Funkcije pristupačnosti

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Napomena: Ovaj članak je odradio svoj posao i uskoro će biti obustavljen. Da biste sprečili poruku „Stranica nije pronađena“, uklanjamo veze za koje znamo. Ako ste kreirali veze do ove stranice, uklonite ih i zajedno ćemo održati veb povezanim.

Kada radite sa SharePoint Foundation 2010lokacije, možete da izvršite većinu zadataka pomoću funkcije pristupačnosti kao što su tasterske prečice. Pored funkcija pristupačnosti i uslužne programe operativnog sistema Microsoft Windows, funkcije opisane u ovom članku olakšavaju pristup lokacijama osobama sa umanjenim sposobnostima.

Napomena: Informacije u ovoj temi se primenjuje samo na korisnike koji su licencirali Microsoft proizvode u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako ste nabavili ovaj proizvod van Sjedinjenih Država, vaš paket sadrži na podružnica karticu sa informacijama o Microsoft podrške telefoni i adrese. Možete da se obratite podružnicu da biste saznali da li tip proizvodi i usluge, što je opisano ovde su dostupni u vašoj oblasti. Dodatne informacije koje su dostupne na drugim jezicima, uključujući japanski i francuski, pogledajte članak http://www.microsoft.com/enable/worldwide/.

U ovom članku

Pristupačniji režim

Tasterske prečice

Navigaciju

Naslovi

Slike, alternativni tekst i postavke ekrana

Korišćenje pomoćnih tehnologija

Korišćenje pomoći

Funkcije koje obezbeđuje Veb pregledač

Više informacija o pristupačnosti

Pristupačniji režim

Na SharePoint lokaciji većina elemenata korisničkog interfejsa (UI), na primer veze, kontrole obrasca i dugmad, dizajnirana je da koristi Microsoft Active Accessibility (MSAA). MSAA omogućava osobama sa umanjenim sposobnostima da komuniciraju sa sadržajem pomoću korisnih tehnologija kao što su čitači ekrana, uređaji koji nude sintetizovani govor ili Brajev opis onoga što slepi ili slabovidi korisnici ne mogu da vide na ekranu računara ili Veb lokaciji. Pošto neki prilagođeni elementi korisničkog interfejsa ne koriste MSAA svojstva, možete da uključite pristupačniji režim. Taj režim prikazuje prilagođene kontrole kao ekvivalent standardnim HTML kontrolama. Takvo prikazivanje osigurava da korisnici korisnih tehnologija mogu da komuniciraju sa prilagođenim kontrolama.

Napomena: Pristupačniji režim ne omogućava alternativne verzije svakog elementa korisničkog interfejsa. Na primer, ako neko u vašoj organizaciji prilagodi SharePoint lokaciju dodavanjem prilagođene kontrole, omogućavanje pristupačnijeg režima ne kreira automatski alternativnu verziju te kontrole.

Uključite pristupačniji režim ili isključite tako što ćete pritisnuti taster TAB odmah posle postavljanja fokusa na stranicu u pregledaču. Pritisnite taster TAB dok ne dođete do Uključi pristupačniji režim ili Isključivanje pristupačnijeg režima vezu, a zatim pritisnite taster ENTER. Iako je veza za uključivanje pristupačnijeg režima prvi element u redosledu kartica – što znači da je prva opcija koje možete da vršite interakciju sa na stranici – možda ćete morati da aktivirate funkciju na više puta pritisnite taster TAB. Zato što meniji pregledača ili trake sa alatkama u početku možda imate aktivni fokus. Pristupačniji režim menja način na koji se lokalno, ne i za druge korisnike lokacije. Pošto je ovo lokalna postavka, niko osim vas znati da ste omogućili ovu postavku. Pristupačniji režim ostaje omogućen dok ne isključite ili zatvorite pregledač. Pristupačniji režim omogućava da se prikazuju na način koji ih optimizuje da bolje da funkcioniše sa pomoćnim tehnologijama kao što su čitači ekrana sledeće stavke:

 • Meniji    Umesto prikaza padajućeg menija sa opcijama za datoteke u biblioteci dokumenata, otvara se novi prozor pregledača koji sadrži sve stavke menija kao hiperveze. Taj format korisne tehnologije lakše tumače.

 • Optimizovana polja    Korisne tehnologije teško tumače neka polja. Kada je omogućen pristupačniji režim, ta polja se zamenjuju poljima koja su optimizovana za korisne tehnologije. Na primer, neke SharePoint liste podržavaju poboljšana tekstualna polja koja korisnicima omogućavaju da dodaju oblikovani tekst, slike, tabele i hiperveze. Zbog načina na koji se ta polja prikazuju u pregledaču, neke korisne tehnologije ne mogu da ih pročitaju. Kada je omogućen pristupačniji režim, ta polja se zamenjuju standardnim poljima sa čistim tekstom koja su usaglašena sa korisnim tehnologijama.

  Pored poboljšanih tekstualnih polja, nekoliko drugih tipova polja zamenjuje se alternativnim poljima u pristupačnijem režimu.

  Lista polja i alternativnih polja u pristupačnijem režimu

  Polja u standardnom režimu

  Alternativno polje u pristupačnijem režimu

  Poboljšano tekstualno polje

  Tekstualno polje sa više redova

  Grafikoni za grafičko rezimiranje (za ankete)

  Tabela sa zaglavljima

  Gantov grafikon (na listi projekata)

  Tabela sa zaglavljima

  Tabela sa zaglavljima takođe se prikazuje ispod Gantovog grafikona u standardnom režimu.

  Izbor kontakata

  Tekstualno polje

Napomena: Pristupačniji režim ne ograničava funkcionalnost, već omogućava alternativne metode prikazivanja za elemente stranice kako bi oni bili kompatibilni sa korisnim tehnologijama.

Vrh stranice

Tasterske prečice

Mnoge funkcije i komande dostupne su direktno upotrebom tastature. Možete da pritisnete taster TAB i kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste se kretali napred i nazad između elemenata na bilo kojoj stranici. Takođe možete da pronađete tasterske prečice za mnoge komande. Više informacija potražite u članku Tasterske prečice.

Vrh stranice

Navigacija

Stranica i elementi za navigaciju na lokaciji, uključujući traku, slede logički i intuitivni redosled dodele fokusa. Redosled dodele fokusa jeste redosled kojim premeštate fokus sa jednog elementa korisničkog interfejsa na drugi pritiskom tastera TAB. Pored toga, tri važne opcije – veze Uključi pristupačniji režim, Preskoči komande trake i Pređi na glavni sadržaj – jesu prve tri opcije u redosledu dodele fokusa. Ako želite da uključite pristupačniji režim, to možete da uradite tako što ćete pritisnuti taster TAB dok stranica u pregledaču ima aktivni fokus, a zatim pritisnuti taster ENTER da biste aktivirali komandu. Pored toga, ako želite da preskočite traku i pređete direktno na veze za navigaciju ili da preskočite veze za navigaciju i pređete direktno na glavnu oblast sadržaja stranice, to možete da uradite tako što ćete pritiskati taster TAB dok ne stignete do veza Preskoči komande trake ili Pređi na glavni sadržaj, a zatim pritisnuti taster ENTER da biste aktivirali odgovarajuću komandu.

Pored toga, stranice na SharePoint lokaciji imaju meni za lokaciju stranice koji se aktivira kada kliknete na dugme Navigacija nagore na traci i pokazuje gde se nalazite u hijerarhiji lokacije ili kolekcije lokacija. Dugme Navigacija nagore prikazuje se pri vrhu većine stranica, pored menija Radnje na lokaciji. Na primer, ako potražite fasciklu pod imenom Izveštaji u biblioteci deljenih dokumenata za lokaciju preduzeća Contoso, meni lokacije može prikazati stavku Contoso na vrhu, sa stavkom Deljeni dokumenti u sledećem redu i stavkom Izveštaji u narednom redu.

Vrh stranice

Naslovi

Naslovi tabele    U slučaju tabela sa tabelarnim podacima koriste se ćelije zaglavlja tabele (TH oznake). Na primer, na stranici „Objave“, u podrazumevanom prikazu „Sve stavke“, zaglavlja kolona Naslov i Izmenjeno nalaze se u ćelijama zaglavlja tabele. Ćelije zaglavlja tabele pomažu korisnicima da razumeju strukturu tabele i poboljšavaju iskustvo čitanja za osobe koje koriste korisne tehnologije.

Oznake zaglavlja    Oznake se koriste na lokacijama da biste olakšali prikazivanje strukture stranice korisnicima za pomoćne tehnologije. Oznake zaglavlja (H1, H2, H3 i H4) prave logičku konturu sadržaja na stranici. Ako koristite e Alatka za pristupačnost kao što je čitač ekrana, možete da konfigurišete da čita samo oznake zaglavlja na stranici. Ova virtuelna struktura sa oznakama zaglavlja pomaže u poboljšanju jasnoće sadržaja stranice. Na primer, matična stranica lokacije sadrži jednu oznaku H1 koja sadrži naslov lokacije, jednu oznaku H2 koja sadrži naslov stranice, i jednu oznaku H3 oko veze Prikaži sav sadržaj lokacije i oznake H3 oko naslova svakog Veb segmenta. Korisnici programa određene pomoćne tehnologije možete pronaći strukturu na osnovu ovih oznaka i ga koristiti da biste lako razumeli rasporeda na stranici i pređite na zaglavlje koje žele.

Vrh stranice

Slike, alternativni tekst i postavke ekrana

Alternativni tekst i naslovi za slike    Osobe sa oštećenim vidom ne mogu da vide slike (kao što su datoteke u JPEG, GIF ili PNG formatima) i oslanjaju se na upotrebu alternativnog teksta za slike na lokaciji. Alternativni tekst za slike se podešava sa atributom ALT u okviru oznake IMG. Bez dobro napisanog i informativnog alternativnog teksta korisnici sa oštećenim vidom nemaju način da razumeju značenje slika na stranici. Alternativni tekst se prikazuje i u vizuelnim pregledačima ako se slika ne učita ili ako prikazivanje slika nije omogućeno za pregledač. SharePoint lokacije koriste opisni ALT tekst za slike koje korisnicima prenose značenje ili važne informacije. Slike koje se koriste za razdvajanje sadržaja ili nemaju informativnu vrednost imaju atribut ALT="". koji korisnim tehnologijama govori da slike ne prenose sadržaj ni informacije.

Pored toga, kada otpremite datoteku slike na lokaciju, toj slici možete dodati alternativni tekst, što je osnovno za kreiranje pristupačne lokacije. Na primer, Veb segment slike na lokaciji sadrži polje u kojem možete da otkucate prilagođeni alternativni tekst kada dodate sliku. Kada dodate slike u biblioteku slika, možete da definišete prilagođeni alternativni tekst za slike.

Kada kliknete na neki element, povremeno se otvara novi prozor pregledača. Alternativni tekst za slike koje otvaraju nove prozore, kao i atributi naslova za hiperveze koje to rade, sadrže dodatne informacije koje pomažu korisniku da razume da će se otvoriti novi prozor. Na primer, atribut naslova hiperveze koja otvara novi prozor sadrži tekst (novi prozor).

Podrška za šeme boja visokog kontrasta    Stranice na SharePoint lokaciji su dizajnirane da se ispravno prikazuju ako na računaru primenite šemu boja visokog kontrasta.

Vrh stranice

Upotreba korisnih tehnologija

Neke korisne tehnologije možda neće dobro funkcionisati sa određenim elementima na stranicama lokacije. Ako dođe do problema, potražite moguća rešenja u sledećim informacijama i resursima.

Napomena: Preporučuje se da korisnici sa korisnim tehnologijama aktiviraju pristupačniji režim. Taj režim korisnicima omogućava da komuniciraju sa elementima SharePoint lokacije pomoću korisnih tehnologija kao što su čitači ekrana.

Rad sa Windows prepoznavanjem govora u operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7

Windows prepoznavanje govora je alatka za pristupačnost zasnovana na govoru koja je dostupna u operativnom sistemu Windows Vista. Windows prepoznavanje govora korisnicima omogućava da izvrše radnje govorom umesto upotrebe tastature ili miša.

Postoje poznati problemi u vezi sa upotrebom Windows prepoznavanja govora sa nekim menijima na SharePoint stranici, uključujući menije Novo, Otpremanje, Dobro došli korisnik i padajući meni sa opcijama koje su dostupne za datoteke u biblioteci dokumenata.

Da biste tim menijima pristupili koristeći Windows prepoznavanje govora, aktivirajte više Pristupačniji režim na sledeći način:

 1. Otvorite matičnu stranicu lokacije u pregledaču i izgovarajte: „Pritiskaj taster TAB“, dok se ne pojavi veza Uključi pristupačniji režim.

 2. Izgovorite: „Pritisni taster ENTER“.

 3. Da biste koristili meni podeljenog dugmeta kao što je dugme Novo ili Otpremi na traci sa alatkama liste ili da biste koristili meni sa opcijama za dokument u biblioteci dokumenata, prvo postavite aktivni fokus na element tako što ćete izgovoriti: „Pritisni taster TAB“, a zatim izgovorite: „Pritisni kombinaciju tastera ALT i STRELICA NADOLE“.

  Otvara se novi prozor pregledača koji sadrži veze iz menija.

Napomena: Za menije koji imaju više komandi izgovorite: „Pritisni kombinaciju tastera ALT i STRELICA NADOLE“.

Vrh stranice

Korišćenje pomoći

Neke pomoćne tehnologije kao što su čitači ekrana možda neće raditi sa vezama u pomoći na mreži. Ako dođe do problema, pokušajte da instalirate Microsoft Internet Explorer 7 ili Internet Explorer 8. Za više informacija, posetite Internet Explorer Veb lokacije.

Napomena: Hiperveze u ovoj temi vode ka Vebu. Možete se vratiti u pomoć u bilo kom trenutku.

Vrh stranice

Funkcije koje nudi Veb pregledač

Veb pregledač ima funkcije koje poboljšavaju čitljivost stranica. Informacije o funkcijama pristupačnosti koje nudi Veb pregledač potražite u pomoći za pregledač o tome kako da prilagodite pregledač da prikazuje željene fontove i boje. Ako koristite Internet Explorer, u sadržaju pomoći potražite stavku Pristupačnost.

Vrh stranice

Dobijanje više informacija o pristupačnosti

Microsoft pristupačnost Veb lokacije na Microsoft pristupačnost pruža informacije o pomoćnoj tehnologiji za poboljšanje života osoba sa umanjenim sposobnostima. Informacije na ovoj lokaciji koriste osobe sa umanjenim sposobnostima i prijatelji i članovi porodice, osobe u humanitarne aktivnosti organizacijama, nastavnicima i starateljima.

Besplatni mesečni elektronski bilten je dostupna vam pomaže da budete u toku sa temama o Microsoft proizvodima. Da biste se pretplatili, posetite Besplatna pretplata na bilten o ažuriranju pristupačnosti.

Da biste saznali više o kreiranju pristupačnog sadržaja za Veb stranice, pogledajte standarde pristupačnosti razvijene World Wide Web Consortium.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×