Information Rights Management u sistemu Microsoft Office 2010

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako ste dobili grešku dozvola datoteke prilikom pokušaja prikazivanja dokumenta ili e-poruke, imate ih u okviru Information Rights Management (IRM). IRM možete da koristite za ograničavanje dozvole za sadržaj u dokumentima, radnim sveskama i prezentacijama uz Office. IRM omogućava ljudima da postave dozvole za pristup da bi sprečili neovlašćene osobe da štampaju, prosleđuju ili kopiraju osetljive informacije. Kada IRM ograničava dozvolu za datoteku, ograničenja pristupa i korišćenja se nameću čak i ako datoteka dođe do nenameravanih primalaca. To je zato što se dozvole za pristup skladište u samom dokumentu, radnoj svesci, prezentaciji ili e-poruci, a njihova potvrda identiteta se mora izvršiti u odnosu na IRM server.

IRM takođe pomaže ljudima da nametnu lične željene opcije za prenos ličnih ili privatnih informacija. IRM omogućava organizacijama da nametnu korporativne smernice koje upravljaju kontrolom i širenjem poverljivih ili privatnih informacija.

Korišćenje usluge IRM u sistemu Office

Izaberite platformu koju koristite sa kartica na ovoj stranici.

Pomoću usluge IRM u sistemu Office, možete da upravljate pravima za XML Paper Specification (.xps) datoteke i sledeće tipove datoteka:

Word datoteke

Tip datoteke

Oznaka tipa datoteke

Dokument

.doc

Dokument

.docx

Dokument sa omogućenim makroima

.docm

Predložak

.dot

Predložak

.dotx

Predložak sa omogućenim makroima

.dotm

Excel datoteke

Tip datoteke

Oznaka tipa datoteke

Radna sveska

.xls

Radna sveska

.xlsx

Radna sveska sa omogućenim makroima

.xlsm

Predložak

.xlt

Predložak

.xltx

Predložak sa omogućenim makroima

.xltm

Binarna radna sveska koja nije XML

.xlsb

Programski dodatak sa omogućenim makroima

.xla

Programski dodatak sa omogućenim makroima

.xlam

PowerPoint datoteke

Tip datoteke

Oznaka tipa datoteke

Prezentacija

.ppt

Prezentacija

.pptx

Prezentacija sa omogućenim makroima

.pptm

Predložak

.pot

Predložak

.potx

Predložak sa omogućenim makroima

.potm

Projekcija

.pps

Projekcija

.ppsx

Projekcija sa omogućenim makroima

.ppsm

Office tema

.thmx

Napomene: 

 • Kada se ovi tipovi datoteka prilože e-poruci kojom upravljaju prava u programu Outlook, njima će se automatski takođe upravljati pravima.

 • Kada priložite datoteku poruke (.msg) e-poruci upravljanoj pravima, priložena poruka nije upravljana pravima. IRM ne upravlja pravima za .msg tipove datoteka.

Konfigurisanje računara za korišćenje usluge IRM

Da biste koristili IRM u sistemu Office, minimalni potrebni softver je Windows Rights Management Services (RMS) klijent sa servisnim paketom 1 (SP1). RMS administrator može da konfiguriše IRM smernice specifične za preduzeće, koje definišu ko može da pristupi informacijama i koji nivo uređivanja je dozvoljen za e-poruku. Na primer, administrator preduzeća može da definiše predložak prava pod nazivom „Poverljivi podaci preduzeća” koji navodi da e-poruku koja koristi te smernice mogu da otvore samo korisnici unutar domena preduzeća.

Preuzimanje dozvola

Kada prvi put pokušate da otvorite dokumenta, radne sveske ili prezentacije sa ograničenom dozvolom, morate da se povežete sa serverom za licenciranje da biste proverili svoje akreditive i da biste preuzeli korisničke licence. Korisnička licenca definiše nivo pristupa koji imate u datoteku. Ovaj proces je neophodan za svaku datoteku sa ograničenom dozvolom. Drugim rečima, sadržaj sa ograničenom dozvolom nije moguće otvoriti bez korisničke licence. Preuzimanje dozvola zahteva tu Office slanje akreditiva, što uključuje e-adresu i informacije o pravima dozvole na serveru za licenciranje. Informacije koje se nalaze u dokumenta, radne sveske ili prezentacije se ne šalju serveru za licenciranje.

Ograničavanje dozvole za sadržaj u datotekama

Autori mogu da ograniče dozvolu za dokumente, radne sveske i prezentacije po korisniku, datoteci ili grupi (grupne dozvole zahtevaju uslugu Active Directory direktorijuma za proširenje grupe). Autori koriste dijalog Dozvola da bi korisnicima dali pristup za čitanje i promene i da bi postavili datume isteka za sadržaj. Na primer, Luka, autor, može da dodeli Biljani dozvolu da čita Word dokument, ali ne i da ga promeni. Luka zatim može Savi da dodeli dozvolu da promeni dokument i dozvoli mu da sačuva dokument. Luka može da odluči i da ograniči Biljanin i Savin pristup ovom dokumentu pet dana pre nego što dozvola za dokument istekne. Informacije o postavljanju datuma isteka za dokument, radnu svesku ili prezentaciju potražite u članku Postavljanje datuma isteka za datoteku.

Dozvola

 1. Sačuvajte dokument, radnu svesku ili prezentaciju.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • U programu Word, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita dokumenta, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvola po osobama, a zatim izaberite stavku Ograničen pristup.

  • U programu Excel, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita radne sveske, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvola po osobama, a zatim izaberite stavku Ograničen pristup.

  • U programu PowerPoint, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita prezentacije, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvola po osobama, a zatim izaberite stavku Ograničen pristup.

 4. U dijalogu Dozvole uradite nešto od sledećeg:

  • U programu Word, izaberite stavku Ograniči dozvolu za ovaj dokument, a zatim dodelite željene nivoe pristupa za svakog korisnika.

  • U programu Excel, izaberite stavku Ograniči dozvolu za ovu radnu svesku, a zatim dodelite željene nivoe pristupa za svakog korisnika.

  • U programu PowerPoint, izaberite stavku Ograniči dozvolu za ovu prezentaciju, a zatim dodelite željene nivoe pristupa za svakog korisnika.

   Vaš izbor može biti ograničen ako je administrator postavio prilagođene smernice za dozvole koje pojedinci ne mogu da promene.

   Nivoi dozvola

  • Čitanje    Korisnici koji imaju dozvolu za čitanje mogu da čitaju dokument, radnu svesku ili prezentaciju, ali nemaju dozvolu za njihovo uređivanje, štampanje ili kopiranje.

  • Promena    Korisnici koji imaju dozvolu za promenu mogu da čitaju, uređuju i čuvaju promene u dokumentu, radnoj svesci ili prezentaciji, ali nemaju dozvolu da ih odštampaju.

  • Puna kontrola    Korisnici koji imaju dozvolu za punu kontrolu imaju sve dozvole za kreiranje i mogu da urade bilo šta sa dokumentom, radnom sveskom ili prezentacijom koje može da uradi autor, kao što je postavljanje datuma isteka za sadržaj, sprečavanje štampanja i davanje dozvola korisnicima. Kada dozvola za dokument, radnu svesku ili prezentaciju istekne za ovlašćene korisnike, dokument, radnu svesku ili prezentaciju mogu da otvore samo autor ili korisnici koji imaju dozvolu za punu kontrolu za dokument, radnu svesku ili prezentaciju. Autori uvek imaju dozvolu za punu kontrolu.

 5. Da biste nekome dali dozvolu za punu kontrolu, u dijalogu Dozvole izaberite stavku Više opcija, a zatim u koloni Nivo pristupa kliknite na strelicu, a zatim izaberite stavku Puna kontrola na listi Nivo pristupa.

  Dijalog „Dozvola“

 6. Kada dodelite nivoe dozvola, kliknite na dugme U redu.

  Pojavljuje se traka sa porukama koja ukazuje na to da su dokument, radna sveska ili prezentacija upravljani pravima. Ako morate da izvršite promene dozvole za pristup za dokument, radnu svesku ili prezentaciju, izaberite stavku Promena dozvole.

  Traka sa porukama u programu Word

  Ako se dokument, radna sveska ili prezentacija koji imaju ograničenu dozvolu proslede neovlašćenoj osobi, pojavljuje se poruka sa adresom e-pošte ili adresom veb sajta autora kako bi ta osoba mogla da zatraži dozvolu za dokument, radnu svesku ili prezentaciju.

  Dijalog u programu Word u kom je prikazan dokument sa ograničenom dozvolom koji je prosleđen neovlašćenoj osobi

  Ako autor odabere da ne uključi adresu e-pošte, neovlašćeni korisnici dobijaju poruku o grešci.

Postavljanje datuma isteka za datoteku
 1. Otvorite datoteku.

 2. Izaberite karticu Datoteka

 3. Uradite sledeće:

  • U programu Word, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita dokumenta, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvola po osobama, a zatim izaberite stavku Ograničen pristup.

  • U programu Excel, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita radne sveske, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvola po osobama, a zatim izaberite stavku Ograničen pristup.

  • U programu PowerPoint, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita prezentacije, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvola po osobama, a zatim izaberite stavku Ograničen pristup.

 4. U dijalogu Dozvole uradite nešto od sledećeg:

  • U programu Word, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ograniči dozvolu za ovaj dokument, a zatim izaberite stavku Više opcija.

  • U programu Excel, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ograniči dozvolu za ovu radnu svesku, a zatim izaberite stavku Više opcija.

  • U programu PowerPoint, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ograniči dozvolu za ovu prezentaciju, a zatim izaberite stavku Više opcija.

 5. U okviru Dodatne dozvole za korisnike, uradite nešto od sledećeg:

  • U programu Word, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ovaj dokument ističe, a zatim unesite datum.

  • U programu Excel, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ova radna sveska ističe, a zatim unesite datum.

  • U programu PowerPoint, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ova prezentacija ističe, a zatim unesite datum.

 6. Kliknite dvaput na dugme U redu.

Korišćenje drugog Windows korisničkog naloga za datoteke upravljane pravima

 1. Otvorite dokument, radnu svesku ili prezentaciju.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • U programu Word, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita dokumenta, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvola po osobama, a zatim izaberite stavku Upravljanje akreditivima.

  • U programu Excel, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita radne sveske, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvola po osobama, a zatim izaberite stavku Upravljanje akreditivima.

  • U programu PowerPoint, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita prezentacije, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvola po osobama, a zatim izaberite stavku Upravljanje akreditivima.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • U dijalogu Izbor korisnika, izaberite adresu e-pošte za nalog koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • U dijalogu Izbor korisnika, kliknite na dugme Dodaj, otkucajte akreditive za novi nalog, a zatim dvaput kliknite na dugme U redu.

   Dijalog „Izbor korisnika“

Prikaz sadržaja koji ima ograničenu dozvolu

Da biste prikazali sadržaj upravljan pravima za koji imate dozvole koristeći Office, jednostavno otvorite dokument, radnu svesku ili prezentaciju.

Ako želite da prikažete dozvole koje imate, izaberite stavku Prikaz dozvole na traci sa porukama ili izaberite nešto od sledećeg na statusnoj traci na dnu ekrana:

 • Ovaj dokument sadrži smernice za dozvole Dugme koje prikazuje da ovaj dokument, radna sveska ili prezentacija sadrže smernice dozvola

 • Ova radna sveska sadrži smernice za dozvole Dugme koje prikazuje da ovaj dokument, radna sveska ili prezentacija sadrže smernice dozvola

 • Ova prezentacija sadrži smernice za dozvole Dugme koje prikazuje da ovaj dokument, radna sveska ili prezentacija sadrže smernice dozvola

Iako trenutno ne možete da dodelite IRM dozvole u Android verzijama sistema Office, datoteke koje štiti IRM i koje primite će se otvoriti ako ste prijavljeni pomoću naloga koji ima dozvole za datoteku. Kada otvorite datoteku koju štiti IRM, na vrhu ćete videti informativnu traku koja vam nudi mogućnost da prikažete dozvole koje su dodeljene ovoj datoteci.

Kada otvorite datoteku koju štiti IRM u sistemu Office za Android, možete da prikažete dozvole koje su vam dodeljene.

Information Rights Management (IRM) pomaže u sledećem:

 • Sprečavanje ovlašćenog primaoca ograničenog sadržaja da prosledi, kopira, promeni, odštampa, pošalje faks ili nalepi sadržaj radi neovlašćenog korišćenja

 • Ograničavanje sadržaja gde god da se pošalje

 • Obezbeđivanje isteka datoteka, tako da sadržaj u dokumentima više ne može da se prikaže nakon navedenog vremena

 • Nametanje korporativnih smernica koje upravljaju korišćenjem i širenjem sadržaja u okviru preduzeća

IRM ne može da spreči da ograničeni sadržaj bude:

 • Obrisan, ukraden ili uhvaćen i prenet od strane zlonamernih programa kao što su trojanski konji, programi za evidentiranje pritisaka na tastere i određene vrste špijunskog softvera

 • Izgubljen ili oštećen zbog radnji računarskih virusa

 • Ručno kopiran ili ponovo otkucan sa ekrana primaoca

 • Digitalno fotografisan (dok je prikazan na ekranu) od strane primaoca

 • Kopiran korišćenjem programa za hvatanje ekrana nezavisnih proizvođača

Napomena: Informacije o tome kako možete da ograničite dozvolu za sadržaj u e-porukama potražite u članku Kreiranje poruke koja ima ograničenu dozvolu.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×