Hvatanje i oblikovanje beležaka

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Hvatanje beležaka u programu OneNote je jednostavno kao pisanje u papirnoj beležnici, ali u programu OneNote možete lako da kreirate razmak i dodajete stranice kada i gde su vam potrebne, premeštate i oblikujete tekst bilo gde na stranici, pretražujete i trenutno pronalazite potrebne informacije i označavate važne beleške za praćenje.

U programu OneNote beleške takođe mogu da obuhvate bilo koju kombinaciju kucanog teksta, slika i grafike – uključujući bilo koji tekst i slike koje snimite sa veb stranica i drugih programa – kao i digitalni rukopis, zvučne i video klipove, liste i veze.
 

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kucanje ili pisanje beležaka na stranici

Premeštanje teksta na stranici

Dodavanje razmaka na stranicu

Kreiranje nove stranice

Promena redosleda stranica

Umetanje vremena i datuma

Kreirajte listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu

Kreiranje liste sa znakovima za nabrajanje

Kreiranje numerisane liste

Dodavanje ili uređivanje veze

Dodavanje veze

Uređivanje veze

Uklanjanje veze

Dodavanje oznaka važnim beleškama

Dodavanje oznake na belešku

Traženje oznaka

Čuvanje beležaka

Kucanje ili pisanje beležaka na stranici

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste otkucali beleške, kliknite bilo gde na stranici gde želite da se pojave beleške i otkucajte tekst. Možete da nastavite da kucate u trenutnom okviru za beleške koji se pojavljuje oko teksta ili da kliknete na neko drugo mesto na stranici da biste kreirali novu belešku.

 • Ako koristite uređaj za unos olovkom ili koristite OneNote na računaru koji podržava unos dodirom, na traci izaberite ili dodirnite karticu Crtanje, a zatim u grupi Alatke izaberite ili dodirnite boju olovke koju ćete koristiti za pisanje beležaka bilo gde na stranici. Da biste se u bilo koje vreme vratili na kucanje, kliknite na dugme Kucaj na kartici Crtanje na traci.
   

Vrh stranice

Premeštanje teksta na stranici

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste premeštali tekst u okviru iste stranice, pomerite pokazivač miša preko teksta. Kad se pojavi okvir za beleške, kliknite na gornju ivicu tog okvira i prevucite i otpustite okvir na novu lokaciju na stranici.

 • Da biste kopirali ili premestili tekst sa jedne na drugu stranicu, kliknite desnim tasterom miša na gornju ivicu okvira za beleške, u priručnom meniju izaberite stavke Kopiraj ili Iseci i nalepite beleške na željenu stranicu.
   

Vrh stranice

Dodavanje razmaka na stranicu

Uradite sledeće

 1. Izaberite karticu Umetanje.

 2. U grupi Umetanje kliknite na dugme Umetni razmak.

 3. Na stranici kliknite na mesto gde želite da umetnete dodatni razmak i prevucite pokazivač u smeru koji pokazuje strelica da biste umetnuli onoliko prostora za pisanje koliko vam je potrebno.
   

Vrh stranice

Kreiranje nove stranice

U programu OneNote jedna stranica može da se pomera do beskraja, ali se preporučuje da efikasno koristite stranice i odeljke kako biste bolje organizovali beležnice. Kad želite da dodate novu, praznu stranicu, uradite sledeće:

 1. Sa desne strane prozora programa OneNote kliknite na dugme Dodaj stranicu iznad kolone sa karticama stranice.

 2. Na vrhu nove stranice otkucajte naslov u oblasti zaglavlja. Naslov stranice koji otkucate pojavljuje se i u oznaci kartice za novu stranicu koju ste kreirali.
   

Vrh stranice

Promena redosleda stranica

Uradite sledeće

 • Da biste stranicu u odeljku beležnice premestili naviše ili naniže na listi jezičaka stranica, kliknite i držite njen jezičak stranice i prevucite ga nagore ili nadole na novu lokaciju.
   

Vrh stranice

Umetanje vremena i datuma

Kad god kreirate novu stranicu u programu OneNote, ona je automatski označena trenutnim datumom i vremenom koji ukazuju na to kada je stranica kreirana. U zavisnosti od toga kako koristite OneNote, takođe možete da koristite trenutni datum i vreme računara u beleškama kad god želite da označite ili pratite hronološke događaje. Na primer, možete da vodite evidenciju telefonskih poziva dobijenih u određeno vreme tokom dana tako što ćete pre detalja o pozivu uneti datum i vreme poziva.

Uradite sledeće

 1. Postavite kursor na mesto gde želite da dodate oznaku datuma i vremensku oznaku u beleškama.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici Umetanje, u grupi Vremenska oznaka kliknite na dugmad Datum, Vreme ili Datum i vreme.

  • Da biste brzo umetnuli trenutni datum, pritisnite tastersku prečicu ALT+SHIFT+D.

  • Da biste brzo umetnuli trenutno vreme, pritisnite tastersku prečicu ALT+SHIFT+T.

  • Da biste brzo umetnuli trenutni datum i vreme, pritisnite tastersku prečicu ALT+SHIFT+F.
    

OneNote koristi format datuma i vremena naveden na kontrolnoj tabli operativnog sistema Windows. Ako želite da promenite izgled datuma i vremena u programu OneNote, pratite korake ispod za svoju verziju operativnog sistema Windows.

 • Windows 10
  zatvori OneNote i otvorite kontrolnu tablu u operativnom sistemu Windows 10 (iz pretrage traka u donjem levom uglu ekrana, otkucajte Kontrolna tabla). Izaberite stavku sat, jezik i Region, a zatim kliknite na oblast. U dijalogu Region , na kartici oblikovanja , odaberite format vremena i datuma koji želite, a zatim kliknite na dugme u redu. Sve promene koje ste napravili će se primeniti na datum u budućnosti i vremenske oznake koje možete da umetnete; postojeće beleške neće biti automatski ponovo oblikuju sa novim postavkama.

 • Windows 8
  zatvori OneNote i otvorite kontrolnu tablu u operativnom sistemu Windows 8 (brzo prevucite sa desne strane – ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao – i odaberite ikonu "Pretraži". Otkucajte Kontrolna tabla). Izaberite stavku sat, jezik i Region, a zatim kliknite na oblast. U dijalogu Region , na kartici oblikovanja , odaberite format vremena i datuma koji želite, a zatim kliknite na dugme u redu. Sve promene koje ste napravili će se primeniti na datum u budućnosti i vremenske oznake koje možete da umetnete; postojeće beleške neće biti automatski ponovo oblikuju sa novim postavkama.

 • Windows 7
  zatvori OneNote i otvorite kontrolnu tablu u operativnom sistemu Windows 7. Izaberite stavku sat, jezik i Region, a zatim kliknite na dugme Region i jezik. U dijalogu Region i jezik , na kartici oblikovanja , odaberite format vremena i datuma koji želite, a zatim kliknite na dugme u redu. Sve promene koje ste napravili će se primeniti na datum u budućnosti i vremenske oznake koje možete da umetnete; postojeće beleške neće biti automatski ponovo oblikuju sa novim postavkama.

Vrh stranice

Kreiranje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

Kreiranje liste sa znakovima za nabrajanje

Liste sa znakovima za nabrajanje su odličan način da se stavke navedu nasumičnim redosledom, na primer spisak za kupovinu.

Uradite sledeće:

 1. U beleškama postavite kursor na mesto gde želite da započne lista sa znakovima za nabrajanje.

 2. Na kartici Početak, u grupi Osnovni tekst kliknite na dugme Znakovi za nabrajanje.

 3. Otkucajte tekst za prvi znak za nabrajanje i pritisnite taster ENTER da biste kreirali sledeći znak za nabrajanje.

 4. Pritisnite taster ENTER dvaput zaredom da biste završili listu sa znakovima za nabrajanje.
   

Savet: Da biste automatski započeli listu sa znakovima za nabrajanje, otkucajte * (zvezdica) na početku novog reda teksta, a zatim pritisnite razmaknicu.

Kreiranje numerisane liste

Numerisane liste su odličan način da se stavke navedu hronološkim redosledom, na primer uputstva „korak po korak“.

Uradite sledeće:

 • U beleškama postavite kursor na mesto gde želite da započne lista sa znakovima za nabrajanje.

 • Na kartici Početak, u grupi Osnovni tekst kliknite na dugme Numerisanje.

 • Otkucajte tekst za prvu stavku i pritisnite taster ENTER da biste kreirali sledeću stavku.

 • Pritisnite taster ENTER dvaput zaredom da biste završili numerisanu listu.
   

Savet: Da biste automatski započeli numerisanu listu, otkucajte 1. na početku novog reda teksta, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA.

Vrh stranice

Dodavanje ili uređivanje veze

OneNote automatski kreira vezu (nekad su se nazivale hiperveze) kad god otkucate ili nalepite internet adresu ili URL svetske komunikacione mreže u beleške. Osim toga, možete da koristite i komandu Umetni > Veza da biste kreirali vezu od teksta u beleškama.
 

Dodavanje veze

Uradite nešto od sledećeg:

 • U beleškama, otkucajte ili nalepite Internet adrese na koju treba da pokazuju na vezu. Na primer, da biste dodali vezu na Microsoft Veb lokaciju, otkucajte http://www.microsoft.com (ili samo www.microsoft.com) i OneNote će automatski pravi vezu može da se klikne.

 • Na traci izaberite stavke Umetanje > Veza. U polju Adresa otkucajte internet adresu na koju bi veza trebalo da ukazuje i kliknite na dugme U redu.
   

Napomena: Da biste kreirali veze ka drugim stranicama u beležnici, kliknite na odeljak beležnice koji sadrži stranicu sa kojom želite da se povežete, kliknite desnim tasterom miša na karticu stranice, izaberite stavku Kopiraj vezu na stranicu i nalepite vezu na mesto u beleškama gde želite da ona bude prikazana.
 

Uređivanje veze

Da biste promenili internet adresu ka kojoj vodi postojeća veza u beleškama, uradite sledeće:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na vezu čiju adresu želite da promenite i izaberite stavku Uredi vezu.

 2. U dijalogu Veza koji se otvara zamenite URL u polju Adresa novim koji želite. Ako je potrebno, promenite i opisni tekst koji se pojavljuje u polju Tekst za prikazivanje tako da se podudara sa odredištem nove veze.

 3. Kliknite na dugme U redu

Uklanjanje veze

Da biste izbrisali vezu bez brisanja teksta od kojeg je kreirana, uradite sledeće:

 • Kliknite desnim tasterom miša na vezu koju želite da izbrišete i u priručnom meniju izaberite stavku Ukloni vezu.
   

Vrh stranice

Dodavanje oznaka važnim beleškama

OneNote obezbeđuje nekoliko oznaka koje možete da primenite na beleške, na primer Važno i Zaduženje. Oznake vam omogućavaju da vidljivo odredite prioritet beležaka ili ih kategorizujete i one mogu da se koriste za grupisanje beležaka po klasifikaciji ili važnosti prilikom pretrage beležnica.
 

Dodavanje oznake u belešku

Uradite sledeće:

 1. U beleškama kliknite na tekst koji želite da označite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Oznake kliknite na ikonu oznake koju želite da primenite. Koristite strelice za pomeranje kroz listu ili kliknite na strelicu Još u donjem desnom uglu liste da biste prikazali sve dostupne oznake.
   

Traženje oznaka

Da biste brzo pronašli sve označene beleške (na primer, da biste videli sve stavke koje imaju oznaku „Važno“), uradite sledeće:

 • Izaberite stavke Početak > Pronađi oznake. U oknu zadatka Rezime oznaka koje se otvara kliknite na bilo koju oznaku na listi da biste pronašli i otvorili stranicu koja sadrži povezanu belešku.
   

Vrh stranice

Čuvanje beležaka

Za razliku od drugih računarskih programa, Microsoft OneNote automatski i neprestano čuva vaš posao dok radite, što znači da nema potrebe da ručno čuvate beleške.

OneNote možete slobodno da isključite u bilo kom trenutku i čim završite sa hvatanjem beležaka. Kad sledeći put pokrenete OneNote, on će automatski otvoriti poslednju stranicu koju ste gledali i zapamtiće poslednje promene.
 

Vrh stranice

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kucanje ili pisanje beležaka na stranici

Premeštanje teksta na stranici

Dodavanje razmaka na stranicu

Kreiranje nove stranice

Promena redosleda stranica

Čuvanje beležaka

Umetanje vremena i datuma

Kreirajte listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu

Dodavanje ili uređivanje hiperveze

Kreiranje tabele

Umetanje slike

Umetanje isečka ekrana

Dodavanje oznaka važnim beleškama

Kucanje ili pisanje beležaka na stranici

 • Da biste napravili otkucane beleške, kliknite bilo gde na stranici koju želite da se pojavi, a zatim otkucajte beleške. OneNote pravi kontejner za beleške za svaki blok teksta koji kucanje ili pisanje.

 • Ako koristite uređaj za unos olovkom, izaberite pero Slika dugmeta na traci sa alatkama Alatke za pisanje , a zatim rukom napisane beleške bilo gde na stranici. Da biste vratili na kucanje u bilo kom trenutku, na traci sa alatkama Alatke za pisanje kliknite Alatka za kucanje/selekciju. Slika dugmeta .

Vrh stranice

Premeštanje teksta na stranici

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste premestili tekst unutar jedne stranice, pomerite pokazivač preko teksta. Kada se pojavi kontejner za beleške, kliknite na gornju ivicu okvira za beleške, a zatim ga prevucite na novu lokaciju na stranici.

 • Da biste kopirali ili premestili tekst sa jedne stranice na drugu stranicu, kliknite desnim tasterom miša na gornju ivicu okvira za beleške na priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj ili Iseci i nalepite beleške na stranicu koju želite.

Vrh stranice

Dodavanje razmaka na stranicu

 1. Kliknite na dugme Umetni dodatni prostor za pisanje Slika dugmeta na traci sa alatkama Alatke za pisanje .

 2. Na stranici, kliknite na mesto na koje želite da umetnete više prostora, a zatim prevucite pokazivač u smeru strelice da biste dodali onoliko prostora koliko želite.

  Kliknite i prevucite pokazivač da biste dodali još prostora na stranici.

  Slika dugmeta Prevucite da biste dodali razmak na ivica stranice ili između redova teksta.

Da biste brzo dodali još prostora na dnu stranice, kliknite na dugme Pomeri nadole za polovinu stranice Slika dugmeta na vertikalne trake za pomeranje.

Vrh stranice

Kreiranje nove stranice

 1. Kliknite na dugme Nova stranica iznad kartica stranice da biste brzo kreirali novu stranicu. (Kliknite na strelicu pored dugmeta Nova stranica da biste odabrali praznu stranicu da biste napravili podstranicu u grupi stranica ili da kreirate stranicu iz predloška.)

 2. Otkucajte naslov stranice u polje naslov na vrhu stranice. Naslov koji upišete pojaviće se na kartici stranica sa leve strane prozora programa OneNote.

Vrh stranice

Promena redosleda stranica

 • Da biste premestili stranicu u okviru odeljka, kliknite i prevlačite karticu stranice malo nadesno dok se ne pojavi na malu strelicu i zatim prevucite karticu stranice nagore ili nadole na novu lokaciju u trenutnom odeljku.

Vrh stranice

Čuvanje beležaka

OneNote automatski i neprestano čuva vaš posao dok pišete beleške, svaki put kada se prebacite na drugu stranicu ili odeljak i svaki put kada zatvorite odeljaka i Beležnica. Nema potrebe da ručno čuvate beleške čak i kada završite sa njima.

Da biste sačuvali kopiju odeljka beležaka na drugu lokaciju, koristite komandu " Sačuvaj kao " u meniju datoteka . OneNote će automatski sačuvati sve buduće promene u tom odeljku na novoj lokaciji...

Vrh stranice

Umetanje vremena i datuma

U zavisnosti od toga kako koristite OneNote, možete da koristite trenutni datum i vreme na računaru u beleške da biste označili ili pratite hronološke događaje. Na primer, možete da vodite evidenciju telefonskih poziva primljenih u određeno doba dana ili da stavke u OneNote blogu ili dnevnik trenutnim datumom.

 1. Postavite pokazivač na mesto na koje želite da dodate oznake datuma i vremena.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • U meniju Umetanje izaberite stavku datum i vreme.

  • Da biste umetnuli trenutni datum i vreme, pritisnite tastere ALT + SHIFT + F.

  • Da biste umetnuli samo datum, pritisnite tastere ALT + SHIFT + D.

  • Da biste umetnuli samo vreme, pritisnite tastere ALT + SHIFT + T.

Savet: OneNote automatski dodaje oznaku za datum i vreme ispod naslova stranice svaki put kada se kreira nova stranica. Da promenite oznaku datuma ili vremena stranice, kliknite na datum ili vreme, a zatim kliknite na ikonu kalendara ili sata koja se pojavljuje. OneNote će koristiti nove oznake datuma i vremena kada pretraživanja stranice za beleške.

OneNote koristi format datuma i vremena naveden na kontrolnoj tabli operativnog sistema Windows. Ako želite da promenite izgled datuma i vremena u programu OneNote, pratite korake ispod za svoju verziju operativnog sistema Windows.

 • Windows 10
  zatvori OneNote i otvorite kontrolnu tablu u operativnom sistemu Windows 10 (iz pretrage traka u donjem levom uglu ekrana, otkucajte Kontrolna tabla). Izaberite stavku sat, jezik i Region, a zatim kliknite na oblast. U dijalogu Region , na kartici oblikovanja , odaberite format vremena i datuma koji želite, a zatim kliknite na dugme u redu. Sve promene koje ste napravili će se primeniti na datum u budućnosti i vremenske oznake koje možete da umetnete; postojeće beleške neće biti automatski ponovo oblikuju sa novim postavkama.

 • Windows 8
  zatvori OneNote i otvorite kontrolnu tablu u operativnom sistemu Windows 8 (brzo prevucite sa desne strane – ako koristite miš, postavite pokazivač u gornji desni ugao – i odaberite ikonu "Pretraži". Otkucajte Kontrolna tabla). Izaberite stavku sat, jezik i Region, a zatim kliknite na oblast. U dijalogu Region , na kartici oblikovanja , odaberite format vremena i datuma koji želite, a zatim kliknite na dugme u redu. Sve promene koje ste napravili će se primeniti na datum u budućnosti i vremenske oznake koje možete da umetnete; postojeće beleške neće biti automatski ponovo oblikuju sa novim postavkama.

 • Windows 7
  zatvori OneNote i otvorite kontrolnu tablu u operativnom sistemu Windows 7. Izaberite stavku sat, jezik i Region, a zatim kliknite na dugme Region i jezik. U dijalogu Region i jezik , na kartici oblikovanja , odaberite format vremena i datuma koji želite, a zatim kliknite na dugme u redu. Sve promene koje ste napravili će se primeniti na datum u budućnosti i vremenske oznake koje možete da umetnete; postojeće beleške neće biti automatski ponovo oblikuju sa novim postavkama.

Vrh stranice

Kreiranje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

Kreiranje liste sa znakovima za nabrajanje

 1. Na traci sa alatkama Oblikovanje kliknite na dugme Znakovi za nabrajanje Slika dugmeta „Znakovi za nabrajanje“ .

 2. Otkucajte tekst koji želite za prvu stavku na listi, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Automatski se kreira novi znak za nabrajanje za sledeću stavku liste.

 3. Da biste završili listu sa znakovima za nabrajanje i nastavili sa pisanjem običnog pasusa, pritisnite dvaput taster ENTER ili pritisnite taster BACKSPACE da biste izbrisali poslednji znak za nabrajanje na listi.

Da biste automatski započeli listu sa znakovima za nabrajanje, otkucajte * (zvezdica), a zatim pritisnite razmaknicu ili taster TAB.

Kreiranje numerisane liste

 1. Na traci sa alatkama Oblikovanje kliknite na dugme numerisanje Slika dugmeta .

 2. Otkucajte tekst koji želite za prvu stavku na listi, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Automatski se kreira novi broj za sledeću stavku liste.

 3. Da biste završili numerisanu listu i nastavili sa pisanjem običnog pasusa, pritisnite dvaput taster ENTER ili pritisnite taster BACKSPACE da biste izbrisali poslednji broj na listi.

Da biste automatski započeli numerisanu listu, otkucajte 1. i pritisnite razmaknicu ili taster TAB.

Vrh stranice

Dodavanje ili uređivanje hiperveze

OneNote automatski kreira hipervezu svaki put kada otkucate ili nalepite Internet ili World Wide Web URL u beleške.

Dodavanje hiperveze

Uradite nešto od sledećeg:

 • U beleškama, otkucajte ili nalepite Internet adrese na koju treba da pokazuju na hipervezu. Na primer, da biste dodali hipervezu na Microsoft Veb lokaciju, otkucajte http://www.microsoft.com.

 • U meniju Umetanje izaberite stavku Hipervezai u dijalogu Umetanje hiperveze navedite Internet adresu koju treba da pokazuju na hipervezu, a zatim specifiy tekst za prikazivanje gde će se pojaviti na hipervezu u beleškama.

Da biste kreirali hipervezu ka drugim lokacijama u beležnici, tako da možete da se krećete brže, kliknite na odeljak beležnice koji sadrži stranicu koju želite da povežete, kliknite desnim tasterom miša na karticu stranice na margini, izaberite stavku Kopiraj hipervezu na ovu stranicu, a zatim nalepite na hiperveza gde god želite da se pojavi.

Uređivanje hiperveze

 • Kliknite desnim tasterom miša na hipervezu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Uredi hipervezu .

Vrh stranice

Pravljenje tabele

 1. Kliknite na lokaciju gde želite da umetnete tabelu.

 2. U meniju tabele kliknite na dugme Umetni tabelu.

 3. U dijalogu Umetanje tabele unesite broj kolona i redova koje želite.

Možete da kreirate tabelu brže tako što ćete ga nacrtali. Na standardnoj traci sa alatkama kliknite na dugme Umetni tabelu i zatim prevucite pokazivač ispod i desno da biste naveli broj redova i kolona koje želite. Takođe možete da koristite taster TAB da biste kreirali tabelu i da dodate nove kolone u tabelu, a možete da koristite taster ENTER da biste dodali nove redove u tabelu.

Vrh stranice

Umetanje slike

Slika i grafike, clipart možete da umetnete u beleške.

Da biste umetnuli sliku iz datoteke na računaru, uradite sledeće:

 1. U meniju Umetanje postavite pokazivač na sliku, a zatim kliknite na dugme Iz datoteke

 2. U dijalogu Umetanje slike idite na lokaciju na kojoj se nalazi datoteka, kliknite na dugme da biste izabrali datoteku, a zatim kliknite na dugme Umetni.

Da biste umetnuli sliku iz World Wide Web, uradite sledeće:

 1. U meniju Umetanje postavite pokazivač na sliku, a zatim kliknite na dugme Iz datoteke

 2. U dijalogu Umetanje slike u polje ime datoteke otkucajte ili nalepite punu URL adresu datoteke slike i kliknite na dugme Umetni.

Možete da komentarišete slike koje ste umetnuli u beleške tako što ćete otkucati tekst iznad njih. Stoga, za razliku od najviše drugim Microsoft Office programima, klik na umetnutu sliku u programu OneNote ne izaberite sliku. Umesto toga, postavlja se mesto umetanja za kucanje teksta. Ako želite da biste izabrali sliku koju ste umetnuli, pomerite pokazivač preko njega. Plava isprekidana ivica se pojavljuje oko slike i plavo Krstić regulator se pojavljuje pored slike. Kliknite na ivicu ili regulator da biste izabrali sliku. Kada izaberete sliku, kliknite i prevucite ga na novu lokaciju na stranici.

Vrh stranice

Umetanje isečka ekrana

Možete da koristite OneNote da biste pravili sliku ili njen deo ekrana računara i umetnite ga u beleške. Slike, koji se nazivaju isečke ekrana, omogućavaju vam da brzo hvatanje informacija koje ne morate da uredite. Na primer, možda ćete slika poslovnih putovanja plana na Veb lokaciji turističke agencije i zatim je nalepite u beleške tako da možete da ga prikažete, kada nemate pristup vebu.

Kreiranje isečaka ekrana tako što ćete prevući pokazivač da biste izabrali pravougaoni oblast, što može da u opsegu od 25 piksela kvadrat na celu visinu i širinu ekrana. Sve unutar oblasti pravougaoni je uključeno u sliku i automatski se dodaju u beleške i u ostavu. Lako možete da nalepite dodatne kopije slike na druge stranice u programu OneNote beležnicu ili u drugi program.

 1. U programu OneNote, u meniju Umetanje izaberite stavku Isečak ekrana.

  OneNote se umanjuje i poslednji aktivni prozor postaje vidljiv.

 2. Ako je potrebno, prebacite se na program koji prikazuje informacije koje želite da uhvatite kao slike (na primer, Web stranice u programu Internet Explorer).

 3. Kliknite i držite pritisnut taster miša, a zatim prevucite pokazivač u bilo kom smeru da biste izabrali. Na primer, možete da pokretanje gornjem levom uglu oblasti koje želite da uhvatite i zatim prevucite pokazivač da biste dole desno.

 4. Otpustite taster miša da biste kreirali isečak ekrana i da ga umetnete u beleške.

  Savet: Svaki put kada kreirate isečak ekrana, on se automatski kopira u ostavu. Da biste umetnuli sliku na bilo koji drugi program, izaberite stavku Nalepi ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + V mesto na kojem želite da umetnete sliku.

Napomena: Isečci ekrana predstavljaju statičke slike. Kada uzmete isečak ekrana nešto (na primer, Veb stranica), a informacije se menja u izvoru, isečak ekrana neće biti ažurirana.

Vrh stranice

Dodavanje oznaka važnim beleškama

OneNote nudi nekoliko unapred definisanih oznaka, kao što je važno i koje možete da povežete sa beleškama. Takođe, možete da kreirate sopstvene oznake beležaka i tražite označene stavke.

Dodavanje oznake beleške

 1. Postavite pokazivač u pasusu koji želite da označite.

 2. Na standardnoj traci sa alatkama kliknite na strelicu pored dugmeta " oznake ", a zatim kliknite na oznaku beleške koju želite. Na primer, da biste priložili nešto što želite da pratite u polju za potvrdu, kliknite na dugme Da da Slika dugmeta .

Nakon što dodate oznake u beleške, možete da pretražujete označene stavke u beleškama i možete da ih grupišete prema imenu oznake.

Traženje označenih beležaka

 1. Na standardnoj traci sa alatkama kliknite na strelicu pored dugmeta " oznake ", a zatim kliknite na dugme Prikaži sve označene beleške.

 2. U oknu Rezime oznaka suzite opseg pretrage ako je potrebno, a zatim kliknite na dugme Osveži rezultate.

Možete da koristite beleške oznaka kao u polju za potvrdu da biste označili ste pratili stavka radnje. Potvrdite ili opozovite izbor u polju u oknu zadatka Rezime oznaka ili na stranici koja sadrži oznaku beleške.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×