Hvatanje i oblikovanje beležaka

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Hvatanje beležaka u programu OneNote je jednostavno kao pisanje u papirnoj beležnici, ali u programu OneNote možete lako da kreirate razmak i dodajete stranice kada i gde su vam potrebne, premeštate i oblikujete tekst bilo gde na stranici, pretražujete i trenutno pronalazite potrebne informacije i označavate važne beleške za praćenje.

U programu OneNote beleške takođe mogu da obuhvate bilo koju kombinaciju kucanog teksta, slika i grafike – uključujući bilo koji tekst i slike koje snimite sa veb stranica i drugih programa – kao i digitalni rukopis, zvučne i video klipove, liste i veze.
 

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kucanje ili pisanje beležaka na stranici

Premeštanje teksta na stranici

Dodavanje razmaka na stranicu

Kreiranje nove stranice

Promena redosleda stranica

Umetanje vremena i datuma

Pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

Dodavanje ili uređivanje veze

Dodavanje oznaka važnim beleškama

Čuvanje beležaka

Kucanje ili pisanje beležaka na stranici

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste otkucali beleške, kliknite bilo gde na stranici gde želite da se pojave beleške i otkucajte tekst. Možete da nastavite da kucate u trenutnom okviru za beleške koji se pojavljuje oko teksta ili da kliknete na neko drugo mesto na stranici da biste kreirali novu belešku.

 • Ako koristite uređaj za unos olovkom ili koristite OneNote na računaru koji podržava unos dodirom, na traci izaberite ili dodirnite karticu Crtanje, a zatim u grupi Alatke izaberite ili dodirnite boju olovke koju ćete koristiti za pisanje beležaka bilo gde na stranici. Da biste se u bilo koje vreme vratili na kucanje, kliknite na dugme Kucaj na kartici Crtanje na traci.
   

Premeštanje teksta na stranici

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste premeštali tekst u okviru iste stranice, pomerite pokazivač miša preko teksta. Kad se pojavi okvir za beleške, kliknite na gornju ivicu tog okvira i prevucite i otpustite okvir na novu lokaciju na stranici.

 • Da biste kopirali ili premestili tekst sa jedne na drugu stranicu, kliknite desnim tasterom miša na gornju ivicu okvira za beleške, u priručnom meniju izaberite stavke Kopiraj ili Iseci i nalepite beleške na željenu stranicu.
   

Dodavanje razmaka na stranicu

Uradite sledeće

 1. Izaberite karticu Umetanje.

 2. U grupi Umetanje kliknite na dugme Umetni razmak.

 3. Na stranici kliknite na mesto gde želite da umetnete dodatni razmak i prevucite pokazivač u smeru koji pokazuje strelica da biste umetnuli onoliko prostora za pisanje koliko vam je potrebno.
   

Kreiranje nove stranice

U programu OneNote jedna stranica može da se pomera do beskraja, ali se preporučuje da efikasno koristite stranice i odeljke kako biste bolje organizovali beležnice. Kad želite da dodate novu, praznu stranicu, uradite sledeće:

 1. Sa desne strane prozora programa OneNote kliknite na dugme Dodaj stranicu iznad kolone sa karticama stranice.

 2. Na vrhu nove stranice otkucajte naslov u oblasti zaglavlja. Naslov stranice koji otkucate pojavljuje se i u oznaci kartice za novu stranicu koju ste kreirali.
   

Promena redosleda stranica

Uradite sledeće

 • Da biste stranicu u odeljku beležnice premestili naviše ili naniže na listi jezičaka stranica, kliknite i držite njen jezičak stranice i prevucite ga nagore ili nadole na novu lokaciju.
   

Umetanje vremena i datuma

Kad god kreirate novu stranicu u programu OneNote, ona je automatski označena trenutnim datumom i vremenom koji ukazuju na to kada je stranica kreirana. U zavisnosti od toga kako koristite OneNote, takođe možete da koristite trenutni datum i vreme računara u beleškama kad god želite da označite ili pratite hronološke događaje. Na primer, možete da vodite evidenciju telefonskih poziva dobijenih u određeno vreme tokom dana tako što ćete pre detalja o pozivu uneti datum i vreme poziva.

Uradite sledeće

 1. Postavite kursor na mesto gde želite da dodate oznaku datuma i vremensku oznaku u beleškama.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici Umetanje, u grupi Vremenska oznaka kliknite na dugmad Datum, Vreme ili Datum i vreme.

  • Da biste brzo umetnuli trenutni datum, pritisnite tastersku prečicu ALT+SHIFT+D.

  • Da biste brzo umetnuli trenutno vreme, pritisnite tastersku prečicu ALT+SHIFT+T.

  • Da biste brzo umetnuli trenutni datum i vreme, pritisnite tastersku prečicu ALT+SHIFT+F.
    

OneNote koristi format datuma i vremena naveden na kontrolnoj tabli operativnog sistema Windows. Ako želite da promenite izgled datuma i vremena u programu OneNote, pratite korake ispod za svoju verziju operativnog sistema Windows.

 • Windows 10
  zatvori OneNote i otvorite kontrolnu tablu u operativnom sistemu Windows 10 (iz pretrage traka u donjem levom uglu ekrana, otkucajte Kontrolna tabla). Izaberite stavku sat, jezik i Region, a zatim kliknite na oblast. U dijalogu Region , na kartici oblikovanja , odaberite format vremena i datuma koji želite, a zatim kliknite na dugme u redu. Sve promene koje ste napravili će se primeniti na datum u budućnosti i vremenske oznake koje možete da umetnete; postojeće beleške neće biti automatski ponovo oblikuju sa novim postavkama.

 • Windows 8
  zatvori OneNote i otvorite kontrolnu tablu u operativnom sistemu Windows 8 (brzo prevucite sa desne strane – ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao – i odaberite ikonu "Pretraži". Otkucajte Kontrolna tabla). Izaberite stavku sat, jezik i Region, a zatim kliknite na oblast. U dijalogu Region , na kartici oblikovanja , odaberite format vremena i datuma koji želite, a zatim kliknite na dugme u redu. Sve promene koje ste napravili će se primeniti na datum u budućnosti i vremenske oznake koje možete da umetnete; postojeće beleške neće biti automatski ponovo oblikuju sa novim postavkama.

 • Windows 7
  zatvori OneNote i otvorite kontrolnu tablu u operativnom sistemu Windows 7. Izaberite stavku sat, jezik i Region, a zatim kliknite na dugme Region i jezik. U dijalogu Region i jezik , na kartici oblikovanja , odaberite format vremena i datuma koji želite, a zatim kliknite na dugme u redu. Sve promene koje ste napravili će se primeniti na datum u budućnosti i vremenske oznake koje možete da umetnete; postojeće beleške neće biti automatski ponovo oblikuju sa novim postavkama.

Kreiranje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

Kreiranje liste sa znakovima za nabrajanje

Liste sa znakovima za nabrajanje su odličan način da se stavke navedu nasumičnim redosledom, na primer spisak za kupovinu.

Uradite sledeće:

 1. U beleškama postavite kursor na mesto gde želite da započne lista sa znakovima za nabrajanje.

 2. Na kartici Početak, u grupi Osnovni tekst kliknite na dugme Znakovi za nabrajanje.

 3. Otkucajte tekst za prvi znak za nabrajanje i pritisnite taster ENTER da biste kreirali sledeći znak za nabrajanje.

 4. Pritisnite taster ENTER dvaput zaredom da biste završili listu sa znakovima za nabrajanje.
   

Savet: Da biste automatski započeli listu sa znakovima za nabrajanje, otkucajte * (zvezdica) na početku novog reda teksta, a zatim pritisnite razmaknicu.

Kreiranje numerisane liste

Numerisane liste su odličan način da se stavke navedu hronološkim redosledom, na primer uputstva „korak po korak“.

Uradite sledeće:

 • U beleškama postavite kursor na mesto gde želite da započne lista sa znakovima za nabrajanje.

 • Na kartici Početak, u grupi Osnovni tekst kliknite na dugme Numerisanje.

 • Otkucajte tekst za prvu stavku i pritisnite taster ENTER da biste kreirali sledeću stavku.

 • Pritisnite taster ENTER dvaput zaredom da biste završili numerisanu listu.
   

Savet: Da biste automatski započeli numerisanu listu, otkucajte broj 1. na početku novog reda teksta i pritisnite taster Razmaknica.
 

Dodavanje ili uređivanje veze

OneNote automatski kreira vezu (nekad su se nazivale hiperveze) kad god otkucate ili nalepite internet adresu ili URL svetske komunikacione mreže u beleške. Osim toga, možete da koristite i komandu Umetni > Veza da biste kreirali vezu od teksta u beleškama.
 

Dodavanje veze

Uradite nešto od sledećeg:

 • U beleškama otkucajte ili nalepite internet adresu na koju bi veza trebalo da ukazuje. Na primer, da biste dodali vezu ka Microsoft veb lokaciji, otkucajte http://www.microsoft.com (ili samo www.microsoft.com) i OneNote će automatski omogućiti da se klikne na tu vezu.

 • Na traci izaberite stavke Umetanje > Veza. U polju Adresa otkucajte internet adresu na koju bi veza trebalo da ukazuje i kliknite na dugme U redu.
   

Napomena: Da biste kreirali veze ka drugim stranicama u beležnici, kliknite na odeljak beležnice koji sadrži stranicu sa kojom želite da se povežete, kliknite desnim tasterom miša na karticu stranice, izaberite stavku Kopiraj vezu na stranicu i nalepite vezu na mesto u beleškama gde želite da ona bude prikazana.
 

Uređivanje veze

Da biste promenili internet adresu ka kojoj vodi postojeća veza u beleškama, uradite sledeće:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na vezu čiju adresu želite da promenite i izaberite stavku Uredi vezu.

 2. U dijalogu Veza koji se otvara zamenite URL u polju Adresa novim koji želite. Ako je potrebno, promenite i opisni tekst koji se pojavljuje u polju Tekst za prikazivanje tako da se podudara sa odredištem nove veze.

 3. Kliknite na dugme U redu

Uklanjanje veze

Da biste izbrisali vezu bez brisanja teksta od kojeg je kreirana, uradite sledeće:

 • Kliknite desnim tasterom miša na vezu koju želite da izbrišete i u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni vezu.
   

Dodavanje oznaka važnim beleškama

OneNote obezbeđuje nekoliko oznaka koje možete da primenite na beleške, na primer Važno i Zaduženje. Oznake vam omogućavaju da vidljivo odredite prioritet beležaka ili ih kategorizujete i one mogu da se koriste za grupisanje beležaka po klasifikaciji ili važnosti prilikom pretrage beležnica.
 

Dodavanje oznake u belešku

Uradite sledeće:

 1. U beleškama kliknite na tekst koji želite da označite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Oznake kliknite na ikonu oznake koju želite da primenite. Koristite strelice za pomeranje kroz listu ili kliknite na strelicu Još u donjem desnom uglu liste da biste prikazali sve dostupne oznake.
   

Traženje oznaka

Da biste brzo pronašli sve označene beleške (na primer, da biste videli sve stavke koje imaju oznaku „Važno“), uradite sledeće:

 • Izaberite stavke Početak > Pronađi oznake. U oknu zadatka Rezime oznaka koje se otvara kliknite na bilo koju oznaku na listi da biste pronašli i otvorili stranicu koja sadrži povezanu belešku.
   

Čuvanje beležaka

Za razliku od drugih računarskih programa, Microsoft OneNote automatski i neprestano čuva vaš posao dok radite, što znači da nema potrebe da ručno čuvate beleške.

OneNote možete slobodno da isključite u bilo kom trenutku i čim završite sa hvatanjem beležaka. Kad sledeći put pokrenete OneNote, on će automatski otvoriti poslednju stranicu koju ste gledali i zapamtiće poslednje promene.
 

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×