imena polja će se pojaviti u naslovu kolone.

Vrh stranice

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj

Kada kreirate bazu podataka koja se zasniva na predlošku, baze podataka će sadržati broj ugrađenih, unapred dizajniranih obrazaca i izveštaja koji možete da radite sa odmah. Možda će vam, međutim, da želite da dodate dodatno polje u obrazac ili izveštaj. Kada dodajete polja u obrazac ili izveštaj, kreirate kako se zove kontrolu.

Kontrole su objekti koji prikazuju podatke, vrše radnje i omogućavaju vam da pregledate informacije i radite sa informacijama koje poboljšavaju korisnički interfejs, kao što su oznake i slike. Kontrole mogu biti povezane, nepovezane i izračunate.

Za kompletnu listu tipova kontrole u obrascima i izveštajima možete da koristite, potražite u članku Uvod u kontrole.

Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj u prikazu rasporeda

Kada kreirate obrazac ili izveštaj, možete lako da prilagodite dizajn tako što ćete u prikazu rasporeda. Korišćenjem aktuelnih podataka uživo kao vodič, možete da prilagodite širinu polja, kao i da ih prerasporedili polja. Možete da smestite nova polja u obrazac ili izveštaj i podešavanje svojstava za obrazac ili izveštaj i njihove kontrole.

Da biste se prebacili u prikaz rasporeda u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz rasporeda . Druga mogućnost je da kliknete na dugme Prikaz rasporeda na statusnoj traci programa Access ili možete kliknite desnim tasterom miša na karticu dokumenta za obrazac ili izveštaj i zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz rasporeda .

Otvorite listu sa svojstvima

 • Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na List sa svojstvima.

  Tasterska prečica Pritisnite taster F4.

Možete da koristite okno " Lista polja " da biste dodali polja iz osnovne tabele ili upita u dizajn. Da biste prikazali okno Lista polja , na kartici Oblikovanje , u grupi kontrole kliknite na dugme Dodaj postojeća polja. Zatim možete da prevlačite polja direktno iz okna Lista polja u dizajna.

Prikazivanje okna lista polja

 • Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Dodaj postojeća polja.

Dodavanje polja iz okna lista polja

 • Da biste dodali jedno polje, prevucite polje iz okna Lista polja u odeljak gde želite da se prikazuje u obrascu ili izveštaju.

 • Da biste odjednom dodali nekoliko polja, držite pritisnut taster CTRL i kliknite na željena polja. Prevucite izabrana polja u obrazac ili izveštaj.

Kad otpustite polja u sekciju, Access će kreirati kontrolu okvira za tekst koji se koriče za svako polje i automatski postaviti kontrolu oznake pored svakog polja.

Više informacija o obrascima i izveštajima potražite u člancima Dodavanje polja u obrazac ili izveštaj, Kreiranje obrasca u programu Accessi Kreiranje jednostavnog izveštaja.

Dodavanje polja koje skladišti dokumente, datoteke ili slike

Pristup možete da koristite za dodavanje polja sa tipom podataka prilog da biste uskladištili jedan ili više dokumenata, datoteke ili slike. Polje priloga možete da koristite za skladištenje nekoliko datoteka u jednom polju. Možete čak da uskladištite više od jednog tipa datoteke u tom polju. Na primer, u bazi podataka pri zapošljavanju kandidata, možete priložiti jednu ili više biografija, pored fotografije, zapis za svaki kontakt.

Dodavanje polja priloga u tabelu

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu u koju želite da dodate polje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna .

  Se tabela otvori u prikazu dizajna.

 2. U koloni Ime polja kliknite na prvi prazan red i unesite ime za novo polje.

 3. Kliknite na susedne ćelije u koloni Tip podataka , a zatim sa liste izaberite prilog .

 4. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme Sačuvaj na Priručnoj traci.

  Access može prikazati poruku koja kaže da ne možete da opozovete promene kada sačuvate tabelu. To znači da ne možete da konvertujete polje u drugi tip podataka, ali možete da izbrišete polje, ako mislite da ste izvršili grešku.

 5. Kliknite na dugme da da biste potvrdili promene.

Kada dodate polje priloga u tabelu, možete da koristite dijalog Prilozi da biste dodali dokumente, datoteke ili slike u zapisu.

Dodavanje polja priloga

 1. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu u koju želite da dodate prilog.

  Se tabela otvori u prikazu lista sa podacima.

 2. Kliknite dvaput na polje priloga u tabeli.

  Pojavljuje se dijalog Prilozi.

 3. Kliknite na dugme Dodaj.

  Pojavljuje se dijalog Izbor datoteke.

 4. Koristite listu Pogledaj u da biste potražili datoteku ili datoteke koje želite da priložite zapisu, izaberite datoteku ili datoteke, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Imajte na umu da možete da izaberete više datoteka bilo kog podržanog tipa podataka.

 5. U dijalogu Prilozi kliknite na dugme U redu da biste dodali datoteke u tabelu.

  Access dodaje datoteke u polje i povećava broj koji ukazuje na priloge u skladu sa tim.

 6. Ponovite ove korake po potrebi da biste dodali datoteke u trenutno polje ili u druga polja u tabeli.

Više informacija o poljima priloga potražite u članku Prilaganje datoteka i grafike zapisima u bazi podataka.

Vrh stranice

Promena izgleda polja

Možete prilagoditi izgled polja kada se prikazuje. Na primer, možete da podesite formate prikaza da biste koristili u bazi podataka, kao što su u obrascima i izveštajima ili kada je tabela otvorena u prikazu lista sa podacima. Da biste postavili oblik prikaza, postavite svojstvo Oblikovanje polja. Svojstvo " Format " polja je zatim automatski naslediti novi obrasci i izveštaji koje kreirate.

Postavljanje formata prikaza u prikazu lista sa podacima

 1. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu koja sadrži polje čije oblikovanje želite da postavite.
  Se tabela otvori u prikazu lista sa podacima.

 2. Kliknite na polje čiji format prikaza želite da postavite.

 3. Na kartici polja , u grupi Oblikovanje kliknite na strelicu u padajućoj listi pored Oblikovanje, a zatim izaberite oblik.

  Polje se prikazuje u novom formatu prikaza.

Postavljanje formata prikaza u prikazu dizajna

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koja sadrži polje čiji format prikaza koji želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna .

  Se tabela otvori u prikazu dizajna.

 2. Kliknite na polje čiji format prikaza želite da postavite.

 3. U okviru Svojstva polja, na kartici Opšte postavke , kliknite na okvir Format .

 4. Kliknite na padajućoj listi i izaberite format prikaza.

 5. Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme Sačuvaj na Priručnoj traci.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×