Formule i funkcije

Funkcija IF

Funkcija IF

Funkcija IF je jedna od najpopularnijih funkcija u programu Excel koja omogućava pravljenje logičkih poređenja između stvarnih i očekivanih vrednosti. U svom najjednostavnijem obliku, funkcija IF glasi:

 • IF(nešto ima vrednost True, uradite nešto, u suprotnom uradite nešto drugo)

Stoga, IF izjava može da ima dva rezultata. Prvi rezultat označava da li je poređenje tačno, a drugi da li je netačno.

Ako želite da pređete na rad sa više IF izjava, pogledajte odeljak: Napredne IF funkcije – rad sa ugnežđenim formulama i izbegavanje mogućih grešaka.

Koristite funkciju IF, jednu od logičkih funkcija, da biste vratili jednu vrednost ako je uslov ispunjen, a drugu vrednost ako nije.

Sintaksa

IF(logički_test, vrednost_ako_je_tačno, [vrednost_ako_je_netačno])

Na primer:

 • =IF(A2>B2,„Prekoračen budžet“,„U redu“)

 • =IF(A2=B2,B4-A4,"")

Ime argumenta

Opis

logički_test    (neophodno)

Uslov koji želite da testirate.

vrednost_ako_je_tačno    (neophodno)

Vrednost koja želite da se vrati ako logički_tekst ima rezultat TRUE.

vrednost_ako_je_netačno    (neophodno)

Vrednost koja želite da se vrati ako logički_tekst ima rezultat FALSE.

Jednostavni primeri funkcije IF

Ćelija D2 sadrži formulu =IF(C2="Yes",1,2)
 • =IF(C2=”Yes”,1,2)

U primeru iznad, formula u ćeliji D2 glasi: IF(C2 = Da, zatim vrati vrednost 1, u suprotnom vrati 2)

Ćelija D2 sadrži formulu =IF(C2=1,"YES","NO")
 • =IF(C2=1,”Yes”,”No”)

U ovom primeru formula u ćeliji D2 glasi: IF(C2 = 1, onda vrati vrednost Da, u suprotnom vrati Ne)

Kao što vidite, funkciju IF možete da koristite za procenu teksta i vrednosti. Ona može da se koristi i za procenu grešaka. Ova funkcija nije ograničena samo na proveru toga da li je jedna stvar jednaka drugoj i vraćanje jednog rezultata, već mogu da se koriste i matematički operatori i obavljaju dodatna izračunavanja u zavisnosti od kriterijuma. Moguće je i ugnezditi više funkcija IF radi izvršavanja višestrukih poređenja.

Napomena: Ako planirate da koristite tekst u formulama, morate da ga stavite pod znake navoda (npr. „Tekst“). Jedini izuzetak je tekst TRUE ili FALSE koji Excel automatski prepoznaje.

Kako da počnete

Najbolji način da počnete da pišete IF izjavu jeste da razmislite šta želite da postignete. Kakvo poređenje želite da napravite? Veoma često je pisanje IF izjave lako kao logičko razmišljanje koje se odvija u vašoj glavi: „Šta će se desiti ako se ispuni ovaj uslov u odnosu na šta će se desiti ako se uslov ne ispuni?“. Uvek treba da se uverite da koraci idu po logičkom sledu, inače formula neće uraditi ono što ste vi mislili da treba. To je naročito važno kada pravite složene (ugnežđene) IF izjave.

Još primera funkcije IF

Formula u ćeliji D2 je =IF(C2>B2,”Over Budget”,”Within Budget”)
 • =IF(C2>B2,”Over Budget”,”Within Budget”)

U gorenavedenom primeru, funkcija IF u ćeliji D2 glasi IF(C2 je veće od B2, onda vrati „Prekoračen budžet“, u suprotnom vrati „U okviru budžeta“)

Formula u ćeliji E2 je =IF(C2>B2,C2-B2,"")
 • =IF(C2>B2,C2-B2,0)

Na gorenavedenoj ilustraciji umesto vraćanja tekstualnog rezultata vraća se matematičko izračunavanje. Stoga, formula u polju E2 glasi IF(stvarno je veće od budžetiranog, onda oduzmi budžetirani iznos od stvarnog iznosa, u suprotnom ne vraćaj ništa).

Formula u ćeliji F7 je IF(E7=”Yes”,F5*0.0825,0)
 • =IF(E7=”Yes”,F5*0.0825,0)

U ovom primeru formula F7 glasi IF(E7 = “Yes”, onda izračunaj ukupan iznos u ćeliji F5 * 8,25%, u suprotnom nema poreza na promet pa vrati 0)

Najbolje prakse – konstante

U poslednjem primeru vidite da su direktno u formulu uneti i tekst „Da“ i poreska stopa prodaje (0,0825). Obično nije dobro unositi konstante literala (vrednosti koje moraju da se menjaju s vremena na vreme) direktno u formule jer će možda biti teško pronaći ih i promeniti u budućnosti. Mnogo je bolje staviti konstante u posebnu ćeliju u kojoj će biti vidljive i lake za pronalaženje i menjanje. U ovom slučaju to je u redu jer postoji samo jedna funkcija IF, a poreska stopa prodaje se retko menja. Čak i ako se ona promeni, lako ćete je promeniti u formuli.

Računski operatori

Ako želite da saznate više o različitim računskim operatorima koje možete da koristite u formulama (< manje od, > veće od, = jednako, <> nije jednako sa itd.), pogledajte ovaj članak: Računski operatori i prvenstvo.

Korišćenje funkcije IF za proveru da li je ćelija prazna

Ponekad treba da proverite da li je ćelija prazna, obično zato što ne želite da formula pokazuje rezultat bez unosa.

Formula u ćeliji E2 je =IF(D2=1,"Yes",IF(D2=2,"No","Maybe"))

U ovom slučaju koristimo funkciju IF sa funkcijom ISBLANK:

 • =IF(ISBLANK(D2),"Blank","Not Blank")

Koja glasi IF(D2 je prazno, onda vrati „Prazno“, u suprotnom vrati „Nije prazno“). Isto tako biste mogli da koristite sopstvenu formulu za uslov „Nije prazno“. U sledećem primeru koristimo "" umesto funkcije ISBLANK. "" u suštini znači „Ništa“.

Provera da li je ćelija prazna – Formula u ćeliji E2 je =IF(ISBLANK(D2),"Blank","Not Blank")
 • =IF(D3="","Blank","Not Blank")

Ova formula glasi IF(D3 je ništa, onda vrati „Prazno“, u suprotnom vrati „Nije prazno“). Evo primera veoma uobičajenog metoda korišćenja "" za sprečavanje formule da izvrši izračunavanje ako je zavisna ćelija prazna:

 • =IF(D3="","",VašaFormula())

  IF(D3 je ništa, onda nemoj da vratiš ništa, u suprotnom izračunaj formulu).

Primer ugnežđene funkcije IF

Dok jednostavna funkcija IF ima samo dva rezultata (True ili False), ugnežđene funkcije IF mogu da imaju od 3 do 64 rezultata.

Korišćenje "" za proveru da li će ćelija prazna – Formula u ćeliji E3 je =IF(D3="","Blank","Not Blank")
 • =IF(D2=1,”YES”,IF(D2=2,”No”,”Maybe”))

Na gorenavedenoj ilustraciji formula u ćeliji E2 glasi: IF(D2 jednako 1, vraća „Da“, u suprotnom IF(D2 jednako 2, vraća „Ne“, u suprotnom vraća „Možda“)). Imajte na umu da postoje dve zatvorene zagrade na kraju formule. One su neophodne za dovršavanje obe funkcije IF, a ako pokušate da unesete formulu bez obe zatvorene zagrade, Excel će pokušati da to ispravi umesto vas.

Upozorenje

Iako Excel omogućava da ugnezdite do 64 različite funkcije IF, to se nikako ne preporučuje. Zašto?

 • Više IF izjava zahtevaju dosta razmišljanja da biste ih pravilno napravili i da biste utvrdili da njihova logika može pravilno da se izračuna kroz svaki uslov do samog kraja formule. Ako ne ugnezdite IF izjave sa stopostotnom preciznošću, formula će možda funkcionisati u 75% slučajeva, ali će vratiti neočekivane rezultate u 25% slučajeva. Nažalost, veoma su male šanse da ćete primetiti tih 25% neočekivanih rezultata.

 • Veliku količinu IF izjava može biti izuzetno teško održavati, posebno ako se vratite nakon nekog vremena i pokušate da shvatite šta ste vi, ili još gore neko drugi, želeli da dobijete izjavom.

 • Više IF izjava zahtevaju više otvorenih i zatvorenih zagrada (), što može biti teško za kontrolu u zavisnosti od toga koliko je složena formula.

Uobičajeni problemi

Problem

U čemu je problem

0 (nula) u ćeliji

Nije bilo argumenta za argumente vrednost_ako_je_tačno ili vrednost_ako_je_netačno. Dodajte tekst argumenta za dva argumenta ili argumentu dodajte vrednost TRUE ili FALSE da biste videli pravu vraćenu vrednost.

#NAME? u ćeliji

To obično znači da formula nije ispravno napisana.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Video: Napredne IF funkcije

Funkcija IFS (Office 365, Excel 2016 i novije verzije)

Napredne IF funkcije – rad sa ugnežđenim formulama i izbegavanje mogućih grešaka

Video zapisi obuke: Napredne IF funkcije

Funkcija COUNTIF će računati vrednosti na osnovu jednog kriterijuma

Funkcija COUNTIFS će računati vrednosti na osnovu više kriterijuma

Funkcija SUMIF će sabirati vrednosti na osnovu jednog kriterijuma

Funkcija SUMIFS će sabirati vrednosti na osnovu više kriterijuma

Funkcija AND

Funkcija OR

Funkcija VLOOKUP

Pregled formula u programu Excel

Način izbegavanja oštećenih formula

Korišćenje provere grešaka za otkrivanje grešaka u formulama

Logičke funkcije

Excel funkcije (abecednim redom)

Excel funkcije (po kategoriji)

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×