Izbor SmartArt grafike

Office 365 pretplata, PowerPoint Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Svaki SmartArt raspored drugačije izražava sadržaj i prenosi poruku. Ima rasporeda koji listi sa znakovima za nabrajanje samo daju doteran izgled, a i drugih (kao što su organizacioni grafikoni i Venovi dijagrami) koji su dizajnirani za prikazivanje specifičnih vrsta informacija.

Savet: Kliknite na sledeće naslove da biste dobili dodatne informacije o svakoj temi.

Pre nego što odaberete raspored za određenu SmartArt grafiku, razmislite o tome koju poruku želite da prenesete i treba li ona da izgleda na određeni način. Pošto je prebacivanje u drugi raspored brzo i lako, isprobajte razne rasporede (u svim tipovima) dok ne pronađete onaj koji najbolje ilustruje datu poruku. Tip je sličan kategoriji koja olakšava brzo pronalaženje rasporeda koji odgovara poruci. Eksperimentišite sa različitim tipovima. Sledeća tabela nije detaljna ali vamo može olakšati početak rada.

Da biste izvršili sledeću radnju

Koristite ovaj tip:

Prikazivanje nesekvencijalnih informacija.

Lista

Prikažite korake u procesu ili na vremenskoj osi, napravite dijagram toka.

Proces

Prikazivanje neprekidnog procesa.

Ciklus

Kreiranje organizacionog grafikona.

Hijerarhija

Prikazivanje stabla odluke.

Hijerarhija

Ilustrovanje veza.

Odnos

Prikazivanje kako se delovi odnose prema celini.

Matrica

Prikazivanje proporcionalnih odnosa sa najvećom komponentom na vrhu ili dnu.

Piramida

Izraženo korišćenje slika za prenos ili naglašavanje sadržaja.

Slika

Takođe, uzmite u obzir količinu teksta koji imate, jer ona utiče na izgled i broj oblika neophodnih u rasporedu. Ima li više glavnih tačaka sa pripadajućim podtačkama? Da li su detalji važniji od tačaka rezimea ili je obrnuto? Po pravilu, SmartArt grafika je najdelotvornija kada su broj oblika i količina teksta ograničeni na ključne tačke. Veće količine teksta odvlače pažnju od privlačnog izgleda SmartArt grafike i otežavaju vizuelno prenošenje poruke. Međutim, za velike količine teksta pogodni su neki drugi rasporedi, kao Trapezoidna lista u tipu Lista.

Za svaki tip SmartArt grafike na raspolaganju je mnogo jedinstvenih rasporeda. Neki rasporedi imaju čuvare mesta za slike. Neki rasporedi se sastoje od zasebnih oblika za svaku stavku informacija (i za podtačke). Ostali rasporedi kombinuju podtačke s njihovim tačkama rezimea. Pogled na razmeštaj rezimiranih informacija u odnosu na pojedinosti pomaže da se stekne predstava o tome koji delovi informacija će privući najveću pažnju auditorijuma. Najvažnije podatke stavite na mesto koje privlači najviše pažnje.

Neki rasporedi za SmartArt grafike obuhvataju ograničen broj oblika. Na primer, raspored Strelice u protivteži u tipu Odnos je predviđen za prikazivanje dve suprotstavljene ideje ili dva suprotstavljena koncepta. U njemu samo dva oblika mogu da sadrže tekst i ne možete ga menjati da biste prikazali više ideja ili koncepata. Ako odaberete raspored sa ograničenim brojem oblika, videćete koji raspored se neće prikazati u SmartArt grafici jer će u oknu za tekst stajaće crveni znak X (a ne znak za nabrajanje).

Okno za tekst sa crvenim znakovima X

Raspored „Strelice u protiv teži“

Ako treba da prenesete više od dve ideje, prebacite se u drugi raspored SmartArt grafike koji ima više od dva oblika za tekst, kao što je raspored Osnovna piramida u tipu Piramida. Imajte na umu da promena rasporeda ili tipova može da promeni značenje informacija. Na primer, raspored sa strelicama nadesno, kao što je raspored Osnovni proces u tipu Proces, ima drugačije značenje od SmartArt grafike sa strelicama koje idu ukrug, kao što je raspored Neprekidni ciklus u tipu Ciklus.

Kada se prebacujete iz jednog u drugi raspored SmartArt grafike, većina teksta i ostalog sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta automatski se prenosi u novi raspored.

Takođe, možete ponovo da vrednujete sadržaj da biste videli da li je neki deo informacija manje važan za poruku u celini. Često su najdelotvornije SmartArt grafike s manje koncepata i manje reči.

Ako ne možete da pronađete tačan raspored koji želite, možete da dodajete i uklanjate oblike u SmartArt grafici da biste prilagodili strukturu rasporeda. Na primer, raspored Osnovni proces u tipu Proces prikazuje se sa tri oblika, a za proces vam je možda potrebno samo dva ili čak pet oblika. Dok dodajete ili uklanjate oblike i uređujete tekst, raspored oblika i količina teksta u tim oblicima automatski se ažuriraju – održavajući originalni dizajn i ivice rasporeda za SmartArt grafiku.

Kada izaberete nov raspored, pojaviće se tekst čuvara mesta (recimo [Tekst]). Tekst čuvara mesta se ne štampa, niti se prikazuje tokom PowerPoint prezentacije. Tekst čuvara mesta možete da zamenite svojim sadržajem. Ako se prebacite iz jednog rasporeda u drugi uz vidljiv tekst čuvara mesta, videćete ga i u novom rasporedu. Imajte u vidu da se oblici uvek prikazuju i štampaju ukoliko ih ne izbrišete.

Takođe, vodite računa i o prostoru u koji ćete staviti SmartArt grafiku. Na primer, ako imate visok i uzak prostor, odaberite vertikalan raspored kao što je Kolebljivi proces u tipu Proces, a ne neki horizontalan raspored kao Strelice procesa u tipu Proces.

Neki rasporedi imaju u fiksni Fiksiraj odnos širina/visina, tako da možda ne zauzmu čitavu razmak. Odnos širina/visina se odnosi na odnos širina i visina. Na primer, ako ste postavili rasporeda Matrica koordinatne mreže u matrici tip u prostoru koji ima veću širinu nego visinu, SmartArt grafici će koristiti sve razmak širine. Da biste promenili odnos širina/visina, možete promeniti raspored slajda ili dokumenta, promenite veličinu prostora gde su postaviti na SmartArt grafiku (čime se menja izgled SmartArt grafike) ili prebacivanje na drugi raspored SmartArt grafike sa drugom odnos širina/visina.

Galeriji Odabir SmartArt grafike prikazuje sve dostupne rasporede razdeljene na 11 različiti tipovi – sveliste, proces, ciklus, hijerarhije, veze, Matrica, Piramidalni, slike, Office.comi druge. ( Office.com tip prikazuje dostupne dodatne rasporede na lokaciji Office.com. Drugi tip se pojavljuje samo ako ćete dodati prilagođene SmartArt grafike i da ih dodate u neku od drugih tipova.) Opisi koji predlažu koje vrste informacija odgovara koji raspored se pojavljuju u okviru veća slika na jednoj strani galeriji Odabir SmartArt grafike .

Izbor rasporeda

U tipu Svi prikazuju se svi raspoloživi rasporedi SmartArt grafika.

Kada birate raspored, vodite računa o sledećem:

  • Rasporedi sa strelicama impliciraju da postoji tok ili napredovanje u određenom smeru.

  • Rasporedi u kojima su veze prikazane linijama, a ne strelicama, impliciraju povezanost, ali ne nužno i tok odnosno napredovanje.

  • Ako raspored ne sadrži ni vezne linije niti vezne strelice, on prikazuje skup objekata ili ideja bez jače međusobne veze.

Ako želite da istaknete tekst sa znacima za nabrajanje, lako ćete ga premestiti u oblike koje možete da bojite, da im date dubinu i da vizuelnim efektima ili animacijom pojačate njihov utisak. Raspored u tipu Lista povećava vidljivost i uticaj glavnih tačaka pomoću slikovitih oblika koji ističu njihovu važnost. Rasporedi u tipu Lista grupišu informacije koje nisu deo postupka tipa „korak po korak“ ili sekvencijalnog procesa. Za razliku od rasporeda u tipu Proces, rasporedi u tipu Lista obično nemaju ni strelice ni usmeren tok.

Kao što se vidi u donjem primeru, lista sa znakovima za nabrajanje postaje mnogo zanimljivija kada je pretvorite u SmartArt grafiku.

Lista sa znakovima za nabrajanje i odgovarajuća SmartArt grafika

Neki rasporedi u tipu Lista obuhvataju i oblike za slike, tako da tekst možete da naglasite malom slikom ili crtežom. Mada su za prikazivanje slika predviđeni oblici čuvara mesta za slike, svaki oblik možete da popunite slikom.

Raspored „Naglašena vertikalna lista sa slikama“

Savet: Umesto da u SmartArt grafiku stavljate velike količine teksta, u nju upišite samo glavne tačke koje ćete razvijati u drugom slajdu ili dokumentu.

Za razliku od rasporeda u tipu Lista, rasporedi u tipu Proces obično imaju usmeren tok i koriste se za ilustrovanje koraka ili faza nekog procesa ili toka posla, kao što su niz koraka koji su potrebni za izvršenje nekog zadatka, opšte faze u razvoju određenog proizvoda, linija vremena ili plan. Koristite rasporede u tipu Proces kada želite da prikažete sled koraka ili faza koje daju neki rezultat. U tipu Proces dostupni su rasporedi koji proces prikazuju u vertikalno razmeštenim koracima, u horizontalno razmeštenim koracima ili u njihovoj izuvijanoj kombinaciji.

Raspored „Vertikalni proces“

Raspored „Osnovni proces“

Slika rasporeda „Kružni izuvijani proces“

Rasporede u tipu Proces možete koristiti za prikazivanje glavnih datuma u rasporedu proizvodnje ili vremenskoj osi sa označivačima ključnih događaja.

Raspored „Osnovna vremenska osa“

Drugi raspored podesan za prikazivanje datuma i numerisanih koraka je Strelice procesa. U primarne oblike (krugove) možete upisati brojeve ili datume, a u prateće strelice tekst odgovarajućeg koraka.

Raspored „Strelice procesa“

Napomena: Za kreiranje dijagrama toka upotrebite raspored kao što je Vertikalni izuvijani proces, a zatim oblike dijagrama toka zamenite različitim oblicima.

Raspored „Vertikalni izuvijani proces“

Mada za prenošenje informacija tipa „korak po korak“ možete koristiti rasporede u tipu Proces, za ilustrovanje kružnih ili procesa koji se ponavljaju najčešće se koriste rasporedi u tipu Ciklus. Rasporede u tipu Ciklus možete koristiti za prikazivanje životnih ciklusa proizvoda ili životinja, ciklusa podučavanja, procesa koji se ponavljaju ili trajnih procesa (kao što je neprekidni ciklus pisanja i objavljivanja sadržaja Veb lokacije), ili godišnjeg ciklusa postavljanja ciljeva zaposlenima i ocenjivanja njihovih rezultata.

Raspored „Osnovni ciklus“

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa Ciklus

Možda se najčešće koriste za rasporede u tipu hijerarhije je preduzeće organizacionog grafikona. .

Raspored „Horizontalna hijerarhija sa oznakama“

Napomena: Ako želite da kreirate organizacioni grafikon, upotrebite raspored Organizacioni grafikon, raspored Organizacija imena i naslova ili raspored Organizacioni grafikon sa slikama. Kada koristite ove rasporede, dostupna vam je dodatna funkcionalnost, kao što su oblik za pomoćnika i rasporedi izvlačenja. Možete saznati više o kreiranju organizacionih grafikona tako što ćete pročitati Kreiranje organizacionog grafikona.

Raspored „Organizacioni grafikon“

Raspored  „Organizacija imena i naslova“

Raspored „Organizacioni grafikon sa slikama“

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa Hijerarhija

Rasporede u tipu odnos prikazivanje odnose koji nisu progresivni, hijerarhijsku odnosa između delova (kao što su međusobno povezanih ili preklapajućih koncepata) i obično prikazuju konceptualni relacije ili veze između dva ili više skupova stvari. Dobar primeri veza rasporeda su Venovog dijagrama, koje pokazuju kako oblasti ili koncepata koje se preklapaju, a u centar za presek; cilj rasporede, koje pokazuju suzbijanje; i Radijalni rasporedi koji prikazuju centralni ili koncept. Možete saznati više o kreiranju Venovog dijagrama tako što ćete pročitati Kreiranje Venovog dijagrama.

Raspored „Osnovni Venov dijagram“

Raspored „Osnovna meta“

Raspored „Osnovni radijalni dijagram“

Radijalni rasporedi se mogu upotrebiti i za prikazivanje delova koji združeni čine glavnu ili osnovnu ideju.

Raspored „Konvergentni radijalni dijagram“

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa Odnos

Rasporedi u tipu Matrica obično klasifikuju informacije i imaju dve dimenzije. Koriste se za prikazivanje odnosa delova prema celini ili nekom centralnom konceptu. Matrični rasporedi su dobar izbor kada imate četiri ili manje ključnih tačaka i mnogo teksta.

Raspored „Osnovna matrica“

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa Matrica

Rasporedi u tipu Piramida prikazuju proporcionalne ili hijerarhijske odnose koji se najčešće granaju naviše. Najpodesniji su za prikazivanje informacija koje se granaju od vrha ili od dna. Za prikazivanje horizontalne hijerarhije trebalo bi odabrati raspored Hijerarhija.

Raspored „Osnovna piramida“

Rasporede u tipu Piramida možete koristiti i za izražavanje konceptualnih informacija; takva je Piramidalna lista, koja vam omogućava da otkucate tekst u oblike izvan piramide.

Raspored „Piramidalna lista“

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa Piramida

Rasporede u tipu Slika možete koristiti kada želite da slika prenese poruku sa ili bez teksta objašnjenja ili kada želite da koristite slike da biste dopunili listu ili proces.

Raspored SmartArt grafike „Uokvirena slika sa tekstom“

Slika rasporeda liste sa natpisima slika

Raspored SmartArt grafike „Opadajući naglašeni proces sa slikama“

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa Slika

Dodatni rasporedi dostupni na lokaciji Office.com prikazani su u tipu Office.com. Ovaj tip se periodično ažurira novim rasporedima.

Saznajte više: Opisi SmartArt grafike tipa Office.com

Ovaj tip možete upotrebiti za prilagođene SmartArt grafike koje se ne uklapaju ni u jedan od prethodno opisanih tipova.

Pošto ste odabrali SmartArt grafiku koja vam odgovara, možete da uredite i prilagodite u skladu sa svojim potrebama. Pogledajte sledeće članke da biste saznali više o radu sa SmartArt grafikama koje kreirate:

Takođe pogledajte

Zamena teksta sa znakovima za nabrajanje primamljivim grafičkim prikazom liste

Konvertovanje slika na slajdu u SmartArt grafiku

Konvertovanje teksta slajda u SmartArt grafiku

Kada treba koristiti SmartArt grafiku, a kada grafikon?

Svaki SmartArt raspored drugačije izražava sadržaj i prenosi poruku. Ima rasporeda koji listi sa znakovima za nabrajanje samo daju doteran izgled, a i drugih (kao što su organizacioni grafikoni i Venovi dijagrami) koji su dizajnirani za prikazivanje specifičnih vrsta informacija.

U ovom članku

Stavke koje treba uzeti u obzir prilikom izbora rasporeda za SmartArt grafiku

Tipovi rasporeda

Stavke koje treba uzeti u obzir prilikom izbora rasporeda za SmartArt grafiku

Pre nego što odaberete raspored za određenu SmartArt grafiku, razmislite o tome koju poruku želite da prenesete i treba li ona da izgleda na određeni način. Pošto je prebacivanje u drugi raspored brzo i lako, isprobajte razne rasporede (u svim tipovima) dok ne pronađete onaj koji najbolje ilustruje datu poruku. Tip je sličan kategoriji koja olakšava brzo pronalaženje rasporeda koji odgovara poruci. Eksperimentišite sa različitim tipovima koristeći tabelu ispod kao početnu tačku.

Napomena: Ova tabela je predviđena da pomogne pri početku rada i nije detaljna.

Da biste izvršili sledeću radnju

Koristite ovaj tip:

Prikazivanje nesekvencijalnih informacija.

Lista

Prikazivanje koraka u procesu ili na vremenskoj skali.

Proces

Prikazivanje neprekidnog procesa.

Ciklus

Kreiranje organizacionog grafikona.

Hijerarhija

Prikazivanje stabla odluke.

Hijerarhija

Ilustrovanje veza.

Odnos

Prikazivanje kako se delovi odnose prema celini.

Matrica

Prikazivanje proporcionalnih odnosa sa najvećom komponentom na vrhu ili dnu.

Piramida

Takođe, uzmite u obzir količinu teksta koji imate, jer ona utiče na izgled i broj oblika neophodnih u rasporedu. Ima li više glavnih tačaka sa pripadajućim podtačkama? Da li su detalji važniji od tačaka rezimea ili je obrnuto? Po pravilu, SmartArt grafika je najdelotvornija kada su broj oblika i količina teksta ograničeni na ključne tačke. Veće količine teksta odvlače pažnju od privlačnog izgleda SmartArt grafike i otežavaju vizuelno prenošenje poruke. Međutim, za velike količine teksta pogodni su neki drugi rasporedi, kao Trapezoidna lista u tipu Lista.

Za svaki tip SmartArt grafike na raspolaganju je mnogo jedinstvenih rasporeda. Neki rasporedi se sastoje od zasebnih oblika za svaku stavku informacija (i za podtačke). Ostali rasporedi kombinuju podtačke s njihovim tačkama rezimea. Pogled na razmeštaj rezimiranih informacija u odnosu na pojedinosti pomaže da se stekne predstava o tome koji delovi informacija će privući najveću pažnju auditorijuma. Najvažnije podatke stavite na mesto koje privlači najviše pažnje.

Neki rasporedi za SmartArt grafike obuhvataju ograničen broj oblika. Na primer, raspored Strelice u protivteži u tipu Odnos je predviđen za prikazivanje dve suprotstavljene ideje ili dva suprotstavljena koncepta. U njemu samo dva oblika mogu da sadrže tekst i ne možete ga menjati da biste prikazali više ideja ili koncepata. Ako odaberete raspored sa ograničenim brojem oblika, videćete koji raspored se neće prikazati u SmartArt grafici jer će u oknu za tekst stajaće crveni znak X (a ne znak za nabrajanje).

Okno za tekst sa crvenim znakovima X

Raspored „Strelice u protiv teži“

Ako treba da prenesete više od dve ideje, prebacite se u drugi raspored koji ima više od dva oblika za tekst, kao što je raspored Osnovna piramida u tipu Piramida. Imajte na umu da promena rasporeda ili tipova može da promeni značenje informacija. Na primer, raspored sa strelicama nadesno, kao što je raspored Osnovni proces u tipu Proces, ima drugačije značenje od SmartArt grafike sa strelicama koje idu ukrug, kao što je raspored Neprekidni ciklus u tipu Ciklus.

Kada se prebacujete iz jednog u drugi raspored, većina teksta i ostalog sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta automatski se prenosi u novi raspored.

Takođe, možete ponovo da vrednujete sadržaj da biste videli da li je neki deo informacija manje važan za poruku u celini. Često su najdelotvornije SmartArt grafike s manje koncepata i manje reči.

Ako ne možete da pronađete tačan raspored koji želite, možete da dodajete i uklanjate oblike u SmartArt grafici da biste prilagodili strukturu rasporeda. Na primer, raspored Osnovni proces u tipu Proces prikazuje se sa tri oblika, a za proces vam je možda potrebno samo dva ili čak pet oblika. Dok dodajete ili uklanjate oblike i uređujete tekst, raspored oblika i količina teksta u tim oblicima automatski se ažuriraju – održavajući originalni dizajn i ivice rasporeda za SmartArt grafiku.

Kada izaberete nov raspored, pojaviće se tekst čuvara mesta (recimo [Tekst]). Tekst čuvara mesta se ne štampa, niti se prikazuje tokom Microsoft Office PowerPoint 2007 prezentacije. Tekst čuvara mesta možete da zamenite svojim sadržajem. Ako se prebacite iz jednog rasporeda u drugi uz vidljiv tekst čuvara mesta, videćete ga i u novom rasporedu. Imajte u vidu da se oblici uvek prikazuju i štampaju ukoliko ih ne izbrišete.

Takođe, vodite računa i o prostoru u koji ćete staviti SmartArt grafiku. Na primer, ako imate visok i uzak prostor, odaberite vertikalan raspored kao što je Kolebljivi proces u tipu Proces, a ne neki horizontalan raspored kao Strelice procesa u tipu Proces.

Neki rasporedi imaju u fiksni Fiksiraj odnos širina/visina, tako da možda ne zauzmu čitavu razmak. Odnos širina/visina se odnosi na odnos širina i visina. Na primer, ako ste postavili rasporeda Matrica koordinatne mreže u matrici tip u prostoru koji ima veću širinu nego visinu, SmartArt grafici će koristiti sve razmak širine. Da biste promenili odnos širina/visina, možete da promenite raspored slajda ili dokumenta, promenite veličinu prostora gde možete postaviti na SmartArt grafiku (čime se menja izgled SmartArt grafike) ili se prebacite na raspored sa različitim odnos širina/visina.

Vrh stranice

Tipovi rasporeda

Svaki raspored drugačije izražava sadržaj i prenosi poruku. Ima rasporeda koji listi sa znakovima za nabrajanje samo daju doteran izgled, a i drugih (kao što su organizacioni grafikoni i Venovi dijagrami) koji su dizajnirani za prikazivanje specifičnih vrsta informacija.

Galeriji Odabir SmartArt grafike prikazuje sve dostupne rasporede razdeljene na devet različitih tipova – sveliste, proces, ciklus, hijerarhije, veze, matricu, piramida , i druge. ( Drugi tip se pojavljuje samo ako ćete dodati prilagođene SmartArt grafike i da ih dodate u neku od drugih tipova.) Opisi koji predlažu koje vrste informacija odgovara koji raspored se pojavljuju u okviru veća slika na jednoj strani galeriji Odabir SmartArt grafike .

Svi

U tipu Svi prikazuju se svi raspoloživi rasporedi SmartArt grafika.

Kada birate raspored, vodite računa o sledećem:

  • Rasporedi sa strelicama impliciraju da postoji tok ili napredovanje u određenom smeru.

  • Rasporedi u kojima su veze prikazane linijama, a ne strelicama, impliciraju povezanost, ali ne nužno i tok odnosno napredovanje.

  • Ako raspored ne sadrži ni vezne linije niti vezne strelice, on prikazuje skup objekata ili ideja bez jače međusobne veze.

Lista

Ako želite da istaknete tekst sa znacima za nabrajanje, lako ćete ga premestiti u oblike koje možete da bojite, da im date dubinu i da vizuelnim efektima ili animacijom pojačate njihov utisak. Raspored u tipu Lista povećava vidljivost i uticaj glavnih tačaka pomoću slikovitih oblika koji ističu njihovu važnost. Rasporedi u tipu Lista grupišu informacije koje nisu deo postupka tipa „korak po korak“ ili sekvencijalnog procesa. Za razliku od rasporeda u tipu Proces, rasporedi u tipu Lista obično nemaju ni strelice ni usmeren tok.

Kao što se vidi u donjem primeru, lista sa znakovima za nabrajanje postaje mnogo zanimljivija kada je pretvorite u SmartArt grafiku.

Lista sa znakovima za nabrajanje i odgovarajuća SmartArt grafika

Neki rasporedi u tipu Lista obuhvataju i oblike za slike, tako da tekst možete da naglasite malom slikom ili crtežom. Iako sliku čuvara mesta oblici su dizajnirani da biste prikazali slike, možete da dodate sliku kao popunasvaki oblik.

Raspored „Naglašena vertikalna lista sa slikama“

Savet: Umesto da u SmartArt grafiku stavljate velike količine teksta, u nju upišite samo glavne tačke koje ćete razvijati u drugom slajdu ili dokumentu.

Proces

Za razliku od rasporeda u tipu Lista, rasporedi u tipu Proces obično imaju usmeren tok i koriste se za ilustrovanje koraka ili faza nekog procesa ili toka posla, kao što su niz koraka koji su potrebni za izvršenje nekog zadatka, opšte faze u razvoju određenog proizvoda, linija vremena ili plan. Koristite rasporede u tipu Proces kada želite da prikažete sled koraka ili faza koje daju neki rezultat. U tipu Proces dostupni su rasporedi koji proces prikazuju u vertikalno razmeštenim koracima, u horizontalno razmeštenim koracima ili u njihovoj izuvijanoj kombinaciji.

Raspored „Vertikalni proces“ Raspored „Osnovni proces“ Slika rasporeda „Kružni izuvijani proces“

Rasporede u tipu Proces možete koristiti za prikazivanje glavnih datuma u rasporedu proizvodnje ili vremenskoj osi sa označivačima ključnih događaja.

Raspored „Osnovna vremenska osa“

Drugi raspored podesan za prikazivanje datuma i numerisanih koraka je Strelice procesa. U primarne oblike (krugove) možete upisati brojeve ili datume, a u prateće strelice tekst odgovarajućeg koraka.

Raspored „Strelice procesa“

Savet: Za kreiranje dijagrama toka upotrebite raspored kao što je Vertikalni izuvijani proces, a zatim oblike dijagrama toka zamenite različitim oblicima.

Raspored „Vertikalni izuvijani proces“

Ciklus

Mada za prenošenje informacija tipa „korak po korak“ možete koristiti rasporede u tipu Proces, za ilustrovanje kružnih ili procesa koji se ponavljaju najčešće se koriste rasporedi u tipu Ciklus. Rasporede u tipu Ciklus možete koristiti za prikazivanje životnih ciklusa proizvoda ili životinja, ciklusa podučavanja, procesa koji se ponavljaju ili trajnih procesa (kao što je neprekidni ciklus pisanja i objavljivanja sadržaja Veb lokacije), ili godišnjeg ciklusa postavljanja ciljeva zaposlenima i ocenjivanja njihovih rezultata.

Raspored „Osnovni ciklus“

Hijerarhija

Možda se najčešće koriste za rasporede u tipu hijerarhije je preduzeće organizacionog grafikona. Ali hijerarhijski rasporedi mogu da se koriste za prikazivanje stabla odluke ili porodicu proizvoda.

Raspored „Horizontalna hijerarhija sa oznakama“

Savet: Ako želite da kreirate organizacioni grafikon, upotrebite raspored Organizacioni grafikon. Kada koristite ove rasporede, dostupna vam je dodatna funkcionalnost, kao što su oblik za pomoćnika i rasporedi izvlačenja.

Raspored „Organizacioni grafikon“

Relacija

Rasporede u tipu odnos prikazivanje odnose koji nisu progresivni, hijerarhijsku odnosa između delova (kao što su međusobno povezanih ili preklapajućih koncepata) i obično prikazuju konceptualni relacije ili veze između dva ili više skupova stvari. Dobar primeri veza rasporeda su Venovog dijagrama, koje pokazuju kako oblasti ili koncepata koje se preklapaju, a u centar za presek; cilj rasporede, koje pokazuju suzbijanje; i Radijalni rasporedi koji prikazuju centralni ili koncept.

Raspored „Osnovni Venov dijagram“ Raspored „Osnovna meta“ Raspored „Osnovni radijalni dijagram“

Radijalni rasporedi se mogu upotrebiti i za prikazivanje delova koji združeni čine glavnu ili osnovnu ideju.

Raspored „Konvergentni radijalni dijagram“

Matrica

Rasporedi u tipu Matrica obično klasifikuju informacije i imaju dve dimenzije. Koriste se za prikazivanje odnosa delova prema celini ili nekom centralnom konceptu. Matrični rasporedi su dobar izbor kada imate četiri ili manje ključnih tačaka i mnogo teksta.

Raspored „Osnovna matrica“

Piramida

Rasporedi u tipu Piramida prikazuju proporcionalne ili hijerarhijske odnose koji se najčešće granaju naviše. Najpodesniji su za prikazivanje informacija koje se granaju od vrha ili od dna. Za prikazivanje horizontalne hijerarhije trebalo bi odabrati raspored Hijerarhija.

Raspored „Osnovna piramida“

Rasporede u tipu Piramida možete koristiti i za izražavanje konceptualnih informacija; takva je Piramidalna lista, koja vam omogućava da otkucate tekst u oblike izvan piramide.

Raspored „Piramidalna lista“

Ostalo

Ovaj tip možete upotrebiti za prilagođene SmartArt grafike koje se ne uklapaju ni u jedan od prethodno opisanih tipova.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×