Izaberite opcije stila gramatike i pisanja u sistemu Office 2016

Ovaj članak objašnjava opcije gramatike i stila pisanja koje možete odabrati u dijalogu Gramatičke postavke za Microsoft Word i Microsoft Outlook.

Napomena: 19. jul 2016: Kada izaberete opcije menija Datoteka > Opcije > Provera > Prilikom provere pravopisa i gramatike u programu Word > Stil pisanja u programu Word 2016, nedostaje opcija Gramatika i stil. Znamo za ovaj problem i planiramo da ga otklonimo u sledećoj ispravci. Kada ispravka bude dostupna, objavićemo je ovde sa informacijama o tome kako da je nabavite.

Napomena: Ako birate opcije za tekst koji je napisan na jeziku različitom od jezika vaše verzije programa Word i Outlook, opcije se mogu razlikovati. Na primer, imena nekih grupa mogu se razlikovati, a druge stavke kao što je Zahtevaj možda se neće pojaviti.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Prikaz dijaloga „Gramatičke postavke“

Izbor načina otkrivanja grešaka u interpunkciji

Izbor gramatičkih grešaka koje treba otkriti

Izbor grešaka stila koje treba otkriti

Vraćanje originalnih postavki pravila

Prikaz dijaloga „Gramatičke postavke“

Outlook

 1. Kreirajte stavku ili je otvorite.

 2. Izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite stavku Pošta i kliknite na dugme Opcije uređivača.

 4. Izaberite stavku Provera.

 5. U okviru Prilikom ispravljanja pravopisa u programu Outlook kliknite na dugme Postavke.

Vrh stranice

Word

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. Izaberite stavku Provera.

 3. U okviru Prilikom ispravljanja pravopisa i gramatike u programu Word kliknite na dugme Postavke.

Vrh stranice

Izbor načina otkrivanja grešaka u interpunkciji

Kada prikažete dijalog „Gramatičke postavke“, možete da izmenite sledeće postavke.

 • Obavezan zarez ispred poslednje stavke na listi

Izaberite neku od sledećih opcija:

 • ne proveravaj    Izaberite ovu opciju ako ne želite da kontrolor gramatike proverava da li postoji ovaj problem.

 • nikada    Izaberite ovu opciju ako želite da kontrolor gramatike označi zastavicom kao pogrešne sve rečenice koje sadrže zarez pre poslednje stavke. Sledi primer rečenice koju kontrolor gramatike smatra nepravilnom sa ovom postavkom: Kupi mleko, krekere, i banane.

 • uvek    Izaberite ovu opciju ako želite da kontrolor gramatike označi zastavicom kao pogrešne sve rečenice koje izostave zarez pre poslednje stavke. Sledi primer rečenice koju kontrolor gramatike smatra nepravilnom sa ovom postavkom: Kupi mleko, krekere i banane.

 • Znaci interpunkcije su obavezni uz znake navoda

Izaberite neku od sledećih opcija:

 • ne proveravaj     Izaberite ovu opciju ako ne želite da kontrolor gramatike proverava da li postoji ovaj problem.

 • unutar     Izaberite ovu opciju ako želite da kontrolor gramatike označi zastavicom kao pogrešne sve fraze pod znacima navoda u kojima se zarez nalazi izvan znakova navoda. Sledi primer rečenice koju kontrolor gramatike smatra nepravilnom sa ovom postavkom: Iako kritičari nazivaju glumu „nadahnutom“, oni ističu nedoslednosti u samoj radnji.

 • izvan     Izaberite ovu opciju ako želite da kontrolor gramatike označi zastavicom kao pogrešne sve fraze pod znacima navoda u kojima se zarez nalazi unutar znakova navoda. Sledi primer rečenice koju kontrolor gramatike smatra nepravilnom sa ovom postavkom: Iako kritičari nazivaju glumu „nadahnutom,“ oni ističu nedoslednosti u samoj radnji.

  • Obavezni razmaci između rečenica

Izaberite neku od sledećih opcija:

 • ne proveravaj     Izaberite ovu opciju ako ne želite da kontrolor gramatike proverava da li postoji ovaj problem.

 • 1 (razmak)    Izaberite ovu opciju ako želite da kontrolor gramatike označi zastavicom kao pogrešne sve rečenice koje sadrže više od jednog razmaka iza tačke.

 • 2 (razmaka)    Izaberite ovu opciju ako želite da kontrolor gramatike obeleži zastavicom kao pogrešne sve rečenice koje sadrže jedan razmak ili više od dva razmaka iza tačke.

Vrh stranice

Izbor gramatičkih grešaka koje treba otkriti

Kada prikažete dijalog „Gramatičke postavke“, možete da izmenite sledeće postavke.

Pisanje velikim slovima    Problemi koji se javljaju pri pisanju velikim slovima, na primer pri pisanju vlastitih imenica („g. jovanović“ trebalo bi da bude „g. Jovanović“) ili engleskih titula koje stoje ispred vlastitih imena („aunt Helen“ trebalo bi da bude „Aunt Helen“). Ova postavka otkriva i suvišnu upotrebu velikih slova.

Fragmenti i izostanak odgovarajuće interpunkcije u rečenici    Rečenični fragmenti i rečenice u kojima nedostaje odgovarajuća interpunkcija.

Pogrešna upotreba reči    Pogrešna upotreba prideva i priloga, komparativa i superlativa, pogrešna upotreba reči „kao“ kao veznika, „niti“ umesto „ili“ i obrnuto, „šta“ umesto „što“ i obrnuto, „kog“ umesto „kojeg“ i obrnuto, mernih jedinica, veznika, predloga i zamenica.

Negacija    Upotreba višestruke negacije.

Imeničke fraze    Nepravilne imeničke fraze, pogrešna upotreba engleskog neodređenog člana a/an, problemi kongruencije sa brojevima u imeničkim frazama („pet mašine“ umesto „pet mašina“).

Prisvojne zamenice i množina    Upotreba prisvojne zamenice umesto množine i obrnuto. Otkriva i izostavljene apostrofe u prisvojnim zamenicama u engleskom jeziku.

Interpunkcija    Pogrešna interpunkcija, uključujući pogrešnu upotrebu zareza, dvotačke, interpunkcije na kraju rečenice, interpunkciju unutar znakova navoda, više razmaka između reči ili upotrebu tačke i zareza umesto zareza ili dvotačke.

Upitne rečenice    Nestandardna pitanja u engleskom kao što su „He asked if there was any coffee left?“, „Which makes an offer a good solution?“ i „She asked did you go after all?“.

Odnosne rečenice    Pogrešna upotreba odnosnih zamenica i interpunkcije, uključujući korišćenje reči „kog“ umesto „kojeg“ pri ukazivanju na predmete, „kojeg“ umesto „koga“ pri ukazivanju na osobe, nepotrebna upotreba reči „čak“ sa rečju „štaviše“ ili korišćenje reči „par“ umesto „nekoliko“.

Slaganje subjekta sa glagolom    Neslaganje subjekta sa glagolom, uključujući kongruenciju subjekta i glagola sa zamenicama i kvantifikatorima (na primer, „Svi studenti je otišao“ umesto „Svi studenti su otišli“).

Glagolske fraze    Pogrešne glagolske fraze, pogrešna glagolska vremena, prelazni glagoli upotrebljeni kao neprelazni.

Vrh stranice

Izbor grešaka stila koje treba otkriti

Kada prikažete dijalog „Gramatičke postavke“, možete da izmenite sledeće postavke.

Klišei, kolokvijalizmi i žargon

 • Reči ili fraze koje su u rečniku identifikovane kao klišei.

 • Rečenice koje sadrže kolokvijalne reči i fraze, na primer kada se reči „stvarno“, „užasno“ i „super“ koriste kao prilozi, dve uzastopne prisvojne zamenice, pogrešna upotreba glagola u pasivu, pogrešna upotreba predloških fraza umesto neodređenih zamenica, „ustravljen“ upotrebljeno umesto „uplašen“, i „nije valjda“ upotrebljeno umesto „zašto“.

 • Upotreba tehničkog, poslovnog ili stručnog žargona.

Skraćenice    Upotreba skraćenica koje bi trebalo napisati u celini ili koje se smatraju previše neformalnim za određeni stil pisanja – na primer, „Je l' ćete doći“ umesto „Da li ćete doći“.

Fragment – stilistički predlozi    Fragmenti koje u formalnom pisanju možda želite da izbegnete, na primer „Kakav divan dan!“ ili „Što?“.

Reči specifične za rod    Upotreba reči specifičnih za muški ili ženski rod, na primer „kongresmen“ i „kongresmenka“.

Polusloženice i složenice    Polusloženice koje bi trebalo napisati bez crtice i obrnuto. Otkriva i zatvorene složenice koje bi trebalo da budu otvorene i obrnuto.

Pogrešno upotrebljene reči – stilistički predlozi    Nestandardne reči, kao i raznovrsne upotrebe pogrešnog predloga u frazama, na primer „s obzirom da“ umesto „s obzirom na“.

Brojevi    Brojne vrednosti koje bi trebalo napisati slovima, a ne brojevima (napišite „devet“ umesto 9) i obrnuto (napišite 12 umesto „dvanaest“). Ovom opcijom se otkriva i pogrešna upotreba znaka „%“ umesto reči „procenat“.

Pasivne rečenice    Rečenice napisane u pasivu. Kada je to moguće, predlozi se ponovo pišu u indikativu.

Prisvojne zamenice i množina – stilistički predlozi    Problematična, ali ne i potpuno pogrešna upotreba prisvojnih zamenica.

Interpunkcija – stilistički predlozi    Nepotrebni zarezi prilikom pisanja datuma, neformalni uzastopni znakovi interpunkcije i nedostatak zareza ispred znakova navoda – na primer, „Rekla je 'On će doći u podne'“.

Odnosne rečenice – stilistički predlozi    Problematična upotreba reči „kog“ ili „kojeg“.

Dužina rečenice (više od 60 reči)    Rečenice koje sadrže više od 60 reči.

Rečenična struktura    Rečenični fragmenti, izostanak odgovarajuće interpunkcije u rečenici, suvišna upotreba veznika (na primer „i“ ili „ili“), rečenične strukture koje nisu paralelne (na primer mešanje indikativa i pasiva u rečenici), pogrešna rečenična struktura pitanja i modifikatori upotrebljeni na pogrešnom mestu u rečenici.

Rečenice koje počinju rečima „I“, „Ali“ ili „Polažući nadu“    Upotreba veznika i priloga na početku rečenice ili upotreba reči „plus“ kao veznika koji povezuje dve nezavisne rečenice.

Uzastopne imenice (više od tri)    Sintagme čije je značenje nejasno – na primer, „Poslovna praksa dobitka poslovnog poreza ostala je ista“.

Uzastopne predloške fraze (više od tri)    Gomilanje predloških odredbi – na primer, „Knjiga na polici u uglu biblioteke na kraju grada bila je pozajmljena“.

Dvosmislene fraze    Nejasno značenje fraza – na primer, iza reči „više“ stoji pridev i množina ili zbirna imenica („Potrebno nam je više vrednih radnika“ umesto „Potrebno nam je više radnika koji su vredni“) – ili rečenice u kojima se zamenica može odnositi na više reči („Sva odeljenja nisu podnela izveštaj“ umesto „Nisu sva odeljenja podnela izveštaj“).

Upotreba prvog lica    Zamenice „ja“ i „mene“ koje ne bi trebalo da se koriste u naučnom ni u tehničkom stilu pisanja.

Glagolske fraze – stilistički predlozi    Upotreba glagola u indikativu na mestu gde je poželjno koristiti konjunktiv, skraćene glagolske fraze i glagolske fraze u pasivu – na primer, „Biber može da bude isečen bez povređivanja prstiju“.

Suvišne reči u rečenici    Odnosne rečenice koje sadrže previše reči ili neodređene modifikatore (kao što su „dosta“ ili „prilično“), suvišne priloge, duplu negaciju, nepotrebno korišćenje nekih reči ili pogrešna upotreba konstrukcije „možda… može“ umesto „možda… će“.

Reči u razdvojenom infinitivu (više od jedne)    U engleskom jeziku više od jedne reči između reči „to“ i glagola u infinitivu – na primer, „to very boldly enter the market“.

Vrh stranice

Vraćanje originalnih postavki pravila

Kada prikažete dijalog „Gramatičke postavke“ i izmenite različite postavke, možete odlučiti da vratite postavke u podrazumevano stanje. Da biste to uradili, kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti za sve.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×