Grupisanje ili razgrupisavanje oblika, slika ili drugih objekata

Grupisanje ili razgrupisavanje oblika, slika ili drugih objekata

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da grupišete oblika, slika ili drugih objekata. Grupisanje omogućava rotirate, preokrećete, premeštanje ili promena veličine svih oblika ili objekata u isto vreme kao da su jedan oblik ili objekat.

Sve oblike u grupi atributa možete promeniti i u isto vreme, kao što su dodavanja popune oblika ili efekatili efekat slici. Možete da biste razgrupisali grupu oblika u bilo kom trenutku i da ih kasnije ponovo grupišete.

Kliknite na naslove u nastavku da biste pronašli još informacija

 1. Pritisnite i držite taster CTRL dok birate oblike, slike ili druge objekte za grupisanje. Moraćete da biste izabrali više oblika, slike ili objekta kako biste omogućili dugme grupa .

  Saveti: 

  Imajte u vidu da se u grupi slike u programu Word, opcija " Prelomi tekst " mora biti postavljeno na neki drugi Uravnato sa tekstom za svaku sliku koju želite da grupišete. Da biste promenili ovu opciju, kliknite desnim tasterom miša svaku sliku, izaberite stavku Prelomi teksti zatim izaberite sve osim Uravnato sa tekstom.

 2. Uradite sledeće:

  Saveti: 

  • Da biste grupisali više SVG ikona morate da ih prvo Konvertuj u oblike. Više informacija o ih konvertovati u oblike, pogledajte članak: konvertovanje SVG sliku da biste oblik za Office.

  • Kada napravite grupu, i dalje možete da radite sa jednom stavkom u grupi. Izaberite grupu i potom kliknite na stavku da biste je izabrali.

  • Da biste grupisali slike, na kartici Oblikovanje alatki za slike , izaberite stavke grupa > grupa.

   Dugme „Grupa“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

   Napomena: Kartice Oblikovanje alatki za crtanje ili Oblikovanje alatki za slike su kontekstualne, što znači da se samo pojavljuju na traci kada imate oblik ili izabranu sliku.

  • Da biste grupisali oblike i druge objekte, na kartici Alatke za crtanje | Oblikovanje izaberite stavke Grupa > Grupiši.

   Dugme „Grupiši“ na kartici „Oblikovanje alatki za crtanje“

 1. Izaberite grupu koju želite da razgrupišete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste razgrupisali slike, na kartici Alatke za slike | oblikovanje izaberite stavke Grupa > Razgrupiši.

   Dugme „Razgrupiši“ na kartici „Alatke za slike“

  • Da biste razgrupisali oblike i objekte, na kartici Alatke za crtanje | Oblikovanje izaberite stavke Grupa > Razgrupiši.

   Opcija „Razgrupiši“ na kartici „Oblikovanje alatki za crtanje“

Napomene: 

 • Dugme Pregrupiši nije dostupno u programima Word 2013 i Word 2016. Da biste pregrupisali stavke, izaberite sve oblike ili slike koje treba pregrupisati, a zatim izaberite stavke Grupa > Grupiši.

 • Ako SmartArt grafika se konvertuju u pojedinačne oblike, ne možete da ih ponovo konvertovati SmartArt grafika ili ih pregrupisati.

Za sve aplikacije osim za Word

 1. Izaberite neki od oblika, slika ili objekata koji su prethodno bili u grupi.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pregrupisali oblike i objekte, na kartici Alatke za crtanje | Oblikovanje izaberite stavke Grupa > Pregrupiši.

   Dugme „Pregrupiši“ na kartici „Oblikovanje alatki za crtanje“

  • Da biste pregrupisali slike, na kartici Alatke za slike | oblikovanje izaberite stavke Grupa > Pregrupiši.

   Dugme „Pregrupiši“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

Evo nekih razloga zašto je dugme Grupiši nedostupno i nekih stvari koje možete uraditi da biste ga vratili.

 • Je izabran samo jedan oblik ili sliku. Uverite se da imate više oblika ili slika izabrana. Ne možete da koristite alatku za grupu sa SVG ikone, pa one ne broje.

 • Da biste grupisali SVG ikone morate da ih prvo Konvertuj u oblike. Više informacija o ih konvertovati u oblike, pogledajte članak: konvertovanje SVG sliku da biste oblik za Office.

 • Vaš izbor obuhvata tabelu, radni list ili GIF sliku. Dugme Grupa neće biti dostupna ako je izabran bilo koji od ovih objekata.

 • Ako koristite Word i pokušate da grupisanje slika, Prelamanje teksta može biti podešena na Uravnato sa tekstom. Kliknite desnim tasterom miša na slike, odaberite stavku Prelamanje teksta iPromena rasporeda opciju osim Uravnato sa tekstom za sve slike koje želite da grupišete.

 • Ako koristite PowerPoint, možda ste pokušali da grupišete nešto sa tekstom čuvara mesta za naslov („kliknite da biste dodali naslov”) ili sa čuvarem mesta za sadržaj („kliknite da biste dodali tekst”).

  Slajd sa dva čuvara mesta i dva odvojena objekta

  U gornjem primeru, plavi kvadrat i zeleni krug mogu se grupisati zajedno. Međutim, oblici se ne mogu grupisati sa tekstom čuvara mesta.

  Da biste vratili dugme Grupiši, premestite oblik, sliku ili objekat na drugu lokaciju na slajdu izvan teksta čuvara mesta ili uklonite čuvar mesta iz stvari koje želite da grupišete.

Napomena:  Ako vam ništa od ovoga ne omogući dugme Grupa, pretražite forum „Odgovori“ ili tamo objavite svoje pitanje.

Kliknite na naslove u nastavku da biste pronašli još informacija

 1. Pritisnite i držite taster CTRL dok birate oblike, slike ili objekte koje želite da grupišete.

 2. Uradite sledeće:

  • U grupi slike: u okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na dugme Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku grupe.

   Ako ne vidite kartice Alatke za crtanje ili Alatke za slike , uverite se da ste izabrali oblik, sliku ili neki drugi objekat. Možda ćete morati da kliknete dvaput na objekat da biste otvorili karticu Oblikovanje .

  • Grupisanje oblika i druge objekte: u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na dugme Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku grupe .

  Savet: Kada grupišete stavke, možete da nastavite da biste izabrali sve jedne stavke unutar grupe. Izaberite grupu, a zatim kliknite na dugme pojedinačne stavke koje želite da izaberete.

 1. Izaberite grupu koju želite da razgrupišete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste razgrupisali oblike ili ostale objekte, u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na grupu Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Razgrupiši.

   The Group list with Ungroup selected

  • Da biste razgrupisali slike, u okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na dugme Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Razgrupiši.

   The Group list with Ungroup selected

   Ako ne vidite Alatke za crtanje, Alatke za slikeili Format kartice, uverite se da ste izabrali grupu oblika, slika ili drugih objekata. Možda ćete morati da kliknete dvaput na objekat da biste otvorili karticu Oblikovanje .

 1. Izaberite neki od oblika ili objekata koji su prethodno bili u grupi.

  Napomena: Ako konvertujete u SmartArt grafiku u pojedinačne oblike, nije moguće da biste ih ponovo konvertovati u SmartArt grafiku ili ih pregrupisati.

 2. Uradite sledeće:

  • Da biste Pregrupisali oblike i objekte: u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na dugme Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku pregrupiši.

  • Da biste Pregrupisali slike: u okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na dugme Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku pregrupiši.

   The Group list with Regroup selected

   Ako ne vidite Alatke za crtanje, Alatke za slikeili Format kartice, uverite se da ste izabrali grupu oblika, slika ili drugih objekata. Možda ćete morati da kliknete dvaput na objekat da biste otvorili karticu Oblikovanje .

Ako izbor sadrži tabelu, radnog lista ili GIF slika, dugme " Grupiši " neće biti dostupna. U programu PowerPoint, dugme " Grupiši " možda neće biti dostupne ako oblika, slika ili objekat je umetnuta u čuvar mesta ili pokušavate da grupišete čuvar mesta, kao čuvari mesta ne možete da grupišete sa drugih oblika, slika i objekata.

Slajd sa dva čuvara mesta i dva odvojena objekta
Fig. 1 u prethodnom primeru, plavi kvadrat i zeleni krug mogu da se grupišu zajedno. Međutim, plavi kvadrat ne možete da grupišete sa čuvarem mesta za sadržaj („kliknite da biste dodali tekst”) ili čuvar mesta za naslov („kliknite da biste dodali naslov”).
 • Premestite oblik, sliku ili objekat na drugu lokaciju na slajdu izvan čuvara mesta ili uklanjanje čuvara mesta objekata koje želite da grupišete.

Kliknite na naslove u nastavku da biste pronašli još informacija

 1. Umetnite podlogu za crtanje. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Oblici, a zatim izaberite stavku Nova podloga za crtanje.

 2. Isecanje i lepljenje oblike ili objekte koje želite da grupišete na podlogu za crtanje.

 3. Izaberite oblike ili druge objekte koje želite da grupišete.

  Za više informacija o izboru oblika, pogledajte članak Izbor oblika ili drugog objekta.

 4. Uradite sledeće:

  • Za oblike bez teksta, u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na dugme Slika dugmeta , a zatim izaberite grupu.

  • Za oblika sa tekstom, u okviru Alatke okvira za tekst, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na grupu Slika dugmeta , a zatim izaberite grupu.

   Ako ne vidite Alatke za crtanje, Alatke okvira za tekst ili Format kartice, uverite se da ste izabrali oblik ili neki drugi objekat.

 5. Prevucite grupisane oblike ili objekte podlozi za crtanje.

 6. Izaberite podlogu za crtanje, a zatim pritisnite taster DELETE.

  Napomene: 

  • Nakon što ste grupisali oblike ili ostale objekte, možete da nastavite da biste izabrali sve jedan oblik ili objekat u okviru grupe. Izaberite grupu, a zatim kliknite na dugme pojedinačne oblik ili objekat koji želite da izaberete.

  • Nije moguće grupisati oblike i druge objekte u više programa.

 1. Kliknite desnim tasterom miša svaku sliku koju želite da grupišete, a na priručni meni, postavite pokazivač na stavku Prelamanje teksta.

 2. Izaberite stavku kvadrat ili bilo koju opciju osim Uravnato sa tekstom.

 3. Umetnite podlogu za crtanje. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Oblici, a zatim izaberite stavku Nova podloga za crtanje.

 4. Isecanje i nalepite slike koje želite da grupišete na podlogu za crtanje.

 5. Izaberite slike koje želite da grupišete.

  Dodatne informacije o biranju slike, pogledajte članak Izbor oblika ili drugog objekta.

 6. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na grupu Slika dugmeta , a zatim izaberite grupu.

  Ako ne vidite kartice Alatke za slike ili Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku ili neki drugi objekat.

 7. Prevucite grupisane slike sa podloge za crtanje.

 8. Izaberite podlogu za crtanje, a zatim pritisnite taster DELETE.

  Napomene: 

  • Kada grupišete slika ili drugih objekata, možete da nastavite da biste izabrali sve jedne slike ili objekta unutar grupe. Izaberite grupu, a zatim kliknite na pojedinačne sliku ili objekat koji želite da izaberete.

  • Nije moguće grupisati slikama i drugim objektima u više programa.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku koju želite da grupišete, a na priručni meni, postavite pokazivač na stavku Prelamanje teksta.

 2. Izaberite stavku kvadrat ili bilo koju opciju osim Uravnato sa tekstom.

 3. Umetnite podlogu za crtanje. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Oblici, a zatim izaberite stavku Nova podloga za crtanje.

 4. Isecanje i nalepite sliku koju želite da grupišete na podlogu za crtanje.

 5. Isecanje i lepljenje okvir za tekst koji želite da grupišete na podlogu za crtanje.

 6. Izaberite sliku i okvir za tekst koji želite da grupišete.

  Dodatne informacije o biranju slike i okviri za tekst, pogledajte članak Izbor oblika ili drugog objekta.

 7. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na grupu Slika dugmeta , a zatim izaberite grupu.

  Ako ne vidite kartice Alatke za slike ili Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku ili neki drugi objekat.

 8. Prevucite na grupisane slike i okvir za tekst sa podloge za crtanje.

 9. Izaberite podlogu za crtanje, a zatim pritisnite taster DELETE.

  Napomene: 

  • Kada grupišete sliku i okvir za tekst, možete da nastavite da biste izabrali pojedinačne objekte i izmenite. Izaberite grupu, a zatim kliknite na sliku ili okvir za tekst koji želite da izaberete.

  • Nije moguće grupisati slikama i drugim objektima u više programa.

Možete da dodate natpis slici u Office Word 2007 bez korišćenja okvira za tekst. Uradite sledeće:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku, a na priručni meni, postavite pokazivač na stavku Umetni natpis.

 2. Izaberite željene opcije. kao što su unapred postojeći tekst, natpis pozicije i opcionalno numerisanje, a zatim kliknite na dugme u redu.

Sada možete da izaberete natpis i da promenite tekst i oblikovanje teksta.

Da biste razgrupisali grupu oblika, slika ili drugih objekata (na primer, ako želite da premestite grupu ali ostavite jedan oblik ili napravite veće promene na obliku bez menjanja drugih oblika), uradite sledeće:

 1. Umetnite podlogu za crtanje. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Oblici, a zatim izaberite stavku Nova podloga za crtanje.

 2. Prevucite grupu koju želite da razgrupišete na podlogu za crtanje.

 3. Uradite sledeće:

  • Da biste razgrupisali oblike bez teksta ili drugih objekata, u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na dugme Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Razgrupiši.

  • Za oblika sa tekstom, u okviru Alatke okvira za tekst, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na grupu Slika dugmeta , a zatim izaberite grupu.

  • Da biste razgrupisali slike, u okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na grupu Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Razgrupiši.

 4. Ako ne vidite Alatke za crtanje, Alatke okvira za tekst, Alatke za slike, ili Format kartice, uverite se da ste izabrali grupu oblika, slika ili drugih objekata.

 5. Prevucite oblike, slike ili objekte podlozi za crtanje.

 6. Izaberite podlogu za crtanje, a zatim pritisnite taster DELETE.

Ako želite da biste promenili izgled oblika SmartArt grafike u složene ili dobro kontrolu nad promena veličine i položaja oblika u SmartArt grafici, konvertujete u SmartArt grafiku u pojedinačne oblike.

Važno: Pošto konvertujete u SmartArt grafiku u pojedinačne oblike, nije moguće da biste ih ponovo konvertovati u SmartArt grafiku. Kada konvertujete u SmartArt grafiku, ne možete da automatski raspored oblika i izgubite dizajna i alatke za oblikovanje dostupne na karticama SmartArt alatke , uključujući i rasporede, promeni boje i SmartArt stilovi galerije. Međutim, i dalje možete da oblikujete oblike pomoću opcije na kartici " Alatke za crtanje ".

 1. Izaberite sve oblike u SmartArt grafici.

  Da biste izabrali sve oblike, kliknite na oblik, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava izaberite stavku Kopiraj.

 3. Da biste konvertovali SmartArt grafiku u pojedinačne oblike, kliknite na drugu oblast u dokumentu, a zatim na kartici Početak , u grupi Ostava izaberite stavku Nalepi.

Napomena: Kada konvertujete oblika iz SmartArt grafike, svaki oblik pojedinačno postaje grupisani oblika. Tako da za svaki oblik u SmartArt grafici, dva oblika su grupisane prilikom lepljenja – jedan oblik je za tekst, a drugi oblik je za za geometriju. Ako na oblik u SmartArt grafici ne sadrži tekst, možda ćete videti veličinu fonta ili teksta koji se razlikuje od drugih oblika kada unesete tekst u obliku.

 1. Umetnite podlogu za crtanje. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Oblici, a zatim izaberite stavku Nova podloga za crtanje.

 2. Prevucite oblike ili objekte koje želite da razgrupišete na podlogu za crtanje.

 3. Izaberite neki od oblika ili objekata koji su prethodno bili u grupi.

  Ako ste konvertovali SmartArt grafiku u pojedinačne oblike, nije moguće da biste ih ponovo konvertovati u SmartArt grafiku ili ih pregrupisati.

 4. Uradite sledeće:

  • Da biste Pregrupisali oblike bez teksta ili drugih objekata, u okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na dugme Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme pregrupisavanje.

  • Da biste Pregrupisali oblika sa tekstom, u okviru Alatke okvira za tekst, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na grupu Slika dugmeta , i izaberite stavku pregrupiši .

 5. Ako ne vidite Alatke za crtanje, Alatke okvira za tekstili Format kartice, uverite se da ste izabrali grupu oblika, slika ili drugih objekata.

 6. Prevucite ponovo grupisani oblike ili objekte podlozi za crtanje.

 7. Izaberite podlogu za crtanje, a zatim pritisnite taster DELETE.

 1. Umetnite podlogu za crtanje. Na kartici Umetanje, u grupi Ilustracije kliknite na dugme Oblici, a zatim izaberite stavku Nova podloga za crtanje.

 2. Prevucite slike ili objekte koje želite da biste Pregrupisali na podlogu za crtanje.

 3. Izaberite jednu od slika ili objekata koji su prethodno bili u grupi.

 4. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje , u grupi Rasporedi kliknite na grupu Slika dugmeta i izaberite stavku pregrupiši.

  Ako ne vidite kartice Alatke za slike ili Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku ili neki drugi objekat.

 5. Prevucite ponovo grupisani oblike ili objekte podlozi za crtanje.

 6. Izaberite podlogu za crtanje, a zatim pritisnite taster DELETE.

Grupisanje oblika, slika ili drugih objekata

 1. Pritisnite i držite komandu dok koristite miš ili tablom osetljivom dodir da biste izabrali oblike, slike ili druge objekte koje želite da grupišete.

 2. Izaberite karticu Oblikovanje oblika ili karticu Oblikovanje slike , a zatim izaberite stavku grupe > grupe.

  Napomena: Oblik i Formata slike kartice su kontekstualne, što znači da se samo pojavljuju na traci kada imate oblik ili izabranu sliku.

  Da biste kreirali grupu izabrane slike ili objekte, izaberite stavku grupe.

  Office može da prikazuje jednu ili obe ove u zavisnosti od tipovi objekata koji su trenutno izabrani na stranici.

  Da biste kreirali grupu izabrane slike ili objekte, izaberite stavku grupe.

  Ako grupa nije vidljiva na traci, Možda ćete morati da kliknete na dugme rasporedi da biste videli grupu na kartici "Oblikovanje oblika" i na kartici "Oblikovanje slike". , izaberite stavku Rasporedi da biste ga prikazali.

Kada izvršite grupi objekata, možete da i dalje radite sa pojedinačne stavke u grupi tako što ćete izabrati stavku grupe, a zatim izabrati stavku da biste je izabrali.

Napomena: Ako dugme " Grupiši " nije dostupno, uverite se da imate više od jednog objekta izabrana. Ako ne možete da izaberete dodatne objekat, proverite da li nijedan od objekata koje želite da dodate u grupu ima Prelamanje postavljeno na Uravnato sa tekstom.

Možda ćete želeti da premestite grupu ali ostavite jedan oblik ili sliku ili možda ćete morati da napravite veće promene na obliku bez menjanja drugih oblika u grupi. Da biste to uradili, prvo pretapanje ili razgrupisavanje, grupisanje objekata.

 1. Izaberite grupu koja sadrži objekta ili objekata koje želite da biste razdvojili od drugih.

 2. Na kartici " Oblikovanje oblika " ili na karticu Oblikovanje slike , kliknite na grupu, a zatim kliknite na dugme Razgrupiši.

  Da biste se grupisanja, na kartici "Oblikovanje oblika" ili na kartici oblikovanje slike kliknite na dugme Razgrupiši.

  Ako grupa nije vidljiva na traci, Možda ćete morati da kliknete na dugme rasporedi da biste videli grupu na kartici "Oblikovanje oblika" i na kartici "Oblikovanje slike". , izaberite stavku Rasporedi da biste ga prikazali.

  Office rastvara grupi napuštanja pojedinac objektima u njihove trenutne lokacije, a potvrđen.

Ako prelamanje teksta za objekat je podešena da Uravnato sa tekstom, ne možete da ih grupisati sa drugim objektima. Podrazumevano, slike imaju ovu postavku, i morate da promenite postavku da biste grupisali slike sa drugim objektima. Da biste promenili postavku, kontrola + kliknite na sliku ili neki drugi objekat, postavite pokazivač Prelamanje tekstai zatim kliknite na postavku druge od Uravnato sa tekstom. Da biste saznali više o prelamanje teksta, pogledajte Kontrola tekst prelama oko objekata.

Ako prelamanje teksta ispravno podešen za izabrani objekat, ali dugme grupa ostaje nedostupna za vas, pretražite forum odgovore ili objavite pitanja tamo.

Napomene: 

 • Dugme Pregrupiši nije dostupno u programima Word 2013 i Word 2016. Da biste pregrupisali stavke, izaberite sve oblike ili slike koje treba pregrupisati, a zatim izaberite stavke Grupa > Grupiši.

 • Ako SmartArt grafika se konvertuju u pojedinačne oblike, ne možete da ih ponovo konvertovati SmartArt grafika ili ih pregrupisati.

Za sve aplikacije osim za Word

 1. Izaberite neki od oblika, slika ili objekata koji su prethodno bili u grupi.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste Pregrupisali oblike i objekte, na kartici Oblikovanje oblika , kliknite na dugme grupa > pregrupiši.

   Dugme „Pregrupiši“ na kartici „Oblikovanje alatki za crtanje“

  • Da biste Pregrupisali slike, na kartici " Oblikovanje slike " izaberite stavke grupa > pregrupiši.

   Dugme „Pregrupiši“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

Evo nekih razloga zašto je dugme Grupiši nedostupno i nekih stvari koje možete uraditi da biste ga vratili.

 • Je izabran samo jedan oblik ili sliku. Uverite se da imate više oblika ili slika izabrana. Ne možete da koristite alatku za grupu sa SVG ikone, pa one ne broje.

 • Vaš izbor obuhvata tabelu, radni list ili GIF sliku. Dugme Grupa neće biti dostupna ako je izabran bilo koji od ovih objekata.

 • Ako koristite Word i pokušate da grupisanje slika, Prelamanje teksta može biti podešena na Uravnato sa tekstom. Kliknite desnim tasterom miša na slike, odaberite stavku Prelamanje teksta iPromena rasporeda opciju osim Uravnato sa tekstom za sve slike koje želite da grupišete.

 • Ako koristite PowerPoint, možda ste pokušali da grupišete nešto sa tekstom čuvara mesta za naslov („kliknite da biste dodali naslov”) ili sa čuvarem mesta za sadržaj („kliknite da biste dodali tekst”).

  Slajd sa dva čuvara mesta i dva odvojena objekta

  U gornjem primeru, plavi kvadrat i zeleni krug mogu se grupisati zajedno. Međutim, oblici se ne mogu grupisati sa tekstom čuvara mesta.

  Da biste vratili dugme Grupiši, premestite oblik, sliku ili objekat na drugu lokaciju na slajdu izvan teksta čuvara mesta ili uklonite čuvar mesta iz stvari koje želite da grupišete.

Napomena:  Ako vam ništa od ovoga ne omogući dugme Grupa, pretražite forum „Odgovori“ ili tamo objavite svoje pitanje.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×