Korišćenje i podešavanje Web segmenta izdvojene veze, odnosno kontrole polja izdvojene veze

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Izdvojene veze veb segment i kontrole polja izdvojene veze oba obezbeđuju jednostavan način za pravljenje stranice sa vezama ka različitim resursima, unutar i izvan vaše lokacije. Možete da kontrolišete izgled, organizaciju i prezentaciju veza koje ste dodali u Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Kreiranje Veb stranicu koja ima Web segmenta izdvojene veze ili kontroli polja

Konfigurisanje Web segmenta izdvojene veze ili kontroli polja

Korišćenje Web segmenta izdvojene veze ili kontroli polja

Kreiranje Veb stranicu koja ima Web segmenta izdvojene veze ili kontroli polja

Kada kreirate stranicu, možete odabrati da stranica ima izdvojene veze tako što ćete izabrati odgovarajuću stranicu raspored.

Dva rasporeda na stranici već sadrže kontrole polja izdvojene veze kada ih koristite za kreiranje stranice:

 • Stranica članka sa izdvojene veze

 • Stranica dobrodošlice sa izdvojene veze

 • Uvodna stranica dobrodošlice

Možete da koristite kontrole polja izdvojene veze baš kao što biste koristili Web segmenta izdvojene veze, osim što ne možete da dodate kontrolu polja stranice. Kontrole polja mora biti dodat rasporeda na stranici pre nego što raspored se koristi za kreiranje Veb stranice.

Dodavanje Web segmenta izdvojene veze na stranicu

Rezime vezu Web segmenata mogu se dodati na stranicu samo ako raspored na stranici podržava Veb segmenata. Možete dodati Web segmenta izdvojene veze ka stranici koja koristi bilo koju od sledećih rasporeda stranice dobrodošlice:

 • Napredne pretrage

 • Matična stranica interne mreže

 • Matična stranica vesti

 • Stranica sa rezultatima pretrage osoba

 • Pretraživanje stranice

 • Rezultati pretraživanja

 • Matična stranica direktorijuma lokacija

 • Stranica dobrodošlice sa sadržajem

 • Idite na stranicu na koju želite da dodate Web segmenta izdvojene veze.

 • U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

 • Odaberite zonu Veb segmenta, a zatim kliknite na dugme Dodaj Veb segment u toj zoni. Otvara se dijalog Veb stranicu Dodavanje Veb segmenata .

 • U dijalogu Dodavanje Veb segmenata , u okviru Svi Veb segmentiu odeljku Podrazumevana , potvrdite izbor u polju za potvrdu Web segmenta izdvojene veze i zatim kliknite na dugme Dodaj.

Vrh stranice

Konfigurisanje Web segmenta izdvojene veze ili kontroli polja

Postoje dva skupa opcije konfiguracije za Web segmenta izdvojene veze: standardne opcije za podešavanje Web segmenta i opcije za podešavanje izdvojene veze. Opcije za podešavanje izdvojene veze i dostupni su za kontrole polja izdvojene veze.

Da biste odabrali standardne opcije za podešavanje Web segmenta, kliknite na strelicu u gornjem desnom uglu Veb segment, a zatim izaberite stavku Izmeni deljeni Veb segment. Više informacija o ovim opcijama za podešavanje potražite u članku Prilagođavanje Web segmenata.

Ako već uređujete stranicu, na strelicu u gornjem desnom uglu Web segmenta ima oznaku da uredite.

Da biste odabrali opcije za podešavanje izdvojene veze, uradite sledeće:

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

  Napomena: Ovaj korak nije neophodan ako već uređujete stranicu.

 2. U Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja, kliknite na dugme Podesi stilove i raspored. Pojavljuje se dijalog Podešavanje stilova i rasporeda Veb stranice.

 3. Možete da odaberete sledeće opcije:

  • Podrazumevani stil za nove veze      Odaberite stil za prikaz za nove veze. Stil koji izaberete primenjuje se na svaku vezu koju budete dodali u Web segmentu izdvojene veze.

  • Promenite postojeće veze da biste koristili ovaj stil      Potvrdite izbor u polju za potvrdu, a zatim odaberite stil za prikaz da biste ga primenili na sve postojeće veze u Web segmentu izdvojene veze.

  • Podesite zaglavlja grupe da biste koristili ovaj stil      Ako veze razdvojite u grupe, možete da koristite ovu opciju da biste postavili stil prikaza zaglavlja grupe.

  • Broj kolona za grupe      Ako veze razdvojite u grupe, možete da koristite ovu postavku da biste naveli broj kolona koji će biti prikazan. U Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja može da ima najviše pet kolona. Ako koristite pet ili manje grupe, možete da učinite svake grupe pojavljuju se u posebnom kolonu tako što ćete koristiti opciju broj kolona za grupe da biste naveli broj koji se podudara sa brojem grupa koje imate. Ako navedete broj kolona koji je manji od broja grupa, grupe će se ravnomerno rasporediti dostupne kolone i novi red koji sadrži dodatne grupe se dodaje na dno Veb segment.

Vrh stranice

Korišćenje Web segmenta izdvojene veze ili kontroli polja

Možete da koristite u Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja da biste kreirali grupe koje možete koristiti da biste organizovali veze, da biste dodali novi veze i sortiranje veza i zaglavlja grupe koje se nalaze u Veb segment.

Ako planirate da organizujete veze pomoću grupa, preporučuje se da kreirate grupe pre nego što dodate nove veze. Ovo vam omogućava da postavite svaku novu vezu u grupi kada dodate vezu. Ako odaberete da ne kreirate grupe, ali kasnije odlučite da želite da koristite grupe, možete da uredite svake veze da biste ga dodali u grupu ili možete da prevučete svake veze u grupu u koju želite da pripada.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Dodavanje grupe Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja

Dodavanje veze u Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja

Sortiranje izdvojenih veza i zaglavlja grupe u Web segmentu rezimea veze ili kontroli polja

Uređivanje postojeće veze ili zaglavlje grupe

Dodavanje grupe Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

  Napomena: Ovaj korak nije neophodan ako već uređujete stranicu.

 2. U Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja, kliknite na dugme Nova grupa. Pojavljuje se dijalog Web stranici Nova grupa .

 3. U polju Ime zaglavlja grupe , otkucajte ime za grupu. Ovo ime se pojavljuje na vrhu liste veza koje ste dodali u grupu.

  Napomena: Kada kreirate prvu grupu za određeni Web segmenta izdvojene veze ili kontroli polja, sve postojeće veze u Web segmentu ili kontroli polja se dodaju u tu grupu. Dodatne grupe koje kreirate na početku su prazne.

Uklanjanje grupe

Možete da uklonite grupu iz Web segmenta izdvojene veze ili kontroli polja.

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

  Napomena: Ovaj korak nije neophodan ako već uređujete stranicu.

 2. U Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja, kliknite na meni pored grupe koju želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Izbriši.

  Napomena: Kada uklonite grupu koja sadrži veze, te veze se premeštaju u prvu preostalu grupu. Ako uklonite samo grupe, veze će ostati i više nisu u grupi.

Dodavanje veze u Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

  Napomena: Ovaj korak nije neophodan ako već uređujete stranicu.

 2. U Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja, kliknite na dugme Nova veza. Pojavljuje se dijalog Veb stranicu Novu vezu .

 3. U dijalogu Nova veza , odaberite da li je veza ukazuje na osobu ili stavci.

  Napomena: Izdvojene veze ka osobi je dostupna samo za lokacije koje sadrže na deljenih usluga dobavljača (Deljenih) konfigurisan. Ako vaša lokacija nema podešen dobavljač deljenih usluga, osobe opcija nije dostupna.

  Ako odaberete da se povežete sa osobom, nova opcija, osobe, pojavljuje se u dijalogu Nova veza . Možete da navedete koje osobe vezu upućivanje na tako što ćete otkucati u polju osobu ili tako što ćete kliknuti na dugme Pregledaj , a zatim izabrati osobe iz dijaloga Dodavanje osobe Veb stranicu. Opcija " osobe " se ne pojavljuje ako odaberete da povežete sa stavkom.

 4. Dodajte naslov i opis za vezu tako što ćete otkucati u polja naslov i Opis . Morate da navedete naslov, ali opis je opcionalan. Ako dodate opis, možete proveriti pravopis opis teksta tako što ćete kliknuti na dugme Provera pravopisa pored polje Opis .

 5. Možete navesti adresu (URL) veze tako što ćete je otkucati u polju URL veze . Ako veza ukazuje na osobu, adresa će već popunjeno u. Ako veza ukazuje na stavku koja je na vašoj lokaciji, klikom na dugme Potraži da biste pronašli stavku i automatski je popunite u polje URL adresu veze . Da biste testirali adresu veze, izaberite stavku kliknite ovde da biste testirali.

 6. Izaberite opciju Otvori vezu u novom prozoru da biste vezu u novom prozoru pregledača.

 7. Napomene možete dodati vezu tako što ćete otkucati u polju Opis alatke . U opisu alatke pojavljuje preko veze kada pregleda stranicu Zadrži pokazivač miša na vezu.

 8. Sliku možete da povežete sa vezom upisivanjem adrese za sliku u polje URL adresa slike . Ako je slika na vašoj lokaciji, klikom na dugme Potraži da biste pronašli sliku i automatski je popunite u polje URL adresa slike . Ako sliku povežete sa vezom, slika se pojavljuje pored veze i osobe koje gledaju stranicu možete da kliknete na sliku ili vezu da biste prešli na odredište veze. Da biste testirali adresu slike, izaberite stavku kliknite ovde da biste testirali.

 9. Ako navedete sliku da biste povezali sa vezu, možete da odredite i alternativni tekst za sliku tako što ćete otkucati tekst u polju Opis slike . Alternativni tekst se čita naglas po stranici softver prilikom pregleda stranicu koja koristi stranicu za čitanje softver posete stranicu za čitanje. Taj tekst će se prikazati umesto slike, ako iz bilo kog razloga pregledača za prikaz stranica ne prikazuje sliku.

 10. Ako već imate dodali grupe Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja, možete da navedete grupu koju veza pripada pomoću grupe padajuće liste. Kada uredite vezu, možete da koristite grupu padajuće liste da biste dodali vezu u grupu ili promenu grupe kojoj veza pripada.

 11. Možete da podesite stil prikaza za vezu tako što ćete izabrati opciju u okviru stil . Imajte na umu da neki stilovi prikazuju slike, pa ako imate povezane slike sa vezom, pažljivo odaberite stil koji prikazuje slike.

Uklanjanje veze

Možete da uklonite vezu sa Web segmenta izdvojene veze ili kontroli polja.

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

  Napomena: Ovaj korak nije neophodan ako već uređujete stranicu.

 2. U Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja, kliknite na meni pored veze koju želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Izbriši.

Sortiranje izdvojenih veza i zaglavlja grupe u Web segmentu rezimea veze ili kontroli polja

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

  Napomena: Ovaj korak nije neophodan ako već uređujete stranicu.

 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • U Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja, prevucite vezu ili zaglavlje grupe da biste promenili svoj položaj u odnosu na druge veze i zaglavlja grupe. Horizontalna crvena traka se pojavljuje gde zaglavlju vezu ili grupe će se pomerati.

  • Koristite dugmad " Premesti nagore ili Premesti nadole ":

   1. U Web segmentu izdvojene veze ili kontroli polja, kliknite na dugme Promena redosleda. Pojavljuje se dijalog Web stranici Promenite redosled veza .

   2. Kliknite na zaglavlje grupe ili vezu koju želite da premestite, a zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

    Napomena: Ako vezu premestite nagore ili nadole, vezu mogu biti premeštene u drugu grupu. Ako je veza na vrhu grupe i ima drugu grupu iznad nje, kada kliknete na dugme Premesti nagore, veza se premešta u grupu iznad nje. Ako je veza na dnu grupe i ima drugu grupu ispod nje, kada izaberete vezu i kliknite na dugme Premesti nadole, veza se premešta u grupi ispod njega.

Uređivanje postojeće veze ili zaglavlje grupe

 1. U Slika dugmeta meniju Radnje na lokaciji izaberite stavku Uredi stranicu.

  Napomena: Ovaj korak nije neophodan ako već uređujete stranicu.

 2. U režimu za uređivanje, svaki rezimea veza i zaglavlja grupe ima meni, koja se nalazi sa leve strane u zaglavlju ili vezu. Kliknite na meni, a zatim kliknite na dugme Uredi. U zavisnosti od toga da li ste kliknuli na meni za vezu ili zaglavlje grupe, pojavljuje se dijalog Veza za uređivanje Veb stranice ili Uređivanje grupe .

 3. Iste opcije koje su dostupne kada dodate vezu ili Dodavanje grupe i su dostupne kada uređujete grupe ili veze.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×