Funkcija TEXT

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Funkcija TEXT omogućava da promenite kako broj izgleda tako što ćete primeniti oblikovanje na njega pomoću kodova za oblikovanje. To je korisno u situacijama kada želite da prikažete brojeve u čitljivijem obliku ili da kombinujete brojeve sa tekstom ili simbolima.

Napomena: Funkcija TEXT konvertuje brojeve u tekst, što može da oteža upućivanje na njih kasnije u izračunavanjima. Najbolje je da zadržite originalnu vrednost u jednoj ćeliji, a zatim da koristite funkciju TEXT u drugoj ćeliji. Onda, ako treba da sastavite druge formule, uvek upućujte na originalnu vrednost, a ne na rezultat funkcije TEXT.

Sintaksa

TEXT(vrednost, oblik_teksta)

Sintaksa funkcije TEXT ima sledeće argumente:

Ime argumenta

Opis

vrednost

Numerička vrednost koju želite da konvertujete u tekst.

oblik_teksta

Tekstualna niska koja definiše oblikovanje koje želite da primenite na pruženu vrednost.

Pregled

U svom najjednostavnijem obliku, funkcija TEXT glasi:

 • =TEXT(vrednost koju želite da oblikujete, "kôd za oblikovanje koji želite da primenite")

Evo nekih popularnih primera koje možete da kopirate direktno u Excel kako biste sami eksperimentisali. Obratite pažnju na kodove za oblikovanje pod znacima navoda.

Formula

Opis

=TEXT(1234,567,"$#,##0.00")

Valuta sa znakom za razdvajanje hiljada i 2 decimale, na primer 1.234,57 USD. Imajte na umu da Excel zaokružuje vrednost na 2 decimalna mesta.

=TEXT(TODAY(),"DD/MM/YY")

Današnji datum u obliku DD/MM/YY, na primer 14/03/12

=TEXT(TODAY(),"DDDD")

Današnji dan u sedmici, na primer ponedeljak.

=TEXT(NOW(),"H:MM")

Trenutno vreme, na primer 13:29

=TEXT(0,285,"0,0%")

Procenat, na primer 28,5%

= TEXT(4.34,"# ?/?")

Razlomak, na primer 4 1/3

=TRIM(TEXT(0,34,"# ?/?"))

Razlomak, na primer 1/3 Imajte na umu da se koristi funkcija TRIM kako bi se uklonio razmak na početku decimalne vrednosti.

=TEXT(12200000,"0,00E+00")

Naučni način zapisivanja, na primer 1,22E+07

=TEXT(1234567898,"[<=9999999]###-####;(###) ###-####")

Specijalno (broj telefona), na primer (123) 456-7898

=TEXT(1234,"0000000")

Dodaje početne nule (0), na primer 0001234

=TEXT(123456,"##0° 00' 00''")

Prilagođeno – geografska širina/geografska dužina

Napomena: Iako možete da koristite funkciju TEXT da biste promenili oblikovanje, to je jedini način. Možete promeniti format bez formulu tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + 1 (ili Slika ikonice MAC komandnog dugmeta + 1 na Mac računaru), a zatim izaberite željeni format iz Oblikovanje ćelija > broj dijalog.

Preuzmite naše primere

Možete da preuzmete na primer radne sveske sa svima u primerima funkcija teksta pronaći ćete u ovom članku, kao i dodatne. Možete da pratite ili da kreirate sopstveni Funkcija TEXT kodovi formata.

Primeri preuzimanje tekst Excel funkcija

Drugi dostupni kodovi za oblikovanje

Dijalog Oblikovanje ćelija možete da koristite da biste pronašli druge dostupne kodove za oblikovanje:

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+1 ( Slika ikonice MAC komandnog dugmeta +1 na Mac računaru) da biste otvorili dijalog Oblikovanje ćelija.

 2. Izaberite željeni oblik sa kartice Broj.

 3. Izaberite opciju Prilagođeno,

 4. Željeni kôd za oblikovanje sada je prikazan u polju Tip. U ovom slučaju izaberite sve iz polja Tip osim tačke i zareza (;) i simbola @. U dolenavedenom primeru izabrali smo i kopirali samo dd/mm/yy.

 5. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C da biste kopirali kôd za oblikovanje, a zatim dugme Otkaži da biste odbacili dijalog Oblikovanje ćelija.

 6. Sve što sada treba da uradite jeste da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+V da biste nalepili kôd za oblikovanje u TEXT formulu, na primer: =TEXT(B2,"dd/mm/yy"). Obavezno nalepite kôd za oblikovanje unutar znakova navoda ("kôd za oblikovanje"), u suprotnom Excel daje poruku o grešci.

Primer korišćenja dijaloga „Oblikovanje > Ćelije > Broj > Prilagođeno“ da bi Excel kreirao niske za oblikovanje za vas.

Kodovi za oblikovanje po kategoriji

Slede neki primeri toga na koji način možete da primenite različite oblike brojeva na vrednosti pomoću dijaloga Oblikovanje ćelija, a zatim koristite opciju Prilagođeno da biste kopirali te kodove za oblikovanje u funkciju TEXT.

Zašto Excel briše moje početne nule?

Excel je trenirana da biste potražili brojeve koji se unosi u ćelijama, ne brojeve koje izgledaju kao tekst, kao što su brojevi delova ili SKU je. Da biste zadržali početne nule, oblikujte ulaznog opsega kao tekst pre nego što nalepite ili unesite vrednosti. Izaberite kolonu ili opseg gde ćete ulagati vrednosti, koristite kombinaciju tastera CTRL + 1 da biste otvorili na Oblikovanje > ćelije dijaloga i na broj kartice izaberite stavku tekst. Sada Excel zadržava razmake na početku 0.

Ako ste već uneli podatke i Excel je uklonio početne nule, možete da koristite funkciju TEXT da biste ih dodali nazad. Možete da uputite na ćeliju na vrhu sa vrednostima i da koristite formulu =TEXT(vrednost,"00000"), gde broj nula predstavlja ukupan željeni broj znakova, a zatim je kopirajte i nalepite u ostatak opsega.

Primeri korišćenja funkcije TEXT za oblikovanje početnih nula. =TEXT(A2,"00000")

Ako iz nekog razloga tekstualne vrednosti treba ponovo da konvertujete u brojeve, možete da ih pomnožite sa 1, na primer =D4*1 ili da koristite dvostruki unarni operator (--), na primer =--D4.

Excel razdvaja hiljade tačkama ako oblik sadrži tačku (.) koja se nalazi između znakova brojeva (#) ili nula. Na primer, ako je niska za oblikovanje "#.###", Excel prikazuje broj 12200000 kao 12.200.000.

Tačka koja prati čuvar mesta za cifru razdeljuje broj na 1.000. Na primer, ako je niska za oblikovanje "#.###,0,", Excel prikazuje broj 12200000 kao 12.200,0.

Primeri funkcije TEXT pomoću znaka za razdvajanje hiljada

Napomene: 

 • Znak za razdvajanje hiljada zavisi od regionalnih postavki. U SAD to je zarez, ali u drugim lokalnim standardima može da bude tačka (.).

 • Znak za razdvajanje hiljada dostupan je za oblike broja, valute i računovodstvene oblike.

U nastavku su primeri standardnih oblika broja (samo znak za razdvajanje hiljada i decimale), valute i računovodstvenih oblika. Oblik valute omogućava da umetnete simbol valute po izboru i poravnava ga pored valute, dok računovodstveni oblik poravnava simbol valute na levoj strani ćelije, a vrednost na desnoj. Obratite pažnju na razliku između kodova za oblikovanje oblika valute i računovodstvenog oblika u nastavku, pri čemu računovodstveni oblik koristi zvezdicu (*) da bi napravio razmak između simbola i vrednosti.

Primeri funkcije TEXT sa formatima „Broj“, „Valuta“ i „Računovodstvo“

Da biste pronašli kôd za oblikovanje za simbol valute, prvo pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+1 (ili Slika ikonice MAC komandnog dugmeta +1 na Mac računaru), izaberite željeni oblik, a zatim odaberite simbol u padajućem meniju Simbol:

Izbor simbola valute u dijalogu „Oblikovanje ćelija“

Zatim izaberite stavku Prilagođeno sa leve strane odeljka Kategorija i kopirajte kôd za oblikovanje, uključujući simbol valute.

Funkcija TEXT – prilagođena valuta sa simbolom

Napomena: Funkcija TEXT ne podržava oblikovanje boje, tako da ako kopirate kôd za oblikovanje broja iz dijaloga „Oblikovanje ćelija“ koji obuhvata boju, na primer: $#.##0,00_);[Crvena]($#.##0,00), funkcija TEXT prihvata kôd za oblikovanje, ali ne prikazuje boju.

Način na koji se prikazuje datum možete da izmenite pomoću kombinacije „M“ za mesece, „D“ za dane i „Y“ za godine.

Kodovi formata meseca, dana i godine

Kodovi za oblikovanje u funkciji TEXT ne razlikuju velika i mala slova, tako da možete da koristite „M“ ili „m“, „D“ ili „d“, „Y“ ili „y“.

Excel MVP Minda Trejsi

Minda preporučuje...

Ako delite Excel datoteke i izveštajima sa korisnicima iz različitih zemalja, možda ćete želeti da biste im dali izveštaja na svom jeziku. Excel MVP, Mynda Treacy ima odlično rešenje u ovom članku Excel datumi prikazuju na različitim jezicima . Takođe sadrži uzorak radne sveske možete da preuzmete.

Način na koji se prikazuje vreme možete da izmenite pomoću kombinacije „H“ za časove, „M“ za minute ili „S“ za sekunde i „AM/PM“ za 12-časovni sat.

Formati vremena za časove, minute i sekunde

Ako izostavite „AM/PM“ ili „A/P“, vreme se prikazuje na osnovu 24-časovnog sata.

Kodovi za oblikovanje u funkciji TEXT ne razlikuju velika i mala slova, tako da možete da koristite „H“ ili „h“, „M“ ili „m“, „S“ ili „s“, „AM/PM“ ili „am/pm“.

Način na koji se prikazuju decimalne vrednosti možete da izmenite pomoću oblika procenta (%).

Kodovi formata za procenat

Način na koji se prikazuju decimalne vrednosti možete da izmenite pomoću oblika razlomka (?/?).

Kodovi formata za razlomke

Naučni način zapisivanja jeste način za prikazivanje brojeva kao decimala između 1 i 10, pomnoženih sa stepenom od 10. On se često koristi za skraćivanje prikaza velikih brojeva.

Kodovi formata za naučni način zapisivanja

Excel pruža 4 specijalna oblika:

 • Poštanski broj – "00000"

 • Poštanski broj + 4 – "00000-0000"

 • Broj telefona – "[<=9999999]###-####;(###) ###-####"

 • Matični broj socijalnog osiguranja – "000-00-0000"

Specijalni formati za funkciju TEXT

Specijalni oblici se razlikuju u zavisnosti od lokalnog standarda, ali ako za vaš lokalni standard ne postoje specijalni oblici ili ako oni ne odgovaraju vašim potrebama, onda možete da napravite sopstvene tako što ćete izabrati stavku Oblikovanje ćelija > dijalog Prilagođeno.

Uobičajena situacija

Funkcija TEXT se retko koristi sama, a se najčešće koristi u kombinaciji sa nešto drugo. Recimo da želite da biste kombinovali tekst i vrednosti broja, kao što je „izveštaja štampani na: 03/14/12”, ili „sedmični prihod: $66,348.72 ". Možete da otkucate to u Excel ručno, ali to porazi svrhu Excel uradi umesto vas. Nažalost, kada kombinujete tekst i oblikovane brojeve kao datume, vremena, valute, itd., Excel ne zna kako želite da budu prikazani, tako da ga ispušta oblikovanje brojeva. Ovo je mesto gde funkciju TEXT je dragocena, zato što omogućava vam da biste nametnuli Excel da biste oblikovali vrednosti onako kako želite tako što ćete koristiti kôd za oblikovanje, kao što su „MM/DD/YY” za format datuma.

U sledećem primeru, videćete šta se dešava ako pokušate da se pridružite tekst i broj bez korišćenja funkcije TEXT . U ovom slučaju, koristimo znak "ampersand" (&) za nadovezivanje tekstualne niske, razmakom (” „), a vrednost sa = A2 &” „& B2.

Primer spajanja teksta bez funkcije TEXT

Kao što vidite, Excel je uklonio oblikovanje datuma u ćeliji B2. U sledećem primeru videćete na koji način funkcija TEXT omogućava da primenite željeni oblik.

Primer spajanja teksta pomoću funkcije TEXT

Ažurirana formula je:

 • Ćelija C2:=A2&" "&TEXT(B2,"dd/mm/yy") – oblik datuma

Najčešća pitanja

Nažalost, ne možete da uradite da pomoću funkcije " tekst ", morate da koristite Visual Basic for Applications (VBA) kôd. Sledeća veza ima metod: konvertovanje numeričke vrednosti u engleske reči u programu Excel

Možete. Možete da koristite funkcije UPPER, LOWER i PROPER. Na primer, =UPPER("zdravo") daje „ZDRAVO“.

Da, ali je potrebno nekoliko koraka. Prvo, izaberite ćeliju ili ćelije kojima želite da se desi i koristite kombinaciju tastera Ctrl + 1 da biste otvorili na Oblikovanje > ćelije dijaloga, zatim Poravnavanje > kontrola teksta > označite opciju Prelomi tekst . Zatim, prilagodite vaše dovršenom funkcija TEXT da biste uključili funkciju ASCII CHAR(10) gde želite prelom reda. Možda ćete morati da prilagodite širinu kolona u zavisnosti od toga kako poravnava krajnji rezultat.

Primer korišćenja funkcije TEXT uz CHAR(10) za umetanje preloma reda. = "Danas je: "&CHAR(10))&TEXT(TODAY(),"MM/DD/YY")

U ovom slučaju koristili smo: ="Danas je: "&CHAR(10)&TEXT(TODAY(),"dd/mm/yy")

To se zove Naučni način zapisivanja i Excel automatski konvertuje brojeve duže od 12 cifara ako je ćelija oblikovana kao Opšte, a 15 cifara ako je ćelija oblikovana kao Broj. Ako treba da unesete duge numeričke niske, ali ne želite da se konvertuju, oblikujete date ćelije kao Tekst pre nego sto unesete ili nalepite vrednosti u Excel.

Excel MVP Minda Trejsi

Minda preporučuje...

Ako delite Excel datoteke i izveštajima sa korisnicima iz različitih zemalja, možda ćete želeti da biste im dali izveštaja na svom jeziku. Excel MVP, Mynda Treacy ima odlično rešenje u ovom članku Excel datumi prikazuju na različitim jezicima . Takođe sadrži uzorak radne sveske možete da preuzmete.

Takođe pogledajte

Kreiranje ili brisanje prilagođenog formata broja

Konvertovanje brojeva uskladištenih kao tekst u brojeve

Sve Excel funkcije (po kategoriji)

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×