Informacije o dodavanju, uređivanju ili brisanju zapisa

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Informacije koje čuvate u bazi podataka se skladište u tabelama koje sadrže podatke o određenoj temi, kao što su osnovna sredstva ili kontakti. Svaki zapis u tabeli sadrži informacije o jednoj stavki, poput određenog kontakta. Zapis se sastoji iz polja, kao što su ime, adresa i telefonski broj. Zapis se obično zove red, a polje se obično zove kolona. Microsoft Office Access 2007 dozvoljava da dodajete, uređujete i brišete zapise u tabeli direktno u prikaz lista sa podacima. Ako ste dizajnirali i kreirali upit za izbor, možete da prikažete i često uređujete zapise direktno u listu sa podacima koja je rezultat pokretanja upita. Takođe, možete da kreirate obrazac koji se zasniva na bilo kojoj tabeli ili upitu, a zatim da ga koristite za dodavanje ili uređivanje zapisa.

U ovom članku

Pregled

Dodavanje novog zapisa

Pronalaženje zapisa za uređivanje ili brisanje

Uređivanje postojećeg zapisa

Brisanje zapisa

Kada će podaci biti sačuvani?

Kako opozvati promene?

Pregled

Kada kreirate bazu podataka koja se zasniva na predlošku, prvobitne tabele, upiti i obrasci biće automatski kreirani. U ovom članku je objašnjeno kako da dodajete, uređujete i brišete zapise kada koristite bazu podataka koja je kreirana od jednog od predložaka obezbeđenih u programu Access.

Informacije o dodavanju, uređivanju i brisanju zapisa iz baze podataka koja nije kreirana pomoću predloška iz programa Access potražite u sledećim člancima:

Informacije o tome kako da koristite funkciju sakupi i ažuriranje podataka putem e-pošte, potražite u članku Dodavanje podataka prikupljenih putem e-poruke u Access bazu podataka.

Da biste saznali kako se uvoze podaci u program Access, pogledajte ove članke:

Informacije o dodavanju novog polja ili kolone u tabelu potražite u članku Umetanje, dodavanje ili kreiranje novog polja u tabeli.

Vrh stranice

Dodavanje novog zapisa

Zapis dodajete bazi podataka kada treba da pratite novu stavku. Na primer, možda ćete poželeti da dodate novi kontakt u tabelu sa kontaktima kada želite da zapišete informacije o novom prijatelju ili kolegi. Kada dodate novi zapis, Office Access 2007 će zapis dodati na kraj tabele.

Prvo otvorite tabelu ili obrazac da biste dodali zapis. Ponekad će se obrazac automatski otvoriti kada otvorite bazu podataka. Na primer, kada otvorite bazu podataka koja je kreirana pomoću predloška sa kontaktima, obrazac liste kontakata će se automatski otvoriti. Obrazac liste kontakata je početni obrazac za bazu podataka sa kontaktima.

Obrazac liste kontakata

U sledećim odeljcima je objašnjeno nekoliko načina na koje možete da dodate novi zapis pomoću prikaza lista sa podacima ili prikaza obrasca.

Korišćenje početnog obrasca predloška

Kada kreirate novu bazu podataka koja se zasniva na predlošku iz programa Access, početni obrazac će se obično učitati kada prvi put otvorite tu bazu podataka. Na primer, ako kreirate bazu podataka zasnovanu na predlošku sa kontaktima, učitaće se početni obrazac liste kontakata. Početni obrazac treba da bude polazna tačka za navigaciju i korišćenje baze podataka. Mnogi ovi predlošci, ali ne svi, dozvoljavaju da kliknete na dugme za dodavanje novih zapisa u početni obrazac. Na primer, obrazac liste kontakata ima dugme Novi kontakt, a obrazac liste tema ima dugme Nova tema.

Obrazac liste kontakata sa krugom oko dugmeta „Novi kontakt“

Kada kliknete na takvo dugme, otvoriće se obrazac u koji kasnije možete da unesete odgovarajuće informacije. Na primer, kada kliknete na dugme Novi kontakt, otvoriće se obrazac sa detaljima o kontaktu.

Dodavanje zapisa pomoću dugmeta „Novo“

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Kliknite na dugme za dodavanje novog zapisa kada se pojavi početni obrazac.

  Na primer, u obrascu liste kontakata kliknite na dugme Novi kontakt. Otvoriće se obrazac sa detaljima o kontaktu.

 4. Popunite obrazac. Unesite informacije u svako polje tako što ćete pritisnuti taster TAB za premeštanje na sledeće polje ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB za premeštanje na prethodno polje.

  Napomena: Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste započeli novi red u polju koje podržava više redova teksta, kao što su polja tipa „Tekst“ i „Memo“. Okvir za zum možete da otvorite ako želite više prostora za uređivanje. Da biste otvorili okvir za zum kliknite na polje koje želite da uredite tako da se kursor nalazi u polju i ono će biti izabrano. Zatim, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F2.

 5. Kada završite unošenje zapisa, kliknite na dugme U redu da biste sačuvali informacije ili kliknite na dugme Sačuvaj i novo, ukoliko je dostupno, ako želite da dodate dodatne zapise.

Ako koristite obrazac liste kontakata, novi zapis možete da dodate ako kliknete na dugme Dodaj iz programa Outlook, a zatim izaberete zapis iz Microsoft Office Outlook 2007 adresara.

Dodavanje zapisa pomoću dugmeta „Dodaj iz programa Outlook“

Neki od predložaka sadrže dugme Dodaj iz programa Outlook, koje dozvoljava da dodate zapis iz Office Outlook 2007 adresara. Imajte u vidu da je ovo dugme opcija određenih predložaka i nije podrazumevano prisutno kada kreirate novi obrazac ili tabelu.

 1. Kliknite na dugme Dodaj iz programa Outlook.

 2. Ako se pojavi dijalog Izbor profila, u okviru Ime profila izaberite ime profila, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Možda ćete videti dijalog sa sledećim tekstom: Neki program pokušava da pristupi e-adresama uskladištenim u programu Outlook. Želite li to da dozvolite? Ako to niste očekivali, možda je u pitanju virus, pa bi trebalo da izaberete „Ne“.. Normalno je da vidite ovaj dijalog kada kliknete na dugme Dodaj iz programa Outlook i tada nemojte da kliknete na dugme Ne. Ako planirate da odaberete više kontakata, možda ćete poželeti da potvrdite izbor Dozvoli pristup, a zatim odaberite kratak vremenski period, kao što je 5 minuta. Ako tako postupite, Outlook će dozvoliti pristup uskladištenim e-adresama u toku tog vremenskog perioda. Kada završite, kliknite na dugme Da.

 3. U dijalogu Biranje imena za dodavanje dvaput kliknite na imena koja želite da dodate, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Obrascu će biti dodata imena.

Čuvanje zapisa sa informacijama o kontaktu u Outlook adresaru

Neki od predložaka sadrže dugme Kreiraj Outlook kontakt koje dozvoljava da sačuvate zapis kao kontakt u Outlook adresaru. Imajte u vidu da je ovo dugme opcija određenih predložaka i nije podrazumevano prisutno kada kreirate novi obrazac ili tabelu.

 1. Kliknite na dugme Kreiraj Outlook kontakt.

 2. Ako se pojavi dijalog Izbor profila, u okviru Ime profila izaberite ime profila, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Outlook otvara novi obrazac kontakta koji sadrži podatke iz izabranog zapisa. Proverite podatke u novom obrascu kontakta i izvršite potrebne izmene ili unesite dodatne podatke.

 4. Na kartici Kontakt obrasca za novi kontakt, u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Neki od predložaka prikazuju komandu Sačuvaj kao Outlook kontakt na glavnoj traci, delu Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent interfejsa, koja vam omogućava da sačuvate zapis o kontaktu u Outlook adresaru. Obratite pažnju na to da je ova komanda funkcija određenih predložaka i dostupna je samo kada koristite tabelu koja skladišti e-adrese ili kada koristite upit ili obrazac zasnovan na takvoj tabeli u bazi podataka koja je zasnovana na određenim predlošcima.

 1. Izaberite zapis koji želite da sačuvate kao Outlook kontakt.

 2. Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Još, a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao Outlook kontakt.

 3. Ako se pojavi dijalog Izbor profila, u okviru Ime profila izaberite ime profila, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Outlook otvara novi obrazac kontakta koji sadrži podatke iz izabranog zapisa. Proverite podatke u novom obrascu kontakta i izvršite potrebne izmene ili unesite dodatne podatke.

 5. Na kartici Kontakt obrasca za novi kontakt, u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Dodavanje zapisa u početni obrazac

U zavisnosti od korišćenog predloška, ponekad možete da unosite informacije direktno u početni obrazac. Access najčešće prikazuje sve postojeće informacije u listu sa podacima. Odmah ispod poslednjeg reda podataka nalazi se nov, prazan zapis sa zvezdicom (*) prikazanom u pregledaču zapisa. Unesite informacije u zapis nakon zvezdice. Imajte u vidu da će se, ukoliko su nekom polju dodeljene podrazumevane vrednosti, novi zapis pojaviti sa nekim već dodeljenim podrazumevanim vrednostima. Da biste brzo došli do novog zapisa na kraju tabele, možete da kliknete na dugme za navigaciju Novi (prazan) zapis ili da na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknete na dugme Novi zapis.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite i otvorite bazu podataka.

 3. Kada se pojavi početni obrazac, ako nema podataka, unesite informacije u novi prazni zapis koji će se pojaviti. Ako informacije postoje, postupite na neki od sledećih načina:

  • Na kartici Početak , u grupi zapisa , kliknite na dugme novo.

  • Kliknite na Novi (prazan) zapis, ako je dostupan.

  • Pronađite zapis sa zvezdicom u biraču zapisa i tu unesite informacije.

 4. Popunite zapis. Unesite informacije u svako polje tako što ćete pritisnuti taster TAB za premeštanje na sledeće polje ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB za premeštanje na prethodno polje.

  Napomena: Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste započeli novi red u polju koje podržava više redova teksta, kao što su polja tipa „Tekst“ i „Memo“. Ako želite više prostora za uređivanje, možete da otvorite okvir za zum. Da biste to uradili, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F2 kada je kursor u polju koje želite da uređujete.

 5. Nakon što popunite sva polja, pritisnite tabulator da biste se premestili na nov prazan zapis.

  Kada prikažete drugi zapis ili zatvorite obrazac, Access će sačuvati novi zapis koji ste dodali.

Korišćenje tabele ili obrasca iz okna za navigaciju

Pored unošenja novog zapisa pomoću početnog obrasca predloška, možete i da otvorite tabelu ili obrazac iz okna za navigaciju, a zatim unesete novi zapis.

Otvaranje tabele ili obrasca

 • U oknu za navigaciju dvaput kliknite na stavku koju želite da otvorite (ili kliknite jednom ako ste u dijalogu Opcije za navigaciju promenili opciju Otvori objekte pomoću).

  Tabela ili upit se otvaraju u podrazumevanom prikazu.

Sve postojeće informacije će biti prikazane, najčešće u redovima u listu sa podacima. Nov prazan zapis sa zvezdicom u biraču zapisa će biti prikazan ispod tih redova. Unesite nove informacije u taj red.

Dodavanje zapisa u tabelu ili obrazac   

Kada se pojavi list sa podacima ili obrazac, ako nema podataka, unesite informacije u nov prazan zapis koji će se pojaviti. Ako informacije postoje, postupite na neki od sledećih načina:

 • Na kartici Početak , u grupi zapisa , kliknite na dugme novo.

 • Kliknite na Novi (prazan) zapis, ako je dostupan.

 • Pronađite zapis sa zvezdicom u biraču zapisa i unesite nove informacije u taj red.

Nakon što popunite sva polja, pritisnite taster TAB da biste se premestili na novi prazan zapis.

Kada prikažete drugi zapis ili zatvorite tabelu ili obrazac, Access će sačuvati novi zapis koji ste dodali.

Zašto se čini da ID brojevi ponekad preskaču broj

Kada kreirate polje koje je postavljeno na tip podataka „Automatsko numerisanje“, Access će automatski kreirati vrednost za to polje u svakom novom zapisu. Vrednost se podrazumevano povećava, tako da svaki novi zapis dobija sledeći dostupni broj u nizu. Svrha tipa podataka „Automatsko numerisanje“ je da obezbedi vrednost koja je pogodna za primarni ključ.

Više informacija o primarnim ključevima potražite u članku Dodavanje, postavljanje, menjanje ili uklanjanje primarnog ključa.

Kada izbrišete red iz tabele koja sadrži polje koje je postavljeno na tip podataka „Automatsko numerisanje“, vrednost u polju tipa „Automatsko numerisanje“ za taj red neće uvek biti ponovo automatski upotrebljena. Iz tog razloga broj koji Access generiše možda neće biti broj koji očekujete da vidite, a praznine se mogu pojaviti u nizu ID brojeva – tako je dizajnirano. Trebalo bi da se oslanjate samo na jedinstvenost vrednosti u polju tipa „Automatsko numerisanje“, a ne na njihov niz.

Vrh stranice

Pronalaženje zapisa za uređivanje ili brisanje

Najpre morate da pronađete zapis da biste mogli da ga uredite ili izbrišete. U tabeli koja sadrži samo mali broj zapisa, možete da koristite dugmad za navigaciju kroz zapise da biste se kretali kroz njih dok ne pronađete željeni zapis. Međutim, u većoj tabeli trebalo bi da koristite druge tehnike za pronalaženje željenih zapisa.

Korišćenje dugmadi za navigaciju kroz zapise

Pomoću dugmadi za navigaciju možete da se krećete između zapisa. Možete da kliknete na ovu dugmad sa strelicama za kretanje do prvog, prethodnog, sledećeg ili poslednjeg zapisa ili da biste dodali novi zapis.

Dugmad za navigaciju

1. Prvi zapis

2. Prethodni zapis

3. Aktuelni zapis

4. Sledeći zapis

5. Poslednji zapis

6. Novi (prazan) zapis

7. Indikator filtera

8. Polje za pretragu

Kada kliknete u polje Aktuelni zapis možete da upišete broj zapisa, a zatim da pritisnete taster ENTER za prelazak na taj zapis. Broj zapisa se broji prema nizu, od početka obrasca ili lista sa podacima – ne odgovara nijednoj vrednosti polja.

Dugme indikatora filtera pokazuje da li je primenjen filter. Kliknite na ovo dugme kada se prikaže tekst Filtrirano da biste uklonili filter. Slično tome, kada se prikaže tekst Nefiltrirano, možete da kliknete na ovo dugme da biste primenili poslednji korišćeni filter.

Kada unesete tekst u polje za pretragu, prva odgovarajuća vrednost biće istaknuta u realnom vremenu dok unosite svaki znak. Ovu funkciju možete da koristite za brzo pronalaženje zapisa koji sadrže vrednost koja se podudara sa tekstom unetim u polje za pretragu.

Korišćenje opcije „Pronađi“ u dijalogu „Pronalaženje i zamena“

Opciju „Pronađi“ možete da koristite u dijalogu Pronalaženje i zamena za pronalaženje odgovarajućeg zapisa. Kada pronađete odgovarajući zapis, on postaje aktuelni zapis i možete ga uređivati ili izbrisati.

Pronalaženje odgovarajućeg zapisa

 1. Kliknite na polje koje želite da pretražite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Pronađi izaberite stavku Pronađi ili pritisnite CTRL+F.

  Tasterska prečica  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+F.

  Pojaviće se dijalog Pronalaženje i zamena.

 3. Izaberite karticu Pronalaženje.

 4. U polje Pronađi upišite vrednost za koju želite da pronađete podudaranje.

 5. Opcionalno, koristite listu Pogledaj u da biste promenili polje koje želite da pretražite ili umesto toga pretražite celu osnovnu tabelu.

 6. Opcionalno, sa liste Podudaranje izaberite stavku Bilo koji deo polja. Biranje ove stavke pruža najšire moguće pretraživanje.

 7. Iz liste Pretraži izaberite stavku Sve, a zatim kliknite na dugme Pronađi sledeće.

Više informacija o korišćenju dijaloga " Pronalaženje i zamena " potražite u članku koristite pronalaženje i zamena dijalog da biste promenili podatke.

Primenjivanje filtera

Filter možete da primenite da biste ograničili prikazane zapise na one koji se podudaraju sa kriterijumima. Primena filtera olakšava pronalaženje zapisa koji želite da uredite ili izbrišete. Na primer, da biste brzo suzili prikazane zapise, kliknite desnim tasterom miša na polja za čiju vrednost želite da ostvarite podudaranja, a zatim na dnu priručnog menija izaberite stavku Jednako, Nije jednako, Sadrži ili Ne sadrži.

Primenjivanje filtera na osnovu izbora

 1. Otvorite tabelu ili obrazac.

 2. Da biste se uverili da tabela ili obrazac već nisu filtrirani, na kartici Početak, u grupi Sortiranje i filtriranje kliknite na dugme Više opcija, a zatim izaberite stavku Obriši sve filtere (ako je komanda dostupna).

 3. Pređite na zapis koji sadrži vrednost koju želite da koristite kao deo filtera, a zatim kliknite na polje. Da biste filtrirali na osnovu delimičnog izbora, izaberite samo željene znakove.

 4. Na kartici Početak , u grupi Sortiranje i filtriranje izaberite stavku Izbor, a zatim izaberite stavku koju želite da primenite filter.

  –ili–

  Kliknite desnim tasterom miša na polje, a zatim na dnu priručnog menija izaberite stavku Jednako, Nije jednako, Sadrži ili Ne sadrži.

 5. Ponovite korake 3 i 4 za filtriranje ostalih polja na osnovu izbora.

Da biste istražili druge oblike filtriranja, koristite komande u grupi Sortiranje i filtriranje na kartici Početak.

Više informacija o primeni filtera potražite u članku Filter: ograničavanje broja zapisa u prikazu.

Vrh stranice

Uređivanje postojećeg zapisa

Ponekad ćete možda poželeti da unesete izmene u postojeći zapis – na primer, da promenite adresu. Da biste uredili postojeći zapis, otvorite obrazac ili tabelu, pređite na zapis koji želite da promenite, a zatim unesite izmene.

Otvaranje tabele ili obrasca

 • U oknu za navigaciju dvaput kliknite na stavku koju želite da otvorite (ili kliknite jednom ako ste u dijalogu Opcije za navigaciju promenili opciju Otvori objekte pomoću).

  Tabela ili upit se otvaraju u podrazumevanom prikazu.

Kada otvorite obrazac ili tabelu, biće prikazane sve postojeće informacije i obično je izabrano (istaknuto) prvo polje prvog zapisa. Ako počnete da kucate dok su podaci izabrani, znakovi koje upisujete zameniće izabrane podatke.

Zamena vrednosti u polju

 1. Izaberite sadržaj polja koji želite da zamenite.

  Savet: U prikazu lista sa podacima možete da izaberete polje ako kliknete blizu leve ivice polja kada pokazivač miša postane znak plus (+). U prikazu obrasca možete da kliknete na oznaku polja da biste izabrali polje.

 2. Upišite ili izaberite novu vrednost polja.

  Znakovi koje unosite ili vrednost koju izaberete će zameniti vrednost u polju. Promene će biti sačuvane kada se premestite na drugi zapis ili zatvorite obrazac ili tabelu.

Da biste uneli informacije u polje, kliknite na polje, a zatim postavite kursor na mesto gde želite da umetnete informacije. Kada se kursor bude nalazio u polju, možete da premestite kursor pomoću tastera sa strelicama.

Napomena: Možete da umetnete tekući datum u polje ako pritisnete kombinaciju tastera CTRL+tačka i zarez (;). Da biste umetnuli trenutno vreme, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+dvotačka (:).

Umetanje novih informacija u polje

 1. Kliknite na polje (ili pređite na polje pomoću tastera TAB ili tastera sa strelicama, a zatim pritisnite taster F2).

 2. Postavite kursor na mesto gde želite da unesete informacije.

 3. Upišite tekst koji želite da umetnete. Ako napravite grešku prilikom kucanja, pritisnite taster BACKSPACE.

  Access će sačuvati promene kada se premestite na drugi zapis ili zatvorite obrazac ili tabelu.

Vrh stranice

Brisanje zapisa

Kada izbrišete zapis, informacije će biti trajno izbrisane iz tabele. Stoga treba da budete sigurni da želite da izbrišete zapis pre nego što ga izbrišete. Ako je potrebno da izbrišete samo neke informacije, ali ne ceo zapis, izaberite samo podatke koje želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE.

Brisanje zapisa

 1. Izaberite zapis ili zapise koje želite da izbrišete.

  Da biste izabrali zapis, kliknite na birač zapisa koji se nalazi pored njega, ako je dostupan.

  Da biste proširili ili smanjili izbor, prevucite birač zapisa (ako je dostupan) ili pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+STRELICA NADOLE ili SHIFT+STRELICA NAGORE.

 2. Pritisnite taster DELETE.

  –ili–

  Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Izbriši.

Više informacija o brisanju zapisa potražite u članku Brisanje jednog ili više zapisa iz baze podataka.

Vrh stranice

Kada će podaci biti sačuvani?

Kada uređujete podatke u obrascu ili tabeli, promene će biti automatski sačuvane kada budete prešli na drugi zapis ili kada zatvorite obrazac ili tabelu. Kada uređujete zapis, Access će prikazati simbol olovke u biraču zapisa na levoj strani aktuelnog zapisa. Kada se premestite na drugi zapis, simbol olovke će nestati, pokazujući da su promene sačuvane.

Sledeća tabela prikazuje neke simbole birača zapisa koje možete videti.

Simbol:

Značenje

Indikator aktuelnog zapisa

Ovo je aktuelni zapis; zapis je sačuvan onako kako je prikazan. Promena boje u biraču zapisa ukazuje na aktuelni zapis.

Indikator uređenog zapisa

Ovaj zapis uređujete; promene u zapisu još nisu sačuvane.

Indikator zaključanog zapisa

Drugi korisnik je zaključao ovaj zapis; ne možete da ga uređujete.

Indikator novog zapisa

Ovo je novi zapis u koji možete da unesete informacije.

Indikator primarnog ključa

Ovo polje je primarni ključ i sadrži vrednost koja jedinstveno identifikuje zapis.

Napomena: Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Sačuvaj zapis ako želite da sačuvate promene u zapisu bez premeštanja u drugi zapis.

Vrh stranice

Kako opozvati promene

Ako netačno upišete podatke, često možete da opozovete promene. Na primer, kada uređujete podatke u polju, možete na priručnoj traci da kliknete na dugme Opozovi radnju ili da pritisnete taster ESC da biste opozvali promene. Da biste opozvali sve promene u zapisu, ponovo pritisnite taster ESC. Kada sačuvate promene ili se premestite u drugi zapis, još uvek ćete moći da opozovete promene u prethodno uređenom zapisu ako na priručnoj traci kliknete na dugme Opozovi radnju. Međutim, čim započnete uređivanje drugog zapisa, primenite ili uklonite filter ili se prebacite u drugi prozor ili karticu dokumenta, promene će postati trajne.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×